Да се (self-)идентифицираш ОСНОВНО (предимно),
based on (your) ЕТНОС (РАСА, КЛАСА, STATE, NATIONALITY), lovely Josephine,
(or, for that matter, based on
any version of RELIGIOUS NATIONALiSM, omfG!)
а НЕ, НЕ, НЕ based onto one’s main VALUES (morality) = PRINCIPLES = IDEAS,
е
the evil ОСНОВА(ТА) НА РАДИКАЛЕН Stupidism, дебилизъм! Дебили, сър!
МАДЛИН ОЛБРАЙТ пише (in her book on fascism):
"ФАШИСТ е някой, който СИЛНО СЕ ИДЕНТИФИЦИРА С (цяла НАЦИЯ или с) Г-Р-У-П-А
И ТВЪРДИ, ЧЕ ГОВОРИ ОТ НЕЙНО ИМЕ, НО
НЕ ГО Е ГРИЖА ЗА ПРАВАТА НА ДРУГИ (хора, states),
и е готов да използва ВСЯКАКВИ средства, включително НАСИЛИЕ, за да постигне целите си!"

ON the 20th & the 21ST CENTURY ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE ABSOFREAKINLUTELY RADICAL NATIONALiSM, COLLECTIViSM,
BASED ON
ЕТНОС, РАСА, КЛАСА, STATE & NATIONALITY, LOVELY JOS,
OR, FOR THAT MATTER, CAN BE (
ALSO) BASED ON RELIGIOUS GROUPiSM!
IT’S ALL ABOUT THE EVIL GROUPiSM MENTALITY &
CULT(URE) OF THE YESTERDAY’S IRRATIONALITY,
THAT
И ДНЕС СЪЗДАВА ЗЛ(ОВРЕДН)И ПРОБЛЕМИ!
OH, THAT
BLOODY ЗЛ(ОТВОРН GLOBAL МАТРИЦА
ОСНОВАНА НА EVIL РАДИКАЛЕН НАЦИОНАЛИЗЪМ,
AND ITS
RADICAL(IZED) NATIONALISTIC НАРАТИВ:

ДА ЖИВЕЙ, ЖИВЕЙ, THE RADICAL НАЦИОНАЛИЗѢМѢ!БАСИ, A?!
[“ЖИТЬ ЧТОБЫ РОДИНУ СЛУЖИТ (ПОТОМУ ЧТО РОДИНА = МАТЬ)!
ДЛЯ РОДИНЫ СВОЕЙ НИ СИЛ, НИ ЖИЗНЬ НЕ ЖАЛЕЙ! НЕ ЖАЛЕЙ!” -
ДЕБИЛНАТА ИДЕ(ОЛОГИ)Я OF NAZIONALiSM - IN THE 21ST CENTURY!]

ЗА ЗЛО
ВРЕДНАТА КОМПЛЕКСАРЩИНА НА ПАТРИОТАРСКИЯТ ФУНДАМЕНТ!
ЗА
THE TRULY EVIL IDEA(L) OF THE НАЦИОНАЛ(ИСТИЧЕН) ПОПУЛИЗЪМ:
(POLITICAL & ECONOMIC) ИДЕ(ОЛОГИ OF THE (STATE-led) NAZIONALiSM=



НАЦИОНАЛИСТИЧНАТА ИДЕ(ОЛОГИЗЛ(ОТВОРН)А ПРОСТОТИЯ:
IRRATIONAL ОБВЪРЗВАНЕ В ПАКЕТ НА TERMS “ДЪРЖАВА” И “НАЦИЯ”,
THAT ARE MIXED IN A KIND OF
EXCEPTIONAL” NATIONAL IDENTITY,
IN ORDER TO PRODUCE AND ТО PREACH ЕДНА АБСОЛЮТНА ДИВАЩИНА:
EXCEPTIONALLY GOOD AND VIRTUOUS НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ!
ОХ, ТАЗ‘ ABSOFREAKINLUTELY TRIBAL(iSTIC = ДИВАШКА!) IDENTITY!
OH, THAT IDEA - ИЗКОННА & ВЕЛИКА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ,
ЗА КОЯТО ТРЯБВАЛО (СМЕ БИЛИ) С РАДОСТ ДА СЕ ЖЕРТВАМЕ, УМРЕМ!

 
ЗА ТАЗ НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ, ANY –MALE- HUMAN, LOVELY JOSEPHINE,
-
УЧАТ НИ- ТРЯБВАЛО (TO BE READY) TO SACRIFICE HIS VALUES & ДОРИ LIFE!
NATIONALiSM IS ALWAYS, LOVELY JOS, BASED ON ALTRUIST ДИВАЩИНАТА!
 
ОХ, ТАЗ ЗЛ(ОТВОРН)А АЛТРУИСТИЧНА ЕТИКАOF ANY ДИВАШКА CULTURE!
ДА, И ПРЕДИ, И ДНЕС, ИМЕННО ДИВАШКАТА ЗЛОВРЕДНА ЕТИКА & КУЛТУРА
УЧИ ХОРАТА, ЧЕ НЯМАЛО ПО-ГОЛЯМО (OBJECTIVE) МЕРИЛО, LOVELY JOS,
ЗА СИЛАТА И КРАСОТАТА НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ, ТИ ДА ВИДИШ ЗНАЧИ,
ОТ ТУЙ ДА СИ НАЦИОНАЛист, КОЙТО
ДА ЖЕРТВА ЖИВОТА СИ: ЗА РОДИНУ!
           

ДА, ЗА ТАЗ NATIONAL ИДЕНТИЧНОСТ, ANY -MALE- HUMAN, LOVELY JOS,
-
УЧАТ НИ- ТРЯБВАЛО TO BE READY TO SACRIFICE HIS VALUES & ДОРИ LIFE!
ТОЗ WICKED АРГУМЕНТ IS USED BY DICTATORS TO SEND MEN TO WAR,

TO SEND MEN (НЕ ДОБРОВОЛНО, BUT FORCED) TO ЗАВОЕВАТЕЛНА WAR-
ТОВА БИЛО ГОЛЯМА ЧЕСТ ЗА ТЕЗ MEN ДА ИЗПЪЛНЯТ ТУЙ MORAL DUTY:
ДА УМИРАТ В ЧУЖДИ ЗЕМИ В ИМЕТО НА РОДИНУ, НАЦИЯТА, THE STATE”!

THE RADICAL NAZIONALiSM Е SYSTEM OF AN(Y) EVIL DOGMATIC MYSTICiSM!
РАДИКАЛНИЯТ НАЦИОНАЛИЗѢМѢ Е (THE SYSTEM OF) ФАШИЗОИДЕН STATiSM!
РАДИКАЛНИЯТ НАЦИОНАЛИЗѢМѢ Е СИСТЕМА OF ФАНАТИЧЕН ИМПЕРИАЛиЗЪМ!

ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOS, ЗА ФАШИЗОИДНИЯ (RADICAL) НАЦИОНАЛиЗЪМ,
КОЙТО ВИНАГИ Е ОСНОВАН НА (РАДИКАЛЕН) STATISM, ВЕДНО С ВОЖДиЗЪМ!

НАЦИОНАЛИЗМЪТ IS COHERENT NOT WITH REASON, А С ЕМОЦИОНАЛиЗЪМ!
НАЦИОНАЛИЗМЪТ, КОГАТО Е МАСОВ IN A NATION (& REGION), LOVELY JOS,
НОСИ ABSOFREAKINLUTELY (BLOODY) МНОООГО МЪКИ, СТРАДАНИЯ И ВРЕДИ!

ON THE DESTRUCIVE ИДЕ(ОЛОГИ)Я OF NAZIONALiSM - IT PROMOTES
НЕРАЗУМ(НОСТ)1, COLLECTIViSM2 & POLIT-ИКОНОМИЧЕСКИ TZAR(iSM)3!
НАЦИОНАЛИСТИТЕ ПРОПОВЯДВАТ, LOVELY JOSEPHINE, OMFG, ЧЕ ТЕ
САМО(ОТ)ЖЕРТВЕНО WORK “FOR THE GREATER GOOD OF THE NATION!”
  
NAZIONALiSM ПОСТАВЯ КОЛЕКТИВА/STATE ABOVE THE INDIVIDUAL:

КАКВО (THE FUCK) ТУК ЗНАЧИ НЯКАКВА СИ (ОТДЕЛНА) (раз)ЛИЧНОСТ?!
THE COMMON GOOD ИЗИСКВА TO SERVE THE COLLECTIVE, AS WELL AS,
TO SACRIFICE YOUR VALUES, ДОРИ ЖИВОТА СИ, В ИМЕТО НА НАЦИЯТА
=ЗА БЛАГОТО НА
THE COLLECTIVE = TRIBE/КАУЗАТА/ОБЩЕСТВ(ЕН)ОТО!

NAZIONALiSM IS A FORM OF (EVIL) COLLECTIViSM!
(RADICAL) NATIONALiSM IS (REALLY) IRRATIONAL!
(
RADICAL) NATIONALiSM IS (FULL OF) MYSTICiSM!
(
RADICAL) NATIONALiSM IS (RADICAL) TRIBALiSM!

ITS (A DOCTRINE THAT’S) INCOMPATIBLE WITH THE INDIVIDUAL ПРАВА=
IT DEVALUES THE INDIVIDUAL ЗА СМЕТКА НА ELEVATING THE GROUP -
IN
MORAL, POLITICAL AND ECONOMIC КОНТЕКСТ! THAT’S EVIL STUFF=
THE INDIVIDUAL IS ONLY VALUABLE IF
(S)HE SERVES THE COLLECTIVE!

SO, LET US, LOVELY JOS, TALK ЗА (THE EVILNESS OF) НАЦИОНАЛИЗМА


НА (
THE RADICAL, IRRATIONALITY-BASED) НАЦИОНАЛИСТИТЕ!
[THAT MAY LEAD TO EXPIRIENCING СИНДРОМ OF ИМПЕРСКО СЪЗНАНИЕ,
WHICH IS ALWAYS COMPATIBLE WITH (
DOING THE EVILNESS OF) WAR!


За Великия, lovely Josephine,
individual
и(ли) (велико)държавен (state-cartel) ШОВИНизъм,
individual и(ли) (велико)държавен (state-cartel) ШАМАНизъм,
individual и(ли) (велико)държавен (state-cartel) PATERNALism!
Oh, that “
Велик” (STATE-cartel) TZARism, ЦЕНТР(АЛ)ИЗЪМ
of abso
FREAKinlutely TOTAL(itarian) олигархичен CONTROL,
(paternalist control over the ppl = да се подчиняват на “велик” Цар!)
based on реториката/наратив of НАЦИОНАЛ(Social)ИЗЪМ,
that
IRRATIONAL ХО̀РА наричат ПАТРИОТизъм! Е, баси!
THE IRRATIONAL, lovely Josephine, can be very DANGEROUS!
THE IRRATIONAL, lovely Josephine, IS ТЪПОто и(ли) ЗЛОто,
което винаги е
ДЕБИЛно и наглее, като лъже (почти) за всичко-
КАЗВА (
ПРопагандира), че ЧЕРНОто е БЯЛО, и обратното, баси?!
Най-големите (тотални) ЛЪЖЦИ (= THE MOST IRRATIONAL PPL), lovely Josephine,
са винаги НАЙ-големите & НАЙ-зли тоталитарни (лидери на) държави = evil System!
  
