(Inter-)(national-)СОЦиализъм, щастие за̀брави, за̀еби.
Маркс(изъм), тоталитаризъм, НЕщастие – (за)ВИНАГИ!
Any version of (hardcore or softcore)
СОЦ fails, lovely Jos,
(to the degree of its application)
the meaning of life, of living!
Ех, де’амаамуде’!


ЗА (
THE HARD & SOFT) МАРКС(ИЗЪМ).
[OF THE TODAY’S CULTURAL MARXISM]
ЗА THE BIG СОЦ(ИАЛНАТА) УТОПИЯ!
ЗА
THE BIG СОЦ(ИАЛНИЯ) РАЙ”, БАСИ!
*****
ОХ, ТОЗ MARX(ISM) –  THE INCOHERENCE
WITH THE REALITY & HUMAN NATURE!
[
МАРКСИСТИТЕ, THE LEFT, LOVELY JOS,
КАТО ВСИЧКИ (ДРУГИ) МИСТИЦИ,
(СИ) Н-Я-М-А-Т REAL(LY) ПОНЯТИЕ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕАЛНОСТИ
;
ИМАТ W-R-O-N-G VISION OF THE WORLD!
ТЕ
НЕ РАЗБИРАТ (КАКВО Е) FREE MARKET1,
КОНКУРЕНЦИЯ2 & ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ3,
ВЕДНО С ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО4 МИСЛЕНЕ,
МОТИВАЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ
! Е, БАСИ, А?!
ВСИЧКО КОЕТО
ТЕЗ ХОРА ПРОПОВЯДВАТ
Е THE ABSOFUCKINLUTELY (HARD) STATISM:
НАПРЕД, ПОД “THE WISE” ЛИДЕРСТВОТО НА (ПАРТИЯТА-)ДЪРЖАВАТА,
КЪМ
(ВСЕ ПО-)СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ НА THE ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦА!]

ЗА НЕПРАКТИЧНОСТТА НА
MARX(ISM)
И НА НЕГОВИТЕ
(TODAY’S) FOLLOWERS!

[EXPOSING THE ABSOLUTE EVILNESS]
OF ЕДИННАТА EVIL (М-Л) ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА
ПЛАТФОРМА
OF СОЦИАЛ(ИЗЪМ) & КОМУН(ИЗЪМ).


ЗА СВЕТА, LOVELY JOSEPHINE, НА THE ABSOFREAKINLUTELY
MARXIAN (ЕТИЧЕН И ИНТЕЛЕКТУАЛЕН) ИНФАНТИЛИЗЪМ,
ЗА
EVIL СВЕТА НА THE RED (VERSION OF) COLLECTIVISM:
КЛАСОВИЯТ (ПРОЛЕТАРСКИ) ЕГАЛИТАР(ИЗЪМ)!
[ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ OF A GROUP AGAINST A GROUP]


ЗА THE ABSOLUTE ТИРАНИЯТА
OF THE
(RED VERSION OF THE) GOD OF É(GA)LITÉ -
НЕРАЦИОНАЛНАТА
ФИЛОСОФИЯ (ИДЕОЛОГИЯ) OF
THE RADICAL(IZED) [
КЛАСОВ] É(GA)LITARIAN(ISM)!
 
За (the radical) ЛЕВИ(чарски)ТЕ полит-икономически DELUSIONS!
Има(ло) -учи the red égalité доктрината-, lovely Josephine,
една много, много добра group/класа таз на proletariat,
и една друга
very evil класа врагове на пролетариата!
Ох, таз evil СОЦиалистико-КОМунистическа програма -
на
10-те (НЕпрактични) принципи (10-те Commandments)
на the truly evil ideology of the Комунистическия манифест!


 
ЗА THE EVIL ОРТОДОКСАЛЕН МАРКС(+ИЗЪМ) =
THE EVIL ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛ(ИЗЪМ)!
  
 
Ох,
таз evil СОЦиалистико-КОМунистическа програма -
на
10-те (НЕпрактични) принципи (10-те Commandments)
на the truly evil ideology of the Комунистическия манифест!

ON THE ABSOFREAKINLUTELY
EVILNESS OF (THE RED VERSION OF)
ГОЛЯМОТО (ВРЕДИ НОСЕЩО) ЧУДОВИЩЕ OF THE COLLECTIVISM!
THE IDEOLOGY OF
COLLECTIVISM ХЕЙТВА, LOVELY JOSEPHINE,
THE ABSOLUTELY GREAT & PASSIONATE DESIRES

ЗА
СВОБОДА, PRIVACY (PRIVATE СОБСТВЕНОСТ) &
(
THE PURSUIT OF) HAPPINESS OF THE INDIVIDUALISM!


 

Of (truly well)
KNOWing, understanding not only yourself, lovely Josephine,
но и YOUR true (идеен, идеологически, postmodern) ENEMY,
истинския ВРАГ на всеки really рационално мислещ човек -
онзи който лайква (& support) (доктрината) МИСТИЦИЗЪМ!
МИСТИКЪТ, lovely Josephine,
притежава винаги
irrational (FAITH-based) values (principles)!
So, let us now, lovely Josephine,
да поговорим за (the evil world VIEW of the mysticism на) ДРУГАРИТЕ И ДРУГАРКИТЕ!
И (their) absolutely EVIL & inefficient (ideological-based) RED другаруването им, баси!

Oh, those COMRADES-алтруисти and their колектив(истич)ен RED (version of) FAITHism:
  
all based on
“ВЕЛИКАТА & НАУЧНА, ти да видиш, ФИЛОСОФИЯof МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ, баси!
[която ПО absofreakinlutelky ЗАДЪЛЖЕНИЕ, lovely Josephine,
            се изучаваше във ВСИЧКИ висши учебни заведения
in НРБ, и от ВСИЧКИ специалности, баси,
            под НАДЗОРА на велико-партийните
(red) ВИСШИ партийни кадри на БКП и АОНСУ-то, баси!
Ох, тез “ВЕЛИКИ & НАУЧНИ академии, школи и висши училища, ведно с техните “ВЕЛИКИ & НАУЧНИ кадри,
            в областта на обществено-СОЦиалните
науки и научното управление, които ТОТАЛ(итар)НО катастрофираха, баси!
            Да, и днес дори, в 21-ви век,
катедрите по хуманитарни и социални науки във висшите училища, lovely Josephine,
           
са (в мнозинството си) приютили научни” по манталитета си “работници и селянки (public servants),
           
които (тайничко) изповядват ОСНОВНИТЕ принципи на таз BLOODY EVIL (ÉGALITÉ) ФИЛОСОФИЯ, идеология! ]
Ох, тез evil МИСТИЧНИ (мокри) dreams - за Светлото КОМ бъдеще of the evil НРБ!
Ох,
таз BLOODY СОЦ(иална) УТОПИЯ! Ох, тез фалшиви [“НАРОДНИ”] (égalité) герои, баси!
Ох,
таз evil СОЦиалистико-КОМунистическа програма - на 10-те (НЕпрактични) принципи (10-те Commandments) на the truly evil ideology of the Комунистическия манифест!

Да, МАРСКИСТО-ЛЕНИНСКАТА (КОМУНИСТИЧЕСКА
, RADICALLY ÉGALITÉ) ИДЕОЛОГИЯ, lovely Josephine,
ПРОПАГАНДИРА THE UNITED POWER OF THE (МОРАЛНО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО WEAK) HARDCORE (4Z’S) STATISTS (КОЛЕКТИВИСТИ, КОМУНИСТИ-СИЛОВАЦИ)
ЧИЯТО ЦЕЛ Е TO ENSLAVE ALL THE STRONG[ER Т.Е. (РАЗ)УМНИ Т.Е. ПРАКТИЧНИ T.E. ПРОДУКТИВНИ I.E. WEALTHY/ПРОСПЕРИТЕТНИ] ХОРА!
THE MARXISM-LENINISM ИМА ЗА ЦЕЛ, LOVELY JOSEPHINE,
TO COMPLETELY (ТОТАЛИТАРНО) DESTROY [A ПРИ TODAY’S СОЦА ВСИЧКИ ДА ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА]
ИСТИНСКИ СИЛНИТЕ (FREE & INDEPENDENT) & ГОРДИ С (THE LIFE-LONG ACHIEVED) УСПЕХА СИ (RICHER) ХОРА!
МАРКСИСТИТЕ (А И МНОГО, МНОГО ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ДНЕШНИТЕ СОЦИАЛИСТИ), LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFREAKINLUTELY
ДЪЛБОКО НЕНАВИЖДАТ (ПОБЪРКВА ГИ!) (GREAT) УСПЕХATHE EARNED БОГАТСТВОТО) НА HONESTLY УСПЕЛИТЕ ХОРА!
                       
 
  
  
Ох, тез всъщност BLOODY evil ФИЛОСОФСКИ (set of) ИДЕИ! И THE BLOODY идеологията based on тях!
Ох, таз
evilness of УПРАВЛЕНИЕТО НА THE ПРЕМЪДРИЯ ЧЕРВЕН RADICAL É(GA)LITÉ – номенклатурата на ЦК (ОК, РК) на КОМПАРТИЯТА!
  
За (being a part of) the RED (version of) митологизирането (М-Л):
the NOT, NOT, NOT “COOL CLUB”, the EVIL club;
of (being) a
RED (version of) God-fearing human, a “good” human!
THAT IS THE INVERSION OF THE (OBJECTIVE)
REALITY/TRUTH!
THIS IS
THE SUBVERSION OF THE TRUE (RATIONAL) MORALITY,
а следователно и subversion of the POLITICS & ECONOMIS!
This is (the making of) (
emotionalistic) fake belief(s) -
на all the red version of вярващите (и в конспиративните теории)!
Това е кофти нещо, lovely Josephine,
a bad (
faith-based RED epistemology &) narrative.
But let’s talk about it. We should. Know the enemy.
The
red enemy, your enemy, lovely rational Josephine,
is
morally1, intellectually2 и икономически3 corrupt,
но винаги пропагандира иззад лозунга of “the red ÉGALITÉ & БРАТСТВО
т.е. of the (red concept of) social(ist) джъстизъм! OK? Get that?
Oh, that absolutely
evil (red virus of) COLLECTIVIZATION of consciousness -
колектив(истич)ното as the “good & efficientvision & метод(ология) за
the solution” to (any &) all social-economic crisis, баси, a?!
Тоталитаризмът, lovely Josephine,
the RED version of absofreakinlutely (too BLOODY) диктат(ууура),
е крайният
bad резултат от the evil RED колективизацията на ppl’s съзнанието!

