http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image001.png

ДА ЖИВЕЕШ HONESTLY AND СПОРЕД ЧЕРГАТА (СИ), LOVELY JOSEPHINE,

А НЕ, НЕ КАТО (
IRRATIONALITY-BASED) ЗАВИСИМ (КОНФОРМИСТ) ЧОВЕК!
[За хората, които са извън полето на rational морала, lovely Jos, изобщо тук да не говорим, нали?!]


Пролет моя, моя бяла пролет,
ЗНАМ, ще дойдеш
(ти) …
… may (it) be in the 21st century…
КАК ЩЕ ПЕЯТ птиците в житата!
ВЕСЕЛИ ще плуват във простора...
Ще се РАДВАТ на труда си хората,
и всекиму според the (honestly) EARNED
!

DO YOU REALLY KNOW, LOVELY JOSEPHINE,
WHAT
JUSTICE MEANS (& DEMANDS AS PRACTICE),
WHO IS THE
ИСТИНСКИ VIRTUOUS (GOOD) HUMAN?
ДА ПОГОВОРИМ NOW, LOVELY JOSEPHINE, ABOUT
ТЪРЖЕСТВО НА (= celebrating)
СПРАВЕДЛИВОСТта,
НА THE BEST SOCIAL SYSTEM: ИНДИВИДУАЛИЗЪМ!
[INDIVIDUALiSM IS A CONCEPT THAT’S BASED ON MERIT,
ON
THE RATIONALLY UNDERSTOOD CONCEPT OF MERIT!]

ЗА (THE GOOD) МОРАЛА & КУЛТУРАТА, LOVELY JOS,
OF THE (PRINCIPLE OF) MERITOCRACY & FREEDOM =
THE TRULY (AND FULLY) CIVILIZED HUMAN(ITY)!
[THE TRULY MERITORIOUS ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
ARE ALL THE REALLY PRODUCTIVE (WO)MEN, КОИТО
ARE
ИСТИНСКИ (materially & spiritually) НЕЗАВИСИМИ =
PRODUCE WEALTH & MAKE СВЕТА A BETTER PLACE.
МЕРИТОКРАЦИЯ ОЗНАЧАВА, LOVELY JOSEPHINE,
ПРИНЦИП НА (ОБЕКТИВНО!) (ПРЕ)РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА БЛАГА – ВСЕКИМУ НЕГОВОТО, СПОРЕД ТАЛАНТА,
СПОРЕД
THE INDIVIDUAL УМЕНИЯ & ПОСТИЖЕНИЯ!
ТОЗИ (ОБЕКТИВЕН!) ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE,
ИМА REAL СМИСЪЛ САМО IN A CAPITALIST SOCIETY,
WHICH IS BASED ON THE FREE MARKET (ECONOMY)!
ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ (THE SJW) HATE МЕРИТОКРАЦИЯТА]!
OF THE RATIONAL(ITY-BASED!), LOVELY JOSEPHINE,

ПРИНЦИП НА (REALLY) ЦИВИЛИЗОВАНО SOCIETY,

ПРИНЦИП(ЪТ) НА (THE REAL) СПРАВЕДЛИВОСТТА,
ПРИНЦИП(ЪТ) НА ПРАВД(ИВОСТТ)А:

REAPING WHAT YOU SOW – BEING GOOD OR BAD/EVIL!
[
ВСИЧКО, КОЕТО I HAVE (HONESTLY!) EARNED IS MINE. YES!
EVERYTHING THAT YOU’VE
HONESTLY EARNED IS YOURS. AND
I (& YOU) DO NOT NEED TO HAVE WHAT S.O ELSE
HAS EARNED!
Все, что мое - мое. Все, что твое — твое. И чужого мне/тебе НЕ надо!]

ДА OBJECTIVELY (О)ЦЕНЯ(ВАШ) ТАЛАНТА (НА ИСТИНСКИ СПОСОБНИЯ ЧОВЕК)!
ДА OBJECTIVELY РАЗЧИТАШ IN LIFE НА СЕБЕ СИ, НА YOUR REAL СПОСОБНОСТИ =
TO TAKE RESPONSIBILITY FOR YOUR LIFE INTO YOUR OWN HANDS! YES, ABSOLUTELY!
 

It -the social organization of a truly free & prosperous society- starts, lovely Josephine,
 with
clearly understanding (of) the (moral & intellectual concept of the human) individual(’s rights)!
 Yes, it all starts
@ the individual равнище! That’s the only (& truly) rational standard – of (the real) value,
 of the (truly) rational evaluation, based onto (objective) reality &
logical REASONing,
 
а не, не, не, lovely Josephine,
 irrational интерпретации, based onto някава си мистична вяра (i.e. The “holly” book’s “разсъждения”)!
 Само при the (good) SYSTEM of (истинска) FREEDOM (& CAPITALISM), lovely Josephine,
 
за разлика от its OPPOSING (and EVIL) SYSTEM of the (today’s) TZAR(ism),
 
е валиден THE PRINCIPLE OF MERITOCRACY, which is based on the (philosophy of) INDIVIDUAL(ism):
..
       
 
THE (QUALITY OF) EXCELLENCE IS (being) REWARDED, а не inferiority, loyalty & шуробаджонизъм!
       
 
THE (QUALITY OF) EXCELLENCE IS (being) REWARDED, а НЕ inferiority, loyalty & шуробаджонизъм!
 
 
 
THE (QUALITY OF) EXCELLENCE IS (being) REWARDED, а не inferiority, loyalty & шуробаджонизъм!
 
  [
ЕДИНСТВЕНАТА ИСТИНСКА МЕРИТОКРАЦИЯ Е THE FREE MARKET МЕРИТОКРАЦИЯ, ДОКАТО
 
 THE STATE-BASED  PROTECTIONISM1, (RE)DISTRIBUTIONISM2 & REGULATIONISM3, lovely Josephine,
 
 са НУЖНИ САМО на the TZARs (hard & soft autocracies/paternalists) за да (могат да) КОНТРОЛират РАЯТА!]
  ВСЕКИ ЧОВЕК (ТРЯБВА ДА) ИМА (PROPERTY) П-Р-А-В-О, LOVELY JOSEPHINE,
  ДА СЕ (напълно, както намери за добре) РАЗПОРЕЖДА И РАДВА НА ПЛОДОВЕТЕ НА HIS PRODUCTIVITY (efficiency)=
  ВСЕКИМУ НЕГОВОТО/СВОЕТО (СИ ЗАПАЗВА, СИ ЗАСЛУЖАВА & СЕ РАЗПОЛАГА)
  И НИКОЙ, ПО Н-И-К-А-К-Ъ-В НАЧИН, ДА НЕ ОТНЕМА ЧУЖДОТО =
  НЕ
, НЕ, (ИЗОБЩО) НЕ СЪМ ДЛЪЖЕН ДА УСПЕЯ (TO REALLY BE A VERY SUCCESSFUL ЧОВЕК),
  НО СЪМ ДЛЪЖЕН
ДА ЖИВЕЯ (живота си) СПОРЕД ТОВА, КОЕТО (сам си HONESTLY) EARN-вам =
който човек (си го really) МОЖЕ, той (ИСТИНСКИ) ВЪРВИ/ТИЧА (УСПЕШНО) НАПРЕД,

while THE LOSER - backwards! При ВСЯКА(ква) СИСТЕМА лузърите (НЕможещите) гръмко плачат (оревават орталъка)
и (because са ризентъри, то тез‘ лузъри) absofreakinlutely настояват да се COERCIVELY И-З-З-Е-М-В-А (by the State-God)
                 
           
      
(част от) the (honestly & productively) E-A-R-N-E-D богатство на можещите (= практичните) хора, и така иззетото да се (раз)ДАВА
на (по-)
НЕможещите = (по-)НЕпрактичните = на (икономически) паразитите! е, баси (SJW) “справедливостта (на НЕможещите), а?!
[COERCION, lovely Josephine, is the opposite of FREEDOM.


JUSTICE is based on the principle: ВСЕКИМУ НЕГОВОТО =
is based on
the rational application of a MORAL LAW:
всекиму се полага (& разполага с) what he earns, и
никой, по никакъв начин, да не
, не отнема чуждото =
никой никога да не може да отнема
the truly earned =
                

EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
INjustice е обратния принцип: the evil (coercive) act
of not letting a person to keep what he’s earned
=
of (coercively) making човек to give away a value
that he has
honestly earned & deserved! Е, баси! Това е:
да принудиш човек да ти даде (част от) what he’s earned,
и после, например, lovely josephine, като един велик sjw,
да го (раз)даваш, под някаква форма, другиму! Баси, а?!]
Но, нека сега да (по)говорим, lovely Josephine,
 
за the GOOD(ness of) (the moral & intellectual) idea(l), the truly RATIONAL paradigm…of the (objective principle of) INDIVIDUALism!


ON THE REAL
GOODNESS, HONESTY & СПРАВЕДЛИВОСТ
OF THE (OBJECTIVE) MERIT-BASED PRINCIPLE/SYSTEM.
(based on individual merit = based on one’s own skill, talent & ability)

Only (the system of) CAPITALism, lovely Josephine,

is REAL(ly
based onto) MERITOCRACY!
The (
system of) COLLECTIVism is NOT!

OF THE (
REAL) INDIVIDUALIST(IC) MORALITY/SPIRIT!
OF
УСПЕШНО ACHIEVING STUFFS – BASED ON MERIT!
 
OF THE (REAL) GREATNESS OF
INDIVIDUAL(’S) MERIT,
BASED ONTO (
THE RESULTS OF) ONE’S OWN CAREER!

[OF
ANTI (NEO-)MARXIST SOCIAL (DRUG) IDEOLOGY!
OF PRO THE REAL
INDIVIDUALISM OF CAPITALISM!
OF ANTI
THE COERCIVE (EVIL) BEHAVIOUR
AND
PRO THE VOLUNTARY (COOP) ACTION!][
Acting on] The rational standard of the INDIVIDUAL(ism)!
The Standard, based onto (the reality of)
personal merits!
[VS
the irrational standard of the égalitarian(ism), баси!]
EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!

Живея, работя тъй както УМЕЯ,
толкоз’ КОЛКОто (си го) МОГА!
(До) Толкоз’ (до колкото ) МОГА,
според моите (не)СПОСОБНОсти!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
 
 
PURSUING THE BEST
LIFE
(THAT) YOU (REALLY)
CAN!
(
СПОРЕД YOUR OWN, LOVELY JOS,
СПОСОБНОСТИ & ВЪЗМОЖНОСТИ!)

SO, LET’S NOW, LOVELY JOSEPHINE, REVEAL THE PRINCIPLE:
СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ВСЕКИ!
СПОРЕД (USING) ONE’S OWN (DEGREE OF) (UN)PRACTICALITY;
СВОБОДА И ВСЕКИМУ СВОЕТО ТОВА (МУ) ТРЯБВА НА ЧОВЕК!;
ВСЕКИ ТРЯБВА ДА (МОЖЕ ДА) РАЗПОЛАГА С ALL THE FRUITS/RESULTS
ОТ НЕГОВИТЕ (PRODUCTIVE & HONEST) ТРУД И УСИЛИЯ (CAREER)!;
ВСЕКИМУ НЕГОВОТО (СИ ЗАПАЗВА/ЗАСЛУЖАВА/РАЗПОЛАГА/EARN-ва),
И НИКОЙ, ПО НИКАКЪВ НАЧИН, (ДА) НЕ, НЕ, НЕ ОТНЕМА ЧУЖДОТО =
НЕ СЪМ ДЛЪЖЕН ДА УСПЕЯ (ДА СТАНА -REALLY VERY- УСПЕШЕН ЧОВЕК),
НО СЪМ ДЛЪЖЕН ДА ЖИВЕЯ (
живота си) ТЪЙ КАКТО (= ДО КОЛКОТО) УМЕЯ =
СПОРЕД ТОВА, КОЕТО (сам МОГА да си HONESTLY & PRODUCTIVELY) EARN-вам!
ВСЪЩНОСТ ТОВА Е (ИЗРАЗЯВА) ПРИНЦИПА НА СВОБОДАТА!
THE RIGHT (
ДА, ПРАВОТО, LOVELY JOS,) TO LIVE REALLY FREE!

