ON THE GLOBAL(iST) JOKE, OOO’MFG!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
TO THE
GLOBAL(iST) ÉGALITE IDEAL =
[ГЛОБАЛЕН STATiSM, PATERNALiSM]

TO THE GLOBAL BUREAUCRATIC RULE,
[ОХ, ТОЗ CORRUPT ЧИНОВНИЧЕСКИ СЕКТОР=

ТОЗ ДАНЪКОПЛАТСКИ FINANCED ДОМЕЙН,
ДОМЪТ OF  THE EVIL CONCEPT  OF GODiSM!]
WITHIN
THE DEMOCRACY-BASED SYSTEM,

THAT CONTROLS THE TODAY’S WORLD
BY
THE (USE OF) EVIL METHOD(OLOGY)
OF
CENTRALiZATION OF POLIT POWER!

WELCOME
, LOVELY JOSEPHINE, TO THE
WORLD’S (
DEMOCRATIC) БРАТСТВОТО!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
TO THE ШАРЛАТАНството НА ШАМАНИ:
CENTRALiZED CONTROL OF THE MANY
BY T-H-E (VERY, VERY
!) F-E-W! Е, БАСИ!

WELCOME TO THE GLOBALiST MATRIX-
(A VERY, VERY
DARK TIDE IS RISING)
THE MATRIX OF THE (
S-O-F-T) STATIST!
(WHICH MIGHT GO TOWARDS TOTALITARINiSM)



ON THE TRULY ЗЛ(ОТВОРН)АТА ИДЕ(ОЛОГИ)Я, LOVELY JOSEPHINE,

OF THE
(EU) POLITiCAL (а не, не, не economic, military& cultural) GLOBALiZATION:
THE (
EU) POLITiCAL (COLLECTIViSM-BASED) IRRATIONALiTY, LOVELY JOSEPHINE,
 
WHICH
PRODUCES THE (PATH TO) ABSOFREAKINLUTELY POLIT-ECONOMIC  INEFFICIENCY!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА THE GLOBAL DEMOCRATIC GOD!
  

SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE 21st CENTURY

THE GLOBAL(iZED) AND TOKENiZED (= DIGITALiZED)
[BY THE GLOBAL(IZED, WORLD, EU, WESTERN) БЮРОКРАТИ!]
CENTRAL(IZED, WORLD, EU) POLITICAL DEMOCRATIC SYSTEM =
THE ABSOFREAKINLUTELY DEEP STATE BUREAUCRAT SYSTEM,
WHICH WANTS TO PLAY GOD AND TO PLAN THE PEOPLES LIVES =
БЮРОКРАТЪТ-ЧИНОВНИК ВИНАГИ (НЕИСТОВО ИСКА ДА) СТОИ,
РЕГУЛИРА И КОНТРОЛИРА ВСЯКА ДЕЙНОСТ НА
HUMAN ЖИВОТ!

THE EVILNESS OF THE GLOBAL(IZED & UNIFIED) COLLECTIViSM!

OF THE “GREAT”
MR(S) (
EU) GLOBAL(iST) =



OF (
РАЦИОнално UNDERSTANDing) THE (DEMOCRATic)
GLOBAL(iST =
STATiSM-BASED) ORDER (В-Л-А-С-Т) =

  
THAT “50 SHADES OF POLITICSGLOBAL(IST = BAD) SYSTEM:

(THE STUPIDiSM OF) THE POLITICAL(LY-BASED) GLOBALiSM =
THE MR. & MRS.
DEEP DEEP STATE BUREAUCRAT(IC) SYSTEM -
THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL (SOFT TYRANNY-BASED) IDEA(L)
WHICH PLACES THE (DECISION-MAKING) SYSTEM, LOVELY JOS,
INTO
THE ОЛИГАРХИЧНИТЕ HANDS OF STATE БЮРОКРАТИТЕ =
[
ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ВИНАГИ PAY FOR ТЕЗDUMB DECISIONS!]
THE GODS OF THE COMMAND-ADMINISTRATIVE BUREAUCRACY =
THE HIGHLY CENTRALIZED КОМАНДНО-БЮРОКРАТИЧНА SYSTEM!
OH, THAT 21st CENTURY GOD OF ABSOFREAKINLUTELY STATISM!
[WHICH WANTS TO PLAY GOD & TO PLAN THE PEOPLES LIVES =
БЮРОКРАТЪТ-ЧИНОВНИК ВИНАГИ (НЕИСТОВО ИСКА ДА) СТОИ,
РЕГУЛИРА И КОНТРОЛИРА ВСЯКА ДЕЙНОСТ НА
HUMAN ЖИВОТ!]
  

[THE MOST ТИРАНИЧНАТА СИСТЕМА IS ALWAYS SOCIALiSM-BASED =
IT IS ALL ABOUT THE (EVILNESS OF) COLLECTIViSM-BASED SYSTEM,
THAT IS THE
YESTERDAY’S & TODAY’S (HARD & SOFTER) ЗЛА MORALITY!
ОХ,
ТАЗ’ 21ST CENTURY IRRATIONAL(ITY-BASED) НАУЧНА ФИЛОСОФИЯ,
WHICH IS PROMOTED BY THE 21st CENTURY ЗЛ(ОТВОРН)И ПОЛИТИЦИ,
АЛА И ОТ
НЕ ПО-МАЛКО ЗЛ(ОТВОРН)И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ! ABSOLUTELY!
  
OH,
ТАЗ’ 21st CENTURY НАУЧНА (= ФАНТАСМАГОРИЧНА) Е(СТЕ)ТИКА!
  
ТОВА Е THE ABSOFREAKINLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)АТА Е-Т-И-К-А, LOVELY JOS,
(OF THE
RESENTMENT MENTALiTY, THAT ПРОПАГАНДИРА IN FACT ДИКТАТ)
А СЛЕДОВАТЕЛНО И (SYSTEM OF) ПОЛИТИКА, И (SYSTEM OF) ИКОНОМИКА!
 
ОХ, ТОЗ21ST CENTURY ГЛОБАЛЕН УТОПИЗЪМ, PSEUDOSCIENCE, FAITHiSM,
WHICH
(ТЪПО!) ПРОМОТИРА THE (TODAY’S) EVIL (MASTER-SLAVE) ЕТИКА,
  
КОЯТО Е В РАЗРЕЗ СЪС (THE RATIONALITY OF) ЗДРАВИЯ (РАЗ)УМ, AND
NO MATTER IF BEING DONE BY (SJW) ИНТЕЛЕКТУЛЕЦ ИЛИ НЕ, ОМФГ!]


OF THE DEMOCRACY-BASED (= THE SOFTER STATiST) ФИЛОСОФИЯ
       
OF
THE “GREAT EXPERTS”, WHO KNOW BEST WHAT’S GOOD FOR ХОРАТА

= OF THE EVIL (IDEOLOGY OF ALL THE POLITICAL) GLOBALiST UTOPIAnS:
“THE (COLLECTIViSM-BASED) POLIT(ICAL GLOBAL)CiSM (MUST BE)
ABOVE ANY (NATIONAL) STATE IN THE WHOLE WORLD!
      
ДА ЖИВЕЙ, ЖИВЕЙ THE INTER(NATIONAL) POPULiSM!

ДА ЖИВЕЙ, ЖИВЕЙ THE COLLECTIViST MORALITY!-
ТОВА ПРОПАГАНДИРА ANY VERSION OF COLLECTIViSM:

ПО-ПО-НАЙ-ЗЛ(отворн)АТА СИСТЕМА, lovely Josephine, е ТАЗ НА (олигарх-)ТОТАЛИТАРИЗ-Ъ-МА! Absolutely!
След нея идва тази на DEMOCRACY-BASED БЮРОКРАТизъм, чиновничеството, която absofuckinlutely твърди, че:

ВАЖНИЯТ Е, ИСТИНСКИ ВАЖНИЯ (ЧОВЕК) Е …

THE (EU, WORLD) DEMOCRATIC БЮРОКРАТ(ЪТ) =
THE DEEP STATE BUREAUCRAT-ЧИНОВНИК(ЪТ) =
THE GREAT(EST & FOR)EVER(!) РЕГУЛАТОРЪТ =
THE GREAT(EST & FOR)EVER(!) SUBSIDIZER =
THE GREAT(EST & FOR)EVER(!) PROTECTIONist =
СИСТЕМАта OF DEMOCRATIC ЧИНОВНИЧЕСТВОТО=
=THE SYSTEM OF
ПАРАЗИТИРАЩ БЮРОКРАТ(иЗЪМ)=
= THE DEMOCRATIC SYSTEM OF (SJW) ДЕМАГОГ(ИЯ),
КОЯТО PRODUCES ВРЕДЕН (СОЦИАЛ-)ПОПУЛИЗЪМ =
СИСТЕМАТА НА (ТОЯГАТА НА)СВЕЩЕНичеството”=
ДЪРЖАВНИЯТ СЛУЖИТЕЛ, THE (STATE!) OFFICIAL,
ЧОВЕК(ЪТ), КОЙТО Е НА ДАНЪКОПЛАТСКА ЗАПЛАТА,
ТОЙ Р-Е-Ш-А-В-А (ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКИ) ВСИЧКО,
А НЕ, НЕ, НЕ THE INDIVIDUAL(’S ВОЛЯ & ЖЕЛАНИЯ),
WHO РАБОТИ (= ЧЕСТНО ИЗКАРВА ПРЕХРАНАТА СИ)
IN THE PRIVATE (
= NON-GOVERNMENT PAY) СЕКТОР
И СПОРЕД
ПРИНЦИПЪТ (НА СПРАВЕДЛИВОСТТА):
КАКВОТО (СИ) ПОСЕЕШ – ТОВА И ЩЕ (ПО)ЖЪНЕШ!


БЮРОКРАТът WANTS TO PLAY GOD, TO PLAN THE PEOPLES LIVES =
БЮРОКРАТЪТ-ЧИНОВНИК ВИНАГИ (НЕИСТОВО ИСКА ДА) СТОИ,
РЕГУЛИРА И КОНТРОЛИРА ВСЯКА ДЕЙНОСТ НА
HUMAN ЖИВОТ!
OH, LOVELY JOS, THOSE BAD AND EVIL 50 SHADES OF POLITICS:
(НЕ)ТАЙНИТЕ (С)МИСЛИ НА (THE EU, ANY) ЧИНОВНИЧЕСТВОТО,

НА THE ABSOFREAKINLUTELY “ВЕЛИКИЯТ БЮРОКРАТ, БАСИ,
 
А ВСЕКИ БЮРОКРАТ Е PROTECTIONiST & SAVIOUR” OF THE WORLD,
 
[THE INEFFICIENTLY WORKING ХОРА НА ДАНЪКОПЛАТСКА ИЗДРЪЖКА=


INTERNATIONAL АДМИНИСТРАЦИЯ BASED
ONTO POPULiST ЛОЗУНГИ]
ЧИЙТО ИНТЕРЕС IN FACT НЕ Е ACHIEVING THE COMMON GOOD,
BUT НЕЗАСЛУЖЕНО И(ЛИ) КОРУПМИРАНО, LOVELY JOSEPHINE,
[
ПРОПАГАНДИРАЙКИ VIA THE MEDIA ПОПУЛИСТКИ ЛОЗУНГИ]
ДА ПОЛУЧА(ВА)Т (ВСЕ) ПОВЕЧЕ ВЛАСТ & ОБЛАГИ ЗА СЕБЕ СИ =
THE DEMOCRACY IS A WEAPONIZED BUREAUCRACY = SOFT ТИРАНИЯ!

