OF THE TODAY’S
(21 CENTURY) ЗЛОТО!
ЗА (ТРИЪГЪЛНИКА НА
THE WORLD’S) ЗЛОТО!
ЗА ПОЛИТБЮРОТО
, LOVELY JOSEPHINE,
НА
THE TODAY’S (WORLD) ABSOLUTE ЗЛОТО !
[ЗЛОТО МРАЗИ И ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFREAKINLUTELY НЕИСТОВО ИСКА ДА ХУЛИ,
И ИСКА ДА
УБИЕ (НАЙ-)ДОБРОТО/УСПЕШНОТО,
‘CAUSE IT’S IN ESSENCE @ ROOT ФАШИЗОИДНО,
ЗАЩОТО В ОСНОВАТА СИ Е HUGELY АГРЕСИВНО
И ВИНАГИ ТЪРСИ (
WARFARE) КОНФРОНТАЦИЯ!]
 
 
 

ЗА ДЕСПОТИЧНИЯТ (СРЕДЕН И ДАЛЕЧЕН) ИЗТОК!
ТЪМНАТА (АЗИАТСКА; TRIBALISTIC) ТРИАДА”,
THAT IS STILL LIVING IN THE DARK AGES!

 

         

NO, NO, NO
DEMOCRACY, YET!
AND MOVING, LOVELY JOSEPHINE,
(
MORE & MORE) AWAY FROM FREEDOM!
[IN MOST OF ASIA, AFRICA & LATIN AMERICA]
ЗА ОГРОМНИЯ СТРАХ ОТ ДЕМОКРАЦИЯ!
И ИМЕННО ЗАТОВА,
LOVELY JOSEPHINE,
ПОРАДИ ТОЗИ ABSOLUTELY ОГРОМЕН СТРАХ,
THE AUTHORITARIAN
ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМ0ЖНО
ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА АВТОКРАТИЧНИЯ (СИ) РЕЖИМ!
НЕДЕМОКРАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ IS BASED ON,
СЕ КРЕПИ НА ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOS,
(ЗАПЛАХАТА ОТ) (ДЪРЖАВНО) НАСИЛИЕ, БАСИ,
УПРАЖНЯВАНО BY A TINY MONORITY, ВЕДНО С
ITS ABSOFREAKINLUTELY EVIL ПОЛИТ ВОЖДОВЕ,
КОИТО
ПОЛУЧАВАТ БЕЗПРЕДЕЛНА ВЛАСТ OVER
THE HUGE МНОЗИНСТВОТО ОТ ХОРАТА, БАСИ!

ЗА (THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL) STATES,
В КОИТО
НЯМА(T) ДЕМОКРАЦИЯ, LOVELY JOS,
НО ИМА БРУТАЛНИ ОЛИГАРХИЧНИ КЛАНОВЕ И
ПОЖИЗНЕНИ АВТОРИТАРНИ ПОЛИТ ВОЖДОВЕ!
OF THE ABSOLUTELY ЗЛИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
И ВРЕДНИТЕ COERCIVE MENTALITY1 & IDEOLOGY2,
КОИТО ARE (BOTH) BASED ONTO COLLECTIV(ISM) =
PREACHING OF
(POPULISM-BASED) SAVIOUR(ISM):
CENTRALIZATION OF (STATE) POWER, STATISM!

ЗА (THE EVIL) ПУТЯТ КЪМ ДИКТАТ(УР)А:
THE (EVIL ИДЕОЛОГИЯТА OF) STUPID(ISM) =
П@ТИНСКАТА РУСКА IRRATIONAL ДЪРЖАВА,
КОЯТО КАКТО И
КИТАЙСКАТА (CCP) ДЪРЖАВА,
(BOTH БИВШИ М-Л SOVIETISM-BASED STATES)
И THE RELIGIOSITY-BASED МЮСЮЛМАНЛЕНДИЯ
ПРОДЪЛЖАВАТ (ALL) ДА ABSOFREAKINLUTELY
(ДЕМОНИЗИРАТ THE IR = INDIVIDUALISM =)
ПРОИЗВЕЖДАТ ИСТИНСКИ ОГРОМЕН ДЕФИЦИТ -
(ОБЩО)
МОРАЛЕН1, (ОБЩО)ДУХОВЕН2 И (ОБЩО)ДЪРЖАВЕН3:
ДЕФИЦИТ НА (REAL) СВОБОДА1, РАЦИОНАЛНОСТ2,
И РАЗБИРА СЕ, НА ИСТИНСКА (
GOOD) ДЪРЖАВНОСТ3!
ДА, ВОЖДОВЕТЕ П@ТИН, СИ И НА МЮСЮЛМАНЛЕНДИЯ
ALL TOGETHER ПРОИЗВЕЖДАТ НАЦИОНАЛ1(СОШЪЛ2)ИЗЪМ3!
THAT IS THE REALLY WRONG DIRECTION, ГЛУПАЦИ!
THIS DIRECTION BRINGS
НЕСВОБОДА, СТРАДАНИЯ=
ДЕСТРУКТИВНО ВОДЕНА ПОЛИТ-ИКОНОМИКА =
THE TRULY IRRATIONAL FRAME OF REFERENCE,
THE TRULY NEGATIVE (МИСТИЧНА) PERSPECTIVE,
THE FULLY INCOHERENT VIEW OF THE WORLD,
LIFE,
LIBERTY & THE (PURSUIT OF) HAPPINESS!
THAT IS THE WRONG DIRECTION ЗА РАЗВИТИЕ!

ДА, НЕКА СЕГА (В ТАЗИ ТЕМА) ДА ПОГОВОРИМ
ЗА
(ВЪЗ)РАЖДАНЕТО, LOVELY JOSEPHINE,
(ПРЕ)РАЖДАНЕТО (ПРЕЗ 21-ВИ ВЕК), НА
THE GREATEST FUNDAMENTAL PROBLEM!
SO, WHAT IS THIS GREATEST PROBLEM?

IT IS THE TRIBALISTIC МИСТИЦИЗЪМ =
(HARD VERSION 2.0 OF) АВТОРИТАРИЗЪМ:
ВСЕ ПО-МАЛКО СВОБОДА (FOR THE PPL) И
ВСЕ ПОВЕЧЕ КОНТРОЛ (OVER THE PPL) VIA
THE MERGE OF STATE & CORPORATIONS =
FASCISM REBRANDED i.e. НЕО-ФАШИЗЪМ!
ДА, ТОВА Е ДНЕШНОТО ABSOLUTE ЗЛО!
[ВЕДНО С НОСТАЛГИЯТА, LOVELY JOSEPHINE,
THE
П@ТИНISM (& ASIAN) НОСТАЛГИЯТА,
ПО
ВЧЕРАШНИЯ ФУТУРИСТИЧЕН СССР-ИЗЪМ!
OH,
THAT EVIL DOCTRINE OF MYSTICISM!]


THAT’S THE EVIL WORLD OF THE FASCIST REGIME, HARD STATISM=
THE (ABSOFREAKINLUTELY COERCIVE) FORCE OF THE WORST EVIL,
OF
THE ABSOFREAKINLUTELY TOTALITARIAN CONTROL (= ДИКТАТ)!
THAT’S THE
ПОЛИЦЕЙСКАТА (ДС; КГБ; СCCP) ДЪРЖАВА VERSION 2.0!
ЗА THE TODAY’S (ДЪРЖАВИ WITH THE WORST FORM OF) БАНДИТИЗЪМ,
THAT ARE ALL BASED ONTO
ИДЕЯТА АВТОРИТАРИЗЪМ = EVIL SYSTEM=
НОВИЯ
АЗИАТСКИ (ТРИЪГЪЛНИК OF HARD) ДЕСПОТИЗЪМ, STUPID(ISM),
КОЙТО СЕ ОПИТВА ДА ЗАТРИЕ ЦИВИЛИЗОВАНИЯ (FREER WESTERN) СВЯТ!
ОХ, ТОЗИ
ABSOFREAKINLUTELY МЕГА ОГРОМЕН, LOVELY JOSEPHINE,
ЗЛОВРЕДЕН (21 CENTURY) (АЗИАТСКИ) ДЪРЖАВЕН НЕО-ТОТАЛИТАРИЗЪМ=
УЛТИМАТИВНОТО ЗЛО = THE SOCIOPATH(OLOGICAL) LEVEL OF THE EVIL!

     
ЗА THE AUTHORITARIAN(ISM-BASED) “GREAT” IDEA(L):
ЗА THE RUSSIAN (P@TIN’S) HUGELY EVIL GREAT IDEA(L);
ЗА КИТАЙСКАТА (КОМУНИСТИЧЕСКА) EVIL GREAT ИДЕЯ;
ЗА THE МЮСЮЛМАНЛЕНДСКАТА ИДЕЯ, “GREATIDEOLOGY!
[YES, IT’S ALL ABOUT THE EVIL IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE,
 THAT IS BASED ON
(SOCIALIZED) NATIONALISM & ALTRUISM!
ТАЗИ DIRTY КОМБИНАЦИЯ Е ГОРИВОТО НА ЗЛО(ВРЕДНО)ТО!]
   
OF THE (TODAY’S WORST EXAMPLES OF THE POLIT) GANGSTERISM!
   
 

ЗА ИСТИНСКАТА АГРЕСИВНА СЪЩНОСТ НА TODAY’S (ДОКТРИНАТА НА)
П@ТИНСКА РУСИЯ (P@TINOLOGY), CHINOLOGY & MUSULMÁNLАNDOLOGY:
THE (ABSOFREAKINLUTELY EVIL DOGMATIC ДОКТРИНАТА OF) ТЕРОР(ИЗЪМ),
THAT IS ALAWAYS BASED ONTO THE ABSOFUCKINLUTELY
DICTATOR(SHIP)S!
 
SO, LET US NOW, LOVELY JOSEPHINE, ДА ПОГОВОРИМ ЗА
THE MOST
WICKED ХОРА В ДНЕШНИЯ СВЯТ: REAL ДИКТАТОРИ.

OF THE HARD AUTHORITARIAN (SELF-APPOINTED) ШЕРИФИ!
ЗА (ФИЛОСОФИЯТА OF) BAD & WORST (WORLD) ACTORS!
ЗА
THE HARDCORE АВТОРИТАРИЗЪМ – ПРЕЗ 21-ви ВЕК!
[WHICH IS MAINLY COMING FROM THE EAST, FROM THE ASIAN MATRIX]

ЗА THE TODAY’S (ФИЛОСОФСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ВРАГОВЕ
НА THE (WESTERN) TRUE CIVILIZATION (CIVILIZED WORLD) -
ВРАГОВЕ НА REASON(ING), SCIENCE & (USING) RATIONALITY!
ТЕЗИ (VERY IRRATIONAL) ХОРА СА (MORALLY) КОФТИ STUFF!
ТЕЗ (IRRATIONAL) ДЪРЖАВИ  СА EVIL (DOCTRINAL) STUFF!
ТОВА Е (ПОЛИТИЧЕСКИЯ) ФРАНКЕНЩАЙН НА 21-ВИ ВЕК!
 
  

ЗА РЕЖИМИТЕ (V 2.0) НА HARD АВТОРИТАРИЗЪМ:
ДЪРЖАВЕН АЗИАТСКИ КАПИТАЛСОЦИАЛИЗЪМ
,
BASED ONTO THE NEW (
FAITH IN) TZARISM -
СТАРИЯТ НОВ (TYPE OF) GLOBAL(IST) STUPIDISM!
OH, THAT STATE-CARTEL: ГОСПОДА(РЯТ) OF ASIA;
THE CABAL OF THE (EVIL) ПРИНЦИПА, LOVELY JOS,
OF АЗИАТСКИ HARDCORE ПАТЕРНАЛИЗЪМ, ДИКТАТ!
ТОВА Е
АЗИАТСКИЯ VERY, VERY HARDCORE STATISM!
ТОВА Е THE TODAY’S ULTIMATE INTERVENTION(ISM)!
ДА, ОТ ASIA TODAY И-З-В-И-Р-А, LOVELY JOSEPHINE,
НЕСВОБОДАТА1, МЪКАТА2, НЕЩАСТИЕТО3 OF THE WORLD!
THAT’S THE ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
FULL OF HUGE
DISHONESTY ДОМЕЙН OF THE WORLD,
КОЙТО
ABSOFUCKINLUTELY ПРОИЗВЕЖДА, LOVELY JOS,
THE MOST WICKED PEOPLE WITHIN THE TODAY’S WORLD!


