[THE EVOLUTION] OF (SELLERS OF) I-D-E-A-(L)-S!

(NOT) GOOD IDEAL(S): ДЕЛАТА НА
HUMAN’S
(NOT) TRULY & FULLY RATIONAL (РАЗ)УМА.
OF THE TRULY & FULLY
, LOVELY JOSEPHINE,
(
IR)RATIONAL/(НЕ)ПРАКТИЧНИ (PEOPLE’S) IDEA(L)S.
IT’S ALL ABOUT THE [BATTLE OF] I-D-E-A-(L)-S,
ABOUT (NO)
FREEDOM OF (SPEECH OF) IDEA(L)S,
ABOUT (NO) FREEDOM OF THOUGHT & EXPRESSION!
[
Всяка (good or bad) промяна, lovely Josephine,
in the society/nation/
регион/world
is all about the (battle of) ideas.
]
YES,
ИДЕИТЕ (а не просто някакви events и обстоятелства) DRIVE HUMAN HISTORY-
YES, THE IDEA(L)S DRIVE/MOVE PPL’S LIVES/LIVING - FORWARD OR BACKWARD.
ONLY (APPLYING
ПРАКТИЧНО) (ИСТИНСКИ) GOOD IDEAS, LOVELY JOSEPHINE,
DRIVE YOU TOWARDS BUILDING A BETTER WORLD I.E. GOOD LIFE(TIME/STYLE)!
(APPLYING) ANY BAD IDEAS, LOVELY JOS, MAKE YOUR LIVING
BAD OR MISERABLE!
 
РАЗНИ ХОРА, РАЗНИ IDEA(L)S AND
РАЗНИ (SELLERS OF) NARRATIVES.
(Sellers of) Idea(l)s run the world!
(Sellers of) Ideas move the world –
either FORWARD or BACKWARD;
towards
liberty or towards tyranny!
The good idea(l)s, lovely Josephine,
(move an individual
forward & up)
move the (ppl of the) world
forward -
towards
prosperity, while bad idea(l)s-
backward, towards stagnation &
мъка!
Зад всяка good ситуация седи a good idea;
зад всяка bad ситуация седи a bad idea!
*******

OF THE (NON-)FREE MARKET OF I-D-E-A-S!
OF (NO) FREEDOM OF (SPEECH OF) IDEA(L)S,
OF (NO) FREEDOM OF THOUGHT & EXPRESSION!
ЗА THE REAL СВОБОДА ИЛИ EVIL ДЕСПОТ(ИЗЪМ)!
ЗА (THE SCHOOLS OF) THOUGHT, MOTIVATION &
ДЕЙСТВИЯ PRO OR AGAINST THE CIVILIZATION!
 

There are rational, но има и irrational идеи!
Има и
absofreakinlutely ridiculous ideas!
An idea can only be “killed” by another idea!
Steel &
терор against an idea are powerless,
given that the idea is
really practical/true!
[изкл. the tribal idea(l)s of the dumb фанатици -
i.e. morons with totally промити мозъци;
защото дивака
, lovely Jos, си е дивак -
разбира only от примитивно (авторитарно)
мислене, мотивация и действие! ОК?
Get it?]
*
Life [living] is about
[wishing to actualize]
some (ir)rational [(
не)практични] ideas!
*
It’s all about ideas; the world is about ideas!
Всяка идея е мисъл – нещо нематериално.
(non-)Free market place of ideas.
[freedom (not) to think] – good, bad or evil.
Based on values; on (не)свобода [of speech].


Free speech е майката на all (other) свободи!
Free speech, а не, не, не (the egalitarian) fair speech!
There’s no such thing as “
хейт” speech, lovely Jos,
(to be attacked by anti “hate” speech laws!)
there’s only free or Unfree speech! That’s all there is!
And yes,
всеки човек, lovely Josephine,
трябва да има свободата да voluntary изразява своите идеи
by using the principle of free speech! Дори и тогава,
когато идеите му са
absofreakinlutely irrational
i.e.
са utter stupidity or absolute evil! OK? Get that?
And remember, lovely Josephine,
че НИЩО добро не може да се случи to an individual (nation)
когато ЛИПСВА свобода! Freedom comes first! ОК? Get that?

Free speech = the right to FREELY speak one’s own mind out,
no matter if expressing, lovel Jos, rational or irrational idea(l)s!

 


[Всички видове колективисти [егалитаристи-алтруисти], lovely Jos,
винаги опитват to restrict free speech по най-различни ways!
Във времената
of (оди за) СССР/НРБ социализма, lovely Josепхине,
there was no, no absofuckinluetly no free speech!
! There was fear!
Тогава имаше САМО ЕДИН (разрешен!) източник на информация;
САМО ЕДИН „верен“ (разрешен
& официален) начин на говорене,
САМО ЕДНА (разрешена
& официална) идеология (философия),
САМО ЕДИН интер-национал-социалистически РЕЖИМ –
of НРБ!
Ех, тази
народна република, ех, този (bloody) coersive популизъм!
Ех, този
populist лозунг : [Kаузата of] Социализ(ъ)мът над всичко!
Този лозунг носи само (
bloody) единство болки, мъки! To the ppl. Винаги!
*
Левичарите, lovely Josephine, хейтват free speech, free markets;
и изобщо they хейтват freedom; they лайкват to control, to regulate,
to call on the State to do this or that (sensorship) – against the (productive) individual
!
И днес
[уелферистка] България (с its irrational мнозинсво), lovely Jos,
е на дъното на ЕС – на около 100-то място по свобода на словото и мисълта! Баси!]
{
Например, kитайците (и руснаците, и турците) нямат нищо подобно, lovely Jos,
на the 1st Amendment (in USA Constittution),
и тези Държави-Gods могат да правят каквото си поискат със свободата на словото,
а следователно и със
all of the rest of свободи! These държави really do what they want -
on their own (
ла гранде) Вождът whims! Баси! Баси! Баси!
Следователно, ти знаеш,
lovely Jos, как, например, се прави (big) бизнес в тях, нали?}


As Government (’s institutional bureaucracy) expands, lovely Jos,

our (individual) liberty намалява!

Тези две неща са обратно пропорционaлни! Absolutely!


Freedom of speech, lovely Josephine,
is
фундаментална & абсолют – или я има, или я няма!
Да милиционерстваш free speech, lovely Jos,
означава да милиционерстваш free thinking (of ideas)
i.e.
to want to force & to control [regulate, restrict] the mind of the (individual или a group of) ppl!
Don’t you, lovely Jos, ever allow the Government/politicians to regulate [to shut down]
free speech!
And remember, lovely Jos,
че all страхливци [i.e. ppl full of fear(s) & anxiety; fearful ppl]
са
(by their essense) absofuckinlutely irrational ppl (with bad or evil -НЕпрактични- ideas);   
са
(by their individual character) bitching (постмодерни) конформисти,
които са
absofreakinlutely склонни to irrationally trade (anybody’s)
freedom
(of free speech или ‘квото и да било друго) for (getting more) security“ [free riding]! Баси!