КАКЪВ (КОЙ) Е
БЮРОКРАТЪТ WITHIN THE (SYSTEM OF) DEMOCRACY?
THE ABSOFUCKINLUTELY
(ПОЛИТ-)БЮРОКРАТЪТ Е РЕКЕТЬОР(ЪТ), КОЙТО, ТИ ДА ВИДИШ, БИЛ (НАУЖКИМ) РАБОТИЛ
"
В ИМЕТО НА ОБЩОТО БЛАГО, IN THE NAME OF THE COMMON GOOD, ЗА ДОБРУВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ ИНТЕРЕС"!
ТОВА Е ЛОЗУНГЪТ НА (ВЧЕРАШНИЯ И ДНЕШНИЯ STATE-BASED) БАНДИТИзъм, BASED ON (AGGRESSIVE) ПОПУЛИЗЪМ!
 ДА ЖИВЕЙ, ЖИВЕЙ ИНТЕР(НАЦИОНАЛНИЯ) ПОПУЛИЗ-Ъ-МA” -
КРЕЩЯТ СЪВРЕМЕННИТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИСТИ!
ТЕ ВСИЧКИ СА WELFARiSTS (= STATiSTS)! ABSOLUTELY!

ALL (
THE COLOURS OF) WELFARiSTS, LOVELY JOSEPHINE,
ARE
COLLECTIViSTS, REDiSTRIBUTIONiSTS! ABSOLUTELY!

ALL
REDiSTRIBUTIONiSTS ARE CENTRAL(IZED) PLANNERS!


ЗА (STATiST) ФИЛОСОФИЯТА OF НАДДЪРЖАВНИ &
НАДНАЦИОНАЛНИ (WORLD, EU) ОГРАНИ(ЗАЦИИ)!
THE 21ST CENTURY (POLITICAL) POWER MACHINE!
THE (21ST CENTURY) GOD OF THE POWER MACHINE!



THE POLITICAL (COLLECTIViST) GLOBALiSM =
THE IDEOLOGY OF
ДЕМОКРАТИЧЕН STATiSM=
 
ГЛОБАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ,
THE POLITICAL (SOFT FORM) PATERNALiSM,
THE (
EU’S) WORLD OF ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТ=

THE (EU, WORLD) GLOBALiST NETWORK OF
THE ULTIMATE (SOCIAL) “DO-GOODERS” =

THE PLANETARY
НАД НАЦИОНАЛЕН ЕЛИТ=
THE
GREATEST (HARD OR SOFT) POPULiST=
THE BIG (
BRO) STATiST, AUTHORITARIAN,
WHO (Е ВИНАГИ ГОТОВДА) ABSOLUTELY
"SELFLESSLY РАБОТИ ЗА THE HIGHER GOOD",
ВЕДНО С ПРОМОТИРАНЕ, LOVELY JOSEPHINE,
НА
(TRULY RADICAL) (INTER-)НАЦИОНАЛИЗЪМ!

ЗА THE REALLY КОФТИТО MORALITY, LOVELY JOSEPHINE, OF
THE NEW
(EUS) WORLD POLIT ORDER = POLIT GLOBALiSM=
(
EU) БЮРОКРАТЪТ (IN FACT) ИГРАЕ РОЛЯТА, LOVELY JOS,
НА THE (EU) “СУВЕРЕНЪТ (А НЕ, НЕ, НЕ ХОРАТА), БАСИ!
БЮРОКРАТът ИСКА TO PLAY GOD, TO PLAN THE PEOPLES LIVES=
БЮРОКРАТЪТ-ЧИНОВНИК ВИНАГИ (НЕИСТОВО ИСКА ДА) СТОИ,
РЕГУЛИРА И КОНТРОЛИРА ВСЯКА ДЕЙНОСТ НА
HUMAN ЖИВОТ!

WELCOME TO THE (SOFTER) AUTOCRATIC CONTROL!

WELCOME TO THE (SOFTER) VERSION OF
STATiSM!

THE (
IRRATIONAL) DESIRE НА ОЛИГАРХ(ОФРЕН)ИЯТА
ДА REALLY УБИЕ И БЕЗ ТОВА НЕНАПЪЛНО НАЛИЧНИЯ:
THE (ИСТИНСКИЯ GOOD PRINCIPLE OF THE) CAPITALiSM!
WELCOME TO THE 21ST CENTURY GREATEST (UNNATURAL=
INCOHERENT WITH THE HUMAN NATURE) EXPERIMENT:
POLITICAL GLOBALiZATION OF THE PEOPLE(S) OF EUROPE,

THE (UTOPIC) CREATION(iSM) OF THE EUROPEAN UNION=
THE
EUROPEAN (GLOBALiSTS BIG DESIRE FOR THE) UNIFIED

POLITICAL ENTITY
= POLITICALLY CENTRALIZED “EMPIRE” =
FEDERALIZED (POLITICALLY CENTRALIZED)
EUROPE’S UNION!
THE EVIL UTOPIAN DREAM OF THE "GREAT"
FEDERAL(IZED) EUROPE(AN) (SUPER)STATE =
THE (ABSO
FREAKINLUTELY EVIL) C-O-N-C-E-P-T
OF
ВЕЛИКИТЕБОГОВЕ” & МЕГАЛОМАНИИТЕ (ИМ)=
A
GROUP OF БЮРОКРАТИ-ПАРАЗИТИ, LOVELY JOSEPHINE,
[= THE ABSOFREAKINLUTELY DEEP STATE BUREAUCRAT SYSTEM]
WHICH
WANTS TO PLAY GOD AND TO PLAN THE PEOPLES LIVES!
[THE 20TH CENTURY GREATEST (REALLY ДЕБИЛЕН) ЕКСПЕРИМЕНТ
WAS
СЪЗДАВАНЕТО НА СССР & СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ БЛОК:
AN ”EMPIRE”, КОЯТО СЕ РАЗПАДНА ЗА НАЙ-МАЛКО ВРЕМЕ
В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ –
ABOUT 70 ГОДИНИ! THE ”EMPIRE,
КОЯТО, ОБАЧЕ, ПРИЧИНИ НАЙ-МНОГО СМЪРТ, LOVELY JOS,
ОТ ВСИЧКИ WORLD’S EMPIRES = ИМПЕРИЯТА НА НАЙ-ЗЛОТО,
КОЯТО
IS BASED ON HARDCORE IDEOLOGY OF COLLECTIViSM!]


So, let us now, lovely Josephine,
talk about (all) the (
truly democratic countries of) EUROPE(an Union),



yes, let us now talk ONLY ABOUT (
ALL THE COUNTRIES IN) EUROPE,

ABOUT THE
(DEMOCRATIC) SOCIAL CONSTUCT OF THE ONE & ONLY EUROPE(AN UNION),


yes,
EUROPE(an union), which is a(n integral) part of the West(ern) world/culture/PHILOSOPHY,
and which
MUST NOT (EVER!) BE EQUATED with ANY HARD ДИКТАТура (ТОТАЛИТАРИЗЪМ)!
DO YOU REALLY KNOW, LOVELY JOSEPHINE, КАКВО ВСЪЩНОСТ НИ ТРЯБВА IN EUROPE?
DO YOU KNOW, LOVELY JOS, КОЕ Е ИСТИНСКИ  ДОБРО ЗА ЕВРОПА (И ЗА СВЕТА, TOO)?
[Всяка ТОТАЛИТАРНА държава е ИЗВЪН ДОМ(ейн)А на (the rational = the real) МОРАЛА!
ТОТАЛИТАРНАта държава е в полето, lovely Josephine, на absofreakinlutely НЕморалното,
НА
ТОТАЛ(итар)НО НЕРАЗУМНОТО = БЕЗЧОВЕЧНОТО = РОБСКОТО = РАЗЧОВЕЧЕНОТО!


Именно ЗАТОВА
ANY ДИКТАТура НЕ БИ ТРЯБВАЛО, EVER,
ДА БЪДЕ REALLY ПРИЗНАВАНА, lovely Josephine,
за real СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА (с legitimate GOV)
BY
ANY ИСТИНСКИ CIVILIZED ДЪРЖАВА!
ANY ТОТАЛИТАРНА (= EVIL!) ДЪРЖАВА
може да бъде АТАКУВАНА от any state,
THAT РЕШИ ДА ГО СТОРИ! Absolutely!


Това
in fact означава, lovely Josephine,
being ИЗВЪН
дом(ейн)а на МОРАЛА =
being ИЗВЪН
дом(ейн)а на FREEdom =
being ИЗВЪН дом(ейн)а на CIVILized =
being ИЗВЪН дом(ейн)а на ПРАВАта?!]

(THE BETTER SOCIAL CONSTRUCT OF)
THE WEST(ern world) ФИЛОСОФИЯ IS
(обратното на the Tzarism philosophy & it’s)
BASED ON FREEdom & THE civilized LAW!
(за разлика от the evil Eastern philosophy!)








[VS the absolute ДИВАЩИНАта of ТОТАЛИТАРНАТА система!
TZARism, lovely Josephine, is EVIL! There is no, no, no such thing
as
малк(инк)а диктату(рк)а or LIBeral TZARism! OK? Get that?]

Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
КОЕ in fact е the really GOOD and КОЕ всъщност is the really EVIL?
LET US NOW COMPARE THE TODAY’S, LOVELY JOSEPHINE,

     THEEURO-АТЛАНТИЗЪМ-BASED F-R-E-E-DOM

                    VS 
      THEDICTATOR(SHIP-)BASED S-T-U-P-I-D-i-S-M!
Европейският Съюз (the Western world/culture/narrative), lovely Josephine,

as a
POLITical (democratic) organization е НЕ, НЕдобро (за EU хората) нещо,
защото
НЕ, НЕ, НЕ е истинска СВОБОДА (= TRUE application of the IRights),
ала ЕС (the Western, Евро-Атлантическия world/culture/narrative), lovely Jos,
(SHOULD NOT AND) C-A-N-N-O-T  BE  M-O-R-A-L-L-Y EQUIVALENT,
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ EQUIVALENT,  ПОЛИТИЧЕСКИ EQUIVALENT,
с НЯКОЯ (си) истинска държава-ДИКТАТУРА (by a rational person)! ОК?
[
the real CIVILization VS ДИВАщинаТА of тоталитарната система/narrative]
 


Защото, lovely Josephine,
ЕС (the Western world, Евро-Атлантическия world, the West culture/narrative),
за разлика от ВСЯКА
yesterday’s & TODAY’s evil (version of a) DICTATORSHIP,
is MUCH, MUCH closer to THE MOST IMPORTANT MORAL & POLITICAL PRINCIPLE
за
rational ORGANIZATION of a society = THE (UNIVERSAL) INDIVIDUAL RIGHTS!
Всяка (main political line на any) DICTATOR(ship) is not, not, not rational = is IRRATIONAL!

Да, има хора, lovely Josephine, Д-Е-Б-И-Л-И, които because truly IRRATIONAL,
(
un)consciously зловредно E-Q-U-A-T-E (= regard as the same, приравнява, уеднаквява)
the West(ern civilized world) with the диващината of тоталитарната система/narrative!
That is a false
EQUIVALENCY. And you, lovely Josephine, MUST absolutely CLEARLY
 
understand1, know2 & differentiate3 it! Това е very, very much важно! OK? Get that?
В една (по-)ЦИВИЛИЗОВАНА държава you have the FREEdom TO CHOOSE, lovely Jos,
how to (
honestly & productively) LIVE your LIFE! В тоталитарна странаyou CANNOT!
В една ДЕМОКРАТИЧНА държава you have the FREEdom TO CHOOSE, lovely Josephne,
WHO (AND WHAT FOR) TO (NOT) SUPPORT! В тоталитарна странаyou DO NOT!
МИЛИОНИ ХОРА
WANT TO BE ABLE TO CHOOSE WHERE TO LIVE THEIR LIVES!
ВСИЧКИ ХОРА WANT TO BE ABLE TO CHOOSE HOW TO TO LIVE THEIR LIVES!
ВСИЧКИ ХОРА WANT TO BE ABLE TO CHOOSE TO TO LIVE THEIR BEST LIVES!
МИЛИОНИ ХОРА от
НЕдемократичния (третият”) СВЯТ мечтаят, lovely Josephine,
да (могат да) (за)ЖИВЕЯТ в (по-)ДЕМОКРАТИЧНА държава (при “по-белите” хора)-
за да (могат да) СЕ РАДВАТ на благата на цивилизацията в тез’ "по-бели държави"!