 
ЗА
THE (М-Л) EVIL ДИАЛЕКТИКА
НА
THE СОЦ МИСТИФИКАЦИЯТА!
ЗА THE СОЦ МАТРИ(АЛ)ЗАЦИЯТА,
BY APPLYING
СОЦ РЕВОЛЮЦИЗАЦИЯ!
НЕКА
ДА СЕ РЕВОЛЮЦИОНИЗИРАМЕ!
 

ЗА THE ДИАМАТРИ(АЛ‘)ЗАЦИЯТА
AND THE ИСМАТРИ(АЛ‘)ЗАЦИЯТА!
ЗА
THE EVIL ДЕМОРАЛИЗАЦИЯТА
(
VIA THE ИНФАНТИЛИЗАЦИЯТА)
OF SOOO MANY PEOPLE’S MINDS!
OF THE “
CLASS(ICAL)MIND(SET),
THE “
CLASS(ICAL)ХЕЙТЪРСТВОTO,
BASED ON THE EVIL IDEOLOGY OF
(
М-Л) КОМУНИЗЪМ & СОЦИАЛИЗЪМ!
ЗА THE (RED) WAR ON OBJECTIVITY,
КОЯТО СЕЕ НЕПРАКТИЧНОСТ И СМЪРТ!

THE MENACE OF UNREALITY:
DIVORCING 
REASONING FROM
THE (OBJECTIVE) 
REALITYEVIL!
СВЕТЪТ НА ABSOFREAKINLUTELY
П-Р-О-Ф-А-Н-ИЗИРАНОТО СЪЗНАНИЕ -
THE NEGATIVE (НИХИЛИСТИЧНО) MIND!


Ох, таз evil СОЦиалистико-КОМунистическа програма -
на
10-те (НЕпрактични) принципи (10-те Commandments)
на the truly evil ideology of the Комунистическия манифест!
THE EVIL (RED) WORLD OF (RADICAL ÉGALITÉ) TRIBAL(ISM)!

ДАЛЕЧ, БРУТАЛНО ДАЛЕЧ -
ОТ 
РАЦИОНАЛНОСТТАБАСИ!
[So, tell me, lovely Josephine,
are you
IRRATIONAL ENOUGH
TO BELIEVE in the
RED fairytales?]

ЗА ГОСПОДЪТ (ГОСПОДАРЯТ)
OF THE (IDEOLOGY OF) КОМУНИСТИТЕ,
THE INTER-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИТЕ!
[А и за Неговия велик пророк на Земята - Ленин!]
За the evil идеологията на Марксизма-Ленинизма:
the MAIN roots of the (
комунистическия) terrorism!
За
the evil roots of тоталитаризма, dictator(ship)s!
За
the toxic roots of (the red) ФАШИЗОИДНОТО!
Ох, тоз‘
really ужасно ВРЕДЕН (red) УТОПИЗЪМ!
Ох, тез‘
really червеномистични, lovely Josephine,
great
(ly evil i.e. WICKED) fairy tales storytellers -
те са THE GREATEST (ever) social ПОПУЛИСТИ!


УТОПИЧНАТА ВИЗИЯ НА КАРЛ МАР(К)С
FOR A RADICALLY EGALITARIAN SOCIETY!
[която if applied into практиката, lovely Jos,
винаги се превръща
в terrible ДИСТОПИЯ!
Виж
СССР, НРБ и целия СОЦ блок в 20 век,
а днес -
Венецуела, Куба и Северна Корея.]
 

 

OF THE ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА (POLIT-ECONOMIC) DYSFUNCTIONALITY
OF THE WISHFUL (МИСТИЧНО) THINKING ЗАД ANY М-Л (СОЦ) РЕЖИМ!
[ ДИСФУНКЦИОНАЛНОТО = ИМПОТЕНТНОТО = МИСТИЧНОТО = НЕЕФЕКТИВНОТО =
НЕПРАКТИЧНОТО = УТОПИЧНОТО = НЕМОРАЛНОТО = ДЕСТРУКТИВНОТО ]

 
ЗА РЕПРЕСИВНАТА ДОГМА НА МАРКСИЗМА(-ЛЕНИНИЗМА)!
ЗА
КЛАСОВО-ПАРТИЙНИЯ ПОДХОД, МЕТОД НА МИСЛЕНЕ!
ОХ, ТАЗ‘
EVIL MARXIST(-LENINIST) ДИАЛЕКТИКА: ДИАМАТ!

ЗА THE ABSOLUTE ТРИБАЛИЗМА, LOVELY JOSEPHINE,
НА (
THE IDEOLOGY OF) КОМУНИЗМА И СОЦИАЛИЗМА!
ЗА ЛЯВАТА DARK СОЦИАЛН(О-ИКОНОМИЧЕСК)А ОСНОВА!
{ЗА (КЪРВАВО) ЧЕРВЕНОТО1, РОЗОВОТО2 (& ЗЕЛЕНОТО3)!
ЗА
ДЪЛБОКАТА ОМРАЗА КЪМ THE WESTERN VALUES И
ПО-СПЕЦИАЛНО КЪМ (THE GREAT LAND OF FREEDOM:)
А
-М-Е-Р-И-К-А, КЪМ THE UNITED STATES OF A-M-E-R-I-C-A,
КЪМ THE ОМРАЗНИЯ ЗА THEM DICTATORS ЗАГНИВАЩ КАПИТАЛИЗЪМ!
НАЙ-ОМРАЗНОТО НЕЩО ЗА
ВСЕКИ DIC(K)ТАТОР Е НАЛИЧИЕТО НА СВОБОДА!}

ЗА ГОСПОД(АР)(ИТЕ) НА ALL THE БОЛШЕВИКИТЕ, THE BLOODY REDS!
ЗА THE GREATEST EVER (BLOODY RED) ПОЛИТИЧЕСКИ ФРАНКЕНЩАЙН:
МИСТИЧНАТА (BAD) ИДЕОЛОГИЯ НА ALL VERSIONS OF СОЦ(ИАЛИЗМ)А!
С-М-Ъ-Р-Т-О-Н-О-С-Н-А ИДЕОЛОГИЯ
-
КОЯТО СЕЕ МНОГО BLOOD & СМЪРТ
IN A NATION, REGION, THE WORLD!

ЗА
THE КЛАСОВ(О-ПАРТИЙН)ИЯ STUPID(ISM)!
 
 
ЗА
THE EVIL RED (СОЦ) ТИРАНИЯТА, ДИКТАТУРАTA!
ЗА МАРКСИСТК(О-
ЛЕНИНСК)ИЯТ (EVIL) NARRATIVE -
OF ALL 
КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ (А ДНЕС СОЦ) ПАРТИИ!


ЗА МАРКСИСТК(О-ЛЕНИНСК)АТА EVIL МЕТОДОЛОГИЯ
OF THE (ÉGALITÉ) НЕКРИТИЧНО МИСЛЕНЕ (& ACTION)!
THE REAL (
EVIL) MARXIST AXIS.
THE (
EVIL) MARXIST DYSTOPIA.
THE
ФИЛОСОФСКА ПАТОЛОГИЯ -
OF (THE TOOLS OF) SLAVELANDIA,
РОБСКАТА (RED PARTY) ЗАВИСИМОСТ!

 

OF THE ABSOLUTE
ИДЕОЛОГИЧЕСКАTA BLACKNESS:
THE REALLY ДЕСТРУКТИВНИЯ (НИХИЛИСТИЧНИЯ)
МАНТАЛИТЕТ НА (HARDCORE) СОЦИАЛИСТИТЕ -
THE
(EVIL) DESIRE TO (ACTIVELY) DESTROY,
TO (ACTIVELY) ABOLISH (ALL) REAL VALUES!
[THE NIHILST IS THE MOST DESTRUCTIVE!]

OF THE NIHILIST RADICAL LEFT!
THE RADICAL LEFT, LOVELY JOS,
 IS THE ABSOLUTELY
DEEPLY SICK!
 

THE GOD OF (SOCIAL) TRIBALISM!

OF THE DEEP RED “REALITY”:
THE
SOCIAList DRUG ADDICTS!
 
 

OF THE SOCIAL
(IST) УТОПИЯ
ЗА (СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕOF) COMMUN(ITARIAN)(ISM):
АГРЕСИВЕН (МИСТИЧЕН) ТОТАЛИТАРИЗЪМ, RED ТЕРОРИЗЪМ!
IT’S ALL ABOUT THE REALLY HUGE DESPOTISM, LOVELY JOS,
OF 
ЛЕВИЧАРСКАТА (ABSOLUTELY COERCIVEИДЕОЛОГИЯ 
OF (AGGRESSIVE) (РАСОВ, КЛАСОВETC.) НАЦИОНАЛИЗЪМ
ОХ,
ТАЗ EVIL СОЦИАЛИСТИКО-КОМУНИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА -
НА
10-ТЕ (НЕПРАКТИЧНИ) ПРИНЦИПИ (10-ТЕ COMMANDMENTS)
НА THE EVIL IDEOLOGY OF КОМУНИСТИЧЕСКИЯ МАНИФЕСТ!


КАПИТАЛИЗМЪТ, ВЕДНО С ITS FREE MARKET & PRIVATE PROPERTY,
ВЕДНО С
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ТВЪРДЕ МНОГО БОГАТИ ХОРА,
MUST GO TO & BURN IN HELL
FOR EVER AND EVER! THEY ARE EVIL!
 
KILL ALL OF THEM STUFFS
, ЗАЩОТО ТЕ СА ВРАГОВЕ НА НАРОДА!
KILL THEM, ELIMINATE THEM ALL! ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВАТ!
ДА ЖИВЕЕ КОМУНИЗМА! И НЕГОВИЯ
ПРЕХОДЕН ЕТАПСОЦИАЛИЗМА!

 
ДА ЖИВЕЕ
КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПРАВДАНАЙ-ДОБРОТО НЕЩО EVER!
OH, THOSE ABSOFREAKINLUTELY (BLOODY)
EVIL IDEA(L)S!
 