Да,
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ & НАЙ-ЗЛИЯТ IRRATIONAL(ity-based) HUMAN Е ДИКТАТОРа!
ВСЕКИ
ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, Е TOTAL ИЗМАМНИК, ЛЪЖЕЦ,
КОЙТО МРАЗИ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА1, THE RULE OF LAW2 & СВОБОДАТА3!
ВСЕКИ
ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, Е И (БРУТАЛЕН) УБИЕЦ!
ТАКАВА, LOVELY JOS, Е ПРИРОДАТА НА A DICTATOR(SHIP)!]

So, tell me, lovely Josephine,
do you support
IRRATIONAL ХО̀РА, които наричат ПАТРИОТиЗЪМ
нещо което НЕ, НЕ е,
lovely Josephine, IN FACT, ПАТРИОТиЗЪМ?
Всъщност
, lovely Josephine,
това е (hard/soft форма на) (Интер-)НАЦИОНАЛ(-ФАШ)ИЗЪМ!

ОХ,
ТАЗ ABSOFREAKINLUTELY ЗЛ(ОВРЕДН)А ИМПЕРСКА (TZAR-BASED) ПАРАДИГМА!
ОХ, ТАЗABSOFUCKINLUTELY (EVIL) ТИРАНИЧНА (PATERNALiSTIC) SYSTEM = MODEL!
ОХ, ТЕЗ (НАУЖКИМ) ПАТРИОТИЧНИ = IN FACT ABSOLUTELY IRRATIONAL ПОЗИЦИИ!
ОХ, ТЕЗ (НАУЖКИМ) ПАТРИОТИЧНИ = IN FACT НАЦИОНАЛ(-SSОЦИАЛ)ИСТИЧНИ ПОЗИЦИИ:
  
ВСЪЩНОСТ ABSOFUCKINLUTELY ИСТИНСКИ (HARD) ФАШИЗОИДНИ (ПРОПАГАНДНИ) ПОЗИЦИИ!
ANY VERSION OF FASCIST DICTATORSHIP IS MYSTICISM-BASED!
ВСЕКИ М-И-С-Т-И-К (САМ  СИ) (ИЗГ)Р-А-Ж-Д-А, lovely Josephine,
  
AN ABSOLUTELY IRRATIONAL (VERSION OF) EPISTEMOLOGY,
която, в едно с HIS an IRRATIONAL (version of) метаФИЗИКА,
[=UNreality-based = а God-based ВИЗИЯ ЗА (организация на) СВЕТА]
ПРоизвежда НЕГОВАта (си) IRRATIONAL(ITY-BASED) MORALITY!
YES,
ТАЗ’ (MYSTICism) ФИЛОСОФИЯ IS ALL, LOVELY JOSEPHINE,
 BASED ON AN
IRRATIONAL REALITY, ЕПИСТЕМОЛОГИЯ & ЕТИКА!
THIS IS A TRULY BAD OR AN ABSOLUTELY EVIL STUFF!
   
Да, the BAD & the EVIL притежават CORRUPTed MINDsetS!

The corrupted minds of the bad & the evil е най-големия проблем!
Защото, bad & ЗЛОто могат да бъдат (екзистенциално) ОПАСНИ!
ЗАТОВА трябва да си много, много внимателна, lovely Josephine,
какво и как интегрираш into your own mind. Use your rationality, not faithism!
ИМЕННО ТОВА Е ALWAYS (БИЛ) НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ НА СВЕТА:
ДОМ(ЕЙН)ЪТ OF ANTI-CIVILIZATION = (TOTAL) ZOMBIFICATION!
ДОМ(
ЕЙН)ЪТ НА (THE INDOCTRINATED FREEDOM-HATING) ДЕБИЛИЗЪМ!
КОГАТО В ЕДНО ОБЩЕСТВО ИМА TOO MUCH ДЕБИЛИЗЪМ, LOVELY JOS,
(
КОЕТО ОЗНАЧАВА TOO MUCH IRRATIONAL EPISTEMOLOGY & MORALITY)
ТО(ГАВА)
ПО НЯКОЕ (СИ) ВРЕМЕ, SOONER OR LATER, LOVELY JOSEPHINE,
се сътворява брутално чудовище (ДИКТАТОРЪТ), което е заличило всяка(ква)
граница между добро и зло = an IRRATIONAL(ity-based) ЕПИСТЕМОЛОГИЯ!
DO YOU, LOVELY JOS, COMPREHEND THIS? THIS IS VERY IMPORTANT!

Не, не, не трябва човек, lovely Josephine,
НИТО да се гордее
, НИТО да се срамува
от
his own раса, пол, етнос, birthplace,
защото никой човек
does NOT, NOT, NOT
EARN
1 нито CHOOSE2 тези неща! ОК?
Да, тез неща/characteristics/признаци, lovely Josephine,
не, не, не зависят от (конкретен) човек, никой не (си) избира тезнеща,
ами те просто са ПЛОД ONLY на СЛУЧАЙНОСТта (= a random stuff!)
и(ли) на the (good/bad) BEHAVIOR of one’s own родители/ANCESTORS! OK? Get it?
  
Да разчиташ на СЛУЧАЙНОСТта (= a random stuff!), lovely Josephine,
(
както и на the UNearned & the UNchosen = the UNdeserved/UNproduced by your own self)
is
(very, very much) ТЪПО и(ли) ЗЛОвредно нещо = IRRATIONAL поведение! OK? Get it?
So, in principle,
YOU
, if a truly RATIONAL human, lovely Josephine,
should NOT, NOT, NOT разчиташ на (a good/bad) СЛУЧАЙНОСТта,
YOU should RELY ON your own self, on your ideas, reason actions
i.e. on USING your rationality in making of YOUR 
choices & actions =
i.e.
да поемaш [лично!] отговорност за your own thoughts & actions =
i.e.
да вземеш своя ЖИВОТ в ръцете си = to make your good life! Absolutely!
Само (радикални) МИСТИЦИ, in (a matter of) PRINCIPLE, lovely Josephine,
absofreakinlutely believe in (
have faith in) Съдбата (God, Случайността)! Баси!
Но,
те(кви)з' хора, ДИСТОПИЦИ, lovely Josephine,
могат да (по)вярват във всичко, във всякакви фантасмагории, “НЕслучайности”!

[show no h_links]

ЗА THE IRRATIONAL(ITY-BASED), LOVELY JOSEPHINE,
НАЦИОНАЛ(ИСТИЧ)НО (САМО)СЪЗНАНИЕ = ЗЛО НЕЩО!
OF [THE
EVIL IDEA(L) OF] THE NATIONHOOD(NESS):


THE BAD ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА ДА ABSOFREAKINLUTELY
(
ТЪПО) ХВАЛИШ НАШЕ(НСКО)ТО РОДНО” (STUFF),
NO MATTER WHAT THE (TODAY’S) REALITY IS:
ОТ НАШЕ(НСКО)ТО ПЛЕМЕ (CLAN) BETTER Н-Е-М-А!
ОТ НАШЕ(НСКО)ТО ПО-(Х)УБАВО НЕМА! ДА, ДА!
ОТ НАШЕ(НСКО)ТО ПО-ДОБРО
НЕМА! Е, НЕМА!
ДА, НАШЕ(НСКО)ТО
MUST BE ABOVE ALL! YES!

НАШ(ЕНСК)ИТE NAZIONAL МОРАЛНИ & ЮРИДИЧЕСКИ ЗАКОНИ
ARE ALL ABOVE ANY (VERSIONS OF) МЕЖДУНАРОДНИ НОРМИ!
WE THE NATIONALISTS MUST ALL UNITEВ STRONG ЮМРУК!
НАЦИОНАЛ(SOCIAL)ИСТИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
WE THE NAZIONALISTS, MUST ABSOLUTELY CONCENTRATE ALL
THE STATE (
POLIT) POWER INTO A SINGLE PERSON, OUR ВОЖД.”
  

ОХ,
ТОВА НАЦИОНАЛиСТИЧНО MENTALITY!
ОХ, ТАЗИСТИНСКИ ЗЛО̀ТВОРНА ФИЛОСОФИЯ!




THE (
IDEOLOGY OF) NAZIONALiSM, LOVELY JOSEPHINE,
IS TRULY
NON-RATIONAL (& NON-ECONOMIC) REASON(ING)
TO SUPPORT
THE STATE! SO, IT IS (A TRULY EVIL) STUPIDiSM:
THE PHILOSOPHY OF НАЦИОНАЛ-FATHERiSM, STATiSM, GODdiSM!
 
  
WE, ALL, ALL, ALL OF THE PEOPLE IN OUR STATE, MUST LOVE THE STATE! YES!
WE ALL
ABSOLUTELY MUST, FOLLOW (OBEY TO) ALL, ALL, YES, ABSOLUTELY ALL
OF THE
RULES (= COMMANDMENTS) CREATED BY OUR TRULY GREAT(EST) STATE,
ЗАЩОТО THE STATE IS OUR НАЙ-GREATEST ЦАРЯ́(Т), Е НАЙ-МЪДЪР И МОЖЕ ВСИЧКО,
ЗАЩОТО THE STATE IS НАЙ-GREATEST ЦАРЯ́(Т), IS OUR (ONE & ONLY) СПАСИТЕЛ(ЯТ),
ЗАЩОТО THE STATE IS OUR GREAT ГОСПОДА(РЯТ), И Е НАД ВСИЧКИ & НАД ВСИЧКО!”-
ТОВА Е ЗЛОТВОРНАТА ПРОПАГАНДА НА АБСОЛЮТНОТО ЗЛО = A STATE’S DICTATORSHIP!

[Feelings of NATIONal IDENTITY, lovely Josephine,
are not, not, not based on
REASON(ing), but
are
emotionalism/heart-based; are tribalism!
Oh, those absofreakinlutely
tribal impulses!
It is
the DARK (evil) vision of the world!]

OH, THAT
YESTERDAY’S AND TODAY’S, LOVELY JOS,
ABSOLUTELY CRAZY (
TRIBALISTIC) NAZIONALiSM!
OH, THOSE ABSOFREAKINLUTELY (
TRIBAL) NUTS-
MOST OF THEM ARE (
RADICAL) ЛЕВИЧАРИ! БАСИ!
OH, ТУЙ (ДОКТРИНАЛНО) IRRATIONAL MIND!
ОХ, ТЕЗ’ (ЗЛОВЕРНИ TRIBAL) УРА-ПАТРИОТАРИ!
ОХ, ТЕЗ’ ABSOLUTE (RADICAL) НАЦИОНАЛИСТИ-
MOST OF THEM ARE НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИ
IN MORAL (ИНТЕЛЕКТУАЛНО-ИДЕЕН) CONTEXT!
ОХ, ТАЗ ДИВАШКА “ВЕЛИКА” ФИЛОСОФИЯ, БАСИ,
(
BASED ON ИСТИНСКИ ФАШИЗОИДЕН КОНТЕКСТ)
КОЯТО ГОВОРИ ЗА THE LOVE” OF РОДИНАТА, НО
КОЯТО ВИНАГИ НОСИ ЗЛОВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ!