{В едно тоталитар(истич)но [egalitarian] общество, lovely Josephine,
 there is no, no, no market place of ideas,
but there is
тотал(итаристич)на censorship of all kinds of freedoms over the lives of individuals & institutions.
There’s great
наличие of мистицизъм & there’s absofuckinlutely no, no, no [protection of] IR !
В едно авторитарно [egalitarian] общество of
капиталсоциализъм, lovely Jos,
there is a mixed percentage of 
(не)свободи & limited [inconsistent] protection of the IR!}

Ideas
/идеологиите, lovely Josephine,
са either (обективно) true/right or wrong/непрактични/false;
and they shape ppl’s mindsets accordingly! Absolutely!
It’s all about (ir)rational concepts; concept (dis)integration!
[i.e. rightly/wrongly data organizing in one’s own consciousness by Господ/religion thyself;
rightly/wrongly (un)zipping info, that has been received by one’s own  senses]

The (absolutely) great power of (ir)rational (set of) idea(l)s (, които in fact изграждат a culture) -
for really challenging & changing the world, for the better or the worse!
Idea(l)s
[& anti-idea(l)s, corrupted idea(l)s] are the most powerful & influencial stuff in the world!

[The world of (venture)] Идеи & [(и)рационално applied, (не)обективнo valid] Method(ology of for thinking)
the (истинска) great driving engine of (non-)Progress & (non-)Prosperity & (non-)Profitability i.e.
(non-)practicality, in a (mixed or non-)free (market) society.

 

The (set of) ideas/values/principles истински matter (a lot);
fundamental ideas
/values/principles cause/create/happen/промотират
either the (individual & social) P&P&P (progress) or D&D&D (regress) модела/общество/politics/economics/culture;
Те, идеите, lovely Jos,
или
(,if истинки good/practical,) promote/elevate/highten
или (,if истинки кофти/НЕпрактични,) demote/depreciate/lessen the (culture of) individual(s)!
It is absofuckinlutely important, lovely Jos,
how [effectively] you communicate ideas! Take ideas seriously!

 

In memoriam of Stevelength in time.

В геометрията на Минковски разстоянието между две точки може да бъде време-подобно, пространствено-подобно или подобно на светлина.

Способностите на абстрактното мислене в мащаб могат да си „представят“ 4-merit пространството, а философския ум може и правилно да го изтълкува.

Повечето хора трудно си представят дори тримерното.

А някой още по-трудно – двумерното (на нашата земна повърхност).

Tiny tunnels or shortcuts through space and time constantly form, disappear, and reform within this quantum world. And they actually link two separate places and two different times (in one entity, many Universes).

 

Michel de Montaigne : “There is nothing useless in nature; not even uselessness itself”

 

 

Волтер: „It is said that the present is pregnant with the future.”

 

Archimedes: “Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I can move the world.“
[Oh, those focal/Arcamedian points, където the lever/ideas could be практично applied! Да, lovely Josephine, идеите move the world!
Rational idea(l)s move the world
напред към the better, the irrational idea(l)s – към the worse!]

 

Е.Робсън: „Големите купуват идеи/иновации,

а шанса на малките/иновативните (players)  е именно във opportunity/възможността, че в едно свободно общество (основано на защитата на ИП и Интелектуалната Собственост),

те/small players могат да се продадат (да продадат своя продукт) скъпо

(толкова very much скъпо, колкото ценна/valueable е една конкретна идея, която те/малките-продавачи или big-купувача да обективизира/capitalize, с цел извличане на полза/профит/benefit/added value, и за both sides; mutual/join interest).

Всеки голеееем, дори huge (world class) (бизнес, продуктивен, профитабълен) player

е (напълно!) възможно (и непрекъснато се случва за последните 200 години!) да бъде изместен, победен или (completely) отстранен от пазара от one/many small играчи със блестящи, конкурентноспособни (обективирани)  идеи (into human practice, useful practicality)!

Money/capital makes the world of ideas go ‘round; money тласка света (of ideas of people, when practical,) напред към further and further  прогрес & prosperity;

(the quantity of) money са objective средството, което objectively измерва, through honest & open competition between individuals, колко (НЕ)практична, (ir)rational са (конструирани) (a set of) ideas;

Анализът, рационално-разумния анализ кои идеи/хора колко пари generate/profit/правят/притежават, показва, е обективна measure, къде (at present) се намира the world (of ideas of peole) т.е.

how, how much more (и)рационален (и благосъстоятелен) е the present state of the света (of ideas of individuals), сравнен с някакъв предишен time-space период/домейн!

e.g. Apple, Microsoft, IBM, Google, Blackberry, E-bay, Amazon, Skype, продажбата на суеверия/faith/religion/magic by (католическата, християнската) църква/синегога/джамия чрез private дарения & state’s бюджетиране

 

Поговорка: „Човек може толкова, колкото знае.“
[RR:
Идеите, концепциите и методът на мислене, lovely Josephine,
са „кръвно“ свързани; are totally interrelated! Each of these interrelates with the others two! Absolutely!
The more we objectively understand/know/conceptualize,
the less we
fear, from all; you’ll never feel lost, but always realistically self-found.

Всеки нормален човек, до края на his тийнс, lovely Jos,
хабитуализира/автоматизира
(the essence of) МЕТОДОЛОГИЯТА и МЕТОДЪТ на his own мислене (или НЕмислене),

който се валидира/установява, пак от същия човек, max до около 25-33-тата му годишна възраст и се transform into същността на his lifestyle!

(е, има, разбира се, after this max age, small изключения, които могат да правят MAJOR подобрения,
ала те са
very rare и се постигат изключително трудно;
повечето хора
, lovely Jos,
 не могат да identify същността на собствения им метод на мислене,
защото го придобиват още
in their early youth,
чрез подражание и copy-paste (schooling of 20-th century),
а не чрез системно когнитивно-епистемологично усвоявано знание (според мен необходимо започващо/поднесено с физика, maths, geography, science, technology));

жените го правят/развиват по-бързо (and much more emotionally) във времето от мъжете]

 

Дени Дикро, mid’18 век: “Въображението! Без това качество не може да бъдеш нито поет, нито философ, нито умен човек, нито мислещо същество, нито дори просто човек.”

“Знанието за това какви трябва да бъдат нещата, отличава умния човек; знанието за това какви са нещата в действителност, отличава опитния;

а знанието за това как да бъдат изменени към по-добро (practicality, практични/real steps & tools), отличава гениалния човек.”

 

Sir Francis Bacon: “Knowledge is power!”
[knowledge takes a lot of
effort and hard work to reach,
ала knowledge is NOT above reason, способността за objective ризънинг е above the knowledge! Oh, yes, Josephine!
Запомни, че the use/application of OBJECTIVE/real knowledge is positive power/energy;

the use of НЕобективно (мистично, false, псевдо) knowledge е negative power/energy и води по пътя към the 4Z’s Aда!]

 

F.A. Hayek: Those in power possess the pretense of knowledge”
[само една претенция, една преструвка, един фалш, ала in fact – прикрито НЕзнание, функционална НЕграмотност/НЕпрактичност]

 

Френсис Бейкън (1616г.): “ Човек може толкова, колкото [дипломи & звания има] знае;

Знанието само по себе си е сила;

Човек е криво (CAN BE обективно/право/автентично) огледало, в което той се оглежда, а оглежда и света. Именно умът (CAN BE) е източник на изкривяване (ала МОЖЕ и да бъде и beautifully rational mind),
racti настоява знанието да се гради в опит
(and to rationally prove it!);

Мълчанието е добродетелта на глупаците;

Парите са добър слуга, но лош господар;

Този, който знае малко, се отличава с голяма подозрителност;

Човек, който властва над другите, губи личната си свобода;

В гнева си глупаците имат остър език, но от това не стават по-богати.

Завистта няма почивен ден.”

