Profile: Vie SS li ste?     “Vie SS li ste” е от онези хора които могат да се характеризират с профила на вълк-единак (има 3 подгрупи единаци).
     Общата характеристика (на всичките 3 подгрупи) е, че единакът е прекалено НЕнадежден за да се подчинява на конвенциалните правила (в групата) и прекалено грубо манипулативен за да се конкурира за властта в глутницата (племето, групата). Той не е (и не може да бъде) креативен индивидуалист (съзидателен егоист). Той е единак.
     Такъв човек е интелектуално-ментален скитник (може да се превърне в клошар; подгрупа) или в тотален конформист (подгрупа), или в социален паразит (подгрупа), който скача от група в група (хаотично), като в никоя група не намира удовлетворение, не намира и не разпознава себе си, не може да получи дълговременно удоволствие от кратковременния си престой- не може да произведе собствена енергия; не може да се самоидентифицира; не може сам да произведе нещо полезно - нито за себе си, нито за групата.
     Защо ? 
     Защото вълкът-единак няма собствен кодекс (правила, принципи) от ценности - взима откъслечни идеи (и принципи) от други хора, от тук от там - лута се, не може да ги приоритизира. Опитва да поддражава (и в работата, и в общуването) на други хора (от "успешни" модели; профили), но без цялостно изградена система, резултатите са или посредствени, или лоши, или катастрофални. Единакът е склонен към висок нарцисизъм и висока (лесна) обидчивост.
     Единакът има добре развити сетива (и размито съзнание), управляван е от подсъзнанието си - усеща. Усеща липса, някаква, но не може да разбере на какво и на кого - това му внася постоянен дискомфорт, страх и го обърква. Това го кара да бъде единак - избягва каквато и да е обвързаност с някого, харесва неодушовени предмети, към които се привързва.
     За да бъде той добре, за да оцелее фискално (на гърба на други; няма собствени идеи; няма собствен бизнес) е склонен на почти всякакви компромиси и да жертва други хора, но никога себе си. Може да се превърне в мошеник, като никога не се чувства такъв.
     Образованият и интелигентен вълк-единак може да бъде трудно разпознаваем (за няколко години), но никога не може (не е способен да се прикрива) за дълго (десетилетие или повече), защото има или липса, или непоследователни принципи - следователно и действията му са непоследователни. Те издават неговата същност.
     Принципите, който изповядваме винаги показват нашата човешка същност – безпогрешно!

     Неговият девиз е : 
Добър съм, защото съм аз! (вместо, "Добър съм защото съм рационален и непрекарвам другите за да имам аз хляб - други се хранят също от моята (богата) трапеза, която аз произвеждам. Добре дошли - на другите. Докато са честни спрямо всички на трапезата, докато не нарушават основни мои принципи."

     Без лични обективни принципи, един човек не може да различи кое е добро и кое зло; кое е правилно и кое грешно - нито за себе си, а следователно за никой друг. Субективното ни мнение, нашето собствено мнение по някакъв въпрос (индивидуалната ни координатна система; субективен кодекс) - няма особено значение за нашето нормално оцеляване, ако не е нанесено върху обективна природна (реална) координатна система, която важи за всички живи хора, във всеки момент от живота ни. Такава координатна система реално съществува (continuous ефективно и рационално мислене), но много малко малцинство хора я виждат, разбират - а още по-малко успяват да я прилагат правилно, дълговременно. Нормално.
     Разбира се, огромното мнозинство хора усещат нещата по друг (субективен; „техен” си) начин - базиран на тяхната съотнесена или несъотнесена (към обективната централна (реална) координатна система) индивидуална координатна система.

    Old and new capitalism   Селтакис       Предприемач