ЗА THE EVIL ИДЕОЛОГИЯ(ТА), LOVELY JOSEPHINE,
OF THE GREAT
БАЩИЦАТА-GOD-ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА!
OH, THAT EVIL (
ANCIENT IDEA OF) PATERNALISM!
[ТИ, LOVELY JOSEPHINE, АКО СИ TRULY RATIONAL,
ТРЯБВА ДА ИМАШ Н-У-Л-Е-В-А ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ
ТАЗ
EVIL ИДЕЛОГИЯ, BASED ONTO STUPIDISM!]
 
 


 
OF THE (ASIAN) GOD OF HARD STATISM, COLLECTIVISM:
THE TOTALITARIAN TYPES OF (THE ASIAN) LEADERSHIP!
ВСИЧКИ HARDCORE АВТОРИТАРИСТИ, LOVELY JOSEPHINE,
DO N-O-T UNDERSTAND AND FOR THAT REASON
THEY DO NOT RESPECT
THE INDIVIDUAL RIGHTS!
THAT IS THEIRS ESSENTIAL
ХАРАКТЕР(ИСТИКА)!

OF THE [(UN)CONSCIOUSLY APPLYING] [ASIAN]
EPISTEMOLOGICAL (SUPPORT OFTOTALITARIANISM!
 
THE GREAT(EST)
FORCE-BASED MAFIA STATE(-CARTEL)!
 
  
OF THE ABSOLUTELY PURE EVILNESS (V 2.0):
THE AUTHORITY OF THE GANGSTERISM!
ЗА 
ДИКТАТ(УРАТ)А, LOVEL JOSEPHINE,
НА 
ANY RIGHTS-VIOLATING ИДЕЛОГИЯ!
OF THE TODAY’S (
DOCTRINAL) P@TINOLOGY,
CHINOLOGY & MUSULMÁNLАNDOLOGY, БАСИ?!


ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY ГОЛЕМИЯ (ДЕМАГОГСКИ) ЦИНИЗЪМ НА
THE КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА (TOP DOWN) EVIL СИСТЕМА!

 
П
@тин(изм) – the 21-st century (of the) R@ssian (KGB) мистицизм. РасПутин(изм).
П
@тин(изъм) – the (System of) МАТРИЦАТА на НЕрационалното, НЕпрактичното!
П
@тин(изъм)Система(та) на the stupid(ism), (hard) АВТОРИТАРИЗЪМ в 21-ви век!
П
@тин(изъм), истина, просперитет, щастие  – за̀брави, за̀еби!
Говорит Москва, правда, reason(ability) – за̀брави, за̀еби!
П@тин(изм), авторитаризм, НЕсчастье – (на) ВСЕГДА́!
 
Oh, that evil (culture of) Russian TZARism –
the special (polit-
oligarch) Group of the Great Gangster(ism) = the Big Bro!
Ох, тоз
(today’s всер@сийски) dumb авторитарен император,lovely Jos,
който не, не, не може да се откаже от (КГБ) божествеността си, баси,
и затова
absofreakinlutely громи (нанася huge вреди и щети)
на външната (
& the inner) политика, на икономиката на Руската Федерация,
което означава на всички народи на таз‘ федерация, баси!
Изключението от таз
evil имперска активност, lovely Jos,
е само за
the close inner circle of олигарсите на Mr. П@тин!
Ох, тоз
съвременен п@тински (жесток, агресивен) клептократичен империализъм!
That’s an absolutely evil (автократична) stuffза всички нации на Федерацията, и не само!
Ето
колко really обективно и добре е описал the evil имперската активност на Mr. P@tin
един съвременен, високо интелигентен
, not емоционализиран и (раз)УМЕН руски гражданин,
истински руски и много, много СМЕЛ,
СИЛЕН & ПРИНЦИПЕН (GOOD) гражданин, lovely Jos,
който не, не, не е на държавна
(п@тинска божествена) издръжка,
и който не, не, не е част от the КГБ бандитизъм, ГАНГстеризъм,
и който не, не, не е част от УЖАСНИТЕ последствия на тоз
’ evil (KGB) GROUPism!
[
Браво на много СМЕЛия, СИЛЕН & ПРИНЦИПЕН (GOOD) гражданин
МАРК СОЛОНИН: «В РОССИИ ВЛАСТЬ ЧЕКИСТОВ И БАНДИТОВ»!]
 
-
Is Mr. P@tin
(or the Russian p@tinism) ВЕ́ЧНЫЙ?
No, of course, not, lovely Josephine,
but THE SUFFERING of the Russian people will continue
for at least 2-3
десятилетия после П@тин(изм) ушел! „МАЙНАТА ИМ на the (stupid) Individual Правата! -
 
тайничко (наум!) си казва (the КГБ) п@тин(ист),
 
потому что он, lovely Josephine, is an absolutely
 
IRrational in thought & action (маленький) человек,
 
който живее in (и промотира!) a truly BAD culture!
 
„МАЙНАТА ИМ на the (stupid) Individual Правата!
  Народът се нуждае от Твърда ръка! Да, да, да!“ -
 
 тайничко (наум!) си казва, lovely Josephine.
 

 ВСЕКИ АВТОКРАТ, деспот, диктатор (дори и в 21-ви век)!
 Това е absolutely STAGNANT CULTure, mentality, етика,
 that always произвежда (vision на) ЗЛОдеи и ЗЛОдейство,
 that always (‘cause impracticable!)
FAILS in the longer run!
 Oh, that
ДОМеѝн – of the CORRUPT(ed) (КГБ) mind(set)!
 

 Тоз‘ именно домеѝн (of persistent irrationality), lovely Josephine,
 определя
НЕщастието на (the huge majority of) Р@ССКИЕ люди!
   
 
Това -АВТОКРАТИЗЪМ- винаги е било, и винаги ще бъде, lovely Jos,
 

 
най-ЗЛОвредния (ever) принцип, който винаги when applied
 
(е носил и ще) носи НЕсвобода1, мъка2 & НЕщастие3 - вреди на хора!
 Това е THE MOST
irrational, THE MOST evil stuff! Absolutely!
 Това са the most
EVIL (& брутално агресивни) ХОРА. Absolutely!
 Да, това е
НАЙ-ГОЛЯМОТО (ИСТИНСКО) ЗЛО, lovely Josephine,
 
което изобщо (може да) съществува в реалността – in a nation or регион(и)!
 Да, това е най-големия & най-страшния проблем пред nation/човечеството!
 So, let me now, lovely Josephine,
 да
ти покажа как изглежда държава/регион/света, когато се ОТНЕМАТ (не се признават/спазват) the individual правата!

  

Of ДОМеѝнът of a bad life, of а NOT happy living.
Да се (на)учиш на a bad epistemologyи затова
да
НЕ се (на)учиш to know the meaning of life,
да
НЕ се (на)учиш да живееш истински (хепи).
Of the absolutely IRrational философия of life!
ФИЛОСОФИЯТА of НЕсвобода & НЕпрогрес,
of НЕефективност и НЕпрактичност = IMmorality!
Oh, that
чудовищен authoritarianism, stupidism-
it makes life
НЕщастлив, full of мъки и вреди!
Ох, тез‘
чудовищно зловредни хора-тирани.
Ох, тез‘ чудовищно ЗЛИ И ВРЕДНИ вождове:
morally & intellectually VICIOUS идеолози!
Тез хора всички са evil тиранични мистици,
които не живеят в реалността, ами в
утопия,
която in the long run превръщат в ДИСТОПИЯ!
Ох, тези
absofreakinlutely, lovely Josephine,
НАЙ-ВЕЛИКИ революционери на 20-ти век
:

  
 

ФИЛОСОФИЯТА на hard(ening) деспот(изм)а!
ФИЛОСОФИЯТА на hard(ening) автократизма:
деспотизма на културата на ДЪНсяопинизма,
СТАЛИНизма, (днес вече) и на ПУТИНизма
(ведно с the absolutely radical религионизма!)
i.e. the
ANTI-life & ANTI-liberty ИДЕОлогия!
т.е.
философията of ANTI the Individual Rights!
Да, това е идеологията на всеки ДЕСПОТ(изъм),
no matter if RELIGIOSITY и(ли) SECULARITY based!
Да, това е the evil идеологията of the TRIBAL(ism)!
Да, това е the evil идеологията of any blind FAITH(ism)!
Таз идеология, lovely Josephine, is a true & huge DANGER!

 

Of the NOT
right perspective – of living!
Of the NOT
right biz perspective of life!
[
За НЕустойчиво и НЕстабилно long-term развитие:
of 
NOT achieving real Profit1Progress2 & Prosperity3!
In individual context. And in social, too.
]
Of the NOT
right perspective – of world!
Of
the NOT right (good) философията -
за живота, за света, за човека: ДИКТАТ!
Of the EVIL (Asian) лидерите, lovely Jos,
who do NOT live &
do NOT let others live!
[
Лидерите на Русия, на Руската Федерация,
най-често носят белезите на кофти мелез
между
ЕВРОпейското и АЗИАТското, баси!
Тоз
evil мелез, lovely Josephine,
(наужким!) обича THE EGALITE (лозунга)!
Ала всъщност,
in reality, на практика, lovely Jos,
you ought
to (be able to objectively) UNDERSTAND, че
all humans are
EGOistsнякои са rational, а други НЕрационални!
Yes, lovely Josephine, we, the (living) mammals
сме all 
self-interested ЕГОисти! Yes, we all are!
Всички сме
self-interested хора, а не алтруисти,
макар
so many (mystic) ppl to PRETEND otherwise!]
 

And yes, lovely Jos, there are so many
кофти философии – за NOT living life!
They are all, all, all, lovely Josephine,
 based on (the dogma of) МИСТИЦИЗЪМ!
Oh, those bad CULTURES, oh, that кофти ДЪРЖАВИ,
които се движат
by the very кофти (irrational) IDEAS & ЛОЗУНГИ!
Да,
ALL (of) тез dogmatic cultures, тез кофти държави, lovely Jos,
се absofreakinlutely движат от лошото към (the more or less) лошо.
 
 

OF THE (EVIL) (DOGMATIC) CONCEPT, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE GREAT(
EST) TZAR(ISM) = GOD, PATERNALISM, WIZARD!
 
 
 
ВСИЧКИ (POST-MODERN) STATISM-BASED ЕСТАБЛИШМЕНТИ,
КОИТО (ТАЙНИЧКО И) WRONGLY ПРИЕМАТ СЕБЕ СИ AS GODS,
DISHONESTLY РАБОТЯТ ПОД (THE UTOPIC & EVIL) ЛОЗУНГА
НА ВСИЧКИ НАЙ-ГОЛЕМИ (МИСТИЧНИ) ИЗМАМНИЦИ (EVER):

В ИМЕТО НА НАРОДА, ЗА БЛАГОТО НА ХОРАТА,
В ИНТЕРЕС НА ОБЩ(ЕСТВ)ОТО [ГРАЖДАНИТЕ],
FOR THE GREATER GOOD OF ALL, ALL, ALL
THE PEOPLE IN THE NATION/REGION/WORLD
!
ТОВА Е
НАЙ-СТАРАТА & CORRUPT CULTURE, EVER!
[OH, THAT МИСТИЧНА КУЛТУРА, В КОЯТО, LOVELY JOSEPHINE,
ЕДИН ПРЕМЪДЪР & ALL RIGHTEOUS ВЕЛИК(АН-)БОГ (WIZARD)


 

ABSOFREAKINLUTELY
РЕГУЛИРА1, КОНТРОЛИРА2 AND
УПРАВЛЯВА3 ALL, ALL THE PEOPLE СВЍШЕ! БАСИ, А?!ОХ, ТОЗВСЕВЛАСТЕН И БЕЗГРЕШЕН ГОСПОД(АР)!
ИМЕННО
ТАЗ’ OLD & EVIL CULTURE, LOVELY JOS,
        
     

УЧИ, ЧЕ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВИНАГИ ГОТОВ
ДА (САМО)ЖЕРТВА HIS OWN VALUES/LIFE
В ИМЕТО НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО:
COMMON GOOD BEFORE INDIVIDUAL GOOD!]

