http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png 

(show NO links)

OF THE WORLD (OF) MYSTICISM:
THE DARK SIDE OF HUMANITY!

OF THE EMOTIONALISM, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE ABSOLUTELY NON-RATIONAL PEOPLE.
Of the truly  EVIL  psychology, lovely Josephine,
of (all the
forms of) COLLECTIVism, MYSTICism!
Oh, those corrupted minds of
the (evil) people!
[MYSTIC
 ppl  = corrupted minds =  evil morality
that SUPPORTS 
the  absolutely evil principle:
sucking (
living), lovely Jos, of s.o. else’s energy!]

ОХ, 
ТАЗ TRULY ВРЕДНА SUBVERSIVE ЕТИКА!
OH, THAT
CULT(URE) OF (EVIL) SUBJECTIVISM,
ПРЕДСТАВЕН (НА
КОГО?), LOVELY JOS, БАСИ,
КАТО
ИСТИНА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ, БАСИ,
КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ COERSIVELY НАЛОЖЕНА!
YES, IT IS ALL ABOUT
THE WORLD OF SUBJECTIVISM!
ЗА НАЙ-СТАРАТА 
(& ABSOLUTELY CORRUPT) CULTURE =
МИСТИЧНАТА КУЛТУРА, В КОЯТО, LOVELY JOSEPHINE,
ЕДИН ПРЕМЪДЪР  &  ALL RIGHTEOUS  ВЕЛИК(АН-)БОГ
УПРАВЛЯВА ALL, ALL THE PEOPLE СВЍШЕ! БАСИА?!
ОХ, ТОЗ
’ ВСЕВЛАСТЕН И БЕЗГРЕШЕН ГОСПОД(АР)!
ИМЕННО ТАЗ’ 
OLD & EVIL CULTURE, LOVELY JOS,
УЧИ, ЧЕ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВИНАГИ ГОТОВ
ДА (САМО)ПОЖЕРТВА HIS OWN VALUES/LIFE
В ИМЕТО НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГОGOD:
COMMON GOOD  BEFORE  INDIVIDUAL GOOD!]


ЗА ДОГМАТА НА
EVIL IRRATIONALITY!
OF THE PHILOSOPHY OF МИСТИЦИЗЪМ.
ЗА МИСТИЦИТЕ & ТЯХНАТА ДОКТРИНА.
OF THE STUPIDISM, LOVELY JOSEPHINE,
OF (THE MYSTIC SCHOOL OF)
THOUGHT!

OF THE IRRATIONAL
METHOD(OLOGY),
BASED ONTO AN IRRATIONAL
MORALITY,
OF THE
(ДОКТРИНАЛЕН) МИСТИЦИЗЪМ:
OF (
ДОГМАТИЧНО) BELIEVING IN THE UNREAL!

ЗА THE (BLOODY) ОГРОМНИТЕ ВРЕДИ И МЪКИ
НОСЕНИ WITHIN THE (CABAL OF) MYSTICISM,
WITHIN
THE IDEA(L)S OF МИСТИЦИЗМА, БАСИ!
  

Защо ние (хората по света), lovely Josephine,
и полит(иконом)ическите системи, които организираме (за да живеем)
сме (днес) това, което сме; такива каквито сме; have such relationships?
Защото
all the institutions of all страни по света, lovely Josephine,
(дори и в 21-ви век) are based onto (moral) IDEA(L)S (principles, values),
които, обаче, все още, (essentially) come from МИСТИЧНИ BELIEFS,
а не, не, не (the use of) facts & rationality! Oh, that (act of) IRrationality! Баси!
Да, всеки (
living) МИСТИК (look @ the today’s социалните медии, баси!), lovely Josephine,
promotes &
търгува своите IRRATIONAL ВЯРВАНИЯ и тъпи (= not objectively фактологични) ИНТЕРПРЕТАЦИИ:
of the (yesterday’s & the today’s) world, life, liberty, (collective) property, money, wealth & the (pursuit of future’s) “happiness”, баси!
So, let’s now talk, lovely Josephine,
за съвременното (21-ви век) (evil, but true power of)
the INcoherent (with the reality) “
свещеничество” [чрез което some kind of a God (must) управлява небесата и(ли) the world]
about the (today’s
evil) PRIESTS’ (mysticism of total anti-IR контрол of)
the (social-economic) organization
of a nation, region & the whole world.
Това е НЕпрактично нещо е истински кофти нещо за all (productive) ppl.
Това е кофти нещо, ала често пъти е и EVIL (authoritarianism-based) stuff.
So, хайде да (философски) поговорим, lovely Josephine,
да truly RATIONALLY (ПО)ФИЛОСОФСТВАМЕ,
за (тъпо believing -having faith- in) НЕвъзможното1, грозното2 и вредното3 = РАЗРУШИТЕЛното,
което
(always fails, ала) причинява absofuckinlutely големи ЩЕТИ – на хората, на човечеството!
Да, хайде,
lovely Josephine,
да демистифицирам(е заедно) (еталона за) много духовните
main versions/roots of МИСТИЦИ, ведно с their НЕморални/НЕпрактични идеи (визии)!
Ох, тез
морални стожери” – мистиците де факто (на практика) са evil! Absolutely!

ЗА THE EVIL ДУХ(ОВНОСТТ)А НА МИСТИЦИЗМА!
OF THE IMPOSSIBLE
1, UGLY2 & HARMFUL3 IDEA(L)S,
THAT ARE DOOMED TO FAIL
= TO BE НЕУСПЕШНИ!
ЗА THE TRUE КОРЕНА OF ALL DESTRUCTIVE IDEAS!

(OF
THE EVIL ХОРА КОИТО PUT) POWER ABOVE ALL!
(OF
ХОРА КОИТО PUT) COLLECTIVE(ISM) ABOVE ALL!
BEWARE, LOVELY JOSEPHINE! BE
AWARE OF ALL
THE VERSIONS OF (THE SO MANY)
МИСТИЦИТЕ!

ЗА THE IRRATIONAL (SUBVERSIVE) MORALITIES
[
OF THE REALLY CORRUPT PEOPLE’S MIND(SET)S]
НА УЖАСНО ЖАДНИЯТ(!), LOVELY JOSEPHINE,
ЗА 
[ПОЛИТ(+ИКОНОМ)ИЧЕСКА] ВЛАСТ Е(ГА)ЛИТ!
[THAT IS ABSOFREAKINLUTELY ПОПУЛИСТИЧЕН &
ОПАСНО
ВРЕДЕН ЗА ALL THE (PRODUCTIVE) PPL!]
 
 
OF THE (TRULY
EVIL) POWER, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE (POLIT-ECONOMIC) СВЕЩЕН+ИЧЕСТВО!
[
чрез което a God  управлява небесата и(ли) the world!]
OF THE “GREAT МИСТИЧНИТЕ WIZARDS, БАСИ,
THAT SAY THAT THEY ARE (POWERED BY
A) GOD!
[които следват an absofreakinlutely DELUSIONal етика,
която винаги FAILS (the people of a nation/регион) – in the long run!]
 
OF
THE CORRUPTION OF THE EU (EVIL) ÉGALITÉ POLIT POWER,
ВЕДНО С НЕЙНИТЕ ПОПУЛИСТКИ EU (DISHONEST) ЛОЗУНГИ!
 
OF THE (EU’S) NEW
ÉGALITÉ  INTER-NATIONAL(SOCIAL)ISM!:
THE CORRUPT POWER OF THE GLOBAL(IST) (EU’S) STATISM!
 
 
ЗА ШАМАНСТВОТО (= HUGE ШАРЛАТАНСТВОТО) НА ШАМАНИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
WHO НЯМАТ REAL ЗНАНИЯ, АЛА ВИНАГИ СА (С) МАСОВИТЕ (FAITH-BASED) ПОЛИТИЦИ,
WHO ВИНАГИ WANT TO УШАМАРЯТ THE REAL SUCCESS OF THE REALLY SUCCESSFUL PPL,
КАКТО И ДА ПООТКРАДНАТ (И ДА ДОРАЗПРЕДЕЛЯТ) THE PRODUCED BY THE PRODUCERS!
OH, THOSE, ABSOFREAKINLUTELY
CORRUPT MINDS, THAT PRODUCE TRULY EVIL IDEA(L)S!
THESE MINDSETS ARE ALL PARASITIC IN THEIR ESSENSE – THEY PRODUCE CORRUPTION
НА ВСИЧКИ РАВНИЩА IN THE ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА ОБЩЕСТВОТО!
ТОВА Е
ABSOFUCKINLUTELY ЗЛО(ВРЕДНО) НЕЩОЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИВНИ ХОРА!
ВСИЧКО ДО КОЕТО СЕ ДОКОСВАТ
ЕГАЛИТАРИСТИТЕ – ГО РАЗВАЛЯТ ИЛИ УБИВАТ!


OF “THE GREAT
КАЙМАКА, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE HUMAN ORGANIZATION(AL STRUCTURE) OF A BAD SOCIETY,
THAT IS (
ВСЕ ОЩЕ) BASED ONTO THE EVILNESS OF (THE DOCTINE OF)
РЕЛИГИОЗЕН И(ЛИ) СЕКУЛАРЕН (GOD OF) М-И-С-Т-И-Ц-ИЗ-Ъ-М! БАСИ!
ЗА
SUPERДУХОВНОТО НА ALL THE GREAT “ДУХОВНИЦИТЕ! БАСИ!
OF THE “ВЕЛИКИТЕ СПАСИТЕЛИ НА (ХОРАТА ПО) СВЕТА, БАСИ:
ЗА
ДУХОВНОСТТА НА ALL THE VERSIONS OF “СВЕЩЕНИЦИТЕ!
 

 

СЪС
СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО OF RELIGION И(ЛИ) МАРКС(ИЗЪМ):
КЪМ ЕДИН ВСЕЛЕНСКИ (МИСТИЧЕН) КОМУН(ИЗЪМ)! Е, БАСИ!
КЪМ
THE “GREAT(NESS)” OF “THE (CONCEPT OF) EQUAL+ITY”!
КЪМ ВЕЛИКАТА БОЖЕСТВЕНА ПРОМЯНА –ЗА
ДОБРОТО НА ХОРАТА, НАРОДА, СВЕТА!
OF THE (
EVIL CONCEPT OF THE GREAT GOD’S) PRIESTHOOD(NESS) , LOVELY JOSEPHINE,
&
DUMB ВИЗИИТЕ, КОИТО THE PRIESTS ИСКАТ ДА (ТИ) ПРОДАВАТ И ДА (ТИ) НАЛАГАТ.
ALL OF
THEIR VISIONS ARE ABSOLUTELY INCOHERENT WITH THE (OBJECTIVE) REALITY,
ЗАЩОТО СА ОСНОВАНИ НА (A VERSION OF DOGMATIC) DOCTRINE OF МИСТИЦИЗѢМ.
A SPECTER IS HAUNTING THE WORLD — THE SPECTER OF MYSTICISM!

 
ОХ, ТЕЗ (NON-)RELIGIOUS МИСТИЦИ & THEIR МИСТИЧНИ DOGMATIC ИДЕИ!
 
[Всяко общество в човешката история, lovely Josephine, е имало PRIESThood(ness).
Every PRIESThood(ness) е силно йерархична система (за контрол over the people),
с ясно изразено
ЦЕНТРАЛизирано разделение на ВЛАСТта (на кастата/класата)!
All (
higher-ranking) първосвещеници учат хората как да бъдат добродетелни1,
как да (о)смислят
reality2 и как да намерят мир в тоз’ кофти свят3! Omfg!
Ох, таз absofreakinlutely ЗЛОвредна мистична, Господ(арска) система!
Ако човек е НЕсъгласен с the
mystic’s position по някоя (важна) тема,
то(гава) той е обявен за (НЕобективен)
ВРАГ and thus stupid or evil!
Мистичната claim to
the (One) “Truth is only based onto faith(ism)!
It is only about the
faith(ism) in the (concept of) Saviour(ism), баси!
Oh, that
priesthood(ness) - it’s all about (being hungry for) power!]
The (вредната) delusion of mysticism -
of the “wizards”, (radical) мистиците!
Мистицизмът над всичко и всички;
НЕпрактичното/
faith над науката;
utopias
 над the Individual Rights;
мистицизмът НАД ризънability!


[THE PRODUCTION OF A GOD-FEARING HUMAN, LOVELY JOS,
RATHER THAN A TRULY
LIBERTY-LOVING  (WO)MAN, БАСИ!]
OF THE EVILNESS OF STUPID(ISM) [OF THE DELISION(ISM)]!
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY (EVIL!) ДОГМАТА, LOVELY JOS,
НА
ДОКТРИНАТА НА МИСТИЧНОТО ЧУДОТВОРЧЕСТВО!
ЗА
THE ABSOFREAKINLUTELY (DELUSIONAL) АНТИ СВЯТ,
THE MORALITY OF ANTI-FREEDOM,
(ANTI-
LIFE & ANTI-FREE MARKETS)
THAT HAS CAUSED SO MANY TIMES
,
SO MUCH ВРЕДИ, БОЛКИ И МЪКИ =
THE EVILNESS IN THE REAL WORLD =
BUILDING
A VERY, VERY EVIL WORLD!
 