Only the RATIONAL ppl can REALLY MAKE GOOD CHOICES (за really важните неща)!
Only the SMART people can REALLY understand1, know2 & differentiate3, lovely Josephine,
(CAN
RATIONALLY identify, explain, analyse, evaluate & justify)

ДОБРОто от (тъпото и) ЗЛОто, практичното от НЕпрактичното,
РЕАЛНОто ОТ МИСТИЧНОто,
TRULY  КРАСИВОто ОТ ГРОЗНОто,
СВОБОДНОто ОТ ТОТАЛИТАРНОто!
THE IRRATIONAL PEOPLE -CANNOT, баси!
(Almost) ALL
Д-Е-Б-И-Л-И, because IRrational, lovely Josephine,
(un)consciously S-U-P-P-O-R-T the EVIL(-based) morality, politics!
These people do NOT
understand the value of (having) FREEDOM!
(
Всички мистици, because I-R-R-A-T-I-O-N-A-L, lovely Josephine,
 are confused minds, who do NOT really understand the concept of IR!)

EVERY (average гражданин на всяка) EU/Western страна/държава, lovely Josephine,
is much more rational от (всеки average гражданин на) триадата РФ, China & IslamLandia!
EVERY (average гражданин на всяка) EU/Western страна/държава, lovely Josephine,
живее much по-добре от (всеки average гражданин на) триадата РФ, China & IslamLandia!
EVERY (average гражданин на всяка) EU/Western страна/държава, lovely Josephine,
е much по-ЩАСТЛИВ от (всеки average гражданин на) триадата РФ, China & IslamLandia!
Any ДИКТАТУРА, lovely Jos, винаги is НА ПРАКТИКА СРЕЩУ the application of the IR!
Днес (in 21st century) ИДЕЛОГИЯТА на ЗЛОТО идва от “the tribal East”! Absolutely!
 
TODAY, there is NO, NO BIGGER RESENTment force,
TODAY, there is NO, NO more NIHILiST ИДИОТИзѣм,

then the TRIAD of (DICTATorial) EVILness, lovely Jos,

която се ВОДИ от Tzar P@tin’s psycho MILITARISM!
Oh, that
POLITically VIOLENT ABSOLUTELY EVIL ASIAN(ism-based = Golden Horde) ИДЕологиЯ!
Oh, that today’s evil TRIAD of the ИЗТОЧНО-АЗИАТСКИЯ модел - of the ANTI здравомислието!
НИКОЯ, НИКОЯ, НИКОЯ страна WITHIN THE EU (& in the Western world & narrative), lovely Josephine,
 [почти всички от източно-европейските страни вече, МАКАР (, че все още НЕ са real демокрации)
  и трудно заради
the(ir) evil (дълговременно & hard) СОЦ миналото си & the today’s ПЕТОколонниците,
  са ВЕЧЕ
интегрална част от този ДОМЕЙН на the much FREEr (& happier) хора и институции -
 
 ЕДИНСТВЕНИЯТ ДОМЕЙН, който in 21st century respects the PRINCIPLE OF the individual RIGHTS =
  ЕДИНСТВЕНИЯТ
in the today’s world ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАН, а не, не, не ТРИБАЛИСТИЧЕН домейн!]
IS
NOT, NOT, ABSOLUTELY NOT MORALLY E-Q-U-I-V-A-L-E-N-T TO A REAL D-I-C-T-A-T-O-R-S-H-I-P,
защото any country of the West is MUCH, MUCH FREER than any DICTATORship, ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА!
In the today’s 21st century (глобален) свят, full of so many IRRATIONAL(ity-based) ХОРА (ПОЛИТИЦИ & ДЪРЖАВИ)
и ИЗОСТРЯЩА СЕ СМЪРТОНОСНА (философска и идеологическа) ГЕОПОЛИТИЧЕСКА Б-О-Р-Б-А, lovely Josephine,
МЕЖДУ
THE REALLY MUCH (ПО-)ДОБРОТО И THE ABSOLUTELY (НАЙ-)ЗЛОТВОРНОТО,
между the better W-E-S-T(ern LIBERAL DEMOCRACIES) VS the evil E-A-S-T(ern ДИВашки TOTALITARIANISM),
НИТО, НИТО, НИТО ЕДНА (ИСТИНСКИ Д-Е-М-О-К-Р-А-Т-И-Ч-Н-А!) ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА, lovely Josephine,
НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ САМОСТОЯТЕЛНО ДА УДЪРЖИ НА НАРАСТВАЩАта СВЕТОВНА (militarism-based) ТИРАНИЯ!
САМО НАЙ-РАДИКАЛНО ИРАЦИОНАЛНИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ, С (THE RADICAL) НЕРАЗУМНОСТТА СИ, lovely Jos, БАСИ,
SUPPORT & ГЛАСУВАТ С-Р-Е-Щ-У (действията на) НАТО & ОБЕДИНЕНА (срещу световната тирания) демократична ЕВРОПА,
т.е. В ПОЛЗА НА
ОБЕДИНЕНИте ЗЛ(ОТВОРН)И (TOTALITARIANiSM-BASED) ДЪРЖАВИ = TRIBAL ASIAnism с вожд Китай!
РАЗумен човек does NOT, NOT, NOT EQUALIZE the GOOD with the E-V-I-L!
РАЗумен човек does NOT, NOT EQUALIZE the CIVILized with ДИВ(ашк)ото!
РАЗумен човек does NOT, NOT, NOT MORALLY EQUALIZE, lovely Josephine,
(
democratic страна членка на) ЕС to a DICTATORship! OK? Get that?
Само
РАДИКАЛНО ГЛУПАВи и(ли) ЗЛОвредни хора, lovely Josephine,
могат да ПРИРАВНЯВАТ/УРАВНЯВАТ (democratic страна членка на) ЕС
с някоя
си (yesterday’s or TODAY’s) държава-Д-И-К-Т-А-Т-У-Р-А!
Природата на ANY (yesterday’s or TODAY’s)  Д-И-К-Т-А-Т-(-У-Р-А),
NO MATTER IF RELIGIOSITY-BASED OR NOT (SO MUCH),
e
absolutely ТРИБАЛистична = absofreakinlutely МИСТИЧНА;
e
absolutely БЕЗчовечна; е really ЗЛО(бно)TO; е НЕморална;
is an
absofreakinlutely ATTACK on life1, freedom2, pro(s)per(i)ty3,
CIVILization4 and the (pursuit of) happiness5 of the INDIVIDuals!
Следователно ANY (today’s)  ДИКТАТ(УРА) must be DESTROYED! Absolutely!
 

Да, THE WEST(ER WORLD), lovely Josephine,
is in fact THE ONLY TRULY RICH (FREE) MARKET in the world (aka
the Freer world);
is
НАЙ-ГОЛЯМАТА и НАЙ-МОЩНАТА ВОЕННА СИЛА & ФЛОТИЛИЯ in the world;
is
THE ONLY GREATEST WORLD LEADER OF INNOVATION, CREATIVITY & WEALTH,
that
MOVES the whole world FORWARD & UP – to PROFITS, PROSPERITY & PROGRESS!
НО, нека сега,
lovely Josephine,
да си (раз)КАЖЕМ (за) КРИВИЦИТЕ на ДемоКрацията (as a social-economic SYSTEM),
да си honestly (раз)кажем за the West(ern Elites, а не за олигополните НЕдемокрации)
which is много, много ПЪТИ по-добрата (& freer) организация
отколкото
the ABSOLUTE EVILness of всяка TODAY’S ДИКТАТура,
НО НЕ, НЕ, НЕ Е ИСТИНСКА (full, complete) СВОБОДА! ОК? Get that?

ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ (EU, WORLD) Е(ГА)ЛИТИ
OF THE WEST(ERN SYSTEM), NOT THE REST;
ЗА ЦАРСТВОТО, LOVELY JOSEPHINE, НА THE
“СВЕТИЯ” ПОЛЍТ ЕВРОПЕизѣм/БЮРОКРАТизѣм!
БЮРОКРАТът ИСКА TO PLAY GOD, TO PLAN THE PEOPLES LIVES=
БЮРОКРАТЪТ-ЧИНОВНИК ВИНАГИ (НЕИСТОВО ИСКА ДА) СТОИ,
РЕГУЛИРА И КОНТРОЛИРА ВСЯКА ДЕЙНОСТ НА
HUMAN ЖИВОТ!

THE
UNITED POLITICIANS OF THE (EU) WORLD,

WHO ARE THE GREAT AND WISE(
ST) PLANNERS,
THE WISE(
ST) REGULATORS AND CONTROLLERS,
WHO ARE
THE (GREAT) CENTRE OF ATTENTION!
(ВМЕСТО ТОВА, LOVELY JOS, ДА БЪДЕ THE INDIVIDUAL)
THE CENTRE WORKS “FOR THE COMMON GOOD”,
FOR THE INTEREST OF ALL THE INDIVIDUALS”,
ЗА БЛАГОТО НА (THE EU, THE WORLD) НАРОДА!

ОХ, ТЕЗ‘ TODAY’S ЦИНИЧНИ ПОПУЛИСТИ, LOVELY JOSEPHINE,
DEMOCRACY-BASED (EU, BG) ПОЛИТИЦИ (& THE -EU, BG- BIG BIZ)
(ТЕ СА СЛАБИ POLIT & BIZ ЛИДЕРИ, ТЕ СА CONSENSUS-ПРАГМАТИЦИ)
КОИТО (въз)ПРОИЗВЕЖДАТ THE CORPORATiST ОЛИГАРХИЧНА СИСТЕМА,
(=
MUCH, MUCH SOFTER -THAN THE HARDCORE- VERSION OF FASCiSM)
МАКАР И НЕСТРАВНИМО ПО-МАЛКОТО ЗЛО, FREER И ПРОСПЕРИРАЩА
IF COMPARED TO THE YESTERDAYS & TODAYS ДИКТАТОРСКИ СИСТЕМИ!

ЗА
THE ABSOLUTELY КОФТИ (COLLECTIViSM-BASED) ФИЛОСОФИЯТА,
THE TRULY MYSTICiSM-BASED DELUSIONAL (ПОЛИТ) ФИЛОСОФИЯ,
КОЯТО възПРОИЗВЕЖДА КОФТИ ИДЕ(
ОЛОГИ)Я, LOVELY JOSEPHINE,
STATING, ЧЕ THE EU ТРЯБВАЛО (БИЛО) ДА СЪЩЕСТВУВА, БАСИ,
ПОД ФОРМАТА НА УНИТАРНА (ФЕДЕРАЛИЗИРАНА) ДЪРЖАВА (USE)
(I.E. THE POLITICALLY UNITED ФЕДЕРАТИВЕН НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ)
А НЕ КАТО ОТДЕЛНИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ! ТОВА НЕ Е ДОБРА ИДЕЯ!
(IR)RATIONAL IDEAS, (IR)RATIONAL ИНТЕРЕСИ!
SO, LET US NOW TALK, LOVELY JOSEPHINE,
ABOUT THE TODAYS IRRATIONALITY-BASED
EUROPEAN UNION (ОБЩ POLIT) CONSTRUCT:
 
“VIVA LA
(EU’S) (ПОЛИТИЧЕСКИЯ) GLOBALiSM,
THE (GREAT MYSTICAL) (EU, WORLD) CENTER,
CONTROLLED BY THE WISE(ST) (
EU) WIZARDS!