 
THE NATIONALIST-POPULIST EVIL (RESENTFUL) VIEW OF THE WORLD:
ТОВА Е ИДЕОЛОГИЯТА OF THE (CABAL OF) ЕТНО-NAZIОНАЛИЗѢМ,
ПРОДУЦИРАН ОТ УЖ ПАТРИОТИ = ПАТРИОТАРИ, ГОЛЕМИ МЪЖКАРИ!
ОХ, ТОЗ
ЗЛОТВОРЕН УРА-ПАТРИОТИЗѢМ, ТЕЗ‘ ЗЛОВРЕДНИ УРА-ПАТРИОТИ!
ОХ, ТАЗИ ЗЛ(ОВРЕДН)А
ИДЕОЛОГИЯ OF THE RADICAL(IZED) NATIONALiSM!
IT IS ALL ABOUT ABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДНОТО, LOVELY JOSEPHINE,
PARANOID1 (RESENTFUL2 & CONSPIRACY THEORIES3) MINDSET/STYLE/OBSESSION!
THE NAZIONALIST-POPULIST MIND(SET) IS THE DARK VISION OF THE WORLD!
SO, LOVELY JOSEPHINE, LET US NOW START TALKING ABOUT
ОСНОВИТЕ НА (ЗЛОВРЕДНИЯ AND) ВИСОКО ВДИГНАТИЯ БАЙРАК
НА (THE DESIRE TO COERCE OF) НАЦИОНАЛ-ПОПУЛИЗ-Ъ-МА:
НИЕ ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА (НА)ПРАВИМ ВСИЧКО,
АКО Е НУЖНО ДОРИ ЖИВОТА СИ ДА ДАДЕМ-
FOR THE GLORY OF OUR (GREAT) NATION!
OUR (GREAT) NATION НАД ВСИЧКО (ДРУГО),
ABOVE EVERYTHING IN THE WHOLE WORLD!


OF THE GREATNESS OF OUR NATION”!

“The Great(est) Motherland & Fatherland calls (on YOU)! Obey: Serve your Great Nation!
Изпълни дълга си – към Отечеството,
дори и да означава да (по)жертваш живота си!
Живот основан на
 THE GREATEST ДОБРОДЕТЕЛ: SELFLESSNESS & SELF-SACRIFICE!






ОХ, ТАЗ ДИВАШКА “(НАЙ-)ВЕЛИКА” ФИЛОСОФИЯ,
BASED ON ИСТИНСКИ ФАШИЗОИДЕН КОНТЕКСТ,
КОЯТО ГОВОРИ ЗА THE LOVE” OF РОДИНАТА, НО
КОЯТО ВИНАГИ НОСИ ЗЛОВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ!
(CAN BRING BLOODY МЪКИ, РАЗРУШЕНИЯ И СМЪРТ!)

OF THE GREATNESS OF OUR STATE”!

OF THE RADICAL(IZED) NAZIONALiSM-BASED EVIL MENTALITY!
И ПРЕДИ, И ДНЕС (IN THE 21 CENTURY), LOVELY JOSEPHINE,
ТОВА Е THE EVILGREATIDEOLOGY OF TRIBALiSM BEHIND THE FLAG!
[ALL THE (RADICAL) LEFTISH PEOPLE ARE (RADICAL) NAZIONAL(SOCIAL)ISTS,
BUT NOT, NOT ALL NATIONALISTS ARE
LEFT(ISH-INCLINED) PEOPLE! OK?]
 
IS THE ABSOLUTELY ZOMBIE-FICATION,
IS ABSOFREAKINLUTELY TRIBAL(iSM),
IS ABSFUCKINLUTELY PATERNALiSM,

КОЙТО Е ГОРИВОТО НА ИМПЕРИАЛиЗМА & THE WAR(iSM)!

 

YES, THE (IDEOLOGY OF) RADICAL NATIONALiSM, LOVELY JOS,
IS BASED ONTO THE ABSOLUTELY MINDFUCKED ФИЛОСОФИЯ!


  
FOR THE SAKE & GREAT СЛАВАТА/КАУЗАТА”-
SAYS AN
IRRATIONAL (DUMB OR EVIL) HUMAN
С
RADICAL НАЦИОНАЛИСТИЧНО СЪЗНАНИЕ
OF THE (HISTORY OF OUR) NATIONHOOD,
OF
THE GREAT(ER) NATION IN THE WORLD,
ВЕДНО С ITS GREAT FATHER/MOTHER-LAND”!
Идеологията на радикален (hard) НАЦИОНАЛизъм
е
всъщност, lovely Jos, ФАШИстката ИДЕ(ологи!
ФАШИзъм само формално означава италианската
idea на Дучето, така както национал-СОЦиализъм
означава (
the harder) идеологията на Хитлер(изма).

The (
ideology of) RADICAL nationalism е обичайната
(
и в миналото, a и ДНЕС in the 21 century, баси,)
основна (
evil & tribal) причина, lovely Josephine,
която ПРОИЗВЕЖДА any bloody
WAR(farism)!
Това е дом(ейн)а на hard & softer ФАШИзоидното,
който е изцяло разположен в the Left polit spectrum!
The LEFT(ish) is a version of ТИРАНИЯharder or
softer version of the СОШЪЛ(ism)-based Standard!
Фашизоидното, lovely Jos, и в миналото, а и днес,
без никакви уговорки, без никакъв
релативизъм,
е
ABSO(fuckin)LUTELY (the BRINGER of the) EVIL!
Особено hard НАЦИОНАЛизъм, който lovely Jos,
е примесен с dogmatic ВЯРА в religion/faith-ism:
днес, в (началото на) 21-ви век, lovely Josephine,
the polar star
на таз’ absolutely evil идеология е П@тин(изма)!
Ох, тоз’ EVIL (идеологически и политически) наратив и лозунг-
IT IS BASED ON
THE ALTRUiSM OF RADICAL NAZIONALiSM!
ДА, ФАШИЗОИДНОТО IS HUNGRY FOR (ВСЕ ПОВЕЧЕ) ВЛАСТ,
 

КОЯТО ВЛАСТ ТО СИЛНО (И ЗЛОВРЕДНО) ЦЕНТРАЛИЗИРА И
ПРИЛАГА ЧРЕЗ THE EVIL ПРИНЦИП: СИЛА ЕСТЬ ПРАВО!


 



OUR GREAT MOTHER/FATHER-LAND (НАЦИЯ, ВЯРА & STATE)
(IS, MUST BE PUT)
ABOVE ALL, ABOVE EVERYTHING (ELSE)!
ДА, OUR OWN GREAT NATIONHOOD(NESS, ВЯРА AND STATE)
(
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНА) НАД ВСИЧКО (ДРУГО)!

ЗА КАКВО НИ Е СВЯТ БЕЗ НАШТА GREAT STATE & NATION?
НИМА СЕ НУЖДАЕМ ОТ ТАКЪВ СВЯТ – ПУСТ И БЕЗСМИСЛЕН,
СВЯТ, THAT’S БЕЗ OUR GREAT EMPIRE & ВЯРА? НЕТ, НЕТ, НЕТ:
WE BETTER ALL
(ТО) DIE! ЗАЩОТО OUR GREAT САМОЖЕРТВА
НАШ
ТА (КОЛЕКТИВНА) (САМО)ЖЕРТВОГОТОВНОСТ, YES,
В ИМЕТО НА
OUR GREAT НАЦИЯ (ВЯРА, РОДИНУ & STATE),
[I.E. FOR THE GREATER GOOD(NESS)] Е НАЙ-КРАСИВОТО И
НАЙ-УБЕДИТЕЛНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЕЙ, СЪ-НАРОДНИЦИ,
ЕЙ, ВИЙ МОИ
СЪ-ПЛЕМЕННИЦИ, ЗА СИЛАТА И КРАСОТАТА

НА (НАШ
ТА НАЦИОНАЛНА) ЧОВЕШКА ЛИЧНОСТ! OH, YES!
SO, WE BETTER ALL, ALL, ALL THE PEOPLE OF THE WORLD
ДА БЪДЕМ ЗАЛИЧЕНИ, ДА БЪДЕМ ВСИЧКИ В НЕБИТИЕТО
БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА
OUR GREAT НАЦИЯ (ВЯРА & STATE)!
WE BETTER ALL (TO COLLECTIVELY) DIE, CEASE TO EXIST!

DO NOT BE(come),lovely Josephine, INTO (the EVIL ideology of) NATIONALiSM!
  
There are rational and there are IRrational хора in EVERY nation in the world!
So, you ought to choose TO COMMUNICATE (
основно) със РАЦИОнално
мислещи и ДЕЙСТВАЩИ (PRODUCTIVE) INDIVIDUALS,
NO MATTER their individual nationality (or where they were born)! OK?
В някои части on Earth има много повече НЕрационални хора
отколкото в други
(the “Western”) части на света! Yes, absolutely.
Човек, който НЕ живее в
(hard) автокрация, а в ДЕМОКРАЦИЯ,
ала същевременно
се възхищава и прекланя, lovely Josephine,
пред (ПРопагандата на) (някой си) (today’s) диктатор/тиранин,
е по душата и ума си
absofreakinlutely (brainwashed) COLLECTIVist,
[
STATiSM = COLLECTIViSM = ALTRUiSM = MYSTICiSM]
който (тъпо) нарича своя личен (radical) НАЦИОНАЛИЗѢМ, lovely Jos,
патриотизъм, баси! Това е rationally blind човек = НЕ(раз)умен human.



(ОХ, ТОЗ’ EVIL ЕТНО-НАЦИОНАЛИЗѢМѢ, БАСИ!)

ТОВА, LOVELY JOSEPHINE, IS REAL TRIBALiSM=
= ANGRY (& CRAZY) IDEOLOGICAL TRIBALiSM =
= ОСНОВАТА НА THE ИМПЕРИАЛИСТИЧНИЯ
EVIL(NESS OF HARD) НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗѢМ =
IN SHORT:
ФАШИЗѢМ, ФАШИЗОИДНА ДИКТАТУРА=
IN SHORT – THAT’S THE BASIS OF ТОТАЛИТАРИЗѢМ
OVER THE PPL OF A NATION (& OTHER NATIONS)!
OH, THAT ЕКСПАНЗИОНИЗѢМ, ИМПЕРИАЛИЗѢМ,
BASED ON THE
(APPLICATION OF THE) MOST EVIL
ТОТАЛИТАРИСТИЧЕН ПРИНЦИП: СИЛА ЕСТЬ ПРАВО!
IT IS ALL ABOUT THE TOTALLY CONFUSED MIND(SET)!
THIS
DEEPLY DARK (IDEOLOGICAL) MIND, LOVELY JOS,
IS THE ROOT OF (
YESTERDAY’S & TODAY’S) 100% EVIL!

DE
HUMANIZATION OF A(N IRRATIONAL) MIND(SET) =
TOTAL(
ITARIAN) TRIBAL(IZATION), BARBARIAN(IZATION)
I.E.THE PROCESS OF (PRODUCING A)
NAZIONALiSM-BASED
(
MILITARIZATION OF THE) TOTALLY (ИДЕЙНО) CONFUSED MIND!
THE ABSOLUTELY
EVIL IDEOLOGY OF THE GREATER (ONE) NATION!


НЕ, НЕ СЪЩЕСТВУВА ПО-ГОЛЯМА ЛЮБОВ/ЦЕННОСТ
ОТ ТАЗИ
(ИДЕОЛОГИЯ OF THE BROTHERHOODNESS)
TO BE READY TO (САМО)ЖЕРТВАШ ЖИВОТА СИ
В ИМЕТО НА OUR GREAT НАЦИЯ, ВЯРА, ДЪРЖАВА!-
ТОВА Е THE VERY, VERY OLD IDEAL OF
(НО И ДНЕШНАТА) ЗЛОВРЕДНА PROPAGANDA!
ТОВА Е ФУНДАМЕНТА НА A(NY) WAR(FARiSM)!
ТОВА Е THE GREAT(ER) GOOD(NESS), БАСИ, А?!