OF THE EVIL CULT(URE) OF FAITH(ISM), OF UNREASON(ING)!
ЗА ДОГМАТИЧНИТЕ (
BLINDFOLD, БЕЗРАЗСЪ̀ДНИ) ВЯРВАНИЯ
НА ДОКТРИНАТА (OF THE ABSOFREAKINLUTELY) МИСТИЦИ(ЗЪМ).

"WE THE PEOPLE
-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."
(IRRATIONALLY) INVESTING ONE’S OWN ENERGY, LOVELY JOS,
(IRRATIONALLY) INVESTING ONE’S OWN
THOUGHTS (& ACTIONS)
INTO (A VERSION OF)
ФИЛОСОФИЯТА OF МИСТИЦИЗѢМ! БАСИ!
 

THE (DOGMATIC FAITHISM OF THE PROMISED LAND OF) MYSTICISM:
ДОМЕЙНЪТ OF THE MORAL & PSYCHE ZOMBIFICATION, lovely Jos,
OF THE ROOT OF ALL (HARDCORE & SOFTCORE)
АВТОРИТАРИЗЪМ,
NO MATTER IF IT IS
RELIGIOSITY-BASED OR SECULARITY-BASED!
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."

THE DOMAIN OF (TRUE) IRRATIONALITY, MADNESS = UNREALITY!
[THE DOMAIN OF] “THE BLIND ARE LEADING THE (SO MANY) BLIND”!
МИСТИЦИЗМЪТ TRIES TO F-O-R-C-E ITS IRRATIONAL VISION OF THE WORLD
TO ALL THE OTHER
ХОРА WHO BELIEVE OR NOT IN THE МИСТИЧНИ BELIEFS!
IT’S ALL, LOVELY JOSEPHINE, ABOUT
THE (
IMMORALITY OF) ORGANIZED (BY THE GOVERNMENT) COERCION!
YES, THE (
EVIL) APPLICATION OF (POLIT) COERCION BY THE LAW!
IT’S ALL ABOUT THE (
MORALITY OF THE RADICAL) МИСТИЦИ(ЗЪМ)!
THAT’S AN ABSOFREAKINLUTELY
EVIL THING. YES, IT REALLY IS! 
ВСЯКО ЗЛО, LOVELY JOS, TRIES ДА СЕ МАСКИРА КАТО ДОБРОТО”=
ДОМЕЙН В КОЙТО THE IRRATIONAL ХОРАТА ГО ИГРАЯТ ДОБРИТЕ,
А ИСТИНСКИ
RATIONAL IN THOUGHT & ACTION ХОРА – СА ЛОШИТЕ!
SO, LET’S NOW TALK, LOVELY JOSEPHINE,
ABOUT
THE IRREVERSIBLY DAMAGED MIND(SET)S НА МИСТИЦИТЕ!

OF THE DOGMATIC CULT(URE) OF (ДОКТРИНАТА) МИСТИЦИ(ЗЪМ)!
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."
 

OF THE CULTURALLY ACCEPTED DELUSIONS!
ЗА
THE SO MANY ХОРАТА, LOVELY JOSEPHINE,
(САМО)ЛИШИЛИ СЕ ОТ ИСТИНСКИ
ЗДРАВ РАЗУМ.
ЗА СЪЗНАНИЕТО НА ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
THAT’S ОБЛАДАНО ОТ
ДОГМАТА НА МИСТИЦИ(ЗМА)!

The Sleep of Reason Produces Monsters, F. Goya.

Всеки човек, lovely Josephine,
без значение на неговия пол, възраст, раса, етнос, професия или социален статус,
може (има право) ДА (избере да) ВЯРВА в каквото си (по)иска (включително, lovely Jos, и в глупост/и),
стига, ОБАЧЕ,
да не, не, не (пречи или)
(физически & психически, политически и икономически, да) НАСИЛВА другиго да (по)ВЯРВА в това (си) нещо!
Да, никой човек (или група хора
, или Правителство/Държава), lovely Josephine,
няма (и никога не, не, не трябва да има) право TO FORCE (да принуждава) неговите (ir)rational BELIEFS/ВЯРВАНИЯ/choices onto others!

The
(objective) reality, lovely Josephine,
is that the world (
е все още) full of so, so many (all kinds of) DOGMAtic хора-МИСТИЦИ!

So, нека сега, lovely Josephine,
да поговорим за Д-О-К-Т-Р-И-Н-А-Л-Н-И-Т-Е (& радикални!) хора-МИСТИЦИ,
[които са full of IRrational(ity-based) BELIEFS, които искат TO FORCE тез си ВЯРВАНИЯ/ценности onto others, баси!]
[това е absofuckinlutely различно равнище на the (application of) ridiculous (school of) МИСТИЦИЗѢМ, на силово налагане на ми(с)тични (irrational!) ценности т.е.
  равнището на (правене на) не, не, не
обикновена глупост, ами на dangerous СИСТЕМНА глупо(вато)ст, ведно с ДОГМАтично-ДОКТРИНАлна ЗЛОнамереност]
които искат да
coercively НАКАРАТ (много) други хора ДА (по)ВЯРВАТ в мистичната им (философска, идеологическа) ПРАВОТА”/тъпота/УЧЕНИЕ, баси!
Ох, таз
божествено разкривана истина (by the НЕпогрешим Saviour), баси! That’s a truly evil stuff!
That’s the(
evil) PSYCHOLOGY of тоталитарно/авторитарно мислене, motivation & action! That’s the sickness (забитите dogmatic pins) in the (mystic’s) head/mentality!
  
                                                                                     

Ох, таз
’ absofreakinlutely ДОКТРИНАЛНА “правота”, lovely Josephine,
която изисква на СИСТЕМНО равнище,
consistent & persistent,
(
безмилостно жестоко) COERCIVE/насилствено НАЛАГАНЕ на някаква си (doctrine of absofreakinlutely DOGMAtic) В-Я-Р-А …
(на ужким) в името на ПО-ВИСШЕТО БЛАГО, в името на “доброто/интереса/добруването/благоденствието …на Народа/Обществ(ен)ото! Баси!
Oh, that BLIND (irrational) FAITH(ism)/FAVOUR(itism), догма (only faith-based “реалност)!
Това,
lovely Josephine,
is THE MOST
EVIL stuff, НАЙ-опасната работа (human activity, ever!) –
с (
bloody) много terrible (политически и икономически) ПОСЛЕДСТВИЯ,
причиняващи (bloody) много и вековни: НЕсвобода, терор(изъм), мъка, НЕщастие, страдание на милиарди хора по света, no matter the space-time domain! Yes, absolutely!
Да, именно това, lovely Josephine,
is the great+est 
EVILNESS (faith-based darkness = rational blindness):

(
налагането на) ДИКТАТ(УРАТ)А НА THE REAL (ДОКТРИНАЛЕН & COERSIVE) STUPID(ISM)!
Да, именно това,
lovely Josephine,
тотал(итар)но fails the (real) meaning of life – за милиарди хора по света, no matter the space-time domain! Absolutely!
Баси, absolute ЗЛОТО,
което винаги се стреми (със всякакви средства, и с десетилетия, или столетия)
to get (or to stay into)
the ABSOLUTE (polit & economic) POWER [i.e. trying to play the (concept of) God]over the (activities/lives of) people in a nation/регион/world)!

Това, всъщност, lovely Josephine,
е да (на епистемилогочно равнище) РАЗМЕНЯШ местата на черното и бялото,
е (да dishonestly говориш за справедливост и правда, but in fact) (по варварски!) TO DENY (истинска) JUSTICE to the people in a nation/регион/world! Yes, absolutely!
That’s absolutely (
ЗЛОвредно) irrationalbased on (the viewpoint & application of) dogmatic/doctrinal FAITH(ism) & FEAR!
I, lovely Josephine, HAVE LITTLE RESPECT FOR (all versions of
) МИСТИЦИТЕ като (раз)личности! Why?
Because they CANNOT think/
reason (objectively) in rational principles
и затова МИСТИЦИТЕ, lovely Jos, make absofreakinlutely BASIC (fundamental!) mistakes in their view of the world, motivations and actions.

OF THE DELUSIONAL (DUMB) DREAM
НА (ALL ВИДОВЕ) МИСТИЦИ(ЗЪМ)!
OF THE EVIL CONCEPT OF (A) GOD.
God is (just) a concept,
by which we measure
our
pain.
I'll say it again
:
God is a
concept,
by which we measure
our
pain.
(So, listen to the truth:)
I don't believe in magic
I don't believe in Bible
I don't believe in Tarot
I don't believe in
Hitler
I don't believe in Jesus
I don't believe in
Kennedy
I don't believe in Buddha
I don't believe in Mantra
I don't believe in
Gita
I don't believe in
Kings!
(So, here’s now the truth:)
I'll say it once again:
God is
just an(other) irrational concept,
by which we
(can really) measure our own
(national degree of self-imposed) stupidism!
I don't believe in
mystic’s lies (& лозунги)!
I don't believe in
mystic’s narratives!
I don't believe in
the (social) Media!
I don't believe in mystic’s idols/saviours!
I don't believe in the mystic’s nationalism!
I don't believe in the mystic’s p@tin(ism)!
I don't believe in the mystic’s socialism!
I don't believe in the mystic’s welfarism!
I just believe
(I’ve rational убеждение) in (the rationally thinking) me &
the rational(ky thinking) you/individual, lovely Josephine! And in capitalism.
And that's
the (objective) reality.
So, lovely Jos, what can I now say
OF THE GOD(HOOD)(NESS)?
OF (THE GREATEST)
UNTRUTH.
OF
(BELIEVING IN) THE IMPOSSIBLE.
[TAKING/SWALLOWING A DOGMA …JUST ON FAITH,
WITHOUT ANY FACTS, (PROVEN) EVIDENCE & LOGIC!
УЧЕНИЕ, LOVELY JOS, THAT MUST BE TAKEN ON FAITH!]
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ &
ALL THAT JAZZ..."

ЗА НЕРЕАЛНОСТТА = “РЕАЛНОСТТА” НА МИСТИЦИТЕ!
(ДОГМАТА НА) МИСТИЦИЗМЪТ, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ СЕ (ЗА)ВРЪЗВА ЗА НЕРЕАЛНОСТТА, БАСИ?!
[So, tell me, lovely Josephine,
do you
believe in God/magic OR
do you believe in your own
self,
your own
rational self, a? Think.]
ЗА
(ДОКТРИНАТА НА) ПАРАЛЕЛНАТА РЕАЛНОСТ!
[ОТ СЪТВОРЕНИЕТО, ТА ЧАК, LOVELY JOSEPHINE,
ДО … ОКОНЧАТЕЛНАТА ПОБЕДА НА КОМУНИЗМА!]
ЗА THE ROOTS OF THE ТОТАЛ/АВТОРТАРИЗЪМ!

OF THE HUGELY CONFUSED
(IRRATIONAL) MINDS OF PPL.
OF THE
ОРКЕСТРИРАНАТА EVIL SOCIAL МИСТИФИКАЦИЯ:
IT IS ALL ABOUT THE (ЕГАЛИТЕ), LOVELY JOSEPHINE,
BROTHERHOOD ИДЕОЛОГИЯТА & ITS NARRATIVE, БАСИ!
ДА, (
ВСЯКА ВЕРСИЯ НА) ДОКТРИНАТА НА МИСТИЦИЗѢМ
ВИНАГИ ИНЖЕН
ЀРСТВА (ITS OWN ВЕРСИЯ НА) УТОПИЯ!

OF
THE ПСИХ(ОЛОГ)ИЧЕСКИ DEFECTIVE PERSONALITIES!
[IT’S ALL ABOUT THE TRULY UNHEALTHY, LOVELY JOSEPHINE,
МЕТОД(ОЛОГИЯ) НА МИСЛЕНЕ (& ACTING)! IT’S ALL ABOUT STUPIDISM!]

OF THE ULTIMATELY CONTRADICTORY/SUBVERTED, LOVELY JOS,
VERSION OF THE REALITY –
THE EVIL DOCTRINE OF MYSTICISM!
ДОКТРИНАТА, КОЯТО НОСИ BLOODY HUGE ВРЕДИ, МЪКА И ЩЕТИ!
OH, THAT GREATEST PERVERSION OF
THE OBJECTIVE REALITY!
OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY (IRRATIONAL)
, LOVELY JOS,
SUBVERSIVE Е(СТЕ)ТИЧНА СИСТЕМА - НА THE МИСТИЦИ(ЗЪМ)!
IT IS THE GREATEST MISCONCEPTION, EVER! YES!
[“ПЪТЯТ КЪМ АДА Е ПОСТЛАН С ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ
(И С МНОГО
ПОПУЛИСТКО-МИСТИЧНИ ОБЕЩАНИЯ)!
ДОБРИТЕ НАМЕРЕНИЯ СА ЕДНО, ДРУГО Е THE REALITY!]

ЗА
THE BAD МЕТОД(ОЛОГИЯТ)А, LOVELY JOS,
НА
THE EVIL ДОКТРИНАТА OF МИСТИЦИЗѢМ!
 
OF THE (EVIL) CULTS, LOVELY JOSEPHINE,
BASED ON THE (DOCTRINE OF) MYSTICISM!


MYSTIC(ISM) = UNTRUTH, ЛЪЖА, DISHONESTY!

"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ &
ALL THAT JAZZ..."
MYSTIC(ISM) = NOT USING RATIONALITY
I.E. MYSTIC(ISM) = ANTI RATIONAL
(ITY)!
THE MYSTIC(ISM), LOVELY JOSEPHINE,
IS NOT, NOT COMPATIBLE WITH
REALITY!
FAITH(ISM) = ANTI REASON/FACTS/LOGIC!