THE “
GREATER GOOD”, LOVELY JOSEPHINE,
IS
DESIGNED1, CONTROLLED2, REGULATED3
& (
RE)DiSTRIBUTED4 WISELY & HONESTLY
BY
THE (“GREAT”) ЧИНОВНИКА (БЮРОКРАТА)
OF THE (EU, THE WORLD) STATE OR UNION:
THIS IS
THE GREAT(EST) GOD – FOR ALL! БАСИ!
THIS IS (THE EVIL CONCEPT OF) ГОСПОДА(РЯ)!
THIS IS THE (EVIL CONCEPT OF) ALMIGHTY ЕЛИТ,
THIS IS
THE GOD - OF THE GLOBAL(iSTIC) È(GA)LITÈ!







OF THE (EVIL) GLOBAL(iST) È(GA)LITÈS,
OF THE HIGHLY CENTRALIZED SYSTEM,
OF THE EVIL RULE OF THE GLOBAL ЕЛИТ,
(THAT ВКЛЮЧВА И THE MAINSTREAM MEDIA)
THE (BODY/БЮРОКРАТИТЕ НА THE EUROPE’S)
POLIT-ADMINiSTRATIVE  A-P-P-A-R-A-T-U-S,
(I.E. THE
КОМАНДНО-БЮРОКРАТИЧНИЯ АПАРАТ)
THAT HAS ЗЛОВРЕДНО ATTACKED (& TAKEN OVER)
THE (
FREEDOM OF THE PPL ALL OVER) (EU) WORLD!
ОХ, ТЕЗ ХОРА & THEIR HUGE SOCIAL(iST) UTOPIA!
ОХ, ТАЗ’ (VERY, VERY OLD &) EVIL ВИЗИЯ ЗА СВЕТА!
 

IT'S BASED, LOVELY JOSEPHINE, ON ЗЛОВРЕДНАТА
(ДОГМАТИЧНА) ДОКТРИНА OF THE COLLECTIViSTSS,
THAT’S BASED ON THE (
TODAY'S) SOCIAL STANDARD!
(ESPECIALLY IN THE ECONOMICS & FINANCIAL SYSTEM)

 
 

IT IS ALL ABOUT THE (TODAY’S), LOVELY JOSEPHINE,
SOCIAL-FIC(A)TION
SET OF IDEAS, AN EVIL IDEOLOGY,
КЪДЕТО РЕАЛНОСТТА IS (JUST) A SOCIAL CONSTRUCT, БАСИ!
IT’S ALL ABOUT (PUSHING) THE (
МОРАЛНАТА) ПАРАДИГМА OF
THE GREAT
ONE-WORLD (COLLECTIViSM-BASED) МИСТИЦИЗѢМ:

THE (BLOODY)
ЗЛОВРЕДЕН (= EVIL) СОШЪЛ CONSTRUCT(IViSM)!
YES, IT IS ALL ABOUT THE (
CONSENSUS) SOCIAL DARWINiSM,
THAT’S
BASED ON THE PRAGMATiST’S POPULiSM OF FATHERiSM!
IT’S
THE CENTRALIZATION (OF POWER) VIA SOCIAL-FIC(A)TION!
ОХ, ТЕЗ“CENTRE”-GIVEN, REGULATED & CONTROLLED, LOVELY JOS,
(= THE GREAT EUROPEAN UNION-GOD OF THE) СОШЪЛ(IZED) RIGHTS”,
THAT ABSOFREAKINLUTELY PROMOTE THE СОШЪЛ DRUG ВИЗИЯ & ПОЛИТИКИ!
ТОВА Е THE INVERSE (CONCEPT) TO THE IR!

 
IT IS ALL ABOUT THE (
TODAY’S), LOVELY JOSEPHINE,
EVIL SOCIAL STANDARD IMPOSED BY A “GREAT GOD”!



OH,
THAT CURRENT EU’S (POLIT-)ECONOMIC SYSTEM:
ПОПУЛИСТКИ(Я) КЕЙНСИAНИЗЪМ, THAT IS BASED ON
ON (
SOFTCORE) (SET OF IDEAS OF) THE SOCIAL(iSM)!

        

ЗА
THE BIG IRRATIONALITY, LOVELY JOS,
OF THE BIG ЖАЖДАТА ЗА
ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ!
SO, LET US NOW, LOVELY JOSEPHINE,TALK ABOUT
THE OLD LINE OF (21 CENTURY POLIT) GLOBALiSM,
ЗА THE GLOBAL(iST) GOVERNANCE/FATHER(iSM) =
ЗА THE (21 CENTURY) GLOBAL(iST) CORPORATiSM =
ЗА THE (АВТОРИТАРИЗМА НА) НЕО-COLLECTIViSM!
[ЧИЯТО НАЙ-ЗЛОВРЕДНА ФОРМА ДНЕС IS, LOVELY JOS,
THE ABSOLUTELY DARKNESS OF АЗИАТСКА ТРИАДА!]

OF THE (21 CENTURY) GLOBAL(iSTIC POLIT-)ECONOMIC CONSENSUS -
(ПО)МЕЖДУ THE NEW (21 CENTURY) EU’S NATIONAL(iSTIC) È(ГА)ЛИТИТЕ =
THE REALLY
PSYCHOPATHIC (DEMOCRATICALLY ELECTED) POLIT ЕЛИТ & CO,
ВЕДНО С ITS ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL (WORK) ЕТИКА & ЛОЗУНГИ!
[OF THE ANTI
INDIVIDUAL RIGHTS POLIT E(GA)LITE!
IT’S ALL ABOUT THE EVIL IDEAS OF COLLECTIViSM!]

ЗА THE IRRATIONAL MORALITY
[
OF THE REALLY CORRUPT MIND(SET)]
НА УЖАСНО ЖАДНИЯ
, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА (ПОЛИТИЧЕСКА) ВЛАСТ (EU) Е(ГА)ЛИТ21=
ЗА THE (EU’S) ОЛИГАРХИЧНИ WEALTH & POWER!

ЗА [THE EU & THE WORLD]’S (CONCEPT OF) “СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО/WIZARDS” =
ПИРАМИДАТА OF THE (HUNGRY FOR) POWER (POPULiST PEOPLE & NARRATIVE),
КОИТО ИСКАТ TO (DO CENTRALIZED) CONTROL (OVER) THE (LIVES OF) PEOPLE!

IT IS ТОТАЛНО HYPOCRITICAL! YES, ABSOLUTELY!
OF BE(COM)ING НЕИСТОВО HUNGRY, LOVELY JOSEPHINE,
FOR (TRULY ПОПУЛИСТКИ PLAYING) THE (ABSOLUTE) GOD...
OF THE
EU’S HUGELY CENTRALIZED (BIG) STATE(-RUN) CONTROL =
      
THE GREAT(LY CENTRALIZED) EUROPEAN SUPER STATE = EUSSR =
ФЕДЕРАЛИЗИРАН (ТЕЖКО ЦЕНТРАЛИЗИРАН) STATiSM-BASED EU =

[Do you get a дежавю with today’s ла гранде (EU) collectivist DREAM
for the ONE
POLITICAL STATE of EUrope: Federalized (US of) Europe]
 

THE “GREAT”
FEDERAL(ISATION OF) EUROPEAN UNION (& ECB, TOO!) =
CONCENTRATED (& UNITED!) MULTI-GOVERNMENT POWERS! Е, БАСИ!

THAT IS THE EU’S CORRUPT STRUCTURE ON THE BASE LEVEL/LAYER -
КОРУПЦИЯ В ЕТИЧЕН1, ПОЛИТИЧЕСКИ2 & ИКОНОМИЧЕСКИ3 КОНТЕКСТ!
OF THE (POLIT) GOD OF (THE EVIL NARRATIVE & ЛОЗУНГ OF) POPULiSM!



ЗА THE (EUROPE’S) GLOBALiSM, ÉLITE(S).

ЗА СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО, БАСИ, А?!
ЗА БОГОПОМАЗАНИТЕ, БАСИ, А?!
ЗА
ПРАВОООИМАЩИТЕ, БАСИ, А?!
ЗА THE GREAT СПАСИТЕЛИТЕ OF THE (EUROPE) WORLD,
КОИТО МЕСЕЧНО ПОЛУЧАВАТ ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ EURO
ЗАПЛАТИ (ИКОНСУЛТАНТСКИ)! И ИМЕННО ЗАТОВА
НЕ ИМ ПУКА
ЗА ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ
ЗА РАЗЛИКА ОТ ОБИКНОВЕНИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ-ХОРА!
[Правата на богОООпомазаните, lovely Jos, баси,
защото тезppl били better than all the other ppl,
OVERIDE (are above)
the rights of all other ppl?!]


ЗА (THE EVIL) ГОСПОДА(РЯТ) OF THE EU(ROPE):
THE GOD OF POLIT POPULiSM (OF ALL COLORS)!
THE CABAL OF THE GLOBAL(iST) (EU) É(GA)LITÉ!
ЗА (EVIL) ПРИНЦИПА НА (EU) ПАТЕРНАЛИЗЪМ:
ЗА THE (EVIL) WELFARiSM & (EU) БЮРОКРАЦИЯТА
OF THE
(СОШЪЛ-)ДЕМОКРАТИЧНАТА (EU) СИСТЕМА!

ЗА СИЛНАТА, ЗДРАВА И ЯКО КОРУМПИРАНА РЪКА
НА THE ABSOFREAKINLUTELY (EU) БЮРОКРАЦИЯТА:
BUILDING
(ФУНДАМЕНТА НА) THE CONSENSUS ПОПУЛИЗМА,
ВЪРХУ THE EVIL ЛОЗУНГ НА ALL THE POPULAR ИЗМАМНИЦИ!
 
ЗА EVIL ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИКАТА, LOVELY JOSEPHINE, НА
THE UNITED FEDERAL
СОШЪЛ(IZED) STATES OF…EU(ROPE)!
OF THE GOD(S) OF
THE EU (CLERGY, OLIGARCH) MACHINE!
OF THE EVIL (NON-)DEMOCRATIC WORLD OF THE STATiSM!
THE
EU(ROPEAN) UNION & ITS HUGE (EVIL) СОШЪЛFICATION!


[“THE COLLECTIVE (EU) I-D-E-A-(L)-S ARE MORE IMPORTANT
THAN (ARE ABOVE) THE NATIONAL IDEAS”
, LOVELY JOSEPHINE,
НА ВСЯКА ОТДЕЛНА (ИНДИВИДУАЛНА) СТРАНА-ЧЛЕНКА!” -
ДА, ТОВА Е THE EVIL PATERNALiSTIC IDEA, LOVELY JOS,
КОЯТО УТВЪРЖДАВА THE GOD OF COLLECTIViSM IN EU’S
(
SUBVERSIVE) ЕТИКА, POLITICS, ИКОНОМИКА & КУЛТУРА!
ОХ, ТАЗ‘ EVIL LINE OF (THE EU & WORLD)’S “СВЕЩЕНИЧЕСТВО!]
ОХ, ТОЗ (EVIL) ПАТЕРНАЛИЗЪМ – OF THE (EU) POPULiST ЕЛИТ!




OF THE GREAT [
ÉGALITÉ] COLLECTIVE(iSM)!
ЗА ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НАТА ОЛИГ(
АРХ)ОФРЕНИЯ!
ЗА НОВ СВЕТОВЕН (SOFT АВТОРИТАРЕН) РЕД,
СЪЗДАВАН СЪС
СТАРИТЕ (МЕТОДИ ЗА) ЛЪЖИ!

ОХ,
ТЕЗ SO MANY (IRRATIONAL) & SO VERY MUCH
DISHONEST, НО ЖАДНИ ЗА (POLIT) ВЛАСТ ХОРА,
КОИТО PREACH (ПОД ЛОЗУНГА НА) АЛТРУИЗЪМ,
BUT
ACT САМО ЗА СВОЕТО (СОБСТВЕНО) БЛАГО!
[ПРИ ТОВА ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ СА КОРУПЦИОННИ!]