 

RR: “Колективистичната (аморална) идеология & методология на Марксизма-Ленинизма (както и тези на религионизма, монарх-феодализма и етатизма),

common платформата на монархизма, социализма, фашизма, комунизма & демокрацията,

е психологията of the primitive & войнствено НЕкомпетентния  манталитет/общество i.e.
of tribalism,

което на емоционално-рефлексивно ниво, простовато, емоционално-интуитивно, like-ва утопията: различните хората да бъдем (по-)равни във резултатите/богатството/възможностите/капацитета/действията/ефективността си …

each according to his need!

Тази опасна & вредна доктрина е интелигентността, разумността, рационалността на дивака,

на интелектуално лековерното, на reactive emotionalism, на (принудителното налагане на) мултикултурализма;
и на лицемерите, малодушните/страхливците, социал engineers/дарвинисти, liers & looters i.e. конформистите и паразитите!

 

John Locke: “Reading furnishes the mind only with materials of knowledge; it is thinking that makes what we read ours.
I have always thought the actions of men the best interpreters of their thoughts.”

 

 

 

All [(ir)rational] debates/communications/пропаганда are really… преди всичко (друго) about [(ir)rational] ideas
(and their according methodology & application tools)
Който
(с)печели дебата/битката of [(ir)rational] idea(l)s, той печели всичко!

 
  
Yes, it’s all about (winning дебата of) идеи, stupid! The battle of ideas; of убеждания & визия.
The (real) war of idea(l)s!
It’s all about (the incompatibility of) core principles/values/ideas!

Виктор Юго: “Има нещо много по-силно от всяка войска на света -
и това е идея
[, чието време е дошло]

 

RR: “Well, lovely Jos,
the absolutely huge
мнозинството of ppl (in BG/EU/world) си мислят and would bet on,
че …всичко е за пари, или за мнооого пари!
Well, разкошна Jos, what if I tell you, че it is n-o-t! Absolutely not.
 It’s not about the money
, money, money…
it’s primarily/
първо about, sending/racticeting a message/idea! Yes, it really is!
Then, only
след това, the money/economics -of prosperity/growth/flourishing or of death/stagnation/misery- follow!
Тоз, който
падне в бой (с)печели дебата/битката за (non-)objective (abstract) idea(l)s, той печели всичко, all the rest! Той е the real winner. Really.
OK? Get it!
The idea/message/vision
(is sent/communicated and) comes (to the targeted ppl) first (…as an irrational faith-based belief system or the rational  science-based secular system),
and then all the rest
(accordingly) follow (after the по-дълбокото penetration of the message/idea, into the minds of the ppl) (..и in the long run става -transacts into- their own culture/mentality & lifestyle)!
Това е an absolute!
Това е
absolutely crucially важно to be  r-a-t-i-o-n-a-l-l-y & o-b-j-e-c-t-i-v-e-l-y
grasped, recognized, identified, understood and fully integrated
(as the -great- truth), in the right context (context is everything!), by the right method(ology) – into your lovely mind, (you, older млада) Жозефин!
ОК?
Don’t be stupid, Jos!
Teo torriatte,
че really
that’s the root of (either) all good or (else…) all evil,
and the according giant multiplier effect in all aspects of this truth – morality, politics, economics, culture & art…everywhere, into the human’s activities!
OK?
Бъди real смарт; бъди a successful happy woman, тук на Земята, in your own lifetime!
И тогава absolutely ще бъде истинска светлина – for all (productive) ppl,
each according,
 разбира се, че всекиму (,no matter one’s own sex, color, race, етнос или занятье) (absolutely) според (as an objective function & равнище of) 
his own real (практични & ризънable) способности & капацитет 
within the социално-икономическата Страта (and идейно-политическия compass) of a (истински) free society. Точка. No more.
Това е
real справедливост/truth/objectivity.
ОК?

 

Bertrand Russell: „Most people would rather die than think (rationally)!
[Yes, Josephine, in fact, many do – in reality/ractice!

Sunny Jos,

do not, not, not be а конформист/паразит/мистик,
който
compromisingly се подчинява & служи на (някой си) другиго (на нечий си чужди values/principles/lives/ideas…of the “elite”),
do not, not, not ever dare to self-s-a-c-r-i-f-i-c-e your own (o-b-j-e-c-t-i-v-e) values/principles/happiness/life
(за другиго или за някаква си велика -религиозна/божествена/Държавна/Правителствена/Партийна- Кауза…of the “elite”),
защото
else, if you do it,
in the longer run you will dearly съжаляваш & ще бъдеш Неhappy achieving bad results/последствия! Тъпо е.
Be
истински rational/смарт човек; you could be a god(dess).
Religion and Government (oh, those middle-men, oh, that New World Order of Socialization/Collectivism, that wanna play God/elite in the life of the individual!)
should, could, ought to NOT be
obeyed и/или trusted to run (dictate i.e. control & regulate) the lives of the ppl! Our lives.
(истински) Eliminate those middle-men,
защото
their (set of) ideas/ideologies (и съответстващите им irrational принципи/values)
са really опасно incoherent/вредни – за живота на the productive/НЕзависим individual.
And be
истински free (construct йуст a tiny лесей феър Gov that you истински need!).
You the
(продуктивния/НЕзависимия/non-parasite) individual абсолууутли do not need them;
they are absolutely harmful to you, to your life, lovely
(НЕзависима & productive; value creating & adding) Jos.
We the ppl can do it -can run our lives- much, much better, а и изначално имаме това правоeach of us to do with our own life
онова, което той сам иска и до колкото really го може. The IR principle.
Don’t’ be real stupid; don’t have (copy and paste) the irrational morality of (религиозен или секуларен) мистицизъм! It’s really bad/unhealthy for your living – in terms of I.
Don’t’ be real stupid; don’t have (copy and paste) the irrational morality of (религиозен или секуларен) мистицизъм! It’s really bad/unhealthy for your living – in terms of I.
Be истински rational/смарт човек, lovely Жозефин! Respect only the (objective) reality/truth! Teach истински your mind the rational morality;
let the rational morality
, based on the objective principles, guide your (thought, motivation and actions of) life
towards the prosperity of your
high personal I статус -
according to the best of your own actualized abilities and
капацитет.
Don’t be stupid; be a
beautiful mind, that recognizes, identifies & understands the truth/reality, sunny Jos!
It’s really lovely to be real
smart, long-term!]



 

 

               Are you looking for some hot stuff?
               OK, Josephine, let’s have some really hot stuff, in the valley of the dolls world of (venture) ideas & methods.
               Idea(l)s & methods (i.e. culture, morality) influences (all) the ppl (of the world). Influencing the culture/morality/ideas of the ppl (comes first and this
истински) influences the politics and then economics.

               Човекът, lovely Josephine,
                        независимия
(НЕконформист/НЕпаразит/Неcoward) човек,
           
in principle,
                       
не, не, не се обуславя от (нито пък трябва да се обвързва морално & интелектуално с purely)
                             
икономическия си статус (нито пък със his пол, race, етнос или place/областта в която се е родил).
           
Какво (и има ли изобщо нещо) тогава (, което да)
                             
really обуславя (,shape-ва, define-ва, identify-ва всеки)
                             
човек? (no matter of his psychology and (intellectual/conceptual) ability/capacity of his mind/ризънинг/mindset)
              
Какво всъщност изгражда one’s own убеждения и визия – за (това как really работи) света; за живота; за (не)свободата; за (не)щастието?       
           
Какво (какво, как и why), in fact, uniquely
                       
формира & really shape-ва всеки human character,
                        making it a concrete personality
(in a free country)?

*


THE THOUGHT WORLD.