MASTERING & SELLING, LOVELY JOSEPHINE,
ALL KINDS OF BAD (
МИСТИЧНИ) ДОКТРИНИ,
[THAT ARE ALL BASED ON A “GOD” & HIS WILL]
BY NOT (USING) TRUE (HUMAN) RATIONALITY,
BUT
(USING) THE (DICTATE OF) EMOTIONALISM
AND ITS LOGICALLY FALSE (MANY)
NARRATIVES!


THAT’S THE TRULY
BAD/EVIL WORLD, LOVELY JOS,
OF ANY VERSION OF
(НЕ)РЕЛИГИОЗЕН МИСТИЦИЗѢМ,
КОЙТО ВИНАГИ РИСУВА/ПРОДАВА (THE IDEA OF) РАЙ,
[ИДЕЯТА ЗА REDEMPTION & СПАСЕНИЕТО НА THE HUMAN(ITY)]
I am redeemed, but not with silver;
I am bought, but not with gold;
Bought with a price—
,
Precious price of love untold.

ВЕДНО С (THE IDEA OF) ВРАГА (& HIS EVIL ВЯРВАНИЯ)!
 
КОНЦЕПЦИЯТА “GOD” – МЕТОДОЛОГИЯТА, LOVELY JOS,
КОЯТО УЧИ, ЧЕ ВСИЧКИ ХОРА
ABSOFREAKINLUTELY ТРЯБВА
TO 
OBEY [GOD’S COMMANDMENTS, CONTROLS & REGULATIONS]!
КАК ТАЗ EVIL МЕТОДОЛОГИЯ УСПЯВА (ВСЕ ОЩЕ) ДА ГО ПРАВИ?
МИ, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА
BLIND FAITH, BROTHERISM И ФАЛШИВИ
ОБЕЩАНИЯ TO THE МНОЗИНСТВОТО (OF THE IRRATIONAL PEOPLE)!

ЗА
(ДВЕТЕ MAIN HARD VERSIONS OF) ИСТИНСКИ ЗЛОТО,
ПРИКРИВАЩО СЕ, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
ЗАД (FAKE) БЛАГОВИДНИ ДУМИ & ЛОЗУНГИ!
THE ABSOLUTE ЗЛОТО Е ДОКТРИНАЛНО BASED.
OH, THOSE (
DOCTRINALLY) TOXIC IDEA(L)S & PPL -
THEY ARE ABSOFREAKINLUTELY RIDICULOUS! YES!

GODIS A CONCEPT! IT IS A F-A-K-E CONCEPT!
YES, IT’S AN (TOTALLY)
IRRATIONAL CONCEPT,
THAT SHOWS A
BRAINWASHED, LOVELY JOS,
AN ABSOFREAKINLUTELY BROKEN
MIND(SET)!
IT’S ALL ABOUT THE MANY FEARFUL MIND(SET)S!
[BY (USING) THIS CONCEPT, LOVELY JOSEPHINE,
РАЦИОНАЛНИЯ ЧОВЕК CAN MEASURE НАЛИЧИЕ
OF THE PPL’S
PRIMITIVE (IRRATIONAL) FEARS -
IN ONE’S OWN (INDIVIDUAL) MIND(SET) И(ЛИ)
IN A NATION, REGION & THE WHOLE WORLD!]
ОХ, ТАЗ‘ RIDICULOUSLY DUMB (ZOMBIE) IDEA!
[IT’S
AN ANCIENT IDEA, LOVELY JOSEPHINE,
THAT STARTED A LONG, SO LONG TIME AGO,
КОЯТО (ВСЕ ОЩЕ) ПРОДЪЛЖАВА И ДНЕС ДОРИ!
ОХ, ТАЗ’ ABSOFREAKINLUTELY FAKE CONCEPT,
ТАЗ
’ ABSOFUCKINLUTELY ОПАСНО ВРЕДНА ИДЕЯ!]

ЗА
ДИСФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА СЛОВОТО =
СЛОВОБЛУДСТВОТО НА НЕПРАКТИЧНОСТТА
,
НА ALL THE IRRATIONAL (SETS OF) IDEAS!
 
ЗА НЕСВОБОДАТА И НЕПРАКТИЧНОСТТА НА ТЕЗ’ ИДЕИ!
ЗА
(Д) (IDEOLOGICAL) СЛОВОТО OF A MYSTIC СПАСИТЕЛ!
 
ЗА
THE FAITH(ISM)-BASED РЕАЛНОСТ” = UNREALITY!
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT
DELUSIONAL JAZZ...OF THE UNREALITY!"
 

 
ЗА
ДОКРИНАЛНАТА (EVIL) СИСТЕМА НА МИСТИЦИЗМА!
ЗА (ДЪЛБОКО) ВЯРВАЩИТЕ (НЕРАЦИОНАЛНИ) ХОРА!
ЗА THE (HARD) BELIEVERS, (РАДИКАЛНО) ВЯРВАЩИТЕ!
THE SYSTEM OF (HARDCORE OR SOFTCORE) МАТРИЦАТА -
OF THE
(RADICAL) (ÉGALITÉBROTHERHOODNESS, БАСИ!
OF THE (
VERY MANY) EMOTIONAL(ISTIC) DREAMERS, LJ,
КОИТО ПРИЧИНЯВАТ МНОГО ВРЕДИ И ЩЕТИ TO ALL PPL
IN A NATION, A REGION OR THE WHOLE WORLD!
БАСИ!
 
OF AN (UN)WILLFUL
BLINDNESS – OF A (HARD WIRED) MIND(SET),
THAT HAS ADOPTED, BY (
THE MAKING OF) AN IRRATIONAL CHOICE,
THE DOCTRINE OF (
RELIGIOSITY OR SECULAR) МИСТИЦИ(ЗЪМ)!

"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ...."
OF THE (
MIND’S) INCOHERENCE, LOVELY JOSEPHINE,
WITH THE (OBJECTIVE)
REALITY (& PRACTICAL LIFE)!
ЗА ГОЛЯМАТА КАША В ГЛАВИТЕ НА (ALL) МИСТИЦИТЕ,
КОЯТО Е ДЪЛБО̀КО В НЕВРОННАТА СИСТЕМА НА МОЗЪКА!
ТАЗ’ HUGE КАША, ОБАЧЕ, НЕ ПРЕЧИ НА МИСТИЦИТЕ, LOVELY JOS,
ДА СА ABSOFREAKINLUTELY FULL OF (ИСТИНСКИ EVIL) ПРЕТЕНЦИИ
ЗА (НАУЖКИМ
ИМАЩИ ИСТИНСКИ ЦЕННИ) (ПО)ЗНАНИЯ, БАСИ!
ОХ
, ТЕЗ ДОГМАТИЧНО ВЯРВАЩИ PEOPLE, LOVELY JOSEPHINE,
THEY ABSOFUCKINLUTELY (Т-Ъ-П-О) (СИ) В-Я-Р-В-А-Т, БАСИ,
ЧЕ СА (РАЗ)УМНИ, МЪДРИ ДОРИ - FULL OF ЦЕННИ (ПО)ЗНАНИЯ!


"WE THE PEOPLE
-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ...."
ЗА THE HUGE КАШАТА, LOVELY JOSEPHINE,
В ГЛАВАТА НА МИСТИКА (IRRATIONAL HUMAN)!
[
Всеки (вид) мистик има мислене, lovely Josephine,
което (по същността си!) е истински
НЕсъвместимо със
свободата of the individial
т.е. притежава SUBVERSIVE (кофти) етика
т.е. притежава
АВТОРИТАРНО мислене, баси,
а ако му се отдаде удобен случай…извършва и такова
действие!]

David Dunning: “Това, което е любопитно е, че в много случаи,
некомпетентността не прави хората дезориентирани, объркани или предпазливи.
Вместо това, НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ често са благословени с неуместна самоувереност,
предизвикана от нещо, което те УСЕЩАТ КАТО ЗНАНИЕ.
Един
НЕВЕЖ УМ не е абсолютно празен съд,
а е
ПЪЛНЕН С КАША от неподходяща или подвеждаща
житейска опитност, теории, факти, интуиции, стратегии, алгоритми, евристики, метафори и предчувствия,
но за съжаление, НА НЕГО МУ ИЗГЛЕЖДАТ
(като) полезни и точни ЗНАНИЯ.”

Всеки от нас хората, lovely Josephine,
ВЪЗПРИЕМА света от камбанарията на his own (capacity for reasoning &) morality! Yes!
Има, lovely Josephine,
само два вида хора на (the real) света:
(
rational ppl i.e.) РЕАЛисти и (НЕрационални ppl i.e.) МИСТици!
REAL+ISTS vs FICTION+ISTS i.e. (NON-)
DELUSION+ISTS!
Реалистите think objectively, lovely Jos, а (all versions of) мистиците - subjectively!
Мистиците, хора с предразсъдъчно (low capacity of objective) reasoning,
хора със absofreakinlutely, lovely Josephine, субективистично (нерационално) МИСЛЕНЕ,
които основат
визията си за света/реалността/truth само на ДОГМАТИЧНА ВЯРА, а не на ФАКТИ & LOGIC!
Е, баси! Е, какво можеш да очакваш, lovely Jos, от хора с такъв (irrational) МЕТОД на МИСЛЕНЕ! Простотии и(ли) злини!
Да,
lovely Josephine,
с такова (irrational) мислене, мистично мислене - толкова! А, и тез хора (с НЕздрава мисъл) love всякакви теории на конспирациите! Е, баси!

Няма, обаче, lovely Jos, такова нещо като полу-реалист или полу-мистик! 
Човек, всеки човек е ЕДНОTO от двете. ОК? Get that?
О, да, lovely Josephine, (все още) преобладава мистичната VIEW of the world, баси!
На света (все още) има много, много повече 
мистици (delusion+ists) 
отколкото 
реалисти! Това не е добре! Кофти е!
Ми
(с)тичното, ВСЯКА VERSION of mysticism, lovely Jos,
води ВОЙНА срещу РЕАЛНОСТТА, ИСТИННОСТТА;
води absofreakinlutely ИСТИНСКА ВОЙНА , lovely Josephine,
срещу
РАЗУМА И СВОБОДАТА/ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА!
Мистици(зъм), просперитет, щастие за̀брави, за̀еби.
Мистици(зъм)
, тоталитаризъм, НЕщастие – (за)ВИНАГИ!
Any
version of (hardcore or softcore) мистицизѣм fails, lovely Jos,
(to the degree of its application)
the MEANING of life, of living!
So, let’s here & now, lovely Josephine,
talk about THE RADICAL(ized)
, тотал(итар)ен, мистицизѣм,
talk about
the SSловото (the Holy Commandments) of (faith in) a God -
в двете му ОСНОВНИ (“божествени и братски) проявления, баси!
ЗА ГОСПОДА(РЯ) НА МИСТИЦИ
(ЗМА)!
КЛАСИЧЕСКИЯТ
УТОПИЧЕН ПРОЕКТ (& NARRATIVE):
OF THE ABSOFREAKINLUTELY (RADICAL) FALSEHOOD,
OF THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL SPIRITUAL AUTHORITY,
THAT DERIVES
ITS (IRRATIONAL!) V-A-L-U-E-S, LOVELY JOS,

НЕ, НЕ ОТ THE (FACTS OF THE OBJECTIVE) РЕАЛНОСТТА,
АМИ ОТ НЯКАКВИ СИ МИСТИЧНИ (НЕРАЦИОНАЛНИ!)
СВРЪХЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ SOCIALLY CONSTRUCTED
 
 
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."
 
 

(THEOLOGICAL-BASED1 OR СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ-BASED2)
КОРЕНИ
(& NARRATIVES), БАСИ! THAT IS THE UTOPISM!
ТОВА Е THE ABSOFREAKINLUTELY FAKE (UNTRUE) MORALITY!
ТОВА Е THE HUGELY EVIL ДОКТРИНА(ТА) OF МИСТИЦИ(ЗЪМ),
КОЯТО ВИНАГИ СЕ НУЖДАЕ ОТ ВЕЛИК СПАСИТЕЛ, БАСИ!
ТОВА Е ГЛОБАЛЕН EVIL (& БИЗНЕС!) ПРОЕКТ, LOVELY JOS,
НА ЕГАЛИТАРИСТИТЕ, THAT CREATE (IMPOSSIBLE) РАЙ!

OF (IRRATIONALLY SPREADING) AUTHORITARIAN(ISM):
ДА (ТЪПО) (ПО)ВЯРВАШ И(ЛИ) ЖИВЕЕШ В СРЕДА НА
COLLECTIV(ISM) 1, SHARING2, EGALITARIAN(ISM) 3 -
ТОВА Е ДОМЕЙНА, LOVELY JOS, НА THE COERCIVE
INTERVENTION(ISM) & REDISTRIBUTION(ISM), БАСИ!
ТОВА Е THE (BLUE PILLED) СВЕТА НА COLLECTIVISM!


IT’S ALL ABOUT MOVING AWAY FROM РЕАЛНОСТТА1,
IT’S ALL ABOUT MOVING
AWAY FROM DEMOCRACY2,
MOVING FAR, FAR AWAY FROM THE REAL СВОБОДА3!
 