THE LUST [OF THE W-E-A-K (& ГРОЗНИ) PEOPLE!]
TO (USE COERCIVE POLIT) POWER (OVER THE PPL)!
ВСИЧКИ ГЛОБАЛИСТИ, ПО СЪЩНОСТТА СИ, LOVELY JOS,
NO MATTER THEIR
POLITICAL PREFERENCES & COLOURS,

СА КОЛЕКТИВИСТИ, STATiSTS, ПОПУЛИСТИ, ЕТАТИСТИ!
THAT’S A REALLY BAD STUFF - UNITED COLLECTIViST WORLD!
THAT’S THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL CONCEPT (OF THE GOD)
OF
THE ONE (EU) WORLD & ONE (EU) WORLD CURRENCY SYSTEM!
 
THE U-N-I-T-E-D (EVIL) POWER OF (EU) “СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО!
THE U-N-I-TED POWER OF (
4Z’S) ЕТАТИСТИ (КОЛЕКТИВИСТИ)
ЧИЯТО ЦЕЛ Е TO ENSLAVE ALL THE S-T-R-O-N-G(ER) PEOPLE,
ЧИЯТО ЦЕЛ Е TO DESTROY ИЛИ ВСИЧКИ ДА ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА
НА ИСТИНСКИ СИЛНИТЕ (FREE & INDEPENDENT) & ГОРДИ ХОРА!


OF
THE POWER-HUNGRY EVIL PEOPLE,
WHO LOVE TO CREATE
THE TRULY EVIL
(
IDEOLOGY OF) HARD/SOFT CORPORATiSM,
BASED ON
ФИЛОСОФИЯТА OF PATERNALiSM!
ONE (UNITED) COLLECTIViST (CONTROLLED) WORLD!

 
“HEY, YOU THERE, ALL THE COLLECTIViSTS, LET’S UNITE NOW!”

OF THE (POLIT) COLLECTIVE(
iSM) GOD!
[PLAYING] THE (ALL POWERFUL) GOD
OF THE (POLIT) COLLECTIVE(
iSM)!
OH, THAT
EVIL, LOVELY JOSEPHINE,
TOTAL POLIT (
БЮРОКРАТИЧЕН) CONTROL
OVER (ALL) THE PPL IN THE (EU) WORLD!

БЮРОКРАТът ИСКА TO PLAY GOD, TO PLAN THE PEOPLES LIVES=
БЮРОКРАТЪТ-ЧИНОВНИК ВИНАГИ (НЕИСТОВО ИСКА ДА) СТОИ,
РЕГУЛИРА И КОНТРОЛИРА ВСЯКА ДЕЙНОСТ НА
HUMAN ЖИВОТ!
OH, THAT (DREAM OF) GLOBAL(iSTIC) GOD,
КОЙТО Е ETERNAL0 & ALL POWERFUL1 AND
КОЙТО ВСИЧКО ВИЖДА2, ЧУВА3, KNOWS4
&
(РАЗ)ДАВА5 (ABSOLUTE) FAIRNESS!
 
ТОВА Е ЛЮБОВТА БЕЗ КОЯТО НЕ МОЖЕМ, БАСИ, А?!
ТОВА Е THE (MACHINE OF THE) GOD OF STATiSM!?!
ТОВА IN FACT Е (TO WANT) ДА (ГО) ИГРАЕШ ГОСПОД(АР)!


ЗА
МИСТИЧНИЯ DREAM, LOVELY JOS,
THE TRULY EVIL MYSTICAL DREAM,
OF THE (
EU) WORLD “FEDERATION”,
THE (EU) WORLD BIG GOVERN(MENT),
THE (
EU) WORLD (GLOBAL) GOVERNANCE,
THE GOVERNMENT OF THE (EU) WORLD!
ONE (EU) WORLD ORDER GOVERNANCE-
THE
EVIL IDEOLOGY OF (EU) GLOBALiSM:
THE WET
DREAM OF (EU) WORLD STATiSM!

МОКРИЯТ (EU) СЪН/МЕЧТА - TO ESTABLISH,
VIA
DEMOCRATIC VOTE, LOVELY JOS,
[ДИКТАТ НАД THE IRRATIONAL МНОЗИНСТВАТА]
THE UNIVERSAL (EU) É(GA)LITÉ LAW:
МОНОПОЛНА (EU) ВЛАСТОВА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ,
[ДИКТАТ НА A TINY (CORRUPT) МАЛЦИНСТВО, LOVELY JOSEPHINE,
ПРОИЗВЕДЕНО ОТ
THE IRRATIONALLY VOTES OF МНОЗИНСТВАТА!]
BASED ON
CENTRALIZED INTERVENTIONALiSM,
ЗА ДА (МОЖЕ ДА) БЪДЕ (TRULY & FULLY!)
КОНТРОЛИРАН THE (EU) INDIVIDUAL, БАСИ!

ТОВА Е, LOVELY JOS, THE EVILNESS OF
ТОТАЛИТАРЕН ИЛИ АВТОРИТАРЕН ДИКТАТ!
OH, THAT EVIL
PRINCIPLE OF PATERNALiSM,
THAT HAS BEEN FOR CENTURIES
IMMORALY EMBEDDED
IN
THE (LAW) ORGANIZATION OF A NON-FREE SOCIETY!


OF THE GLOBAL POLIT MONOPOLY!

OF
ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НОТО ÉGALITÉ!
OF “THE GREAT” GLOBAL(iST) TRUST!
ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НИЯТ ЕСТАБЛИШМЕНТ!
[КОЙТО ДНЕС PR-СКИ ГОВОРИ, LOVELY JOS,
ЗАЧЕТВЪРТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ“
@ ВСЕКИ
ANNUAL GLOBALiST ECONOMIC FORUM!
И ТЕЗ‘ GLOBAL КОЛЕКТИВИСТИ WANT TO REGULATE1,
TO CONTROL
2 & TO “WISELY” MANAGE3 ТАЗ РЕВОЛЮЦИЯ,
JUST LIKE A REAL GREAT GOOD GOD SHOULD DO IT, БАСИ,
В ИМЕТО, РАЗБИРА СЕ, НА
ДОБРУВАНЕТО НА ХОРАТА! БАСИ!]




THE TODAY’S ESTABLISHMENT, LOVELY JOS,
THE TODAY’S СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО, ОМФГ,
СЕ СЪСТОИ ОТ ALL STATiST-КЕЙНСИАНЦИ?!
ЗА
THE (EU, BG, world) НАРАТИВ AND ЛОЗУНГ
НА ALL THE BIGGEST ИЗМАМНИЦИ И РАЗБОЙНИЦИ!
ДНЕШНОТО (EU) ПОЛИТИЧЕСКО (ÉGALITÉ) БЛАТО!
THE (HUGE POLITICAL ИДЕОЛОГИЧЕСКОSWAMP!
THE SWAMP – WHICH IS FULL, LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE EVIL CREATURES ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА КЛАСА!
ОХ, ТАЗ
EVIL (= VERY MUCH ЗЛОВРЕДНАК-А-С-Т-А!






НИЕ, СВЕТОВНО ОТГОВОРНИТЕ PUBLIC SERVANTS,
ПРАВИМ ВСИЧКО В ИМЕТО НА ХОРАТА (ЧОВЕЧЕСТВОТО),
(ПРАВИМ) FOR THE GREATER GOOD OF ALL THE PEOPLE!
ВЕРВАЙТЕ НИ! ДА, ВОИСТИНА ПРАВИМ! АБСОЛЮТЛИ!
ВЕРВАЙТЕ НИ, ЗАЩОТО НИЕ (THE VERY WISE & RIGHTEOUS!) ПОЛИТИЦИТЕ,
ВЕДНО С ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ДРУГИ СЛУГИ НА ХОРАТАРАБОТЕЩИ ВЪВ ВСИЧКИ
ДРУГИ СЕКТОРИ, СЕ МОТИВИРАМЕ (И СМЕ МОТИВИРАНИ)
BY L-O-V-E! OH, YES!
НАШАТА (“PUBLIC SERVANT’S”) МОТИВАЦИЯ Е ЛЮБОВТА … КЪМ HUMANITY! ДА!
О, ДА, ДА,
ЛЮБОВТА НИ КЪМ … WORLD ОБЩНОСТТА (НИ) & THE MOTHERLAND!
ДА, ДА, НИЕ СМЕ THE (GREAT) ALTRUiST PUBLIC СЛУГИ OF ALL THE PEOPLE!



 
  
  
   
  
THE ABSOLUTE PORN(IFICATION) OF 
THE EVIL É(GA)LITÉ
(EU,
BG) MORALITY, POLITICS, ECONOMICS & CULTURE!
OF 
THE MORALLY SUBVERSIVE (EVIL) ÉGALITÉ IDEA(L)S!

OF ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НИЯ ПАТЕРНАЛИЗЪМ!
OF THE GLOBALiSM & THE GLOBALiSTS!



OF (THE GREAT “
СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО НА)
THE GLOBAL(iST) AUTHORITARIANiSM -

THE BIG (
BRO) [HARD OR SOFT CORE] DISHONESTY, STATiSM!
OF THE HUGE SUPER-INTERNATIONAL POLITICAL ENTITIES!
ЗА КОРУПЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ НА (EU) БЮРОКРАТИТЕ:
WE THE PEOPLE (OF A REGION) ARE EQUAL, BUT
SOME OF US ARE
MORE EQUAL THAN OTHERS!” -
WHAT AN
EVIL (АВТОРИТАРЕН) PRINCIPLE, БАСИ!
 
GLOBALiSM = “СВЕЩЕНИЧЕСТВО = THE E(GA)LITE!
[A TINY, VERY TINY MINORITY =
ЕДНА ШЕПА МЪДРЕЦИ”,
THAT KNOW (“BEST”),
AND CONTROL ALL!]



OF THE GLOBALiSTS WET DREAM -
FOR THE TOTAL(ITARIAN) CONTROL
FROM “THE GREAT & WISE CENTRE”!
OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY BIG
[WISH FOR] CENTRALIZED CONTROL!


OH, THOSE (EVIL) ÉGALITÉ STATiSTS,
OH, THOSE
MORAL(ITY) SUBVERTERS -
THEY ARE ALL POWER-HUNGRY PEOPLE!



ЗА
ТРИБАЛИЗМА НА (EU) (POLIT-ОЛИГАРХ) ВЛАСТТА!
[ЗА THE HUGE IRRATIONALITY НА (EU) БЮРОКРАТИТЕ!]
ЗА СЪВРЕМЕННАТА НОРМА НА (POLIT, ВЛАСТОВИ) ЖИВОТ!
ЗА
THE (EU, BG) ИЗТЪНЧЕНАТА МУТРИЗАЦИЯ (DISHONESTY)
НА THE ABSOFREAKINLUTELY TRULY ОГРОМНАТА АРМИЯ OF
САМОВЛАСТНАТА БЮРОКРАЦИЯ:
THE (STATE) ESTABLIMENT!
“WE (THE PEOPLE OF EUROPE) ARE EQUAL, BUT
SOME OF US ARE MORE EQUAL THAN OTHERS!”
SUPERNATIONAL BUREAUCRATS, PUBLIC SERVANTS!