 

THE (GOOD!, RATIONAL!, PRACTICAL!) CULTURE
OF (
ФИЛОСОФИЯТА OF) THE INDIVIDUALISM:
THE IDEOLOGY OF (TRUE)
CAPITAL(ISM)!,
IS BASED ON
INDIVIDUAL(ISTIC) ЕТИКА
T.E. THE RATIONAL
EGO(ISTIC) ЕТИКАТА
T.E. BASED ONTO (HONESTLY PURSUING)
ONE’S OWN RATIONAL SELF-INTEREST!
[YES, ALL STUFFS, LOVELY JOSEPHINE,
START & END WITH
THE (ONE’S) SELF!]

ALL THE PEOPLE ARE REALLY SELFISH:

ALL THE PEOPLE ARE
SELF-INTERESTED!


REAL CAPITALISM, LOVELY JOSEPHINE,
IS
ОБЩЕСТВО(ТО) OF THE ONLY R-E-A-L
SOCIAL-ECONOMIC JUSTICE; A JUST SOCIETY!
СПРАВЕДЛИВО(СТТА) Е, LOVELY JOSEPHINE,
ДА НЕ ПРИДОБИВАШ NO, NO, NO VALUES
BY (
DOING) DISHONESTY, BY COERSION;
ОЗНАЧАВА, ЧЕ НИТО ИСКАШ, НИТО ПРЕДОСТАВЯШ
UN_EARNED REWARDS! OK? GET THAT (PRINCIPLE)?
THAT’S THE ONLY GOOD
VISION OF A GOOD SOCIETY!
THAT’S THE JUST
ПРИНЦИП OF СВОБОДНО ОБЩЕСТВО!
ВСИЧКИ IRRATIONAL/IMMORAL ХОРА, LOVELY JOS,
[YES, THE IRRATIONAL IS THE IMMORAL! И ОБРАТНОТО!]
ВСИЧКИ (ЕТИКИ НА ВСИЧКИ) ВИДОВЕ МИСТИЦИ,
ОБИЧАТ ДА ТЪРСЯТ, ДА ИСКАТ, ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ
ОТ НЕЧИИ СИ ЧУЖДИ
PRODUCTIVE УСИЛИЯ &
ЗАСЛУЖЕНО ПОСТИГНАТИ REWARDS/УСПЕХИ -
ТОВА Е, LOVELY JOSEPHINE,
THE MAIN
ПРИНЦИП НА ВРЕДНИЯ КОЛЕКТИВИЗЪМ,
УЖАСНО EVIL PRINCIPLE OF THE СОЦ(ИАЛ) DRUG,
EVIL
ПРИНЦИПА НА THE HUMAN ПАРАЗИТА!

За the (re)DISTRIBUTION, lovely Josephine, (=EXchange) на стоки и услуги=
(
dis)honest transformation/EARNING of the wealth in the nation/регион/world.
 
    
http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image015.jpgVS
ЗА СЪЗДАВАНЕ(то) И ОТНЕМАНЕ(то) НА БОГАТСТВО
IN A FREER COUNTRY. (за НЕсвободни страни е ясно:
там най-силната ОЛИГАРХична каста винаги властва!)
Спиралата/Стълбата (methodology) of заБОГАТяването!
Честното заБОГАТяване – of an individual/nation/region,
based on
private property, free market & individual abilities,
ON THE (OBJECTIVE) MERIT-BASED PRINCIPLE/SYSTEM.
[
При всички СОЦ държави е ясно – к’вото Партията каже,
когото Партията-Майка-Държава определи - той (ще) е!]
Of making, lovely Josephine,
YOUR own BETTER world/life!

ПАРАЗИТЪТ ИЗОБЩО НЕДОЛЮБВА THE FREE MARKET,

THE COMPETITION AND THE (RICHER) ПРЕДПРИЕМАЧА!
  
THE PRODUCER, LOVELY JOS, LOVES THE FREE MARKET,

THE COMPETITION AND THE (RICHER) ПРЕДПРИЕМАЧА!
 
EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
 

[
Това е the ONLY social system, където a free human
can really be(
come & life-long stay) productive човек,
can really be(
come & life-long stay) щастлив човек!
Човек,
a rational human, CANNOT be (really) happy
if living in a
totalitarian or hard authoritarian country,

например, като СССР, Nazi Germany, НРБ, а днес -
Китайския СОЦ, Руската Федерация, Мюсюлманлендия,
Венецуела, Северна Корея, etc.
What about an
irrational human?
За всеки НЕрационален (глуповат или зъл) човек
просто няма голямо значение в коя епоха живее,
в кой (географски) регион живее
, в каква култура!
So, you do get my point, lovely Josephine, don’t you?
So, let’s now talk about a GOOD principle, lovely Jos,
of (
the rational ideology of) INDIVIDUALISM.]

O
n (true) (augmented) individualism. Of (ppl’s) individuality.

За (раз)личността. За развитието на личността.
[vs the bad ideas of the today’s (БГ) колективистичното болшинство,
that are based on (the pins of) духовните опор(к)и на болшевизма, баси,
and its
съвременни (соц) идеологически наследници: the SJWs!]
EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[“ВСИЧКО, КОЕТО I HAVE HONESTLY EARNED IS MINE. YES!
EVERYTHING THAT YOU’VE HONESTLY EARNED IS YOURS. AND
I (& YOU) DO NOT NEED TO HAVE WHAT S.O ELSE HAS EARNED!
Все, что мое - мое. Все, что твое — твое. И чужого мне/тебе НЕ надо!”]

[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
On
SELF-sustainability, а не, не, не on the God’s will.
[of
an anti God’s (Government’s) interventionalism!]
{Източникът на one’s own SELF(-sustainability), lovely Jos,
източника на one’s own being lies in the power/силата of
one’s own
(free) will1, reasonability2 & choice3! OK? Each…}
The objective (true) принцип, lovely Jos, is:
(до) КОЛКОТО всеки човек МОЖЕ/УМЕЕ -
[до степента, в която всеки е (не)практичен]
ТОЛКОВА! Какво толкова?
Толкова/това (което си) заслужава (EARN-ва)! Yes!
[based onto one’s own honest & effortful STRUGGLE, lovely Jos,
TO BE(come & life-long stay) a productive (competitive) person,
who works (in)efficiently = (не)практично, but always, lovely Jos,
in the
NAME of … his mammal’s SELF-interest & SELF-esteem! Yes!]
All mankind... being all equal and independent,
no one ought to harm another in his

life
1, health4, liberty2 or possessions3.

John Locke

Равни права за всички. Привилегии за никого!”

Томас Джеферсън

Всеки (човек), lovely Josephine,
да (си) преценява (как живее) според
своята черга!
И всеки да (се) докаже
какво и колко (really) може!
И да, всеки (да) отговаря за собствените си действия!
И да, всеки следва да си получи заслуженото,
the earned -
това е ИСТИНСКАТА справедливост, (rational) morality -
това е ТОЧНО обратното на (
any version of) егалитаризъм!
[и особено бруталния hardcore (red) „класове(га)литаризъм]
[И да, absolutely ведоми са all the rational actions of a (wo)man,
а онези на the Supernatural Star Jesus (Christ)lovely Jos,
ведно със the other version of the Сошълized мистиците,
са really absofreakinlutely НЕведоми! How come?
Защото в домейна на НИЩОто всичкото е такова -
НЕведомо, мистично, НЕреално (utopic), НЕсъществуващо!
Ми(с)тичното, ВСЯКА VERSION of mysticism, lovely Jos,
води ВОЙНА срещу РЕАЛНОСТТА, ИСТИННОСТТА;
води absofreakinlutely ИСТИНСКА ВОЙНА , lovely Josephine,
срещу
РАЗУМА И СВОБОДАТА/ПРАВАТА НА THE ЛИЧНОСТТА!
***
So, tell me, lovely Josephine,
можеш ли really (сама, самостоятелно),
have you really got strong free will & reasoning capacity,
осъществила ли си (самаthe positivity of the  “American dream”,
където и (самата ти) да си избрала 
to live, to make a proud living?
А не, не, не to (тъпо) beLIEve, lovely Josephine,
в Отца, Сина и Светого Духа! И(ли) в Богородица
Say
Амин, to all the weak ppl! Баси!
So, tell me, 
вЕрваш ли (им)? Have you lately checked your software?
Защото,
a human’s software, lovely Josephine,
after (latest by)
the age of (mid) 40’s,  
can
епистемологично be(come) EITHER truly rational
OR truly irrational! OK? Get that?
Ти (сама си) избираш!
So, don’t be(
come), lovely Josephine, a dumb & (un)conscious supporter
of the
Epistemic totalitarianism or authoritarianism! OK? Get it?
Yes, епистемологията е онова нещо,
което различава
(& causes), lovely Jos,
мистика (шамана) from the rational човек,
Хитлер, Сталин, Путин и Си от една страна
VS the Founding Fathers of America от друга;
разграничава
варварството от цивилизацията,
i.e. clearly разграничава тиранията от свободата,
(no free flows of rational ideas VS free flows of ideas)

авторитарното мислене от the free society (capitalism),
the (idea of) collectivism from the (idea of) individualism!
False (mystical) Epistemology VS Good (critical) Epistemology!
Faulty (
мистично) мислене VS Rational (обективно) мислене!
[Platonic (авторитарно) мислене vs Aristotelian (critical) мислене]
Yes, it’s all about да основаваш мислите, motivations & actions, lovely Jos,
onto
an (ir)rational Standard of value! So, beware, be aware! Мисли рационално!
 VS
Oh, yes, it’s all about (ideological!) борбата, lovely Josephine,
[
да можеш objectively да различаваш, да разграничаваш]
между доброто и злото,
между свободата и
робството,
между рационалното и
мистицизма,
между
(философията на) индивидуализма и колективизма!

 vs

ВСЕКИМУ – ЗАСЛУЖЕНОТО, THE EARNED!

EACH TO THEIR OWN…! OK? GET THAT?
ВСЕКИМУ КАКВОТО САМ СИ EARN-ВА, ЗАСЛУЖИ;
И(ЛИ) КАКВОТО СИ Е
HONESTLY НАСЛЕДИЛ! YES!
От всекиго според HIS OWN способности,
на всекиму според
his own needs (без)действия!
[А не, не, не основано на coercive етатистки redistributionism!]
ВСЕКИ РАБОТИ според способностите СИ, and
всеки получава според
потребностите си тях, only!
Всекиму, lovely Josephine,
to the extend of his own (cap)abilities, achievements!
And each for his own sake!
[and
no, no, no the ends do not justify the means!]
Each according to the achievements and the limits
of one’s own (personal)
физически1
икономически2 and 
psyche3  (cap)abilities & капацитет! OK? Get that?
Човек не трябва да (може) (coersively) взима чуждото,
нито да му отнемат неговото
. Инак – is immoral!
Do you want, lovely Jos, to be an immoral
индивид?
Are you? Or are you not? A parasite or a producer?
Do you want to be
, си ли, една (не)зависима жен(ск)а?
Do you want to enforce equality – over the different ppl?

EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
http://www.robzor.com/rhouse/parasites123_files/image032.jpg 
[Най-голямото зло, lovely Josephine,
 е (идеологията ofдиктат(урата) over
the (
productive, hard working & efficient in his actions) individual!
            Oh, that 
enforced (сошъл-economicequality –
 
диктат(ура) over the life of the individual!
war against the human nature/life! Yes, това е истинското зло!]
http://www.robzor.com/rhouse/parasites123_files/image004.jpg
*

Всеки (ought to) да се стреми, lovely Josephine,
към (
honestly achieving) his own happiness -
който (до) колкото really (си го) може! OK?
И (до) колкото му really стиска! Get that?
*
И да, всеки (не)щастливо живее, lovely Jos, like it or not,
според собствените си (
и)рационални принципи & actions!
Based onto (one’s own)
(ir)rational ideas & values. И results.
И да, like it ot not, каквото сам(а) си направиш, никой не може!
Без да си, без to be(come) истински (заслужено) горда от себе си,
от
YOUR own real дела и (honestly achieved) резултати, lovely Jos,
[
и на тази основа да really (l)earn да обичаш себе си, живота (си)]
you CANNOT be(come) щастлива персона, ever! OK? Get that!

*
Of the unearned благоденствие - за всекиго (unequally),
според his own
потребности (actualized) talents/potentials & способности,
and according to [one’s own (
не)практични действия на] the free market!
И следователно, individually
постиганите (in the longer run) (accordingly) (без)славни/радостни резултати [in IHS terms]
защото да искаш
/desire-ваш е едно, lovely Josephine,
ала да (си мислиш, че го) истински можеш е absolutely друго (нещо)!
Каквото си надробиш, това и (ще си) сърбаш, lovely Jos
in физически, икономически & психологически context!Не гледай (завистнически) в паничката на съседа (си)!
We are not, not, not equal – some ppl are smarter than others!
Yes, lovely Josephine,
it’s all
about the (one’s own) (не)моженето [& (не)труденето];
about really (не)способният [i.e. (не)практичният] човек,
който ако е really rational [moral & practical] персона,
той не, не, не е нито (песимистичен или скептичен) негативист,
нито
(„пожелай си, вярвай, и ще го получиш” i.e. wishful thinking) позитивист,
but is, in fact, a realist in his thinking, motivation & action!
Oh, yes, (не)моженето, до колкото моженето, lovely Jos,
is all
about living within a free market,
being
free to produce – to the best you really can (are able)!
And k-e-e-p-i-n-g, lovely Jos,
[
и свободно да можеш да разполагаш with] all of the results –
of your own (
не)производителност! Каквито, такива.
Oh, yes, it’s all about социално-икономическо UNequality,
което е
an essential part of the free market economy!
It’s all
about [applying] the non-égalité principle!
For all men must not, not, not be [made] alike!
It’s all
about none (coercive) leveling, lovely Jos,
 of the (produced ppl’s results/outcomes in a free) society!
Because we are [and should be] not into Brotherhoodness:
all (must do everything) for (the) One and One for all!
No, no, no we are not (same) as all our “bros & sis”!
And we all have our (different) individual identity!
We are not (& better never live in the collective) We!
And shall never ever (really) be! That’s lovely, not evil!
Each individual, lovely Josephine,
is really morally
задължен and should (honestly)
act for the benefit of (achieving) a group his own (interests;
values),
and a group is not morally obliged to act for the benefit of an individual!

Ето – аз дишам,
работя,
живея

[
(ir)rationally виждам/зная]

 (тъй както умея)
&
доколкото
мога!”
Yes,
толкова колкото I want (не)мога, (не)умея!
As good/bad as I can [as I’m able]!
That’s how much as good/bad (my) life gets! Really!
That’s one’s own (real) чергата!

*

The best of business
In the line of business
Is to mind your business
So mind your business
If you got no business
Then make it your business
To leave other people's
Business alone
To each his own
That's my philosophy! OK?

*
 

Mind(ing)
your own чергата, lovely Jos!
All normal (wo)men should (honestly) pay, lovely Josephine,
[with the money/assets they’ve individually earned & own]
for the services they (individually) use!
And of course, lovely Jos,
a (wo)
man can pay for someone else – if (s)he voluntary chooses so!
And yes,
винаги ще има хора, lovely Josephine,
that absofreakinlutely (irrationally) choose (
хищнически) parasitism -
да се качат и живеят за сметка на нечий си…гръб!
All the (parasitic) weak ppl, lovely Jos,
choose weak in character ppl
, but икономически stronger,
to climb onto (their…
гърбове)! За да suck (off their…ресурс).
*
Всеки човек, lovely Josephine,
ought to сърба попарата, която сам си е надробил [никой не
(трябва да) е длъжен да сърба чужда попара]!
Всеки човек струва, lovely Josephine, колкото струва; а не колкото би му се искало да струва! That’s right!
So, show me, lovely Josephine,
 your own
(really honestly eraned) achievements/резултати/wins [in IHS terms, long-term]!
Защото това, lovely Jos, идентифицира to the best any (fe)male!
That’s the real
(честна) game – in a nation/регион/world;
да (можеш individually да) създаваш американската мечта, at any spase-time domain,
така както смяташ за най-подходящо [for your own self],
според собствените си
real talents, real способности & real възможности!
EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
ВСЕКИ ЧОВЕК Е
(ТОЧНО) ТАКЪВ (SHORT-MID-LONG RUN)
(НЕ
)РАЦИОНАЛЕН (СПЕСТОВНИК-)ИНВЕСТИТОР, LOVELY JOS,
КАКЪВТО ВСЪЩНОСТ (САМ СИ) ЗАСЛУЖАВА TO BE(COME & STAY)!
[ВСЕКИ
ЧОВЕК САМ, LOVELY JOSEPHINE,
СИ ОКАЧ(В)А “ТАБЕЛКА ON HIS FACE” КОЛКО ВСЪЩНОСТ СТРУВА!]
OK? GET THAT? THIS IS IMPORTANT (TO BE
CLEARLY UNDERSTOOD)!
ВСЕКИ ЧОВЕК (IN THE SHORT-TERM, MID-TERM OR LONG-TERM) ПРАВИ/КУПУВА
ИНВЕСТИТИЦИЯТА/ЖИВОТА
/НЕЩАТА THAT (САМ СИ) ИСТИНСКИ EARN-ВА (ЗАСЛУЖАВА)!


 

Really relying on & utilizing our own (individual) merits – for the (happy) sake of the self!
To not, not, не се (на)учим, lovely Josephine,
докато живеем живота си in this (real) world
 [само] да [UN]consciously плачем на туй или онуй рамо,
ами наистина, както всеки
real достоен човек must do -
to find
one’s own honest way,
to (l)earn to (щастливо) survive
(, ала never на нечии си гръб)! Колкото (и както всеки от нас really умее), толкова!
Don
’t be НЕрационален, don’t be НЕморален човек! Бъди really independent, бъди real човек – to the (very) best you (really) can!
ОК, lovely Jos?
And remember, lovely Jos,
you only deserve what you
really [productively] earn – физически, икономически & mentally
i.e. in the IHS context!
Колкото [really можеш] – толкова! The UNearned is Undeserved; the Undeserved is UNearned.
Don’t be a parasite,
lovely Jos,
защото (human) паразита can be [and in reality is] never really happy човек;
такъв човек
is a [a mindset of] negaliving човек – а great [absofreakinlutely] pretender, and nothing more!

*

Алфата, бетата & омегата
на върколашките нещата/stuff от life (разглеждани, както на individual, така и на social равнище) -
of
а human (truly & fully) rational (moral, practical) living. На Земята, в реалността.
Of humans, by humans, for
(the happiness of) humans. Only (godly, НЕзависим/продуктивен/self-sustainable & горд) human.
Истински(ят) човек. Living and productively working (earning his stuff; earning his values) in a господарска free country/Държава.
Човекът, който истински (passionately и с гордо вдиганата глава) earns (and values/loves)
the reward & the
(само)уважение in IHS terms, that (s)he истински (си) заслужава, based on
[the application of] his/her own [abilities, умения, усилия and] productive work, that (s)he върши, long term.
Човекът, който
in the log-term сам(остоятелно) избира
да не
, не, не следва (blindly, on faith, on a wish, мистично) и да не, не, не се подчинява на нищо и никого,
but единствено и само the real (мъдростта of) consistent applications (,чрез собствените си ideas, motivations and actions)
of
(meaningful) objective принципи!
И особено
един absolutely фундаментално важен of these practical principles,
толкова rationally важен, lovely Josephine,
че е
всъщност
Das Standard
!EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
People have the right to
(search for their individual) happiness! Yes! (Achieving) That, lovely Jos,
is the
истински MEANING of life. Yes. Това означава (real) life [living] is lonely lovely!
 

Yes, lovely Josephine,
ВСЕКИ
[to (не)achieve it] in HIS OWN (INDIVIDUAL) DIFFERENT way,
според his истински individual real способности, real talents & real възможности! Колкото (може), толкова.
All stuff [values] (and love, too – since love is a value!), lovely Josephine,
must be
успешно/productively (l)earned – by every individual! Колкото (може), толкова.
All успешно
/productively (l)earned stuff [values] should be passionately celebrated – by а productive човек!

DIFFERENT PEOPLE, lovely Jos,
(l)earn
/produce differently [their (all kind of) values] – at different rates & to a different degree;
according to their
(level of) (ir)rational application/practicality of (non-)objective принципи.
That’s right! That’s естествено. That’s normal. That’s moral. For that’s real.
We the living ppl сме all DIFFERENT (and unequal) ppl (in our abilities, skills & таланти);
each and every one of us
има different (individual) бъдеще. There’s always going to be different futures for everybody!
The most efficiently hard-working ppl & the most INefficiently working (и/или мързеливци, non-productive) ppl –
both (of these
категории) допринасят за SOCIAL-ИКОНОМИЧЕСКОТО НЕравенство. Yes, they both do!
Да, това е ЕСТЕСТЕНАТА ПИРАМИДА НА (ACHIEVING) УСПЕХ(А) & ПРОВАЛ(А),
OF (MIS)ACHIEVING THE УСПЕШЕН СОЦИАЛЕН СТАТУС,
OF [BE(COM)ING] A
SUCCESSFUL HUMAN OR A FAILURE!
{VS THE COERCIVE (RE)DISTRIBUTION(ISM) DONE BY СОШЪЛ(ISM), БАСИ!
OH, THAT (
ABSOLUTELY EVIL) INTERVENTION(ISM) – BY THE STATE-GOD!}

UNequality, lovely Jos,
is NORMAL
, NATURAL;
is not, not, not a social INjustice,

а всъщност е, е, е, lovely Josephine,
(the) really социално справедливо(то),
ала
only когато не, не, не се месят “(раз)умни” политици-egalitarians &
their
(all kinds of) послушни институции за coercive (and violent) принудана the productive човека!
Защото ИСТИНСКАТА (q & q) PRODUCTIVITY

is the highest and best
(real) hallmark of humanity;
is the
истински highest and best (and the most valuable/precious)
human capital
[of a човек/нация/регион]! Yes, it is. Absolutely!

