Борбата и битките на the positive vs the negative (в човека)

 

Всеки профил (properties) на всеки индивид, който еднозначно го индентифицира в различните периоди от живова му е динамичен, в дългосрочния план на живота му. За различните профили,