http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image001.png


OF THE EVIL IDEA(L)S
OF
ТОТАЛИТАРИЗЪМ,
OF THE TOTALITARIAN
(ONE PARTY STATE+ISM)
(
IRRATIONALITY-BASED) (BIG BROTHER) STATE-GOD
THAT HAS BEEN
ЗЛОВРЕДНО CREATED, LOVELY JOS,
BY
THE UBERHAWKS OF (THE EVIL IDEAL OF) SOCIAL+ISM!
YES, IT’S ALL ABOUT THE BAD МОРАЛНАТА ПАРАДИГМА OF
THE (BLOODY) HARMFUL
SOCIAL(IST) CONSTRUCT(IVISM)
I.E. THE
(EVIL=ЗЛОВРЕДЕН) СОШЪЛ(IST) ДАРВИНИЗЪМ=
МОДЕЛЪТ
УБИЛ СТОТИЦИ МИЛИОНИ ХОРА ПО СВЕТА!

THE POWER OF EVIL (SETS OF) IDEAS:
МОДЕЛЪТ OF THE POLIT-ECONOMIC
(EVIL) HARDCORE
НАСИЛИЕ & TRULY
HUGE SOCIAL-ECONOMIC FAILURE!
ЗА ТОТАЛ(
ИТАР)НАТА БРУТАЛНОСТ!
OF THE
ABSOLUTELY HARDCORE BRUTALITY!
OF THE БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКИЯ HARDCORE СОЦ
AND ITS EVIL SOCIAL(ISTIC) STANDARD & NARRATIVE!
OF THE (BLOODY) HARD (100%) ÉGALITÉ (COLLECTIVISM)!
OF
THE TRULY EVIL (IDEOLOGICAL) SYSTEM (AND PEOPLE)
OF THE
RADICAL (ДОКТРИНАТА OF) SOCIALISM, LEFTISM!

 

ТОВА Е ДОГМАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА, НА ДИКТАТ(УРАТ)А,
НА ANY VERSION OF (ЗЛОВРЕДНАТА ЕТИКА НА) МИСТИЦИЗЪМ!

OF THE ABSOLUTELY EVIL (МОРАЛ И) POLIT(ECONOM)ICS,
BASED ON
ИСТИНСКИ ОГРОМЕН (& ОБЕКТИВЕН) СТРАХ!

ЗА DOGMATIC ФИЛОСОФИЯТА НА EQUALITARIAN(ISM), SIR!
ЗА РАДИКАЛНИТЕ (
100% HARDCORE) ЕГАЛИТАРИСТИ, СЪР!
OF THE (EVIL IDEOLOGY OF THE TRULY) RADICAL (INTER-)NATIONAL(SOCIAL)ISM, SIR!
OF (THINKING &) ACTING LIKE ИСТИНСКИ GOOD” (RADICAL -FAR LEFT- HERD OF) SOCIALISTS!
OF THE (
MOST HARDCORE VERSIONS OF) TOTALITARIANISM, OF THE (DOCTRINE OF) STUPID(ISM)!
OF
THE TRULY EVIL (LEFTISH, СОЦ) IDEOLOGY =
= THE DOCTRINE
BASED ON BRUTAL COERCION=
= SACRIFICING PPL “FOR THE COMMON GOOD”,
FOR THE HIGHER (THAN LIFE) КАУЗАТА”!
  
 
 
 
ЗА
THE (MOST) HARDCORE (ABSOFREAKINLUTELY RADICAL) NON-RELIGIOUS ЕГАЛИТАР(ИЗЪМ)!
IT’S ALL ABOUT УТОПИЧНИЯ, LOVELY JOS, EVIL СВЯТ НА THE RADICAL(IZED) СОЦИАЛИСТИТЕ!
ALL, ALL
THE (VERSIONS OF) СОЦИАЛИСТИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, СА REAL ЕГАЛИТАРИСТИ!
 
 
It’s all about
the EVIL (ДОГМАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ) ДОКТРИНА, lovely Josephine,  
 
 

която ABSOFUCKINLUTELY приема (в разрез с the IRs) за ОК да НАЛАГА brutal УПОТРЕБА
на (
absolutely тотална) ФИЗИЧЕСКА сила и (absolutely тоталитарна) ФИЗИЧЕСКА агресия,
като
ОСНОВЕН свой polit принцип, to be used срещу вътрешни и външни хора (“врагoве),
които НЕ
, НЕ, absolutely (изобщо) НЕ приемат и (изобщо) не промотират СОЦ доктрината,
които не
, не, не мислят, че (политически и икономически) СОЦИАЛИЗМА е добро(то) и(ли)
които (дръзко) се противопоставят на
all versions of (hardcore & softcore of) СОЦИАЛИЗЪМ!

There are only 3 TYPES of (идейно-интелектуалноpolitical & economicLEADERSHIP STYLES in reality (на any равнище):
the 
ТOTALITARIAN1 (the evil hardcore total control;), the (сошъл-)DEMOCRATIC2 (the bad softcore autocratic, welfarism) and the ЛЕСЕЙ-ФЕЪР3 (principled, practical, the good)
The lack of rational лидерство, especially идейно-интелектуално такова, lovely Josephine, е real (вреди носеща) посредственост; is mysticism!
Първите два 
styles of the (политически & икономически) (на всякакво равнище) leaders/States
[
т.е. (inter-) (национал-)СОЦиалистически, ТЕОкратични & (социал-)ДЕМОкратичните]
винаги , lovely Josephine, много (яко) лъжат, they try to прикриват (most of) the facts;
are really corrupt/dishonest/immoral - in mind, мотивация & actions (at the expense of others);
са (polit) лидери
, които absofreakinlutely like (to use, когато могат) the СИЛОВИЯ подход!
Oh, that absofreakinlutely EVIL МОРАЛЕН (, политически и икономически) ПРИНЦИП!

Вторият тип, lovely Josephine,
the (сошъл-)DEMOCRATIC(ly elected) leader/State, (has a tendеncy to most likely)
ЛЪЖЕ най-много и най-наглоБаси!
Ала първия (the totalitarian) тип, the real MONSTER, е НАЙ-опасен & НАЙ-зловреден:
           


ТЯХНОТО (
ИСТИНСКО) ИМЕ Е РАДИКАЛНИ НАСИЛНИЦИ! ABSOLUTELY!
А каква е
their (морална, а следователно и политическа. и икономическа) framework?
IT IS ALWAYS BASED, lovely Josephine,
ON THE MOST EVIL & HARMFUL
ПРИНЦИП OF TOTALITARISM: MIGHT MAKES RIGHT!
ЦЕЛТА НА THE RADICAL НАСИЛНИЦИТЕ, lovely Josephine, Е ВИНАГИ САМО ЕДНА:
ДА ПОЛУЧАТ/ЗАДЪРЖАТ POLIT (& ECONOMIC) ВЛАСТТА НА ВСЯКА(КВА) ЦЕНА,
ВЛАСТ, ТОТАЛ(ИТАР)НА ВЛАСТ (УПРАЖНЯВАНА) НАД (ORDINARY) ЧОВЕКА!

ТОВА Е 
THE (ABSOLUTELY EVIL) FRAMEWORKlovely Josephine,
OF THE ABSOFREAKINLUTELY (
ЖЕСТОКО) BRUTAL & AGGRESSIVE
(
TOTALITARIAN1 ИЛИ AUTHORITARIAN2ВОЖДАДЪРЖАВАТА!
ТОВА Е
THE ABSOLUTE EVILNESS OF (A HARDCORE) DEEP STATE!
 

Човек, a rational human, CANNOT ever be(come) (really) happy
if living, lovely Jos, in a
totalitarian or hard authoritarian country,
например, като СССР, Nazi Germany, НРБ, а днес в страни като-
Китайския СОЦ, Руската Федерация, Мюсюлманлендия,
Венецуела, Северна Корея, etc.
What about an
irrational human?
За всеки НЕрационален (глуповат или зъл) човек
просто няма голямо значение в коя епоха живее,
в кой (географски) регион живее
, в каква култура!
So, you do get my point, lovely Josephine, don’t you?
Ох, тоз’ hardcore (or softcore) колективизъм, anti-individualism!

OF THE СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКИТЕ) HARDLINERS.
OF THE HARDCORE (
COIN OF) ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ.

 
ЗА
ДИКТАТ(УРАТ)А НА THE КОЛЕКТИВИЗМА,
ЗА ДИКТАТА НА THE HARDCORE COLLECTIVISM,

ДИКТАТ(УРАТ)А НА
THE RADICAL МИСТИЦИЗМА,
ДИКТАТ(УРАТ)А НА THE “GREAT” СОЦ(ИАЛИЗМ)А,
ДИКТАТ(УРАТ)А НА THE ABSOLUTE STUPID(ISM)!
ЗА ABSOLUTE УТОПИЗ(Ъ)МА, LOVELY JOSEPHINE,
НА
(ANY VERSION OF) СОЦ(ИАЛИЗМ)А,
WHICH
BRINGS САМО BLOODY ЗЛО(ТО),
NO MATTER ITS HARD OR SOFT VERSION!
SO, LET US NOW, LOVELY JOSEPHINE,
SHOW THE HARD
CORE (VERSIONS OF) СОЦА!

                          

 

  

ЗА ТОТАЛИТАРНОТО
EVIL НАСЛЕДСТВО
НА
ALL THE VERSIONS OF СОЦИАЛИЗЪМ!



ЗА
THE EVIL НАСЛЕДСТВОТО, LOVELY JOS,
НА THE ONE (РАБОТНИЧЕСКА1/КОМ2/СОЦ3) PARTY RULE!
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОМ/СОЦ ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА-GOD!
ЗА ABSOLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НОТО СЛИВАНЕ, LOVELY JOSEPHINE,
НА РАБОТНИЧЕСКАТА/КОМ/СОЦ ПАРТИЯ И ДЪРЖАВАТА, LOVELY JOS,
TO PRODUCE THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL & UGLY HARDCORE ОЛИГАРХИЗЪМ!
ЗА
THE ABSOLUTELY HARDCORE ДИКТАТУРАТА НА ЕДНОПАРТИЙНИЯ [СОЦ] РЕЖИМ!
[А днес, това явление, lovely Josephine, е най-ясно видимо in Северна Корея, Венецуела, Куба,
П@тинска Русия, Китай, Беларус, Турция, Мюсюлманлендия и в повечето Африкански страни!]
 
Of the non-religious тоталитаризъм:
the world of the hardcore
Statism,
based on the collectivist principle
!
(
stating, че човек е роб на the State!)
That’s an absolutely evil thing, lovely Jos!
This is the
evil world of СОЦ(иализм)а!

ЗА [ТОТАЛИТАРИЗМА НА] THE RADICAL
СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКИЯ) ФРАНКЕНЩАЙН!
ЧУДОВИЩЕ, КОЕТО, LOVELY JOSEPHINE,
Е
ABSOFREAKINLUTELY РАДИКАЛИЗИРАНО
(ЧРЕЗ REALLY ОПАСНО ВРЕДНАТА СИ ФИЛОСОФИЯ)
INTO THE EVILNESS OF COERCION & VIOLENCE!