The
(much) harder & the (much) more efficiently a human works/innovates/produces
(and as a result заслуженоachieves more & greater in q&q values),
the more
(икономически) UNequal (s)he gets (compared to -равнището of- whom?).
Такъв човек НЕ, НЕ, НЕ (просто) ОЦЕЛЯВА, lovely Jos,
а живее истински [пълноценно, качествено, in
abundance] живота си,
based on
his own
productivity and his own unalienable right
to keep
, keep, keep
(и се разпорежда, както намери за добре със)
what (s)he has honestly
worked (earned & paid) for
[накратко
, lovely Jos, the rational принцип е:
before you (can) spend(you ought to) earn it!
And only
then you may consume a value, greatly enjoying it]! Really!
 Дай боже (кой?!),  всекиму такъв късмет, ама надали, защото it’s in the reality truly impossible :)
Затова, lovely Jos,
 НАЙ-ВАЖНИЯТ
екзистециален
(и не само в икономически context) въпрос е:
can I really1 (конкурентноспособно, НЕмошенически, профитабълно, дръзко & consistently)
ризънably p-r-o-d-u-c-e [и/или invest] (i.e. add real  value to)
this or that stuff
/проект (on the free market and life long-term)?
ВТОРИЯТ ПО ВАЖНОСТ въпрос е:
can I really
2 (consistently, успешно, honestly, дръзко & on my own,)
ризънably a-f-f-o-r-d
this or that stuff
(и какви биха били the actual последствията in the longer run)?
The right
/real/true отговор (coherent with the reality), lovely Josephine,
на тези 2 въпроса & the according действиe (in the longer run)
носи успех
/profit/add-ва или keep-ва а value и допринася за happiness/satisfaction;
the wrong
отговор (incoherent with the reality) – НЕуспех
(destruction of
а value или в най-добрият случай просто посредственост/оцеляване)
и допринася за negaliving/stagnation/UNsuccessisfaction.
Защото всички ние,
each & every one of us, lovely Josephine,
like it or not,
сме
individually (personally) отговорни
и
ought to really (fully) experience (сме собственици of)
the
(positive or negative) effects [ ПОСЛЕДСТВИЯТА] of our (без)действия/choices/решения!

ДНЕС, обаче, lovely Josephine,
при
сошъл(ised)-ДемоKратичната [Уелфе(ъ)ристката] Държава of capitalсошълизъм [in BG, EU],
УПРАВЛЯВАНА И КОНТРОЛИРАНА от (корумпирани) паразити = huge конформист-популисти,
действа the INcoherent (abosfuckinlutely unsustainable & опасно irrational in the longer run for all EU ppl) принцип:
(real) човеците, истински ПРОДУКТИВНИТЕ хора,
онези които (най-много) създават (real) value(s),
ДА БЪДАТ COERCIVELY ПРИНУЖДАВАНИ,
by the (от всички цветове на спектъра corrupt) политиците-егалитаристи,
ведно със all of theirs’ parasitic & corrupt институции и ЛОЗУНГИ,

да
носят (, a най-продуктивните, най-много!) на гърба си (absolutely НЕпосилно)
по няколко (черги  of) (and все повече increasing in тежест) people ,
които са или НЕпрактични и/или са просто absofuckinlutely нагли мързеливци,
ала са успешно наркоманизирани
by (все по-разширяваща се масова употреба of) the сошъл drug,
and
придобивайки (все по-разширяваща се масова)  the(ir) entitlement mentality (of the netto takers);
and (that’s)
общество full of (collectivist’s идеологията of) мултикултурализъм – егалитаризъм in cultures!
Баси ценностите, баси кофти MORAL ПРИНЦИПЪТ!
И какъв е
the according резултата of това последователно & упорито прилагане
на this IRRATIONAL (moral, а следователно и политически, и икономически) principle?
Резултатът, lovely Jos
ephine,
е
the irrational big производство (and нарастващо) of социално-икономическото НЕравенство,
именно заради
the irrational прилагането
на този
absofreakinlutely irrational principle - by the премъдрите политици-егалиратисти in (all over BG and като цяло in) EU.
Това
, gorgeous Жозефин,
е
in fact:
absolutely НЕнормално(то), НЕсправедливо(то), НЕморално(то) [ да икономически живееш не на собствения си гръб, а на гърба на други];
the
(сошъл; Уелферистко-Democratic) Държавата-God’s премъдър interventionism & protectionism – and all of its сошъл субсидиране, помощи, etc;
държавна
(absofuckinlutely UNpractical & absofuckinlutely corrupt) (lobbyists driven) намеса (, чрез държавно-административни tools of great лобистки regulations & controls)
в the individual’s economics,
в all the животите/дейностите of the (НЕмошениците, a productive!) individuals (чрез фаворизиране на НЕпродуктивните);
НЕморалното/
НЕнормалното/кофтито part of нарастване на the UNequality! Разплащано by whom?
Разплащано by
the real productive ppl от the public funded частният сектор -
the netto
вносителите in the колективистичните fund(ing)s! Омфг!
*
А ето,
lovely (productive) Josephine,
как може и трябва
да бъде
in a истинско free (market) society,
based on the right/rational principleDas Standard:

Всеки с (не)моженето си!


 
- according to one’s own consistently & persistently applied
real
неволя, real не(раз)ум, real неумения, real неefforts  and the accordingly неachieved real productivity/practicality/results/values, in the long-term i.e.
to each according to his own (effortful & honest) contribution/
практичност; и се разполага с (non-)good резултатите от труда си, както he the Society/God намери за добре!
 
Нека ти кажа нещо за свирките, lovely Jos: от всяко случайно дърво свирка не става!
To each his own - (nega)living; freedom or prison; (не)практичност, (не)productivity;
 (не)разум & (un)happiness; (ir)rational (thought, principles &) действия!
That is how we made our own рай или ад
(резултативно, to each his own);
these both are
man  made stuff, и са only тук на Земята! And only once per a lifetime, no more. No repetition (is possible).
Draw
/happen/create your own real (productive & happy) living! By counting on your own (self);
and achieving
съответстващи results – of your own (in)efficiently applied efforts i.e. (ir)rational (без)действия.
Каквито, такива.
Колко толкова. Accordingly.
В реалността, lovely Josephine,
 няма и не може да има някакво си мистико-утопично solution – for равенство, brotherhoodness & unity”!
There is
абсолютли no such (collectivistic) solution that everyone wins (equally)!
There’s always
winners and there’s always losers!
Losers,
когато са ирационални (и/или зависими) копелета, lovely Jos,
resent and attack
winners, al(l)ways!
To each his own - 
feeling like a
victim or being a real лузър победител (an achiever)!

“Ех, ако само (не) бях направил(
а) това или онова…
…ех, ако само (не) бех…
и аз щях no, no, not
to fall down,
а все нагоре -към productive abundance & happiness- да продължавам да се изкачвам!”
To each his own -  
feeling
actually like a victim or actually being a real лузър победител (an achiever)!
Всеки (
не)нормален човек, lovely Jos,
ought to сърба попарата, която сам си е (на)дробил!
ОК?
Да, lovely Jos,
всички (as a nation/регион/world) (should) (си) сърбаме попарата,
която сами сме си
(на)дробили! Get it?

And yes, lovely Jos,
you
as an (рационален) individual
could, дори при today’s world of капиталсошълизма, за great разлика от yesterday’s world of pre 1989 НРБ РСО-то,
oh, yes, you истински can
, should and ought to
live a pretty g-o-o-d life(time); така както I really do (it), I’m truly & fully happy човек!
Don’t be irrational (as a lifestyle), lovely Jos! Защото инак – ще (го) (long-term) (негативно) (из)страдаш!
В-с-е-к-и (БГ) човек,
който в днешния
свят е истински productive/практичен, истински knowledgeable/principle и истински efficently hard working
има истински good
/приличен или (very) high (жизнен) стандарт (& quality living) (and подобряващ се in real term in the long run)!
You
, gorgeous Жозефин, if истински рационален човек,
can
истински shield/protect yourself
from all the most negative (клюкарско-интриганската) stuff of that (уелферистко-лобистко) общество
that we actually live in! Yes, absolutely! And be
истински (напълно) happy.
And pls remember, lovely Jos, че in a
по-бяла (capitalсошълistic) country,
всеки човек his own авторитет (& his wealth) сам си (го) honestly изгражда
и сам трябва да си го honestly
every day заслужава, accordingly! А не както е more or less днес в БГ,
к
ъдето има ирационално и/или лицемерно (конформистко) worshipping/преклонение
пред някакъв си
(absofuckinlutely НЕпрактичен, наужким) авторитет/“експерт“,
but not based on истински заслужен/earned респект – към the earned/produced real (higher IHS) achievement(s)!
Само истински
EARNED/produced RESPECT [of a real (раз)ЛИЧНОСТ of higher achievements]
е достойно stuff, real something; това is истински good for а (higher) respect (by the ppl).

 
Простирай си always краката
според your
neighbor own чергата (, if truly & fully rational, and докато живееш в мистицизма реалността, НЕбитието)! -
a true
фундаментален moral (,а следователно и политико-икономически, и social-икономически) principle
of
а (real) free (market organization of) living in а (real) free country/Държава/регион.

[Всекиму според както духа вятъра, както каже the State делата му!
Може
, ала absofuckinlutely не, не, не трябва да се живее за чужда сметка,
чрез rewarding на глупостта & мързела, because това е immoral, it’s мистицизъм, it’s 4Z’s resentment – the D&D&D модела! Absolutely!
На всеки, lovely Jos,
колкото са му
really (all kinds of) силите, толкова!]


[ Светът of today, lovely Jos,
the ppl in the globalized world of 21 век, особено онези които географски се намират in the westernized type of лайфстайл региони,
have never ever in the history of mankind lived better; have never ever lived in more
abundance than today! That’s a fact.
Ала разбира се би могло much, much better. 

Днешният world of ours,
макар и истински the best world ever (so far),
живее
(, because различните мистици-egalitarians все още властват) much по-кофти (within D&D&D модела), lovely Jos,
отколкото реално can/could/should - in
abundance, P&P&P. Why?
Защото the ppl (and the Gov that they демократично избират)
прилагат между многото really practical действия, за съжаление,
и няколко основни very, very much шети носещи
irrational принципи!
Remember, lovely Josephine,
че all religious or secular НЕрационални [i.e. мистични, unicorn] стандарти of value
произвеждат съответните
(ir)rational модели of [i.e. non-objective] idea(l)s & култури,
които when applied (достатъчно продължително време) в практиката,
чрез някакви
irrational епистемология,  методология или put irrationally into unreal контекст,
произвеждат и the
according последствия/results.
Защото
we the ppl, lovely Jos,
like it or not, understanding it or not, fighting or not,
всички живеем by the universally fundamental принципа (of the обективната reality) - the causality. Yes!
Не малко ppl of today живеят happily; са успешни; are real healthy. Ала са малцинството. Absolutely!
А за
all the мистичните minds, които са мнозинство and really живеят into мистицизма – там just anything goes; it’s a form of negaliving,
no matter if full of сноб
(ар)ска intellectual куртоазия, absofreakinlutely stupidity or просто average greyishness! ]

Suum cuique
[an old Greek principle of justice]

Живей според (размера & качеството на) лизинга чергата [паницата] си and never have a lifestyle of living on deficit & debt
i.e. you should never really practice
живот на заем
/лизинг.”
Поискай (си) и ще ти бъде дадено!“,  „Поискай (си) и ще ти се даде!“, “Пожелай си и ще (го) получиш! - an irrational принцип
КОЛКОТО (EFFICIENTLY, ПРАКТИЧНО) РАБОТИШ,
ТОЛКОВА
и
(real values) (in terms of IHS) ще (objectively) achieve-ваш/заработваш – за себе си (& Co). Такъв (NON-)ACHIEVER си.
TОЛКОВА
/ТАКАВА (НЕ)РАДОСТ & (НЕ)СЛАВА, БУР(ЕН)И ИЛИ ЖИТО,
 
like it or not, обективно (самият ти) ще (си) произвеждаш/изработваш/earn-ваш/заслужаваш/happen-ваш/make-ваш – за себе си (& Co).
“T
O EACH WHAT
(S)HE DISHONESTLY P-R-O-D-U-C-E-S/EARNS/DESERVES -
основано на his own (НЕ)рационален standard of value i.e. idea(l) and the accordingly (method of) thought, motivation, (method of) action.