ВСИЧКИ PATHS OF ALL THE (VERSIONS OF) IRRATIONAL PPL
ВОДЯТ ДО … КЪДЕ? ДО (BLIND FAITH-BASED) МИСТИЦИЗѢМ,
НА КОЙТО ВСИЧКИ ХОРА ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОДЧИНЯВАТ,
ЗАЩОТО ТОВА БИЛО
THE ONLY ИСТИНАТА, БАСИ, А?!
THIS (HUGE IRRATIONALITY) IS, LOVELY JOSEPHINE, OMFG,
THE (ONE & ONLY!) PATH TO(WARDS)
АВТОРИТАРИЗЪМ!


IT IS ALL ABOUT ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
IRRATIONAL (НЕРАЗУМНИ) POST-MODERN ХОРА,
РАДИКАЛИЗИРАНИ BY AN EVIL ДОКТРИНА,
КОИТО СА ANTI (INDIVIDUAL)
HAPPINESS Т.Е.
СА АНТИ A MEANINGFUL LIFE (IN REALITY)!
OH, WHAT
EVIL (CONSTRUCTED) MINDS,
EVIL MINDS THAT PLOT DESTRUCTION(ISM)-
THAT’S
ОСНОВАТА НА ВСЯК(АКВ)А ДИКТАТУРА!
 
ЗА THE OBJECTIVE (POISONOUS) ЗЛО(СТ), LOVELY JOS,
OF
НЕРЕАЛНОСТТА, EMOTIONALISM!
OF THE ABSOLUTELY EVIL ДОКТРИНА
OF SUBJECTIVISM, POST-MODERNISM!
[THAT PRODUCES
THE CULTURE OF EVIL
POST-MODERN VERSION OF
PARASITISM OF
THE
ENTITLEMENT MENTALITY & SOCIAL ДЖЪСТИЗЪМ]
THAT’S THE
(TODAY’S) WORLD OF EVIL МИСТИЦИЗѢМ!
МИСТИЦИТЕ СА IRRATIONAL ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
КОИТО
HAVE FAILED ON THEIR COMPREHENSION SKILLS.
 

ALL
THE (BLUE PILL TAKEN) VERSIONS, LOVELY JOSEPHINE,
OF
МИСТИЦИ(ЗЪМ) ARE BASED ONTO THE ÉGALITÉ PRINCIPLE,
ON THE ABSOFREAKINLUTELY
MOST EVIL PRINCIPLE, lovely Jos,
OF THE ÉGALITÉ БРАТСТВОТО (ПАРТИЯТА, “GREATER GOOD)!

ТОЗEVIL ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE,
СЕ
ABSOFREAKINLUTELY ОСНОВАВА НА COERSION & (SELF-)SACRIFICE!
YES,
ТОВА Е СВЕТА OF THE (EVIL ФИЛОСОФИЯТА НА) COLLECTIVISM!
ТОВА Е СВЕТА OF THE ТОЗ’ НЕРАЗУМНИ(Й) ЮРОД! ОХ, ТОЗ ЧОВЕК!
ТОВА Е
(THE VIEW OF) СВЕТА НА НЕРАЗУМЦИТЕ-ЕГАЛИТАРИСТИ!
О
X, НЕРАЗУМЕЦО, OX, (BIG) ГЛУПАКОТИ МОЖЕШ ДА СЕ ТЪПО
(
САМО)ПРЕВЪРНЕШ IN A REALLY EVIL (CRAZY) STUFF (ИЗРОД)!

"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ &
ALL THAT JAZZ..."
 
ЗА МИСТИЧНИТЕ МНООО ВЕЛИКИ SAINTS”, ЧИЙТО
MAIN
ФОКУС ЕTO SAVE THE (PPL OF) WORLD”, БАСИ,
I.E. “
SAVING” (VIA DOING SELF-SACRIFICE) THE OTHERS!
ОХ, ТАЗ EVIL (АВТОРИТАРНА) IDEA, LOVELY JOSEPHINE,
OF “SAVING
THE OTHERS”, OF “SAVING THE WORLD”!
ОХ, ТЕЗ (по-по-най-)ДОБРИ ХОРА-БОГОВЕ, БАСИ!
ОХ, ТАЗ
SAVING THE (PPL OF THE) WORLD AGENDA!
ОХ, ТОЗ’ BAD МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВИЗЪМ,
ОХ, ТОЗ’ (ABSOFREAKINLUTELY) ЕМОЦИОНАЛИЗЪМ!
ALL, ALL THE IRRATIONAL ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
(ДОКТРИНАЛНО) ВЯРВАТ ВSAVIOUR И СПАСЕНИЕТО”,
ВЕДНО С УТОПИЧНОТО ГОВОРЕНЕ (НАРАТИВ), БАСИ!
ОХ, ТОЗ
’ ABSOFREAKINLUTELY ВРЕДЕН ДОГМАТИЗЪМ,
BASED ON THE (CONCEPT OF) НЕПОГРЕШИМ SAVIOUR!
OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY EVIL IDEA(L),
ИСТИНСКИ МИСТИЧЕН ИДЕАЛ, LOVELY JOS,
OF “ВЕЛИК ГОСПОД(АРЯ)-СПАСИТЕЛ, БАСИ!
[КОЙТО ИСКА ДА COERCIVELY НАЛАГА, LOVELY JOS,
НЕГОВАТА ВОЛЯ TO THE PEOPLE = ТИРАНИЯ! Е, БАСИ!
ТОВА Е (THE TRULY EVIL) СВЕТА НА НЕСВОБОДАТА,
НА АВТОРИТАРНИЯ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ!]
 
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."

ОХ,
ТЕЗ SUPER (ALTRUIST) HEROES, БАСИ!
ТЕ СА
THE TODAY’S NORMATIVE MODEL,
THAT
СЕ ПРОМОТИРА НАВСЯКЪДЕ, БАСИ,
BY THE (БГ) MEDIA (& THE ACADEMIA)!
ОХ, ТАЗ
EVIL (MYSTIC) ПРОПАГАНДА -
IT’S THE BASE OF ALL SUBVERSIVE ЕТИКИ!
(WHICH IS, IS, IS, IN REALITY, LOVELY JOSEPHINE,
НАСОЧЕНО СРЕЩУ THE INDIVIDUAL SELF-INTEREST)
ОХ, ТОВА ФАНТАСМАГОРИЧНО (CODE OF) МИСЛЕНЕ
AND [ITS EVOKED] EMOTIONALISM I.E. UNREASONING.
ТОВА Е КУЛТУРАТА НА UNREALITY, НЕРЕАЛИЗЪМ!
ТОВА Е
КУЛТУРАТА НА MYSTICISM, COLLECTIVISM!
OH, THOSE
SAVIOURS! OH, THAT EVIL SAVIOURISM!

ОХ, ТЕЗ SUPERNATURAL & SUPERSECULAR “STARS”,
ТЕЗABSOFREAKINLUTELY ДУХОВНИSUPERSTARS,
ТЕЗKINGS OF (NON-)RELIGIOUS COMMUN(ITARIAN)ISM,
КОИТО ВОИСТИНА
, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
HAVE REACHED ABOVE ALL (& ONLY IN) THE HEARTS
OF ALL, ALL, ALL
THE IRRATIONAL ХОРАТА! Е, БАСИ!
(WHAT THE FUCK HAVE THEY REALLY
SACRIFICED?)
КАКВО ВСЪЩНОСТ Е (ДОКТРИНАТА) МИСТИЦИ(ЗЪМ)?
МИСТИЦИЗМЪТ! WHAT’S IT ALL ABOUT ANYWAYS?
РЕЛИГИОНИЗЪМ МАРКСИЗЪМ – ТОТАЛ(ИТАР)НИ
ИДЕОЛОГИИ НА НАСИЛИЕТО & (4Z’S) RESENTMENT!
ОХ, ТЕЗ
’ “БОЖЕСТВЕНО-СВЕЩЕННИ ДЕЛА/БРАТСТВА?!
[EVILNESS OF НЕДОБРОВОЛНОСТТА! OF ПРИНУДАТА!]
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image087.jpg
IT’S THE [HUGE ОПАСНОСТ OF THE] ФАНАТИЗ-Ъ-МА!
IT IS THE [HUGE ОПАСНОСТ OF THE] IRRATIONALITY!

[МИСТИЦИЗѢМ: СОЦИАЛНА УТОПИЯ, LOVELY JOS,
КОЯТО BECAUSE BASED ON (COERSIVE) НЕСВОБОДА,
(IF APPLIED) СЕ ПРЕВРЪЩА IN BLOODY ДИСТОПИЯ?!]

 
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."
 

ОХ, ТЕЗ GREAT(EST) SAVIOURS” OF THE WORLD AND
(THE STUPID DREAMS OF) THEIR (DUMB) FOLLOWERS!
THIS
–ДА БЪДЕШ A FOLLOWER OF THESESAVIOURS
IS BEING (ТЪПО) THOUGHT & TAUGHT, LOVELY JOSEPHINE,
КАТО THE (АБСОЛЮТЛИ!) ONE AND ONLY ПЪТ
ДА ИМАШ
ПЪЛНОЦЕНЕН (ЩАСТЛИВ) ЖИВОТ,
TO BE(COME & STAY) REALLY H-A-P-P-Y, БАСИ, А?!
OH,
THAT PATH TO LOVE & HAPPINESS, БАСИ!
OH, THAT CORE OF (COLLECTIVE) HAPPINESS, БАСИ!
[In fact, the real core of a happy life, lovely Josephine,
of a really (experiencing!) a
MEANINGful living,
is
the pleasure & satisfaction of ACHIEVING
most/many/all of
YOUR rational values/goals,
that
де факто make YOU a winner & rewards YOUR
self-esteem (and
това of your closest values, too)!
Това in fact, lovely Josephine,
е вечната real human любов,
е the real РАДОСТТА от YOUR (own) living -
РАДОСТ (а не SUFFERING) от (one’s own) съществуване,
РАДОСТ (а не БЕЗрадост) от (one’s onlyсъществуване:
REALLY
УСПЕШНИ [achievement ofсебеРЕАЛИЗАЦИЯ
(of YOUR real &
truly rational desires1, мисли2 & actions3)
self-ACTualizationсамоДОСТАТЪЧНОст in IHS terms
(
а не, не practicing  self-sacrifice, lovely Jos)! Get it?
Всъщност, само ТИ, ТИ, ТИ самата, lovely Josephine,
можеш, if ТИ си truly rational персона, а не мистик,
(а не, не just one more златарка or домакиня!)
да
(на)правиш ТВОЯ свят a BETTER place to live in -
for YOU and for YOUR own
(real; top) values! OK? Get that?
Не, не разчитай на всякакви (нови) спасители, lovely Jos,
така, както го тъпо (очаква и) прави БГ мнозинството, баси,
‘cause its really НЕрационално in its ideas , (с)мисли & actions!
Това е ТВЪРДЕ СТАРАТА (ABSOLUTELY КОФТИ) КУЛТУРА, баси,
truly EVIL (авторитарна) CULTURE of the (self-)sacrificial agenda,
която
(все още) и днес дори, в 21-ви век, е най-разпространена!
(Oх, тоз много, много вреден, щети носещ, КОЛЕКТИВизъм, баси!)
Хората от таз
(авторитарна) КУЛТУРНА ДОГМА, lovely Josephine,
have WIRED their
ЕТИКА/psyche/mentality into NEGATIVITY! OK?
(
и затова те тъпо/злобно (ще) намират кусурите на тоз свят,
а не, не, не
the way to build for themselves a truly HAPPY свят!
А тоз човек, който НЕ може да си построи, lovely Josephine,
СВОЯ щастлив свят е angry & НЕщастлив (within)! Absolutely!
Oh, that absofreakinlutely
кофти/negative (INNER) psyche stuff!)
Само ТИ самата, lovely Josephine, can really be(come & stay)
YOUR own
achiever – of YOUR own RATIONAL values! Get it?
Само a healthy achiever can really be(come & stay), lovely Jos,
истински НЕзависим, горд и щастлив ЧОВЕК! ОК? Get that?
You, if rational, lovely Jos, MUST apply
hard & efficient effort
i.e. really
ПРАКТИЧНИ действия – of a real PRODUCTIVE doer,
за да можеш да be(come) една истински щастлива жена! ОК?
Да, ето така, само по този начин,
lovely Josephine,
(може да) се става, можеш to be(come) ПО-ДОБЪР човек!
А колкото повече (по-)ДОБРИ хора има, толкова
the better world
that (we) ALL the people live in! Absolutely!
Comprehend that?

(
ДОКТРИНАЛНИЯТ) МИСТИЦИЗѢМ = ОПАСНО WISHFUL THINKING!

МИСТИЦИЗМЪТ IS [HUGE ОПАСНОСТ OF THE] ФАНАТИЗ-Ъ-М!
IT IS THE [HUGE ОПАСНОСТ OF THE] HUGE IRRATIONALITY:
OF
BELIEVING IN (ВСЯКАКВИ) RIDICULOUS НЕЩА, LOVELY JOS,
БЕЗ ДА ОСНОВАВАТ ТАЗ (СИ) ВЯРА НА ФАКТИ И PROOFS!


 

Да, МИСТИЦИТЕ ВЯРВАТ В НЕЩА, КОИТО СА НЕВЪЗМОЖНИ,
В НЕЩА КОИТО НЕ
, НЕ, НЕ СА (НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ) ФАКТИ,
В НЕЩА ЗА КОИТО НЯМА(Т) ИСТИНСКИ  ДОКАЗАТЕЛСТВА Т.Е.
 