 
MARX+ISM, lovely Josephine, is аn absolutely bloody VIOLENT doctrine,
because it
does NOT accept and does NOT respect the Individual rights, баси!
Yes,
MARX(ISM) is all about DISrespecting life, liberty and private property!
MARX(ISM), lovely Josephine, is always HAPPY TO DESTROY;
to destroy (via the method of геноцид) millions of people’s lives;
to destroy (а днес силно да възпрепятства) the free market,
which is ONLY based on
the (institution of) private property!
НАЙ-ВАЖНОТО,
THE FIRST PRINCIPLE, НА ТАЗИ EVIL ИДЕОЛОГИЯ, LOVELY JOS,
Е ДА НЯМА НИКАКВА (ДА БЪДЕ РАЗРУШЕНА ВСЯКАКВА) ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ
ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО – ДА НЯМА (НИКАКЪВ)
FREE MARKET,
ЗАЩОТО, ТИ ДА ВИДИШ, БАСИ,
ОБЩ(ЕСТВЕН)ИЯ ИНТЕРЕС ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ABOVE ALL - НАД ИНДИВИДУАЛНИЯ!
 ТОВА
PREACH-ВА, LOVELY JOSEPHINE, ТАЗИ EVIL ФИЛОСОФИЯ OF COMMUNISM!
WHAT ABOUT (ALL THE VERSIONS OF THE HARDCORE & SOFTCORE) SOCIAL(ISM)?
СОЦИАЛ
(ИЗМ)ЪТ Е КАЧЕН, LOVELY JOSEPHINE, НА СЪЩАТА
ТАЗ
(ВРЕДНА АЛТРУИСТИЧНА & НЕВЪЗМОЖНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ) ПЛАТФОРМА!
Да, така е, така става, когато идеология и митология съвпадат;
така е при платформата на
комунизма и социализма! Тра-ла-ла!
И при двете фундамента е марксистк(о-лениск)ата философия -
това е, lovely Jos
ephine,
the absofreakinlutely
malevolent SPIRIT of леви(чарски)я Statism!
 
  


 
It’s the world of (the Joker’s evil) paternalism, Platonism! E, баси!
Това е the evil (slavery) world of другарско-комформискo СОЦиа(на)лизиране, баси,
основано на (
другарската) COERCION (и заплаха от употреба на) VIOLENT принуда!
It’s all about the грозния свят of all the failures – on the individual & social равнище!
OF THE GREATEST (HARDCORE) TOXIC INTERVENTIONISTS-ЕГАЛИТАРИСТИ!
ОХ,
ТОЗ GREATEST HARDCORE (BOLSHEVIK, RED LEFTISH) ПАТЕРНАЛИЗЪМ!
 
Слънцето, СияйносттаСветлината. Mystism.
 

OH, THAT EVIL (RED VERSION OF) COLLECTIV(ISM),
(
COERCIVE) EQUALITARIANISMEGALITARIANISM!
МАРКСИЗЪМ – МИСТИЧНА (DELUSIONAL) ДОКТРИНА!
[Ох, тез radical LEFTISH полит-икономически DELUSIONS!
Ох, таз evil СОЦиалистико-КОМунистическа програма -
на
10-те (НЕпрактични) принципи (10-те Commandments)
на the truly evil ideology of the Комунистическия манифест!]
 
МАРКСИЗЪМ – STATE RUN COLLECTIVE СТОПАНСТВА/КООПЕРАЦИИ/СДРУЖЕНИЯ ,
ДЪРЖАВНО (COLLECTIVELY) УПРАВЛЯВАНИ И КОНТРОЛИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТОПАНИ-ТРУЖЕНИЦИТЕ (КОЛЕКТИВИ), БАСИ,
ОСНОВАНИ НА
ДЪРЖАВНА (НАЦИОНАЛИЗИРАНА!) СОБСТВЕНОСТ,
И В НИКАКЪВ
, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ, BASED ON PRIVATE PROPERTY!
 
THAT’S A VERY, VERY BAD ФИЛОСОФИЯ, ИДЕОЛОГИЯ!

 
МАРКСИЗЪМ - AN EVIL ФИЛОСОФИЯ, ИДЕОЛОГИЯ,
THAT HAS KILLED МНОГО, МНОГО МИЛИОНИ ХОРА!

 
 

[the good (класата) = пролетариата = the weak(er) people = oppressed = бедняка;
the evil
(класата) = капиталиста = the strong(er) people = oppressor = богаташа!
Е, баси, таз’ absofreakinlutely SUBVERSIVE (evil) МАРКСИСТКА MORALITY!
Посланието е absofreakinlutely същото, lovely Josephine,
което Библията
ЗЛОнамерено внушава за богатия и бедния:
ако
(пре)УСПЯВАШ (си продуктивен т.е. strong, wealthy) в този живот,
то(гава ти си ЗЛОТО и) ще платиш за това в другия, и обратното
:
ако си ЛУЗЪР (ако си НЕпродуктивен т.е. weak, poor) в този живот,
то(гава ти си ДОБРОТО и) ще получиш всичко - в другия
(в бъдеще)!
{“Блажени бедните (духом), защото тяхно е царството небесно!”}
Oh, that evil narrative – of hating the success(ful), the practic(al), баси!]

Да, за леви(чари)те, lovely Josephine,
ВСИЧКО е (all започва и свършва с)
about the CLASS (мислене, съзнание), баси?!
Това са
the absofreakinlutely tribalistic morons!
ТОВА IS THE EVOLUTION OF THE EVIL!
  
 
 
 

 
 

ЗА (THE RED СОЦ) ТЕРОРИЗМА НА
THE
MURDEROUS (RED) ПСИХОПАТИТЕ,
КОИТО ВИНАГИ (ЛЪЖЛИВО) ГОВОРЯТ
[ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОПАГАНДИРАТ]
ЗА “ ЕКСПЛОАТИРАНЕТО НА ХОРАТА
BY
THE “ЗАГНИВАЩИЯ КАПИТАЛИЗЪМ!
 
 

THE ФИЗИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ & THE ТЕРОРИЗЪМ -
THE ESSENCE OF THE CLASS (REVOLUTIONARY) WAR!
 
 
 
  

THE ABSOLUTELY
HUGELY VIOLENT ХАРАКТЕР НА
THE ABSOFREAKINLUTELY
EVIL  ИДЕОЛОГИЯТА
OF
MARX(ISM), OF THE (MOST) RADICAL LEFT(ISM)!
 
YOU DO WHATEVER IS NEEDED TO WIN THE CLASS WAR,
REGARDLESS OF THE CONSEQUENCES! ABSOLUTELY!” -
THIS IS THE KEY (EVIL) MARXIST-LENINIST PRINCIPLE!

THIS IS
THE MALEVOLENT SPIRIT OF ЛЕВИЧАРСКИЯ STATISM!
IT’S THE MALEVOLENT MARXIAN (IDEOLOGY OF CLASS) PATERNALISM!
  
 
 
 
 
 

 
 
ОХ, ТЕЗ RADICAL LEFTISH ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКИ DELUSIONS!
ОХ, ТАЗ EVIL СОЦИАЛИСТИКО-КОМУНИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА -
НА
10-ТЕ (НЕПРАКТИЧНИ) ПРИНЦИПИ (10-ТЕ COMMANDMENTS)
НА THE EVIL IDEOLOGY OF THE КОМУНИСТИЧЕСКИЯ МАНИФЕСТ!

THE
EVIL МОКЪР СЪН OF [FORCINGTHE WORLD’S VIOLENT [SOCIALIST] REVOLUTION!
THE 
RADICAL (HARDCOREСОЦИАЛИСТИТЕ! THEY ALL LOVE THE SSOCIAL IDEOLOGY!
ОХ, ТЕЗИ ABSOLUTELY EVIL (НАРЦИСТИЧНИREVOLUTINARY ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИ!

 

ЗА
THE “JUST” FAITH(ISM) OF THE NIHILIST-DESTROYERS:
THE (EVIL) DESIRE TO (ТОТАЛНО) ELIMINATE THE RICH(EST) PPL!
TO (COERCIVELY, BECAUSE OF HATE) TAKE ТОТАЛ(ИТАР)НО AWAY
(ALL) THE
VALUES FROM THE RICH(EST) (MOST PRODUCTIVE) PPL!


 
ЗА ДОМЕЙНЪТ
[OF THE EVIL RED MATRIX],
КЪДЕТО ЗЛОБАРСКО-ЗАВИСТЛИВОТО СИ Е У ДОМА!
ЗА THE [РАДИКАЛНИТЕ & ПО-МЕКИТЕ] ЛЕВ(ИЧАР)ИТЕ.
OF
THE MESSIAH (SAVIOR) COMPLEX И КОМПЛЕКСАРИТЕ!
ЗА СЪЩНОСТТА (И ДУХЪТ) НА
THE ABSOLUTE (СОШЪЛ) ЗЛОТО!
ЗА
THE BLOODY ВРЕДНИТЕ ИЛЮЗИИ OF THE SSОЦ ПАРАДИГМАТА!
OF THE (absofreakinlutely bloody  опасностите of the radical) СОЦ УТОПИСТИТЕ!
[AND NO, NO, NO, LOVELY JOSEPHINE,
YOU CANNOT (SHOULD NOT) ARGUE (
DEAL) WITH МИСТИЦИ-УТОПИСТИ! OK?]
*
“MADNESS is rare in individuals,
but in groups, states, and societies,
[i.e. within the collectives, lovely Jos,]
it’s the 
(absofuckinlutely) norm.
Friedrich Neitzche
НИЕ СМЕ ЕДИН ВЪВ ВСИЧКИ И ВСИЧКИ В ЕДИН!
НЯМА ОТДЕЛНИ ХОРА, ИМА САМО ВЕЛИКОТО WE!
ЕДИННИ, НЕДЕЛИМИ И ВЕЧНИ! WE. THE ONENESS!
[Oneness, lovely Josephine,
is the absofreakinlutely концепцията,
при която (all 
version of) мистицизма and morality се  срещат, баси!]
OF THE SUPERSOCIAL(
ISTIC) BEING [AND ITS INSTITUTIONS]!
ЗА THE М-Л МИСТИЦИЗМА:
УТОПИЧНИЯТ ИДЕАЛ
OF СВЕТЛОТО (РАЙСКО) БЪДЕЩЕ!
LA-LA-LA LAND(ING). OF УТОПИЗЪМ. IRRATIONALITY! ЗЛО!

 
OF (THE RED VERSION OF) THE SUBVERSIVE MORALITY (VALUES)!
PUTTING (НЯКАКЪВ СИ ИЗМИСЛЕНGOD , LOVELY JOSEPHINE,
INTO THE EQUATION - IN THE
Е(СТЕ)ТИКА [, POLITICS & ECONOMICS]!
  