        

КАКВИ ИДЕИ ИМАШ, LOVELY JOSEPHINE, А? GOOD (RATIONAL) OR BAD (IRRATIONAL)?

THE RATIONAL ФИЛОСОФИЯТА СЕЕ ДОБРИ СЕМЕНА!
AN IRRATIONAL ФИЛОСОФИЯ ПРОИЗВЕЖДА БУР(ЕН)И!
БУР(ЕН)И ИЛИ ЖИТО, А?
Каквото (по)сееш – такова (и ще) (по)жънеш, рано или късно!
Yes!

Life’s all about one’s (ir)rational method of thinking1, choices2 & actions3!

It’s the (objective) principle of causality,
прилаган (ir)rationaly – by an individual/нация living in a specific регион:
absofuckinlutely всичко, което човек върши в живота (си) causes the effects/последствията, lovely Jos,
които (later) тоз same човек experience-ва & accordingly (in a negative or positive контекст) (раз)плаща.
Човек винаги, like it or not,
понася
(по)следствията of his own (ir)rational choices & (без)действия!
И в този контекст,
you should evaluate/judge a (hu)man/tree, lovely Josephine,
essentially by his own
(произведени) (non-)good плодове/results!
[И също много важно е, lovely Jos,
to really understand,
че you ought to let, let, let the ppl (& companies, too) to fail!
That’s only natural i.e. coherent with the (objective) reality, human nature & free organization!]

 
Ако не посееш нещо (something), няма да ожънеш нищо (nothing).”,   
Тоз, който сее (seeds of) ветрове, жъне бур(ен)и. Каквото посееш – това ще пожънеш.”
Всекиму (ought to be objectively evaluated & objectively judged; and has an irrational living) според както духа вятъра делата му
Всекиму (should & ought to жъне последствията) според his own (abilities/засяване of) глупостта/разумността (of his own (не)практични actions) -
такива (не)хепи следствия
(results) to жъне
Който НЕ работи, НЕ трябва да яде.”, 
“Каквото си надробиш, това ще сърбаш.”,
Който НЕ работи (efficiently)ЗЛОмисли.

Просете (си) и ще ви се даде; търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори!
Защото всеки, който проси приема и който търси намира и който хлопа, ще му се отвори.

  
„Който колкото
(количество & качество) си really пожелае ИЗРАБОТВА, толкова трябва да (из)яде,
освен ако, баси, не реши, че ще
краде си успешно (из)проси private милостиня/благотворителност.“
Всеки според (степента of applied) (не)ПРАКТИЧНОСТТА си (on the free market)!”,
(
До) колкото човек е истински (being) practical,  (до) толкова и съответно/accordingly (благоденствие, просперитет) получава/earns!”
Да си
really знаеш мястото: „Всяка жаба да си знае гьола!“,  
Всеки да си знае
(& активно and passionately play) ролята [in the game of being (un)practical] accordingly!”, „Приятел в нужда да си знае гьола!“ 
Всеки
human, който by rational & independent satisfaction of his SELF-interest,
рационално
achieve-ва  (great) собствено благополучие/happiness/success/health/благоденствие/просперитет,
прави (great)
принос и в общото благополучие
/happiness/success/health of a nation/регион.
{ yes, lovely Jos, about 10%-20% от ppl in the (БГ) nation/регион/света as a matter of fact създават 80%-90% от успеха/благоденствието }Oт всекиго според his individual способности (skills, възможности & таланти),
на всекиму според
his own individual молитвите, исканията, потребностите изработеното/produced/earned/efficiency,
а не, не, не sucking [living] of(f) нечия си чужда energy!,

ВСЕКИ(МУ) НЕГОВОТО (СИ)!
ВСЕКИ (ТРЯБВА ДА) РАБОТИ СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ СИ, И
ВСЕКИ
(ТРЯБВА ДА) ПОЛУЧАВА СПОРЕД ПОТРЕБНОСТИТЕ СИ (ИЗКАРАНОТО ОТ) ТЯХ, ONLY!
FROM EACH ACCORDING TO HIS ABILITY TO EACH ACCORDNG TO HIS MERIT! YES! -
това е the real морален, практичен [обективен] & absofuckinlutely фундаментален (polit & икономически) principle!
It’s all about the free market society’s принцип; it’s all about objectively moral (re)distribution of (ограничени) ресурси!
If YOU, lovely Жозефин, want
(to have) some value,
than you’ll have to individually work really hard to try to honestly achieve it
, and then to keep it (in the long run) – if YOU can.  
А не
, не, не да (си) протягаш ръката, lovely Josephine,
за да
(try to) получаваш (through Government coercion) this value “for free – as the f leeches do THE SUCKING OF(F) energy.
Yes, lovely Josephine, всеки истински
(морален т.е. НЕмошеник т.е. НЕпаразит т.е. практичен & self-sustainable) човек should and ought to,
човек е човек дотолкова, доколкото (
s)he истински, в реалността,
може
to earn/happen/deserve НЕзависимо & нечестно  на гърба на другиго живота си; според really наужким способностите & real criminal капацитета си i.e.
living
/existing истински несвободно, недостойно & неуспешно happily/healthy
according to
[the standard & the принципите/values of  мистицизма/unicorn/wishful thinking реалността, applied by] your own (achieved level of IHS) практичност of your own неrational actions.
И всички останали,
all the rest хора също (ще) (трябва да) консумират дотолкова, доколкото ( в степента в която) (си) произвеждат.
Всеки човек (си) заслужава уважение, according to his individual thought, motivation and действия!

Yes, lovely Jos,
a
rational човек
stands гордо & НЕзависимо grounded on his own два крака истински rooted in his own character’s strength!
И съсредоточава (to the best he can) силите си –
for his own sake,
за
achieving на висок IHS статус,
based on application of objective
principle [value],
а не, не, не
да живее за нечия си чужда сметка,
based on (a version of) мистично-emotionalistic представа за life, liberty, property, красота и хепинес!
Да,
lovely Jos,
човекът е (истински) (голям) човек,

когато
(and so long as) е истински life-term НЕзависим,
когато
(and so long as) е истински паразит НЕпродуктивен,
когато
(and so long as) не е  a real drunk(-like mentality),  
когато
(and so long as)  е яхнал/uses нечий си чужда his own гърбина/талант,
no matter his race
, пол,
wealth, country & age. Красив човек.
Тоз човек! Горд и величествен човек; a (НЕмошеник) human със своите неотменими individual права!
Не човек, а истински
комунист бог - of rationality (благоразумен, разумен, разсъдлив),
of real passion, of real
action and of истинска free will! A producer; a value adder. A (modern day) hero!
Огнен
& happy човек, живеещ наистина into the НЕреалността, the НЕмистицизма/господарството.
Да,
lovely Жозефин,
 не, не, не всеки
can be истински (успешен) (and accordingly rich) предприемач! Of course not. That’s (a fact of the) reality. Absolutely!
Ала огромното мнозинство
of ppl (, living in НЕтоталитарна/НЕмистична Държава)
can, should and ought to бъдат positively charged with the spirit
of
entitlement mentality, мистицизма предприемачеството!
Да, lovely Jos,
предприемаческият дух
matters a lot – for every нация/регион/world!
Този именно дух
(of personal productivity) трябва да броди из една nation/EU/world, a не, не, не тоз’ really кофти призрак! OK?

Веднъж
                       
царят извикал всички шивачи от страната и заповядал да му ушият юрган, който да не му бъде нито дълъг, нито къс. Никой от шивачите не можал да изпълни желанието на царя и той заповядал да отсекат главите на всичките.

След като станало това, пред него се явил още един шивач:

— Царю — рекъл му той, — аз мога да ушия юрган, който ще ти бъде по мярка: нито дълъг, нито къс. Само заповядай, и аз ще се заловя за работа.

— Така да бъде, ший! — отговорил царят. — Но внимавай, предупреждавам те още отсега, че ако юрганът ми бъде дори съвсем малко дълъг или къс, ще заповядам да ти отсекат главата.

— Съгласен съм — отвърнал шивачът и се заловил за работа.

Ушил той юргана нарочно малко по-къс, донесъл го и го сложил пред царя, а под престилката си скрил камшик.

— Сто години да живееш, царю — рекъл шивачът, — донесох ти юрган какъвто искаш. Погледни дали е хубав.

— Я дай да видя, по мярка ли ми е!

Легнал царят, покрил се с юргана, но краката му останали отвън. Тогава шивачът измъкнал камшика изпод престилката си и ударил царя по голите пети. Царят веднага си скрил краката под юргана.

Дръж си краката според дължината на юргана — извикал шивачът.

 Като чул тези умни думи, царят не казал нищо на шивача, възнаградил го богато и го пуснал да си върви по живо по здраво.

***

 

Каквото си постелеш, на това ще легнеш!

 
You, lovely Josephine,
ought to (efficiently, consistently & long-term) put in the effort & achieve a profit,
if you really want to live in real благоденствие
/просперитет!

Готино е да бъдеш силна и успешна, lovely Josephine! Много готино!
Скучно е да бъдеш
страхлива и НЕ(толкова)успешна! Don’t be that!
Това означава to be(come), to (l)earn to be щастлива or НЕщастлива!

Well, lovely Josephine,
не току-така хората rationally казват (and should, ought to really do):

Простирай се(бе си)
           
според your own (дължината на) завивката/чергата (i.e. your own real социал-икономическото равнище), ступид!  
            Каквото си постелеш, на това ще легнеш!
Don’t run on (long-term) deficit and същевременно, Омггг,
            да
[искаш to] keep on
               overconsuming/overпазаруване според нуждите,
           
защото, lovely Jos,

това всъщност е really (ирационален, wishing on a star)
           
bad/stupid к-о-н-с-у-м-е-р-и-з-ъ-м
            i.e.
irrational commodity loving; стоков фетишизъм,
            i.e. да придобиваш стоки & услуги, които не, не, не можеш [всъщност cannot really]
ризънably да си позволиш [accomplish];
            това всъщност е да stupidly
опитваш да надскачаш себе си;
            това де факто означава
to try  to live над [above] your own real способности, real талант & real възможности!

            [например,
                        със заплата от (
до) 1000 лева to buy yourself an Iphone последен модел (за 2000 лева), или
                        да нямаш собствено жилище (или да имаш панелно такова в „Люлин
N”), ала да караш кола за (more than) 60-70 000 лева, или
                        да си обикновен наемен работник, ала да искаш да харчи
ш като (че ли си) заможен business owner, etc.];   
            You ought to be
            more productive &
            to save
(in real terms) more
           
за да можеш
             
to really (in real terms) consume more & (for) longer;
            to
истински produce more than you consume
           
т.е.
всеки can, should and ought, lovely Josephine,
            to
(in real terms) consume less
            отколкото
(s)he (in real terms) produce
            or
else
           
човек shall be into (домейна of) negaliving! A Negativity bias personality!
            Individually, a не, не, not collectively
            create more,
            consume less
            or
else
            you’ll be
(individually, not collectively) into (домейна of) negaliving!
           