 
 

 
 

ТОВА Е THE REAL ФРАНКЕНЩАЙНИЗЪМ:
ИДЕОЛОГИЯТА НА ИСТИНСКИ ЗЛОТО-
ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА НЕСВОБОДА
FOR ALL THE PEOPLE OF A NATION/REGION!
THAT’S THE (TODAY’S) (GOD OF) STATISM,
THAT ABSOLUTELY ИЗВИРА, LOVELY JOS,
ОТ
THE (ASIA-BASED) TRIANGLE OF EVIL!
 
 
 
EVERY DICTATOR(SHIP), LOVELY JOSEPHINE,
NO MATTER
ДАЛИ Е RELIGIOUS1 OR SECULAR2,
ABSOFUCKINLUTELY
USES БРУТАЛНА И НАГЛА
C-O-E-R-C-I-O-N & PR(OPAGANDA) = ТИРАНИЯ!
OF THE CORRUPT
(ED) ФИЛОСОФИИ, MINDSETS & NARRATIVES!
OF
THE IDEOLOGY OF [TODAY’S ASIAN HARDCORE] STATISM!
IT IS THE (HARDCORE АВТОРИТАРНА) CULTURE OF TSARISM!
ASIAN
(PSYCHOLOGICAL) ИДЕНТИЧНОСТ (MENTALity, CULTure),
ТОТАЛ(ИТАР)ЕН ЦЕНТРАЛИЗЪМ, THE HARDCORE ДЕСПОТИЗЪМ.
THE TOTAL(ITARIAN) REGULATORY STATE. HARDCORE STATISM!
[СССРизъм, П@ТИНизъм,  КИТАЙизъм, МЮСЮЛМАНлендизъм. ЦАРизъм.
Философия/идеология на (социал) утопични COMMANDments, FAITHism!]
 


  

IT’S ALL ABOUT THE (IDEA OF) STUPIDISM, LOVELY JOS,
OF ДОГМАТА НА THE (ASIAN ВЕРСИЯ OF) MYSTICISM:
THE EVIL ФИЛОСОФИЯ OF ANTI INDIVIDUAL ПРАВАТА,
THE EVIL ИДЕОЛОГИЯ НА ДИКТАТ(УРАТ)А, ДИКТАТОРА!
OF THE INCOHERENT VISION OF THE WORLD/REALITY!
OF THE
(IRRATIONAL) PEOPLE’S INCOHERENT VISIONS!
ЗА SO VERY MUCH ВРЕДНИЯ/EVIL (COLLECTIVIST'S) ИДЕАЛ/VISION OF THE GREAT ГОСПОД(АР)-СПАСИТЕЛ!
ЗА (ВЯРАТА В) ГОСПОД(АРЯ, ЦАРЯ) = THE IMPERIAL (HARDCORE VERSION/VISION OF) НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗЪМ!
ГОСПОД(АРЯТ, ТОЙ, ЦАРЯТ) Е НАД ВСИЧКО И НАД ВСИЧКИ (ХОРА, ПАРТИИ)! ТОЙ Е ПРЕМЪДЪР И ВИНАГИ ПРАВ!
И ВСИЧКИ ХОРА
/НАЦИИ ПО СВЕТА ТРЯБВА ДА ГО РАЗБЕРАТ!
ДА, ЗА ТОЗ
GREAT ИДЕАЛ СИ СТРУВА ЯКО ДА ГЛАДУВАШ!
ДА, ЗА ТОЗ
GREAT ИДЕАЛ СИ СТРУВА МНОГО ДА ЛЪЖЕШ!
ДА, ЗА ТОЗ
GREAT ИДЕАЛ СИ СТРУВА TO BE AGGRESSIVE!
ДА, ЗА ТОЗИ
GREAT ИДЕАЛ СИ СТРУВА ДА УМРЕШ, ДОРИ!
ВИНАГИ (БЪДИ ГОТОВ)! ДА ЖИВЕЙ (ТОЙ) ВЪВ ВЕКИ ВЕКОВ!

ДА,
(ВЯРАТА В) ГОСПОДА(РЯТ)ABOVE ALL & EVERYTHING!
ЗАЩОТО ТОЙ Е: (THE ONE AND ONLY) (OUR) СПАСИТЕЛЯТ!
ДА ЖИВЕЙ ВЪВ ВЕКИ ВЕКОВ
(ВЯРАТА В) ГОСПОДА(РЯТ) НИ!
ДА ЖИВЕЙ – ТО(Й) Е НАШЕТО
(ЗА) ДОБРО(ТО)! ABSOLUTELY!
АЗ ВЯРВАМ В СПАСИТЕЛЯТ! АЗ ВЯРВАМ В ЦАРЯ̀(Т)! ДОБРОТО!
 
 
   
 
THE TRULY INCOHERENT (ASIAN MYSTICAL)
MORAL ГРАНИЦИ OF  МИСЛЕНЕ & ACTING =
THE INCOHERENT VISION OF THE WORLD =
THE INCOHERENT VISION OF THE RIGHTS =
THE INCOHERENT VISION OF JUSTICE! YES!
THE (ASIAN POLIT) SELLERS OF (
EVILIRRATIONALITY & НЕСВОБОДА!
РУСИЯ [КИТАЙ & МЮСЮЛМАНЛЕНДИЯ] TODAY (IN 21 CENTURY) =
THE ABSOFREAKINLUTELY GREATEST ДЪРЖАВИ-ФЛАГМАН(И) НА
НЕСВОБОДНИЯ (НЕДЕМОКРАТИЧНИЯ = THE HARDCORE АВТОРИТАРЕН) СВЯТ!
[(THE CULTURES OF) АЗИАТСКИТЕ PEOPLE СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КОНФОРМИСТИ -
ТЕ, ПОНЕЖЕ ИЗПОВЯДВАТ КОЛЕКТИВИСТИЧНА CULTURE, LOVELY JOSEPHINE,
НАЙ-ЛЕСНО СЕ ПОДДАВАТ НА CONFORMING/OBEYING TO THE GOD-STATE!
ДА, ТЕ
LOVE TO HAVE/DISCOVER THE(IR NEXT) ВОЖДTHE HEART OF GOD!
 

SO, LET’S NOW, LOVELY JOSEPHINE,
TALK ABOUT
THE [TRUE EVIL] CULTURE OF
THE ASIAN
(C)ZARS, TZAR(ISM), CAESAR(ISM)!


В РУСИЯ, LOVELY JOS, ВИНАГИ Е ИМАЛО ЦАР-
ОТ (ВРЕМЕТО НА) РУСКАТА ЦАРСКА ИМПЕРИЯ,

ПРЕЗ СЪВЕТСКАТА
EVIL (COMMUNIST) ИМПЕРИЯ,
(Во имя Маркса,
red СОЦа, товарища Ленина и СССР!)
 
ТА,ЧАК И ДО ДНЕС, В НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК,
КЪДЕТО ВЪРЛУВА
THE EVIL ПУТИНСКАТА ИМПЕРИЯ -
ИМПЕРИЯТА НА THE МАЛЕНЬКИЙ:
ЗЛ(ОКОБН)ИЯ ГОЛЯМ ПСИХОПАТ,
RUSSIAN
ПРЕЗИДЕНТ ПАРАНОИК!
DICTATOR FOR LIFE, FOREVER AND EVER! БАСИ, А?!
OH, THAT EVIL (P@TIN’S WORLD OF) STUPID(ISM)!
 
 
 
 

Ох, таз ЗЛОвредна външна (и вътрешна) политика на П@тинска Р@сси́я:
the old (Cold war) narrative за вечния конфликт - Р@ссия срещу the West”!

Ох, тозirrational (evil) П@тински (dream of) пост-Съветски autocracy свят!
[Това е един really кофти (the new P@tin’s brotherly) свят, lovely Josephine,
 
в който
the пост-СССР autocracy вече е премесена с религия! Ох, тоз faithism!]
 
 
 
SO, THAT IS, LOVELY JOS, THE RUSSIAN CULTURE!
ДА, В РУСИЯ, LOVELY JOSEPHINE, ВИНАГИ Е ИМАЛО
(КУЛТУРА КОЯТО СЪЗДАВА) КУЛТОВЕ КЪМ ЛИЧНОСТТА!
OH, THOSE (CULTURAL) (C)ZARS, TZARISM, CAESARISM!
ТОВА ДНЕС В РУСИЯ, LOVELY JOS,
E
THE МАФИОТСКАТА СТРУКТУРА И
(ДЪЛБОКО НАСАДЕНАТА)
КУЛТУРА НА
КЛИЕНТЕЛИЗМА, LOVELY JOS, ВЕДНО С
THE ABSOFREAKINLUTELY ВЛАСТТА НА
ТОТАЛИТАРИЗМА, (KGB) АВТОРИТАРИЗМА!
ОХ, ТАЗ’ EVIL SYSTEM OF КЛАНОВА ВЛАСТ!]
 
 

ВОЙНСТВАЩИЯТ НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗЪМ!

   

OF THE ABSOFREAKINLUTELY ENORMOUS
EVILNESS
OF THE (RUSSIAN, ASIAN) HUGE
STUPIDISM, HARD AUTHORITARIANISM!
ЗА THE ABSOFUCKINLUTELY DARK ВИЗИЯТА ЗА СВЕТА,
ВИЗИЯТА НА THE ABSOFREAKINLUTELY (RUSSIAN, ASIAN) HUGE ЗЛОТО!
OH, ТОЗ EVIL (BIG) BROTHERLY СВЯТ! AND ITS ИЗМАМНИЧЕСКИ ЛОЗУНГ!
(Во имя the yesterdays & the today’s товарищи …бивши (комунисти-)СССР-исти!)

OF LOVING [
THE PRINCIPLES OF] AUTHORITARIANISM, НЕСВОБОДА!
OF THE RUSSIA[’S NATIONAL(-SOCIAL)ISM
] – YESTERDAY & TODAY!
О РУССКОЙ (Владимир Виссарио́нович P@tin/Asian’s) ДИКТАТУРЕ!

ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL STATES,
В КОИТО
НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ, LOVELY JOS,
НО ИМА БРУТАЛНИ ОЛИГАРХИЧНИ КЛАНОВЕ И
ПОЖИЗНЕНИ АВТОРИТАРНИ ПОЛИТ ВОЖДОВЕ!
ЗА THE ABSOLUTELY ЗЛИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
И ВРЕДНИТЕ COERCIVE MENTALITY1 & IDEOLOGY2,
КОИТО ARE (BOTH) BASED ONTO COLLECTIV(ISM) =
PREACHING OF
(POPULISM-BASED) SAVIOUR(ISM):
CENTRALIZATION OF (STATE) POWER, STATISM!

ЗА АГРЕСИВНАТА (ВОЙНСТВЕНА) ВРАЖДЕБНОСТ
OF THE ABS
OFUCKINLUTELY (POLITICAL) EVIL!


OF THE FACE(S), LOVELY JOSEPHINE,
THE MOST POPULAR (RUSSIAN) FACES
,
OF HARDCORE
АВТОРИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ!
ЗА УБИЙСТВЕНИТЕ ГЛАВАТАРИ НА КРЕМЪЛ
& ПАГУБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, LOVELY JOSEPHINE,
ОТ
ТЯХНАТА ВЪНШНА (& INNER) ПОЛИТИКА -
АНТИДЕМОКРАТИЧНА AGGRESSIVE ПОЛИТИКА!