[Ох, тоз’ EVIL (идеологически и ПОЛИТически) наратив и лозунг-
IT'S BASED ON
THE ALTRUiSM OF RADICAL NAZIONALiSM!]

[PROMOTING (THE PRODUCTION OF) THE HUGE EVIL(+NESS), LOVELY JOSEPHINE,
BASED ON FOLLOW-
THE-GREAT(ER)-LEADER MENTALITY! THAT’S AN EVIL MINDSET!
THE ABSOFREAKINLUTELY WICKED MINDSET THAT’S PROMOTING ИДЕОЛОГИЯТА OF
THE GREATER NATION(ALiSM) & THE GREATER GOOD(NESS)! ТОВА Е HUGE ЗЛО(TO)!
THE
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАТА (EVIL) КАРТА!]
     
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY HARDCORE YESTERDAY’S
& THE (MUCH) SOFTER TODAY’S (REAL ЗЛОВРЕДИТЕ OF)
THE TRULY EVIL ЕКСПАНЗИОНИСТИЧНА (DOGMATIC) 
ДОКТРИНА,
THE (HARD/SOFT) 
ВОЙНСТВЕНО-АГРЕСИВЕН NATIONAL(SOCIAL)iSM!
НИЕ ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА (НА)ПРАВИМ ВСИЧКО
FOR THE GLORY OF OUR (GREAT) NATION!
OUR (GREAT) NATION ABOVE EVERYTHING,
ABOVE EVERYTHING IN THE WHOLE WORLD!


ЗА НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИСТИЧЕСКИТЕ (TRIBAL, PRIMITIVE) ИМПУЛСИ
НА 
ТОТАЛИТАРНОТО (ИЛИ АВТОРИТАРНОТОМИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ!

[ALL THE (RADICAL) LEFTISH PEOPLE ARE (RADICAL) NAZIONAL(SOCIAL)ISTS,
BUT NOT, NOT ALL NATIONALISTS ARE
LEFT(ISH-INCLINED) PEOPLE! OK?]


ЗА
THE  (MORAL & INTELLECTUAL)  DISHONESTY, LOVELY JOSEPHINE,
& ОГРАНИЧЕНОТО МИСЛЕНЕ НА НАЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИТЕ!
ЗА (
EVIL ИДЕОЛОГИЯТА НА) РАДИКАЛЕН (& АГРЕСИВЕН1,2) НАЦИОНАЛИЗѢМ!
[THAT’S ALWAYS BASED ON EMOTIONALiSM1, ДОГМАТИЗЪМ2 & ФАНАТИЗЪМ3,
THAT
PRODUCE THE EVILNESS OF MILITARiSM AND THE COERCION POLICY!
OH,
ТЕЗTODAY’S IMPERIALiSM, TODAY’S TZARiSM AND EVIL DICTATORS!
OH,
ТОЗTODAY’S ИМПЕРИАЛИСТИЧЕН НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗѢМ,
ТОЗTODAY’S АРХАИЧЕН ЕКСПАНЗИОНИЗЪМ, МИЛИТАРИЗѢМ!]

NATIONALiSM IS ABSOFREAKINLUTELY TRIBALiSM =

[А до какво води TRIBALismTRIBALism,
that is 
винаги based on IRRATIONALITY,
чрез experiencing TOO MUCH fear1failure2
resentment3 води до nihilism & savourism,
прикриващи се зад наративаlovely Jos,
на патрЕотарството, УЖ патриотизъм!
Oh, that radical populist-NATIONALiSM!
This ideology и вчера, и днес, is a very DANGEROUS stuff!]
= ЗЛОВРЕДЕН (NARROW THINKING OF) COLLECTIViSM =

= MY TRIBE(’S BLOOD) IS (MUST ALWAYS BE PUT) ABOVE ALL =
MY TRIBE IS (MUST ALWAYS BE PUT) ABOVE YOUR/OTHER TRIBE,
BECAUSE NOTHING IS THICKER THAN BLOOD! OMFG! Е, БАСИ!
  
НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗѢМ Е ДОКТРИНАТА, LOVELY JOS,
[“НИЕ ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА (НА)ПРАВИМ ВСИЧКО
FOR THE GLORY OF OUR (GREAT) NATION!
OUR (GREAT) NATION IS ABOVE ANYTHING,
ABOVE EVERYTHING IN THE WHOLE WORLD!”]
НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ГОРИВОТО, LOVELY JOSEPHINE,
(И В МИНАЛОТО, И ДНЕС -IN 21 CENTURY- ДОРИ, БАСИ,)
НА
ВСИЧКИ ABSOFREAKINLUTELY BRUTAL НАСИЛНИЦИ!

OF THE (REAL EVILNESS OF) (THE HUGE) NAZIONALiSM & XENOPHOBIA!
(
ВЕДНО СЪС THE BIG CULT OF PERSONALITY…OF THE GREAT ВОЖД!)
ОХ, ТЕЗ’ ABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДНИ ХОРА-НАЦИОНАЛИСТИ!

ОХ, ТОЗОБРАЗ OF THE (ABSOFUCKINLUTELY) NAZIONALIST, LOVELY JOS,
КОЙТО БИЛ ИСКАЛ, ТИ ДА ВИДИШ,
НАЙ ДОБРОТО ЗА ДЪРЖАВАТА СИ!
(AN EVIL ИДЕОЛОГИЯТА OF YESTERDAY’S & TODAY’S) NAZIONALiSM,
(RACE, ETHNIC, BIRTHPLACE
ХАРАКТЕРИСТИКА) LOVELY JOSEPHINE, IS
PLACING THE NATION(HOOD)
ABOVE THE INDIVIDUAL = COLLECTIViSM =
= (A VERSION OF THE IRRATIONAL ФИЛОСОФИЯТА НА) НЕСВОБОДА =
 
= PLACING/HOLDING AND ABSOFREAKINLUTELY PREACHING THE
COMMON GOOD OF THE NATION
ABOVE THE GOOD OF THE INDIVIDUAL=
THE MAKING OF THE INDIVIDUAL
A SERVANT OF THE (GREAT) S-T-A-T-E!
YES, IT’S ALL ABOUT
THE FATHERiSM, THE PATERNALiSM – OF THE STATE!
[
И, OF COURSE, ГОВОТНОСТТА ЗА САМОЖЕРТВА В ИМЕТО НА THE GREATNESS

OF THE NATION(HOODNESS), BASED ONTO THE COERCION OF АВТОРИТАРЕН
BIG
( BRO) STATE & THE GREAT КАУЗАТА FOR THE COMMON GOOD”, БАСИ,
OH, THAT “GREAT” IDEA(L) OF THE NATIONHOODNESS
! Е, БАСИ ЗЛОТО НЕЩО!]

ON THE ABSOFREKINLUTELY GREAT (D)ANGER, LOVELY JOSEPHINE,
OF (
THE TODAY’S) NAZIONAL(сошъл)iSM [, примесен с more or less RELIGION(ism)] =
 
= THE ABSOLUTELY
EVIL(NESS OF THE ЛОЗУНГИТЕ НА ИДЕОЛОГИЯТА OF INTER-)NATIONAL POPULiSM!
ДА, (
НЕРАЗУМНОСТТА, НЕРАЦИОНАЛНОСТТА НА) ТАЗ’ ИДЕОЛОГИЯ IS A VERY DANGEROUS STUFF!
IT IS ALL ABOUT THE TRIBAL(iSM-BASED) ДОКТРИНАТА НА (ALL THE VERSIONS OF) МИСТИЦИТЕ!
ОХ, ТАЗ
ABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДНА (TRIBAL & ДОГМАТИЧНА) ДОКТРИНА,
НА (
THE RADICAL & VERY MUCH AGGRESSIVE) МИСТИЦИТЕ-НАЦИОНАЛ(SOCIAL)ИСТИ, COLLECTIVISTS!
 
Няма
не съществува ПО-ОПАСНА (смъртоносна) ЗАПЛАХА днес, lovely Josephine,
  
за 
the WESTERN (type of) (днешния демократичен) world,
от тази на установяване на ПОЛИТически режим, lovely Josephine,
който да се основава доктринално на the НАЦИОНАЛ(сошъл)ИЗѢМ,

премесен с елементи на 
РЕЛИГИОЗЕН мистицизъм: патреОти(диоти)зъм]!
 
Да,
таз заплаха е absofuckinlutelylutely bloody ВЗРИВООПАСНА (смес)!
Ох, тез
’ very, very much опасни & вредни голеееми  патреОти! Е, баси!
Това е ПЪТЯТ (ПУТЯТ) към ДИКТАТУРА, the (ideology of) STUPIDiSM!
  
[
"ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЛИДЕР, който бие (по) барабаните на ВОЙНАТА, за да събере гражданите в патриотичен плам,
защото патриотизмът (наистина) е меч с две остриета. Меч, който окуражава
кръвта, точно както и стеснява (раз)ума.
И когато барабаните на
ВОЙНАТА бият високо дълговременно - и кръвта навира от ОМРАЗА, и (раз)УМЪТ се затваря,
[Oh, that (absofreakinlutely tribalistic) CLOSED
MIND(set) – full of absofuckinlutely EVIL  IDEA(l)s!]
тогава лидерът няма да има голяма нужда
ДА УЗОРПИРА ПРАВАТА на гражданите (i.e. the IR).
ВСЪЩНОСТ, ГРАЖДАНСТВОТО, изпълнени със
СТРАХ И ЗАСЛЕПЕНИ ОТ (УЖ) ПАТРИОТИЗѢМ,
ще предложи ДОБРОВОЛНО (конформистки) всичките си ПРАВА на лидера, и при това с радост.
От къде ЗНАЕШ?
Защото това съм (го) правил. Аз съм
Цезар, Юлий Цезар."]

So, then, lovely Josephine,
let’s now talk about the Stupidism of Nationalism – to beware, to be(come) aware (of it)!
 
Да, ИДЕИТЕ на човек го ПРОМЕНЯТ и определят!
Човек е, lovely Josephine,
или
dictatorship-lover [НАЦИОНАЛ(сошъл)ИСТ i.e. tribalist т.е. колективист],
или freedom-lover [FREE-MARKETEER i.e. capitalist т.е. реалист]! Yes.


On NATION(alism).
On the (ideology of)
radical
nationalists.

 “
(ВСИЧКИ граждани трябва да) (Правим)
ВСИЧКО for the glory of our Great Nation,
ВСИЧКО
в името на our Great: Нацията,
Родину, Държавата, Каузата, (На)рода=
ВСИЧКО в името на THE GREATER GOOD!
ВСИЧКО в името на THE GREAT(ER) LOVE!
Our (Great) nation must be above ANYthing,
above EVERYthing in THE WHOLE WORLD!

О, ДА, ДА, ДА!
YES, ABSOLUTELY!



НАЦИОНАЛИСТ, lovely Josephine,
(интер-)НАЦИОНАЛ-ПОПУЛИСТ
of any of the (polit) colours:
an
égalité (ксенофоб-)nationalist!