БЮРОКРАТът ИСКА TO PLAY GOD, TO PLAN THE PEOPLES LIVES=
БЮРОКРАТЪТ-ЧИНОВНИК ВИНАГИ (НЕИСТОВО ИСКА ДА) СТОИ,
РЕГУЛИРА И КОНТРОЛИРА ВСЯКА ДЕЙНОСТ НА
HUMAN ЖИВОТ!
THE (
EVIL) (GOD’S) GLOBAL É(GA)LITÉ AGENDA:

THE (
IRRATIONAL) DESIRE TO CONTROL
THE PEOPLE’S LIVES (
VIA THE ECONOMY)!
ТОВА Е ФИЛОСОФИЯ НА ЕГАЛИТАРИЗМА,
[MIXED WITH
RELIGIOUS PRINCIPLES]
НА (THE TRULY EVIL) ПАТЕРНАЛИЗЪМ!


ЗА НОВАТА БАЩИЦА ОТ БРЮКСЕЛ!
НОВИЯ
Т (БРЮК)СЕЛСКИ КОМИНТЕРН”,
ОТГЛЕЖДАН ПО & НАЙ, LOVELY JOS,
БОХЕМСКИ ОТ
EU ДАНЪКОПЛАТЕЦА!
ДА, ТОВА Е (
EU’S) NEW “СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО
OF THE GLOBAL(iST) COMMUNI(TARIANI)SM:

THE CORRUPT APP OF ПОЛИТИЧЕСКАTA ВЛАСТ
“FOR (ACHIEVING OF) THE PUBLIC GOOD(NESS)!

ЗА
THE WET DREAM OF ALL THE GLOBALiSTS:
MOVING КЪМ ЕДНА GLOBAL(iST) ЦИВИЛИЗАЦИЯ!
ЗА THE UNIFICATION, LOVELY JOSEPHINE,
INTO A NEW COLLECTIVE(LY MORAL) СЪЗНАНИЕ!
ЗА THE EVIL (МИСТИЦИЗѢМ НА) КОЛЕКТИВИЗЪМ:
ХОРА, НЕКА, НЕКА ДА ИЗДИГНЕМ ЧОВЕЧЕСТВОТО
INTO
ЕДНО НОВО (ГЛОБАЛНО) КОЛЕКТИВНО СЪЗНАНИЕ!
OMFG, THAT’S THE ABSOFUCKINLUTE
EVIL(NESS)!
PREACHES THE (EU’S) СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО:
ХОРА, (Х)ЕЙ, ХОРА, LET US ALL (TOGETHER)
GET TO KNOW, EXPERIENCE & ОСЪЩЕСТВИ
М
[
НАШАТА ИСТИНСКА ОБЩА СЪДБА, А ИМЕННО:]
THE REDEMPTION/ИЗКУПЛЕНИЕТО
[КАТО ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ СПАСЕНИЕТО И ПРИМИРЕНИЕТО НИ]
AND THE (RE)UNIFICATION/ЕДИНСТВОТО
OF 
OUR COLLECTIVE (ETERNAL, БЕЗСМЪРТНА) ДУША/СЪЗНАНИЕ!
ХОРА, (Х)ЕЙ, ХОРА, ЕЙ, ДУШИ-КАМБАНИ, LET US ALL (TOGETHER) GO BACK
(IN ORDER
TO RE-UNITE) WITH(IN) THE (ETERNAL) (COLLECTIVE, COMMON)
GOD/WHOLE/LOVE/JOY/PEACE/LIGHT/GOODNESS/ONENESS, THE COLLECTIVE(NESS)!
ЗАЩОТО ТАЗ‘ ЦЕЛ
IS BIGGER THAN ANY INDIVIDUAL, IS LARGER THAN LIFE ДОРИ!
  
 
 


OF THE (CORRUPT)
COLLECTIViST VISION (OF THE WORLD)!
OF THE ABSOLUTELY
CRAZY GLOBAL(iST) WORLD VISION -
THE EVIL (ТИРАНИЧНА) VISION OF THE (EU) É(GA)LITÉ-GOD:
БЮРОКРАТЪТ, УПРАВЛЯВАЩИЯ БЮРОКРАТ [THAT IS … GOD!] -
ВИСОКОПЛАТЕН CORRUPT (INTER-)ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ,
КОЙТО СЕ СТРЕМИ КЪМ COERCIVELY ACHIEVING OF
“THE
ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НОТО БЛАГО! OMFG!

THAT’S
THE GOD OF (EU) CORPORATiSM!
[
ОХ, ТОЗ‘ „ПОЛЕЗЕН PUBLIC SERVANT!
OH, THAT (TOXIC) HORROR SHOW, БАСИ!
OH, THOSE, LOVELY JOSEPHINE,
НЕПРАКТИЧНИ (PUBLIC) CHOICE-MAKERS, 
TRULY
IRRATIONAL CHANGE-MAKERS;
THESE ARE NOT
PROBLEM-SOLVERS, BUT
ABSOLUTELY GREAT PROBLEM-MAKERS!
И ДА, LOVELY JOSEPHINE, СРЕД ТЯХ
ИМА И МНОГО КАЛИНКИ
& “ПОЕТЕСИ!]
 
Let’s unveil, lovely Jos,
the mystic social доктрина,
and its irrational desires of
The (EU’s) GLOBALiSM –
the really
death paradigm!
Глобалистката идеология!
The Global
полит доктрина!
The Global полит утопизѣм.
The global (evil of) cronyism:
the global
policy Regulators1,
the global evil Redistributors2,
the global
policy Controllers3:
the anti-free market бюрократи!
The Global polit “leadership” -
the интер-националната каста -
of the global(ist) crony plutocracy!
THE GLOBALiST (
evil polit) forces.
ГЛОБАЛ(истичен корпорат)ИЗЪМ.

The world is run, lovely Josephine, by
Октопод
a на ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НИЯ КОНТРОЛ
& its so many and so really powerful institutions
!

За
(BG, EU, world) мерзавците, lovely Jos, that are
really dishonestly running the polit-economic show,
а следователно и all the rest stuffs (all at once), баси!


 
THE FEW (= GOD) THAT CONTROL THE MANY!

OF THE COLLECTIVE GOD, LOVELY JOS,
THAT PRODUCES COLLECTIVE “
RIGHTS”!
 

OF THE EVIL CARTEL(iSM), GROUP(iSM), КОЛЕКТИВ(ИЗЪМ)!
OF THE [
EVIL CULTURE OF] STATE-CARTEL CORPORAT(iSM)!
ЗА THE ПОЛИТ ИНЖЕНЕРИЯТА НА THE CORPORATE STATiSM!

 
         
On the (
today’s coercive) social(ized) DISHONESTY -
on a grand (
EU, BG) scale; ведно с Корпоратизѣм!
It’s all about
пълната БЕЗотговорност, lovely Jos,
тоталната и really нагла (oligarch) БЕЗнаказаност
на all the collective действия & решения, баси!

THE NEW É(GA)LITÉ & FRATERNITÉ (EU) WORLD ORDER:
THE NEW EU (WORLD) PROJECT FOR TOTAL CONTROL -
OVER ALL THE EU
ХОРАТА! ТОВА Е АВТОРИТАРИЗЪМ!
[IT’S VERY SIMILAR TO THE (M-L) SOCIAL(iSTIC) PROJECT!
HERE’S THE NEW (EU) ORDER OF THE СОШЪЛ DRUG!
OH,
THAT EVIL (GOD OF) COLLECTIVE ORDER!]
 
That’s the evil ÉGALITÉ (EU) world, lovely Josephine,
of
НЕсвобода, of “старата кръв”, of the сошъл-fic(a)tion,
of
the (EU) corrupt minds of all the (colours of) corporatists!
  
За цялото (EU) войнство of all the colours of сошъл populism!
За нагона на посредствеността за (all levels/kinds of) властта!
За the absolutely huge властта на (молива на) EU бюрократа!
[който много иска да се докопа и(ли) да се задържи във властта,
(като нежно, по популистки гали слуха на 80-те % от the (EU) ppl)
‘cause там той може да се много dishonestly облагодетелства,
така както не би могъл да го стори извън (
a level of) властта,
защото е
absolutely НЕпрактичен човек, баси!]
За the absofreakinlutely destructive (globalist) principle
 of the neo-
social ideology (the neo-сошълfication) of EU-
the principle of collectivization/centralization of (държавите in) EU
i.e. CENTRALIZATION OF POLITICS
/POWER @ higher & higher level!
[
това е добре известен основен соц принцип, lovely Jos!]
[EU’s] GLOBALiSM – the collectivized
(destructive) mentality
of the “
федерализиран (& nationalistic!) нео-меркантилизѣм!
Това,
lovely Josephine, is the tribalization of the EU nations/ppl,
правено през (сошъл drug) идеологията of collectivism, баси!
This is the (deadly) cancer within the EU structure
(organism);
this is the absofreakinlutely CONTROL of the (EU)
БЮРОКРАТа
over the life(s activities), lovely Jos, of all the (EU’s) individuals!

Това е the collectivist dream of the Centralization of the (polit) power!

Това е the (IN)VISIBLE (unaccountable) hand of the бюрокрацията!
This is the absolutely evil idea(l) of Statism, който води до диктат!

Междудържавният Корпорати(ви)зѣм/Картел(изѣм) of the EU!
За the [все повече нарцистичен и невротичен ] EU E(ga)lite -
political,
финансово-икономически & Media “Елит” of globalists!
[that are absofreakinlutely socializing into debt trillions of losses, баси!]
Oh, that (evil) EU COMMUNAL Narcissism!


За тиранията на (EU) белите якички,
that are HIGH ABOVE (the rest of individuals)!


За
(EU) белите якички, lovely Josephine,
[only a few hundred people, lovely Jos,
out of 450
милиона хора in EU’s area,
формиращи the EU’s Establishment:
the Great (Authoritarian) Égalité Elite,
that has been UNITED by the populist
ideology of the evil Corporatism,
баси!]
с corrupt minds1, big привилегии2 & черни душички3, that
  
are
abso(freakin)lutely making the (polit-economic) rules:
КОМАНДНО-БЮРОКРАТИЧНАТА (CONTROL) SYSTEM
i.e the (morality of) Commandments
of (the
polit-economic) God(s)!

[
Тези бели якички крадат безобразно,
като dishonestly търгуват, lovely Jos,
не, не, не със ®eal values, баси,
ами с полит-властово влияние!
Ох, тез
’ absolutely HUGE, lovely Jos,
(EU, BG)
парични потоци под тезгяха!]
*


The (God of) EU as the God of all EU ppl.

Of the (EU) Супер(natural)организѣм?!

Високо
привилегированата, lovely Jos,
EU (
égalité) номенклатура of all colours:
the EU (
égalité) power (& money) Elite(s)!
The world of
SStatism-lovers!
The
ideology of the Globalism,
идеология of “progressivism”.
It’s all based on
THE SOFT version
of the (extension of)
SSocial ideology,
of the (old times)
гранде paternalism!

The Global Governance Project.
Trans-national (polit) globalism.
By the order of
the God (of EU)!
The Globalists (polit-economic) rule order(s)!
The
Legal Plunder (legislator) world/EU order!
{The insanity of (EU’s) ÉGALITÉ политици & икономисти.
The absofreakinlutely “wiseness” of EU’s “експертите!
And their absolutely (лобистки) huge number of NGO’s!
It’s all about
a SOFT form, lovely Jos, на патернализѣм;
yes, about the destructive power of
irrational humans;
yes, it’s all about the soft version of
the collectivism:
welfarism (interventionism), Сошъл(ized) Държава
of the la Grande State/EU re-distributionism, баси!
Yes, it’s all based on the Social ideology, баси,
that absofreakinlutely  платонизѣм (философия)-
the root of all the absolutely (brute) Stupidism.
It’s the Top Down control system – of (a) God!
It is all about the common (СОШЪЛ) good,
that overrides
the freedom of the individual!}
*


Of a too
bad idea(l).
On the fundamental flaw
of
the structure of EU (égalité) project!
On the (absolutely)
dumb construct of
ОБЩ(ият) (Обединеният
in polit context)
Европейски Съюз
– “for the good of the ppl”!
Европейски
ят Съюз bad form of integration!
Европейският Съюз a form of мистицизѣм!
An
égalité construct is винаги, lovely Jos,
(
crazily) incoherent with the (objective) reality!