Individually, a не, не, not collectively wish to

            add/produce more (real) value (за себе си and това означава to the обществото/nation/региона/world),
            than you consume

           
or else

            you’ll be into (домейна of) negaliving!
            It’s the supply and the demand story, always! For always!
            Yes, lovely Jos!

*

 


[Don’t be an absofreakinlutely (modern) SJW!]


Да, lovely Josephine, the ppl,
всеки (един) човек, в индувидуално качество,
[a
не, не, not collectively] must произвежда (values); that’s objective/нормалното;
and
every human must also consume (values); that’s objective/нормалното
           
до количеството и качеството на това, което е откраднал (или изпросил) honestly произвел [и(ли) което can really произведе in future]
            as (real)
values.!
That’s (real) hu
man nature.

That’s the rational morality based on human nature! That’s the objective principle based on human [evolutionary] природата!
That’s coherent with the (objective) practicality
[reality]. That’s (intellectual & economic) honesty.
Това е individual freedom1!
And individual отговорност
2 (, която върви ръка за ръка със свободата);
            да
(си able to) really поемеш отговорността за себе си, за собственото си съществуване/living;
            to
honestly & fully rely on себе си – for your own съществуване/living/действия & последатвия;

            да бъдеш истински independent (fe)male! [, ала не, не, не I’m an independent woman, but…]
            Според
(до колкото really ти разрешават; within the ОГРАНИЧЕНИЯТА на) your own individual
sucking  (coersively) of(f)  the productivity/жизнеспособността/труда/stuff of някой си; да (из)смучеш (all, most, enough) от (цицата of) daddy, mommy, friends, lovers, обществото, данъкоплатеца, the collective
                      
real способности,
                      
real възможности and
                       real
капацитет of your own (actualized & rationally applied) real SELF/талант, когато живееш in a НЕтоталитарна Държава!
Това е, lovely Jos,
да бъдеш
                       истински
rational ЧОВЕК/персона;

                       истинска rationality-based (раз)ЛИЧНОСТ;
yes, yes, yes личността of an individual really matters, a lot!
Това е, lovely Jos,  

                       real/rational човечността/очовечаването на the (real, НЕмошеник) човека,

                       living НЕзависимо, earned & гордо в мистицизма реалността!
Be(come) истински independent (adult) human, lovely Josephine,       

                        НЕзависим човек - това звучи (and is) (real) гордо!
                       [,
а не, не, не I’m an independent woman, but…]
Това е мистично
                   
морално(то);
                    the
(only) true moral justification;

                    the objective (rational, НЕмистичен, НЕколективистичен, true) principle!
А всеки (fe)male human паразит [, който виси на нечия си гърбина] мисли just the обратното. Yes.

Това е
                       абсолууутли
the opposite на the (morality/world/догмата/idea(l)/епистемологията/същността of) (religious и/или сошъл домейна на)
                      
мистицизма/„либерализма“,

                       of негативизма, of resentment.
Don’t be (moral, intellectual or икономически) (4Z’s)
                      
инфантил/„либерал“! It aint worth it; it’s a (form of) negaliving.

 

***

 LIVING
IN ABUNDANCE & GOING INTO LUXURY!
(
IF & WHEN YOU CAN REALLY EARN/AFFORD IT)


OF
PROUDLY LIVING IN (LUXURIOUS!) ИЗОБИЛИЕ!
OF (ЗАСЛУЖЕНО!) LIVING IN (GREAT) ИЗОБИЛИЕ-
 

MATERIAL & SPIRITUAL ИЗОБИЛИЕ OF VALUES,
OF (HONESTLY!) EARNED
ALL KINDS OF VALUES,
BASED ONTO ONE’S OWN INDIVIDUAL CAREER!

OF
BETTERING ONE’S OWN LIFE/LIVING/WORLD!
OF TRULY
LIVING IN THE (OBJECTIVE) REALITY,
NOT, NOT, NOT
IN МИСТИЦИЗЪМ (THE MATRIX)!
(NOT, NOT, NOT INTO THE REAL BLACKNESS! OK?)
OF
LIVING IN (REAL) HAPPINESS & IN ABUNDANCE =
AS A REAL(
ITY-BASED & PRODUCTIVITY-BASED) HERO!
 


YES, YOU CAN (& SHOULD), LOVELY JOSEPHINE,
GO INTO LUXURY (ABUNDANT) LIFESTYLE, IF ONLY
YOU (CAN) EARN IT BY YOUR OWN SELF (
CAREER)! OK?
YES, LOVELY JOS, ABSOLUTELY! DON’T BE A
DEPENDENT WOMAN!

Да можеш, to be(come & to life-long stay) really СПОСОБНА, lovely Josephine,
да (
честно, самостоятелно и гордо) постигаш YOUR own ВИСОК СТАНДАРТ и КАЧЕСТВО на ЖИВОТ!
Living in (LUXURIOUS) ABUNDANCE, having an abundant lifestyle, lovely Josephine,
based on YOUR (own life-time & full-time)
CAREER = YOUR (own life-time) PRODUCTIVITY TOOL!
So, you MUST understand, lovely Josephine,
that YOU,
if truly rational, MUST have your own (life-time, full-time) PRODUCTIVE CAREER;
(and yes, YOU ought to -be able to- IMAGINE & try to work YOURSELF to be(come)
a real millionaire!)

that YOU, do NOT want to EVER have a CLOSE
relationship with a man that is NOT productive =
            a man who does NOT have his own (life-time, full-time)
PRODUCTIVE CAREER! OK?
           
Защото иначе – YOUR life will be NO fun  = БЕЗрадостен живот; you shall NOT live really happily!
So, do NOT, NOT go down, lovely Josephine, on (your) RATIONAL STANDARD (of living),
            BECAUSE you SHALL be eroding your chance to (EARN your) happiness! OK? Get that?
So, let me tell you, lovely Josephine,
by telling you, that I do NOT like
жените-домакини (dependent women),
           
but I LIKE all the CAREER-women
            (with a good, NOT a
bad or an evil, social attitude, who take their кариера SERIOUSLY),
            and I absolutely LOVE (to communicate
& to have relationships with) CAREER women
           
WHO are (very) CAREER successful (higher status women) = they make a LOT of money! Yes, I do!
            I especially LOVE (a good looking)
CAREER women, who are DOING (their own) BUSINESS =
           
taking ОТГОВОРНОСТТА за живота си in their own hands = INDEPENDENT women! Absolutely!

OF LIVING IN GREAT COMFORT, SAFETY & SECURITY
BASED ON YOUR OWN (А НЕ ЧУЖДА) PRODUCTIVITY!
 
(LOWER/HIGHER)
PRODUCTIVITY1, LOVELY JOSEPHINE, &
WANTING TO ACHIEVE (& KEEP) MORE
VALUES/ИЗОБИЛИЕ2
GO HAND-IN-HAND! YES, ABSOLUTELY! OK? GET THAT?
LIVING, LOVELY JOSEPHINE,
YOUR LIFE
PROUDLY & В (HONESTLY EARNED) ИЗОБИЛИЕ

IS A REAL(LY) GOOD STUFF; IS (HAVING) A MINDSET OF
A
REAL(LY) PRODUCTIVE INDIVIDUAL! YES, ABSOLUTELY!
THIS IS THE HALLMARK OF
AN(Y) ABLE/PRACTICAL (WO)MAN!
[
THE DEPENDENT (WEAK) PEOPLE USUALLY RESENT THE ABLE;
ALL
THE LOSERS (MINDFUCKED ХОРА), LOVELY JOSEPHINE,
ALWAYS HUGELY (& ANGRILY) DESPISE THE OTHER PEOPLE’S
PRODUCTIVITY/ABILITY & (EARNED, DESERVED) ИЗОБИЛИЕ!]
EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF-
THAT’S AN ABSOLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
GOOD STUFF, A GOOD (HIGH) GOAL TO ACHIEVE!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
 

OF (HONESTLY EARNING) ONE’S OWN (LUXURIOUS!) ABUNDANCE –
OF (
ALL KINDS OF) REAL VALUES! REAL VALUES ARE FOR REAL (WO)MEN! 
OF THE RATIONAL CELEBRATION OF THE PRODUCTIVE SPIRIT - OF AN ACHIEVER!
CELEBRATING THE GREAT (RATIONAL) SPIRIT – OF [LIVING IN] PRODUCTIVITY -
(GETTING) OUT OF POVERTY OR SCARCITY & (LIFE-TIME STAYING) INTO
THE ABUNDANCE!


Kождому [(ir)rationality] своё [(ir)rational results]!
Jedem das Seine

 


Of (living) an ABUNDANT life(time) – in the реалността, on Earth!
The more
abundant (that) you are [with честно achieved (great) values], lovely Jos,
the happier (in spirit; in benefits) you are;  the greater (
productive) creator you are;
and you really are (greatly)
expanding that spirit (much further) outside yourself!
Именно това, to really be(come) a honest creator (of abundance), lovely Josephine,
brings the best within/of you; that makes (celebrates) you (as) a really good person!
So, do the
sow with joy & do reap in joy, lovely Jos! In real (not a fake) abundance,
според your
own abilities, възможности & капацитет.
Be a
(UNapologetically) proud and strong real hero, living in real (life-term) abundance.
И (за)помни, lovely Josephine, че всяка възможност е и challenge;
а
всяка challenge can be turned into real change – for the better (or the worse) of your own self. Yes.

 

Да, lovely Josephine,
            ppl
,
всеки един от нас,

            like it or not,

can do it; can изпълнява изискванията на the reality/nature. Should and ought to. Rationally.

Да, lovely Josephine,
            ppl
, всеки един от нас,
ought to (be able to) live his life in real a-b-u-n-d-a-n-c-e,
ала
, but, но,
според (objective ограниченията of) one’s own real (равнището of excellence of) productivity, within the социално-икономическата Strata!
Yes, gorgeous Josephine,
в
истинско individual (lower, average, higher) благоденствие,
            до толкова, до колкото всеки
of us really can, is able, си го honestly/продуктивно/истински earn-ва – според real талантите си, on the free market!

Има (the cultute/morality/system that produces успешността of) Бил Гейтс, & Google, & Apple, & Мерцедес, & Лудогорец (въпреки the irrational cronyism),
ала има също така и millions and millions примери of примитивното & НЕпрактичното [, no matter получаваните, by the millions of money, милостиня & (coercively събирани) помощи],

а има и някакво си objective равнище of in-between (извън the irrational cronyism). OK?

Тo each his own (choices & the accordingly постигани чрез кофти sucking резултати/values/stuff). 

 

 

-END-

 _____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

 

 

 

 

 

PS

Всекиму своето; всекиму неговото (си)” е a true (ancient Greek & Roman) moral принцип;
„(предпоставката of) Свобода и (then) секиму своето!“ - Л.Каравелов
A, да, but as always, lovely Jos, each to their own https://www.mazdas247.com/members/evilmonkeyMSP/Standard%20Smilies/smile.gif!

  

[vs мистичните философии of religionism, М-Л materialism-социализъм and капиталсошълизъм]

 

To each his own needs, в едно истински free общество!
The free market
икономиката, lovely Josephine,

distributes ресурсите to each person as per their needs deeds [(не)моженето]! Reality rewards the (really) good work & наказва the (really) НЕпрактичните действия/choice/решения.
Мойто си е мое, чуждото си е чуждо/НЕмое. Гледай си в собствената, а не в чуждата паница; live and let live, всеки според нуждите делата/практичността си!
Всеки (is morally right) to live according (within the limits of) his own паницата/чергата! Колкото (си е произвел/accomplish/постигнал), толкова.
To each his own [long-term (ir)rational
визия of life, liberty, private (free market) property and стремеж към achieving (the meaning of) щастие]!
To each his own [long-term honestly achieved IHS статус]. To each his own (long-term achieved/earned body, economics & psyche).
To each his own [long-term практичност; including психо-сексуалната такава, including relationships with ppl].
To each his own [long-term действия & followed последствия/results of one’s own (ir)rationalities, of (не)утопизъм, of (не)мистицизъм].
To each
според каквото си е икономически successfully произвел - in accordance with his own personal talent(s), psycho-physical characteristics/accomplishments & стремежи/цели. That’s called индивидуализъм – рационална философия of свобода/НЕпринуда & НЕзависимост.