[Ох, тоз IRrational хомо сапиенс: populist!
Yes, he is obsessed by the evil
IDEOlogy of
национал-популизъм, която причинява
bloody ЗЛИНИ, МЪКИ И СТРАДАНИЯ!
Тоз хомо сапиенс, lovely Josephine,
е на първо място
(hardcore) МИСТИК,
после (
hardcore) НАЦИОНАЛ(ИСТ),
и най-после
(lastly)човек! Баси!
(BG) Националист да се наричаш -
първа радост да (бъд)е за тебеее!
”]

Of the
полит(иконом)ически, lovely Josephine,
truly & fully IRRATIONAL НАЦИОНАЛИЗѢМѢ! Баси!
Това, lovely Josephine, е TRIBAL(ism) mind(set)!
[
The TRIBAL mind(set) preaches that the nation
(that) YOU ARE BORN IN …is the BEST nation &
that you MUST (as a
DUTY!) LOVE РОДината
и
YOUR own (by the birth place) (на)РОД!
In fact, the reality е, че СВЕТА, lovely Jos,
не задължително или само your birth county)
е истински ПРЕКРАСЕН (като цяло)!
Има толкова много готини места
за
ЖИВЕЕНЕ ALL OVER the WORLD!
Choose WHICH is best FOR YOU!]
So, the (
IDEOlogy of) Nationalism
is absofreakinlutely
TRIBAL(ism)!
Oh, that (evil) PRIMITIV culture!
Психологията of
the NATIViSM


[А до какво води TRIBALismTRIBALism,
that is 
винаги based on IRRATIONALITY,
чрез experiencing TOO MUCH fear1failure2
resentment3 води до nihilism & savourism,
прикриващи се зад наративаlovely Jos,
на патрЕотарството, УЖ патриотизъм!
Oh, that radical populist-NAZIONALiSM!
This ideology и вчера, и днес, is a very DANGEROUS stuff!]

[ДАЛЕЧ, БРУТАЛНО ДАЛЕЧ, ОТ РАЦИОНАЛНОСТТА!
(За) ТРИБАЛизмът (life) is NOT about reason(ing) & FACTs!
ТРИБАЛизмът is, lovely Josephine, absofuckinlutely
all about FEELings & EMOTION(
alism)! Absolutelty!]
Of the sick (mentality)! За психопатoлогичното!
За (the evil) ДУШАта of the Nation(alism)!
Of the
Great(er than individual life) “LOVE”!
 “НЕ, НЕ СЪЩЕСТВУВА ПО-ГОЛЯМА ЛЮБОВ/ЦЕННОСТ
ОТ ТАЗ

TO BE READY TO (САМО)ЖЕРТВАШ ЖИВОТА СИ

В ИМЕТО НА
OUR GREAT НАЦИЯ, ВЯРА, ДЪРЖАВА!-
ТОВА Е THE VERY, VERY OLD IDEA(L) OF
(ЕМАНАЦИЯТА НА) ВЧЕРАШНАТА И ДНЕШНАТА
СОЦИАЛ-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА (& POPULIST)
ABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДНА PROPAGANDA!
OUR (GREAT) NATION ABOVE EVERYTHING,
ABOVE EVERYTHING IN THE WHOLE WORLD!




ТОВА Е ФУНДАМЕНТА НА A(NY) WAR(FARiSM)!
ТОВА Е THE GREAT(ER) GOOD(NESS)БАСИ, А?!
ТОВА Е  THE GREAT(ER) GOOD(NESS)! E, БАСИ!




THE CORRUPT MINDS OF RADICAL NAZIONALISTS!





[ALL THE 20-TH CENTURY COMMUNISTS, LOVELY JOS,
ЗАМЕСТИХА THEIR COMMUNiSM (SOCIALiSM) WITH
THE TRULY
EVIL 21ST CENTURY НАЦИОНАЛиЗЪМ!]

[ALL THE (RADICAL) LEFTISH PEOPLE ARE (RADICAL) NAZIONAL(SOCIAL)ISTS,
BUT NOT, NOT ALL NATIONALISTS ARE
LEFT(ISH-INCLINED) PEOPLE! OK?]
Of the “social-national(ist) character” and
THE EVIL консервативно-патриотaрски
STUPIDism-based наратив и риторика.
НационалИЗМЪТ, lovely Josephine,
[it is always, always, lovely Josephine,
absofreakinlutely based on
an evil
version of national1 + social2 + ism3 =

= национал-СОЦиалистически =
=
СОЦиал-националистически =


ДУХът на НЕсвобода, на Great(er moral) “duty”]
няма
absolutely НИЩО общо с ДЕМОКРАЦИЯ -
it is based on (hard/soft) авторитарно мислене,
на авторитар-патриотарски наратив, лозунг!
Yes, it is all about the НАЦИОНАЛ-ПОПулизма,
yes, it is all about the ПАТРИОТАР-ПОПулизма:
FOR THE GREAT(ER THAN ONE’S OWN LIFE) LOVE!
It’s subversion of the individual to the collective,
of the (loyal) obedience of every INDIVIDual
to the NATION(alism), to the State (Родину):
For the Good of the Nation/State/Society”!

For the Love of the Nation/State/Society”!
It’s all about the love of God(’s commands)!









The evilness of the (concept of) radical Nationalism = WARfarism!

ЗА THE IMMORALITY OF THE (BG) ПАТРИОТАРИТЕ-NATIONALISTS!
ЗА
ДУШИТЕ OF THE GREAT (BG) ПАТРИОТАРИТЕ-НАЦИОНАЛИСТИ,
(BG, HUNGARIAN) ХРИСТИЯН-НАЦИОНАЛИСТИ (CONSERVATIVES)!
ПАТРИОТ е - душа дава
за наука, за свобода;
но не свойта душа, братя,
а душата на
народа!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
продава си и душата.
Of
the IRrational версия, lovely Jos,
of национализѣмѣ, патриотизъм”:
КВАЗИпатриоти и ЛЪЖЕродолюбци!
За the emotional(ist) патриотарство!


On THE BAD nationalist NARRATIVE.
[
Вярност (loyalty) to Държавата,
(radical nationalistic TRIBALism)
а не, не, не
love към a country,
the rational love към a country!
ВЯРност (loyalty) към етноса,
а не към
добрите ppl по света!
Вярност (loyalty) към Партията,
а не
, не към the rational values!
That’s
патриотаризъм! Get it?
Това е присъщо на всеки statist,
на всеки protector of the State

no matter his (polit) time & colour! OK?


[ALL THE (RADICAL) LEFTISH PEOPLE ARE (RADICAL) NAZIONAL(SOCIAL)ISTS,
BUT NOT, NOT ALL NATIONALISTS ARE
LEFT(ISH-INCLINED) PEOPLE! OK?]
THE CORRUPT MINDS OF RADICAL NAZIONALISTS!



[ALL THE 20-TH CENTURY COMMUNISTS, LOVELY JOS,
ЗАМЕСТИХА THEIR COMMUNiSM (SOCIALiSM) WITH
THE TRULY
EVIL 21ST CENTURY НАЦИОНАЛиЗЪМ!]

[А до какво води TRIBALismTRIBALism,
that is 
винаги based on IRRATIONALITY,
чрез experiencing TOO MUCH fear1failure2
resentment3 води до nihilism & savourism,
прикриващи се зад наративаlovely Jos,
на патрЕотарството, УЖ патриотизъм!
Oh, that radical populist-NATIONALiSM!
Таз' идеология и вчера, и днес, lovely Josephine,
is a 
very much DANGEROUS stuff! Absolutely!]
Аз, lovely Josephine, love all the good &
different ppl, from all over the world!
Аз, lovely Jos, love my country,
но не, не, не и my Държавата,
‘cause it is
égalité in its essence!
My country & my Sofia are really
готини stuffs – с готина nature.
That’s
патриот(изъм)! Get it?
That is real хуманизъм! ОК?]

On the NATIONAL(
IST) САНТИМЕНТ
and its absofreakinlutely, lovely Jos,
НЕправдоподобност &
нихилизъм!
Of
the polit & economic nationalism -
the big
irrational протекционизъм,
that is being totally loved, lovely Jos,
by all the real
postmodern етатисти.
Of the
(absolutely) crazy nationalists!



Of one’s own grand(est) nation,
защото!
[just because (s)he was born into that country,
just because (s)he was born into that group!
National identity above all,
баси?! Омфг!]
 
Of the hugest evil (и на 20-ти век):
the absofreakinlutely
диктатура 
на 
(ксенофоб-)националистите,
на интер-национал-
социалисти!
Желязната ръка на Държавата:
„ред и дисциплина“ поддържан от 
(a) Party-God,
в името на ОБЩОто благо(денствие) of (На)рода!
Aнтилибералният (bloody) (hard/soft-core) профил!
Упражняване на авторитарна власт by (a) God!
The greatest
ideological perversion, ever!
The most destructive force, ever!
The hardcore aggressive group!
The anti-good!
The real 
еvil!



(Моралният компас на) Национализмът, lovely Jos,
издига
НАЦИЯТА ( & the national/social identity)
above the (freedom/values of the) individual, баси!

THE NATION AS/IS THE GREAT(EST) COLLECTIVE (STUFF)!
ИДЕОЛОГИЯТА: НАЦИЯТА/КОЛЕКТИВА НАД ВСИЧКО!
Съществуват меки & hard националисти, collectivists!
Both of them
(популистки) versions try either to suspend
or to absofreakinlutely kill, omfg, the individual freedom -
вторите do it безскрупулно, а първите – с меки ръкавици!
They can
kill/sacrifice the interest/values of any individual, баси,
в името на (На)рода, the Community, the Nation, Отечеството!


Националистите подкрепят такива (икономически) политики,
които
absofreakilutely stick to their irrational (сошъл-ized) values!

 


The
®values of the individual(ism), lovely Josephine,
are
фундаментално НЕсъвместими с nationalism!
Yes, nationalism is tribalism; is collectivism; is bad!
All the irrational value systems, lovely Josephine,
лесно водят към hard or soft(er) национализѣмѣ -
the domain of
(the égalité) Groupthink, GROUPism!


Of the "National(ist) Conservatism"!
Of (радикализирани) псевдо патриоти!
Of
the nationalist’s (“home grown”) pride!
Of the “reality/existence”, lovely Josephine,
of a NATIONal character (& personality)
, баси!
Of (the great irrationality of) the (БГ) tribalism.
Of the
великобалкански национализѣмѣ, pride!
On the (
dumbness of) (Балкански) шовинизъм.

[А до какво води TRIBALismTRIBALism,
that is 
винаги based on IRRATIONALITY,
чрез experiencing TOO MUCH fear1failure2
resentment3 води до nihilism & savourism,
прикриващи се зад наративаlovely Jos,
на патрЕотарството, УЖ патриотизъм!
Oh, that radical populist-NAZIONALiSM!
Таз' идеология и вчера, и днес, lovely Josephine,

is a very much DANGEROUS stuff! Absolutely!]

ЗА the evil ТРИБАЛИЗАЦИЯТА НА БАЛКАНИТЕ=
ПОПУЛИСТКА НАЦИОНАЛ(-ШОВИН)ИСТИЧНА
БАЛКАНИЗАЦИЯ
, КОЯТО PROMOTES (THE EVIL) WARFARiSM.
ОХ, ТОВА
(DUMB) NATIONALiSM-BASED БАЛКАНСКО= TRIBAL
MENTALITY (MINDSET)! IT MIGHT BE(COME VERY) DANGEROUS!