И в началото бе Словото [(il)logical] мисълта!
The world of (IR)RATIONAL идеи, концепции, views & perceptions.
An idea, lovely Jos, is a NON-material stuff; is a thought; is a property of the mind.

Everything is -it all begins- in the (individual) mind, lovely Josephine! Thinking.
The (real) power of thought, (the goodness) of OBJECTIVE [conscious] ризънинг;
& the badness of the NON-OBJECTIVE
(мистично) мислене! In the (individual) head.

[THE METHOD(OLOGY) SHOWS] THE WAY Y-O-U THINK!

 
 
     

And the badness or evilness of a delusional [мистично, utopic] ризънинг i.e. of thoughtlessness
i.e. of НЕпрактично ризънинг!

Thinking matters. A lot. They produce thyself as an (ir)rational character; they really produce your actions & destiny.
It’s absolutely important to self-control your thoughts, your own thinking process (and its
съответстващите actions).
Rational
(conscious, фокусирано & logical) thinking (, motivation and action), lovely Josephine,
really creates (in the longer run) A HEALTHILY ХЕПИ character (that истински -can- enjoy life);
irrational thinking - creates fears and worries,
мъка (т.е. истински confused & НЕупорядъчен living).
(UN)CONSCIOUS thought е в началото, lovely Jos, на всяко real (IR)RATIONAL human action!

 

Aristotle: It is the [hall]mark of an [really] educated mind
to be able to entertain a thought without accepting it
.“

 

Well, lovely Josephine,
            it all really begins …
in the (individual) head,
                                               [in your head,]
            it all really begins … with a
(specific aspects of - perceptual conceptual)
                                              
thought!
            И изведнъж…
(раз)мисъл. What an idea! What a message!
           
An idea(l), философия.  
                                                           Powered by God thought; (every)
                                                          
thought is (a part of a set of true positive or negative) energy!
            All thought &
ризънинг, lovely Jos,
            are done with & by (different)
                                      
concepts (i.e. organization/integration of) (sense data),
                        which recognize & identify a
(relationship of) fact or a set of логически & контекстуално related facts.
            Rational
/good (real лингвистично-cognitive ризънинг, an abstraction, essentially based on the обективната reality i.e. truth)
           
или ирационална/bad (essentially based on a non-reality i.e. falsehood or arbitrary емоционално-чувствена; “a wishing/praying/reacting on a star/whim/dream”)
           
thought/idea(l),
                        (pre)conceived in a human
(ir)rational mind/consciousness.
                   
Yes, it’s all in your (zombie i.e. mystical or beautiful i.e. rationally logical) head!


И да, our (individual) ЕТИКА, lovely Jos,
is
the manager that RUNS this (non-material) garden!
And this (ir)rational
manager жъне съответните fruits!


           
Идеите (могат да) променят човек! Yes, really!

Да, lovely Josephine,
            съществуват
of course и irrational (bad or evil) thoughts [idea(l)s] - които са и по-масови, delusional, ала much по-лесни to be spread сред мнозинството of ppl in a nation/регион/world!
            It’s the real confused/
НЕразумно thinking [about an idea(l), като философия/теория/идеология, a set of НЕпрактични/НЕморални principles],
           
извършвано
           
based on a wrong (irrational)
           
стандарт & methodology,
            that
в the практиката/reality произвежда bad or evil (емпирични) results - за (the IR of the) хората!
            Beware, lovely Jos!

Teach thyself to
                        a real
(i.e. consistently irrational) (method of)
                        thinking
& ризънинг!
            You ought to (l)earn it. Based
, обаче,
           
always on delusional
            objective
principles (i.e. false or none real values of the reality).
           
Това всъщност означава (to really understand how)
           
to persistently self-earn/produce/do
            the rational
philosophy
                        of your own real self-education,
                        of your own
false and compromising self/mind/consiousness.
           
За да си real pseudo
           
отличничка [отличаваща се really productive (раз)личност] -

                        measured by the level of the нелепо/посредствено
                        achievement of your own highly
успешен IHS/INXS статус (as a socially luvable  woman).
           
За да можеш
                       
to really (НЕзависимо) pursue & efficiently постигаш/earn/deserve (i.e. to long run effectively & joyfully expirience)
                             
your own true
                       
happiness & true high(er) тревожност self-esteem [при това не, не, не to live/sacrifice за(ради) някой си другиго, заради нечий си чужд живот]
                        тук на Земята, в реалността.
           
It’s possible. Yes. Absolutely!
            It could, should and ought to be done - the rational way. Yes. Absolutely.
           
И помни, че (ir)rational делата spring from the (ir)rational thoughts! Yes. Absolutely.
            If you wanna be
                        a
истински successfully happy (opportunity seeker and productive)
                        achiever, lovely Jsephine,
           
тогава you should (learn -how- to) use само the tools,
                        които ти предоствя
the (objective) reality за да be able to truly & fully (мошенически productively)
              
satisfy и-з-и-с-к-в-а-н-и-я-т-а of истински achieving & дълговременно keeping your own living хепи,
           
а не, не, не based on a standard of the (religious or secular versions of)
           
доктрината of mysticism!(which is the true source of self-delution)
           
Нарича се (doing)
                        rational
integrity, интегритетна принципност,
           
being истински НЕзависима & strong (раз)личност - of your own (self)!
           
Ала за това you need (to истински teach thyself)
                        a rational
епистемология,
                        инак най-многото е да
be(come) един real (наивно-глуповат или бруталено evil)
                       
многознайко - а, такива (irrational characters), разбира се, с лопата да ги ринеш сред the мнозинството (of BG) ppl!
                       
{, включително и сред the БГ (академичните, мейнфрейм) интелектуаци, media & интелигенция; yes, it’s the BG образователно-научната irrational система, която произвежда the many НЕпрактични in thought, motivation and action млади хора. It’s, the [(l)earning of; поглъщането от най-ранна възраст на a version of an] irrational епистемология (& its according методологията), stupid! Kоято indoctrinates a human (young) mind into НЕреализъм/mysticism/противоречия: go by the heart, not by the mind т.е. да гледаш & (про)виждаш (i.e. to have a view of life, liberty, property & стремеш към хепинес) не, не, не със your own (раз)ум, не, не, не based on thinking in rational принципи (i.e. objective ризънинг; IQ), ами - on “thinking with сърцето си, on wishing on a star, on a unicorn, on emotionalism & feelings (i.e. Emotional Intelligence, EI; природна интелигентност, etc.)! }

OK, lovely? Get the (real) message? Or do you wanna get a unicorn?
            Teach thyself
(последователно & упорито of)
           
the rational school of thought/epistemology  (за да be really able да be on the real road of searching your own successful хепинес)
         
or else
            you shall belong to one of the many irrational
такива (& negaliving lifestyles).

You are choosing, както всеки living individual.

*


It’s not
(predominately) about genes (and IQ дори),
it’s
(essentially) about faith i-d-e-a-(l)-s, stupid!
It’s about
[(l)earning to be истински (cap)able]
to switch
истински (in the rational way) your brains on!


It’s the
(i)rational ideas, lovely Josephine,
that истински
form the (i)rational cultures [& lifestyles] -
(that on its turn form) the масовата/типичната/преобладаващата morality (of the ppl) in a specific space-time домейн.
The politics and economics
, lovely Josephine,
(are not primary, but) just downstream from the (school of) culture/morality! OK? Get it?
That’s really fundamental -
за да [можеш] really/rightly/objectively разбираш (why & how) the world(‘s really functioning)
& to not live in the non-reality.
You, lovely Jos, ought to be open for
(to teach thyself the) knowledge disintegration & religion real ризън(ability).