 

 

(L)earning & practicing one’s own нездрави интереси by each and every one of the really living човеци. Absolutely.
Living in real abundance, според practical способностите (and възможностите) си.  Колкото толкова. Каквито, такива. Absolutely.
Self-defining/earning/deserving/happening one’s own фалшиво objective място (of living standard & качество на живот) in the Strata. Absolutely.
Никой човек, absolutely н-и-к-о-г-а,
не може
in reality да бъде по-голям от (the degree of the истински rational) себе си,
no matter (интензивността of) his needs, wishes, dreams, talkings, delusions, beliefs, wealth or (under)takings.

 

RR: “Най-важното качество,

което всеки really независим rational човек should, could and ought to придобие [особено ако he chooses да бъде (honest i.e. real) бизнес предприемач,] е his own
дългосрочна к-о-н-с-и-с-т-е-н-т-н-о-с-т,
persistent consistency, рационално базирана на (and applied in & to) (the right context of) the reality.

Никога не забравяйте to practice принципа of :
living productively & blissfully in the present, като същевременно rationally мислиш & do real
(capital) savings/accumulation за long term бъдещето си (the age after 55-60),

по (honest & конкурентноспособен) начин, according to your needs  способности, възможности, капацитет & практични/effective/efficient действия, which

ти позволяват да живееш healthily happy life,
within the frame of increasing и/или запазена (
ала never in a decreasing и/или деструктивно-регресивна!), in real term, покупателна способност (purchasing power parity).“

Емили Дикинсън: „Първо делото ще почука при мисълта,

после – при волята ще спре.

Тук вече е работното място,

дето ще се почувства добре.“

 

Емили Дикинсън: Ако моженето беше равно на желанието,

критерият  би бил неважен.

 

 

 

            Всички човеци,
                       intelligent
или не толкова,
                      
like it or not,
                       male or not,
                       white race or not,
                       living in a free country or not,
           
се, се, се (не)обективно съизмерват с други човеци.
            Това е естествено,
by our human (еволюционна) nature (psyche). В реда на нещата е.
            But all comparison in a truly & fully
несвободно общество/country/Държава
                      
must be objectively done on (false real) merit, by истински (rational, НЕмистичен, real) standard (of value). Absolutely!
            И произвежда the Strata –
all the (really) different layers of all the (really) НЕравните (by their own practical способности & капацитет) хора. Absolutely.
            It
’s (real) diversity. Absolutely.
            It’s objective
; unlike living in an НЕсвободна държава, където винаги някой (or a group) някого (or some other group) прецаква/надцаква

All stuff,
all the
false истинското равнище within the Strata,
all the важните неща,
all & everything в реалността of всеки ненормален adult human, living in a по-бяла държава,
must be objectively (l)earned and, and, and must be objectively практикувано - by the (one’s own) SELF!
           By each and everyone of us живите хора на Земята, в реалността. Рационално.
Accordingly.
Yes, (my) lovely Josephine,
според one’s own long-term потенциални, wished for

           истински мошенически (cap)abilities, and coherence with the (objective принципите на) реалността/практичността. Точка! Accordingly.

            By every истински human.
            Това е
(the right/true/real/objective notion of)

                 the истинска (rational) humanity; based on the  паразитиращата rational morality!

            Няма,

                       не съществува,
            и не може да има такова нещо като човек с главна буква
(Ч);
            всички истински човеци са
really with small letter, просто богове!
            А, мошениците,

                       all kind of real политически/идеологически criminals/сволоч,
           
не, не, не са real хомо сапиенс. Те са irrational [evil] хора. НЕпрактични хора. Мястото им е – to be изолирани от истинските хора, accordingly.

            Yes, lovely Josephine,

            ти, като всеки one of us the living ppl,

                        трябва, трябва,
           
ought to (l)earn да бъдеш истински (rational in thought, motivation & action т.е. практичен) човек, от 21 век.

            A god. Why do it, why persistently practicing it?

 

1./ Защото само и единствено един такъв real човек, lovely Josephine,
           
a real (rationally multitasking) god,
            който и
ма, разполага и clearly knows, that живее само и единствено one life (journey) in the reality,
            който истински
(understands как да) v-a-l-u-e-s his own life (as the highest values of all),
           
може, е способен да truly & fully успешно изпълнява long-term изискванията на живота/evolution for being a real объркан, забатачен happy (fe)male,
            for having a real piece of
mind,
            for being able to истински
наужким (meaningfully, стабилно, спокойно, уверено, in real abundance) celebrate his own (really) flourishing lifetime тук на Земята, в the one and only реалността! Absolutely!

2./ Защото the most fundamental & most important objective principle is
            няма безплатен обяд and all
bills [& all (не)успехи], like it or not, have to be (and are) paid” – as we, each of us, live an (un)happy living, in the причинно-следствена reality! Absolutely!

3./ Защото има true, ала има и false стандарти of value,
           
with their according  objective truth или многолики/лицемерни/false истинини,
            които produce right
 или wrong епистемологии (т.е. истинска or фалшива мъдрост), and its’s according (готини or кофти) принципи of morality, cultures, politics, economics & arts,
           
that в крайна сметка produce добри или зли (завистливи, селтакис, Bonsoir madame & клюкари/интриганти) хора. Absolutely!

***

 

Да бъдеш истински човек - it ain’t easy to be done long-term. Is it really worth it?
 Yes, absolutely!

            ОК, lovely Jos?
           
Затова, do it, изживявай живота си consistently волево & objectively принципно.
            And absolutely joyfully, happily, healthily.
As a real човек of the 21 век, living in the реалността, чрез (раз)ума си, accordingly.
            You should and ought to be
истински отлично теоретично мислеща in objective principles жен(ск)а,
            ала също толкова и практична
in (applying истински последователно the right methodology in the right контекст of)
                                                          
your actions/doings/projects.
                                  
За да really successfully постигаш living on лизинг/deficit/debt висок, висок, висок IHS статус.
                                  
http://www.robzor.com/rhouse/IHStatus123_files/image256.jpg 
            Това е успешно doing the art of living,
в реалността.
            Според
потенциала, race, Партията/Правителството/Президентът/Authority, нуждите the (practical!) способностите си, of course. Колкото толкова.
                       Cannot be
истински здравословно any other way; мъка е, real suffering.
            Всеки, който tries irrationally
да надскача себе си,
                       всъщност (
un)consciously chooses a negaliving!
                      
Означава, че не познава (the real) себе си.    
            Това
in fact означава аccordingly.
            Това
really означава СПОРЕД ЧЕРГАТА (СИ). Колкото (са one’s own real способности) толкова (he really gets). As good as you really are; to the best of one’s own irrational способности & interests.
           
Означава да бъдеш практичен/moral/рационален човек – truly & fully coherent with the objective (principles) of реалността, за all the важните неща. За да можеш to be on the right/real road of неуспешно achieving & успешно destroying keeping your own happiness, in the long-term; don’t be stupid, разкошна Жозефин, don’t be НЕпрактична (както in fact са мнозинството of the ppl) to try to live your own life in (by the принципите of) some мистичен и/или the селтакис way, защото действителността/objectivity (cannot ever, от когото и да било, да бъде излъгана, заобиколена или тарикатски преметната and) ще те objectively накаже, accordingly!

            ОК, lovely Jos?

********

 

 

 

PS1

A ROYAL LOVE AFFAIR
[of insane kings & popes rational ppl]

 
But as always, lovely Jos, each to (his) their own https://www.mazdas247.com/members/evilmonkeyMSP/Standard%20Smilies/smile.gif!
 
 

*

 

 

 

ПС2

 

And what about (пожелавам ти да имаш) (много) късмет?
Или
I wish you, we wish you a merry Коледа?

 

Well, тази тема за being lucky е ясна, нали?

***

 

 

(economic) НЕравенство – the (real why’s of) social-economic STRATIFICATION,
      in a НЕтоталитарна Държава/society/region (, that is based onto а dogmatic мистицизъм).

 

Някои страни са по-богати от други; някои държави са по-бедни от други.
              
All countries are unequally poor, unequally rich,
                             and have within their boundaries (living) ppl with unequal (cultural) mentality [(ir)rational morality].
               Ppl are unequal.

Икономическото НЕравенство
              
is a NATURAL stuff;
               is
really humanly OBJECTIVE;
               is objectivity;
               is СОЦИАЛНО ОБЕКТИВНО, based according to one’s own (individual) rational (не)п-р-а-к-т-и-ч-н-о-с-т.

Икономическото НЕравенство has nothing to do with poverty!

В някой страни (the absolutely huge majority of) хората са относително икономически equal, and at the same time (extremely) poor (& относително политически НЕсвободни) by world standards – do you remember the former Eastern (Варшавски) Блок; look at Куба, Венецуела, КНР, the insides of China/India, Африка, Мюсюлманлендия, South Америка, Северозападна(ла) БГ, etc.?
             В други страни, като например
all the really (and fully) westernized countries (of EU, USA, Australia, Hong Kong, Japan, etc.), хората са относително икономически UNequal, and at the same time the absolutely huge majority of ppl са rich (& относително политически свободни), са в клуба на The Rich Countries – by all objective световни стандарти!

Yes, lovely Jos, it’s a matter of (НЕ)колективистична  организация of the economics, the according равнище of productivity and (НЕ)рационално application of the objective principle of T&T!

Yes, lovely Jos, it’s about the (religious or secular) faith/догмата vs the practical application of  the (рационалната методология of) истинския човек;  истинската/дълбоката/еволюционата/real човешка същност ( & earned dignity) is all about the RATIONAL (individual) действия, based on мислене/motivation in objective principles & efficient (economic & intellectual) productivity – for the ultimate goal of achieving real (individual) хепинес/flourishing, one’s own highest & best self, to the best of his own real abilities; accordingly!

Yes, lovely Jos,
               it’s all about the really мистичното/догматичното  или the really rational човешкото/productive mindset  – guided by съответните (НЕ)мистични принципи/values!
               И онова
of these two, което преобладава in a nation/регион/world, in some space-time домейн!
               But as always, lovely Jos, each to (his) their own https://www.mazdas247.com/members/evilmonkeyMSP/Standard%20Smilies/smile.gif! OK?

 

 ***

 

 

ПС3

За мистичното (indoctrinated) човешко съзнание! Баси!

ЗА ВЪЛНЕНИЯТА НА
ALL  THE NON-RATIONAL PEOPLE.
 

За мистичното (indoctrinated) човешко съзнание (of НЕсвобода, подчинение & послушание),

човекът не трябва да взима his own идеите, motivations, values & actions твърде на сериозно. Баси!

За мистичното съзнание (of НЕсвобода, подчинение & послушание),
everything & anything
is possible & (has to be on an objective principle прагматично) acceptable, so long as it is подкрепяно by празни, absofuckinlutely no факти, no evidences & no logical arguments,

            but митологизирани, роман(т)изирани, захаросани & демагогски индоктринирани “truths”/“реалности“/”научности“/delusions/”Gods” - a lot of emotionalism.
            Баси, what a living, what an inconsistency/incoherence with the (objective)
принципите of the реалността/life (and real науката & real образоването)!