On (Balkan’s) nationalistic thought and behaviour.
On the Balkanization (in bad thought) of a nation!
Sorry, but I am a Balkanist - един
(тъмен) Балкански субект(ивист)!
Ох, тез‘ голЕми "патриоти", патки!
Те всички са dumb националист(к)и!


ALL THE 20-TH CENTURY COMMUNISTS, LOVELY JOS,
ЗАМЕСТИХА THEIR COMMUNiSM (SOCIALiSM) WITH
THE TRULY
EVIL 21ST CENTURY НАЦИОНАЛиЗЪМ!


{Do, do, do remember, lovely Josephine,

националистическите huge (полит) страсти,
националистическите-based (religious) войни,
при разпада на бившата Югославска Федерация.
И психологическите войни, които и днес все още
продължават да се водят сред
(Western) Balkans!

На Балканите,
lovely Josephine,
ВИНАГИ (и особено през СОЦ-СССР годините)
НАЦИОНАЛИЗМЪТ и СОЦИАЛНОТО вървят ръка за ръка -
и произвеждат
the EVIL НАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИЗЪМ, баси!

Национализмът е фундамента на all авторитарни режими,
а
ГОРИВОТО му (като на всяка IRrational ideology), lovely Jos,
is ALWAYS COMPOSED of THE FOLLOWING
FOUR elements:
VIOLENCE1WAR2COERCION3 & DISHONESTY4 (all based on hatred)!

И да, lovely Josephine,
съществуват hard(est) & soft(er i.e. днешния БГ) nationalism,
but they are BOTH (always) based on
RESENTment (mentality)!}
             
Господ (е) над всички и над всичко!
Of the
(number one психарите на) патрЕ(oooE)татизма:
за
(ла гранде) национал-ПОПУЛИЗМА - of етатизма;
за
absofreakinlutely разгонения (Rus) национализѣмѣ;
за
великоБАЛКАНските комплекси на комплексари;
за
absofuckinlutely разгонената (БГ) égalité глутница!
[която работи за добруването на Народа, баси, а?!]
 http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image433.jpg 
[Kогато вълци в овча кожа (искат да) пазят (BG) стадото!
И
(BG) стадото, lovely Jos, често пъти им (го) позволява!

Национализмът is an irrational, tribal(ist) доктрина,
SHARED by absofreakinlutely people,
lovely Josephine,
who
нямат чувство за собствена стойност и за това
се (self-)идентифицират с (BG, Rus)
множеството, баси!
И да, lovely Josephine,
съществува HARD(est) & SOFT(er i.e. BG) nationalism!]



[А до какво води TRIBALismTRIBALism,
that is 
винаги based on IRRATIONALITY,
чрез experiencing TOO MUCH fear1failure2
resentment3 води до nihilism & savourism,
прикриващи се зад наративаlovely Jos,
на патрЕотарството, УЖ патриотизъм!
Oh, that radical populist-NAZIONALiSM!
Таз' идеология и вчера, и днес, lovely Josephine,


is a very much DANGEROUS stuff! Absolutely!]





[ALL THE (RADICAL) LEFTISH PEOPLE ARE (RADICAL) NAZIONAL(SOCIAL)ISTS,
BUT NOT, NOT ALL NATIONALISTS ARE
LEFT(ISH-INCLINED) PEOPLE! OK?]
ОХ, ТАЗ ФАШИЗОИДНА ЕТИКА (MENTALITY, MINDSET),
THAT IS ALWAYS BASED ON (
ALTRUIST) PATERNALISM=
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА THE ABSOLUTELY EVIL (SYSTEM)!

THE CORRUPT MINDS OF RADICAL NAZIONALISTS!



ALL
THE 20-TH CENTURY COMMUNISTS, LOVELY JOS,
ЗАМЕСТИХА THEIR COMMUNiSM (SOCIALiSM) WITH
THE TRULY
EVIL 21ST CENTURY НАЦИОНАЛиЗЪМ!


[Do
, do, do remember, lovely Josephine,
национал-социалистическа Германия,
Съветската
интер-национал-соц Русия,
Наполеонова Франция
, Югославия,

и днешните
П@тинска Русия, Турция & China!]






WE are all responsible to one another and MOST of all to the Higher Good!
All within the State, none outside the State, none against the State-God!
THE COLLECTIVE (THE STATE) (IS) ABOVE ALL, ABOVE EVERYTHING!
[Никто из нас, как бы высоко он не летал, не отрывался бы от коллектива!]”
The individual is NOT, NOT, NOT (so) important! Общността е над всичко!
THE INDIVIDUAL RIGHTS are NOT, NOT, NOT (so much) IMPORTANT!
ДЪРЖАВАТА/РОДИНАТА/НАЦИЯТА/ИМПЕРИЯТА – НАД ВСИЧКО/ВСЕКИ!
The COLLECTIVE (THE STATE AND ESPECIALLY ITS ВОЖД) (IS) ABOVE ALL!




[ALL THE (RADICAL) LEFTISH PEOPLE ARE (RADICAL) NAZIONAL(SOCIAL)ISTS,
BUT NOT, NOT ALL NATIONALISTS ARE
LEFT(ISH-INCLINED) PEOPLE! OK?]
OF THE [BIGGEST CORPORATE] STATiSM!
Of the leftist biased national(социал)ism!
Of етническа (класова, расова) чистота”!
ЕТНОСЪТ (класата, расата) (е) над всичко!
Етносът & миналото на a ppl са над всичко!
"Тhere is only one class in а State, the Volk,
and the king
принадлежи to this class,
както и селянина!" – fascist narrative!
The king is dead, long live етноса на the Volk!
That’s the СОЦио-cultural егалитаризъм!

 

 
[ALL THE 20-TH CENTURY РАДИКАЛНИ КОМУНИСТИ, LOVELY JOS,
ЗАМЕСТИХА THEIR COMMUNiSM (SOCIALiSM) WITH
THE TRULY
EVIL 21ST CENTURY НАЦИОНАЛиЗЪМ=

THE CORRUPT MINDS OF RADICAL NATIONALiSTS!]

IT'S
THE IDEOLOGY OF WARFARISM, BASED ON THE PRINCIPLE OF USING (MILITARY) FORCE!
ДА УБИВАШ МИЛИОНИ ХОРА…В ИМЕТО НА (ИМПЕРСКИЯ СИ) ИДЕАЛ = AN EVIL IDEOLOGY!

НЯМА, Е НЯМА, ПО-УБЕДИТЕЛНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СИЛАТА И КРАСОТАТА НА ЧОВЕКА
ОТ ТОВА
ДА ДАДЕ ЖИВОТА СИ В ИМЕТО НА “THE PROTECTION” OF НАЦИЯТА/ДЪРЖАВАТА!
      
 

ПСИХО(пато)логията of
the (ANGRY) NATIViSM,
of
the RESENTment/HATRED,
of 
the (evilIMPERIALism mindset,
based on the 
populist-NATIONalism!

That is an evil ideal! The evil brings evil!
Философията of the MYSTICism-based
“GREAT(EST) NATION”-alism! 
Е, баси!
Preaching the LOVE, lovely Josephine,
of 
сладка и прекрасна за родину смерть!

ОХ,
ТАЗ ДИВАШКА “ВЕЛИКА” ФИЛОСОФИЯ,
(
BASED ON ИСТИНСКИ ФАШИЗОИДЕН КОНТЕКСТ)
КОЯТО ГОВОРИ ЗА “THE LOVE” OF РОДИНАТА, НО
КОЯТО ВИНАГИ НОСИ ЗЛОВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ!
(CAN BRING BLOODY МЪКИ, РАЗРУШЕНИЯ И СМЪРТ!)


(“ВЪЗРАЖДАНЕТО OF)
Националната идентичност -
above all else! That’s патриотизъм!
Това е (inter-)национал-популизъм!
Националист
(traditionalist) да бъдеш
(да се самонаричаш)
[например, българин]
above all & (
преди) всичко (else)!
БЪЛГАРИН да се наричаш -
най-първата радост да е за теб
...
преди всичко друго! А така! Атака! Баси!
(И щом ти кажат бъди ГОТОВ to die for THIS!)
А после (тайничко) да (се) любиш (с) Русия!
И да мразиш
you know who: врагът!
So, tell me, lovely Josephine,
are you
български националист,
or are you a German nationalist,
или японски, ирански или китайски,
или мюсюлманлендски nationalist?
Or a
Russian nationalist? Or any other?
Most of
БАЛКАНците са националИСТИ!
All the
националистите, lovely Josephine,
искат: да (dumbly) НАЦИОНАЛИЗИРАТ,
искат да (
dumbly) ПАТРИОНИЗИРАТ,
да (
dumbly) ТРАДИЦИОНАЛИЗИРАТ,
искат да (dumbly) КОНСЕРВИРАТ
все повече и повече
stuffs & minds!
Да, всичко, което искат тези
dumb хора
е да увеличават все повече
, lovely Joss,
the dumbness of a nation/регион/world!
All
националистите, lovely Josephine,
са tribalists! Absolutely! So, how about,
how about just being a
NATO defender!
How
about just being a practical woman!
*


За мантрата,
lovely Josephine,
на
the (BG, EU and the world’s)
келепир-национал-патриотАРите!
За
abosfreakinlutely, lovely Jos,
кухите ( и лицемерни) лозунги
(за обединение и заедност) на
all the (BG) égalité политиците,
ВСИЧКИ
(all polit colours), баси,
от които са
големи ПАТРИОТАРИ
с Велик национален идеал, баси,
that usually leads to
WAR(farism)!
Oh, that domain of (social) populism
& their evil
популистки ЛОЗУНГИ!
ПАТРИОТ е - душа дава
за наука, за свобода;
но не свойта душа, братя,
а душата на
народа!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
продава си и душата.
[Най-големите лицемери, lovely Jos,
са the absofreakinlutely HARDCORE
(non-)religiocity “great” МИСТИЦИТЕ -
те са the absofuckinlutely GREATest
ХУМАНИ(ТАРИ)СТИ, баси, а?!
Патриотични души, бе! Е, баси!]


FOR THE GREATER GOOD
OF ALL THE PEOPLE ON EARTH!

It’s
(i.e. life’s) ALL FOR/ABOUT
"
the (interest of the) community"!
FOR THE GREATER GOOD -
OF НАЦИЯТА [CLASS; RACE; ETHNOS]!
ABOVE ALL ELSE! ” – they preach.

[а не, не, не for the individual sake!
The richer must be(come) more égalité,
както са the poorer ppl! – they preach.
The richer
must service – they preach –
(much more) (to) the needs of others:
the wealth –
for the common good(ness)!
Working against one’s own
self-interest!
Working
for the (great) common good(ness)!
That’s
the good morality! – they preach.]
*

That’s it, lovely Josephine! That’s it!

That’s
the morality, lovely Josephine,
of
the (сошъл) do-gooders”, баси!
Ordering (the ppl of) society,
баси,
towards the common good(ness)!
Yes, it’s all about
the Big Brother’s
project – of
the evil мистицизъм!
All (versions of) mysticism, lovely Jos,
is based on
алтруистичния цинизъм!


That’s what
they wanna impose on us!
A tiny group of ppl (
а Party, коалиция)
wanna impose on us – the rest of all ppl!
Promoting
national+сошъл cohesion!
The
national-сошъл communitarism!
The
(интер-)national сошъл джъстизъм!
Ох, тоз absofuckinlutely, lovely Josephine,
ЗЛОвреден
(доктринален) сошъл (патриотарски) ПОПУЛИЗЪМ!