(НИЕ ПРАВИМ ВСИЧКО, ABSOLUTELY) ВСИЧКО В ИМЕТО НА:

Ура, ура, (три пъти) ура, во имя [the national(social)ism of]
Маркса и товарищи Ленина, Сталина и П@тина!

  
ЗА 
ТОТАЛ(ИТАР)НОТО СЛИВАНЕLOVELY JOS,
НА ВЕЛИКИЯ ВОЖД, ПАРТИЯТА И ДЪРЖАВАТА,
TO PRODUCE THE ABSOLUTELY ГРОЗЕН HARDCORE ОЛИГАРХИЗЪМ!

ЗА 
HARDCORE ДИКТАТУРАТАLOVELY JOSEPHINE,
НА 
THE EVIL ЕДНОПАРТИЙНИЯ  P@TIN’S РЕЖИМ:
THE 21 CENTURY
STATISM, EVIL АВТОРИТАРИЗЪМ!


Of the irreconcilable hostility (
hatred), lovely Jos,
towards
freedom & the West(ern rational values)!
The Russian ppl have been
RULED by psychopaths
since
the beginning of the 20-th century! Факт!
Толкова много нации са страдали и страдат
от
the absofuckinlutely totalitarian БОТУШ
на
so, so very many Russian LEADER(hip)S!
 
ТОВА Е THE (EVIL) FRAMEWORK, lovely Josephine,
OF THE RUSSIAN ABSOLUTELY BRUTAL
(
TOTALITARIAN1 ИЛИ AUTHORITARIAN2)
COLLECTIVIST
ВОЖД, PARTY, ДЪРЖАВА!
THAT IS THE (ONE &) ONLY GOD! OMFG!
ОХ, ТАЗ (ЗЛОВРЕДНА) ПСИХОПАТИЯ!
 
 
  

ЗА
THE ПОСТ-СЪВЕТСКАТА (IN RUSSIA)
ABSOFREAKIN’ (КГБ-BASED!) ОЛИГАРХИЯ,
A HARDCORE
(21-st century) АВТОРИТАРИЗЪМ,
ВОЙНСТВАЩ НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗЪМ!

ВО ГЛАВЕ С (ВЕЧЕ РЕЛИГИОЗНИЯ) П@ТИН!
НО ВИНАГИ THE G БАТЮШКА, ИМПЕРАТОР!

 
ЗА П@ТИНСКАТА (ЧЕКИСТКА) ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ!
 

ЗА ДИКТАТУРАТА НА (ОЛИГАРХИЯТА НА ) П@ТИН -
В ИМЕТО НА ДОБРУВАНЕТО НА RUSSIAN НАРОДА,
И НА РАБОТНИЧЕСКАТА (И СЕЛСКАTA) ВЛАСТ
”?!


Of (truly well) KNOWing, understanding, lovely Josephine,
YOUR true (
идеен, идеологически, postmodern) ENEMY,
истинския ВРАГ на всеки really рационално мислещ човек -
онзи който лайква (& support) (доктрината) МИСТИЦИЗЪМ!
МИСТИКЪТ, lovely Josephine,
притежава винаги
irrational (FAITH-based) values (principles)!
So, let’s now, lovely Josephine,
talk about
the State(s), where IRRATIONALITY воистину RULZ, баси!
А това означава
, lovely Josephine,
the (many) place(s) that are FULL of НЕсвобода1, dishonesty2, hate & envy3!
In short – (the
stupidism of today’s лицемерен) hardcore АВТОРИТАРИЗЪМ -
свят, в който THE INDIVIDUAL RIGHTS absofreakinlutely не, не, не важат!
Авторитаризмът винаги носи НЕщастливо
living – to (almost) all of the ppl!
So, welcome, lovely Jos, to the
П@тинската realitywhere the ppl really suffer!

OF THE BIG ГЛУПОСТЬ ЛИЦЕМЕРИЯ!

OF
THE EVIL METOD(OLOGY) OF KGB!
OH, THAT
EVIL КГБ ESTABLISHMENT!
OH, THAT (
НЕСВОБОДНА) RUSSIA!
ТЯ (ВСЕ ОЩЕ) НЕ ЗНАЕ КАКВО Е,
НЕ Е ВКУСИЛА ОТ СВОБОДАТА
,
ЗАРАДИ THE ABSOFUCKINLUTELY
ПОЛИТИЧЕСКАТА
СИ (КГБ) КАСТА!
[ESTABLISHED IN 1917, БАСИ!
REPRESSING PPL SINCE 1917, БАСИ!]
 
 
ЗА THE ABSOLUTELY БЕЗСКРУПУЛНИЯ
STUPIDISM НА КОМПЛЕКСАРЯ П@ТИН!
ЗА ПРОИЗВОЛА НА Р@СКИТЕ ВЛАСТИ
СРЕЩУ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА – НЕ,
НЕ САМО В РУСИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
НО И
ALL OVER THE (ЦЕЛИЯ) WORLD !ЗА
(THE REAL ФАШИЗОИДНОСТТА НА)
THE “МИЛОСТИВЫЙ RUSSIAN ГОСПОД(АР)
И ЗА
ALL THE OTHERS RUSSIAN МУЖИКИ!
ЗА ОБОЖЕСТВЯВАНЕТО, LOVELY JOS,
НА ВСЕКИ Р@СКИ ВЕЛИК ВОЖД!
ЗА
БОЖЕСТВЕНОСТТА НА ВЕЛИКИЯ
РУСКИ (
КИТАЙСКИ, ETC. АЗИАТСКИ)
В-О-Ж-Д, КОЙТО «ВСЁ ЗНАЕТ,
& КОНЕЧНО  ОН ВСЁ МОЖЕТ»!
OH, THAT EVIL “Б-А-Щ-И-Ц-А-Т-А!

 

РЕЖИМЪТ НА ВЛАДИМИР ПУТИН
И НЕГОВИТЕ ПОДРИВНИ ОПЕРАЦИИ
(ПОЛИТ & ВОЕНЕН INTERVENTIONISM)
ALL OVER THE WORLD! IMPERIALISM!

ОПИТЪТ ЗА Р@СКИ NEO-COLONIALISM!
 
П@ТИНСКАЯ Р@СИЯ, LOVELY JOS, IS
GOING BACK TO (USSR’S) СТАЛИНИЗЪМ,
IS GOING BACK TO THE
IMPERIAL(ISM),
BACK TO THE (TRIBAL) PRIMITIVISM=
ВОЙНСТВАЩ НАЦИОНАЛ(СОШЪЛ)ИЗЪМ!


ЗА П@ТИНСКАТА ИМПЕРИЯ & ITS
ABSOFUCKINLUTELY IMPERIALISM!
ЗА КГБ ИМПЕРАТОРА, КОЙТО ОТКАЗВА
ДА (С)ДАДЕ ВЛАСТТА – ЗАПАЗВА Я (ЧРЕЗ
КГБ МЕТОДИ) ABOUT 2-3 ДЕСЕТИЛЕТИЯ!
ОХ, ТАЗИ П@ТИНСКА СВИТА,
LOVELY JOS,
ТАЗ ИМПЕРСКА СВИТА ОТ НАСИЛНИЦИ!
ТОВА Е ПАРАЗИТИЗМА
OF THE P@TIN(ISM)
OVER THE
(99.9% MAJORITY OF) РУСКИТЕ ХОРА, БАСИ!


ЗА (THE AGGRESSIVE EVILNESS OF)
THE PRINCILES OF ПУТИН(ИЗМА)
И НЕГОВАТА ГОЛЯМА “ПРАВДА
”,
THAT CAUSE ETHICAL
1 (SOCIAL),
А СЛЕДОВАТЕЛНО, LOVELY JOS,
И ИКОНОМИЧЕСКА
2 DESTRUCTION!
[Всяка империя, lovely Josephine,
завършва с total economic колапс!
Do (you) remember, lovely Josephine,
Комунистическата Soviet империя
& its really total(itarian) failure, destruction?!
Така ще завърши и П@тинската империя,
която вече едвам-едвам (успява да) диша!
]

ЗА ИСТИНСКИ МАЛКИЯ СВЯТ
И ИСТИНСКИ
МАЛКИЯ ЖИВОТ

НА ЕДИН ИСТИНСКИ
ABSOFREAKINLUTELY
(
ФИЗИЧЕСКИ И УМСТВЕНО) М-А-Л-Ъ-К ЧОВЕК -
ЕДИН ПОРЕДЕН И МНОГО ВРЕДЕН РУСКИ ЛИДЕР.
[‘CAUSE ВЯРВА, LOVELY JOS, IN EVIL ФИЛОСОФИЯ -
И ЗАТОВА МАЛКИЯT, LOVELY JOS, ABSOFREAKINLUTELY
ПОЛИТИЧЕСКИ РЪКОВОДИ ЧРЕЗ
THAT EVIL ИДЕОЛОГИЯ:
СИЛА ЕСТЬ ПРАВО! MIGHT MAKES RIGHT!, БАСИ!
ТОВА, ОТ ВЕКОВЕ, LOVELY JOSEPHINE,
Е ТИПИЧНАТА
ИДЕОЛОГИЯ НА РУСИЯ:
THE TRIBAISM OF НАЦИОНАЛ(SOCIAL)ИЗЪМ!
THE EVIL ИДЕОЛОГИЯ НА AN EVIL ДЪРЖАВА!]

 
 
THE MATRIX OF (КГБ) POWER IS
THE MATRIX OF DOMINATION,
OF
A COERCIVE DOMINATION-
НА THE REAL ПРИМИТИВНОТО!
 
 
THE HARDCORE VERSION (2.0) OF АВТОРИТАРИЗЪМ:
ВСЕ ПО-МАЛКО СВОБОДА (FOR THE PPL) И
ВСЕ ПОВЕЧЕ
КОНТРОЛ (OVER THE PPL) VIA
THE MERGE OF STATE & CORPORATIONS =
FASCISM REBRANDED i.e. НЕО-ФАШИЗЪМ!
ДА, ТОВА Е
ДНЕШНОТО ABSOLUTE ЗЛО!


  

On the great (D)ANGER, lovely Josephine.

ON THE ABSOFREKINLUTELY GREAT (D)ANGER, lovely Josephine,
OF (
THE TODAY’S) HARDCORE NATIONAL(сошъл)ISM [, примесен с more or less RELIGION(ism)] =
= THE ABSOLUTELY EVIL(
NESS OF THE ЛОЗУНГИТЕ НА ИДЕОЛОГИЯТА OF INTER-)NATIONAL HARDCORE  POPULISM!
ДА, (
THE ABSOLUTE НЕРАЗУМНОСТТА, НЕРАЦИОНАЛНОСТТА НА) ТАЗ’ ИДЕОЛОГИЯ IS A VERY DANGEROUS STUFF!
IT IS ALL ABOUT THE TRIBAL(ISM-BASED) ДОКТРИНАТА НА (ALL THE VERSIONS OF) МИСТИЦИТЕ!
Нямане съществува ПО-ОПАСНА заплаха днес, lovely Josephine,

от тази на установяване на ПОЛИТИЧЕСКИ режим, lovely Jos,
който да се базира доктринално на HARDCORE НАЦИОНАЛ(сошъл)ИЗЪМ,
премесен с елементи на
 РЕЛИГИОЗЕН мистицизъм! Е, баси!
This always води до системата на HARDCORE (P@TIN’S) ТОТАЛ(ИТАР)ЕН CORPORATISM,
based onto the абсолют IMMORALITY of the (P@tin’s) Law. E, баси!
So, let’s now, lovely Josephine,
talk about evil
(модела на) П@тинска Русия!За
the Russian ПУТЯТ към диктатура, (ideology of) Stupidism!
 
ЗА ДОКТРИНАЛНАТА ТЪМ(НОТ)А - OF PUTIN(ISM)!
 
OF LIVING OUTSIDE THE OBJECTIVE REALITY!