 

THEIR ВЯРА (& BELIEFS) ПРОТИВОРЕЧИ НА THE REALITY=
ПРОТИВОРЕЧИ НА THE PRINCIPLES/LAWS OF ФИЗИКАТА =
ПРОТИВОРЕЧИ НА THE PRINCIPLES/LAWS OF NATURE =
ПРОТИВОРЕЧИ НА THE PRINCIPLES/LAWS OF ECONOMICS!

ДА ВЯРВАШ В (ANY TYPE OF) МИСТИЦИЗѢМ, LOVELY JOSEPHINE,
ОЗНАЧАВА ДА (СИ ТЪПО) МИСЛИШ, ЧЕ YOU COULD/CAN/WILL
ACHIEVE
НЕЩА (VALUES) JUST BY WISHING/WANTING THEM
[THAT’S THE BASE OF THE PROCESS OF
WISHFUL THINKING]

ВМЕСТО TO ACHIEVE НЕЩА (ЦЕННОСТИ) BY YOUR ACTIONS -
BY ONLY DOING R-A-T-I-O-N-A-L (ПРАКТИЧНИ!) ACTIONS!
ТОВА, LOVELY JOSEPHINE, IS THE TRULY RIDICULOUS STUPIDISM,
КОЙТО ВСЪЩНОСТ СЪЗДАВА HUGE ЗЛОВРЕДНИ ПРОБЛЕМИ
TO ALL THE PEOPLE IN THE NATION/РЕГИОН/WORLD! Е, БАСИ!

REALITY, LOVELY JOSEPHINE, IS (WHAT IT IS, А НЕ) НЕ, НЕ Е
ОНОВА, ПРОСТО КОЕТО
A HUMAN/GROUP/ИДЕОЛОГИЯ
WISH IT TO BE(COME)! OK? GET THAT?
ТОВА Е ВАЖНО!
THERE’S NO ROOM FOR “ЧУДЕСАТА НА МИСТИЦИТЕ!

Но,
(radical) МИСТИЦИТЕ винаги си остават с heads in the sand!

Да,
(radical) МИСТИЦИТЕ винаги си остават, lovely Josephine,
‘cause of their really
кофти (irrational) доктринални idea(l)s,
ANGRY, хленчещи, suffering и НЕщастливи ppl. Absolutely!
Ох, таз кофти психика, кофти психология на мистицизма!
Тез хора са (вътрешно) депресирани/дерпесивни хора!
Тез хора са пълни с NEGATIVE emotions & feelings, баси!
Yes, това е НЕГАТИВНАТА перспектива, view of the world!
Oh, those
BITTER (full of resentment) хора – кофти хора!
Тез
irrational (blind faith-based) хора, lovely Josephine,
really HATE (resent) the (productive) people of the world;
и обичат (ПРОМОтират) слабите хора с their bad ideas?!
Да, това е the really evil ПСИХОлогията, lovely Josephine,
която (прикритичко) ПРОМОтират as the NORMative model
in the today’s
Media (& the Academia), баси! OK? Get that?
So, tell me, lovely Josephine, do you want to be(come) a part
of
the NIHILIST perspective of “the save the worldagenda?]
 
"WE THE GREATEST МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."
 

ЗА THE (ABSOLUTELY EVIL) РЕЛАТИВИЗАЦИЯ, LOVELY JOS,
НА РЕАЛНОСТТА, НА ИСТИНАТА, КОЯТО ABSOLUTELY
ПОДКОПАВА (ВЗРИВЯВА) THE VALIDITY & THE BEAUTY
OF (THE TRULY RATIONAL) REASON(ING) & ITS ACTION
!
OF THE ABSOLUTELY IRRATIONAL (MORALSTANDARDS!
THE EVIL (WORLD OF) МИСТИЦИЗѢМ
AND ITS АБСОЛЮТЕН ДОГМАТИЗЪМ!
ЗА
THE HUGELY DESTRUCTIVE POWER OF МИСТИЦИЗѢМ!ОТ УТОПИЯ КЪМ ДИСТОПИЯ, БАСИ! 
[THE INCOHERENT (WITH THE REALITY)
BELIEFS & NARRATIVES,
КОИТО ПРЕДЛАГАТ STUPIDISM!]

БОРБАТА
over различни (polit-)икономически визии, lovely Jos,
е борба over различни (good, grey or evil) етики1, lovely Jos,
различни (sets of) доктринални (good, grey or evil) ideas2,
и(ли) (good, grey or evil) различни cultures3.
Има, съществуват in reality, lovely Josephine,
either rational or irrational cultures3, ideas2, етики1.

МИСТИЦИЗМЪТ е absofreakinlutely НЕрационална доктрина -
доктрина, която is based on FAITH, а не, не, не on (using) rationality!

Мистиците са хора, които
have failed on their comprehension skills.
Мистиците (love to емоционално) ФАНТАЗИРАТ, lovely Jos,
и си създават субектив(истич)на и НЕвъзможна представа
за
the world as it фантасмагорично трябва да бъде, баси, а?!

Да,
тез’ хора заместват тяхната rationality, lovely Jos,
с пълен диктат на their wishes, emotions & feelings!
Тез’ хора live in the UNreality, in the not real world.
Всеки, който живее в НЕреален свят, lovely Jos,
е НЕморален, НЕинтелектуален, НЕчестен човек!
Всеки
(морално) DIShonest човек, lovely Josephine,
може да бъде (много) (опасно) вреден (bad or evil) -
както за себе си, така и за the (lives of) други хора!

 
 

Here’s the dumb & harmful етиката, lovely Jos:
we all
трябва (just) TO FEEL, че God exists, and
че only he can make good (moral) judgements -
затуй we all must obey His COMMANDments;
ние
всички трябва не, не to make evaluations,
but just to (absolutely) obey the God’s волята,
макар и всеки
of us да има своя (си) истина,
макар и всеки
of us да (си) има свое мнение!

И of course, lovely Josephine, the dumb idea(l), че
“my God/tribe is (much) better than your God/tribe!
THE SUBJECTIVISM
В ЕТИКАТА, LOVELY JOS,
ВОДИ ДО THE SUBVERSION OF MORALITY!
{
Има всъщност, съществува, lovely Josephine,
(in reality) САМО ЕДНА ЕДИНСТВЕНА (обективна)
етика
– THE RATIONAL(ity based) morality,
via which any rational human, lovely Jos,
can do his own rational value judgements!
Всяка друга етика is IRRATIONAL: based on
ДИКТАТа на чувствата & емоциите, баси!}
ОХ, ТАЗ’ TRULY ВРЕДНА SUBVERSIVE ЕТИКА!


ЗА МИСТИЧНАТА РЕАЛНОСТ/ИСТИНА =
ЗА (
DELUSIONS OF) MYSTICAL НАРАТИВ =
THE REALITY/TRUTH, LOVELY JOSEPHINE,
ТАКАВА КАКВАТО (IN FACT) НЕ, НЕ, НЕ Е,
ТАКАВА КАКВАТО НЕ МОЖЕ EVER ДА БЪДЕ,
ТАКАВА КАКВАТО НЕ (МОЖЕ ДА) СЪЩЕСТВУВА,
ОСВЕН САМО
В ГЛАВИТЕ НА (THE RADICAL) МИСТИЦИТЕ.
[Within the minds of all the irrational ppl, lovely Josephine,
има (съществува) конфликт 
between разума и чувствата,
because of
тяхната irrational епистемология (& morality),
която се основава САМО (и единствено), lovely Josephine,
на
emotion(alism) = субективизъм = UNreality = НЕистина!]

Нека сега, прекрасна Жозефин,
to DEmystify света на all the догматичните versions of (radical) МИСТИЦИТЕ the irrational ppl;
to DEmystify the (for ages done) obfuscation of
the evil CENTRALIZATION (of the polit-олигарх power)
правено с цел TO CONTROL the (mind of the) масовия (склонен към USING irrationality in his thinking) човек!
This is the GREATEST of all scums, ever (done)!
Oh, that “GRAND” vision, oh that (terribly harmful
moral) stupidity of масовия (обикновения, средния) човек –
тоз който тъпо е (по)паднал, lovely Josephine, в капана на dogmatic МИСТИЦИТЕ, от вече about 4000 години!

Let’s
now be(come) rationally ABLE, lovely Josephine,
to
really free our (individual) minds от THE GRAND ИЛЮЗИИТЕ на (all versions of) мистицитеthe irrational ppl!
Oh, тазкофти Mатрица (the System), lovely Josephine, based onto
на (много
!) опасния и вреден (ДОКТРИНАЛЕН) МИСТИЦИЗѢМ – the irrational (DELUSIONAL) доктрина,
която, обаче, е (being) мощно ПРопагандирана, lovely Josephine,
във всички
НЕморални & НЕинтелектуални (especially within the все още much more tribal) държави all over the world!
Всеки
really рационално (разумно) МИСЛЕЩ ЧОВЕК, lovely Josephine,
има дълг да бъде (морално и интелектуално)
честен човек (, а именно):
да
(смело, strongly) казва1 и (на дело) да брани2 (the one and only - objective) истината, а не, не, не нечий си evil (доктринален) subjectivism, emotionalism!
Защото истината,
lovely Josephine,
е (винаги) САМО ЕДНА, е (винаги) контекстуална,
и (винаги)
based only onto [critically using the научната МЕТОДология:]
the (трите стълба на the one and only objective философия -) reality1 & the rational epistemology2 and the (real moral) values3! OK? Get that?
So, l
et’s now, lovely Josephine,
do the DEmystification of the absolutely
DELUSIONAL (irrational) ДОГМАТИЧНА доктрина of много вредния (нихилистичен) МИСТИЦИЗѢМ,
който не, не, не позволява in fact на the individual, lovely Jos,
да бъде (о)свободен и да преследва своето щастие in any rational way that he (волево & voluntary) chooses!

"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ
&
ALL THAT JAZZ..."

[
ЗА] ТОЗ КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ
НЕ
, НЕ (СЕ Е НАУЧИЛ ДА) МИСЛИ,
ТОЙ (ЩЕ) ИМА, LOVELY JOSEPHINE,
 CONFUSED (METHOD OF) THINKING!

За 
НЕразумното (code of) мислене.
За 
НЕсериозното (code of) мислене.
За 
НЕпрактичното (code of) мислене.
За
МИСТИЧНОТО (code of) мислене.
За
(using) irrational (code of) мислене.
За НЕумението да истински мислиш!

SO, НЕКА СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ОТКРИТО ДА ПОГОВОРИМ (& TO DEMYSTIFY)
ABOUT НЕЩО, КОЕТО Е VERY, VERY STUPID & EVIL:
ЗА THE SO MANY ТРУДНИ(ТЕ) ХОРА И ЗА THEIR SO
MANY МИСТИЧНИ ЛА ГРАНДЕ ОТКРОВЕНИЯ”! E, БАСИ!
 
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ &
ALL THAT JAZZ..."
ЗА НЕПРАКТИЧНИТЕ (ДОКТРИНАЛНИ) ФАНАТИЦИ!

ЗА
REALLY НЕПРАКТИЧНИТЕ ХОРА, lovely Josephine,
WHO (WANT TO) ОБРАЗОВАТ ДРУГИ НЕПРАКТИЧНИ PPL!
 

ЗА (THE TRUE) БАЗАТА НА (THE MORALLY) З-Л-О-Т-О!
ЗА EVIL ДОГМАТИЧНИТЕ SOCIAL ДОКТРИНИ (CULTURES),
КОИТО НЕ, НЕ (МОГАТ ДА) ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОСПЕРИТЕТ,
А ВИНАГИ ПРОИЗВЕЖДАТ САМО ТОТАЛ(ИТАР)НО FAILURE,
ЗАЩОТО СА ОСНОВАНИ НА НЕ
(РАЗ)УМНОСТТА, UNREALITY!
 
ЗА (BLIND ВЯРАТА В) МИСТИЧНИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
DUMB & ВРЕДНИ (MORAL & INTELLECTUAL) DELUSIONS,
ПРОИЗВЕЖДАЩИ
MANY ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИТЕ
И ОТКРОВЕНИ
BIG ЛЪЖИ, НЕЧЕСТНОСТИ И ЦИНИЗЪМ!
ЗА ДИСФУНЦИОНАЛН
O ОБЪРКАНИТЕ ХОРА, LOVELY JOS,
THAT ARE FULL OF THE ABSOLUTELY GRAND DELUSION
!

THE GRANDE (СОШЪЛ, ПОЛИТ & ECONOMIC) ПЕРВЕЗИЯ!

"WE МИСТИЦИТЕ
, OUR IDEA(L)S & ALL THAT JAZZ..."
ЗА
(АНТИ-)УТОПИЗМА OF THE (EVIL IDEOLOGY OF)
(АНТИ-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ, АНТИ-LIFE) STUPIDISM,
ОСНОВА
(ВА)Н (НА THE REAL ПАТОЛОГИЯ), LOVELY JOS,
OF THE IRRATIONAL МЕТАФИЗИКА & ЕПИСТЕМОЛОГИЯ!
OH, THAT
EVIL (SOCIAL) MATRIX – НА МИСТИЦИТЕ!
 
THE DYSFUNCTIONAL WORLD/SYSTEM OF МИСТИЦИТЕ!

Мистичната
ДОКТРИНАЛНА система , lovely Jos,
is
only for the (absofreakinlutely) зомбирани morons!