ЗА СИГУРНОТО
[PRE-DETERMINED] СВЕТЛО БЪДЕЩЕ,
THAT’S TO BE ДОСТАВЕНО BY “ВЕЛИКИЯ КОМУНИЗЪМ,
NAMELY BY ITS “GREAT” TEACHING OF ИСМАТ & ДИАМАТ!
OH, THAT TRULY EVIL (ФИЛОСОФСКИ) МАТЕРИАЛИЗЪМ!


ЗА
[ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА] THE PLATO’S LINE (OF VISION)!
ЗА УТОПИЯТА НА
(ИДЕОЛОГИЯТА OF) COMMUN(ISM)!
За Маркс(ism), lovely Jos, КОМУНИЗМЪТ ще (неизбежно) бъде, баси,
global 
moneyless1stateless2безкласово3 & wageless4 общество;
общество,
където няма пари4няма да е нужно да работишevery day,
където 
няма свободен пазар6няма покупко-продажба7няма класи8,
няма търговия
9няма exchange10 (of earned values), няма стоково производство11,
а има само (easy) потребление…?! Така е 
в Рая on Earth?! Баси утопията!
It’s all about the мистичната (égalité) идея of Рая – на Земята! Омфг! Баси!
{
А реалността, обаче, lovely Josephine, based on the evolutionary nature,
e
 че за да (може да really) оцелява (успешно in the long run), lovely Jos,
всеки бозайник (absolutely трябва да) работи,
всеки бозайник (трябва да) полага (productive) усилие 
[in the face of the objective reality, където живее] -
yes,  това, lovely Jos, е an absolute изискване на the mamma(l)s’ nature!
Бозайникът живее (оцелява), 
lovely Jos, чрез полагане на усилия, работа! 
This is a natural process, lovely Jos; естествен
, especially regarding human nature.}
So, 
the mystical (égalité) idea(l), lovely Josephine,
 is really a(n absofuckinlutely authoritarian) 
killing machineбаси,
която always анатемосва частната собственост и free market -
за сметка на 
държавната (i.e. ничия i.e. the collective) собственост!
Мистицизмът на егалитаризма анатемоства и the rich ppl – as a class!

 

За Маркс, lovely Jos, комунизмът ще (неизбежно) бъде, баси,
a global moneyless
1, stateless2, безкласово3 & wageless4 общество;
общество, където няма пари
4, няма да е нужно да работиш5 every day,
където няма свободен пазар
6, няма покупко-продажба7, няма класи8,
няма търговия
9, няма exchange10 (of earned values), няма стоково производство11,
а има само (easy) потребление…?! Така е
в Рая on Earth?! Баси утопията!
It’s all about the мистичната (égalité) идея of Рая – на Земята! Омфг! Баси!
{
А реалността, обаче, lovely Josephine, based on the evolutionary nature,
e
че за да (може да really) оцелява (успешно in the long run), lovely Jos,
всеки бозайник (absolutely трябва да) РАБОТИ (честно),
всеки бозайник (трябва да) полага (productiveУСИЛИЕ 
[in the face of the objective reality, където и живее] -
yes,  това, lovely Jos, е an absolute изискване на the mamma(l)s  nature!
Бозайникът живее (оцелява), 
lovely Jos, чрез полагане на усилия, работа! 
This is a natural process, lovely Jos; естествен
, especially regarding human nature.}
So,
the mystical (égalité) idea(l), lovely Josephine,
is really a(n absofuckinlutely authoritarian)
killing machine, баси,
която always анатемосва частната собственост и free market -
за сметка на
държавната (i.e. ничия i.e. the collective) собственост!
Мистицизмът на егалитаризма анатемоства и the rich pplas a class!За Маркс, lovely Josephine, КОМУНИЗМЪТ ще (неизбежно) бъде, баси,
a GLOBAL(istic) moneyless
1, stateless2, безкласово3 & wageless4 общество;
общество, където няма пари
4, няма да е нужно да работиш5 every day,
където няма свободен пазар
6, няма покупко-продажба7, няма класи8,
няма търговия
9, няма exchange10 (of earned values), няма стоково производство11,
а има само (easy) ПОТРЕБЛЕНИЕ…?! Така е
в Рая (on Earth)?! Баси утопията!
It’s all about the мистичната (égalité) идея of Рая – на Земята! Омфг! Баси!
Yes, Marx(ism)
, lovely Josephine, is (сошъл) утопизъм, МИСТИЦИЗЪМ! Баси!
{
А реалността, обаче, lovely Josephine, based on the evolutionary nature,
e
че за да (може да really) оцелява (успешно in the long run), lovely Jos,
всеки бозайник (absolutely трябва да) РАБОТИ (честно),
всеки бозайник (трябва да) полага (productiveУСИЛИЕ 
[in the face of the objective reality, където и живее] -
yes,  това, lovely Jos, е an absolute изискване на the mamma(l)s  nature!
Бозайникът живее (оцелява), 
lovely Jos, чрез полагане на усилия, работа! 
This is a natural process, lovely Jos; естествен
, especially regarding human nature.}

So,
the mystical (égalité) idea(l), lovely Josephine,
is really a(n absofuckinlutely authoritarian)
killing machine, баси,
която always анатемосва частната собственост и free market -
за сметка на
държавната (i.e. ничия i.e. the collective) собственост!
Мистицизмът на егалитаризма анатемоства и the rich pplas a class!
 

Философътbloody идеологията му), lovely Josephine,
that черпи сила(та си) само от (his deep) ОМРАЗАТА!
 
[
Съзнание full of (не)прикрито resentment & anxiety, което
е
ВИНАГИ насочено срещу (истински) успешното! Е, баси!
Това е
ДЕСТРУКТИВНО (evil) съзнание, lovely Josephine,
that носи bloody много мъка и щетиto many милиони ppl!
ОМРАЗАТА срещу успешното, in such a mind, lovely Jos,
keeps on burning inside it,
баси! Това е confused (evil) mind!
Yes, the individual morality, lovely Jos, runs one’s own mind!
Bad (
evil) morality [philosophy] – bad (evil) mind.]


Той е (the God of) соца.
Той е the pure соц idea(l)!
Той е the революционер (N1).
[учи, че власт се с кръв взема,
и само с кръв се (с)дава, баси!
]
Той е мистик, че и communist (N1),
но не, не, не
e истински rational human,
макар и да е световно известен
идеолог, философ!

Той е а "great mind" working for "the great change",
working
for the common  good and “for humanity!
Той HAS CREATED the (radical) Left, левичарите!
[MARX(ISM) IS THE SECULAR DELUSION(ISM).]
Той е the Pope of the absofreakinlutely Communism!
(
или пък е Патриархът, а? Все едно. It’s same-same.)
Той СЪЗДАВА! Той е идеологическия СЪЗДАТЕЛ!
 
 

Той (God, the Red God of Égalité) създава КАКВО, a?
 
 
Той СЪЗДАВАдобродетелта (viciousness), lovely Josephine,
of
опасен (вреди носещ) idea(l) of равенство, of égalité, баси!
Той СЪЗДАВА анти-values, ценностната извратеност!
Той СЪЗДАВА the perspective of antagonism, resentment!
Той СЪЗДАВА тираничната идеология of Socialизъм!
Той СЪЗДАВА (тиранични) dictator(ship)s! Absolutely!
Той СЪЗДАВА (ЗЛОвредната) “пролетарска истина
i.e. the (idea of) social
ДЖЪСТИЗЪМ, lovely Josephine,
that води до absolute TERROR(ism) практикуван over
the (rational) individual
т.е. the terror(ism) over the IR!
Yes, Marx
(ism), lovely Jos, СЪЗДАВА insane mentality,
i.e.
произвежда the VICTIM (identity class) mentality,
при това го прави с bloody революционен патос, баси:
the evil world of GROUPism, collectivism, gangsterism!
Ох, тоз
absofreakinlutely ЗЪЛ гении – СЪЗДАТЕЛЯТ
на
the evil утопията за the group (класов) антагонизъм!
Но, това, lovely Josephine, това is evil stuff! Absolutely!
[Мистиците не (могат да) разграничават добро от зло!]
Той има absofuckinlutely evil ideas (values; етика)!
Той мрази the free market (prosperity) & rich ppl)!
Той мрази свободата и обича НЕсвободата, force!
Той absofuckinlutely loves the collectivism! Е, баси!
  

Той е morally1 & intellectually2 corrupt (раз)ум. Absolutely!
Той е the absolutely greatest (злобен) гений - на завистта!
Той е дървен философпричиняващ много bloody мъка,
защото he loves to force the people do things they don’t want to!
Това е
the evil world of НЕсвободата!
Това е
an evil философия! Absolutely!
Това е тиранията на НЕрационалното:
of
the stupid и(ли) the evil mindsets, баси!

 

Това е
the COMMUNITARIAN evil е(сте)тика of
the (интер-национал-)socialists: вредни утописти!
The (subversive) morality of Marxism, radical Left.
The bloody
щети причиняващ сошъл дарвинизъм!
It’s all about the (
immorality of) organized (by the government) coercion! Yes, coercion by the law!
That’s an absolutely
evil thing. Всяко злоlovely Josephine, се опитва да се маскира като доброто!

 
 

[The Red]
God loves (готовността за doing) саможертва in the name of the class борбата!
[The Red]
God loves all human souls equally (стига да са от домейна на пролетариата)?!
[The Red]
God loves all human souls equally (стига to share the antagonistic перспектива)?!
So, “
the equality of income and wealth across all persons must be established – с цената на coerciveness! ”
– says
God, and continues: “OK ppl, let us do the great system of the inter-national-socialism! Yah, yah, yah!”
Ох, тоз absofreakinlutely пролетарски Интернационал(social)изъм, баси!
*
THE (RED) HARDCORE ÉGALITÉ & FRATERNITÉ WORLD ORDER! THE ORDER DONE BY THE (СОШЪЛ) GOD!
THE WORLD OF THE (RED) HARDCORE
ДЪРЖАВНО-ПАРТИЕН CORPORATISM! THE STATE-GOD ABOVE ALL!
THE MARXIAN HARDCORE (
МАТЕРИАЛИСТИЧНА) PHILOSOPHY OF THE (EXTENSION OF) PLATONISM.

ЗА МАРКСИСТКАТА МИТОЛОГИЯ!
A spectre is haunting (BG &)
Europe 
the spectre of COMMUNism (a version of
СОЦиализъм).

 
THE ABSOLUTELY EVIL (NIHILISTIC) LEFTISH ЛОЗУНГА, LOVELY JOSEPHINE, Е:
THE (VALUES OF THE) RICH(ER) MUST BE SACRIFICED FOR THE SAKE OF THE POOR(ER)!