ON THE GREATEST EVIL(NESS) OF THE (TODAY’S ASIAN) POPULISM, MYSTICISM!
OF THE TODAY’S GREATEST  DESTRUCTION: OF THE (OBJECTIVEИСТИНАТА, OF THE REALITY!

 
 

OF THE (CORRUPT) ABUSE OF (POLIT) POWER!
ЗА THE EVIL ОЛИГАРХИЯТА OF THE STATISM!
THE POLITICS (& ECONOMICS) OF THE TRIBAL(ISM),
THAT НАЙ-ЯСНО СЕ ВИЖДАТ ПРИ THE ПУТИН(ISM):
THE TODAY’S (HARD)
MODEL OF АВТОРИТАРНА POWER!
[
ПО ПОЧЕТНИЯ ПРИМЕР НА СССР РЪКОВОДИТЕЛИТЕ!]

THE MODEL OF (ASIAN) HARDCORE TRIBALISM -
THE EVIL P@TIN(ISM)’S AUTHORITARIANISM
ЗА
THE EVIL ИДЕОЛОГИЯТА OF ПУТИНИЗ(Ъ)МА =
ИДЕОЛОГИЯТА НА (INTER-)НАЦИОНАЛ-TRIBALISM!
ЗА СЪВРЕМЕННИЯ
HARDCORE ОЛИГАРХ-ПОПУЛИЗЪМ,
THAT НАЙ-ЛЕСНО СЕ ВИЖДА ПРИ THE ПУТИН(ISM)А!
THE (
DICTATOR’S) LUST FOR (ABSOLUTE POLIT) POWER!
 

ЗА 
THE IRRATIONAL MORALITY [ЗА THE REALLY CORRUPT MINDSET]
OF 
УЖАСНО ЖАДНИЯ, LOVELY JOS, ЗА (ПОЛИТИЧЕСКАВЛАСТ Е(ГА)ЛИТ!
 
 
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE,
TO
THE EVIL WORLD OF THE Н.В. P@TIN’S
HARDCORE
COLLECTIVISM, ОЛИГАРХ-GANGSTERISM!


OF
THE GREATEST (ALIVE) (EVIL) (HUMANITARIAN) ПОПУЛИСТИ,
КОИТО (ВЕДНО С ОЛИГАРСИТЕ) РАБОТЯТ ЗА THE HIGHER GOOD(NESS)”,
ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, БАСИ, А?! THAT’S THE ABSOLUTE ÉGALITÉ EVIL!
ОХ, ТАЗПО-ПО-НАЙ HOLY КАУЗАТА” (АЛА ВСЪЩНОСТ HUGE DISHONESTY):
(“(SELF-)
SACRIFICING FOR & SERVING”) THE GREATER THAN LIFE,
 (
COLLECTIVE) GO(O)D(NESS)! Е, БАСИ! THAT’S THE NARRATIVE OF EVILNESS!
  
ЗА СЪВРЕМЕННИЯ АЗИАТСКИ, LOVELY JOS, EVIL ЦЕЗАР(ИЗЪМ)!
ЗА
СЪВРЕМЕННИЯ АЗИАТСКИ, LOVELY JOS, EVIL БАНДИТИЗЪМ!
ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ASIAN ПОЖИЗНЕНИ DICTATOR(SHIP)S, БАСИ!
      
 
 
   
ОХ, ТАЗ‘ ABSOFREAKINLUTELY CORRUPT, LOVELY JOSEPHINE,
EVIL (АЗИАТСКА) POWER OF THE (МИСТИЧЕН) HARD POPULISM!
IT IS THE ROOTS OF (THE
EVIL ДОГМАТА НА) ФАШИЗОИДНОТО!
ОХ, ТОЗ‘
УЖАСНО ВРЕДЕН МИСТИЦИЗЪМ, ABSOLUTE УТОПИЗЪМ!
THAT IS THE ABSOFREAKINLUTE IRRATIONAL VIEW OF THE WORLD!
THAT IS
THE WORLD OF HUGE H-A-T-R-E-D & GREAT RESENTMENT:
КЪМ (USING) THE RATIONALITY! OH, THAT ABSOLUTELY DUMB СВЯТ!
 
ЗА ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ КЪМ МОДЕЛА НА (МИСТИЦИЗМА НА) СССР-ИЗМА, ВЕДНО С
ЗА ДЪЛБОКАТА (COLLECTIVE!) ОМРАЗА КЪМ THE W-E-S-TERN WORLD И
ПО-СПЕЦИАЛНО КЪМ (THE REALLY GREAT LAND OF FREEDOM:)
АМЕРИКА
, КЪМ THE UNITED STATES OF AMERICA,
КЪМ THE ОМРАЗНИЯ ЗА THEM DICTATORS ЗАГНИВАЩ КАПИТАЛИЗЪМ!
НАЙ-ОМРАЗНОТО НЕЩО ЗА
ВСЕКИ DICKТАТОР Е НАЛИЧИЕТО НА СВОБОДА!
DICKТАТОРЪТ, LOVELY JOSEPHINE, ОБИЧА НЕСВОБОДАTA (COERCIVENESS),
ЗАТОВА Е
ВИНАГИ ГОТОВ ДА КАЗВА „НЕ“ НА ВСЯКАКВИ СВОБОДИ (THE IRs),
КАКТО И
ДА БЪДЕ СРЕД ЛИДЕРИТЕ ПОВЕЛИ СВЕТОВНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
СРЕЩУ КАПИТАЛИЗ‘Ъ‘МА! THEIR НИХИЛИЗЪМ Е В-И-Н-А-Г-И ГОТОВ, LOVELY JOSEPHINE,
ДА ВОДИ ВОЙНА AGAINST, ДА САБОТИРА & TO DESTROY THE WESTERN (RATIONAL) VALUES!
ОХ, ТАЗ‘ ABSOFUCKINLUTELY E-V-I-L МЕТОДОЛОГИЯ (НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ)
НА
ANY ABSOFREAKINLUTELY DICTATOR(SHIP)! ТОВА Е THE ABSOLUTE ТИРАНИЯ - OVER A PPL!
ЗАТОВА ИСТИНСКИ СВОБОДНИЯ (& TRULY RATIONALLY CONSTRUCTED) СВЯТ, LOVELY JOSEPHINE,
SHOULD NOT, NOT, NOT ПОДДЪРЖА [ДОКАТО НЕ СТАНАТ REAL ДЕМОКРАЦИИ]
 
(ANY!) (НЕ)ФОРМАЛНИ (ДИПЛОМАТИЧЕСКИ!) ОТНОШЕНИЯ С A-N-Y DICTATOR(SHIP)! OK? GET IT?
ДА, ИСТИНСКИ СВОБОДНИЯ (& TRULY RATIONALLY CONSTRUCTED) СВЯТ, LOVELY JOSEPHINE,
SHOULD NOT, NOT, NOT ПОДДЪРЖА ANY (ECONOMIC) ОТНОШЕНИЯ С ANY DICTATOR(SHIP)!
ДА, САМО В ТОЗ‘
EVIL СЛУЧАЙ Е RATIONALLY (MORALLY) ОПРАВДАНО TO USE PROTECTIONIST POLICIES!
ALL
DICTATOR(SHIP)S ДЕ ФАКТО НЕ, НЕ, НЕ ПРИЗНАВАТ И ИЗОБЩО НЕ, НЕ, НЕ СПАЗВАТ THE IR!
ALL
DICTATOR(SHIP)S СА ДЕ ФАКТО ИСТИНСКИ BRUTAL ЧУДОВИЩА! YES, THEY ARE EVIL ENTITIES!
ОХ, ТЕЗ‘ (ДЪРЖАВИ) DICTATOR(SHIP)S, ОХ, ТЕЗ‘ ИСТИНСКИ БРУТАЛНИ ЧУДОВИЩА! DO NOT EVER SUPPORT THEM!
DO
NOT (DO THE MISTAKE TO) EVER SUPPORT THEM ABSOFUCKINLUTELY БРУТАЛНИ ЧУДОВИЩА! OK? GET THAT?
 
 
Който гроб копае другиму сам пада в него!” -
така стана със the evil СССР и целия Соц Блок,
това ще се случи и с
the evil п@тинска Р@сия!
[ведно с the postmodern СССРизъм: Евразийският Союз]
Всеки, който хвали (действията на) G П@тин
и
(ли) Китайският G вожд, lovely Josephine,
is
а dishonest мистик или a stupid; or both.
Авторитаризмът is a bad thing!
Човек с авторитарно мислене
is an evil character! Absolutely!
Диващина е to use (polit) force на вместо the power of reason!
За патологичното п@тинско съзнание – властта (ми е) forever!
За
absofreakinlutely ИМПЕРСКОТО (авторитарно) съзнание!
 
 
 


THE HARDCORE VERSION (2.0) OF АВТОРИТАРИЗЪМ:
ВСЕ ПО-МАЛКО СВОБОДА (FOR THE PPL) И
ВСЕ ПОВЕЧЕ
КОНТРОЛ (OVER THE PPL) VIA
THE MERGE OF STATE & CORPORATIONS =
FASCISM REBRANDED i.e. НЕО-ФАШИЗЪМ!
ДА, ТОВА Е
ДНЕШНОТО ABSOLUTE ЗЛО!ЗА (THE STUPID) ЗЛОТО.
OF (THE RUSSIAN)
STATISM!
ЗА THE (POLIT) ENFORCER(S)!
ЗА THE (COERCIVE) DARKNESS.
ЗА
THE НЕЛИБЕРАЛНИЯ СВЯТ.
ЗА THE (EVIL) IMPERIAL ORDER.
ЗА
THE (ABSOLUTELY EVIL) WORLD
OF (COERCIVE) AGGRESSION, IMPERIAL(
ISM)!
ЗА АВТОРИТАРНАТА (EVIL) ДЪРЖАВА (НА THE П@ТИНISM)!


 


DICTATOR(SHIP) ПОД ПРИКРИТИЕ!
 

ЗА
(НЕПРЕДВИДИМОСТТА НА ALL) АВТОКРАТИТЕ.
ЗА СИЛНИЯ, LOVELY JOS, ТОТАЛИТАРЕН РЕФЛЕКС,
ЗА
НАЦИОНАЛ(SOCIAL)ИСТИЧЕСКИТЕ ИМПУЛСИ:
FROM
ORWELL'S 1984 TO PUTINISM IN 21 CENTURY!
 
  
  

[OF THE TODAY’S (EVIL IDEOLOGY OF) П@ТИНСКИЯ
NATIONAL(
сошъл)ISM, примесен С RELIGION(ISM)!]
 
CENTRALIZED POWER (COMPLETELY) CORRUPTS!
YES, IT REALLY DOES! ABSOLUTELY!
IT’S AUTHORITARIANISM, ТИРАНИЯ!
IT’S STATE-CARTEL
CORPORATISM:
HARDCORE TYPE OF
CORPORATISM=
THE STATE-CARTEL(ISM), LOVELY JOS,
=
GROUPISM = GANGSTERISM = EVIL!
ДА, ТОВА, LOVELY JOS, E ИСТИНСКА
АБСОЛЮТНАТА ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ!

IT’S (THE OLD NEW VERSION OF)
STUPIDISM!
IT’S (THE OLD NEW VERSION OF)
ИДИОТИЗЪМ!
ИДИОТИЗМЪТ НА
(THE PRINCIPLE OF) НАСИЛНИЦИТЕ!

ЗА РУСКАТА (ДЪРЖАВНА) ИМПЕРСКА ПОЛИТИКА!
ALL THE RUSSIAN ROADS, LOVELY JOSEPHINE,
ВОДЯТ ДО AGGRESSIVE (STATIST) НАРЦИСИЗЪМ,
ДО ВОЙНСВЕН HARDCORE ИНТЕРВЕНЦИОНАЛИЗЪМ!
ЗА НЕМОРАЛНАТА (АВТОРИТАРНА) ДЪРЖАВА!
ЗА
THE HARDCORE VERSION OF THE RUSSIAN
ДЪРЖАВНО-ОЛИГАРХИЧЕН
(KGB) CORPORATISM!
ОХ, ТАЗ‘ EVIL HARDCORE ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ!
За типа(жа) хора, lovely Josephine,
who would do ANYTHING
for (keeping) the power
for as long as possible!
The
evil aвторитаристи!
[The worst of all the people, lovely Jos,
that apply
the worst of all evil principles:
the
радикалните НАСИЛНИЦИ, убийци!
Това е режим на
hardcore диктат(ура)!]