Don’t you give in
, lovely Josephine,
to that absofreakinutely
irrationalism!
Don’t you
(un)consciously embrace it!
Because
Nationalism, lovely Joss,
if consistently & persistenly applied
(by dumb ppl, who think they’re smart)
винаги води до фашизоидност! ОК?
So, beware, lovely Josephine! Be aware!
So,
бъди внимателна с тези concepts!
*


За absofreakinlutely патриотар(к)ите!
Of the
pretended patriotism!
За престорените патриоти!
За цялото
(БГ), lovely Joss,
тролско (племено- seltakis) войнство -
of the патри)диотите!
Of the (
БГ) patriotic scumbags!
Of the real антилиберал(
н)ите:
патриотари, националисти!
Of the (irrationality of) tribalists!
За фалшивото, lovely Josephine,
БГ национално самочувствие,
ведно с
égalité самосъзнание!
The (
БГ) tribalists unconsciously
s-e-p-a-r-a-t-e, lovely Josephine,
the idea of the (
БГ) nation from
the (
БГ) people themselves, баси!
[По същият начин the tribalists in EUrope
want to separate any nation that is in EU
from its own ppl
or want to unite, баси,
all the 44 tribes
/nations into a Super Oneness!
The tribalists defend tribalism, tribal values.
Ала tribal ценности не, не, не са ®values;
they are not objective values; non-values!
Yes, they are absofuckinlutely scumbags!
The tribalists never live in objective reality.]

Of the bad племенен принцип:
етноса/расата/
nationality  
над (& преди) всичко
(друго);
it’s real (group)
примитивизъм!
It’s real (conservative)
nativism!
It’s
аn absolutely evil stupidism!
It is
стар(чес)ия biological basis
of the (in-group
) f-a-v-o-uritism,
който днес избуява, lovely Jos,
в нов cultural égalitarisme!
[и особено в cultural Marxism, SJW,
с извинение! И с
big отвращение!
So, tell me, lovely Josephine,
do you really want to follow
the Nation/Society/
Collective/tribe
over the cliff…of DESTRUCTION?
]
 
Of [BG] post-национализѣмѣ.
[, който е в БГ учебниците, lovely Jos,
още от началните години на 20 век
!
Който след 44-та година, та и дори днес,
се
transform into национал-сошълизъм!]
 
 
 
 
 

 
[Most of
европейските и азиатски nations, баси,
отдавна
 (си) мислят и чувстват, lovely Joss,
че вс
яка една от тях е really великоуникална -
в исторически & cultural (& дори in biological) контекст.
И, че това е real основание, с което днес да се гордеят!
(, а не, не, не толкова a nation’s truly great achievements
say, for the latest a few
десетилетия!)
Фразата  “и ний сме дали нещо на света може да се
употребява (и се!), lovely Jos, от почти всяка nation!
My (Bulgarian) National dream: of a (
била) Great Nation!
My (Bulgarian) National dream: of
(to be) a Great Nation!]
 
Proud to be a (БГ) nationalist! It’s tribalism.
Yes, it’s the politi(deologi)cal mainstream, again!
That’s a great (dangerous) stupidity, lovely Jos:
to absofreakinlutely embrace the nationalism!
My Great Nation!


Most of nationalism, all over the world, lovely Jos,
is based on an UNearned (false) EXCEPTIONALism!
NATIONALism is
(bad философски) груповизъм -
(ideological) отричане на the individual freedom!
It’s a version of (postmodern) identity politics!
Yes, a tribal (race, nation, etc. “class”) identity!
To serve (for) the good (well-being) of the
(national)
collective (i.e. brotherhoodness)!
 


Of the (BG) „национал-демократлюбци!
Of all the (
BG) „национал-родолюбците!
Of the ла гранде народо-любещите ppl!
Of бутафорният национал-патриотизъм!
Of
моралният (репресивен) бандитизъм!
Of the absofreakinlutely tribalism, based on
абсурдни националистическите импулси!
Of promoting
the ми(с)тичното, lovely Jos,
false национално patriotic достойнство!
Of (БГ) лъжепатриотите!
Of the (БГ) анти-патриотите!
Of the
(БГ) ла гранде (égalité)
Of the “Народное единство”!

Отечествен „Патриотичен” Фронт -
the populism & the clientelism
of the национал(сошъл)измът!

It’s all about the absofreakinlutely
разрушителен национал(сошъл)изъм -
следствие от (applying) irrational ценности!
Oh, that
псевдо интелектуален патриотизъм!
[ Yes, I love България, lovely Josephine,
въпреки all the BG corrupt лъжепатриотите,
въпреки all the BG corrupt корпоратистите,
въпреки
all the BG corrupt държавни органи,
въпреки
all the BG irrational (majority of) people!
Yes, I love Bulgaria, lovely Josephine,
защото аз съм absolutely наясно със себе си ,
защото Im НЕзависим (успешен) продуцент и
защото аз съм избрал тук to be карпе дием!
И управлявам
сърцето си със my разум! ОК?]

 

So, it’s all about (the
objective reality of) life -  
винаги ще има положителни т.е.
rational ppl, lovely Jos,
и такива, които се хранят с негативност и (4Z) resentment!
Егалитаристите
, radical корпоратистите, винаги, lovely Jos,
залагат & експлоатират концепта
of patriotic национал(сошъл)изъм,
of  кристално pure” патриотизъм,
of истински антиWesternism (& proPutinism),
о
f the авторитарна (collective) coerciveness  -
i.e. absofreakinlutely
сошъл (SJW) вандализъм!
В името на (taking; keeping; участие in) властта!
 
ВЛАСТ НА ВСЯКА(КВА) ЦЕНА,
В ИМЕТО ГОСПОДНЕ,

В ИМЕТО НА THE GREAT(EST) (НА)РОДА!
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image004.jpg

FOR "THE GOOD OF THE PEOPLE"!
“Всичко
в името на човека, всичко за благото на човека“ -
кой не знае
този ЛОЗУНГ от годините на зрелия соц,
кой не е чувал за него? Баси! Баси! Е, баси!
[Сошъл] Държавата,
в лицето на нас
управляващите,
яко
& самоотвержено работим:
за делото на
демокрацията,
за 
интересите на Народа,
за 
публичният интерес!
Защото сме честни!
И отговорни.
Прагматици.
И we ще ви направим оферта,
-за вашето добро-
която не можете да откажете!
!!

За ценой (мы) не постоим!
За the higher (collective, сошъл, public) good(ness)/Кауза”;
(
toiling) for “the common good(ness)” of all our bros & sis!
[
ох, тази ужасна грешка in the thinking of many (wo)men!]
За
[BG] „патриотичните игри на (all) the public  servants”.
The [BG] really big army of égalité ppl - in all the public activities,
that absofreakinlutely “care for & protect” the public
интерес,
които с държавни пари си купуват още от същото (властта)!
Oh, yes, it’s all being done… “в името на Народа”, of course!
Kонечно! Да, разумеется!

Kонечно! Да, разумеется! И вождь тоже сказал that!

О, майко моя, държава моя (, мила)! I am а G patriot!
It’s all about the
(БГ) псевдо (égalité) патриотизъм!
  Онзи, който (из)ползва (буквално и преносно)
a Ppl
 
as a tool: за unearned self-облажване и за нагъл
(морален, полит и икономически) произвол!
That’s real (постмодерна) badness, evilness!
And you shall be able to do тази objective evaluation
if you are [being]
истински rational as a matter of fact!
And remember, lovely Jos,
че образоваността може
и да няма (нищо) общо с рационалността, с истината!

*

Of the (BG) национал(социал)истическата риторика!
The
revival of национализмът as a political ideology!

Кой, кой, кой сега е най-големият (БГ) патриот, a?
Кой, кой, кой сега е най-истински националист
, a?
Коя
(BG) партия, чия идеология, lovely Josephine,
е по-по-най национално отговорна,
националистична?
Кои са по-по-най борци - за благоденствието на Народа?
Кой, кой, кой сега е новият
great Спасител – на Народа?
Who is [who absofreakinlutely wants to play] God, today?
Кои, кои, кои са по-по-най ла гранде род(ин)олюбците?
Кои, кои, кои са по-по-най ла гранде
демократлюбците?
[Коя, коя, коя медия не, не, не е яко égalité наведена?]
Коя, коя, коя [bad] идеология е the most (wildly) populist bias?
*




Nationalism is THE SOURCE of авторитаризъм!


http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image258.jpg 
Hard авторитаризъм is (DICTATorial) totalitarianism!


[ALL THE (RADICAL) LEFTISH PEOPLE ARE (RADICAL) NAZIONAL(SOCIAL)ISTS,
BUT NOT, NOT ALL NATIONALISTS ARE
LEFT(ISH-INCLINED) PEOPLE! OK?]
Ох,
all тези ла гранде морални [& интелектуални] СТОЖЕРИ, баси!
And their ла ГРАНДЕ патриотарски (полит-икономически) аргументи!
All (of) the (main идеологизираните) социалните мрежи, lovely Josephine,
are absofreakinlutely full of патриотарски (bias) лозунги & arguments
ох, мила ми родина, ох, “Мила Родино! – яко са се накачулили
over you
Ох, тези
религиозни1, сошъл2(истически)3 и/или лобистки4 irrational презумции!
Ох, този
really crazy сошъл ( & политикономически) égalitarisme [етатизъм] –
изразяван today, lovely Josephine, in all of its (many) (мистично-altruist) forms!
It’s all about the égalité, stupid! Equalitarianism. The terrible (anti-)utopi(ani)sm.
It’s the
социалното лицемерие!
It’s the contemporary
гротеска
на
народовластието [власт over the individual], на real патриотизъм!

*

Всенародното управление…
В името на
 
In the name of
…всеОБЩА
égalité всеядност
[Напоследък най-смешното нещо, което съм виждал,
е надписът на Народното събрание – „Съединението прави силата”.]
И всичко се пише, of course, lovely Josephine,
на сметката на (the productive part of) народа...
Боже, колко absofreakinlutely много гадости, lovely Josephine,
са (били) извършвани в името „на общото/всенародното (благо)
& “national интерес/
сигурност”, боже! By who? By the égalité ppl!
All the the égalité ppl, lovely Jos,
са ла гранде „хумани(тари)сти“!
*
За „доброто на
Народа”! For the public/collective interest/благо(денствие)!
The highest & the best (the noblest &
the ultimate) (immortal) (moral) цел is:
working for, building of & в крайна сметка living for…the public good(ness) i.e

 the (collective) good of our brothers (& sis), the ppl (of the nation/регион/world)!
Това,
lovely Josephine, e всъщност
един absofreakinlutely чудесен (emotionalistic) тъпизъм! Immoral пропаганда!
Това било,
lovely Josephine, the right moral norm, това било real happiness!
Your bros & sis, the collective (purpose), lovely Jos,
било above you, above all!
Това било the truth, the moral, the good (standard), било above everything (else)!
И ако не приемаш това, то(гава) you are сошъл badness, anti-сошъл елемент!
Според кого?
Според какво? According to which standard (of value)?