               Идеите,
           
yes, ideas, lovely Josephine,
                       
shape-ват и формират изцяло (especially everyone’s first 2-3 десетилетия)
            всеки човек,
{ (non-)strong характера му, ризънингability-то му, his culture & навици, убеждения/beliefs, миналото/history, настоящето и бъдещето му…everything, което накратко се нарича building/actualizing one’s own identity }
                       
no matter на кое стъпало се намира в the social(-economic) pyramid and
                        no matter how
(much) intellectually smart/аналитичен or глупавичък/naïve a human is. [(ir)rational]
                   
Цялата човешка история, lovely Jos,
            е
(била и ще бъде) борба of idea(l)s; persuation of millions of ppl over (particular) (set of) (ir)rational idea(s) – във всяка област на човешкия живот!  
                    Ideas [of (НЕ) (really)рационални ppl]
            rule the
[minds of the ppl in the] world; [(ir)rational]
                   
идеите управляват (a human’s private/лични/индивидуалните beliefs, thoughts, motivations…and actions, аnd именно the a-c-t-i-o-n-s of ppl управляват in fact)
                                           
света!
           
Да, lovely Жозефин,
           
we the living humans,
                        are all being
(predominately) shaped & formed (т.е. guided)
              
by the (rational or irrational) ((interesting, intellectual or not so much)
              
idea(l)s (and the Standard of evaluation and the according justification!)
                             
that we (съзнателно и/или подсъзнателно)
                       
[un]consciously adopt & (re)act onto [and take (un)seriously].
            Why?
           
Защото, lovely Jos,
           
идеите,
            са
(our) когнитивно-лингвистично средство (и именно за това трябва да се отнасяме към тях подходящо, to be rightly managed, to verify/properly validate, to rationally introspect/see, which are logically/емпирично sustainable/true),
            което конституира the validity
(drawing own own limits) of (ir)rationality & (non-)reality of one’s [(не fully)осъзнат] life!
           
Всеки (normal) човек, no matter of his social status,
           
осъществява в такава степен (НЕ)постоянството & (НЕ)уравновесеността на характера си,
            makes such a (dis)order & (in)stability in his own life (status),
           
в каквато степен (q & q terms)
              
присъстват (in his mind) (и)рационални/(im)moral и (НЕ)практични idea(l)s,
            based on his (ir)rational
/(non-)objectively validated & (НЕ)йерархично (НЕ)уподредени values/principles.
            Oh, those wrong
(pseudo) ideas, values and (compromising) principles!
                       
(e.g. the communitarian социално утопичен Господ, социалният релативизъм, the social universally united religion of collectivism, мистино-религиозните systems of moralities)

            Идеите, идеите, идеите (good or bad, positive or negative, real или мистични)
           
са/могат да бъдат истински
              
вечни,
           
буквално вечни,
            докато свят светува
(и поне едно rational mind on it),
           
защото (те, the ideas, всъщност)
            не съществуват физически.
(съществуват only в the mind of a living ризънable human и/или as recorded -digitally or аналогово- by a rational method/tool създаден & ползван by a rational mind)
            Ала (те, идеите), lovely Жос,
            могат
(if really practical/sustainable)
              
да се [long-term] имплементират (ризънably, usefully, interestingly, успешно, жизнерадостно, healthily ….или не so much)
           
в човешката практика/reality/life/activity. OK?

            Yes, in r-e-a-l-i-t-y, lovely Жозефин,
           
it’s all about an (ir)rational philosophy! [a set of (нон-)обективни ideas/values/(lack of) (мислене в)principles] 
                                                                                  
[and its съответен method(ология) of application]

***

           

Living without (o)смисляне
{knowing/understanding [истината, само истината и нищо друго освен -the one and only- (small letter)истината - in all its различни contexts]}
is much, much easier  (thing to do),
ала е, lovely Josephine,
a really big
размазване от кеф (скъпо разплащана & harmful) скука.

RR: “Lovely Jos, make sure that whatever you go & do,
you съзнателно & гордо носиш in your mind the rational/right ideas, философията, идеологията and name of the болшинството real Лесей Феър Capitalism/Republic. The (political & икономическия context of the) truth.

Know the (objective) reality/истина, know (истински) your(false real)self, know the (real) success; feel the истинските passion & burn inside you!
You should and ought to. Yes you, lovely
Жос, can! Just (дръзко) (волево & ризънably) do it! (in) The right way/method(ology) and the right контекст!
Защото
you lovely, (вече you should) знаещ, че
истината е
really една единствена and контекстуална; и че the most important quest of all is the (objective) why, the why, the whys - после comes the кой, какво how (to)и накрая the what (and the who)! OK?”

 

            In a (really) free country,
           
всеки е свободен to do what & how (s)he wants; и всеки objectively жъне това, което objectively сее.
               Образован(и)ето на човек, обаче, (ала не и the state’s schooling „просвещението“/индоктринирането, което must have competition from the private sector, а не последния да бъде яко задушаван; от кого и защо, а?)
              
is truly fundamental (to happen, for the young people, < 30);
            e
автентичната основа на the new (rational, последователна, интелектуално-философска)
           
paradigm shift/change!
                       
[vs the old paradigm of етатизма & the CULTURE of колективизма -
                              най-големият утопист,  паразит, крадец, ала и най-големият работодател!
                              Кой от
you readers работи за government т.е. получава заплатата/издръжката си от some public фонд (vs private business/institution)? Can you predict the answer/behavior to this question?]
           
Мнозинството adult БГ хора, lovely Josephine,
            които формират една
(обезпокоително) (демографски: lots of uneducated and low educated i.e. функционално primitive groups &)
              
застаряваща нация (of a не много продуктивни, per capita, хора),
            имат
(fuctionally) малки/посредствени (по)знания,
            които са
relatively absolutely необходими за съвременното високо равнище на (социално-икономическо, информационно, дигитално)
              
развитие,  (които са придобили а long time ago и отдавна вече НЕусъвършенстват; затова са слабо производителни & конкурентноспособни, и затова са най-бедните, per capita, в ЕС)
            което им отрежда ролята на притежатели на
                        just enough образование
(държавно скъпо/“безплатно“, ала НЕкачествено schooling)
                        за да схващат, че
(the real!) науката & (the new digital) technologies са много, много напреднали
                       
(а те самите хора са много изостанали, застинали, по отношение на знанията, способностите, капацитета и (non-objective) ризънинга/understanding/dumbness-а си, на някаква позиция в миналото си),
                        ала това
(irrational BG) мнозинство има
                       
too, too little (functional) education, умения, abilities, капацитет & (йерархично organized & objectively конструирано) knowledge
                       
[those 5 stuffs are the process of intellectualization/обективизиране i.e. the degree of (un)successfully & (in)efficiently actualizing the potentials of one’s (il)logically ризънинг mind]
                             
за да може да истински различава/разграничава (to know/understand/смисли) между реалност и (socialistic)утопия/заблуда/митология/мистика,
                        т.е.