За в
ърхът на властовата пирамида:
of the
путинската absolutely hardcore
религиозно-олигархичната система!
Мистичната система of НЕсвободата!
ОХ, ТАЗ‘ EVIL HARD ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ!

[Of the evil desire of authoritarianism:
всеки тиранин dislike (и иска to destroy)
всяка (much) ПО-свободна страна, баси;  
всяка НЕсвободна (авторитарна) Държава
ИСКА
да деморализира и дестабилизира
по-свободните страни
all over the world!]
За (тероризма на Big Bro) ПУТинизма
and the (too) Dark Triad of the East,
 
 които колективно , lovely Josephine,
[based on the evil мистична СОЦи(де)ология,
practiced
by КомПартията на Ленин и Сталин]
absofreakinlutely МРАЗЯТ the West,
[и подчертано evil триото, lovely Josephine,
хейтят the (world’s freest country) USA]
absofuckinlutely
МРАЗЯТ успешното:
the Western
much higher prosperity,
based on
much, much more freedom,
която определя и much higher standard
(& качество) на живот в тез страни с real
much, much more
демократично развитие!
THE HARDCORE VERSION (2.0) OF АВТОРИТАРИЗЪМ:
ВСЕ ПО-МАЛКО СВОБОДА (FOR THE PPL) И
ВСЕ ПОВЕЧЕ
КОНТРОЛ (OVER THE PPL) VIA
THE MERGE OF STATE & CORPORATIONS =
FASCISM REBRANDED i.e. НЕО-ФАШИЗЪМ!
ДА, ТОВА Е
ДНЕШНОТО ABSOLUTE ЗЛО!
Ох, таз
evil ИДЕОлогия of п@тинизъм,
ох, тоз tribal (deep & huge) resentment:
(не)прикритата bad мистична доктрина
of ЗЛОбарски (войнствен!) нихилизъм!
That’s the path to Absolute Darkness!


Oh, that absolutely Dark Stupid(ism),
ох, тоз‘
absofreakinlutely mysticism,
ох, таз‘
absolutely subversive етика:
its
great holy Kаузата is destruction,
the destruction of the Western values!
Това, обаче, lovely Josephine, is an evil stuff: нихилизъм!

За
the bloody (hardcore) диктатурата
на Р
@ската ла гранде „демокрация“.
За крепосничеството в (
today’s) Русия!
В днешна П. Р@сия,
lovely Josephine,
(няма absolutely) НИЩО НОВО,
и
НИЩО СТАРО не е забравено:
it is all about
руския collectivism!
Yes, it’s all about тоталитаризъм!
Фундаментът
, фундаменталния принцип,
си остава,
lovely Josephine същия: злото!
Всяка
диктатура е (винаги само на) злото!
Oh, that истински (bloody) social зло(то)!
НЕПРИКРИТИ (BLOODY) DICTATOR(SHIP)S!

«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ
OF THE БОЛЬШИНСТВО СОВЕТАМИ;
СИЛАТА НА ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦА
Е В БОЛШЕВИЗ(ЪЪ)МА
! Е, БАСИ СОЦА!
[Ох, тез‘ болшевики, ох, тез‘ комунисти!
Ох, тез‘
BLOODY (evil) мистици-утописти!
Ох, тез‘
BLOODY evil M-L collectivists!
Oh, that great
СОЦ МИСТИФИКАЦИЯ!]
 
 

«ВСЯ ВЛАСТЬ Владимиру Путину, Султану!»
П@тинския
(и Ердоганския) тип of президентска
република is absolutely EVIL (диктатура)!
За крепостниците в (П@тинска) Русия!
За съзнанието
of НЕсвобода, царство!
За абсолютният монарх: г-н П@тин!
Всъщност в Р@ссия,
lovely Josephine,
никогда не было демократии.
Там не знают, что это такое!

Наследството на Р@ссия,
lovely Jos,
of
СССР corrupt култура за дълго още
ще определя
the mentality + the media
of
политическите и лобистките сили,
[ведно с фиксацията към égalité Вожда]
that are манипулиращи огромната маса
of the Russian people & институции! Баси!

Lack of
freedom!
Липса на демокрация:
хард авторитаризъм.
Авторитарен п@тински национал(сошъл)изъм!
Ох, този п@тински руски империализъм,
който е
базиран на СССР-истки КГБ-изъм!
Авторитаристите са (о)пиян(ен)и от власт!
Too much власт, too much корупция! Yes.
Абсолютната власт е absolutely addictive:
the more time & the more power you have
the more you want (& love) it!
It’s a drug.
И така, взимаш наркотика, не се отказваш,
докато не се
absolutely самоунищожиш!
Oh, those hungry for power психопати -
те са
absolutely способни на всичко,
за да я задържат
за по-дълго време!
Тя
really става тяхната (self-)идентичност!
Пияният с absolute власт, lovely Josephine,
е absolute нихилист. Психо. Dysfunctional.

Dictator(ship)s под прикритие:
за ботуша на
today’s (hard) authoritarianism!

За huge (warfare) агресивността на п@тинска Р@ссия!
За вечното търсене на ВРАГОВЕ – външни, вътрешни!

The Putin’s kleptocracy, based on his dishonesty!
[П@тин за това е учил цял живот – in the USSR’s KGB.
Ех, тези стари(чки) комунисти, марксисти-ленинисти!
Веднъж a
KGB (agent), forever a KGB (измамник; liar)!]
Russia’s НЕдемокрация и НЕпазарна икономика!
Руският
(путинов) (нарастващ) авторитаризъм.
Парад на
the absofreakinlutely нарцисизЪма,
психо/социо-патията и тиранията! The Despot Matrix.
Нарцистичен (political & economic) р@ски вампиризъм!

За мистичния (evil) (РАС)ПУТИНИЗЪМ
of the (absolutely
crazy) р@ската Big (Bro) Matrix!
Он
(because a mystical wizard) всё знает (и все может)!
Он
велик(ан)! Той е (пожизнен) Master! Absofuckinlutely!
Неee човек, а желяз(о)! Сталь (II)! Iron man! No democracy!
Пратеник(ът) на the Р@ският God [of днешния mysticism]!

ЗА съвременното НАЙ-ГОЛЯМО (violent) р@ско ЗЛО,
с absofreakinlutely социално-утопично (терористично) съзнание!
[Yes, lovely Josephine,
it’s all about (
the bad pin) in the head – it is the psycho/socio-патия!]
За (морално & интелектуално) really НЕдораслото човече: П@тин.
За най-дълбоко комплексираното (мистично) Russian джудже !
За най-високото (политическо) (психопатично) джудже в света!

Yes, lovely Josephine,
it’s all about (
the pin stuck) in the head – it is the psycho/socio-патия!
Ох, тоз (
маленький) Мачо(то) - he’s “taking care” of all р@ски ppl!
[He’s looking after (
финансира) all the good ppl по целия Свят!]
За гранде р@ския
шахматист”: (маленький) мистика Вовата,
who избива комплексите си чрез doing геополитически МАЛОумия,
а понякога, lovely Josephine, чрез doing absofreakinlutely БЕЗумия!
 
Ох, тоз
greatest р@ски polit комплексар of today, lovely Josephine,
ох, тоз
очень маленький Мук – он хочет to be вели́кий дикта́тор!
Он
absofreakinlutely вели́кий  Super (short) ГЕРОЙ, баси,
герой на Съветският съюз, както и на Р@ската федерация!
Он великий, он герой! Он повсюду,он везде! Он толпою,он горой”!
 
Маленький Мук хочет быть (вели́кий) как Ленина и Сталина?!
Ох, тези низки мисли
, долни желания & (на)трупана ОМРАЗА
на
нис(ич)кия, с НЕщастливо детство, (THE ANGRY) Вова(та)!
Да се
САМОсъздадеш като кофти човек – маленький ПСИХОпат!

Да произвеждаш
EVIL духовна храна, ведно с big нарцисизъм.
И
дългосрочно да (си) я ядеш! Баси! Това е a mind of (D)anger!
Yes, lovely Josephine,
it’s all about (
the bad pins) in the head – it is the psycho/socio-патия!
That is, lovely Jos,
да си създадеш an absolutely nihilistic mind(set)!
That is the hidden in one’s
комплексарска head (М-Л) идеология:
THE TRULY EVIL IDEOLOGY OF (THE BLOODY) TRIBAL(ISM)!
 
Ох, това
 ЗОМБИрано (класово) (КГБ) съзнание!
Ох, 
those (забити “класови”) (КГБ) PINS in the head,
които turn a human into an absofreakinlutely zombie!
This is the absolutely hugely violent характер/dogma of
the absofreakinlutely
(evil) ИДЕОЛОГията, баси,
of
Marx(ism), of the (most) radical left(ism)! Omfg!
This is, lovely Josephine, an absolutely nihilistic mind!]
 
   
 
Вова дълго е прикривал
(the inner) стремежа си към wickedness!
 
За такъв човек, таил
злоба и омраза (evilness) в ума и сърцето си,
[самонаправил the evilness да върлува тайничко в съзнанието му]
ако (когато му)
дойде удобното време – става безмилостно wicked!
Of
the (today’s evil) р@ската (п@тинска) матрица: авторитаризъм!
И тази на (Полярната звезда на ККП) Другарят Си
, too. Баси!
Ох, тези 2 броя СОЦиопати: това е самата им (кофти) същност!

{Краставите магарета се надушват!     
Социопатите обичат,
lovely Josephine,
да играят срещу (най-)добрите (ppl)!
Ох, този нарцистичен
нихилизъм!
That is a really bad, an evil thing.
A това води, lovely Josephine,
до фашизоиден манталитет.}


  
 
 
[Yes, lovely Josephine,
it’s all about
the evil stuff (the bad pin) stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]
 
Истински обърканата (посока на) civilization!
The (barbarism of)
dictatorships!

Totalitarian  narrative!
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image018.jpg 


 
Of absofreakinlutely (
с)бърканите (corrupt) minds/trucks,
that have never ever been on the right track
, lovely Jos,
но винаги са били against…тозлош, лош Запад”!
So, да здравствует
Россия, Китай, Мюсюлманлендия
и the весь nihilistic НЕдемократический Мир! Баси!
Да здравствует
(деспотизма на) Цезар(ism)! Баси!
 

Ох, тоз т.нар. Деспотичен (Среден и Далечен) Изток!
“ТЪМНАТА (АЗИАТСКА
; TRIBALISTIC) ТРИАДА”,
THAT IS STILL
LIVING … IN THE DARK AGES!
Новият СОЦ-ИНТЕРН (БГ соца is in it, too)!

DICTATOR(SHIP)S ПОД ПРИКРИТИЕ!
OH, THOSE ABSOLUTELY EVIL STUFFS!

[It has never been, lovely Jos, on the right track!
Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]

Тази
Dark Tриада has never been, lovely Josephine,
and in the 21 century it will not
, not, not be(come),
истински демократична! It’s the greatest liar’s club!
It’s the club of absofreakinlutely (dangerous) Evil:
the heart of (the 20-th & 21-st centuries) mysticism!
Социо-икономическата система на мистицизма е
the reality of НЕсвобода и НЕпазарна икономика!
Това е командно-административен Централизъм-
к
вото Царят каже (за Светлото)! Толкоз! Баси!
За еманацията на съвременния Автократ-Цар!
Това е главата, lovely Jos, на вмирисаната риба!
Това е триъгълник
a на духа на the real ЗЛОдеите!

  
 

Of брутално репресивните Правителства of the Dark Triad:
азиатско левичарски ориентирано (red-muslim) братство!