The сошъл(ized) мистицизѣм!
The сошъл(ized) corporatism!
Това е, lovely Josephine,
the soft сошъл инженерство of EU бюрократите,
които
organize местните polit-чиновници, баси!
The (етатистката)
сошъл инженерия, баси!
It is all about the (moral) сошъл
subjectivism!
Yes, all about the moral & intellectual morons!
Това
са отчуждените от реалността, lovely Jos,
all kinds of EU политици – of all colors & nations!
Да,
the EU (égalité) construct, lovely Josephine,
is absofuckinlutely
зона of авторитарни решения,
правени от the only “правоверните”, lovely Jos,
сошъл do-gooders – “в името (the interests) на EU хората”!
The
collectivised/socialised (interventionist) Държавата EU! Баси!
Ох, това Обединение на Сошъл(ized) Държави, ОСД!
The United Democratic Сошъл(ized) Републики of EU!
Съюз на Демократични Сошъл(ized) Ре(с)публики of EU!
(Oh, that
DemoCracy! За НЕдемократичните държави пък, изобщо да не говорим!)



On the God, lovely Josephine,
of the EU (globalist) Machine!
On the
interventionist Machine!
On the totality, lovely Josephine, of
Великата Globalist (EU) paradigm:
the few (
corporatists), lovely Joss,
които са над the Law(s that те make)!

On the EU globalist “Elite”,
that “
има” all the answers,
и който, ти да видиш, lovely Jos,
бил могъл успешно да управлява
животите на
billions of ppl!


On the “EU (global) family”!
On the EU’s (
égalité) олигархия.
On the soft етатизѣм, collectivism!
Европейският
(a part of the Global)
(Collective; United) Governance Project!
Of the
(премъдър) God of Брюксел -
the One върховната инстанция – of all!
On the idea of the EU Super(deep)state!
Of
налагането на the (égalité) idea of
the United States of Europe
above all,
above all the national states,
баси!

Of върховенството на брюкселското
ла гранде върховно законодателство:

в името на общото good & хуманизма!
[и ведно с the evil синдикатилизма]
The greatest evil CENTRALization within Europe
of
the POLITICAL (& economic) powers, ever!
Идеология на авторитарно majority rule!
[as opposed to the ideology of the (protection of) IR’s]
*


Centralization & (soft) Авторитаризѣм
 




Of the embedded plunder in the (EU) Law -
the greatest 
сошъл первезия, ever!
Of
the epistemological, lovely Jos,
(crazy support of) авторитаризѣм!
The EU’s “Strongman, Strongbody”.
The “
top-down” beloved policies
of the (EU’s) Machine of
God,
of the (EU) Establishment E(ga)lite [Media]:

the globalist authoritarianism (narrative)!
The tribalistic EU political Establishment,
that makes the rules to govern all EU ppl!
[All (versions of) collectivists are tribalists!
So, they all need
a (will of) God, lovely Jos,
to choose their values for them, to regulate
& to control their lives on Earth…
и не само!]

Of the postmodern(istic) European Union!
The
Messianic (EU’s ) (ПОЛУ-)Secularism.
The (global EU) “Elite” vs the EU ppl.
The (global EU)
Égalité vs the EU ppl.
The (global EU) Elite =
PARASITES!
Поредният ла гранде Сошъл(istic) проект:
[EU]Европа – проект на (tribal) collectivism!
A бе ... ви
чиновническа, бе! A бе, morons,
LEAVE THE PEOPLE (OF EUROPE) ALONE -
без your
corrupt ръце да се протягат към тях,
[
и нагло да искате "да мислите вместо тях"]
в опит to control & to regulate their lives, баси!
Да, the dumb (EU) етатистите, lovely Josephine,
винаги (ще) искат to coercively control the ppl!
И да, the dumb (majority of) people, lovely Jos,
will not really (& fully) comprehend this,
баси!
Това е (все още
) само soft тирания, lovely Jos,
ала ние бавно, но уверено вървим към нещо bad:
как(во)то е в Русия или Китай, баси! Е, баси!
So, tell me, lovely Josephine,
do you wanna go that way?
*

Of the “global” identity
(politics) -
great
 сошъл конструкт(ивизѣм)!
Of postmodern collective identity!
Of the One Great EU’s Construct!
Of the EU’s
сошъл(ро)бот(ism)!
*


It’s all about the (EU’s)
(21-ви век) (version of) етатизѣм! The Great Égalité Narrative!
It’s all about the (EU’s) (21-ви век) great “progressive, smart & enlightened policymakers!
[that produce & control ALL the absofreakinlutely EU’s (public) regulations & controls, баси?!]
Тhe (EU’s) (21-ви век) „елит(ар)ните политици (policymakers) "know" what is best за хората;
тези мистици, lovely Josephine, не приемат, че (EU) хората трябва да имат право на избор!
[Малките (, но absolutely greatly комплексирани) wanna-be ла гранде (EU) диктатори, баси!
„(Раз)умни
хора („експерти-policymakers, collectivists), lovely Josephine, де факто серсеми,
които със common (collective) efforts (no matter their тясно-специализирана ideology)
истински „мъдроопределят (регулират и контролират) Социалният Ред (и Отговорност)!
Хората, които определят (регулират и контролират)
ALL – in politics & economics! Absolutely!
Това е the (dumbness of) the (Égalité) immoral идеология, доктрина – of God (of мистицизѣм)!
Де факто (именно) тези
irrational хора, the really dumb EU policymakers, lovely Josephine,
в най-голяма степен определят (регулират и контролират i.e. restrict) the IR – of all EU ppl, баси!
The EU’s (aggressive, coercive & нагла irrationality of) (a soft вреден утопизѣм of) LA-LA-LA LAND.
The LA-LA-LA LAND,
винаги, lovely Jos, иска да отнема свободата на хората (сами да избират)!
  
 
Е не! 
Не, не, не! Не на такива (
very many утопични) "експерти, специалисти", lovely Josephine,
които, разбира се, че винаги „работят за общото благо на (EU) хората“, баси;
това са ла гранде
EU’s 24/7, 365, (сошъл) бавачките, workin in детските ясли!
EU’s polit (сошъл) construct(ivism) above всичко, above всички, баси!
The (God of) Машината на (EU) етатизма/колективизма, баси!
Ох, тези наши
absofreakinlutely НЕобикновени „приятели“!
Аре аман, аман от (всички) тях (
dumb наглеци-parasites)!
Ненормалници,
оставете хората да си изживеят живота!]
*

It’s the (celebration of the Glory of) свещената (Christianism-based) (крива) крава, lovely Jos,
of the power-thirsty and faith-thirsty Violence Полит Machine [of the EU’s (ПОЛУ-)Secularism],
coming from the absofreakinlutely
tribalistic (égalité-based) идеологията of the (Soft) Collectivism;
онази
племенна (класова”) идеология, която носи (в себе си) the Regressive & the Repressive!
Oh, the
se are all етатисти, (based on the НЕрационалните principles of) collectivism!Humanitarians”!
*
Статукво
психопатията of
the (
égalité World of the)
civil polit(ical)
globalists -
the polit(ical)
бюрократи,
the polit(ical) чиновници,
the polit(ical) dogmatists
!
Глобал(истич)ен
political
(égalité & fraternité) Елит,
с извинение! И с отвращение!
[All (types of) “public servants”, lovely Jos,
си IRRATIONALLY мислят (as if),
и така
act, и така се държат, баси,
че те са работодатели на
all the ppl,
а не точно обратното, баси?! Етатисти!
Всички етатисти
имат авторитарно мислене!]


Of the One Great [Égalité] [World; EU] Order!
The (EU) Machine. The bureaucratic machine!
The (God of the) Machine, lovely Josephine,
that (wants to)
контролира & регулира!
KОНТРОЛИРА & РЕГУЛИРА, но КАК?
Coercively, by (
заплаха of) using force!
Kонтролира & регулира, но какво?
The lives of all the (EU) people!
  


 
And the (failure) of (EU) globalist Égalité Elites!
За the One европейски(ят) народ!
За гражданите на the (EU) света!
За the (EU) „
хуманитаристите -
интер-национал(
сошъл)истите!
За „
патриотизма на глобалистите:
it is
the same-same, lovely Josephine,
 as „
патриотизма” of националистите!
За „единно(то) човечество”, братство!
За обединението на (all) the ppl!
За силата на (EU) съединението”!
За гранде (EU)
човеколюбието”!
За „общо(то) (EU) процъфтяване!
За „
общото благона (EU) Народа!
За „защита на
(EU) мулти-култи многообразие!
И в крайна сметка,
lovely Josephine,
за (постигане на)
(EU) прагматичен консенсус,
за защита на (
each of EU’s) national’s интереси!

Ла Гранде (EU’s) [Corporate] Globalism!
Ла Гранде
Интернационалът, lovely Josephine,
на One (EU) world колективистите!
Ох, тези ла гранде
колективисти -
от
absofuckinlutely всякакви (сошълized)
égalité multicultural му(л)тации! Баси, а?!




The EU’s (walfare) патернализѣм:
the moving force of the “E(ga)lite” -
политици, burocrats & administration
още от памтивека та чак и до днес!
The
EUtopian Fed-State paternalism!

 

Политически Unified
(collectivized into Oneness)
 States of EUrope! Polit
ОБЩнОст!
ЕС-овският (anti-life) collectivism!

 
On the great
(dogmatic) dumbness (и huge вредата), lovely Josephine,
of the
(EU) вратовръзковците (и дупеврътките),
all of who
работят „за доброто на the EU ppl!
The monopoly of ЕС-овската бюрокрация.
Голямата [и Силната] (EU) Държава!
Голяма и Силна Сошъл (EU) Държава!
The (One) Еврократската олигархия -
the (
колективистичната) Empire of [EU]!
It’s the absofuckinlutely (soft) Corporatism!
Европейски Федерален Централизѣм -
НАДдържавен (global) и
чиновнически!
The EU (big) “Държавата” [Institutions]
The elite (of global égalité political) rule
The (absofreakinlutely spread of) global bureaucracy,
that подхранва
resentment и популисткия екстремизѣм!
Yes, lovely Josephine, един вирус броди из Европа -
вирусът на ла гранде (égalité) колективистите,
и
especially of the интер-национал-социалистите!

 *

The (world, EU, BG) globalists agenda [of Elitist paternalism],
that absofreakinlutely want to govern/control the world/EU!
Глобалистичният утопичен dream of (politically unified) Europe -
the (State) EU на (консенсусно-pragmatic) колективистите/egalitarians!

Авторитарната мечта –Европа на (centralized) бюрократа!
Днешният глобализѣм е вчерашния интернационализѣм!
It’s (a real live wire) социопатизѣм! Of EU партокрацията!
Патернализмът на the EU (ÉGALITÉ) партокрацията!
БЮРОКРАТът ИСКА TO PLAY GOD, TO PLAN THE PEOPLES LIVES=
БЮРОКРАТЪТ-ЧИНОВНИК ВИНАГИ (НЕИСТОВО ИСКА ДА) СТОИ,
РЕГУЛИРА И КОНТРОЛИРА
ВСЯКА ДЕЙНОСТ НА HUMAN ЖИВОТ!