SO, LET (
THE ALMIGHTY GOD-КОМПАРТИЯТА-ДЪРЖАВАТА)

COERCIVELY TAKE (ALL/MOST OF THE HONESTLY EARNED) WEALTH FROM THE RICH(ER),
ДА ЗАДЪРЖИ A PART OF IT ЗА СЕБЕ СИ AND ОСТАНАЛОТО ДА (РАЗ)ДАВА НА
ПО-БЕДНИТЕ!
ТОВА БИЛО, ТИ ДА ВИДИШ, СОШЪЛИСТИЧЕСКАТА ВЕЛИКА ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТ!
 
   

Marxist Statism.
Marxian
paternalism.
Marxist
communitarianism.
Комунистическата класика.
It’s an absolutely bad idea!
An impossible
(evil) idea(l), („научна“) утопия:
i.e. утопичен (интер-национал-)социализъм!
НАРКОМАНИЯТА [OF SOCIAL] МИСТИЦИЗЪМ!
[The subversive moral code , lovely Josephine,
of the (
доктринален) MARXISM, based on the non-religious altruism:
Let each of you look not his own interests, but to the interests of others!
Поставяй (the interest of) другите
above yourself (your own interest)!”
O, да, да, да, общ(ествен)ото (must always be) над личното! Баси, а!
Това е
the strong отровата of the resentment mentality of collectivism!
Това е да загубиш the self-respect & to live със омраза & resentment!
The irrational
догмата, която absolutely трови the (logical) reasoning,
която отглежда, lovely Jos, the (violent) emotional(istic) “мислене
and really supports absofreakinlutely
измислици, (living in) утопизъм!]
 
OF THE (STRONG) ОТРОВАТА.
THE VERY POPULAR POISON!
POISONING THE PPL’S MINDS!
[Becoming
част от армията на the angry & frustrated ppl!
Becoming a (dogmatic)
doom & gloom (nihilistic) mind(set)!
It’s all about, lovely Josephine,
the absofreakinlutely great
irrational FRUSTRATION
with
the (most productive people of the) world, баси!
*
Of the great (
nihilistic) desire, lovely Josephine,
to
тотал(итар)но negate/destruct/kill/eliminate
the absolutely (more & most)
productive ppl,
за сметка на (the irrational joy/satisfaction of)
the (
най-)неможещите/неуспешните/посредствените!
Of
the тиранията на (ordinary) посредствеността,
that pretends to be (morally & intellectually) smart,
ала всъщност е само bloody тиранична! Absolutely!]

Лошо интоксикираните (индоктринираните) съзнания –
of so many (older) (BG) хора.
Циничният грях на
глупостта (на примитивизма, на unreasoning), lovely Josephine,
който произвежда really bad or evil философии, idea(l)s and schools (of thought)!


Marxist (
bloody) UTOPIA.
THE RED (IMMORAL) RAGE:
the
totalitarian narrative of
кървав
ия & тираничен режим
на КомПартията-Държава -
диктатурата на пролетариата!

[DECONSTRUCTION of freedom1,
of
productivity2, of prosperity3;
construction of
the соц slavery,
of
the path to totalitarianism!
Deconstruction of really доброто,
за сметка на
constructing злото!
Абсолютната централизация на властта
within
(ръцете на) Великата КомПартия + ЦК + Вождът!
 
THE EVIL ПСИХО(ПАТО)ЛОГИЯТА НА КОМУНИЗМА!
[БОЖЕСТВЕНАТА/МИСТИЧНАТА НЕПОГРЕШИМОСТ НА МАРКС!
МАРКС ВСЪЩНОСТ Е
ABSOLUTELY WRONG IN HIS COMMIE IDEAS!]

Oh, that (evil idea of) Marxism, communism!
Oh, that “correct” view of the world & life!
[that is to be
насила налагана over the ppl.]
Маркс(измът)
има за основна своя (мокра) мечта

ПРИЗРАКЪТ НА THE LEFTISH КОМПЛЕКСАРИТЕ
да установи red диктатура – първо на социализма,
а потом,
lovely Jos, и the utopic (блажен) комунизъм,
като за целта: трябва да (се) унищожи капитализма!
 
 


 
 
 
 

Още от средата на 19-ти век,
съгласно
absolutely UNtrue предсказания на Маркс,
{„социалистическата революция ще се случи
първо in the most advanced capitalist nations
& once
COLLECTIVE ownership had been established
then all sources of class conflict would disappear.”}

през
the bloody соц революция‘17 на болшевиките,през абсолютната соц тирания в СССР & „
Източния Блок“,
{all leftish комплексарите желаят злото на другите (групи)!}


OH, THOSE EVIL GLOBAL(IST)
КОМУНИСТИ!
OH, THOSE ИНТЕРНАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИСТИ!
OH, THOSE (RED) HARDCORE ЕГАЛИТАРИСТИ!
 
OH, ТОЗ (BLOODY) НАРЦИСТИЧЕН СЕМИНАРИСТ -
[УЧИЛ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХРИСТИЯНСКИ СВЕЩЕНИК]
THE GREAT БАЩ(ИЦАТ)А НА (ALL СОЦ) НАРОДИТЕ!
НЕ, НЕ, НЕ ЧОВЕК, А (BLOODY) ВОЖД-КОМУНИСТ!
НЕ, НЕ, НЕ ЧОВЕК, А ЖЕЛЯЗ(О), СТАЛИН(ИСТ)!
ОХ, ТОЗ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА РУСКАТА
БОЛШЕВИШКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ), БАСИ!
ОХ, ТОЗ
’ EVIL ПРОПОВЕДНИК НА СОЦ(ИАЛИЗМ)А!та дори и в днешните времена,
lovely Josephine,
 
 
NOW,
AFTER 1989, WE ARE ALL SOCIALISTS!

 

 
  
 
{„Искаме си тотал(итар)ните регулации of Сошълism!
Искаме си
социала! Той ни се absolutely полага!
Волята на мнозинството е над всичко, над всеки!
Искаме си профсъюзните карти,
the free stuffs!
Левичари.
Левичарска mentality.}

IT IS, LOVELY JOS, ALL ABOUT THE NEW SOCIAL(IST) CULT!
 
  
 

НОВИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ НА НОВИТЕ НАЦИОНАЛ(СОШЪЛ)ИСТИ!
 
 
THE (TODAY’S) CULT(
URE) OF THE LABOUR(ISM), PROGRESSIV(ISM)!
 
FIGHT FOR (TODAY’S LEFTISH) (EUROPEAN)
PROGRESSIV(ISM)
OF THE LABOUR(ISM), COLLECTIV(ISM), CULTURAL MARX(ISM)!
  
THE INTER-NATIONAL-
СОШЪЛISM V2.0!
THE SOFT(
ER)CORE, LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE GOVERNMENT PATERNALISM (INTERVENTIONALISM):
CHANGING THE (
HARD) WARFARISM WITH (SOFTER) WELFARISM!
[COMING FROM
MARX(ISM) & GOING INTO KEYNES(IANISM)!]
 

 
 
 
 

 
 
all
(видове) леви(чари) привиждат в сънищата си, баси,
как, ти да видиш, „гнилия капитализъм се (само)разпада“…

и така,
(как) чрез световна диктатура „ще спасят Света“!
Ох, тези ла гранде Спасители-„
хуманисти, мистици!
Маркс(измът) МРАЗИ собствениците
(на private property), lovely Josephine,
и иска да ги елиминира, да ги изтреби!
{и успява в някои страни, с помощта, баси,
на
marxists Ленин, Сталин, Мао, etc.}
Ала елиминирането на собственици/capitalists
(БЕЗумието of abolishing the private property)
означава елиминиране на
(polit & economic) свободата,
означава елиминиране на
the wealth/productivity!
Елиминиране на the wealth/productivity, lovely Jos,
(i.e.
икономическа НЕефективност)
is a real(ly absolutely huge) THREAT
to our
(national/regional/world’s) HEALTH/щастие/life
i.e. it is an absolfuckinlutely
EVIL stuff!
Маркс(измът) има absofreakinlutely
истерична
ЛЮБОВ към НАСИЛИЕТО -
инспириран
a от absofreakinlutely илюзията
за търсене & елиминиране на класовия враг!
Да, за
all hard & soft социалистите, lovely Jos,
the only game (show) that they live in is
the class:


те(зи хора) не, не, не виждат THE INDIVIDUAL as such,
but they (absolutely
тъпо) виждат (гледат на) човек, баси,
само като
a part of някаква си (good or вражеска) ГРУПА,
защото, ти да видиш, the collective (interest; property) is above
the individual (interest)!
Последният трябвало да се (само)жертва
в името на
the larger than life Каузата: „(за) the Общото благо“!Щ
 
 

Баснята разказвана от
ми
(с)тичния (wizard) Marx
to his emotionalist community -
too sensitive, but intellectually immature individuals,
who place an importance on expression of feelings,
not on the rational
reasoning!
Oh, this мистична fairy tale!
Баснята of communification!
Oh, that
communitarianism!
Ох, таз‘ huge НЕефективност!

 
 
Светът на
червения етатизъм:
Голямата Държава и малкия човек!
 
[Авторитарният манталитет на мислене/действие!]

THE RED (REVOLUTIONARY) RAGE!

[BAD IDEAS ARE (DESTRUCTIVE) LIKE CANCER!]
 
[The greatest, lovely Josephine, (achievers of)
violence1, interventionism2 & (state) corruption3!
  
 
Get down on your fuckin’ knees, обикновено човече,
and freakin’ submit – in the name of реалния СОЦиализъм!” –
кресливо dictates the Red State’s Leader(ship)!
Oh, that coerciveness,
ох, таз terrible принуда!
Ох, таз‘ СОЦ
 ЗЛОнамереност и ЗЛОвредност!


Хората, които психологически проектираха

their собствени страхове и омраза, lovely Jos,
 
into the new (Big Bro’s) доктринална CHANGE!
Голямата промяна: the New "happy" [soc] life!


Oh, that great infantility – it leads to УТОПИЯ!
А по-късно до (bloody) реализирана дистопия!
Левичари.
Ляво мислещи хора. Групизъм.
Хора с
авторитарно съзнание. Groupthink.]


ДНК-то на (hard & soft) égalité:
the G centralization of power!
[Авторитарният манталитет на мислене.]
All етатисти, lovely Josephine,
absofreakinlutely l-o-v-e
to concentrate (& keep) power!
Това е идиотщината, lovely Jos,
на the really coercive nature of
(any type & colour of) егалитаризма!
Това е
еман(цип)ацията, lovely Jos,
на ДЕморализацията; дебилизацията
на цивилизацията!
Get that? Баси!
Това е
the tribalism! Yes, absolutely!