{Светът на ALL (the versions of) мистиците, lovely Josephine,
е пълен с НЕпрактични мистични
откровения & правди“,
(i.e. absolutely фалшиви надежди и вЕрвания, баси!)
които са
absofuckinlutely далеч, далеч от реалността!
(и които са absolutely full of откровени лъжи & plunders)
Да,
ALL (the versions of) мистиците живеят In The Box,
защото са
(моногамно) женени за глупостта, lovely Jos,
или пък
(някога) са се развели с реалността! ОК? Get it?
Да, the minds of (all the versions of) мистиците, lovely Jos,
absofreakinlutely
не, не, не ги слушат, баси! ОК? Get it?
НЕразумният [заспал ум] не, не може да бъде (в)разумен!

The Sleep of Reason Produces Monsters, F. Goya.
ТОЗ човек, който има (яко) заспал (раз)УМ, баси,
тоз, който is guided by мистична epistemology, баси,
тоз’ човек, който слуша, ала не чува, е, баси,
тоз, който чете, ала cannot comprehend, баси,
тоз, който вижда, ала not rationally, баси,
тоз, който сее irrational ветрове, баси,
може и да не падне death in his own irrational бой/битки, but
той, ТОЗ човек shall, in the longer run, lovely Josephine,
absof
reakinlutely reaps (his own mind ще ражда чудовища of) бури,
ресантимент, хейтърство & мъка - into his own life(time)! Е, баси!
Не, не, не можеш [nobody can], lovely Josephine,
да вразумиш (ДОГМАТИЧНО) НЕразумния,
because he’s lacking truly логическо ризънинг
&
he is using an irrational method of thinking!

Yes, lovely Josephine,
the (доктринално) IRRATIONAL mind is всъщност
the
истинския road to UNhappiness, a negaliving!
Don’t hit that bad road, lovely Josephine,
защото if you do, you shall be UNhappy,
a
НЕщастието (o)познава only (4Z’s хейтърството &) страданието!
Don’t be stupid, lovely Jos! Don’t be a (доктринален) DOGMATIST!
Do, do, do (apply) not the negative, but the positive appreciative focus/power т.е.
do,
do (act on) the rationality, based on your real принципно thinking & ризънинг!

 
Be(come) & act
практично, lovely Josephine,
as a (истински rational) god - of your own self.
In the name of
(рационално achieving) :
your own (real & complete) happiness
, тук на Earth.
Be(come) the
(истинския) CENTER of your (own) reality;
rationally prioritize yourself as the highest possible
/objective priority (being) in your own life(time)! Live YOUR life for YOUR own sake!
The right ПРИНЦИП
[to (rationally) do] е:  THE SUNNY principle (for истинско sunny living) (of achieving a real abundance, yes abundance!):
"Нека другите
(if irrational) да отброяват бури и дъждове (да фокусират съзнанието си върху кофтите/negative неща, които истински don’t like), a
аз (because truly rational) ще броя слънчевите часове (фокусирам съзнанието си върху готините/positive неща, които истински I passionately love)!"}
OH, THOSE ЗАСПАЛИ УМОВЕ - LIVING IN THE MATRIX:
IN THE ABSOFREAKINLUTELY NIHILISTIC S-Y-S-T-E-M
OF (ALL
THE VERSIONS OF) THE ÉGALITARIAN(ISM)!
 

 

Всички хора се надяват, lovely Josephine,
че те (знаят как да) мислят & act рационално!
So very, very many people, lovely Josephine,
beLIEve, that they think & act (за важните неща) рационално.
Всъщност, обаче,
the truth is, lovely Jos,
че МАЛКО хора са really рационални, а ПОВЕЧЕТО – не (съвсем)!
Огромното мнозинство от (БГ
, EU, world) хората са postmodernists!
Постмодернистите, all the today’s (21 century) versions of постмодернисти, lovely Jos,
live within the(ir) Matrix &
имат BAD OR EVIL behaviour (in the long-run)!

Yes, absolutely!
And if you are a truly (strongly) rational персона, lovely Josephine,
по
the good, mediocre or bad резултатите ще различаваш хората-
по
their (dis)honestly achieved, lovely Josephine, (un)successful
резултатите (от делата им) ще ги разграничаваш и (о)познаеш! ОК?

So, you ought to (clearly) UNDERSTAND, lovely Josephine,
that the big(gest) FIGHT in the world is between
the full of (
logical)] REASONing human(s) VS the full of (dumb) MYSTICism human(s)!
Yes, it, lovely Josephine,
is all about (using)
човешката (IR)rationality, която носи (НЕ)свобода!
And yes,
the big(gest) FIGHT in the world is between
the (ppl that
think & act on) RATIONAL morality VS the morally (& intellectually) CORRUPT ppl,
the REALists VS the MYSTics! Absolutely! And yes, it’s all in the head, in
the mind!
И помни, lovely Jos, че реалността се усмихва (лайква) САМО на реалистите,
а мистиците понеже са загърбили реалността не, не, не (могат ever да) виждат усмивката й,
и именно затова, защото
(тъпо) опитват to evade/escape the (objective) reality,
them people can NEVER be(come) ИСТИНСКИ HAPPY (УСПЕШНИ) хора
can never be(come) REALLY
физически1, и икономически2, и психологически3 VERY HEALTHY!
Разбира се, светът е пълен с хора-мистици, lovely Jos, които just (try hard to) pretend че са (уж) happy! OK? Get it?
                 


So, let’s now,
talk about the myst(icism) of
мистиците,
talk about
THE IRRATIONAL (i.e. the morally & intellectually CORRUPT) хората,
които (все още)
, баси, са МНОГО повече от really (рационално) мислещите!

 

OF THE (DUMB) ZOMBIES!

ЗА ЗОМБИРАНЕТО (OF A MIND)!
ЗА THE UNWELLNESS OF A MIND!
[THE CULTURE, LOVELY JOS, THAT IGNORES THE FACTS,
И ТЪПО ВЪЗХВАЛЯВА НЕПРАКТИЧНОТО, НЕВЪЗМОЖНОТО!]
 
"WE МИСТИЦИТЕ & ALL THAT JAZZ..."
ЗА ФАНАТИЧНОТО УТОПИЗИРАНЕ –
OF THE HUMAN MIND, OF REASONING!
ЗА
ABSOFREAKINLUTELY УТОПИЗИРАНЕТО
OF
SO MANY (SETS OF) IRRATIONAL IDEA(L)S!
ТОВА Е EVIL НЕЩО – (НОСИ) ВРЕДИ НА ХОРАТА!
ДА, ВСЯКО НЕЩО
THAT (НОСИ) ВРЕДИ НА ХОРАТА
IS ABSOFREAKINLUTELY EVIL STUFF! OH, UTOPIA!

OF THE “MAGICAL & DIVINE” POWER – OF (A) GOD!
[
ДА (ТЪПО ИСКАШ ДА) ОТРИЧАШ, СКРИВАШ,
ЗАОБИКАЛЯШ И ИЗОПАЧАВАШ
РЕАЛНОСТТА!]

OF THE PPL THAT BE(LIEVE) IN THE IMPOSSIBLE!
OF THE ABSOLUTELY REGRESSIVE ПРИНЦИПИ,
[
СОЦИАЛ-УТОПИЧНИ COMMANDMENTS
НА ФИЛОСОФИЯ(ТА) OF МИСТИЦИЗѢМ]
КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ, LOVELY JOSEPHINE,
NEGATIVITY: ЛУЗЪРИ, FAILURE & DESTRUCTION,
ВЕДНО С ГОСПОД(СТВОТО) НА АВТОРИРАТИЗЪМ!
OH, THOSE NON-OBJECTIVE “VALUES”, КОИТО
IN FACT ARE OPPOSING
THE OBJECTIVE REALITY!
IT’S THE WORLD OF IRRATIONALITY, OF
UTOPIA!
ТОВА, LOVELY JOSEPHINE, Е VERY КОФТИ STUFF!
     

ЗА (ВСЕ ОЩЕ) МАСОВАТА DELUSION: МИСТИЦИ(НИ)ЗЪМ!
THE MYSTIC IS THE CYNIC; ЦИНИКЪТ IS THE MYSTIC!
SO, LET’S TALK NOW ABOUT THE REAL MYSTIC(YNIC)S!
ALL THE МИСТИЦИТЕ, THE RADICAL МИСТИЦИ(НИЦИ)TE,
ДОКТРИНАЛНИТЕ МИСТИЦИ(НИЦИ), LOVELY JOSEPHINE,
СА
ABSOFREAKINLUTELY EVIL НЕЩО = НОСЯТ BIG ВРЕДИ!
[ESPECIALLY ОНЕЗИ РАДИКАЛНИ МИСТИЦИ, КОИТО СА НАД 40,
BECAUSE THEY CAN NEVER CHANGE КЪМ (МАЛКО) ПО-ДОБРО!]
  

МИСТИЦИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, НЕ, НЕ, НЕ ХАРЕСВАТ СВЕТА,
YES, THEM PEOPLE DO NOT, NOT, NOT LOVE THE REAL WORLD,
[THEY ABSOFREAKINLUTELY LOVE THEIR ИЗМИСЛЕН UTOPIC WORLD]
AND BECAUSE ИМАТ BAD (ФИЛОСОФСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ПРИНЦИПИ,
[THEY ИМАТ SUBVERSIVE ЕТИКА, КОЯТО IRRATIONALLY GUIDES THEM]
THEY CAN REALLY CHANGE THE WORLD САМО КЪМ ПО-ЛОШО! FAILURES!
SO, МИСТИЦИТЕ НОСЯТ НЕУСПЕХ, НЕСВОБОДА, REGRESS(ION), БАСИ?!
OH, THOSE BAD, BAD THOUGHTS OF (ДОКТРИНАТА НА) МИСТИЦИТЕ!

OF THE (
DOGMA OF A WISHFUL) UTOPIA,
КОЯТО IF APPLIED (INTO THE PRACTICE),
ВИНАГИ ВОДИ ДО … AN EVIL ДИСТОПИЯ!

ЗА (DUMB ТЪРСЕНЕТО НА)
LA GRANDE СПАСИТЕЛЯТ!
*
ЗА НЕРЕАЛ(ИСТИЧ)НИТЕ НЕЩА!
*

ЗА THE NON-OBJECTIVITY!

ЗА КОФТИ ФИЛОСОФИЯТА
OF
THE NON-OBJECTIVISM
I.E. OF THE SUBJECTIVISM!
[ЗА СУБЕКТИВ(ИСТИЧ)НИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ВЪВ ВСЯКО МИСТИЧНО
СЪЗНАНИЕ, БАСИ!
ТОВА Е AN ABSOLUTELY CONFUSED MIND!
SO, YOU SHOULD, LOVELY JOSEPHINE,
ALWAYS CHECK YOUR ПРЕДПОСТАВКИ!]
*
ЗА THE POSTMODERNISM!

OF THE (TODAY’S) TRIBAL(ISM)!
OF THE MENTAL MISCONCEPTIONS IN ONE’S
MIND!
OF THE COLLECTIVISTS ASSUMPRTIONS (PREMISES)!
OF THE (TRIBALISTIC) CRAZINESS OF THE CRAZIES!
OF THE CRAZY WORLD LIVING WITHIN THE TRULY IRRATIONAL PPL(‘S MINDS)!
OF THE MOST (EVIL, BUT ABSOFREAKINLUTELY) POPULAR DELUSIONS, EVER!

MADNESS is rare in individuals,
but in groups, states, and societies,
[i.e. within the collectives, lovely Jos,]
it’s the (absofuckinlutely) 
NORM.
                      Friedrich Neitzche


OF THE MYSTIC MIND(SET):
THE ФАНТАСМАГОРИЧНОТО (CODE OF) МИСЛЕНЕ AND
[ITS EVOKED]
EMOTIONALISM I.E. UNREASON(ING)!
ЗА (ДВЕТЕ MAIN VERSIONS OF THE BAD VALUES OF) МИСТИЦИЗМА
THE (TOO BIG A CLUB OF THE) GREATEST BS, EVER! ABSOLUTELY!
НО,
ТОВА НЕ ПРЕЧИ НА (ALL THESE DUMB) МИСТИЦИТЕ, LOVELY JOS,
ДА СИ IRRATIONALLY МИСЛЯТ, ЧЕ THEY (BEST!) KNOW, OMFG,
WHAT
THEIR SOCIETY/COUNTRY/ДЪРЖАВА NEEDS (TO BE DONE)!
И РАЗБИРА СЕ,
ALL THE МИСТИЦИТЕ ВИНАГИ ПОЧТЕНОМИСЛЯТ, LOVELY  JOSEPHINE,
FOR THE ОБЩОТО GOOD (БЛАГО) OF (ALL) THE PEOPLE’’ - IN A NATION/REGION/WORLD,
ЗАЩОТО ТЕЗ‘ PPL СА (БИЛИ, ТИ ДА ВИДИШ, ПО-ПО-НАЙ-)ВЕЛИКИ „ХУМАНИСТИ, БАСИ!

Of (being a part of) the митологизирането -
the NOT, NOT, NOT
истински COOL CLUB, but the TRIBAL(istic) CLUB (of the crazies);
of (being) a God-
fearing human, a “good” human, (coming) from a “goodculture!
 