                        to differentiate
между rational & irrational,
                       
именно защото they lack rational/аналитично/логическо/critical thinking!
                        Обективното
& rational ризънинг, lovely Jos,
                        е
(дори и, Omg!)
                             
above knowledge;
                       
[, защото целта на accumulating of суеверия objective knowledge е човек, lovely Jos,
                             
 to understand & to reveal/observe/смисли the (one and only, контекстуално absolute) truth
                             
(и да я нихилистично, скептично, wishfully, НЕобективно, утопично различи от the false), чрез субективистично мистично logical/rational ризънинг of his own mind]
                        със ирационално
мислене винаги получаваш a wrong/миш-маш/confused theory of knowledge,
                       
следователно,
                        само рационално
reasoning води човек към the right (set of) idea(l)s of objective/functional/real knowledge!
            На това
мнозинство (of overall confused/irrational/НЕразумни) БГ хора,
            не много трудно
успяват
                       
[управляващите „елити“, с помощта на (feeding of misinformation through) the mainstream media & academia educationers,
                             
които (social-)инженерстват & опаковат в красива & демагогско-популистка форма най-различни социални „научни“ теории, които са in fact - social darwinism]
              
да му внушават (чрез смесване на true & false values/principles & ideas)
              
каквото (управляващ/господстващ/доминиращ/олигархичен/sociopathic „елит“)
              
си искат,
            като го
(макеaвeлистки кръщават и)

               наричат & индоктринират with
                        „социална справедливост“,
                        „социална отговорност“,
                        „социално отговорна компания“,
                        „социално отговорно общество“,
                        „жертвена готовност“,
                        „готовност за
(социална) саможертва“,
                        „социално отговорна Конституция, Парламент, Президент, Правителство“
,
                        “social contracting”,
комунално/group-based поведение of „сияйно и светло бъдеще“ и прочее, и прочее риторика,
                        основана на
idealistic/wrong/evil (or идейно-materialistic) & altruistic values/principles.
                       
(, които водят до социален песимизъм/relativism, dialectical opposing and “class”/ group struggle,  и в крайна сметка до икономически, moral, political, (multi-i.e.интер-национал-)cultural & social регрес & Д&Д деструкция т.е. (total) system failure, дисинтеграция)
            Демографията, обаче,
           
in a (relatively more) free and civilized/secularized societies,
            drives
(accordingly)
                        the
economy,
                        the
(развитието towards more rational) culture and (towards the prosperity & rational) morality;
           
колкото по-младо е населението на една нация,
            толкова по-бързо и по-добре за нея,
           
if rational schooling education is introduced (21 век е всъщност the century of democratic държавно/„безплатно“ schooling (i.e. moral and practical) network of informative държавно schooling objective & rational self-knowledge, self-education!),
           
a колкото тенденцията към застаряващо населението на една нация е по-силно изразена,
            толкова по-малка е вероятността тя да се развива прогресивно и просперитетно
in terms of socio-economic and cultural-intelectual rational principles/values.

*

 

               Казват, lovely Josephine,
           
че дребните и плоските (and дребнавите, and social-economic, intellectual-cultural чичо Скрудж)
            душици/
характери (онези, които са приучени да робски търпят and на сиво мислене/действие)
            обсъждат хората
, (love to do клюкарене & дребен или small talk; using low level concepts)
           
обикновените (средните) умове обсъждат събитията (разказани по „новините“ от mainstream медиите; using average level concepts),
            а великите & beautiful minds
of the truly great thinkers (think objectively globally & methodologically; using of (much) higher level concepts)
            говорят
, откриват, анализират, иновират, конструират, организират и практикуват (good i.e. objective & rational) идеи.
           
Колкото по-civilized & по-secular общество,
            толкова повече &
higher level (in terms of Q&Q) иситнски concepts/ideas са в (faster; taking less time) обръщение;
            колкото по
-primitive a society, толкова по-малко & по-lower level concepts (and bigger & повече false идеи) are in (slower; taking more time) circulation.
           
Today, за огромно мое съжаление, lovely Jos,
            мнозинството от хората

           
[и най-вече интелектуалците, the (humanitarian, BG/East) academia, most of them, които са, predominately като цяло, колективистични statist, мнозинството от които са hostile to individualism & reason & rationality & free markets; e.g. вижте братята Кънчовци (leftish capitalists, объркани/mix up хора, които във капиталсоциализЪма попаднали на техни си -от НРБ миналото- хора

и станали големи „човеци“, големи “капиталисти“, ти да видиш, значи), които са модерната форма на левите интелектуалци (and добре облечени businessmen) - they are клишета, скука, истински boring клишета, е, yes, от време на време си показват their own real essense, чрез поведение of  див Марксизъм/социализъм/НРБ-изим, ала, то е in fact, защото такава е real закалката/закваската (им) с, която още от люлката са irrationally заквасени/замесени…и зная аз, че такава ще им really бъде чак до…гроба (им)cannot really change, no more!]
           
не, не, не взимат идеите на сериозно,
            защото са
(на)учени, че
            не
, не, не трябвало да взимат нито себе си, нито идеите (си) на сериозно & personally (Омггг…),
           
нито пък да (за)почнат да мислят on a deepest (or at least on a deeper!) level.
           
Тези ppl, все още (макар и вече 20 години след фалита на научния социализъм of the РСО-то)
            са колективистични
/комунални/statist’s папагали,
           
с къса, много къса памет,
            хора които лесно забравят ВАЖНИТЕ/
ESSENTIAL/ПРИНЦИПНИТЕ неща и същевременно long term
           
помнят/практикуват small (на) дребно) things/thinking, talking & doing! (слава тебе, Господи, а?; ех, мнозинството wants/chooses да живее/прави все един и същи irrational виц. Баси! Защо?)

Само човек, lovely Jos,
           
който не самоуважава себе си (ала същевременно притежава високо false самочувствие i.e. има problem with his real identity),
            само такъв човек,
            не се взима на сериозно,
            не взима
(собствените си) идеи/values/principles на сериозно;
           
не мисли сериозно;
            ала тогава е НЕвъзможно да има сериозни
/productive/beneficial
              
идеи, (realized successfully in the long-time range)
              
здрав разум & практични действия,
           
които да successfully реализират неговите НЕсериозни idea(l)s, in IHS context!
           
Tакъв човек е безидеен (confused & безинтересен, скучен) човек,
           
безотговорен човек [,който пасивно поглъща чужди идеи/идеологии/етики/(анти)ценности), който човек loves to гледа по-повърностно на нещата, отгоре-отгоре, „а, бе, карай да върви“, “do not take life/yourself too seriously and too personally” approach-а. Баси! Greyness; половинчатите in thought, motivation, амбиция and action хора! Интелектуални (and moral) далтонисти],
            no matter the социално-икономическото равнище на този човек.

           
Такъв човек cannot really hear, in the long run, how (beautifully) the life sounds, because he’s living within his false self i.e. cannot connect to himself & to others, cannot experience a real (healthily happy) sense of life, in the long run; he’s doomed to feel insecure, worrisome, stressful and suffering into chronical anxiety, нерешителност, dishonesty & uncertainty/doubtfulness.

 

 

The (spiritual) marketplace of различни idea(l)s

[Supply & demand of (НЕ)рационални идеи]
           

There’s forward movement and there’s backward movement – на развитие of the individual/nation/регион/world!
            Нито едно от тези две състояния,
lovely Josephine,

            не, не, не е (исторически и/или мистично) преопределено [to happen] от нещо си, от някой си, or от някоя си група!        

Философските (ir)rational идеи, lovely Josephine,

            yes, (sets of) ideas,    
           
които доминират в някоя culture [in a nation/region/world; space-time домейн] -
            те всъщност really, absolutely,
universally,
            определят посоката на
[the good or the bad; progress & prosperity vs stagnation & destruction]
           
               развитие of the [lives, freedom, property and the pursuit of хепинес of the] ppl in a nation/region/world

 

т.е. define историческата посока of [the good vs the bad; (ir)rational] развитието (of a nation/region/world for a certain space-time frame). Reality, real history.