Of the absofreakinlutely тоталитарно (или авторитарно) мислене & действие, баси!
Of the (bloody)
анти-liberty (морално и интелектуално dishonest) narrative, баси!
Of the absofuckinlutely нарцистично-арога̀нтните НАЦИОНАЛИСТИ, dumb патриотари!

Of (living in) the hardcore
(Russia’s, China’s, religion’s) narcissistic (етатистка) culture!
Of the [(un)consciously applying]
epistemological (support oftotalitarianism!

OF THE TRULY HUGE EVILНА 20-ТИ ВЕК:
ДИКТАТУРАТА НА НАЦИОНАЛИСТИТЕ,
НА THE ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИ!
Желязната ръка на
Държавата:
„ред и дисциплина“ поддържан от
(a) Party-God,
в името на ОБЩОто благо(денствие) of (На)рода!
 

Aнтилибералният (bloody) (hardcore) профил!
Упражняване на авторитарна власт by (a) God!
The greatest ideological perversion, ever!
The most destructive force, ever!
The hardcore aggressive left!
The anti-good!
The real
еvil!
  
Да, има, съществува, lovely Josephine,
абсолютно ЗЛО (и абсолютно добро, too):
[
желание за] ВЛАСТ над всички и всичко!
Власт на
твърдата ръка на Партията-State!
Власт сееща
abs омразата (against a group)!
Власт
(of a God) утвърждаваща, lovely Jos,
превъзходството на една (“good”) group
(i.e. нация, класа, раса, религия, етнос)
над (the ppl of) the other (“bad”) group(s)!
Това е the true essence of тоталитаризма:
power over the people, power to the State!
Absolute (State) power corrupts absolutely!
[и винаги е насочена срещу the Individual права!
Това е фундамента на
фашизма, на тиранията!,
на absolutely всички versions of СОЦиализъм!
Всички
dickтатори, lovely Josephine, изповядват
някаква версия
на the (evil) фашистка философия!
Всички хора изповядващи
фашизоидна идеология
са
absofreakinlutely лъжци, morally dishonest ppl!
Хемингуей: „Фашизмът е лъжа, изречена от бандити.]

 

The aggressive power of the aggressors!
 


THE STANDARD OF IRRATIONALITY & HATE!
THE (
2 WINGS OF) SOCIAL(IST) IDEOLOGY –
OF (PROMOTING) (CLASS, RACE) HATE & DEATH!

 
Злото ВИНАГИ се маскира като „добро“!
[и не, не, не са добри хората, които
си трайкат, lovely Josephine,
пред (пропагандата и действията на) злото!
и не, не са хора с
real capitalist мислене
онези
(religious)десни“ и(ли) националисти,
които (на думи) уж, баси,
съпортват капитализъм, ала де факто
те
subvert its essentials i.e. са égalité.
Their thinking & actions
, lovely Josephine,
отвсякъде са си
етатистки (уелферистки)!
Техният evil narrative is:
“I love (with all my heart) capitalism,
BUT,
I support
protectionism/interventionism,
because ...
! That’s the SSocial ideology;
СОЦи(де)ологията на червено-кафявата
политическа палитра от
polit спектъра!]
  
 
 
{За corrupt културата на насилие и принуда!
За
the absofreakinlutely, lovely Josephine,
most evil
нихилистична идеология ever –
of the
(мистичния) СОЦ totalitarian(ism)!
АБСОЛЮТНОТО ЗЛО, lovely Josephine,
is
the aggressive силата, която разрушава всичко,
до което се докосне! Разрушава животи, носи смърт!
Разрушава
цели (rich in resources) държави, lovely Joss, и
носи mediocre & dishonest life, generates negaliving!
Девизът
of this absolutely evil force, lovely Joss, is:

Ма, аре стига с тези Индивидуални ПРАВА!
Ма,
аре стига с тази свобода [на словото]!
Ma, ох, aман от (пустата му) свобода, бе!
А кой, кой се интересува от Държавата, а?
Ask not what your Държава can do for you;
ask what you can do for your
От(е)чество!
We know what’s best for (all ppl in) our nation!
И когато трябва, ще анексираме територии, и
да, да, да
кървави войни (но ПРАВЕДНИ) ще водим, и
да, ще тероризираме цели нации – в името на Родината!
Защото нашата (
етика,) култура (& politics) is the truth!

Yes, we are (
гордеем се с това, че сме) NATIONALISTS,

the real
ПАТРИОТИ, traditionalists – милеем за Родину!
За Родину – на СМЕРТЬ! Ну, идите! Вперёд! Ja, ja, ja!
"
Dulce et decorum est Pro patria mori" -
"
сладка и прекрасна за Родину смерть"! Да, конечно!
Защото всички in our own nation/ideology сме братя!
Общото благо (must be) над частното! Това е морално(то)!
[Интересът на] Общ(еств)ото над интереса на личността!
Hey people, citizens, БРАТЯ, hey YOU,
YOU ought to FEEL
, to feel within yourself,
that it is your (inter-national) DUTY, as a human,
to (be ready to) SACRIFICE your own life (values)!
за доброто на (НА)РОДА, ОБЩОТО, the commune!-
проповядва the evil (altruist) narrative. Баси, a?!
Oh, that absofreakinlutely TRIBAL(ISM)! Баси!
It’s the communitarian-based парадигма, баси!
[(Nationalistic) Парадигмата, lovely Josephine,
която опитва
to brainwash the ppl’s minds.]
Oh, the посредственото над (най-)практичното!
Oh, those absofreakinlutely AGGRESSORS -
evil minds that (absofreakinlutely) plot destruction;
sorcerers of death's (warfare) construction!}
*

The (
ideological) (moral) supervillains [monsters]!
Нарцистичен (
political & economic) вампиризъм!
Tези moral1, политически2 и икономически3 вампири!
Вампирите не, не, не могат really, lovely Josephine,
да
разграничават between fact & fiction, true & false!
А тяхната irrational етика не различава добро от лошо!

It’s all about (the evil idea), lovely Josephine,
of
(opposing!) one group against another group(s), баси!
Всички вампири
, lovely Josephine, са evil villains, баси,
са (irrational) мистици, които apply the сошъл standard:
for the common good/interest of the (people in a) Nation”!
Those villains вярват, че другите хора must be shaped
именно by волята & “great мъдростта” of the villains!

Защото, ти да видиш, those мистици know best,
знаят best, баси, кое било за доброто на the ppl,
кое било
за the common доброто на Народа, баси!
Oh, those
сошъл конструктивизми, сошъл дарвинисти!

 
 

The
evil (авторитарна morality of) paternalism!
Of the absofreakinlutely (hardcore) патерналистите!
Moral,
политически и икономически патернализъм!




Политически
ят мачизъмof a (hardcore) диктатор!
The Machismo of (the Machine of) (hardcore) Statism!
Овластеният глупак (, който се изживява като мачо);
he’s the really destructive power of an irrational human!
Shortism – in sooo many (important & serious) contexts!
*

The
(really evil) moral кодекс of вампиризъм!
Леталният
морален кодекс на тоталитаризма!
[The absofreakinlutely tribalism of
groupthink!

Етичен1, political2 и икономически3 tribalism!]

 




 

It’s all about the (morality/ideology/politics of) groupism!
It is absofreakinlutely irrational разделяне of ppl in groups!
It is based on
the абсолутли evil idea, lovely Josephine,
of dividing ppl into groups & противопоставяне на групите:
the oppressors (group) vs the oppressed (group)! Баси, а?!
Разделяне в (ANTAGONISTIC) групи (of people)
извършвано от кого
и как (using what средства)?
Извършвано coercively, by using forceот the righteous” group!



Идеология на тероризма, на нагли агресори!
Идеологията, the absolutely dumb ideology,
на нарцистични психопати и социопати!
Идеологията,
the evil ideology, lovely Jos,
that is
най-високото ниво на нарцисизъм -
арогантния нарцисизъм of the collectivists!
Evil (mystical) minds, evil (moral) narratives!
Evil (coercive) actions!
Evil (unjust public) law!

The great
(est) gang(sterism), бандитизъм!
Most of these ppl не се раждат такива,
а стават (се превръщат в) такива!
Yes!
They really love using силовия метод!
[in physical1, economic2 & psychological3 context]
Oh, those evil (нарцистични) aggressors!
Oh, those evil (
нихилистични) aggressors!
They are all full of
negativism & resentment
и с времето стават, lovely Josephine,
absofreakinlutely НЕспособни да
clearly виждат (& act on) действителността!
Ох,
тезabsofuckinlutely болни (sick) minds -
the great evilness of irrationality , lovely Jos,
ги е absofuckinlutely тотал(итар)но обсебила!


Totalitarian narrative!
 



 

Вампиризмът
of the (соц, égalité) mysticism!

Вампиризъм
-
of sacrificing the (values of) others to one’s own self!
[Sacrificing the others and their interests, lovely Jos,
to one’s own
ла гранде absolutely righteous Каузата?!]
*


The égalité
мислене.
Delusional мислене.
(Hard & soft) Авторитарно мислене (& действие)!
A(ny)
dictator: the malevolent personality (doer)!

Политическият (и икономически) вампиризъм:
дебилният
[наратив of the hardcore] етатизъм!
Бруталните агресори над the (принципа of) IR!
Дебилната идеология of hard égalité: диктатура!
Тотален и брутален (centralized &
силов) контрол
на
(Фюрерът на Политбюрото на the “Righteous”)
Партията - над всичко и
над всички!
[So, tell me, lovely Josephine, do you want
to invite a vampire into your life(time);
to vote for a vampire in your lifetime?
A vampire, lovely Josephine,
разбира се,
always works “for the good of the ppl”!]

 
  
 
 
 
*

Of the evil (“software” of the) brute, the beast!
Of the absofreakinlutely sheer Machiavellian злодей!
Of the absofreakinlutely (non-religious) evil morons:
т.е. the moral, the intellectual, а следователно и
polit-икономически & естетически д-е-б-и-л-и!
Yes,
there is, lovely Josephine,
a very close connection between the evil and
the irrational!
Злото ВИНАГИ се маскира като „добро“, като „ (раз)умно“!

 
 
 
Of the absolutely cold-blooded aggressive totalitarian!
So, so much
bloodshed & suffering, lovely Josephine,
has been absofreakinlutely caused by égalité
злодеи,
by истински безкомпромисно using the силовия метод-
в името на големите им „Велико-справедливи“ Каузи!
*

*
 
THE
DOGMATIC LENS OF THE


 
[Thinking in groups. Irrationality.
Това е одата, lovely Josephine,
на НЕсвободата и НЕрадостта!
So, never try to reason, lovely Jos,
with such ppl! Because they cannot (do it
logically)!]

За (все)ОБЩОТО благо!
За по-по-най-Висшето (collective; égalité) Благо!
Worshipping the [God of] Висшето (Collective) благо!
FOR THE GREATER GOOD -
OF
НАЦИЯТА  [RACE; CLASS; ETHNOS]!
ABOVE ALL ELSE! ” – the égalité злодеи preach.

И да, всички най-големи световни злодеи
са
promote-вали & про(из)веждали absolutely лява,
radical етатистка (égalité) икономическа политика!