 
Of the ruling “elites”! Yes, absolutely
dumb ppl ни управляват!
THE ULTIMATE AUTHORITARIAN DREAM – OF THE WORLD!
The dream of One World Order paternalistic партокрация!
Федерал(изира)На Европа –
the dream of all the statists!
Да бъде(на софрата) в EU parliament - това е, lovely Jos,
the ultimate dream на всеки authoritarian in thinking (wo)man!
The dreamed полит unification by the internationalists-globalists,
които са бащи(ци)те (и майките; и кучките) на световната олигархия!
The globalists want {наужким for the “common good(ness)”}
to rule
/control the (whole) world! It’s the collectivistic idea(l)!
It’s
the “American dreamна (EU) колективистите-бюрократи!
И в това
, lovely Josephine,
няма
absofuckinlutely никакви конспиративни теории -
така типични за all the collectivist thinking [nations]!
It’s all about (anti-life доктрината of) мистицизма!
It’s about the God of [Машината of] Етатизма!
It’s all about an irrational МЕТОД на мислене!
Доктрината на
колективизма, lovely Josephine,
е НАРАТИВ, който ВИНАГИ е насочен към
emotions & чувствата, а не към разума на хората!
It’s a “sweet” отрова, emotionalistic утопия,
която е being жадно поглъщана от хората!
От кои хора?
От
the irrational хората, които usually са и
inefficient in IHS terms! ЖалкоБаси!
Всички (видове) BG егалитаристи, lovely Josephine,
-
били те ЛЕВИ, ЦЕНТРИСТИ ИЛИ ДЕСНИ-
no matter of their политически color, винаги
са
compromising конформисти, прагматици, които
НЕистово (тайничко) искат [dream to be in the domain of power &]
(ТЕ да могат да) да играждат една
СИЛНА (ГОЛЯМА) Държава -
in all the (economic, политически & сошъл) activities of човешкия живот!
Всички етатисти,
no matter if in their views are being hard(er) or soft(er), lovely Jos,
absofreakinlutely LOVE (are pro) the STRONG [HAND of]
the Държавата-God! Yes, they all do!
Всички
(polit) корпорати(ви)стиeconomic лобисти), lovely Josephine,
искат (dream of) да (могат да) УПРАВЛЯВАТ (control & regulate) ИКОНОМИКАТА of a nation/регион/world!
Yes, силната ръка [of a (EU) State], свита в юмрук – used against the (especially по-слабият) individual! Баси, а?!
So, welcome to the [EU] [Égalité] Machine! Баси!
So, welcome to the [EU] [
Égalité] Global(ist) God!

[So, don’t be stupid (наивна), lovely Jos (as the BG majority is)!
Be truly 
rational! Or else – you cannot be successful & happy
i.e. cannot (practically, morally) be(come)
карпе дием,
cannot experience
the real 2U’s - of a true achiever (doer, producer)!
Защото (your) life, lovely Josephine, is all about (your) achievements -
of true (rational)
values! Done by your own efficient efforts & actions!]

  
Of the (égalité) “brotherhoodness”!
Of the
брюкселските апаратчици!
Of федералистите: EU is Europe,
& Europe is EU! Yes, EU above all!
EU is much bigger than any “nation”:
it's all about the EU’s
NATIONALism!
European identity, not German, BG, etc.!
Of imitating the United States of America!
That’s all about EU’s
coercive centralization, STATiSM!

Политкоректният ДИКТАТ of the EU (polit) “Е(га)лит
т.е. of the absofreakinlutely идеологията of POSTMODERNism!
Полит (& economic) (égalité) модела ЕС [, based on morality]!
The EU (soft, but getting harder)
Corporatism, PATERNALiSM!


   
Of (the current model of) political Europe.
A (
чиновнически) cartel of EU governments.
П
редателството на духа на (real) productivity!
The anti-wealth (anti-free market) mentality:
заместването на the free market (competiton)
with
ла гранде King of чиновничеството, баси!
От който модел (of centralization) страда, lovely Jos,
the prosperity of (all the ppl) in the civilized Europe!

Моделът, при който Great Чиновникът (да) решава, lovely Jos,
кой гражданин (
какво право има и) как (е добре) да живее!
Принципът:
Чиновникът, the ( “great”) EU чиновник,
aka the EU (
égalité; paternalistic) Structure,
is SUPERIOR to all the ppl in (all държавите of) EU;
the GLOBAList-чиновникът (Elite”) иска, lovely Jos,
все повече власт Той да решава, а не the ppl in nations
i.e. (EU) “
Елитътиска less суверенитет – for a nation:
much more
Европа (на polit Елита”) и
much less национален суверенитет (на the ppl)!
Решенията да се взимат в Брюксел (от “Елита)
 и
да бъдат налагани на all nations-членки (на EU)!
The (ruling) [Deep] Master of all the EU ppl!
The great утопичен dream (for the ла гранде future) :
One Global
(absofuckinlutely centralized) Government!
Ала това всъщност винаги означава, lovely Jos,
стремеж на the (институциите of the) public servant
(чиновникът, бюрократът, служителят на данъкоплатска издръжка)
към
(their own) разширяване и облагодетелстване -
of the chosen few, in the
ла Гранде (fed) State of EU!
Ала това всъщност винаги означава, lovely Jos,
неспокойствие, нестабилност & несигурност!
За кого?

For the absolutely huge majority of (EU) ppl! OK?
Yes,
това е the ла гранде "зоната на (EU) здрача"!
It’s (идеологията of) (soft God of) collectivism! Баси!
Of anti-life, anti-liberty, anti-prosperity & pro стагнация!
*
Building the new (égalité) structure,
building the (anti-life) NWO; building the NEUO;

(global) soft SOVIETization of the (anti) world; soft SOVIETization of the EU!
The “
Elite’s” (égalité) long-sought (vision of a) World [Centralized] Government!
EU’s
полит elites & their vision for an EU’s [Centralized & Regional] Government!
Великата Европейска Интернационална Федерация of ла гранде Political “class”!

Of (the polit project of) EU (that is not Европа, но си е откраднало that concept), lovely Jos,
that wants to be (like) America (, but cannot; and will not). It can only (badly) imitate USA.

И макар, че the (today’s) project of EU is absolutely much, much better, lovely Jos,
(
защото има и real капиталистически принципи within, което is really good)
отколкото
Путиновия проект of the ТОТАЛИТАРИЗЪМ of Евразийството,

(
в който има only Russian -путинов- totalitarianism и нищо друго i.e. evilness)
то, you ought to be, lovely Jos, rational (smart) човек to see the many égalité принципи,
които са
within the днешния EU конструкт and are absofreakinlutely self-деструктивни;
и рано или късно,
because of the many problems these create, водят до хард collectivism,
а не, не, не до real(ly) (o)съвременен anglo-american консерватизъм (as of the 80’s)! OK?



Не, не, не трябва да следваме пътя, lovely Josephine, който
да превърне Европейският Съюз в Съветски (или в Путински)!
The (today’s) polit project of EU, lovely Josephine, са всъщност
the EU’s институциите1 & чиновниците2 i.e. е(га)литаристите3! Е, баси!
Yes, it’s all в интерес only на the е(га)лит(ар)ните патерналисти! Баси!
These (hypocritical) ppl absofuckinlutely don’t give a damn about euro ppl!
They are
postmodern колективисти;
(moral,
polit & economic) rapists,
които налагат
THEIR OWN воля!
Налагат я over all the euro ppl.
ЕС не, не, не е на the euro ppl;
it belongs to the ЕГАЛИТаристи!

Of окупацията на Брюксел!
Of the absofreakinlutely тежко
centralized political structures -
in (
the God of) Brussels, today.
Етатизмът на европейско равнище.
Е(га)литарният EU Корпорати(ви)зѣм.
Е(га)литарният (EU) ИнтерНационализѣм!



И така, lovely Jos, какво е днес Европейския Съюз?
THE UNITED EUROPEAN STATES OF É(GA)LITÉ:
много НАЦИОНАЛ(сошъл)ИСТИ, that се сбират into
an Union, като наричат себе си ИнтерНационалисти!
Ох, тез
ла гранде Internationalists! Това е, lovely Jos,
THE EUROPEAN (multi-ethnic, multi-cultural; égalité) PROJECT.
[е нещо като the (postmodern) бивша FEDERAL(изирана) Югославия
т.е.
sticking a few groups in togetherness and take the strongest group and make it a leader
i.e. setting up a new
(administrative network under) COLLECTIViSM (Титовата dictatorship)!
That’s the
(process of) balkanizing (a nation, an Union)! Oh, that (process of) BALKANIZATION!

Do you remember, lovely Jos
ephine,
the disintegration of
Югославия into multi-conflicting separate републики?]

 

Диктатурата/тиранията of the (polit-)globalists;
of the (égalité) “Elite(s)” & its institutions;
осъществявана, of course,
absolutely
в името на (свободата & щастието of) the Ppl(s)”!
The Supra Inter-national (EU) Government -
it’s all about the Big (EU, UN-type of)
Government;
more and (yet) more regulation & control of the (EU)ppl,
вместо повече свобода и much по-малко регулации!
The globalist
не вярват, че всеки човек може и трябва
to determine his own destiny in the way he choses & can;
to solve his own problems to the best of his own abilities!
The (една шепа) ppl of the EU (International) ТрансЕлитът,
that force
the egalitarian [relativistic] morality
and its мулти-култи (“cohesion” into) politics, economics & culture
to
all the (EU nations with) 500 million европейци.
*

Oh, imagine,
Imagine there's no countries, no nations [, but only regions]…
Imagine no possessions…heaven…
a brotherhood of (wo)men
Imagine all the people sharing all the world…
Welcome to
the new (One) world order!
And the world will be
as one
…yes, that’s only utopian dreaming!

Yes, lovely Jos,
(John is a
музикален genius, but)
that’s the (
emotionalism of) мистицизѣм – lack of true rational thinking! It’s collectivism i.e. statism!

 

The (common) God of [the compromising евродепут(ин)ати-автократи на] Брюксел; (a part of the world network of)
the (political) globalists; the (greatness/rightneousness of) collective burocratic Authority;
the Westernized (irrational лайкване of) (интер-) (национал-)SOCialism!
[Do you speak брюксел(таки)ски, lovely Jos?! Don’t be stupid!]
The domination of (EU) бюрокрацията & лобизма over the individual
The égalité neo-authoritarianism (of EU); The global governance (of EU)

The
universalism of égalité globalism – it’s absofreakinlutely anti-liberty;
it’s the One
New (EU, world) Order (of government). It’s collectivism i.e. corporatism!

The (EU) (secular) (culture of) (авторитарни in thinking) relativists-егалитаристи: морално wrong/НЕ(при)годни ppl

The (delusional/irrational свят/promised land of) (интер-) (национал-)neo-collectivism (; of the eurocrats) -
the irrational guiding (морален, политически, икономически & cultural) principle of the EU/world structure
(т.е. EU чиновничеството ,което създава & promotes НЕздрави/immoral/НЕпрактични отношения b/n the individuals)

  


  
Цялата власт на EU (world) Съветите!

  
 

The модерния (EU, global) Corporatism & международните (високоплатени EU, global) чиновници -
the
uniting breaking of (the ppl of) Europe/world
извършвано чрез the coersive (inter-) (национал-)колективизирането/комунизирането into oneness of the New (EU/world) Order!
The God of the (domain of) EU – the politically unified United States of EU & its (dumb) structures!
The EU
(nations of) ppl must be going the (EU’s) God’s way, not, not, not going their own ways, баси!
The (god-like) power of the EU’s
бюрократите to control & to regulate the lives of all the EU people!
The Égalité (ruling) party of EU, която има „право и duty to force the ways of the one group upon another!
БЮРОКРАТът ИСКА TO PLAY GOD, TO PLAN THE PEOPLES LIVES=
БЮРОКРАТЪТ-ЧИНОВНИК ВИНАГИ (НЕИСТОВО ИСКА ДА) СТОИ,
РЕГУЛИРА И КОНТРОЛИРА
ВСЯКА ДЕЙНОСТ НА HUMAN ЖИВОТ!

It’s the (egalitarian) party man.                                                And the EU’s Политбюро.
All the демократичните политици (and their institutions) винаги
се опитват да представят
to the ppl
една much по-благоприn