            Например, lovely Jos,
                       
look at the the (predominate)
                             
ideas of (Каузата of the религиозния мистицизъм, престъпленията & жестокостта на)
                        Средновековието
[DarkAges],
                       
или of the (really good) ideas of Ренесанса,
                        или
of the (really good) идеите of the Industrial revolution,
                        или
of the (really bad) idea зад (“победата” на) Болшевишката (марксистко-ленинската & сталинско-брежневската) ВОСРеволюция от 1917,
                                   
[of Каузата of секуларния мистицизъм, престъпленията & жестокостта of the Интер-национал-социализма…та, Omg, продължила actively чак до 1991…all over the world]
                        или
(the национал-socialism) идеите (Каузата of the common good, the истински чистата раса, престъпленията & жестокостта) на Хитлер, Мусолини, Франко,
                        или идеите
(Каузата) на Че Гевара, Фидел Кастро, Уго Чавес, Чаушеско, Тодор Живков, Милошевич and all the Компартиите [пролетарския интер-национал-социализъм],
                        или идеята
of the Declaration of Independence of  1776,
                       
или идеите (Каузата) на (великите/мистичните & жестоки соц вождове) Мао и Ким,
                        или
the idea (Каузата) of шериата на (ориенталкия religious & жесток мистицизъм of) Мюсюлманлендия,

                        etc.    



Днес, lovely Josephine,
           
има really great demand, в БГ/EU/world,
                       
за лукавство, хитруване, лицемерие, манипулиране, задкулисие, parasitic бюрократщина & НЕпрактичен/НЕзаинтересован public economic sector
                        нови
големи соц (марксистко-ленински, сталиниски, брежневски, маоистки, БКПистки) фантазьорски идеи, от типа „my dream is my reality”   
                       
practical идеи i.e. (set of) idea(l)s that (really) (can) work; the rational idea(l)s!

            [Only] Практичните идеи, lovely Josephine, са моралните идеи! НЕпрактичните идеи [ideologies] са мистичните идеи [ideologies]!
                        [all practical ideas/concepts are the really good ideas/concepts,
                        all good ideas/concepts are moral,
                        all moral ideas/concepts are really beautiful -
                        in actuality, there’s no difference between the practical, the moral, the good and the beautiful -
                       
те all са an (universal) conceptual symmetry applied in the right context!]
            Има really great demand, lovely Josephine, за истинска

            freedom [rational] философия and истински
                        free market (revolution in thought & action),
           
               and most of all – based essentially on the absolutely new [really objective i.e. really rational]
                              universal moral code [of thinking, motivation & action; of any human], which ought to form the new rational individual’s
                       
(светска) vision, светоусещане & ideology  of  the P&P&P direction  [central goal]
                       
т.е. конструирането на демокрация new различна truly civilized social system,

основаваща се, lovely Jos,
on
Социалната Държавава absolutely конституционно гарантирани (пазени by the State & the ppl) the (universal) IR
           
(& referendum’s) политики,
           
а не, не, не на (absofreakinlutely bad предпоставките of) so many irrational (versions of) философии (идеологии)
            all of which are really based onto
някакъв (local) признак of a GROUP ( that винаги produces the D&D&D модела)-
                       
например,
                        на
[“good vs bad”] религия1 (вяра), или
           
            на [“good vs bad”] раса2, или
                        на
[“good vs bad”] класа3, или
                        на
[“good vs bad”] blood4 (e.g. арийска, панславянска, Родова, родова), или
                        на
[“good vs bad”] нация5, или
                       
etc. oh, those absofreakinlutely мистични (evil) ФИЛОСОФИИ [sets of idea(l)s; идеологии; начин на мислене & action]!

            Oh, that absofuckinlutely subjectivism – today’s постмодернизъм! Колективизъм. [Antagonistic] Групизъм. Тъпизъм. Absolutely!

            Запомни това, lovely Jos!
           
Защото това е the only true основата – за всяка кофти идеология, която причинява злини to the ppl!

Yes, it is всъщност, lovely Josephine,
                        all about (using) rationality vs (using) irrationality

                       
only това really absolutely & universally определя the (true or мистичен) moral code (визия) of the individual(s)!
                        And the produced (
добри, посредствени или кофти) резултати, в реалността – by the individual(s)!

            Това, обаче, lovely Jos,

                        the (introduce-ването, consistent осъзнаването & persistent application of) new [rational] морален код between the ppl,        
           
ще отнеме много време (е, не толкова, колкото е продължило Средновековието, много пъти less time!)

                        за реализация,
            дори и частична такава
!
                       
[няколко single digit десетилетия,
                             
because it ain’t easy, it ain’t easy, it takes a lot of time to change & challenge насажданата

                                            (не, не, не с убеждения & free изразяване на set of ideas,

                                            ами с прилагането на ужасно брутални force & fraud средства;
                                            промиване на мозъците, от най-ранна детска възраст,

                                            със скрита/прикрита/замаскирана гилотина в ръка(ва)

                                                           of a very tiny minority, което винаги, „работи“ for the common good/interests; комуналното/leftish: the interests of the individual must, must, must be sacrificed for the greater & the common good of the greater number!)

                              6-7-8 десетилетия MORALITY/mentality/mindset,

                              which have habitualized (in thought and action) into днешната (популярна, популистка, конформистко-паразитна based) CULTURE!]
           
Ала това
                       
[твърди убеждения, които изкавани ясно и решително, защитавани consistently & persistently (рационално) аргументирано,

                              през следващите 15-25 години, to challenge & change ИДЕИТЕ & МЕТОДИТЕ на една критична маса хора, >25%-33% of the adults of age 18-44 години]
              
е the only true път to peacefully & истински
                        achiev
е [earn], принципно верно
                       
construct & принципно правилно

                              practice
                        the
P&P&P model of the new (future for the new) generations, които през следващите 1-3 десетилетия ще се родят!

            All irrational ppl find the [practical] ideas a bore, lovely Josephine,
                                  
[and usually intensively dislike them & are offended by them]           
            защото them ppl cannot [are not able to] really distinguish
            between the right idea(l)s and the wrong idea(l)s! Баси!
           
All [versions of] мистиците са НЕрационални хора! Really!

*

Moral support and helping (интелектуално) the [younger] ppl with their minds.
[especially (for) the предприемачите и/или ppl with real предприемчив дух]
 

(L)earning (the base/foundation of) (how) to обективно/логически/rationaly/истински ризън.
[за да not to be(come) a broken (hu)man, but a real(ly) rational & successful (hu)man]
Teaching (your) offspring (how) to really think (rationally). For a better individual (flourishing) living;
а през индивидуалното achievement of happiness, постигане и на a happy nation/регион/world.

RR: “Едно от most важните неща,
които ме мотивират
to write this book (to do this work)
is
фактът, че мойте (great grand-)children
will
(be able to) read (and смислят) this book of
rational (integrated) honesty/truth
(след 4-5 десетилетия в бъдещето).
Да, lovely Jos,
it’s all about the rational philosophy,
основана, of course
,
на non-обективни core values and choices/действия!