[Thinking in groups.
Dumbness.
Това е одата, lovely Josephine,
на НЕсвободата и грозотата!
So, never try to reason, lovely Jos,
with such ppl! Because they cannot (do it
logically)!
Why can’t they think logically?
Защото they’ve put on the dogmatic lens –
of the absofreakinlutely
мистицизма! Dumb ppl.
All the irrational ppl, lovely Josephine,
хората с мистично съзнание,
cannot reason (истински logically),
защото те живеят
outside the reality!
All
мистичните ppl are delusional in their thinking!
They live in
the La-La-La land (narrative)! Баси!]
  


Worshipping the [God of] Висшето (Collective) благо!
We are all responsible to one another & to the Higher Good(ness)!
The (totally)
CENTRALIZED state! Paternalistic (materialistic) State!
The
PATERNALISM of the “Elite(s)” – the driving force of égalité.
*



OF
SACRIFICING THE (LIFE/VALUES OF AN) INDIVIDUAL
FOR THE (LARGER THAN LIFE) (COMMON) GOOD/КАУЗАТА!
“(COMMON GOOD) ABOVE ALL (ANYBODY) ELSE!” – them
 dumb ppl preach.
De-Civilization!
*

 
On the (
destructiveness of) égalité (social) Darwinism!
On the paternalism (of the Great Премъдър State/Елит)!
On the great (
mysticism of) égalité (сошъл) инженерията:
the
school of thought of тоталитарното (hardcore) инженерство,
което всъщност е bloody (сошъли мистичен) trans(a)gressorism!
On
(the mystical idea of) building the Great(er) New ОБЩествО!
[based on сошъл construct(ivism), сошъл популизъм, сошъл drug]
On the сошъл dystopia - for the Greater (Common) Good(ness).
There is no dark side of the moon really.
[As a] Matter of fact
it's all dark.
The only thing that makes it look light is the Sun.”
Всъщност, [as a] matter of fact, lovely Josephine,
there is no, no, no such thing as the Public Good(ness);
in fact that irrational concept, lovely Josephine,
означава кой, кой,
кой (или кои групи) ще избере
(polit) властника to be really victimized?!
[As a] Matter of fact, oh, all the (today’s) political Group power:
it's all dark.
It’s really a matter of
Us vs Them,
Any (no matter the) Colour You Like,
Brain Damage, Eclipse!
So, the collectivist power corrupts absolutely!
Yes, it’s (uncorrectable) corruptible! Absolutely!

*


Of the absofreakinlutely Goddamn motherfuckers!

*

Of groupthink дистопията!
The PORNOfication of a mind!
The
КОЛХОЗfication of а mind.
The СОШЪЛfication of a mind –
making it
really lost & confused!

Of the GROUPthink
мистицизъм.
Оf the greatest ШАМАНизъм, ever!
Of the КОЛХОЗfication of a nation!

{Thinking in GROUPS.
Irrationality!
"Група
/общност" не е, lovely Josephine,
нищо друго освен
sum of individuals -
това е реалното съдържание of the
concept of the group(s)
(of people).
"Група" е името на колективността.
В този контекст, lovely Josephine,
всъщност групата НЕ съществува,
[it is only an abstraction]
a съществуват САМО индивидите
,
съществува само отделният човек.
[
Нация е сумата/сборът/групата от all хората
with a
common culture, обичаи и традиции,
живееща на обща (географска) територия,
с общ език и организирана в Държава.
"Гражданство" е името на нацията.]
Да, само an individual има права;
групата няма
abs НИКАКВИ права!
An individual има (ir)rational възприятия.
Да, само an individual, lovely Josephine,
МОЖЕ (е способен) да яде, да пие, и
да ВЪЗПРИЕМА
life, liberty, property,
truth, beauty, love, ugliness and all the stuffs
,
all the (
мало)ВАЖНИТЕ неща! OK? Get that?
Groupthink, thinking in groups, is the gang strategy!}



[Thinking in groups.
Дебилизъм.
Това е одата, lovely Josephine,
на НЕсвободата и
дебилността!
So, never try to reason, lovely Jos,
with such ppl! Because they cannot (do it
logically)!
And yes, groupthink, lovely Jos, is corruptible! Absolutely!]
*
[Building]
The (митологията of the) Great [“Righteous”] Общество
based on the (mystical) идеологията и propaganda of “Правотата!
Да, така е,
lovely Joss, когато идеология и митология съвпадат!
Yes, it’s all about the истинската moral1 & intellectual2 dumbness!
Ох, тази Велика „Правда, Greater goodness! Великоубийствена!
Ох, тeзи absofreakinlutely greatest (non-religious) evil morons!

*
“Когато (rational) хората узнаха красотата на красивото,
(rationally) разбраха (objective1) грозното.
Когато
(rational) хората узнаха добротата на доброто,
(rationally) разбраха (égalité2) злото.”
– says Лао Дзъ

 



[Thinking in groups. Irrationality.]

Етика & идеология, that are алтернатива на здравия разум!
Тотал(
итар)но утопична (много bloody вредна) митология.
Демагогски
(етика & ideology of) бандитизъм, mysticism.
The anti-life (anti-liberty, anti-prosperity) философията!
Философия на (groupthink) тиранията, of groupthink ppl!
[
Mystical] Идеологията of the extreme violence & killings!
Психопатичното поведение на социалистите – of 20-ти век!
The Great gods – of the radical égalité, hardcore социализъм!
*
Всяка държава, която has applied социализъм, has bloody failed,
to the point of
self-destruction, lovely Jos! Socialism doesn’t work!
[Organization of] Socialism is тирания: de-civilization, де-хуманизация!
Социалистите винаги (се стремят да) погребват (жива) Свободата!
 

Всяка версия на социализъм е авторитарна или тоталитарна!
There’s the absolute (totalitarian) социализъм and
there’s
авторитарния (all other versions of) social+ism [protection+ism]!
Yes, every version of socialism е винаги анти-либерален модел!
В политически контекст означава НЕсвобода –
of the individual!
В икономически контекст означава, lovely Josephine,
тотал(итар)ен КОНТРОЛ: национализация и(ли) тежка регулация
на частната
собственост
т.е.
тотал(итар)ен КОНТРОЛ на богатството of the individual
т.е. no, no, no limits to the State (Еднопартийната) power!
i.e. the Absolute (or authoritarian) power of the State i.e. Statism!]

Всяка (hardcore or softer) версия на (доктрината) социал+изъм
желае, чрез Закона/Държавата, да установи, lovely Josephine,
the absofreakinlutely dumb & eviideology of the LEGAL plunder!
That is absofuckinlutely 
LEGALLY destroying, lovely Josephine,
the (principle of) 
freedom, the (protection of) IRs!
Това означава да се узакони the immorality!
 
Dis
honesty & НЕсвобода като държавна политика!
Ох, тази absolutely вредна доктрина of social+ism!

 

“We are all
responsible to one another and most of all to the Higher Good!
All within the State, none outside the State, none against the State-God!”
 
ВСИЧКО В ИМЕТО НА (НА)РОДА (И ПАРТИЯТА)!
ВСИЧКО ЗА БЛАГОТО НА ХОРАТА (И СОЦИАЛИЗМА)!

 
 
Есть такая Партия – на циничните leftish хардлайнери:
(the death paradigm of) the ИнтерНацСоц и the НацСоц!




[Thinking in groups. Irrationality.]


The greatest (ever) (идеологическо) evil,
the absofuckinlutely evil morons: the hardcore socialists!
Within
домейна of the radical социалистите, lovely Jos,
съществуват only две разновидности (of the leftists):
far left (анархо-)социалисти & far right социалисти;
interNatSocs
& NatSocs (in politics & economics) i.e.
international (red) socialists & national (brown) socialists;

 
 

the totally (
100%) against the private property марксисти
and
the pro some private property
национал(социал)исти, но под
total
(itarian) 100% control & regulation by the State – in any way;

{on this base, Сталин (а и днес дори може да се види тази тенденция) е наричал,
 всички които мислят и малко дори по-различно от
“pure” марксизма(-ленинизма),
че са
far right (социал) фашисти, including all the социалдемократи в Партията!
Още о 1920 има привърженици на Твърдата Ръка (крилото на военен комунизъм)
VS
разхайтеността“ на крилото на соцдемократите.в Болшевишката (КПСС_БКП, БСП) Пар(т)ия!
The по-твърдолинейните социалисти VS the по-меките китки социалисти, баси,
ала
they both, lovely Josephine, искат своята (си) диктатура – на „пролетариата“!}
these both са really империалистични по природата си,
а следователно и насилствено агресивни, революционни;
комунисти и фашисти - yes, they are both really hardcore!
That’s the rational political identification, lovely Josephine!
Идеологията им, lovely Joss, е цинично популистка!
The
hardcore социалистите са the greatest populists!
The
total(itarian) fucking morons, that love насилието
and really hate freedom, individualism & free markets!

*

 
В ИМЕТО … НА (НА)РОДА!
 
 

The governing principle of (any version of) СОЦиализъм!
Социализмът only runs (operates) on насилие (killings, НЕсвобода)!
[Ами кво да каем за (БГ) интелектуалци, които support соца, a?
The ignorance и(ли) the malevolence of (the БГ) интелектуалците,
who (намират някакво си dumb извинение to) support evil idea(l)s?!]
It’s about the bad morality, those intellectuals’ bad moral character!
Ох, тeзи absofreakinlutely
greatest (NON-religious) evil morons!

 
 
The wolfness principle
of (hard & soft) collectivism
 




The
De-Civilization!
The
total(itarian) INsatity!
The anti-rationality of (hard) collectivism:
the
international socialists & the national socialists.


The red & the brown
fascists: комунисти & нацисти.
И bloody ужасните последици, които фашистите оставят:
стотици милиони хора убити = поколенчески травми за векове.

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image592.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image593.jpg
Of the (истинското) EVIL!
Of the (real) EVIL doers!
Of the
сошъл фашистите!
Of dumb & damned ppl!
Of really проклетите хора
& the(ir) really evil идеология!
Of ужасно зловредните хора,
които си мислят, че са
smart,
но всъщност са absolutely dumb ppl
изгубени в собствената си evil идеология!
Злото ВИНАГИ,
lovely Josephine,
 се маскира като „добро“, като „ (раз)умно“!

*


THE DOCTRINE OF
(ALL VERSIONS OF) МИСТИЦИЗЪМ.
Mysticism is De-Civilization, tribalism!
And yes, groupthink, lovely Jos, is corruptible! Absolutely!

 
Yes, lovely Josephine, yes
I’m against any destructiveness – 
based on the religious или the сошъл standard!
These are both мистични!
Yes, lovely Josephine,
I’m (& so should you be) against
any religion (hardcore religious1 collectivism),
and
Communism and Nazism (hardcore non-religious2 collectivism) –
they’re
both equally religions! They’re just replacement gods!
В името на God (of a collectivism)and the killings start!
That’s bloody
(CONSCIOUS) тоталитаризъм, мистицизъм!
 
That’s the absofreakinlutely bloody (CONSCIOUSLY) evil!

IT’S ALL ABOUT THE EVIL (ПОЛИТИЧЕСКА) DOCTRINE!
YES, THE DOCTRINE OF
(ALL VERSIONS OF) МИСТИЦИЗЪМ

 

ТАЗИ ДОКТРИНА, lovely Jos, is based on the idea of (SELF-)SACRIFICE!
Irrationality & altruism, lovely Josephine, вървят ръка за ръка. Really!