Oh, that Mystics Club –
ДОМЕЙНЪТ OF THE (harmful) STUPIDISM & WICKEDNESS!
That is THE INVERSION of the (objective)
reality/truth!
This is
THE SUBVERSION of the true (rational) morality!
This is (the making of) (
emotionalistic) FAKE BELIEF(S) -
на all the ВЯРВАЩИТЕ (и в конспиративните теории, too),
 
които правят заключения НЕ, НЕ, НЕ основаващи се на факти, evidence & logic,
ами based onto their WISHFUL (irrational) THINKING, баси! Ох, това магическомислене!
All the IRRATIONAL people (delusionists), ведно с all the conspiracy theorists, lovely Josephine,
ВИНАГИ (ще) ОТКЛОНЯВАТ any point of critical thinking, any point of rational criticism,
           
 
като просто (
още едно) допълнително доказателство за това [за (о)КУЛТА], that тез хора (dumbly) BELIEVE in!
It’s all about, lovely Jos, (ДИКТАТА на) the emotions & feelings OVER the facts, evidence & rational reasoning!
Това е кофти нещо, lovely Josephine, a bad (FAITH-based epistemology1 , reasoning2 &) narrative3.
Това е
истинска ДЕФОРМАЦИЯ на the individual мозъка (& mind)-
yes, the (
organized sets of) IDEAS, lovely Jos, могат (и правят) това!
Oh, that absofreakinlutely CORRUPT
psychological & social structure!
Това е, lovely Josephine, истинско(то) ОБЕЗЧОВЕЧА̀ВАНЕ!
So, let’s talk about it. We should. Know the enemy.
The enemy
, your enemy, lovely rational Josephine,
is
morally1, intellectually2 и(ли) икономически3 corrupt,
но винаги пропагандира иззад лозунга of “the égalité & братство
т.е. of the (concept of) social(ist) джъстизъм! OK? Get that?
Oh, that absolutely
evil (virus of) COLLECTIVIZATION of consciousness -
колектив(истич)ното as the “good & efficientvision & метод(ология) за
the solution” to (any &) all social-economic crisis, баси, a?!
Тоталитаризмът, lovely Josephine,
е крайният
bad резултат от the evil колективизацията на ppl’s съзнанието!
И разбира се, че няма, не съществуват, lovely Josephine,
ни(то) господ, ни(то) дявол,
ала има, съществуват
,  много (morally & intellectually) dishonest гяволи,
които (because are lacking rationality)
тъпо практикуват (a version of) TRIBALISM, баси!
Oh, those tribal lifestyles, that are NOT based on the (protection of) IR!
Oh, those absofreakinlutely
MORALLY SUBVERTED societies,
that are
motivated by  CULT(URAL) TRIBALISM, collectivism!
Ох, тези so many absofreakinlutely МИСТИФИКАЦИИ!

 


THE MENACE OF UNREALITY:
DIVORCING
REASONING FROM
THE (OBJECTIVE) REALITY! EVIL!
THE WORLD OF TRIBAL(ISM)!

ДАЛЕЧ, БРУТАЛНО ДАЛЕЧ -
ОТ
РАЦИОНАЛНОСТТА, БАСИ!

THE MORALITY
[ОНОВА, КОЕТО Е ДОБРО ИЛИ ЗЛО]
COMES
(ONLY) FROM (OUR) G-O-D!
WHATEVER G-O-D TELLS YOU
THAT IS GOOD, IS TRULY GOOD;
WHATEVER G-O-D TELLS YOU
THAT IS
EVIL, IS TRULY EVIL!
И ТИ ТРЯБВАЛО – УЧАТ НИ-
TO LOVE GOD, LOVELY JOS,
TO LOVE GOD ABSOLUTELY
UNCONDITIONALLY,
БАСИ!

WHOEVER G-O-D TELLS YOU
IS YOUR FRIEND
(& must be cared or sacrificed for),
IS REALLY YOUR FRIEND;
WHOEVER G-O-D TELLS YOU
IS YOUR ENEMY,
IS REALLY YOUR YOUR ENEMY
(& must be attacked or killed)!” -
проповядват ALL the мистиците.

OF THE NO (COMMON) SENSE!
OF THE
UNREASON(ING) MIND!

Of THE GREATER PURPOSE -
TO (TRULY) SERVE (A GOD)!
[that 
винаги, lovely Josephine,
води до (хардавторитаризъм!]
КАУЗАТА НА БОГОСЛУЖЕНЕ(ТО) -УЧАТ НИ-
IS THE GREATEST, БАСИ, КАУЗА В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ!
ОХ, ТЕЗ‘ (VARIOUS) БОГОНОСЦИ, ТЕЗ‘ СЛУЖБОГОНЦИ!
ОХ, ТОВА
FREAKINLUTELY БОЖЕСТВЕНО ПРИЗВАНИЕ!

"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ &
ALL THAT JAZZ..."
OF THE HIGHER (THAN LIFE) GOOD:
TO 
(TRULY & SELFLESSLYSERVE
A GOD (
STATE/SOCIETY/ВОЖД)!
“LIVING (ONE’S OWN
LIFE)
В СЛУЖБА НА ГОСПОД(АРЯ) -
THE НАЙ-TRUEST TYPE OF LOVE!
THAT IS BE(COM)ING HAPPIEST,
BECOMING BEST AND WORTHIEST
IN OUR OWN SELVES! БАСИ, А?!
ОХ, ТОЗИ
CULTURAL TRIBALISM!

THE MORALITY OF TRIBALISM:
“THERE IS
SOMETHING HIGHER
THAN (YOUR OWN) LIFE – IT’S GOD!
ТОВА Е THE GREATER GOODNESS!
I ABS
ПРЕДАНО LOVE MY GOOOD!
GOD IS (& MUST BE) ABOVE ALL,
BECAUSE HE IS ALWAYS RIGHT!
MY GOD, THE GOD OF
MY TRIBE,
IS MUCH BETTER THAN YOURS!
СЛЕДОВАТЕЛНО, MY IDEOLOGY
(POLITICS, ECONOMICS, CULTURE)
IS MUCH BETTER THAN YOURS!”


ЗА ТРИБАЛИЗМА OF МИСТИЦИТЕ,
ALL VERSIONS OF МИСТИЦИЗМА &
THE REAL IRRATIONAL(ITY OF)
ПСИХО-ЕПИСТЕМОЛОГИЯТА -
OF ONE’S (INDIVIDUAL) MIND: ON (BELIEVING IN A) GOD(DESS)!
ЗА (ТОЧНО) ОБРАТНОТО НА USING ONE’S OWN RATIONALITY!
OF
THE ФИЛОСОФСКИ CORRUPTED MINDS & CORRUPT НАРАТИВ!
[ТОЛКОВА МНОГО ХИЛЯДИ ГОДИНИ, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
МИСТИЦИТЕ И МИСТИЦИЗМА ПРЕОБЛАДАВАТ НАД RATIONALITY!
МИСТИЦИТЕ, BECAUSE IRRATIONAL IN THINKING, LOVELY JOS,
ABSOLUTELY НЕ МОГАТ TO LOGICALLY REASON:
НЕ МОГАТ ДА (РАЗ)СЪЖДАВАТ С ХЛАДЕН (РАЗ)УМ
А СА
ABSOLUTELY HUGELY EMOTIONALISTIC!
OH, THOSE (FAITH-BASED) BELIEF SYSTEMS -
TE PRODUCE CORRUPT
ФИЛОСОФИИ, IDEA(L)S!
THAT’S THE ROOT OF
EVILNESS! ABSOLUTELY!]

ЗА EVIL ДОМЕЙН НА (THE RADICAL) МИСТИЦИТЕ & МИСТИЦИЗМА,
THAT IS BASED ON
THE IRRATIONAL(ITY OF) ПСИХО-ЕПИСТЕМОЛОГИЯТА,
КОЯТО ПРОИЗВЕЖДА ABSOLUTELY (HIGHLY) EMOTIONALIZED SUBJECTIVISM!


ЗА ABSOLUTELY ФАЛШИВИТЕ Е(СТЕ)ТИЧЕСКИ
& INTELLECTUAL
ПРЕДСТАВИ И ПРЕТЕНЦИИ!
OF THE ROMANTICIZING & EMOTIONALIZING
THE (RADICAL) 
МИ(С)ТИЧНОТО, LOVELY JOS,
С ЦЕЛ 
TO PRODUCE THE LA-LA-LA LAND(IA), БАСИ!
THAT’S A REALLY BAD НЕЩОIRRATIONAL VALUES.
 
ЗА О
(ОOО)БОЖЕСТВЯВАНЕТО & SERV(IC)ING A GOD!
[“TRUST & WORSHIP (A) GOD WITH ALL OF YOUR HEART!”]
 
  
OF (
REALLY ТЪПО) PUTTING, LOVELY JOSEPHINE, A
(НЯКАКЪВ СИ ИЗМИСЛЕН) GOD INTO THE EQUATION - 
(WITH)IN THE 
Е(СТЕ)ТИКА [, POLITICS & ECONOMICS],
КОЕТО ОЗНАЧАВА TO BE ЗАСЛЕПЕН ОТ ЧУВСТВАТА,
А НЕ, НЕ, НЕ TO BE(COME) С ХЛАДЕН УМ, RATIONAL!
ОХ, ТОВА ОБОЖЕСТВЯВАНЕ НА
ВЕЛИКИЯТ ВОЖД!
 

АПОТЕОЗЪТ! 
LA GRANDЕ DEIFICATIO!
ЗА THE EVIL CONCEPT OF ОООБОЖЕСТВЯВАНЕТО!

 
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."
 
  

ЗА (БРУТАЛНИЯ) ФАНАТИЗЪМ
И НЕГОВИТЕ
MANY ЖЕРТВИ -
В ИМЕТО НА
(ЛЮБОВТА КЪМ)
 СВОБОДАТА ГОСПОД(АРЯ
T)!

ЗА BIG СТРАХА ОТ ИСТИНАТА И
ЗА МИ(С)ТИЧНИТЕ ФАНТАЗИИ,
КОИТО РОБУВАТ,
LOVELY JOS,
НА REALLY ГОЛЕМИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ!
ЗА THE GREATEST DESTRUCTION EVER:
THE ABSOFREAKINLUTELY DESTRUCTION  
OF THE (OBJECTIVE)
ИСТИНАТА, OF THE REALITY!
ЗА НАЙ-ГОЛЯМАТА
МИСТИФИКА̀ЦИЯ (DECEPTION)!
ПСИХОФАНТАСМАГОРИЯ OF THE НЕРЕАЛНОСТТА!
[Когато, през 21-ви век, си прикован към pre-средновековни норми,
в които
absofreakinlutely тъпо (irrationally) ВЯРВАШ, баси! Е, баси!
Да ПОСВЕТИШ себе си,
живота си на ГОСПОД(АР), баси! Е, баси!
Това,
lovely Josephine, е не, не, не само (по)грешно, но и truly EVIL!
Да, именно таз’ la grand DELUSION, lovely Jos,
is
THE  ИЗТОЧНИКА of ФАШИЗОИДНОТО!
Това е АВТОРИТАРНОТО (
диктат) мислене
на
truly & fully irrational хора, lovely Josephine,
които
because of the(ir) irrational epistemology,
in fact отказват to make sense of the real world!
So, Jos, beware! Be(come) aware! OK? Get that?
И винаги, винаги, rationally, lovely Josephine,
СЕ БОРИ с НЕрационалното (the delusional) -
с
the absolutely вредните идеи на ГЛУпостта и(ли)  ЗЛОнамереността!
Никога, никога не се съгласявай с absolutely вредните идеи, доктрини!]

OF THE [SOURCE OF THE] GRAND(IOSE) DELUSION:
OF “[LOVING, TRUSTING & OBEYING] THE GOD’S GRACE”!
 ОХ, ТАЗIRRATIONALITY: “СЛАВА НА ГОСПОД(АРЯ)”!
ОХ, ТАЗ’ ABSOFUCKINLUTELY LA GRANDE БЛАГОТА̀!
ОХ, ТЕЗ’ IRRATIONAL
ВЯРВАНИЯ В НЕРЕАЛНОСТТА!
IT’S ALL ABOUT THE BROKENNESS OF PEOPLE’S MINDS!
ОХ, ТЕЗ (KINGS OF) МИ(С)ТИЧНИ (СОЦИАЛНИ) УТОПИИ!
ОХ, ТЕЗ
(KINGS OF) МИ(С)ТИЧНИ SOCIAL-FIC(A)TIONS!
THEY ALL ARE ABSOFUCKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
ОПАСНИ И ВРЕДНИ СОЦИАЛНИ (БРАТСТВА ОТ) ХИЩНИЦИ!
OF SUPPORTING THE (EVIL) É(GA)LITÉ!


 
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ &
ALL THAT JAZZ..."

Ох, тез Supernatural & Supersecular “stars”,
тезabsofreakinlutely “духовниSuperstars,
които воистина
, lovely Josephine,
have reached above all (& only!) the hearts
of all, all, all
the irrational хората! Е, баси!
(what the fuck have they really
sacrificed?)
   

     

ТИ вярваш ли в спасението, а?!
 