Ближните BROthers & SISters, lovely Josephine,
of the SS
ъвременен evil п@тинизъм, religionism,
ККП-Сизъм (& polit Islamism)! Мистицизъм.
И техния
(promised вечен) Рай (& effortless life)
of the (bloody) evil (dictatorship’s) идеологията 
of the [национал(социал)istic 4Z’s] resentment!
[Е, аз, lovely Jos, не, не, не съм им (хич) ближен!]
[Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]
Of the
absofreakinlutely (bloody evil)
epistemological (support of) the (mentality of) totalitarianism, lovely Josephine,
by the
“Тъмната (Азиатска) Триада& its НЕсменяеми (до живот) Вождове!
ВСЕМ НУЖЕН TOTAL(ITARIAN) КОНТРОЛЬ! ЕТО НАДО - НА БЛАГО ЛЮДЕЙ!”
Of the MALEVOLENT (collectivist)
view of the world!
Of
влюбените (angry ПСИХОПАТИ) във смъртта!
[It’s all essentially based onto, lovely Josephine,
the (
ir)rational IDEA(l)s (integrated valuesin one’s mind!
It’s 
the doom&gloom feelings, be(com)ing really UNhappy!]


         
ВСЕМ НУЖЕН TOTAL(ITARIAN) КОНТРОЛЬ! ЕТО НАДО - НА БЛАГО ЛЮДЕЙ!”
         
ЗА ДЪРЖАВАТА НА НЕРАЗУМНОСТТА – НА ГЛУПОСТТА И ОЗЛОБЛЕНИЕТО!
So, let me show you now, lovely Josephine,
че
the absofuckinlutely руския ИМПЕРАТОР “has absolutely no clothes“!
         
Of the morality (IDEOlogy; ФИЛОсофия) of IRrationality!
         
Of the РоSSиския tribalismна лидерите на РоSSия за последните 100 години.
            Of (съвременния) TRIBALism! Of the PRIMITIVism (of altruism)! За П@ТИНизма.
         
 
         
Of the dumb (ниските и низките) (polit лидери-)ppl!
          Can you see, lovely Josephine,

         
НАПОЛЕОНовия КОМПЛЕКС в (много) НИСКИТЕ (и низки) хора, в the (very much) short П@тин?
         
[Всеки (много) нисък човек, especially мъж, lovely Josephine,
             
не, не, не ИСКА да бъде (толкова) нисък/short (на ръст),
             защото
ТОВА го кара да НЕ се ЧУВСТВА in comfort в размерите си, especially сред (много) (по-)високи хора!
           
 Тоз ОГРОМЕН наполеонов комплекс на the (very) short хората ИЗБИВА (лошо!) на някъде, в някоя сфера!
             Няма
, не (може да) съществува, НИСЪК (на ръст) политик, lovely Josephine,
           
 който да се ЧУВСТВА/УСЕЩА добре (= не комплексиран; happy), когато е сред други хора(-политици),
            защото тяхното
SELF-ESTEEM е (objectively) being системно (яко) МАЧКАНО – на физическо & psyche равнище ОК? Get that?!
           
 Именно поради този факт, lovely Josephine,
             
всички НИСКИ (на ръст as compared to a national/world standard) политици са НЕщастни(ци),
             които
(especially) ако са на важен ДЪРЖАВЕН пост, lovely Josephine,
           
 стават (много) ОПАСНИ, НЕрационални (мистични) in (their) thought, motivation & action,
             no matter what they
PRETEND (за) пред публиката! Yes, absolutely!
             
Да, обективно има голяма простотия в НЕрационалността на the (very) short политици/хора!
             Да, ОПАСНОСТТА на
НЕрационалността е, че тя промотира ПРОСТОТИЯТА on any level!
             
The IRrational винаги (го) ИЗБИВА на простотия, която може и да ИЗБИВА хора! Yes, absolutely!
           
 Ох, тоз very НИСЪК  П@тин, комплексиран мъж!
             
Той е ВИСОК комплексар-политик = най-известният (today) НИСЪК политик in the world!
             
Именно неговите ЗЛОвредни (комплексарски) ИДЕИ, (криворазбрана цивилизация)
             
that are all, all, absofuckinlutely all основа(ва)ни на неговия IRrational Standard of VALUE/morality,
           
 правят и такива ЗЛОредни (за Р@сия и) за света неговите: политика, икономика и ЕСТЕТика!
             Да,
това (ирационалното) е много СТРАШНО (опасно) нещо! Yes, absolutely! So, beware, lovely Josephine, be aware!]
           
          Да си
really (postmodern) примитивен човек, an evil!
         
An evil, lovely Josephine, absofreakinlutely
         
винаги loves (is hungry for Държавната/public) power!
         
Злото, lovely Josephine, absofuckinlutely
          винаги promotes
a (bloody) twisted (dumb) world,
          with twisted (irrational &
coercive) morality/narrative/ideology! Absolutely!
         
  
         
Of имперската психопатология – на р@ския ла гранде (short) Вожд (за последните 100 години)!
         
Of дългата ръка на късия П@тин & (ехото of) His own (говорит) Москва!
         
Of ла гранде обещанията за Светлото Бъдещеliving в Рая (за последните 100 години)!


Of the evil minds that plot (bloody) destruction! Баси!
Sorcerers of death's (warfare) (KGB) construction! Е, баси!
     
     
Of the absofreakinlutely славните чекисти, the KGB ла гранде absofreakinlutely (romanticized) “(общо)народни, (все)русийски heroes”,
                                                                                  

           
    
           
     
            а днес вече ла гранде (
state-cartel) управляващи демократ-политици (и капиталисти), absofreakinlutely hardcore КГБ-исти, бандити, гангстери!
           
     
            Yes, in (
п@тинска) R@ssia today, lovely Josephine, управляват (state-cartel олигархията of the) hardcore (old & new) КГБ-исти: liars & GANGsters!
           
   
                                                                                                                     

Do you, lovely Josephine, buy THE BIG LIE:
Of acting in the name of
колхозното делотака както трябва да го прави (и да се саможертва) всеки истински ЧК-ист!
Of (absofreakinlutely toxic)
putschism! Of господ(арсващото) зло! Of the seed of evil power!
Моделът (раковият модел, lovely Jos, of) п@тинизъм:
           
дълбоко вкоренен RIDICULOUS модел на
            absofreakinlutely
имперско самосъзнание у [the égalité] Управляващите (в) Кремъл!
            Всички управляващи (в) Кремъл винаги са се стремели към (
being) Господ(арстващи)!      
            Този (
very old) модел, lovely Josephine,
            е истински (етатистки) анахронизъм – репресивната (
hard collectivist) идеология [т.е. might makes right; Сила есть право]!Omfg!
            Yes, lovely Josephine,
            it’s all about
the brute FORCE of the (doctrine of) mysticism, of the (ideology of) TRIBAL(ism):
            the end justify 
the (use of any) means, щом работиш for a Holy Кауза! E, Баси?! That’s evil!
             http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image978.jpg  
           
Да, lovely Josephine,
           
П@тин (и обръча му; както всеки КГБ-ист) е pro съветски човек (, и мнооого му се иска Р@сия да бъде отново империя, като Съветската)!
                       
[Да, П@тин cannot comprehend, lovely Josephine, че това не може да се случи, поне докато Той, малкия Наполеончо-КГБист, е на власт!]
            Такава е неговата лична
етикаидеология),
           
а следователно и his view of life, liberty & the world!
            Yes, lovely Josephine, (наченките of)
            демокрацията в Russian Федерацията
            is absofuckinlutely under атака [by the Hardcore Реставрацията]! В морален, политически, икономически & digital (media) контекст!
           
В Русия, в П@тинска Русия, както винаги (е било) е наличен absofreakinlutely нео-феодален модел of (КГБ) авторитаризъм! Баси!
            В Русия,
lovely Josephine, свободата (offered by a democracy) не е стъпвала, изобщо! Баси!

Of the [Putin’s] Russiagate – absofreakinlutely възраждането на [и носталгията по тоталитарните] червено-кафявите идеи.
Of
hard етатизъм.
Of radical égalité i.e. of (завръщането на) болшевизацията (тоталитаризма и регреса) in п@тинска  (, която е Главатарят на БСП-то)!
Oh, тази absofuckinlutely (кофти) доктрина of
coercive [égalité & fraternité] mysticism!
It's all about putschism (blanquism), lovely Jos!
Където има (hard or soft) етатизъм, lovely Jos, рецептата е една и тоже – more of the same
i.e. (yet) more statism,
more public(good)ness, (още) повече Държава!
Of the absofuckinlutely DARK (Р@ски) world,
            (toxic)
п@тинизъм, путшизъм, п@тински национал(сошъл)изъм,
където absofreakinlutely
липсва почтеност & свобода, ала има много corruption & страх! Авторитаризъм!
П@тинизмът, lovely Josephine,
            е пример за това как
an individual (or премъдри nationalists-управници of a nation),
           
(could, but should not да) си гледа his/her (their) IRRATIONAL (with capital letters!) интерес
           
(, което is just the opposite of the rational self-interest)
            и
acts onto the irrational principle of “правото на по-силния! Hardcore авторитаризъм!
            Това, разбира се, е
етиката на (aggressive) terrorist (тоталитарист)! Баси!
           
Yes, п@тинизмът, lovely Jos, is an absofreakinlutely terrorist organization! Постоталитаризъм!
      

Zhuangzi (Taoist philosopher):
"A petty thief is put in jail.
A great brigand (гангстер, бандит, разбойник, тоталитарист, ЧК-ист) becomes a ruler of a Nation."

Of the (totalitarian & authoritarian) МИСТИЦИТЕ на Изтока, in 21 century!
Of all the
НЕСМЕНЯЕМИТЕ президенти - of a nation/регион! Императори. Absolute автократи.
[Всички автократи (авторитарно мислене и coercive поведение; of голямото лъжене и крадене),
които (у)потребяват власт for over a dozen years, lovely Josephine,
в един момент
се ИЗПУСКАТ, изведнъж, почти НЕочаквано, изненадващо – в гащите си. Колапс.
И след тяхното дългогодишно & централизирано (у)потребяване of
the polit & economic power, lovely Jos,
след тотал(итар)ната им ИЗЛАГАЦИЯ,
остава тотал(итар)ната
destruction – тотал(итар)но реализиране of the D&D&D model, in morality, politics, economics & (a)estethics!
Да (въз)произвеждаш, lovely Josephine, lots of (bloody!) беди вместо блага?! Баси!
The really rational късогледството
1 & (moving on) the road to serfdom2!
[Those two give rise to
the absofreakinlutely имперски (i.e. hard, radical, coercive) Corporatism & absofuckinlutely убиват the Freedom!]]

 

 


Of
Р@Ския авторитарен дух, culture,
ведно с култ към личността на Царя̀!
Of вируса на тоталитар-олигархизма!
Of the Russian (
исторически) collectivism.
Of
старата руска матрица: авторитаризъм!
Of (the Russian model:) колективном П@тин!

 
Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin
stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!
 
Of the
руската very, very old авторитарна традиция:
of the absofreakinlutely Russia’s (leadership) obsession with power!
Of the
тираничните Russian clans, history, culture, Колхо́з и вождове!
Of the really (bloody) tribalistic dangers of
the (very old Russian) statist idea(l)!
Of the absofreakinlutely ridiculously irrational world – of Putin(ism), Putschism!
За absofreakinlutely злонамерено и зловредно влияние на п@тинска Москва!
THE MATRIX OF (KGB) POWER IS
THE MATRIX OF DOMINATION!

 
   
МИЛИЦИЯТА и КГБ/ФСБ in Russia & СССР/НРБ никога, lovely Josephine,
не са (били) пазители на life, свободата & private property of the individual,
а винаги са (били) средство за налагане волята на КПСС-Държавата-God!
[Руска
та СОЦиалДЕМОКРАТическа РАБОТНИЧЕСКА партия (болшевики),
през 1921 г. се ПРЕименува на КОМунистическа
ПАРТИЯТА-МАЙКА.
Партията на (
М-Л) пролетариата, на the working class hero, баси, а?!
Българската КомПартия през 1990 г. се преименува на СОЦ партия?!]