 
 
Sacrificing the (life of an) individual
FOR
THE (LARGER THAN LIFE) КАУЗАТА

FOR THE GREATER GOOD -
OF
НАЦИЯТА [CLASS; RACE; ЕТНОС]!
ABOVE ALL ELSE!” – them dumb ppl preach.

*
Of (the evilness of) D & D & D model!
Yes, социал фашистите, lovely Joss,
са най-голямото социално зло! Really!
So, let’s now call, lovely Joss,
злото - зло!
Of
the brute FORCE of the mysticism:
the ends JUSTIFY
the means! Баси!

 
 
Of the (morality & ideology of) EVIL predators!
Of the (
morality & ideology of) EVIL abusers,
that only talk about going in the right way!
Of the
hypocrisy of the (ppl of) immorality!
Of the
лицемерието на the Безчестността!
Of
the non-religious фундаменталистите:
злото, което ВИНАГИ се маскира
като „добро
, като „ (раз)умно!

*

THE
RADICAL LEFT! THE HARDCORE LEFT!


 

ТОТАЛИТАРИСТИТЕ & АВТОРИТАРИСТИТЕ!
THE RADICAL LEFT
, lovely Josephine,
е винаги национал(социал)истическо!

*
THE DOCTRINE OF (VARIETY OF) УТОПИЗЪМ.
{Теорията на Дарвин за еволюцията is beautiful, lovely Joss,
а тази на религията и марксизма за социализма
т.е. на сошъл Дарвинизма -
absofreakinlutely dumb, evil, вредна & UNtrue! All versions
of
мистиците, lovely Joss, cannot really logically reason!}

 
Of the radical leftish
nihilism: value destroyer!
Of the (
философията на the hard) collectivism!
А hard égalité bias идеология of ПРИНУДАТА!
Of the most (harmful) bloody EVIL
идеология,
която е причинила реки от кръв и страдания!
[но, която ВИНАГИ се маскира, баси,
като „добро
то“, като „ (раз)умното“!]
Of the (психологията на) great майсторите of
the really EVIL пропаганда & communication!
Of the (sameness of) bloody EVIL irrationality!
Of the absofreakinlutely
unicorn selfсъзнание!
Of the very evil (morality & all the rest of) ppl!
Of the
absofuckinlutely morality & all the rest of
UNbearably freaky people, that
вярват в unicorn!
Of the hard times, caused by
the hard етатисти!
The (hard)
колективистични messiah схеми!
The
(two) radical version(s) of социализЪма!

 
Майката и бащата of the evil idea(l)s!
Майката и бащата of the налагането
на истински
evil idea(l)s!
And the really ужасните
последствия от тези
философски идеи!
The absolute чудовищна viciousness of the
 
totalitarian society [hardliners State] -
 of the (inter-)
(национал-)социализъм!
Философията (& ideology) … of the L

 http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image030.jpg
Of the really aggressive (violent) idea(l)s!
Of the evil
воля за (polit & economic) власт!
Of the (for) power-hungry
socialist ideas!
Of the (for) blood-thirsty
socialist Gods!
Of the (great) thirst, lovely Josephine,
for (
coercively getting) the UNearned!
За философия, която ползва, lovely Jos,
средства за
масово унищожаване, баси,
на стотици МИЛИОНИ хора
! Е, баси!
Ох, тоз
absofreakinlutely СОЦиализъм!


 
 
Of червено-кафявите идеи!
[ведно със all нюансите на цялата тази цветова гама]

Of red-brownism, СОЦиализъм:
the ideology of evil stupid(ism),
based on non-religious
faith(ism)!

Of the absofreakinlutely ideas на
макиавелистичната философия,
 being taken to its (crazy) extreme!
[that sow семената на (its) destruction]


The totalitarian (death) coin – 
within the Red (
20-th) century:
the
комуно-фашизъм, égalité =
два различни
вкуса of statism,
based, lovely Josephine, on the
principle of using coercive force!

 
https://cached-assets.patriotpost.us/images/2017-08-17-fdd901cb_large.jpg 
 
 
 
Ein Great Führer, ein Great Volk, ein Great Reich!
[& ein great
Aryan race!;
единна АРИЙСКА раса!;
новия
СЪВЕТСКИ човек!;
ЕДИННАТА (всеобщата)
(интер-)национална идентичност:
the new СОЦ човек?!]

[мотото/лозунга of inter-национал-СОЦиализма!]
 


One leader, one nation, one empire! One ruler, с твърда ръка, based on extreme coercion & violence!
Totalitarianism = application of ПОЛИТическа власт for (achieving of) the public good(ness)!
Това е absolutely EVIL stuff, the evil лозунг (of all the populists, of any time-frame)! Statists, sir!

 
 

За червено-кафявите братя:
сиамските (СОЦ) близнаци,
fundamentalist (fanatic) socialists,
(brutalнасилници(bloody) убийци!

 
  
Of COERCION-BASED (morally subversive) СИСТЕМИ! Evilness!
Of the absolutely 
EVIL (in principles) (moral, polit & economic) DOGMAtic доктрини!
Of 
принудата - based on an absofreakinlutely evil dogmatic фанатичен f-a-i-t-h-i-s-m!


Защитниците, най-добрите защитници, баси,
на
the public interest, the common good(ness)!

 
 

[ Виктор Суворов за приликите между Хитлер и Сталин:
OF THE SAME SHIT

 

Хитлер има червен флаг.
Сталин има червен флаг.
*
The National Socialist German Workers' Party [Nazi Party] & Руска социалдемократическа работническа партия [РСДРП (б)]
Хитлер (националист) управлява от името на работническата класа, партията на Хитлер се нарича  РАБОТНИЧЕСКА.
Сталин (националист) също така управлява, от (и в) името на РАБОТНИЧЕСКАТА класа
и 
своята система за управление официално нарича ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА.
*

Хитлер мрази демокрацията и воюва против нея.
Сталин мрази демокрацията и воюва против нея.
*

Хитлер  изгражда  (национал-)
СОЦиализма.
И Сталин строи  (интер-национал-)
СОЦиализма.


 
Хитлер смята своя път към социализма  единствения истински и всички други начини за перверзия.
И Сталин мисли пътя си към социализма  единствения истински и всички други начини за отклонение от общия ред.
*

(Борбата е
безмилостно жестока!)

   
Хитлер безмилостно унищожава колеги членовете на партията, които се отклоняват от
правия път, като Ром и неговото обкръжение,.
Сталин също така безмилостно
(жестоко) УНИЩОЖАВА  всички онези, които се отклонява от прави(лни)я път” (на КомПартията).
  
Ний ще победим, другари и другарки! С цената на всичко!
В ИМЕТО НА НАРОДА, НА THE GREAT СОЦИАЛИЗ-Ъ-МА!
За ценой - мы (колективно) 
не, не, не постоим!
Вот такие, брат, дела! Ура! Напред! Вперьод!
Другаруване ни трябва! 
Братство!
Колективизация & Колективизъм - everywhere!
And 
above allabove everything (else)!
OK? Ready? Are you really 
ready, now?!
*
Хитлер има четири годишен план.
Сталин – пет годишен.
*

При Хитлер една партия-
God е на власт, а другите са в затвора.
При Сталин една
партия-God е на власт, a другите sa в затвора.

При
Хитлер – партията е НАД държавата, страната е управлявана от партийните лидери.
И при
Сталин партията е НАД държавата, страната е управлявана от партийните лидери.
*
Хитлер партийните конгреси са превърнати в грандиозни спектакли.
При Сталин също.
*
Основните чествания в
ИМПЕРИЯТА на Сталин са 1 май, ноември 7-8.
В ИМПЕРИЯТА на Хитлер – 1 май, 8-9 ноември.
*
Хитлер има Хитлерюгент.
Сталин – Комсомола.
*
Сталин, официално е наречен 
Фюрер, а Хитлер – вожд.  Извинявайте … Сталин – вожд и Хитлер – Фюрера.  В превод  това е едно и също.
*
Хитлер харесва монументалните строежи.  Той поставя в Берлин основите на най-голямата сграда в света – Домът на събранията. 
Куполът на сградата  е 250 метра в диаметър.  Основната зала е за настаняване на 150-180 хиляди души.
И Сталин е любители на големите сгради.  Той поставя основите в Москва най-голямата сграда в света – Дворецът на Съветите. 
Основната зала на Сталин е по-малка, но и цялата конструкция е много по-висока. 
Сградата на височина 400 метра била  като на пиедестал, над който се извисявала сто метрова статуя на Ленин. 
Общата височина на сградата е 500 метра.  Работата по проектите в Берлин и Москва е водена  едновременно.
*
Хитлер планира да разруши Берлин и на негово  място да изгради нов град от огромни съоръжения.
Сталин планира да разруши Москва и на нейно място изграждането на нов град от огромни съоръжения.
*
За Германия, Хитлер е бил човек от чужда страна.  Той е роден в Австрия почти до момента, в който идва на власт, не е гражданин на Германия.
Сталин в Русия е чужденец.  Той не е нито руснак, нито дори на славянин.
*
Много рядко, Сталин кани чуждестранни гости в апартамента си в  Кремъл,
и те били шокирани от скромността на обзавеждането: проста маса, шкаф, желязоно легло с войнишко одеяло.
Хитлер нарежда да се публикуват снимки на жилището му. 
Светът е потресен от скромността на ситуацията: проста маса, шкаф, желязно  легло с  войнишко одеяло. 
При Сталин сивото одеало е на черни ивици, а при Хитлер – на бяли.
Междувременно, на  уединени мяста сред природата
по заповед на Сталин са издигнати много добре защитени резиденции, за които не жали нито мрамор нито лукс.
И Хитлер в уединени места сред природата издига непревземаеми  крепости за пребиваване. 
Тези жилища не приличат на клетките на отшелник.
*
Любимата жена на  Хитлер, Гели Раубал, е 19 години по-млада от него.
Любимата жена на Сталин, Надежда Алилуева е била 22 години по-млада от него.
It’s all about the generation gap – of the НЕпрактияното (авторитарно) мислене.
Гели Раубал извършила самоубийство.
Надежда Алилуева – се самоубива.
Гели Раубал  се самоубива с пистолета на Хитлер.
Надежда Алилуева се самоубива с пистолета на Сталин.
Обстоятелствата около смъртта на Гели Раубал  са мистериозни.  Има версия, че я е убит Хитлер.
Обстоятелствата около смъртта на Надежда Алилуева са мистериозни.  Има версия, че Сталин я е убил.
*

OF (МОРАЛНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА) DISHONESTY!

Хитлер
говори едно нещо (oh, that evil СОЦ narrative), а прави друго.  Сталин също.
*

Хитлер започва
ЦАРУВАНЕТО си под мотото “Германия иска мир”  и след това  завладява половин Европа.
Сталин воюва за “
колективна сигурност” в Европа, не жалил за това нито власт нито  пари.  Той завладява половин Европа.
*

Гестапо на Хитлер.
НКВД на Сталин.


*

Хитлер Аушвиц, Бухенвалд, Дахау.  Гулаг за Сталин.
Хитлер
Бабин Яр.  Сталин – Катин.
Хитлер унищожава милиони хора.  И Сталин милиони. SSocialism.

*
Хитлер не се кичи с ордени и Сталин не се кичи.
*

Хитлер и Сталин с мустаци – различна е само формата.
*****
В какво тогава е била разликата?