Yes, by
the irrational standard of (a) (religious or сошъл) God!
Колективистите always (мислят,) изговарят & do, lovely Jos,
too
many лъжи и utopic неща – (в &) от името на Народа!
For (achieving) “the common good” – с Бога вперёд! Yes!
The
(мистичната) doctrine of égalité – it’s only a big lie!
Oh, that absofreakinlutely
(ла гранде) вреден idea(l)!
Of (
лъжовни) национал-патриотаристични игри!
Of “the higher” collective (& “good”) purpose, lovely Jos,
която е (must be) above all and everyone! Баси!
***
It’s all about the ridiculousness of an idea.
It’s all about the dumbness of a delusion;
of (капана на) the delusional мислене
i.e. the анти critical (rational) thinking.
[no matter one’s own wealth, интелект и(ли) education]
It’s all about the (
populist) dishonesty – на прагматиците!
[The
too old] Празнословните призиви of égalitéристите
(absofreakinlutely изпразнени от съдържание и real смисъл)
to (all collectively) unite под absofreakinlutely лозунга: doing
„(self-sacrifice) в името (и за интереса на) Народа/Държавата/Tribe/God”!
Of applying the pragmatic actions за да се защитават интересите на Нацията!


СОЦи(де)ологията of the “common good(ness)” – of collectivism;
интересите на Държавата (ведно с този на Партията-God)
 стоят над всичко, над всекиго и, of couse, над личното! Баси!
Ла гранде (сошъл) принципа на ла гранде égalité патриотарите!

Тези “patriots” на публичния сектор са “
selfless & безкористни”;
 
са “самоотвержени (по призвание)” държавни служители, lovely Jos,
и никога “не поставят” собствените си интереси above тези на others!
Of [working for] the общ(ествен)ото благо!
Of [working for] в полза на общ(еств)ото!
For the good of our brothers (& sis)!
Working [pro bono] на ползу роду!
For the “public(’s) interest -
интересът на хищника към плячката!
 
В ИМЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
В ИМЕТО НА РОДИНАТА!
В ИМЕТО НА ПАРТИЯТА!
В ИМЕТО НА КАУЗАТА!
В ИМЕТО ГОСПОДНЕ!
ЗА ОБЩОТО БЛАГО!
ОБЩОТО!
ОБЩ!
О
oo!
It’s really the вълкът [тоталитаристът/етатистът/groupthink/statehoodness]! Yes! The superbadness!

OF THE ÉGALITÉ  ПАТРИОТИЧНИ (ABSOFREAKINLUTELY ГНУСНО МРЪСНИ) ИГРИ!

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image627.jpg
The (corrupt) idea of ла гранде патриотарите Държавата (БГ) above all & everyone;
ох, тези
absofreakinlutely (all kinds of) (hard & soft) колективистихор със corrupt mind!
 
ALL THE (RADICAL) LEFTISH PEOPLE, LOVELY JOSEPHINE, ARE (RADICAL) NAZIONAL(SOCIAL)ISTS!
[Винаги (polit) егалитаристите ще ти обясняват (нагло), че Държавата сме всички ние, баси!
Винаги (polit) егалитаристите ще (се опитват дебелашки да) ти пробутват лозунга, lovely Jos,
Каузата/Партията/Нацията/Родината/Народа/религията/Единението/Съгласието/Консенсусът/Class/Race/State
над всичко
( & над всеки) –
над индивида
, над личното!
The God above all (& anything)!
За наш
то (собствено) добро било, защото Държавата/God knows най-добре! God е велик! Баси!
[Във всички области of human activities, например, патернализма of the (compulsory) държавно schooling!]
Oh, yes,
че всеки човек (ти да видиш) имал duty, an obligation, да (се подчинява и) служи self-жертвено, lovely Jo(b)s,
на God/Каузата/Партията/Родината/Народа/религията/Единението/Съгласието/Консенсусът/Class! Баси!


[Във всички области of human activities, например, патернализма of the (compulsory) държавно schooling!
Omfg! Да приемаш този absofreakinlutely corrupt лозунг като правилен (морален), означава, lovely Josephine,
да трябва да се жертваш (да бъдеш готов да УМРЕШ, да voluntary дадеш your own life) в името на (някаква си!)

Кауза/Партия/Нация/Родина/Народ/религия/Единение/Class/Race/State! Баси! Омфг!
That is really very, very harmful irrationality, lovely Jos! The absofreakinlutely morality of altruism!
 
Човек, a (wo)man, се ражда за да try (според his own abilities) to be(come) a happy living персона,
а не, не. не да
(бъде готов да) умре за която (& каквато) и да е Кауза/Партия/Нация/Родина.../ Class/Race/State!
Смисълът на живота ти,
lovely Josephine,
не, не, не се състои в това to be READY to self-sacrifice your values, дори your one and only LIFE!
И видиш ли,
if & when нямало такова нещо in your life, тогава  живота ти нямал (никакъв) смисъл?! Баси!
Ч
овек, всеки човек, lovely Josephine,
трябва to [become able to успешно изпълни the meaning of life:] pursue his own happiness – to the best (s)he can;
да (може истински да) се really (& fully) РАДВА на живота си! Absolutely! ОК?]
Oh, those all kind
(1, 2, 3 & 3+ versions) of the (égalité & fraternité) мистици,
които били упражнявали властта, работели –
pro the public good, на ползу роду!
But, in fact, (all of) these absofreakinlutely (dishonest) етатисти, lovely Jos,
са (си) always absofuckinlutely united, yes, non-self-sacrificially (при)съединени -
в
сички (morally & intellectually) корумпирани заедно срещу the (BG) ppl!
And especially against the really (високо) productive [able] (in IHS context) ppl.]
 
Соци(де)ология of the “common good(ness)”, lovely Josephine,
[Дайте да дадем дадете, скъпи ми другари & другарки! т.е. égalité „патриотизъм“]
има absofreakinlutely много false (sub-)versions of the truth!
It’s all about авторитарния
т национал(сошъл)изъм, lovely Jos!
It’s all about thе postmodern капиталсошълизъм, lovely Jos!
It’s all about да се (за)кичиш с that really irrational лозунг -
и да го превърнеш в партийна (
class) идеология, в родинолюбство,
в национална „кауза“, в (полу)религиозна цел, в „единение
of all ppl,
като absofreakinlutely търсиш консенсусът между всички! Баси!
Ала истинската цел е да вземеш (или задържиш; to be) властта
за да можеш като
a real (ла гранде) (сошъл) égalitéрист-активист
да се истински (НЕзаслужено) лично (
& as a group) облагодетелстваш!
Oh, those social “do-gooders” – the ppl, that work “for the good of the ppl”!
Оh, those morally good public “do-gooders”!
 
These are the “We”-ppl, баси! Nice, a?
“We, the (morally good) public do-gooders,
we are angels, we are smart, we are good,
затова и усилено, от душа и сърце,
(знаем how to) работим for the good – of the ppl!
ПАТРИОТ е - душа дава
за наука, за свобода;
но не свойта душа, братя,
а душата на
народа!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
продава си и душата.
 
WE, THE ÉGALITÉ!
We rule - в името (и за доброто) на Народа!
We работим в името на България, българите!
WE are all responsible to one another and MOST of all to the Higher Good!
All within the State, none outside the State, none against the State-God!
THE COLLECTIVE (THE STATE) (IS) ABOVE ALL, ABOVE EVERYTHING!
[
Никто из нас, как бы высоко он не летал, не отрывался бы от коллектива!]”
The individual is NOT, NOT, NOT (so) important! Общността е над всичко!
THE INDIVIDUAL RIGHTS are NOT, NOT, NOT (so much) IMPORTANT!
ДЪРЖАВАТА/РОДИНАТА/НАЦИЯТА/ИМПЕРИЯТА – НАД ВСИЧКО/ВСЕКИ!
The COLLECTIVE (THE STATE AND ESPECIALLY ITS ВОЖД) (IS) ABOVE ALL!


 
Това е evil (мистичен) narrative & actions , lovely Josephine,
of any totalitarian
режим, lovely Josephine, or a softer режим:
of the
сошъл “do-gooders”, of the Statehoodness, the égalité,
of the
glorifying “твърдата ръка на премъдрата Държава,
което ВИНАГИ завършва с (bloody) DESTRUCTION, баси!
 
 
That is really the “вълкът” , lovely Josephine,
[
тоталитаристът/етатистът/groupthink/statehoodness]! Yes! The superbadness!
After all, lovely Josephine, it is all about хищникът – of the (égalité) collectivism!
And the хищника’s very, very old (emotionalistic; мистични, цинични) мантри …

http://www.robzor.com/rhouse/national_socialism_files/image013.png

Интер-Национал-Етатисти
от всички
(colours &) краища на страната и чужбина – съединявайте се!
 
КРЪВТА ПРЕДИ ВСИЧКО (ДРУГО)!
НАЦИОНАЛИЗМЪТ НАД ВСИЧКО!
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО (ДРУГО)!

(БГ)
НАЦИЯТА (Е) НАД ВСИЧКИ ДРУГИ!
БЪЛГАРСКОТО НАД ВСИЧКО (ДРУГО)!


България на (и за) българите, християни!
В ИМЕТО ГОСПОДНЕ,


                     За Всеобщото Благо(денствие) – на българите!


   
Тези БГ (и ЕС) „патриоти“, националисти, lovely Jos, не, не, не живеят в настоящето! Живеят в миналото (и често пъти into East Orthodox Църквата), баси!
Те не, не, не избират свободата (и светското), а напротив,
lovely Josephine,
 съпортват военнолюбството
1 на национал(шовен)изма и (East Orthodox) религионизма2; например, путинизма, ведно със the idea of пан-славянството!
Това е
the absofreakinlutely зова (& worshipping) of кръвта! Това е tribalism!
That’s (доктрината of) мистицизма (и често пъти ИЗТОЧНИКА на ксенофобия & тероризма)!
Това е
the irrationality! И няма нищо общо (, а точно напротив) със свободата , (moral & intellectual) honesty и секуларизма!
Само
a (truly смарт i.e. an) rational (, а не, не, не an НЕпрактичен) човек, lovely Josephine, can be a (real) patriot! ОК? Get that?

Бранник:

девизът е „Борис1, България2, Бог3!“

ДАЛЕЧ, БРУТАЛНО ДАЛЕЧ
- ОТ РАЦИОНАЛНОСТТА!
[Пременил се Илия, погледнал се - пак в тия!]

ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY ТРИБАЛИЗМА/PRIMITIViSM НА THE (ALL NATIONS OF) БАЛКАНИЗМА, БАСИ!
[THERE ARE (IN REALITY) NO, NO, NO СЪВРЕМЕННИ ПОЛИТ SOLUTIONS, LOVELY JOSEPHINE,
TO ALL THE OLD (ANCIENT) TIME
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ ИЛИ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИ DELUSIONS!
НО ТЕ ВСИЧКИ ПРОМОТИРАТ (
ИНФАНТИЛИЗМА НА) НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗМА, БАСИ!
НЕ, НЕ, НЕ,
LOVELY JOSEPHINE, ALL THE RATIONAL PEOPLE (НА БАЛКАНИТЕ)
НЕ
, НЕ, НЕ (ТРЯБВА ДА) СЕ РОВЯТ НАЗАД, НАЗАД, НАЗАД В ИСТОРИЯТА,
ЗАЩОТО ТОВА НОСИ САМО МЪКА
1, РАЗДЕЛЕНИЕ2 & T-R-I-B-A-L-I-S-M3!]
{“
От Дунав до Бяло море, от Охрид до Черно море! – за (БГ) национал(социал)истическите изблици of the past!}