The primitivism of (
red) мистицизъм!

[ДАЛЕЧ, БРУТАЛНО ДАЛЕЧ -
ОТ 
РАЦИОНАЛНОСТТАБАСИ!]

За the класовия манталитет!
[Авторитарният манталитет на мислене.]
Of
the red соц(иална) утопия,
която носи absofuckinlutely bloody мъка, болка, failure!
Ох, тоз‘
Велик(ият) Октябрь?!
Ох, тази
Marxist идеология!
Ох, тази
evil соци(де)ология!
Ох, тази
най-Голямата лъжа!
Ох, тази
лъжа водеща до тотал(итар)на деструкция!
Деструкция
of the true values!
Ох, тази huge вред(ностт)а на Marxist идеологията!
Oh, that great(est) Wizard,
който проповядва,
lovely Jos,
налагане на НЕсвобода, баси,
на
real посредствеността, баси,
на робски манталитет
& premises!

СОЦи(де)ология на бухалката.
[Авторитарният манталитет/culture на (the group) мислене.]
Соци
(де)ологията на (polit, economic + social) НЕсвободата,
на Н
Eсвободолюбивия дух, на принудата, на big щетата!
Соци
(де)ологията на ОТЧУЖДАВАНЕ на човека, lovely Jos,
от соц частната собственост, а следователно и
от смисъла
(+мотивация) за efficient productivity;
т.е. отчуждение (алиенация) на труда/
efforts!
[,което Маркс разбира тотал(итар)но погрешно, inverted!]
Да, lovely Josephine, this is СОЦи(де)ологията на
физическо
1, икономическо2 и психологическо3 насилие!
[защото капитализма трябва да се тотал(итар)но унищожи,
а КОРЕНЪТ на
the evil капиталистическата система
е частната
собственост върху средствата за производство!
Затова тя трябва тотал(итар)но да се унищожи!
Да, bros!”]
Следователно,
it is anti-life, anti-human идеология, баси!
Сътворяването на анти-
човека; новият (соц) човек, баси!
Разбира се,
SSоциделогията на анти-човека, lovely Jos,
винаги
(in the long run) се проваля, тотално! Absolutely!
Марксистката идеология е изворът на деструктивното,
на
НЕпрактичното, на насилственото, а не, lovely Jos,
на производителното, на иновативното, на просперитетното!
Иделогията на
измислен, безсмислен и скучен (сив) живот,
и така докато дойде НЕМИНУЕМИЯТ
тотален фалит!
Да, тази
red соц(иална) утопия, lovely Josephine,
ВИНАГИ носи bloody много мъка, болка, failure!
[Ох, това (collective) social „предприемачество“!
Ох, това (добро)
стопанисване, ти да видиш,
на ла гранде
всеОБЩатА соц(иал) собственост!
Ох, тази одържавена
собственост, СвЯта Светих!
Соц(иал) собствеността
always fails - the system!
Because it cannot (
fails to) create real wealth, long-term!
Соц(иал) идеологията, put into practice, винаги фалира!
Това е the failure of Marxism as economic theory! Yes!]

Марксизъм-Ленинизъм above all, баси! Тоталитаризъм.
Yes, lovely Josephine,
Маркс has produced,
a
Ленин, Сталин, Хрущов и Брежнев наложиха the evil/coercive
Social
(istic) ideology, that generates the SSocial SStandard! Omfg!
The absofreakinlutely world of the (coercive) Social Egalitarianism!
 
SS
оци(де)логия (& PRopaganda) на НЕсвободата, на мистицизма!
СОЦи(де)ологията на тотал(итар)ното насилие, на принудата –
над (the best reasoning, the most productive/competitive) човека!
[Тази соц идеология cannot comprehend, че (раз)ума на човека
не, не, не може (отказва
) да работи насила, под напрежение!]
Тази соци(де)ология, този стандарт, са aggressive и antagonistic!
Тази соци(де)ология, този стандарт, винаги lead към destruction!
Има САМО две версии на тази идеология: hard & soft socialism!
И двете произвеждат (водят до) един и същ economic резултат: collapse!
Ох, таз‘ evil соци(де)ология, ох, таз‘ Соц(иална) утопия! Evil стандарт!
[Yes, it is точно обратното на the ideology of (free market) capitalism.]

 

  


“Когато (rational) хората узнаха красотата на красивото,
(rationallyразбраха (objective1грозното.
Когато 
(rational) хората узнаха добротата на доброто,
(rationallyразбраха (égalité2злото.”
– says Лао Дзъ

*****

So, now then, lovely Josephine,
{because
we’ve understood that
ЗЛОвредните идеи, lovely Jos,
носят absolute (bloody) evilness:
absolutely
интервенционистични
методологии на the absolutely
ЗЛОвредно ЗАКОНодателство,
ЗЛОвредна social(ist) Държава}

let’s talk
за the social and economic effects of the Negativity,
let’s show
the evil индуциран social(istic) effect of Marx(ism),
let me introduce to you
the face of the ЗЛОТО, the грозното:
 

THE SOCIAL(LY) (NOT
BAD, BUT) EVIL TRANSFORMATION
OF A (MIND OF) INDIVIDUAL & ОБЩЕСТВО, BY THE USE OF
СОЦ[ИАЛНАТА] ИНЖЕНЕРИЯ (THE SOCIAL DARWINISM),
СОЦ[ИАЛЕН] ПОПУЛИЗЪМ! ОХ, ТОЗЗЛОВРЕДЕН POPULISM!

ОХ, ТАЗ EVIL СОЦ(ИАЛ) МАТРИ(АЛ‘)ЗАЦИЯ -
СОЦ(ИАЛНАTA) ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪ(Л)ПИТЕ!
ОХ, ТАЗEVIL СОЦ ПСИХОЕПИСТЕМОЛОГИЯ
НА
КОМУНИЗМА И КОМУНИСТИТЕ, БАСИ?!
 
ОХ, ТАЗ ТОТАЛ(ИТАРНИНФАНТИЛИЗАЦИЯ
OF THE (CULTURE OF) MARXIAN (RED) MATRIX!
ОХ, ТОЗ ABSOLUTELY EVIL CULTURAL MARXISM/LEFTISM!
 

СОЦИАЛНАТА ФИЛОСОФИЯ OF ЕГАЛИТАРИЗЪМ! THE STATISM;
THE
DYSTOPIAN WORLD OF THE RED СОЦ(ИАЛНAТА) УТОПИЯ;
ВЕДНО С ВСИЧКИТЕ НЕЙНИ ИСТИНСКИ IRRATIONAL “VALUES”!VIVA THE LA BIG СОЦ(ИАЛНАТА) УТОПИЯ!
VIVA THE BIG СОЦ(ИАЛНИЯ) РАЙ”, БАСИ!
VIVA
РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКАТА КЛАСА - ПРОЛЕТАРИАТА!

СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА - КАТО ИНСТРУМЕНТ OF THE EVIL(NESS)!
СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА КОЯТО НЕ, НЕ УВАЖАВА (РАЗ)ЛИЧНОСТТА!
СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА OF THE (4Z’S) RESENTMENT! NEGATIVITY;
СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА НА THE КЛАСОВИЯ АНТАГОНИЗЪМ, БАСИ;
СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА НА КЛАСОВАТА БОРБА, DIAMAT CONFLICT;
СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА НА ДЕСТРУКТИВНОТО Т.Е. НА REAL ЗЛОТО!
[Съзнание full of (не)прикрито resentment & anxiety, което
е
ВИНАГИ насочено срещу (истински) успешното! Е, баси!
Това е
ДЕСТРУКТИВНО (evil) съзнание, lovely Josephine,
that носи bloody много мъка и щетиto many милиони ppl!
ОМРАЗАТА срещу успешното, in such a mind, lovely Jos,
keeps on burning inside it,
баси! Това е confused (evil) mind!
Yes, the individual morality, lovely Jos, runs one’s own mind!
Bad (
evil) morality [philosophy, соци(де)ология] – bad (evil) mind.]
OH, THAT (MARXIAN) EVIL (MYSTICAL) МЕТОД(ОЛОГИЯ) НА МИСЛЕНЕ!
OH, THAT (MARXIAN) EVIL SOCIAL (ÉGALITÉ) CONSTRUCTIVISM!
 
[Това е an irrational философия/идеология, lovely Josephine,
the truly evil  СОЦи(де)ологията of the BIGGEST ДЪРЖАВАТА,
of the
СОЦ (racialized) CLASS solidarity! That’s the absolutely
СОЦ(иално)-икономически инфантилизъм of Big Bro Държавата,
 
 
която може да променя the nation/света – само към по-ЗЛЕ,
защото е МОТИВИРАНА от омраза & resentment (of the good);
ОМРАЗА, НИХИЛИСТИЧНА ОМРАЗА, на (sub)conscious level, баси,
която иска
да (раз)руши (essentially) the most successful/productive:
ИСКА да abolish, да елиминира the greatness (of the real heroes)!
 
Yes, lovely Josephine, this is the lowest, the most evil of all stuffs,
coming from the негативната (or нихилистичната) перспектива! OK?
It’s (the red) философия of НЕГАТИВНАТА промяна, баси! Get it?
Yes,
това именно произвежда the VICTIM (identity class) mentality
i.e. the entitlement (group) манталитет, баси! Това е evil tribal(ism)!
This is the absolutely
destructive path towards REGRESS & FAILURE!
This is
the most destructive философия (нихилистичен манталитет),ever!
It is an
absolutely IMPOSSIBLE философия,
which (because absofreakinlutely
MYSTICAL)
is
totally cut off from the objective reality!
Oh, that
evil (total) SOCIAL destructiveness!
 
 
Of the Big (Brother’s) доктринална EVILness:

of
СОЦиализирана DEMORALIZATION,
of
the СОЦиализиран КОНФОРМИЗЪМ,
of СОЦиализирана (полит-)икономика!
[of the (today’s) model of кейнсианизъм,
embedded in the Law, the Constitution]
Oh, that СОЦиализирана, lovely Jos,
absolute
IDEOLOGICAL SUBVERSION,
based onto a SUBVERSIVE MORALITY!
Oh, that
evil principle of СОЦ(иализъм)!
OH, THAT TOXIC IDEOLOGY OF THE (SYSTEM OF) [100%] SOCIAL(ISM)!
It’s all about the evil ideology of (hardcore, red) EGALITARIANISM!