Светът мразеше Хитлер и симпатизираше  на  Сталин.
*
Хитлер  завладя половин Европа и останалата част на света  му обяви война.  Сталин завладя половин  Европа и светът започна да го поздравява.
За да не може да задържи завладените страни, срещу Хитлер
Западът изпрати свръхмощна армия, потопи германските кораби, бомбардира немските градове.
За да може да задържи завладяната от него половин Европа,
Западът подари на Сталин стотици бойни кораби, хиляди самолети, камиони, гориво, продоволствие …
*
Как тогава се случи това, че Сталин  загуби войната, за която се подготвя през целия си живот? 
 Защо влизането на Съветския съюз във Втората световна война през август 1939 беше толкова бляскаво, а краят беше толкова тъжен? 
Защо Втората световна война завършви за Съветския съюз с така наречената “голяма победа”, която е по-лоша отколкото всяко поражение?
РАЗГРОМ. Третья книга трилогии ПОСЛЕДНЯЯ РЕСПУБЛИКА, Виктор Суворов]
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image566.png http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image567.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image568.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image569.jpg 
 

  
  
  
 
  
  

     
 
      
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image570.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image272.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image573.jpg 
On the death
парадигмата - of
radically репресивни терористи;
and their massive (evil) пропаганда,
ведно с fear-basedдисциплина!
Of the (hard, total) collectivism!
Of
fascist корени на progressives!
Of the two sides
на една и съща
really
bad идеологическа монета:
of
aggressive тоталитаризъм!
За (rrradical) ЛЕВИчарството!
За
the roots of СОЦиализма!
За
the автентичното LEFTish!
За истинският СОЦиализъм!
[& its bloody revolutionary идеология;
ужасите на СОЦиализма, lovely Joss,
са въпрос на
исторически ФАКТ!]

FOR THE GREATER GOOD
OF THE ИМПЕРИЯТА
[НАЦИЯТА; ДЪРЖАВАТА]!
THE COMMON GOOD 
(MUST BE) BEFORE 
THE INDIVIDUAL GOOD!
КОЛЕКТИВ
(ISM) IS ABOVE INDIVIDUAL(ISM)!

 
 
 
 
 
 
 


 

СОБСТВЕНОСТТА (of the means of production)
трябва да се
тотално притежава1 и(ли) контролира2
by the State [the Government; God; the Party]!
Yes, ownership must be absolutely TOTALLY
regulated & (re)distributed by the State-God!
[
ПРИНЦИП на (100%) (State) (RE)DISTRIBUTION(ISM) =
(
100%) EGALIT(АРИЗЪМ) = (100%) STAT(ISM)=
(
100%) ЕТАТИЗЪМ!]
Това е the тотал(итар)но controlled държава!
Това е
the фундаменталната Marxian premise
за a good social-economic организация на society?!
ТЪЙ РЕЧЕ ЕТАТИЗМА [КОЛЕКТИВИЗМА]! БАСИ!

 
 


Тотал(итар)ните leftish идеологии of 20-th century,
that achieve тотал(итар)ен контролover the ppl!
Левичарският absofreakinlutely, lovely Josephine,
политически1, икономически2 & cultural фашизъм3!



[Доктрината на ЕДНА престъпна утопия - социализъм!
Социалистическата (evil) утопия always fails! Защото
the
соц (coercive) етиката е тотално сбъркана, а и
законите на икономиката са
objective (i.e. sound)
and they will forever prevail (over
утопиите)! Yes!
Всяка идеология, lovely Josephine, която не, не,
не се съобразява с (free market) economic laws
[, а мистично promote the irrational M-L premise of
the
СвЯта Светих ОБЩодържавнА собственост, баси]
is absofreakinlutely DOOMED to self-destruction!
“…And that after this is accomplished, and the brave new world begins
When all men are paid for existing and no man must pay for his sins,
As surely as Water will wet us, as surely as Fire will burn,
The Gods of
the Copybook Headings with terror and slaughter return!”]



SSоциалистическият регистър.
[based onto the SSocial ideology]

 
 
 

All левичарите не, не, не разбират, че using force (forcing ppl) is absolutely wrong!
Yes, the égalité
(mentality of) тоталитаристите want (can, do) да force (coerce) ppl,
ала they can never be their (real) leaders! OK? Get that, lovely Jos?
Rape is not sexy, not good, is evil! OK?

   
All in the name of сошъл fairness!
The Great Power of the Great State!
Of the paternalistic State (& Вожд)!
The “American dream” of социалиста: Силната ръка на Държавата [& in the economy]!
   
The (150 години) rise of the inter-национал-социалистическата insanity!
Of
физически, политически, икономически и психологически репресии!

 
 Jon Perdue, “The logo of the Fabian Society,
 a tortoise, represented the group’s predilection for a slow, imperceptible transition to socialism,
while its coat of arms, a ‘wolf in sheep’s clothing’, represented its preferred methodology for achieving its goal.” 

It’s the viciousness – of the evil!
[което ВИНАГИ се маскира, баси,
като „доброто“, като „ (раз)умното“!]


Psycho (4Z’s) патологията
of the (идеологията на)
интер-национал-социализма
i.e. (a version of) egalitarianism:
[Безгрешността of] Despotism (of a God).
InterНационал(социал)истите, lovely Joss,
са
the greatest humanitarians, ever!

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image704.gif

http://www.robzor.com/rhouse/nezavisimost123_files/image133.jpg

Of (идеологията of) the real (angry) haters [лузър(к)и]!
 

Of омразата (насочена) срещу the (more) productive ppl,
онези, които успешно (могат да) move forward & are happy;
онези, които имат
great любов към НЕуспешното, НЕпрактичното!


Of (философията of) (radical) collectivism, lovely Josephine,
which is: anti-
life, anti-liberty, anti-productivity & pro suffering (& dishonesty)!
Of the (врѣмето на 20-ти век) тоталитаризѣм. И (Интер)National(сошъл)ism.

Of the absofreakinlutely [idea(l)s of] ПОЛИТическото насилие, coercion, force!
The aggressive (tribalistic) hateful resentment of (other ppl’s)
life, freedom и(ли) success(ful achievements)!
That’s real badness! That’s the (
4Z’s) Evilness bias personality!
That’s
total(itarian) нихилизъм, lovely Josephine,
 i.e. absofreakinlutely (forceful) хейт на fundamental rational values!
Yes, it is all about
(establishing) ДИКТАТурата!
And, yes, lovely Josephine, it is always BLOODY,
it is always based onto (
патриотичен) интер-национал(етат)изъм!
Oh, those democrat-“родолюбци”, that really хейт „безродниците”!



[Thinking in groups. Irrationality.
And yes, groupthink, lovely Jos,
is corruptible! Absolutely!]

Of the Интернационал(социал)истическата фашизоидност
на (
the principles of the Елитът на) сошъл егалитаристите!
В света на
the evil ideas of интер-национал(социал)истите:
„…достойнствата – родено лицемерие,
нищожества, придаващи си вид,
и гавра със човешкото доверие
и с чест удостоени подлеци,
и с девственост търгуваща нечестност,
и
силата в ръцете на скопци,
и съвършенство в мрак и неизвестност,
и с вид на вещ, на сведущ глупостта,
и в глупост обвинена прямотата,
и творчеството с вързана уста,
и истината в служба на лъжата.
Отдавна бих напуснал тази кал,
но, друже мой, за тебе ми е жал.

[The worst (most irrational) fundamental principle of тоталитарния collectivism is:
 might makes right !
Сила есть право! Правото е на страната на силният! Правото (е) на по-силният!
If you don’t really understand this absofreakinlutely principle, lovely Josephine, 
you won’t истински understand anything in morality, politics and economics! 
]

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image976.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image977.jpg

Of НЕпрактичните морални стандарти, lovely Josephine,
 of a human, of a majority, of a minority, of an ideology!
On the (moral) evilness of аn (irrational) ideology & its закони.
Of the corrupt moral
(& intellectual) standards & values.


http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image043.jpg  
 

Кофти етика води до corrupt закони;
кофти закони означава
кофти етика!
And all the rest!

 
[Morality is the root – of a mind, of an ideology & its закони!
Rational ideology произвежда и съпортва rational (true) закони;
irrational ideology – irrational (compromising) закони, dishonesty.
The (im)moral is the (im)practical; the (im)practical is the (im)moral!
(Im)moral majority of ppl in a country/region/world,
lovely Josephine,
означава фактически (ir)rational цивилизация within this entity! OK?
Any човек/организация/държава is running on (ir)rational morality, идеология!
Any тоталитаристична (égalité) организация/ideology is immoral & impractical;
е (самопоставила се) извън домейна of the (objective) morality!
Any външна помощ за тоталитаристична (égalité) организация/държава
е
absolutely НЕморална (, irrational ) & НЕпрактична
насочена
e всъщност against (protecting) the IR:
life
1, liberty2, property3 & (pursuit of) happiness4!
Всяко нещо, което е насочено срещу (protecting) the IR
е насочено срещу
the reality, the truth, the progress;
е в полза на НЕпрактичното, the irrational, мистицизма!]

Държавата (the collective) above the (private) individual!
Това е обърнатата morally & intellectually резба, lovely Joss,
 в полза на the absofuckinltely злото! The anti-self-interest!
The (domain of) irrational (i.e. immoral) self-interest!




И да бъдеш винаги готов
да убиваш и да умреш за една Кауза -
Нацията, Родината, Държавата, Партията, Народът, Групата!
Защото борбата за Каузата
, lovely Josephine,
била изисквала (bloody) (само)жертви! Omfg!
 
 
 
 

People are born, lovely Josephine, учи (ни the dumb) алтруизма.
to serve & to obey (& дори да трябва да жертват живота си за) (a) God!
The Great
Motherland & Fatherland calls (on you)! Obey! Serve (на) Отечеството!
Изпълни дълга си – към Отечеството! Дори и да означава жертвайки живота си!
Живот основан на
the ла гранде добродетел: SELFLESSNESS & SELFSACTIFICE!

 

  
Yes, it’s all about the (bloody, bloody, bloody harmful) антиутопизъм,
based on the
absofreakinlutely irrationality of the same old доктрина!
It’s
the sameness (of the main principles) of 2 (мистични) идеологии!
The (absolutely bloody radical) Motherland & Fatherland0 идеологията:
of
Голяма (Силна) Ръка1 – на Премъдрата Държава-God2 (това съм аз: Партията/Вождът/Императорът),
и, ма, разбира се, че it’s all in the nameв името на общото благо”, based on национал(сошъл)изъм3!
The despotism of левичарската (coercive) идеология of (aggressive) (расов, класов, etc.) Национализъм!
За (разликата между гангстеризма на) СИК и ВИС – in politics!

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image627.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image261.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image503.jpg 
The nation(alism) [Родину, Държавата, Класата, Расата, the tribe] – as an end in itself,
as a soul,
as an ideal,
as an entity above any individual,
as ppl that are задължени 
to sacrifice themselves in the name of this very nation,
as something that all the ppl ought to live for,
as 
подчинението of the individual to the State,
as sinking of the individual within the collective,

as юбер алес!
The [highest][ultimate] evil in [morality &] politics! And economics, too!
[но, което ВИНАГИ се маскира, баси, като „доброто“, като „ (раз)умното“!]