ЗА THE EVIL НАСЛЕДСТВОТОLOVELY JOSEPHINE,
НА THE ONE (РАБОТНИЧЕСКА1, KOM2) PARTY RULE!
ЗА THE ТОТАЛ(ИТАР)НОТО СЛИВАНЕLOVELY JOS,
НА РАБОТНИЧЕСКАТА1/KOM2 ПАРТИЯ И ДЪРЖАВАТА,
TO PRODUCE THE EVIL & UGLY HARDCORE ОЛИГАРХИЗЪМ & SLAVERY!
ЗА 
THE HARDCORE ДИКТАТУРАТА НА ЕДНОПАРТИЙНИЯ [СОЦРЕЖИМ!
ЗА РОБСКОТО 
(EVILУПРАВЛЕНИЕ НА КОМ ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА-GOD!
ТОВА Е СВЕТА
, LOVELY JOS, НА THE (IDEOLOGY OF) HARDCORE STATISM,
КОЙТО СЕЕ VERY MUCH НЕСВОБОДА, НАСИЛИЕ, BLOODSHED & ВРЕДИ!
ТОВА Е
THE EVIL ФИЛОСОФИЯТА OF THE RADICAL HARDCORE COLLECTIVISM,
КОЯТО IN A COERCIVE HARDCORE WAY НЕПРИЗНАВА И ПОТЪПКВА ALL THE IR’s!

ЗА
ABSOLUTELY ТОТАЛИТАРНИЯ ХАРАКТЕР
НА
КОМПАРТИЯТА-(СОЦ)ДЪРЖАВА-МАЙКА!

ЗА THE ABSOLUTELY EVIL ТОТАЛ(ИТАР)НО
СОЦ ОБЩЕСТВО & “ВЕЛИКАТА” КОМ ПАРТИЯ,
КОЯТО ТОТАЛ(ИТАР)НО РЕГУЛИРА & КОНТРОЛИРА, LOVELY JOS,
ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА (GRANDE) СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ЧОВЕК, БАСИ!


[Това са борците (of the truly evil СОЦ morality & culture), lovely Jos,
срещу лошия и загниващия (Western) капитализъм – по Мар(к)с!]
Държавата Русия/СССР винаги ТОТАЛ(ИТАР)НО е принадлежала на една
много, много малка (
& evil) група от хора с ТОТАЛИТАРНО мислене и действие!
КГБ/ФСБ винаги БЕЗмилостно жестоко е СМАЗВАЛА/killing всяка съпротива -
В ИМЕТО НА високопоставените members от ВЛАСТТА & their (close) ДРУГАРИТЕ!
    
Oh, that (authoritarian) mentality (& culture) of the (Russian) Cheka(’s лидери)!
“The (Russian) world is not, not, not a loveable place (to live in), хора!
So, we need a strong (hand of a)
SocJus (Russian) Leader & Party!
We need the STRONG (
nationalistic) HAND!”
 – the (силно) égalité (Russian mystical) narrative!
That’s
a very old statist idea(l), lovely Josephine:
the ideal of
fear1, anxiety/anger2 & resentment3 -
настанили се дълбоко & трайно, lovely Jos,
в ЕТАТИСТКИТЕ (égalité) hearts & heads! Е, баси!
[Yes, lovely Jos, it’s all about
the bad pin
stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]
 
  
  

 
 
 
 
 

So, what is Russia today, ah?
Россия – ета власть чекистов и бандитов!
[Чекистите и бандитите, lovely Josephine,
in all of their absofreakinlutely evil versions
винаги са имали ОКЪРВЪВЕНИ ръце, баси!
И в днешна Р@сия е същото.

Чекистите и бандитите, lovely Josephine,
са днешните р@ски (really big) олигарси!
Затова икономиката на Р@сия е в
really слаба,
въпреки огромните залежи на газ и нефт?!
 
Затова руските хора,
lovely Josephine,
живеят лошо! Много, много по-лошо
от
USA’s & (West) European хората!
Да, по-лошо дори и от българите,
нищо, че сме последни по стандарт
на живот в Европейския Съюз!
]
За the деспотизъм – на П@тинска (oligarch) Р@сия (и на средна Азия)!
Новият
Болшевизъм, the new reds, the new (interventionism of the) soc!
“There’s no need an individual to think независимо!
За мисленето си има една
e(ga)lite group!
Това е the God’s group, разбира се, т.е.
the премъдрата п@тинова Group-God!
Няма (в Русия, но и не само) друга като нея!
И тя (затова) (трябва да) е НЕсменяема –
поне за (около) 2-3 десетилетия!
Yes!
The individual must be подчинен на the God!
You, bloody well do, what I (
God) tell you to!”
  
   
Of the (today’s) RuSSian агресорът! Of the aggressive (режим на) Putschism!
Of (фашизоидната) coercive враждебност на (dystopian) деспот П@тин;
and his (hard Corporate) Държава-Колхо́з & (collectivist) ИДЕОлогия!
Of
най-големият джихад хибриджик, in the world, at the moment!
Ох, тази
evil идея of the коллективное (Russian) хозяйство!
Султанът на
Великият (Русский) Колхо́з, lovely Josephine, е
концентрирал и трите власти в ръцете си! Absolutely!
This is the (postmodern) (im)morality of the Legal plunder!
[Даже сегодня коллективное хозяйство, lovely Josephine,
является основой тиранического режима в Северной Корее,
где сотни тысяч людей умерло от голода в 1990-х годах! OK?]

 
 
 

[There are де факто, lovely Josephine,  two kind of plunder:
there’s 
the illegal plunder, and there’s the Legal plunder!

 

http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image001.jpg
 
 
 Другарят P@tin - не човек а желязо!
THE totalitarian DREAM
 

THE authoritarian DREAM
Of евразийски collectivist ирационалности!
Of евразийските национал(социал)исти!
Of the
национал-сошъл-fication на Русия!
Hardcore произвола на (
Russian) властта!

Of the Russian Imperial Legacy!
Of Putin’s neo-imperial model!
Of Putin’s
neo-Bolshevik model!
 

Game of (Имперски) Thrones!
Russian (примитивен) шовинизъм!
The Imperial Russian (& neo-Съветски)
aggressive национал(сошъл)изъм
 и really coercive експанзионизъм!
Of (huge)
р@ски етатизъм, statism!
Of Силната (égalité) Държава!
Of (huge) одържавяването
на най-важните индустрии!
Of Russia-gate.
Баси!
А?!
 
Аз съм – голем! Много голем!
Защото аз съм
мноoо голем!
Аз съм големата
public(good)ness!
Защото аз съм
малкия голееем П@тин!
I’m
the deep shallow(ness) – of tribalism,
and I wanna make war &
kill the (core principles of) (European) (real) цивилизация;
и да наложа (тоталитарните egalitarian principles of) Корпоративната азиатщина
i.e. the ла гранде neo-авразийството, ведно with the (департамента of) religion!
The (old § bad) tradition of азиатския despotism – се завръща в п@тинска Русия!
The (monstrosity на) big shadow – of the тоталитарното минало, of (СССР) Russia!


Beware the leader who bangs the drums of war in order to whip the citizenry into a patriotic fervor,
for patriotism is indeed a double-edged sword. It both emboldens the blood, just as it narrows the mind.
And when the drums of war have reached a fever pitch and the blood boils with hate and the mind has closed,
the leader will have no need in seizing the rights of the citizenry.
Rather, the citizenry, infused with
fear and blinded by patriotism,
will offer up all of their rights unto the leader and gladly so.
How do I know?
For this is what I have done. And I am Caesar.”
(Julius Caesar)

 

ON GANGSTERISM!

ON THE [П@ТИНСКИЯ ПОСТ-СЪВЕТСКИ] CAESARISM:
АЗ, ЦЕЗАР! АЗ, ЗЕВС! АЗ, ГЛАВАТАРЯТ (НА БАНДАТА)! АВЕ, ЦЕЗАР! АВЕ, АЗ!

  
Пазете се от лидер, който бие (по) барабаните на войната, за да събере гражданите в патриотичен плам,
защото патриотизмът (наистина) е меч с две остриета. Меч, който окуражава кръвта, точно както и стеснява (раз)ума.
И когато барабаните на войната бият високо дълговременно - и кръвта навира от омраза, и (раз)умът се затваря,
тогава лидерът няма да има голяма нужда да узорпира правата на гражданите (i.e. the IR).
Всъщност, гражданството, изпълнени със страх и заслепени от патриотизъм,
ще предложи доброволно (конформистки) всичките си права на лидера, и при рова с радост.
От къде знаеш?
Защото това съм (го) правил. Аз съм Цезар, Юлий Цезар."
 

 
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image004.jpg 
  

Ние сме. Аз съм the real God of the absolute

http://www.robzor.com/rhouse/the(BG)ineffectualintellectual123_files/image204.jpg
Аве, Цезар! Аве, аз! Аз – П@тин!

Държавата [Росси́я] това съм АЗ! Аз, Владо!
Владо П@тин –
a KGB officer (the head of FSB).

Тиранин, който олигархства над една от the
richest  страни на полезни изкопаеми on Earth!
И я превръща,
lovely Josephine,
със всяко десетилетие през което
диктаторства,
into a
absofreakinlutely corrupt Държава-Мафия!


 
Yes, в П@тинска Р@сия днес,
има много по-малко еврвопейска цивилизация
и много, много
(пъти) повече азиатски tribalism!
So, lovely Jos,
do you really prefer
(to live in) Europe or в Евразия?

*
Who’s the Master of the world's largest country?
Who’s the founder of the Russia’s troll factory?
Who’s агресорa анексирал незаконно Крим?

It’s the
Negativity bias personality, lovely Jos!
Yes, the Negativity
bias personality, which is
based on
absofreakinlutely postmodernism!
The Master is the (
stupidism of) нихилизма!
[Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]
 
 
 
Аве, Цезар!

За империалистическите амбиции на Русия!
On (the hungry for power)
Император П@тин.
And the Putin’s inner (олигархичен) circle!
Нужно про Държаву думат, про Императора!
Веднъж a
KGB (agent), forever a KGB  liar)! ОК?
Всеки
КГБ -ист is an absofreakinlutely майстор
на
измамата, корупцията и манипулацията!
Всеки КГБ-ист отлично знае, че страхът е
едно от най-мощните (полит) оръжия!


Of имперската носталгия! За (от)миналото.
Негово Превъзходителство Владимирович.
Божеството сред простосмъртните р@сские!
Der Übermensch!
Най-гранде "товарищ"!
[Keeping it absofuckinlutely égalité hardcore!]
Гаварит Масква =
желание за насилие,
within the анахроничен национализъм.
The ла гранде „премъдър“ Рашън God -
голям
агресивен „държавник“, риа‘шли!
Изключително брутален „герой-демократ!
The one and only (Russian) Бащицата!
Мистик! Силовак! From the biggest country!

Of Russia today! Of П@тинска Русия!
Леталният морален кодекс на тоталитаризма!
(дали тоз типаж не е генетично предразположен за coerciveness, a?)
The égalité moral code – of hardcore “patriots”!
Aнтилибералният (hardcore) профил of Russia;
Putin’s moral кодекс, that guides his politics!
[Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]

[Evil силата, която разрушава всичко, lovely Josephine,
до което се докосне! Разрушава животи, носи смърт!
Разрушава
цели (rich in resources) държави, lovely Joss, и
носи
mediocre & dishonest life, generates negaliving!
Девизът
of this absolutely evil force, lovely Joss, is:
„Ма, аре стига с тези Индивидуални права!
Ма,
аре стига с тази свобода [на словото]!
Ma, aман от (пустата му)
свобода, бе!
А кой, кой се интересува от Държавата, а?
Ask not what your
Държава can do for you;
ask what you can do for your
Отчество!
We know what’s best for (all ppl in) our nation!
И когато трябва, ще анексираме територии, и
да,
absolutely кървави войни ще водим, и
да, ще тероризираме цели нации – в името на
G