It’s (the evil) философия of many ANGRY people, lovely Josephine,
that (завистливо-злобарски) RESENT the (най-efficient) producers,
ведно с the benevolence of the free-market competition! Е, баси!
Това е
a absofreakinlutely evil философия & irrational идеология!
Това е
философията на класовото разделение, lovely Josephine,
of all the people into
(една) добра и (другата) лоша ГРУПА, баси!
Философията, която references the group, not the individual, баси!
Философията, която учи, че хората have класово съзнание, баси!
Философията на принудата, на corrupt minds, на НЕсвободата!]
THE SOCIAL (ЗАВИСТЛИВО-ЗЛОБАРСКА, COERCIVE) IDEOLOGY!
ИДЕОЛОГИЯ OF ЗАХРАНВАНЕ НА THE MIND OF AN INDIVIDUAL С
КЛАСОВА ОМРАЗА, КЛАСОВА НЕНАВИСТ, КЛАСОВ RESENTMENT!

ОХ, ТОВА
КЛАСОВО-АНТАГОНИСТИЧНО ХЕЙТВАНЕ, БАСИ!

THE IDEOLOGY, CREATED BY THE (RADICAL RED) GOD! Е, БАСИ!
 
THE (ONE & ONLY
МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИ) СОШЪЛ(IST) GOD!
ТАЗИ ИДЕОЛОГИЯ WANTS ДА ОТНЕМЕ (ЧАСТ ОТ) ONE’S OWN
PRIVATE PROPERTY, BY (ЗАПЛАХА! ОТ УПОТРЕБА НА) FORCE!
ДА, ТАЗИ
EVIL ИДЕОЛОГИЯ, LOVELY JOSEPHINE, (CAN ONLY)
ОПЕРИРА
ON (THE BAD PRINCIPLE OF) C-O-E-R-C-I-O-N, RAPE:
ТОВА Е THE ABSOFREAKINLUELY ИСТИНСКОТО/ТОТАЛНОТО ЗЛО!
 
За the absofreakinlutelylovely Josephine,
most evil 
нихилистична идеология ever –
of the (
мистичнияСОЦ totalitarianism!
За най-голямото зло – на 20-ти век:
the
диктатурата на националистите,
на
интер-национал-социалистите!

 

Абсолютното злоlovely Josephine,
is the aggressive 
силата, която разрушава всичко,
до което се докосне! Разрушава животи, носи смърт!
Разрушава 
цели (rich in resources) държавиlovely Joss, и
носи mediocre & dishonest life, generates НЕрадост, negaliving!

МАРКСистката левица.

БЕЗрадостната визия
[the doom&gloom mentality]
за
живота и the world!
The malevolent силата!
Власт на всяка(ква) цена! 
Ох, lovely Josephine,
тоз‘
absolutely evil пролетарски Интернационал(social)изъм, тирания!
 
The
social agenda, която absolutely легитимира the bloody насилието!
 
   
Ох, таз evil СОЦиалистико-КОМунистическа програма -
на
10-те (НЕпрактични) принципи (10-те Commandments)
на the truly EVIL IDEOLOGY пропагандирана от the Communists (манифест)!
  
The social agenda - of „чистите и святи“ марксистко-ленински идеи.
The
social agenda, която заменя, lovely Jos, Господ с (Нов) Господар!
The social(ist) agenda of
BIG(ger & Omnipotent) Държавата/Government!
Държавата – Господ(ар): феминизъм, социализъм, комунизъм & welfarism!
This is the world of
the (most extreme type of) нихилизъм & “humanitarianism”:

Държавата/(КОМ)Партията=GOD!
[
Държавата of the Ppl! Народната!
Диктатурата на “пролетариата”!]

“Аз съм Истината, и Пътят, и Животът!
Аз съм Господ, Бог твой1;
да нямаш други богове, освен Мене
2!
Аз съм Всемогъщият Бог, Господарят,
the One (& only) Бог! You belong to me!
Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител,
който за греха на бащи (безмилостно жестоко) наказвам 
до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят,
и който показва милост до хилядно коляно
към ония, които Ме обичат и пазят
Моите заповеди!
I am always punishing the guilty [the врагът, the evil]!
Аз съм Истината, и Пътят, и Животът!“ Oh, yes, yes, yes!

Държавата above all, above the individual!
The Social good above the (small) individual!
[
Авторитарният манталитет на (class) мислене!]
Държавата (а не човека) – в центъра на живота!
[Принизеният човек пред КУЛТА към Държавата!]
The great (
evil) Глупостта: “питай, какво можеш
да направиш ти за Държавата/Партията си!”
(
а не, не, не какво Tя е длъжна да прави…)
Това именно, lovely Jos, е Държавата на Сошъл(ist) НЕсправедливост!
(и днес важи същият тоз‘ принцип, макар и в по-мека application)
 &
 
 
Of the (hardcore) red "Манната" небесна!
Of the
еман(цип)ацията на hard (& soft)
coerciveness, утопизъм, 4Z’s & failure!
And the Godfather of
Соц(иализЪм)а! Баси!
The Motherhood of the collectivist mindset! Баси!
 
Oh, that СОЦ(иал) - absofreakinlutely false (class) narrative!
Oh, those
EVIL социал(ист)-революционери! Мъката водят!
 
Ох, това
(мистично, violent, coercive) колективно безумие!
Ох, това
collective (class) mindset, prescribed by Marx(ism)!
 


It’s all about the absofreakinlutely world, lovely Josephine,
of the
ла гранде Social (& economic) egalitarianism! Баси!
Това,
lovely Josephine, е войната срещу the productive,
срещу the smart(est), срещу (най-)практичните хора,
водена by the (many) absofuckinlutely насилниците!
This is a (polit-economic) system (or an institution),
която is forcing the people (of a nation/region):
forcing the ppl to do (all kind of) things, 
баси!
Ох, таз‘ принуда, НЕдоброволност, 
coercion!
Ох, таз‘ НЕ
свободна система, тоталитарна!
It is absolutely НЕпрактична система,
НЕ
продуктивна, НЕпросперитетна,
сива, UNcompatitive, деструктивна!

Марксистки левичарски тоталитаризъм/централизъм!

 
Светът на Голямата (всесилна) Държава и малкия човек!
THE HARD (RED) ПОПУЛИЗЪМ НА
THE (RED) ÉGALITÉ ДЪРЖАВАТА,
ДЪРЖАВАТА НА RED ОЛИГАРХИЯТА!
ЗА ДИКТАТА НА THE RED É(GA)LITÉ!
ЗА
ДУХОВНИТЕ (ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ОСНОВИ OF
THE NON-RELIGIOUS (АТЕИСТИЧЕН) МИСТИЦИЗЪМ:
(
RED IDEOLOGY OF THE) МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ.
OH, THAT ABSOLUTELY EVIL (RED) DICTATORSHIP!
OH, THAT
EVIL (RED) ДОКТРИНАЛЕН ТРИБАЛИЗЪМ!
 
ЗА
 THE (EVILМЕТОДОЛОГИЯТА ПРОИЗВЕЖДАЩА
МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИТЕ РЕЖИМИ, LOVELY JOS,
КОИТО BETWEEN 
1917 AND 1989, ОМФГ,
KILLED ABOUT 100 
(СТО) МИЛИОНА PEOPLE
И ДОНЕСОХА THE GREAT ПРОВАЛ & DESTRUCTION!


 
 
 
 
OF THE HARDCORE RED DREAMING.
OF THE (MORALITY OF) MM, (MMM).
ON THE ABSOLUTELY DESTRUCTIVE MMM-ISM!

МАРКСИСТКИ
МАТЕРИАЛИЗЪМ. МАРКСИСТКИ МИСТИЦИЗЪМ.
(ПО)ГРЕШНАТА
(BASED ON UNREALITY) PSYCHO-EPISTEMOLOGY
В (THE MAIN SET OF) IRRATIONAL ИДЕИТЕ НА ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА!
*

СЕКУЛАРЕН МИСТИЦИЗЪМ. СОШЪЛ(ISTIC) МИСТИЦИЗЪМ.
МАРКСИЗЪМ.
 


 
 
 
OF THE GREAT RED (СОЦ) IDIO(CRA)CY!
[A
оne-great-Партия система, с great Вожд,
ведно с терористките организации МВР/ДС,
doing “wiseЦентрално планирана, контролирана,
регулирана и управлявана
соц икономика! Баси!
Yes, all these radically red people, lovely Jos,
живеят (
тъпо) in (домейна на) a bloody utopia,
based on 
идея of а Great мистичен Wizard,
който 
следва an absolutely delusional етика,
that
always fails (the ppl) – in the long run!]

OF THE ABSOLUTELY CORRUPT RED MIND(SET)S,
BASED ON
MARX’S IRRATIONAL SYSTEM OF VALUES,
THAT ARE ИКОНОМИЧЕСКИ ABSOLUTELY UNPRODUCTIVE,
& THAT ПРОИЗВЕЖДАТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ! ABSOLUTELY!
OH, THAT ВЕЛИКА RED IDIO(CRA)CY, AN EVIL IDEA(L),
THAT НОСИ МНОГО СМЪРТ, МЪКА, БОЛКА И НЕЩАСТИЕ-
НА СТОТИЦИ МИЛИОНИ ХОРА
ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ! Е, БАСИ!
THAT’S THE GREAT RED (СОЦ) IDIO(CRA)CY, FAILURE, UNREALITY!
ВЕЛИКАТА (BLOODY) ЧЕРВЕНА (, РЕКИ ОТ КРЪВ ПРИЧИНИЛА,) ИЛЮЗИЯ!
OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY LA GRANDE RED (COMMIE) ILLUSION!

Нека да покажем сега, lovely Josephine,
най-велики майстори(-комунисти) на безсмисленото,
на
(bloody) страданието, на НЕуспешното, на злото,
и на
the greatest (bloody) failure, ever! Absolutely!
 
THE BLOODY NATURE OF
СОЦА!
 

THE CLASS(ICAL) MARXISM.
OF THE ÉGALITARIAN (COMMUNIST) UTOPIA!
 
THE (100%) ÉGALITARIAN (SOCIALIST) STATE!
[
Система характеризираща се, lovely Josephine,
by
100% social(ized) ownership
of
all the means of production
ведно с the workers’ “self-management”- соц collective стопани!
Ох, таз‘
100% соц собственост и тезсоц стопани, баси!
Ох, това
100% Държавно стопанисване на икономиката!
Тоз‘ (100% соц) модел винаги фалира, не, не е жизнен!
Историята стотици пъти го е доказвала; и
днес дори!
Това е the failure of Marxism
as economic theory! Yes!]