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image295.jpg

The Darkest Darth Vader’s stories [in terms of ideas & actions;
and produced results,
последствия!]

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image627.jpg 

[Винаги (polit) егалитаристите ще ти обясняват (нагло), че Държавата сме всички ние, баси!
Винаги (polit) егалитаристите ще (се опитват дебелашки да) ти пробутват лозунга, lovely Joss,
“Каузата/Партията/Нацията/Родината/Народа/религията/Единението/Съгласието/Консенсусът/Class/Race/State 
над всичко
 ( & над всеки) – 
над индивида
над личното!
The God above all (& anything)!
За наш
то (собствено) добро било, защото Държавата/God knows най-добре! God е велик!” Баси!
[Във всички области of human activities, например, патернализма of the (compulsory) държавно schooling!]
Oh, yes, 
че всеки човек (ти да видиш) имал 
duty, an obligation, да (се подчинява и) служи self-жертвеноlovely Jo(b)s,
на God/Каузата/Партията/Родината/Народа/религията/Единението/Съгласието/Консенсусът/Class! Баси!
[Във всички области of human activities, например, патернализма of the (compulsory) държавно schooling!]
Oh, those all kind 
(123 & 3+ versionsof the (égalité & fraternité) мистици!


[Thinking in groups. Irrationality.]


http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image007.jpg 
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image093.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image389.jpg


 

The (totally) centralized state! Paternalistic (BG) State!
The paternalism of the “Elite(s)” – the driving force of égalité.


Of the (radical) statism (collectivism)! It always fails! И оставя много страдания!

 

 
Of centralization (centralized regulation & control)
over the means of production!
The (
radical) (égalité) (centralization by) Motherland
[класоватаinterpretation of соц идеологията http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image291.jpg[т.е. state o-w-n-e-r-s-h-i-p over средствата за производствоmarxists

the (radical) (égalité) (centralization by)  Fatherland
[етно- расоваinterpretation of соц идеологията http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image292.png [т.е. state к-о-н-т-р-о-л  &  р-е-г-у-л-а-ц-и-я over средствата за производство; nazists]  
othe bad absofreakinlutely idea(l) of the социалистите, етатисти-терористи!

[, които са the 2 different sides (interpretations) of the same coin,
така както 
гулаците и концентрационните лагери са също the same
така както сливането на Партия и Държава в едно – са съшо 
the same,
така както Втората Световна избухна именно между кафявите vs червените колективисти
-тоталитаристи… , 
които absofreakinlutely like to do all things 
по absofuckinlutely 
(same-sameнасилствен начин,
by using absolutely any средства и навсякъде по света, където this idea(l) has been tried into practice?!
И кафявите, и червените, lovely Josephone,
absofuckinlutely много искат да избягат от (да прикрият; да пренапишат) real миналото (си)
обаче то 
ги absofreakinlutely формира – чрез their (common) idea(l)s!]


 
 

 


 
 

The 2 most evil (non-religious) версии of the соц иде(ологи)ята:
ИНТЕРНАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИСТИТЕ
1 И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИТЕ2.
[И двете се absofreakinlutely стремят, lovely Josephine,
“да облекчат” капиталистите от тежестта на средствата за производство,
в полза на
ла гранде Държавата-God,
било то чрез
total изземване1 или чрез total контрол2 на собствеността!
И двете са absofuckinlutely злини, които се маскират като „доброто“!]
Of the Big [Strong (ръка на)] Държавата!
All in the name of сошъл(istic) fairness!
The Great Power of the Great State!
The Big Brother(hoodness)!
Of the égalité!
Distatorship!
Баси!

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image298.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image324.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image256.jpg 
 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image088.jpg 
THE MORALITY OF (НЕСВОБОДА И) DESTRUCTION!


http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image212.png 
The evil ppl, lovely Joss, are really against свободата!


http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image114.jpg 
THE EVIL MORALITY OF VIOLENCE, COERCION!

 




 
 
  
http://www.robzor.com/rhouse/nezavisimost123_files/image105.jpg 



THE (SSocial) (ИДЕОЛОГИЯТА НА) EVIL КОПЕЛЕТАТА!
[които (always опитват да) се маскират като добрите копелета, баси!]


 
Свободата (of free speech), lovely Josephine,
е (& will be) винаги под атака  от the inter-национал-социалистическия манталитет!
It’s the absofreakinlutely авторитарното мислене (of an égalité ideology)! Баси!
[The worst (most irrational) fundamental principle of тоталитарния collectivism is:
 might makes right!
Сила есть право! Правото е на страната на силният! Правото (е) на по-силният!
If you don’t really understand this absofreakinlutely principle, lovely Josephine, 
you won’t истински understand anything in morality, politics and economics!
]


Затова all the freedom-loving европейските (и не само) държави, lovely Joss,
се absolutely нуждаят от общ военен алианс
да пазят свободата
& суверенитета си от (окупатори-)агресори! Yes, really!

 

(Интер)Национал(сошъл)измът, lovely Josephine,
           
           
не, не, не е просто въпрос на мнение!
           
It is an ideology!
            An evil
идеология, която е извършвала very many absofreakinlutely (bloody) престъпления!
           
Престъпна идеология! The radical ideology of collectivism!
 

Лудвиг фон Мизес
,
един от най-добрите икономисти на 20-ти век,
[in “Human Action”] идентифицира, lovely Josephine,
           
ДВА МОДЕЛА (за реализацията) на СОЦИАЛИЗМА, THE SOCIAL IDEOLOGY. Тоталитаризъм. Мистицизъм. Absofuckinlutely!

 
 

OF THE TRULY ABSOLUTE (DEEPEST) ТЪМ(НОТ)АТА, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE ABSOFREAKINLUTELY HARDEST LEFT(
ISM) = THE ABSOLUTE EVIL!
THE HUGE EVIL(NESS OF THE) DELUSION OF СОЦ(ИАЛИЗМ)А!
 
 

ЗА THE DOMAIN OF THE (MOST EVIL) RADICAL ЛЕВИЧАРСТВО -
МЕЖДУ THE (EVIL) RED ЧУК И THE (EVIL) BROWN НАКОВАЛНЯ,
ОТ МАРКС(ИЗЪМ) ДО ФАШИЗЪМ [, ВЕДНО С ХИТЛЕР(ИЗЪМ)]!
THE EVIL IDEOLOGY, THE INSTITUTIONAL-ISM LOVELY JOS,
THAT
ЗАСТРАШАВА (СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА) ЧОВЕШКАТА РАСА!
THE EVIL (IDEOLOGY OF) HARDCORE/RADICAL LEFT(ISM)!
THE LEFTISH HARDCORE
OLIGARCH(ICAL) COLLECTIV(ISM)!
 

 
 
 


 


ЗА ВЕЛИКАТА, LOVELY JOSEPHINE,
(BLOODY) МИСТИЧНА (РЕКИ ОТ КРЪВ ПРИЧИНИЛА) ИЛЮЗИЯ!
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
BLOODY ОПАСНИТЕ DELUSIONS – OF
THE [HARDCORE] ЛЕВИЧАРИТЕ, МИСТИЦИТЕ, УТОПИСТИТЕ,
THAT НОСЯТ МНОГО СМЪРТМЪКА, БОЛКА И НЕЩАСТИЕ,
НА СТОТИЦИ МИЛИОНИ ХОРА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Е, БАСИ!
OH, THAT (
EVIL) DOMAIN OF THE HARDCORE LEFT(ISM)!
 

 
 
 

 

OF THE [RED & BROWN] SOC(IAL) [CLASS & RACE] PREDATORS!
OF THE SOC(IAL) [
CLASS & RACE] “JUSTICE”, СОЦ ДЖЪСТИЗЪМ!
ЗА ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО (ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО) ЗЛОДЕЙСТВО
OF THE MOTHERLAND & THE FATHERLAND (& RELIGIOUS) ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ!
 

  
THE EVIL SOCIAL(IST) PREDATORS!

 

 


ЗА [THE ALL TIME] ЛЕВИЧАРСТВОТО: КЛАСОВОТО И(ЛИ) РАСОВОТО VIOLENT ВОЮВАНЕ [& SELF-SACRIFICE],
В ИМЕТО НА THE АБСОЛУУУТЛИ „LARGER THAN [THE INDIVIDUAL’S] LIFE [COMMON] КАУЗАТА, БАСИ! БАСИ!
[ОБЩ(еств)ОТО е (much, much) по-важното от индивида; „какво тук значи някаква си личност?!
Индивидът, всеки
човек (, защото the human е изначално кофти, по природата си), 
трябва да се КОНТРОЛИРА от & ПОДЧИНЯВА (да бъде
истински отдаден) на 
ОБЩ(еств)ОТО/групата/
Парламента/Правителството/Държавата-God,
(oh, и на the absolutely best морала of the църквата, the Pope, the Партиархът, 
the Жрецът, the main Духовниkът)
защото всеки индивид е
воистина и absofuckinlutely
по-низък, по-маловажен, по-малък от ОБЩ
(еств)ОТО/цялото/колектив(истич)ното/collective/болшинството
Общ
(еств)ото е голямото, е важното, е доброто, а не (чак пък толкова, някакъв си отделен/конкретен) individual!
Някаква си личност е маловажна! Да, индивидуалния (отделния) човек е малък!
Малкият човек няма значение -
must be sacrificed, за the common good(ness) of Държавата/Нацията/(На)рода!]
*
 
 

PROMOTING THE COERCIVE SOCIALIST [МИСТИЧЕН; (NON-)RELIGIOUS WIZARDS] EVIL WARFARE IDEA(L):
A (“GOOD”) GROUP [OF PPL, IN A NATION/РЕГИОН/WORLD] AGAINST ANOTHER (“EVIL; ENEMY”) GROUP(S)!

THE EGALITARIAN (SOCIALIST) STATE-GOD!


THE ABSOLUTE EVILNESS OF THE (ОЛИГАРХИЧНИТЕ REDDISH & BROWNISH CORPORATIST) GROUPS: CORP СОЦ!
THE ABSOLUTE EVIL
(NESS) OF THE HARDCORE [STATE-CARTEL] ГРУПИРОВКИТЕ OF THE BIG [BROTHER] STATE!
ОХ, ТЕЗ
’ EVIL КЛАСОВИ1, РАСОВИ2 (ВЕДНО С ЕТНИЧЕСКИ3 И РЕЛИГИОЗНИ4) НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗМИ! Е, БАСИ!
ОХ, ТЕЗИ ABSOFREAKINLUTELY EVIL
МИСТИЦИЗМИ,
ОХ, ТЕЗИ ABSOFREAKINLUTELY EVIL FAITHИЗМИ:
ТЕ ВСИЧКИ ОБИЧАТ
BLOODY РЕВОЛЮЦИИТЕ, WARS;
THEIR
LEADERS LOVE REVOLUTIONARY HOLOCAUST!
IT’S
THE MOST EVIL HARDCORE (RADICAL) STATISM!
IT’S
THE MOST EVIL (HARDCORE) НАЦИОНАЛ+ИЗЪМ!
 