      
ОХ, ТЕЗ’ ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL ВЯРВАНИЯ
НА
(ALL ВИДОВЕ OF RELIGIOUS & SECULAR) ВЯРВАЩИТЕ!
ОХ,
ТАЗ’ ABSOFREAKINLUTELY КОФТИ (MYSTIC) ВИЗИЯ!
ДА, МНОГО
, ABSOLUTELY МНОГО ВАЖНО Е, LOVELY JOS,
NO MATTER ONE’S OWN (LIVING)
CULTURAL ENVIRONMENT,
КАК (ПО КАКЪВ НАЧИН) ВСЕКИ ЧОВЕК СЪЗДАВА СЕБЕ СИ:
ЕТИКАТА СИ, МЕТОД(ОЛОГИЯТ)А НА МИСЛЕНЕ (& ДЕЙСТВИЕ),
И КАТО ЦЯЛО (
THE OVERALL) ВИЗИЯТА/МИРОГЛЕДА СИ – ЗА СВЕТА,
ЗА
(the concept of) ЖИВОТА, СВОБОДАТА, PROPERTY И (РАЗБИРА СЕ!)
ЗА THE (IR)RATIONAL PURSUIT OF (ONE’S OWN INDIVIDUAL) HAPPINESS!
SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE,
DO YOU REALLY BUILD
A REALLY BETTER WORLD
(& ПО ТОЗ НАЧИН, LOVELY JOSEPHINE, ТИ ПОМАГАШ
TO BUILD SUCH СВЯТ ЗА ALL THE RATIONAL ХОРАТА)
ИЛИ
DO YOU HAVE
A STUPID VISION OF THE WORLD
(& ПОМАГАШ TO DESTROY THE (LIVES OF) THE PEOPLE)?
 
 
Вярващият in (a version of) мистицизѣм, lovely Josephine,
е
absofreakinlutely very much тъпо НЕпоклатим! Такъв човек
живее
in the perceptual bubble of emotionalized & romanticized
psyche (психофантасмагория) of the UNreality, fairy tales! Баси!
Такъв човек
има (moral) ВИЗИЯ of an IRRATIONAL individual,
а следователно често пъти is full of conflicting emotions & feeling!
Такъв човек
е an IMmoral and IMpractical individual! Absolutely!
Мистикът,
because demoralized, lovely Josephine,
[i.e. because having an
irrational (dumb) morality;
i.e. because
lacking the rational moral standard ]
is UNable to objectively evaluate true information;
is UNable
to understand кое е факт и кое измислица!
Такъв
-confused- е света, lovely Jos, of any version of mysticism!

Мистиците,
lovely Josephine, НЕ, НЕ, НЕ харесват света,
но
‘cause имат bad (философски и идеологически) принципи,
they can only CHANGE the world, да, само към по-лошо! Failures!
So,
мистиците, lovely Jos, носят НЕуспех, НЕсвобода, regress(ion)!
Yes, there are so many people (including amongst
the intelligentsia), lovely Jos,
who are absofreakinlutely immune to
the facts, evidence and logical reasoning!
These
irrational people love to beLIEve in absofuckinlutely fairy tales! Е, баси!
Всяка
(emotionalistic) culture, де факто, lovely Josephine,
absolutely
CORRUPTS the (faculty of) ризънability
and turns an individual into
(real) МИСТИК, баси!
Oh, that “God
комплекс(арщина):
догмата based onto (a version of) FAITH(ism)!
Oh, those IRRATIONAL moral STANDARDS!
The
кофти moral(ity of) SUBJECTIVism,
of the NON-rational
method of мислене,
of the bad
VIEW of the REAL world!
 
 
ЗА
THE HUGE (DOGMATIC) STUPIDISM:
КВОТО ГОСПОД(АРЯТ) МИ (ПО)КАЖЕ!
OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY EVIL (ВРЕДИ НОСЕЩА) DOGMA!
ON THE “VIRTUOUSNESS” OF THE [DOGMATIC; UTOPIC] FAITH-ISM!
ЗА ПРЕД-РАЗСЪДЪЦИТЕ OF (THE MANY) НЕРАЦИОНАЛНИТЕ ХОРА!
ЗА (
PROMOTING OF THE) НЕ-ЗДРАВИЯ СМИСЪЛБЕЗ-СМИСЛИЕТО.
ЗА
THE GOD OF РЕПРЕСИВНАТА (DICTATORSHIP-LOVING) ДЪРЖАВА!
     
OF THE EVIL [CONCEPT] “FOR THE LARGER [THAN AN INDIVIDUAL LIFE] GO(O)D”!
Интересът (values) на the Господ(ар) е НАД всичко, НАД всеки индивидуален интерес/value!
            

   
     
ЗА (ДИКТАТА НА) THE GOD
OF
МИСТИЦИЗМА (ЕТАТИЗМА)!
ЗА (ПСИХОПАТИЧНО) ИРАЦИОНАЛНАТА
[НЕРАЗУМНА, НЕРАЗСЪДЪЧНА, FAITH-BASED]
ДОКТРИНА OF МИСТИЦИЗѢМ (UNREALITY)!

SO MANY (BG)
ХОРА, ТЪПО ВЯРВАТ, LOVELY JOS,
ВЪВ ВСЯКАКВИ EVIL ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИ,
ВЯРВАТ, СЪЩО ТАКА, ЧЕ ВСЕКИ КОЙТО НЕ, НЕ ВЯРВА IN “A GOD
ЩЕ (ТРЯБВА ДА) БЪДЕ (БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКО) Н-А-К-А-З-(В)-А-Н
[ЗАЩОТО Е ABSOLUTELY ЗЪЛ ВРАГ НА THE (БОЖЕСТВЕНОТО) GOOD, БАСИ]!
ОХ, ТАЗ
ABSOFREAKINLUTELY EVIL IDEA ЗА „БОЖИЕTO НАКАЗАНИЕ, БАСИ!
ОХ,
ТАЗ’ ABSOFREAKINLUTELY SUBVERSIVE (DESTRUCTIVE) MORALITYOF МИСТИЦИЗѢМ (FAITH-ISM)!
     
IT IS (THE ONE AND ONLY) (
DOGMATIC) ИЗТОЧНИКЪТ , LOVELY JOSEPHINE,
НА
THE REALLY ФАШИЗОИДНОТО, НА THE (ИМПЕРИЯ НА) REALLY EVIL THOUGHT, MOTIVATION & ACTION!
И ПОМНИ, ЧЕ ВСЯКА(КВА) КРИЗА, LOVELY JOS, ЕСКАЛИРА (РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА)
ВСЯКАКВИ ВЕРСИИ НА (ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИТЕ НА) МИСТИЦИЗМА (
ЕТАТИЗМА)!
ДА,
ВСЯКА(КВА) КРИЗА, ЗАСИЛВА (ДИКТАТА OF) THE GOD OF МИСТИЦИЗѢМ (ЕТАТИЗЪМ)!
BUT YOU, YOU, YOU,
МИЛАТА МИ JOSEPHINE, AS A (TRULY!) RATIONAL HUMAN,
OUGHT TO (L)
EARN [HOW] TO [RATIONALLY, OBJECTIVELY!] BELIEVE – JUST IN YOU, IN YOUR RATIONAL VALUES,
IN YOUR OWN [
RATIONAL!] SELF(-CREATION), IN YOUR OWN [PROUD] RATIONAL LIVING (WITH)IN THE REALITY!
[
Всеки рационален човек, lovely Jos, има не, не, не dogmatic faith, а убеждения!
Всеки рационален човек, lovely Josephine, има real (рационални) убеждения,
които се основат
only на факти1, evidences2 (of the reality) и logical reasoning3!
Всички убеждения (& values), на всеки рационален човек, lovely Josephine,
трябва да бъдат основаващи се на
objective/rational принципи т.е.
трябва да бъдат (
интегрирани in the mind) НЕпротиворечиви1,
последователни
2 и persistent3 - in time, within the реалността!
So, you should always, lovely Jos,
check YOUR own premises!]


Когато the reasoning способността of a mind, lovely Josephine,
да (въз)приема реалността has been (в голяма степен) destroyed
за сметка на absofreakinlutely силно (пре)увеличен emotionalism!
[Това е липсата на адекватна (rational) оценка of the (заобикалящата) reality -
 нещо като човек to be(come) в тежка форма на деменция. Това не е human(ly)!
 
Това е тежка форма на страдание, НЕщастие! Това е the ultimate human failure, НЕуспех!
 
Това е to fail the real meaning of a life(time); to fail one’s own (flourishing) living (humanity)!]
Тогава тъм(нот)ата falls over (& captures) one’s mind…
…so, may (a) God have mercy on that (poor) soul,
баси, a?!
Oh, that absofreakinlutely moral(ity of the deep)
тъм(нот)ата!
So, beware, lovely Josephine,
         

          that
мистиците са absofreakinlutely LIARS, LIE-LOVERS! Yes, they love to (every day) TELL LIES (in so many ways), баси!
          And
yes, lovely Jos, those people are full of the NEGATIVE PERSPECTIVE (скептичната VIEW of life),
         
които are loving to REPLACE the (facts of the objective) reality with (emotionalized) FAIRY TALES & (all kinds of) CONSPIRACY THEORIES, баси!
          All (versions of)
мистиците, lovely Jos, защото са НЕрационални (тъпи & зли) копелета,
         
LOVE TO (UN)CONSCIOUSLY НАСАЖДАТ у себе си & other people’s minds
          (
физическа1, икономическа2 и ментална3) ТРЕВОЖНОСТ, ANXIETY & СТРЕС - граничещи с (deep) НЕВРОТИЗЪМ!
         
Oh, those мистици, oh, those тъпи и(ли) зли копелета!
So, beware, lovely Josephine,  
         
that мистиците, because те са MORALLY (deep into the) DARK,
          винаги
(корумпирано и НЕдобронамерено!) се ПРИКРИВАТ иззад the absolutely populist лозунга:
         
(we work) за доброто/интереса/благо(денствие)то на ОБЩ(ествен)ОТО i.e. на (на)рода! Баси!
          Ох,
тоз (прикрит) негативизъм (& нихилизъм), ох, тез absofreakinlutely Negativity (irrational) minds! Омфг!
So,
be aware, don’t be stupid, lovely Josephine!
         


Ignorance (irrationality, UNreasoning), lovely Josephine,
          is the root of (all
the versions of) мистицизѣм,
          е източника
of ми(с)тичната LA-LA-LA LANDia!

Yes, there is a very close connection, lovely Josephine,
          between the irrational(
ity) and the evil! Yes, really!
Yes, that’s the very old
Plato’s’ line. OK? Get that?

Don’t YOU ever go down
that evil line (of UNreasoning)!
So, do always use (to the best you can) YOUR
rationality!

So, let us now, lovely Josephine,
talk about the moral(ity of)
darkness (evilness)!
[VS the moral(ity of)
greyness & the moral(ity of) goodness]

THE MORAL(ITY OF) DARKNESS!
OF
THE ABSOLUTE DARKNESS
OF
THE EMOTIONALISM, баси!
[Oh, that мракобесно НЕВЕЖЕСТВО!
Хората обладани от
тъм(нот)ата,
become
цинични1, resentful2 & bitter3 -
in their
мисли, motivations, lovely Jos,
и дори in their actions! Ох, таз тъма!
It’s the най-големия & най-страшния
ПРОБЛЕМ пред
цялото човечество!
It produces
all dictator(ship)s, lovely Jos,
прикриващи се зад ideological лозунга:
Liberté, Égalité, Братство, баси!
Това е ЗЛОнамереността на тъмата,
която produces катастрофична  визия
of the real свят! Баси! Това е evil нещо!]

ЗA МИСТИЧНИТЕ (BAD) IDEA(L)S.
OF THE ADDICTED TO UTOPISM:

ЗА ВЯРВАЩИТЕ В НЕРЕАЛНОСТТА
,
В АБСУРДНОСТТА = МИСТИЦИТЕ!
OF THE IMPOSSIBLE, THE FICTITIOUS.
OF СТРАШНОТО СРЕДСТВО, LOVELY JOS,
ЗА
(ДОКТРИНАЛНА) ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ,
OF THE MINDS OF MILLIONS OF PPL!

Of
the bypass(ing), lovely Jos,
of
the rational side of a human
by appealing to his wishful thinking
(& absofreakinlutely
emotionalism)!
За НЕпрактичните хора, lovely Jos,
които са full of мистични илюзии
и
really живеят отвъд (the facts of)
реалността – into the nothingness!
Ох,
тоз мистичен святof a God,
of a
perfect & премъдър Great God”,
който (да) решава всичко вместо теб!


Да ти се дава от (нейде си) Горе:
НЕ
ти сам(а) да си избираш пътя,
а просто да вървиш по пътя in life
that някой си has chosen for you?!
[And if you don’t
obey тоз някой си,
тогава ти не, не, не си
a good person
& тоз ще (има право да) те накаже,
че даже до трето
-четвърто коляно!]
Oh, what
an evil доктрина, ideology!
Ох,
тозширок път към irrationality!
Oh, those irrational moral standards!

ЗA МИСТИЧНИЯ DUMB НАРАТИВ
of thePERFECT” (Райски, Heavenly)
world - of all the versions of мистици!

“[Put]
God first – above anything else,
for only God is the Greatest, ever!
Good & evil are whatever God says!”-
preach-ва подмолната mystic етика,
която подрива (саботира), lovely Jos,
всичко
really човешко (в човека), чрез
absofreakinlutely всякакви dumb & evil
наративи &активни мероприятия!За най святото, най ценнотов
цялата Вселена & целия свят, баси!
За върха на ЦИНИЗМА, lovely Jos,
на
(all versions of) мистицизма:
за promoting ЛИЦЕМЕРИЕТО;