Е(сте)тиката of the red totalitarian communitarianism:
social (& economic) egalitarianism, equalitarianism!
Светът на Голямата (и absolutely всесилна) Държава
vs (
много, много) малкия (и незначителен) човек!
[
Авторитарният манталитет/CULTure на мислене.]
 

 
 
 

СОЦиализъмѣ, твърде много (НРБСОЦиализъмѣ –
too much хумани(тари)зъмѣ с човешко лице! Баси!
[So, tell me, lovely Josephine,
are you IRRATIONAL enough
TO BELIEVE in the
(RED)
СОЦ fairytales, наратив?]
Авторитарният (hardcore) манталитет на мислене.


ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY (BLOODY) ЗЛОТО!
(BLOODY)
ЗЛОТО В РЕАЛНОСТТА!
[КОЕТО IS RUNNING IN THE MINDS,
WITHIN THE “УЧЕ́
НИТЕГЛАВИ, OMG,
OF ALL THE ÉGALITÉ
ХОРАТА, БАСИ!]
Да, има, съществува, lovely Josephine,
АБСОЛЮТНОTO (
HARDCORE) (BLOODY) ЗЛО:
[
желание за] власт над всички и всичко!
Power over the people, power to the State!
Absolute (State) power corrupts absolutely!
[
и пролива много, много човешка кръв, баси!]

*
OF THE NEW "HAPPY" [СОЦ, СССР] LIFEБАСИ!
ДА ПОСТИГНЕМ (THE COMMIE) РАЯ: ДЪРЖАВАТА НА ВСЕОБЩОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ!
[За (мистицизма на) Маркс,the kомунизмът, lovely Josephine,
ще бъде (а социо-икономическо common goodness of анархия:)
a global 
moneyless, stateless, безкласово & wageless общество;
общество, където няма пари, няма да е нужно да работиш every day,
където няма свободен пазар, няма покупко-продажба, няма 
класи,
няма търговия, няма exchange (of earned values), няма стоково производство,
а има само (easy) потребление…?! Ох, 
great, great stupidism!
Така е (когато 
delusionally вярваш) в Рая, on Earth?! Омфг!
It’s all about the 
мистичната (égalitéidea of Рая– на Земята! Омфг! Баси!]

ЗА ДОБРОТО НА ОБЩ(ЕСТВ)ОТО”! “В ИМЕТО НА (НА)РОДА! “FOR THE PUBLIC GOOD”!
НАПРЕД, ПОД МЪДРОТО РЪКОВОДСТВО НА КОМПАРTИЯТА-GOD”! ПСИХАРЩИНА, БАСИ!
[Доктор Йозеф Гьобелс: "Социалистът е такъв човек, който за Oбщото благо, пренебрегва своето (личното)!"
А и Господ-Партията (+ Вождът) мисли за (доброто на) малкия човек; и ще построи the Heavenза малкия човек!
Eдинственият начин, баси, да се осъществи the ла гранде (50%-100%) соц реализма, lovely Josephine,
е да се използва Държавна force/interventionism срещу продуктивните хора - за да се изземва wealth от тях;
което
силово (50%-100%) иззето wealth, lovely Jos, да бъде redistributed as “free” stuff to the less productive ppl.
Всяка (малка или голяма)
държавна интервенция в икономиката, lovely Jos,
вреди (малко или много) на the principle of free market & the competition!]
Red идеологическа индоктринация и конформизъм.
Интернационалът: всезнаещо и всемогъщо Същество.
НЕпогрешимият (red) Бог! Той решава, lovely Jos,
кое е правилно и кое грешно; the ppl must obey!
The (anti-religious) world of the (red) totalitarianism!
{
Аналогът-заместител на the supernatural религията!}
[The faithism of]  Интернационалното братство, баси!
 
It’s the “magic” of Marxism[-Leninism], stupid!
Това е in fact (
колективистична), lovely Jos
философия of the (coerciveкрадеца
която е absofreakinlutely издигната в 
absofuckinlutely (irrational) идеология(-митология) – за „
общото благо(състояние)!
Ти да видиш, значи! 
Това е the absofreakinlutely world of 
Светлото бъдеще! Of Сияйният комунизъм! 
Ох, това
(égalité) бъдеще, правено от Партията-Майка, БКП [БСП, today]!
Oh,
тез‘ (dumb) строители на (égalité) интер-национал-СОЦ(иализм)а, баси!
 
 
 
   
Ох,
таз evil СОЦиалистико-КОМунистическа програма -
на
10-те (НЕпрактични) принципи (10-те Commandments)
на the truly EVIL IDEOLOGY пропагандирана от the Communists (манифест)!
    
 
   
  
  

The absofreakinlutely тоталитарен (соц) манталитет на мислене (& according actions):
Да живее Великата [Интер-национал-]Социалистическа Държава! State monopoly!
Всичко в името: на 
(На)рода, на the common goodна the (М-Лpublicnessof course!
За доброто на Народа, за народное счастье, за SSветлото Бъдеще – в Народната (демократична) република!
Републиката на (
revolutionary) диктатурата! Пролетарската. Марксистко-Ленинската. Съветската (болшевишка).
“Hey people, citizens, братя, hey you,
you ought to FEEL within yourself,
that it is your (
inter-national) DUTY, as a human,
to
(be ready to) SACRIFICE your own life (values)!
за доброто на (На)рода, Общото,
the commune!”-
проповядва
the evil Marxist narrative. Баси?!
It’s the communitarian-based парадигма, баси!
[Парадигмата, която опитва to brainwash ppl’s minds.]
The worst (most irrational, evil) fundamental principle of тоталитарния collectivism is: MIGHT MAKES RIGHT!
It’s all about
(using) coercion; (заплаха от) using (физическа) force – evil power „целта оправдава средствата“!

Yes, lovely Josephine,
it’s all about (using) 
the brute force of the (doctrine of) (M-L) mysticism:
the end justify 
the (use of any) means, щом работиш for a „Holy“ Кауза! Баси!
 
  

Сила есть право! Правото е на страната на силния! Правото (е) на по-силния!
If you don’t really understand this absofreakinlutely principle, lovely Josephine,
you won’t 
истински understand anything in morality, politics and economics!
 
ВОЖДИЗМЪТ/БАЩИЦАТАOF THE BIG ДЪРЖАВАТА/GOVERNMENT &
THE BIG LEGAL PLUNDER! THE RULE OF (ПАРТИЙНАТА) ОЛИГАРХИЯ!
THE HUGE (100%) ДЪРЖАВЕН (ÉGALITÉ) CORPORATISM!
THE RULE OF THE IRRATIONAL (
IMMORAL) (СОЦ) LAW!
THE RULE OF ABSOFREAKINLUTELY (
СОЦ) ДИКТАТУРАТА!
ОХ, ТОЗИ
BLOODY 20-ТИ ВЕК! ОХ, ТЕЗИ (M-L) КОМУНИСТИ!
OH, THAT BLOODY & EVIL CULTURE OF (RED) COLLECTIVISM!
 
 
The absofreakinlutely тоталитарен (red & brown соц) манталитет
на мислене
(& according action)! Not the Road to Prosperity!
The road to absolute
тотал(итар)но (сошъл-economic) failure!
[The
bad philosophy of social(ism) does NOT work; CANNOT work!]
 
 
   .
   
ЗЛОТО, LOVELY JOSEPHINE,
КОЕТО
ABSOLUTELY ДЕФЕКТИРА ОБЩ(ЕСТВ)ОТО!
*
 
ЗА (
THE EVIL) ДУХОВНИТЕ ОПОРИ
НА
МАРКСИЗМА(-ЛЕНИНИЗМА), БАСИ!
10-те идеологически опорни точки!
 
  
Ох, този (dream of) absolutely bloody (red) ОБЩ(ностен) (социал-икономически) equalitarianism!
[Of the new "happy" [Соц, red СССР, red China] life! Баси – the (bloody) black redness, gangs!
  
The
100% Zombie (СОЦ) economy!


Red социализѣма ОТНЕМА собствеността от хората; ОТЧУЖДАВА хората от собствеността!
Отчуждените (от
private собствеността) хора, lovely Jos, because of this evil égalité principle,
не, не, не намират своя интерес i.e. са дезаинтересовани и престават да намират
real смисъл в работата (полагане на hard effort)! И този evil марксистки принцип
прави хората (ведно с политически, а и) икономически и финансово ЗАВИСИМИ от
Великата и Всесилната Соц Държава-Партия (
Master)! Ох, този Great Wizard!
Така, именно чрез отнемане на (отчуждението от) the private property, lovely Josephine,
се отнема свободата of the individual; престава да съществува свободен пазар! Absolutely!
Така именно идва Голямото (Дълго) Червено Робство! Greatest Соц демагогия!
  
Ох, тези
absolutely фундаментални (evil) духовни опори -на марксизма(-ленинизма), баси!
Oх, тая СвЯта Светих, баси! Ох, тоз‘ единен („творчески, жизнен“; социалистически) процес!]
    
ЗА ДУХОВНИЦИТЕ – НА THE (TODAY’S) LEFT ЕГАЛИТАРИЗМА!
За the absofuckinlutely разгонената (red соцégalité глутница!
That is really the (
red) “вълкът” , lovely Josephine,
 
[
тоталитаристът/етатистът/groupthink/statehoodness]! Yes! The superbadness!
After all, lovely Josephine, it is all about хищникът – of the (égalité) collectivism!
And the хищника’s very, very old (emotionalistic; мистични, цинични) мантри …

Of
the Great Red Wizard, (pure) марксизъм, (хард) inter-национал-социализъм!
Yes, it is a great part of the evil world of tribalism: (the wizard of) мистицизѣм!

Да, (hard & soft) марксизмът, lovely Josephine, е мистицизѣм, tribalism!
Да, светското име на мистицизѣма е марксизъм! ОК? Get it, lovely Jos?
It’s all about the evilness of (ДОКТРИНАТА of) мистицизма!
It’s ИЗТОЧНИКА of фашизоидното! Yes, absofuckinlutely!
Мистицизмът breeds
totalitarianism!

 


 

 
 
The absofreakinlutely тоталитарен (соц) манталитет
 на мислене (
, motivation & according action)!
 
 
 

Ох, тези 
dumb wizards – all dressed in (bloodyred