 


Първият, който той нарича "Ленински - руският модел1" (Bolshevism),
           
  
           
по името на Главният (revolutionary) идеолог на the red Социализма, извиращ, of course, от ОСНОВНИТЕ ОПОРИ на МАРКСИЗМА, lovely Jos,
           
 
           
  
           
[социализъм on international scale; it’s all about (заплаха от) using physical violence, coercion, аgainst a certain evil CLASS-BASED enemy, баси!]
            [
политическа доктрина, основана върху КЛАСОВО разделение; една superior (& добра) група of ppl against an inferior (& лоша) група]
           
  
                        [
това са ортодоксалните марксисти & марксисти-ленинисти:
            създават Социалистическа Държава
(чрез the coercive morality of партията на Ленин: Руска социал-демократическа работническа партия),
            чрез
директно coercive abolishing (по Маркс) the private property = принудително експроприиране/отнемане на частна собственост =
            =тотал(итар)но
[т.е. пълно и брутално] подчиняване на индивида на колектива - на волята на КомПартията!]
           
И да, всички най-големи световни злодеи, lovely Josephine,
           
са promote-вали & про(из)веждали absolutely лява, radical етатистка (égalité) икономическа политика! Която in the longer run ВИНАГИ се проваля!
                                   
  
                                                                        ОХ, ТОЗ
ABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДЕН (BLOODY RED) СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СВЯТ!
                
           
   
           
  
             
   
           
    
            That’s the absofreakinlutely the
CLASS solidarity, the inter-national-socialist КЛАСОВА (М-Л) солидарност, баси! THE DEEP (RED СОЦ) STATE, STATISM!
            A Great
(red) leader, leading a Great nation (great many CLASS solidarity nations), баси! OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY EVIL ДИСТОПИЧЕН (RED) СОЦ СВЯТ!
   http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image259.png http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image290.jpg 
           
IT’S ALL ABOUT THE CLASS WARFARISM OF THE МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА (SOCIAL) ИДЕОЛОГИЯУНИЧТОЖИТЬ THE ENEMY!
           
IT’S ALL ABOUT THE SOC(IAL) [КЛАСОВА] “JUSTICE”, [M-L] RED СОЦ ДЖЪСТИЗЪМ! ЧЕРВЕНОТО EVIL ХЍЩНИЧЕСТВО – KILLING PPL BY THE MILLIONS!
           
IT’S ALL ABOUT THE СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА OF THE (4Z’S) RESENTMENT! NEGATIVITY; СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА НА THE КЛАСОВИЯ АНТАГОНИЗЪМ, БАСИ!
                    
                                                            [TREATING
ХОРАТА DIFFERENTLY, BASED ON THEIR КЛАСОВ (ПО МАРКС) ПРОИЗХОД, БАСИ!]
             
            е "чисто бюрократичен. Всички растения, магазини и ферми формално се национализират,
социализират."
           
Червеният model, който тъпо (irrationally i.e. not based onto rational moral principle, but догматично) учи и проповядва,
            че
your “reality” is built on “class:
            има добра и лоша класа,
            затова чрез
doing класова борба (, национализация & гулаци),
            лошата класа (
class врагът) трябва да бъде унищожена! Баси, а?! Марксизъм, мистицизъм, collectivism. Баси!
           
Yes, groupthink, lovely Josephine,
                    is anti-
reason(ing);
                    is inherently
collectivistic i.e.
                    is
immoral & anti-intellectual!
                   
Мистицизъм, La-la-la land! Marxism.
          OK? Get that?
                   


*

Вторият модел, казва Мизес,
            е"
Хинденбургският или германският модел2 "! "
           
[социализъм on national scale; it’s all about using physical violence, coercion, аgainst a certain evil RACE-BASED enemy, баси!]
           
   
        

                                                           
ОХ, ТОЗABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДЕН (BLOODY BROWN) СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СВЯТ!
           
   
            [
политическа доктрина, основана върху РАСОВО (етническо) разделение; една superior (& добра) група of ppl against an inferior (& лоша) група]
            [Италианските фашисти и германските националсоциалисти,
lovely Josephine,
           
 разрешават де юре частна собственост,
           
 но установяват де факто тотал(итар)ен [т.е. пълен и брутален] контрол върху всички сфери на икономическата дейност,
             
чрез the coercive morality of партията на Хитлер: Национал-социалистическа германска работническа партия!
             Това,
lovely Josephine,
           
 е тотал(итар)но [т.е. пълно и брутално] ПОДЧИНЯВАНЕ НА ИНДИВИДА НА (the Elite партийна) КОЛЕКТИВА/group,
             което е колективизация на съзнанието, ведно със ТОТАЛ(ИТАР)НО преразпределение на богатството – по волята на НационалСоциалистическата Партия!
]
            Of the Third Rome!
            Yes, lovely Joss,
помни, че Nazis = Национал Социализъм! Те са (not, not, not far right, but) far left!
           
И да, всички най-големи световни злодеи, lovely Josephine, са promote-вали & про(из)веждали absolutely лява, radical етатистка (égalité) икономическа политика!
           
Yes, (economic) фашизма не, не, не национализира частната собственост [както това правят the red (интер-национал-)СОциалистите],
            но упражнява
absofreakinlutely ТОТАЛ(ИТАР)ЕН КОНТРОЛ (& REGULATION) over the private property!
           
So, при икономиката на фашизма, lovely Jos,
            there’s absolutely no
, no, no free market economy,
           
а има същата ТОТАЛИТАРНА (командно-административна) ИКОНОМИКА,  както и при the red (КомПартийните) социалистите!
            Yes, absolutely!


            http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image297.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image295.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image263.jpg  
                       
            WE (Национал--СОЦиалистите) GREATLY LOVE THE “CORPORATIST” S-Y-S-T-E-M!
                                     
THE STATE COMES BEFORE THE INDIVIDUAL! SO, LET’S MAKE OUR (NATIONALISTIC) STATE GREAT!OH, THAT EVIL ДИСТОПИЧЕН (BROWN) СОЦ СВЯТ!
            http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image300.jpg   
                                   

                

            That’s the absofreakinlutely
CLASS solidarity, lovely Josephine, but R-A-C-I-A-L-I-Z-E-D! THE DEEP (BROWN СОЦ) STATE, STATISM, (STATE-CARTEL) CORPORATISM! Get it?
            A Great
(brown соц) leader, leading a Great (based on the evil doctrine of “the pure blood) nation”, баси!
           
[Says
Мусолини: “THE FASCIST CONCEPTION OF LIFE stresses
            the importance of the State and accepts the individual ONLY in so far as his interests coincide with
the State.
            It is opposed to
classical liberalism [which] denied the State in the name of the individual;
            FASCISM reasserts the rights of the State as expressing the real essence of
the individual!
            If
classical liberalism spells individualism, то(гава) Fascism spells Government/State!”
            So,
същностният ПРИНЦИП на (any version of) СОЦИАЛИЗЪМ, lovely Josephine,
            is that: Government/State should be the Master, NOT the servant, of the people!]
           
WE GREATLY LOVE THE “CORPORATIST” SYSTEM!
             
THE STATE (MUST) COMES BEFORE THE INDIVIDUAL!” – ТОВА Е ИСТИНСКИ СОЦИАЛИЗЪМ.
           
 http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image978.jpg 
Мизес (, който е живял и преподавал по това време) твърди, lovely Josephine,
           
  
           
IT’S ALL ABOUT THE RACE WARFARISM OF НАЦИОНАЛ-(СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА) ИДЕОЛОГИЯУНИЧТОЖИТЬ THE ENEMY!
           
IT’S ALL ABOUT
THE SOC(IAL) [РАСОВА] “JUSTICE”, BROWN(ISH) СОЦ ДЖЪСТИЗЪМ! THE BROWN EVIL ХЍЩНИЧЕСТВО – KILLING PPL BY THE MILLIONS!
           
СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА НА РАСОВ АНТАГОНИЗЪМ, БАСИ! TREATING ХОРАТА DIFFERENTLY, BASED ON THEIR РАСОВ/ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, БАСИ!]

           
 
            че това е the way, по който
наци(онал-социали)стите създават [реалният] социализъм в Германия – юбер алес! С помощта на (Големият Брат) Сталин! Братя, братство!
           
Това е кафяв(очерн)ият модел, който тъпо (irrationally i.e. not based onto rational moral principle, but догматично) учи и проповядва, че your “reality” is built on “race”:
            има добра/
superior и лоша/inferior раса (етнос); затова чрез концлагери лошата раса (race врагът) трябва да бъде унищожена!
           
Yes, groupthink, lovely Josephine,
                    is anti-
reason(ing);
                    is inherently
collectivistic i.e.
                    is
immoral & anti-intellectual!
                   
Мистицизъм, Ла-ла-ла land!
          OK? Get that?
                   

             


И да, lovely Josephine,
           
фашизмът (включително и национал-социализмът) винаги е бил враг на частната собственост (както и the red соца)!
           
Yes, really,
           
нищо, че (all version of) фашистите уж do not destroy (както the real марксистите, които проповядват 100% coercive socialization of) the private property over средствата за производство!
           
Illustration for article titled How the pseudoscience of Social Darwinism nearly destroyed humanity   
           
За НЕмарксистките социалистически режими [фашисти, национал-социалисти]  – says Mises:
                       
If the State takes the power of disposal from the owner piecemeal, by extending its influence over production;
                        if its power to determine what direction production shall be, is increased,
                       
then the owner is left at last with nothing except the empty name of ownership,
                        and property has passed into the hands of the State
.           
                       
В НЕмарксистките социалистически режими частната собственост е де юре разрешена, lovely Joss,
                        но
де факто Държавата е основният принципал на средствата за производство.
                        Радикален левичарски
(социалистически) economic life!
                        Тh
at’s Фашистката Социалистическа Държава, управлявана by One Party (system): the ла гранде Великата Фашистка Партия!
                        Тh
at’s the (соц) state controlled economic life, чрез различни („убедителни) coercive средства & (special coercive) institutions!
                       
Това е десният фланг на левичарството! Aggressive national(социал)изъм! Фашизъм.
                       
  
                       

                         

   
THE ABSOFREAKINLUTELY HARDCORE (“
ГЕРОИЧНА) WARFARE SSOCIAL IDEOLOGY!
  
В ИМЕТО НА СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА НА (SOCIAL) СПРАВЕДЛИВОСТТА & ПРАВДАТА!

THE EVIL МОКЪР СЪН OF [FORCING] THE WORLD’S VIOLENT [SOCIALIST] REVOLUTION!
THE
RADICAL (HARDCORE) СОЦИАЛИСТИТЕ! THEY ALL LOVE THE SSOCIAL IDEOLOGY!
ОХ, ТЕЗИ ABSOLUTELY EVIL (НАРЦИСТИЧНИ) REVOLUTINARY ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИ!

 

                
                                                                                               
В Москва празнуват 1-ви май или нещо си друго…

    

 
           
…и в София, of course, тоже в продължение на 33 години (напред с Тошето, Димитров, Ленин и Маркс):
               
            Oh,
тези идейни основи на Marxism-Leninism! Соц(иал) идеологията of гранде utopia & гранде failure! Beware (и днес дори)!
           
Която причинява, lovely Josephine, very many bloody вреди и болки за много десетилетия по време и след нейното осъществяване!
           