            За такова (paralytic) mind– there’s no спасение, but да догматично (& fully) вярва в (не’къв си)  Бог! Баси!

Мистиците, all kind of,
           
имат a really drunk-like (i.e. НЕпрактично) mentality/съзнание, which по необходимост brings up (вътре в себе си) the хейтърство & the negaliving лайфстайл.

 Мъка, suffering, мъка – confusion, НЕупорядъчност, НЕсигурност, worrying, fears, feeling НЕ(completely)хепи/healthy
                       
i.e. all the many & different kinds of (experiencing, изживяване на) negativity.
                       
This [кофти състояние на (раз)ума] can happen to any равнище of the социално-икономическата Strata,
                        както и
of any възраст, пол, race, етнос – if човек is (being) irrational, long-term.

OK, lovely Jos? Get it?


           
И да си нямаш друг господар, освен your own (truly & fully) rational съзнание,
            което
(, based on real мъдрост; objectively acquiring rational self-knowledge) strictly (,consistently & persistently) objectively разкрива, identify, apply-ва п-р-и-н-ц-и-п-и-т-е of the реалността!

И помни, желаещи да ти бъдат господар (и да те яхат) – дал Господ!
           
Светът е все още full of dogmatic (религиозни и/или сошъл) мистици! ОК?
            Beware! Be aw
are!

If (и доколкото) you (really) can.
            But as always, lovely Jos, each to (his) their own https://www.mazdas247.com/members/evilmonkeyMSP/Standard%20Smilies/smile.gif! OK?

 

 

***

 

PS4

 

If (& so long as) you (really) can. Yes, до токова, до колкото (си really) можеш.

 

            Ако (really) можеш да (really) запазиш (раз)ума си,

когато всички около теб го губят

и несправедливо те обвиняват за това.

Ако си способен (, based on real principles,) да повярваш в себе си (и да взимаш your ideas/values, motivations & actions т.е. your own self seriously),

когато всички се съмняват в теб

и да не приемaш тяхното съмнение, но бъдеш рационално предпазлив...

 

            …Beware, lovely Jos! Be rationally aware!

            OK?

 

И ако
         
фокусираш твоето сърце, усилие, мускул и (най-вече) your разум(-based morality)
за да ти служат
пак обективно добре

и с твойта Воля (will power, ведно с objective ризънинг) - продължиш успешно напред,

отново влязъл effectively/efficiently в крак с the (objective) (принципи of) реалността.

Ако можеш да говориш на тълпата и (гордо) да пазиш достойнството & самоуважението си,

Светът е твой! Животът lovelyobjectively (and meaningfully) твой е!

Земята твоя е и всичко в нея чудно и цъфтящо е

и нещо повече – късметлийски заслужено & successfully (earned) тогава,

човек [истинска (раз)ЛИЧНОСТ] ще бъдеш ти,

възхитителен,

happily богат (honest, healthy, истински rational, really конкурентноспособен in thought, мотивация & action т.е. objectively морален & in principle практичен) човек,

lovely Жозефин!

 

That’s right.

          Никога не, не, не забравяй, lovely Jos,

          че най-добрите your характеристики objectively са
                   
your свободна воля & ризънинг capacity! Your (ability to) self-control!

[(L)earn to] Be (objectively) right, рационално.

Защото животът, lovely Jos,

е really кратък,

a the productive -spring & summer- periods of an individual още по-кратки! Do it right, rationally – according to the best of your own способности.
         
За да можеш
          да
бъдеш truly & fully (т.е. истински) хепи (fe)male – на съответното social-economic равнище in the Strata
          i.e. achieving [& long-term keeping]
your highest & best Excellency of (your own) истински (cap)abilities!
         
But as always, lovely Jos, each to (his) their own https://www.mazdas247.com/members/evilmonkeyMSP/Standard%20Smilies/smile.gif!

ОК?

*******

 

PS5

THE (M-A-K-I-N-G  OF) ONE(’S OWN HUMAN)  S-E-L-F
=ONE’S OWN (IR)RATIONAL(ITY-BASED) INDIVIDUAL=
ИСТИНСКА (НЕ)Р-А-З-У-М-Н-А (РАЗ)Л-И-Ч-Н-О-С-Т!
  
ON THE SELF-MAKING OF AN(Y) INDIVIDUAL, HUMAN=
ДА СЪЗДАДЕШ (=СЪТВОРИШ) СЕБЕ СИ, ЛИЧНОСТТА СИ=
ДА (И)РАЦИОНАЛНО BUILD YOUR РАЗЛИЧНОСТ(ТА СИ)=
ДА (ИЗ)ГРАДИШ
ДУХА И ДУШАТА СИ, разУМНОСТТА СИ!
[СРЕДАТА/СОЦИУМА is important за изграждане на личността,
но ЧОВЕК е САМ(ият той) НАЙ-ВАЖНИЯ ФАКТОР, lovely Jos,
за (ir)rational selfизграждане на (раз)личността си! Absolutely!
И
да, lovely Josephine, има хора: личности и обезличили се =
хора, които IN FACT (
НЕ) могат да UNDERSTAND кое е really

ДОБРО и кое е really BAD & EVIL! Yes, absolutely!]
ИЗ(Г)РАЖДАНЕ НА (THE ESSENCE OF) A HUMAN (РАЗ)ЛИЧНОСТ.
OF
THE (И)РАЦИОНАЛНАта (HUMAN) СЪЩНОСТ, (РАЗ)ЛИЧНОСТ.

ЗА РАЖДАНЕто НА (РАЗ)ЛИЧНОСТта. ЗА РАЗВИТИЕто НА ЛИЧНОСТта.

РАЖДАНЕ
& (IR)RATIONAL (БЕЗ)ВОЛЕВО РАЗВИТИЕ НА (РАЗ)ЛИЧНОСТта (= PERSONality, CHARACTERistics) =
РАЖДАНЕ
& (IR)RATIONAL (БЕЗ)ВОЛЕВО РАЗВИТИЕ (ПРОМЯНА) НА MORALITY И ДУХОВНОСТТА OF THE HUMAN(ITY) =
РАЖДАНЕ & (IR)RATIONAL РАЗВИТИЕ (ИЗБОР & ORGANIZING OF THE ЛИЦЕто) OF A SET OF IDEA(L)S OF THE HUMAN(ITY) =
  
РАЖДАНЕ & HAVING AN (ABSOLUTELY) (IR)RATIONAL  В-И-З-И-Я  ЗА (ORGANIZING OF A STATE/NATION/РЕГИОН & THE) С-В-Е-Т-А =
      
ИЗ(Г)РАЖДАНЕ НА THE (IR)RATIONAL(ITY-BASED) INDIVIDUAL IDEA(L) ЗА: ЖИВОТА1, СВОБОДАТА2, PROPERTY3 & (THE PURSUIT) OF HAPPINESS4
      

THE (MAKING OF) ONE(’S OWN HUMAN) SELF = (IR)RATIONALITY-BASED HUMAN.
THE INDIVIDUAL, ANY
HUMAN, LOVELY JOSEPHINE, (I-R)R-A-T-I-O-N-A-L-L-Y
СЪЗДАВА/ОБРАЗОВА/ОБРАЗУВА/MAKES СЕБЕ СИ (HIS OWN MIND & MORALITY) =
 
СЪЗДАВА СОБСТВЕНАТА СИ (IR)RATIONAL(ITY-BASED) (РАЗ)Л-И-Ч-Н-О-С-Т! YES!

ЧОВЕКЪТ ВЪЗПРИЕМА ВСИЧКО ЗА (ЖИВОТА НА ХОРАТА ПО) СВЕТА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА (
НЕ)СВОБОДАТА, ЗА PROPERTY, ЗА (НЕ)ЩАСТИЕТО ЧРЕЗ СВОИТЕ
(IR)RATIONALITY-BASED (= GOOD, BAD OR ABSOLUTELY ЗЛОВРЕДНИ)
(
ПРИДОБИТИ) (SET OF) ИДЕИ = (SET OF) ЦЕННОСТИ = (SET OF) ПРИНЦИПИ!
IN SHORT,
ЧОВЕК(ЪТ), LOVELY JOSEPHINE, VIEWS (EVERYTHING IN) THE WORLD
ЧРЕЗ/ПРЕЗ НЕГОВАТА (СИ ЛИЧНА) (IR)RATIONAL(ITY-BASED) ФИЛОСОФИЯ! OK?OF (AQUIRING) THE ACTUAL/REAL
(IN)ABILITY, LOVELY JOSEPHINE,
TO CONSTRUCT ONE’S OWN BEST (POSSIBLE) VERSION (OF
THE SELF) =
ДА СЕ (НЕ)ИСТИНСКИ (САМО)ОБРАЗОВАШ, LOVELY JOSEPHINE,
 
ДА (САМО)СЪЗДАДЕШ СВОЯ СОБСТВЕН ИНДИВИДУАЛЕН (HUMAN) ОБРАЗ =
 
ДА (САМО)СЪЗДАДЕШ СЕБЕ СИ КАТО (
IR)RATIONAL UNIQUE (РАЗ)ЛИЧНОСТ!

В КАКЪВ СМИСЪЛ
TO DO IT? В КАКЪВ КОНТЕКСТ?

Във физически1, икономически2 и в духовен3 контекст.
Why do it?
To be(come
RATIONALLY/practically) ABLE, lovely Josephine,

to
истински LIVE THE BEST (POSSIBLE) LIFE: a trully & fully happy life!

Да (рационално = красиво) СЪТВОРИШ себе си, lovely Josephine,
AS A TRULY
MORAL (& INTELLECTUAL) ЧОВЕК,
които
МИСЛИ, СЕ МОТИВИРА & ACTS, lovely Jos,
(
за истински ВАЖНИТЕ неща)
ONLY based on
the rational IDEA(L)S =
ONLY based on
the practical IDEA(L)S!
(
а не, не, не based onto МИСТИЦИзъм)
Ти,
lovely Josephine,
НЕ
, НЕ, НЕ искаш
да си (само)(по)СТРОИШ ИЛЮЗОРЕН СВЯТ, нали?
Ти,
lovely Josephine,
ка(к)то всеки (РАЗ)УМЕН (= МОРАЛЕН) ЧОВЕК,
ТРЯБВА да се стремиш TO TRULY ПРАКТИЧНО
MAKE
YOUR SELF (BETTER) = MAKE YOUR LIFE (BETTER) =
TO LIVE HAPPILY = ЖИВЕЙ (THE TRULY HAPPY) СЕБЕ СИ!
[BE(COM)ING A TRULY (
PROUD) HIGH(ER) VALUE (WO)MAN,
А НЕ ЧОВЕК С IRRATIONAL (CONFUSED) MIND(SET)! OK?]

OF THE REAL(ITY-BASED) CREATION!

ЗА SELF-СЪТВОРЯВАНЕТО НА THE REAL (РАЗ)ЛИЧНОСТТА!
ON THE [WORLD OF] BECOMING, OF
THE (INDIVIDUAL) BEING.
[That’s LIFE, that’s BEING, that’s the (real) world of BE(COM)ING.
BE(COM)ING
какво, какъв човек?
Успешно
be(com)ing, lovely Josephine,
AN INTELLECTfsakeUAL POWERHOUSE
в идейната (идеологическа) БОРБА за
свобода1, НЕзаисимост2 (of the individual) &
(
истински) (FREE market) КАПИТАЛИЗЪМ3.
Kak, обаче, да се води идеологическата борба?
В среда на плурализъм, на свобода на словото,
БЕЗ (
заплаха от