   
           
   
            За (СССР, НРБ) социалистите марксисти-ленинисти [inter-национал-социалисти; the REDS] - say I:
                        които
irrationally твърдят,
                        че
средствата за производство не, не, не трябва да (могат да бъдат) private property,
                        а трябва да са
собственост само на Държавата, на целия (съвкупен) народ
                       
i.e. държавна собственост (според маркистите-ленинисти the only „висшата“ форма на собственост, баси)!
                        Радикален левичарски
(социалистически) economic life!
                        Тh
at’s Марксистката Социалистическа Държава (of Democratic Socialism), управлявана by One Party (system):  the ла гранде Великата Комунистическа Партия!
                       
Тhat’s the (соц) state controlled economic life, чрез различни („убедителни) coercive средства & (special coercive) institutions!
                       
Това е левият фланг на левичарството!
           
           
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image265.png http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image254.jpg
            Е, баси
идеологемата!  It is absofreakinlutely irrational, coercive!

 http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image282.jpg 
           
 
           
  

            И за социалистите-марксисти, и за НЕмарксистите социалисти, lovely Josephine,
           
for both of these parties,
           
частната собственост over the means of production е absofreakinlutely НЕприемлива, баси!
            Защото и двата режима
, lovely Josephine,
           
absofreakinlutely не приемат и absofuckinlutely не спазват the (protection of) IR (, както и днес това се случва в Путинска Русия, Red China, Ердоганова Турция, etc.)!



ÉGALITÉ (& FRATERNITÉ) ТОТАЛИТАРИЗЪМ (COLLECTIVISM):
ABSOFUCKINLUTELY AGGRESSIVE, VIOLENT AND BLOODY

               

It’s all about (a version of) dictatorship!
http://www.robzor.com/rhouse/stupid123_files/image044.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image396.jpg 
 
Any version of (inter-национал-)социалистическо society, lovely Josephine,
is a totalitarian (or an authoritarian) inclined общество, основано на „чл.1-ви!
Any version of СОЦ общество, lovely Josephine,
има SAME [principles of]
TOXIC етика, която
cannot be ever рационално интегрирана with the principle of
the free market!
It’s демонизмът в морала, политиката, икономиката и естетиката;
it’s the absofreakinlutely
highway to Hell! Баси!
It’s the (
irrational values of) evil empire!

*****

 

 

 
Мадлин Олбрайт пише: "Фашист е някой, който
силно се идентифицира с цяла нация или група
и твърди, че говори от нейно име,
но не го е грижа за
правата на другите
 и е готов да използва
всякакви средства,
включително насилие, за да постигне целите си
!"



The Бенито Мусолини’s dream – of the G State!
NATIONAL(ISTIC) STATE – FULL OF
СОШЪЛИЗЪМ!


 
Дуче на фашизма.

[Политически журналист, интелектуалец и социалист]
Полит
ическа
партия:
Италианска социалистическа партия (1901 – 1914)
Италиански съюз на борбата (1919 – 1921)
Национална фашистка партия (1921 – 1943)
Републиканска фашистка партия (1943 – 1945)
 
  

Beware the leader who bangs the drums of war in order to whip the citizenry into a patriotic fervor, 
for patriotism is indeed a double-edged sword. It both emboldens the blood, just as it narrows the mind. 
And when the drums of war have reached a fever pitch and the blood boils with hate and the mind has closed
the leader will have no need in seizing the rights of the citizenry. 
Rather, the citizenry, infused with 
fear and blinded by patriotism
will offer up all of their rights unto the leader and gladly so
How do I know? 
For this is what I have done. And I am Caesar.” 
(Julius Caesar)
http://www.robzor.com/rhouse/putin_files/image006.jpg 
  
Пазете се от лидер, който бие (по) барабаните на войната, за да събере гражданите в патриотичен плам,
защото патриотизмът (наистина) е меч с две остриета. Меч, който окуражава кръвта, точно както и стеснява (раз)ума.
И когато барабаните на войната бият високо дълговременно - и кръвта навира от омраза, и (раз)умът се затваря,
тогава лидерът няма да има голяма нужда да узорпира правата на гражданите (i.e. 
the IR).
Всъщност, гражданството, изпълнени със 
страх и заслепени от патриотизъм,
ще предложи доброволно (конформистки) всичките си права на лидера, и при рова с радост.
От къде знаеш?
Защото това съм (го) правил. Аз съм Цезар, Юлий Цезар."


Thou shall PROMOTE the public good = the good of the State!
[Който е против (се противопоставя на) Държавата е ЗЛО(то)!]

 
moda02

moda04

moda06

moda05



http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image261.jpg 
 
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image266.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image270.jpg 
 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image306.jpg


Remember, lovely Josephine, that:
There’s [there can be] no, no, no, no political freedom without economic freedom
Political freedom, both historically and logically, is inseparable from economic freedom!


 
 
Oh, those radical егалитаристи!

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image271.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image273.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/ParadigmEurope123_files/image308.jpg  
 
Mystical
insanity – virtual “reality”!
It’s all
about the (hardcore) égalité ideology of the тотал(итар)ен национал(сошъл)изъм! It’s тероризѣм!
Фашизоидност! Фашизоидни режими! Империлистически амбиции! Yes, it’s all about тоталитаризѣм!

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image400.jpg http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image361.jpg http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image399.jpg 
  
Баси!
Oh, those radical (paternalistic) егалитаристи!

Ludwig von Mises, Omnipotent Government, 1944 ,
               distinguishes
3 (three) VARIANTS OF THE SOCIAL(ISM) (IDEOLOGY)!
              
Двeтe (hardcore, warfare) VERSIONS OF the SOC са:
              
the IntNatSoc (RUSSIAN) & the NatSoc (GERMAN)!

  
 
  
 
 
For the good of the Nation/Community/Каузата/Държавата!

 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image729.jpg 

The Russian1 and the German2 systems of socialism
            have in common [root –
б.м.] the fact that
           
the government has full control of the means of production.
            It decides what shall be produced and how.
            It allots to each individual a share of consumer’s goods for his consumption.
These [two] systems would not have to be called socialist if it were otherwise.
But there is a difference between the two systems—though it does not concern the essential features of socialism.

 

 

The radical социалистически модел 1:
ортодоксален (
cultural) марксизъм.
Болшевизъм (
СССР, НРБ, ГДР, etc).
 
 

The Russian1 [Reds] модел:
Марксизъм-Ленинизъм.
Bolshevism. The IntNatSoc.
 
 
Марксистко-Ленинският (Диалектически) Материализъм


The Master-Slave (
хегелианско-марксистка) (джихад) диалектика
The morality of the (2
антагонистичникласи – “the better” doing джихад 
The ДиаМат [&
ИсМат] of (революционери & контрареволюциoнери) class
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image095.png 

[Интер-Национал-Социалистическа] Държавата-God, lovely Josephine,

която (с помоща на its own Инквизицията - репресивните държавни институции)
прави
sooo many absofreakinlutely неща,
които тя absofuckinlutely shouldn't be really doing in the first place, at all!
 http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image758.jpg 
Oh, those
radical [M-L] егалитаристи!
Oh, those
radical [M-L] subjectivists :

Всичко, което е добро за [(the interest of) СССР] соца,
е добро(то)!
Всичко against it – зло(то)!Баси, а?!
 
 
    
Ма, разбира се! -чинно повтаря ехооото of (Политбюрото на) БКП
 
  

 
 
So, lovely Josephine, says Mises of the Russian (1917-91)  pattern of Соца:
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image745.jpg 
 

The Russian1 pattern of socialism, the IntNatSoc,
            is purely bureaucratic system.
           
All economic enterprises are departments of the government, like the administration of the army or the postal system.
            Every plant, shop, or farm
stands in the same relation to the superior central organization
            as does a post office to the office of the postmaster general.




*
******

 
The radical
социалистически модел 2:
 


Тhe (Италиано-)German2 [Brownish] модел:

  

[Национал-Социалистическа] Държавата-God, lovely Josephine,
която (с помощ
та на its own Инквизицията - репресивните държавни институции)
прави sooo many absofreakinlutely неща,
които тя absofuckinlutely shouldn't be really doing in the first place, at all!
Oh, those
radical [фашисти] егалитаристи!
Oh, those
radical [fascist] subjectivists, NATIONALISTS:
Всичко, което е добро за (the interest of) the III-rd Reich,
е
добро(то)! Всичко against the III-rd Reich – зло(то)!

 http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image758.jpg  
 
  
So, lovely Josephine, says Mises of the German (1919-45) pattern of
Соца:
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image745.jpg 
 

The German2 pattern of socialism, the NatSoc,
            differs from the Russian one (
макар, че red социалистите помагат на брат си Хитлер да дойде на власт) in that
            it (seemingly and nominally) maintains private ownership of the means of production and keeps the appearance of ordinary prices, wages, and markets.
            There are, however,
no longer entrepreneurs but only shop managers (Betriebsführer).
            These shop managers do the buying and selling, pay the workers, contract debts, and pay interest and amortization.
            There is no labor market; wages and salaries are
fixed by the government.
           
The government tells the shop managers what and how to produce, at what prices and from whom to buy, at what prices and to whom to sell.
           
The government decrees to whom and under what terms the capitalists must entrust their funds and where and at what wages laborers must work.
            Market exchange is only a sham.
           
All the prices, wages, and interest rates are fixed by the central authority. They are prices, wages, and interest rates in appearance only; in reality they are merely determinations of quantity relations in the government’s orders. The government, not the consumers, directs production. This is socialism in the outward guise of capitalism. Some labels of capitalistic market economy are retained but they mean something entirely different from what they mean in a genuine market economy.

*

It is not an accident that Russia adopted the bureaucratic pattern and Germany the Zwangswirtschaft pattern.

 
Russia
1 is the largest country in the world and is thinly inhabited.
            Within its borders it has the richest resources. It is much better endowed by nature than any other country. It can without too great harm to the well-being of its population renounce foreign trade and live in economic self-sufficiency.
In a predominantly industrial country conditions are different. The characteristic feature of a predominantly industrial country is that its population must live to a great extent on imported food and imported raw materials. It must pay for these imports by the export of manufactured goods, which it produces mainly from imported raw materials. Its vital strength lies in its factories and in its foreign trade. Jeopardizing the efficiency of industrial production is equivalent to imperiling the basis of sustenance. If the plants produce worse or at higher cost they cannot compete in the world market, where they must outdo commodities of foreign origin. If exports drop, imports of food and other necessities drop correspondingly; the nation loses its main source of living.


Now Germany
2 is a predominantly industrial country.
For German socialism there could be no question of imitating the Russian model. To have attempted this would have immediately destroyed the apparatus of German export trade. It would have suddenly plunged into misery a nation pampered by the achievements of capitalism. Bureaucrats cannot meet the competition of foreign markets; they flourish only where they are sheltered by the state, with its compulsion and coercion. Thus the German socialists were forced to take recourse to the methods which they called German socialism. These methods, it is true, are much less efficient than that of private initiative. But they are much more efficient than the bureaucratic system of the Soviets.

 

 

Of the second pattern of socialism, but the God is the same!
The god - the (NatSoc Party’s) State!
Nationa(social)listic State.
And the one and only
Вождът! Във всичките му разновидности.
Oh, those radical егалитаристи!




And yes, groupthink, lovely Jos, is corruptible! Absolutely!

 
Ето някои (наследници на the ideology of) червените (type of) <