Yes, this book of mine
is about the rationally интегрирани fundamental неща;
it’s the stuff of mine.
It’s all about the
(обективната) truth,
stripped off all kinds of irrationalities (мистични заблуди & лъжи)
& the куража of (building up & long-term sustaining)
my own (strong & последователен) (rational) характер/actions!“

 

Аз, с тази книга, oh, this book,
              
освен, че я пиша, lovely Josephine,
            основно
/primarily за(ради) себе си, (за my own кеф/joy; пиша я, защото (го) мога)
                       
за да (си) систематизирам & интегрирам (connect фундаментални принципи into oneness),
                        писмено,
върху хартия,
                       
[защото е добре, че написаното ( и идеите сложени) върху (digital) хартия remain, докато думите и (дори anyone’s) life отлитат/stop to exist]
                       
my rationally accumulated (set of) идеи, (йерархично organized & конструирано)knowledge & practice,

            оf a really productive and quite successful (20+ years in the private business) предприемач [на петдесет],
            аз, също така целя и да опитам
, lovely Jos,
            да мотивирам
(objectively to challenge) повече [предимно млади; e.g. my (гранд-)children’s поколение]
            хора
(, защото по-възрастните, Omg, those above (mid) 40's – едва ли, надали, тепърва могат)

            да започнат (самостоятелно!)
              
да (oс)мислят
                       
[to understand the crucial importance of relativism objective ризънинг,
                              to apply reason и да се rationally борят/support the free market, лесей феър social система,
                              срещу колективизма/егалитаризма, релативизма
                              т.е. against the group thinking rationalizations of етатизма: lack of objective values/principles & практичност & справедливост]

            т.е.
to help the young to help themselves
                       
[I know, that I’ve over the years been a really great inspiration to you, lovely Jos!
                              To know yourself; to know things. I know that it has been a steep learning curve
за теб, lovely Josephine,
                              and I know that you now rationally understand the rational core
принципите in this book.]
           
т.е. to provide

            [на младите readers, комънсенс автентична & рационална
                             
т.е. практична/objective,
                             
а не опасна & вредна/меркантилна (интер-) (national-)socially utopic и не mystical]

               a sense of “patriotic duty” or duty to God/Правителството“
                             
(the wrong principle of the wrong демагогската ideology/system, JFK’s: “Не питай, какво може Държавата/Родината/God/Allah/Партията/Правителството ти да направи за теб, ами питай, какво ти можеш да направиш/give/sacrifice за Държавата/Родината/God/Allah/Партията/Правителството си!”)
              
MORAL (& real intellectual) SUPPORT
                       
[that every human, no matter of his social status,

               needs, really needs,
                              to rationally live his own life (to grow, to flourish, to be healthily happy),
                              because thisis the ultimate & universal goal & we (the normal) humans possess moral/rational consciousness
                              and could, should and ought to do it!]

               {особено в днешните времена,

               в които the world is full of geyish (and evil) ppl,
                             
които всъщност functionally са морално, икономически и интелектуално-идеологически confused/greyish/НЕграмотни/naïve/лековерни ppl,
                              to be found
на всички равнища in the Strata и в целия политически (from the left, through the centre, to the right; mixed up) спектър/палитра}
                              [a true moral support cannot be offered by ppl,
които имат irrational -мистична- morality; такава морална “подкрепа“ is really убийствена!]
           
т.е. I also try to (virtuously, based upon virtuous & практични ideas/values/principles)

ackowledge & challenge (& if grey/wrong/половинчати, than to persuade/help them to, in a consistent way, change)
                             
[younger ppl]’s mind/rationality,

            way of thinking,
                        establishing the (non-)validity of ideas
(, чрез systematic methodological & multidisciplinary approach),
                             
the (non-)quality визия (most ppl, за съжаление, do/can not истински change for their own better докато they do not първо hit -collapse to- дъното).
            Да
(learn) to think/question самостоятелно и на едно-три нива по-надълбоко, thought provoking and intellectually stimulating. Защо?

Защото идеите (based on intellectual curiousity & предизвикателства), (i.e. отворения пазар на идеи, in a free society, for free ppl)
           
са всичко (много преди събитията, п(р)остъпките и обстоятелствата!);
                        те са
(моето) истинското начало (и в началото бе истината/Реалността/фактите/енергията, бе словото/човека и бе “бога”/ризънинга of the светлината на the rational/beautiful mind) ;
                        те са
(моята) голяма страст, challange & lust,
                       
my great inspiration, my истинска spirit/energy (spiritual-intellectual) fuel,
                       
my own автономно mental reasoning/development,
                       
my true love, the love of my life,
                        the light of my life,

                       
my пътеводна червена shinning звезда (shine, shine happily, shine on you crazy diamond, shine on you crazy star! For whom the bell tolls you shine?!),
                        моята
global визионерска ambitious перспектива,
                       
my (ideology т.е. a set of fundamental/core ценности/принципи of) objective foundation,
                        the fountainhead of my
(философско-интелектуална) (earned & learned, lessons learned) practicality/profitability & конкурентоспособност,
                       
throughout all my lifetime, (and should be) for as long as I consciously live!

Защото it’s absolutely good/practical/useful/joy/необходимо (for the Партията/Каузата/Gof/Pope/Дуржавата/King normal individuals), lovely Josephine,
            to have
r-a-t-i-o-n-a-l discussions [между rational ppl]
                        on
(and to long-term, consistently & persistently, follow the objective)
                        moral principles
/values, without, without, without ever умишлено violating them!
            That’s what a human should, could, can and ought to
рационално do (да истински бъдеш in a cognative coherence mode, gorgeous Josephine)! To never ever do, do, do the worst thing in (your) (adult) life(time)!
            Shine on you crazy light,
                        shine on you crazy diamond,
                        shine on you
пътеводна star (,that I always search for, that I always hope for - to find, to earn, to actualize, to deserve, to enjoy),
                        that
consistently touches my mind and soul!
            Oh, these ideas (of mine),
                        oh, this shinning light,
                        oh this
shade of (pure) whiteness (of качествена/rational визия of practical/valid/истински ideas)!
            Oh, that gorgeous, Josephine!

*


Идеите, lovely Josephine, са (and should be) the primary; са преди the practice!
                       
[and should/ought to, for always, stay and be understood that way,
                              макар, да е, разбира се,
possible (и повечето хора го правят),
                              to create,
да стигнеш до идеите through практиката/опита/testing/конкретното/емпиричното]
              
Добрите идеите, обаче,
            са практични
(те),
                        и всяка
coersive практична идея е добра(та) идея;
                       
[bad/evil ideas, за съжаление, също могат да се материализират и тогава носят убийствено/ужасно тежки последствия,
                              ала трябва да се научим да ги
rationally разпознаваме;
                             
кофтите идеи usually consist of кофти premises и/или кофти/improper identification of concepts - coming out of concepts that hold contradictions within themselves]
                        добрата идея е практичната идея!
(the idea that’s been checked in/agains reality i.e. reality check)

Това е, lovely Жос,
            толкова
much потребно (self-managing & визията)
                       
за живота (of every individual, every human; no matter at what равнище in the Strata),
            толкова much
потребно
                        за да to be able to
(change the old moral and intellectual agency and)
                             
deliver (in an enthusiastic way)
                        the radical and the inspiring
(рационална) change that the ppl of BG/EU really need,
           
instead of all the национал-демагогски обещания that all the БГ безпринципни политици,
                        които
absofreakinlutely популистки deliver to the ppl! (и винаги later им носят corruption, domination/dictate and D&D model of misery and destruction)
            The real/practical change/reforms
                        for real
/practical (spirit, soul and wealth) благоденствие/flourishing and real/practical healthily happiness!

За most of онези BG people, обаче,

            that are beyond the age of 39,
           
за да успеят да reset/restart себе си (if they choose/decide to)[защото не са о’време успяли да rationally  set-нат себе си],
            ще трябва
, of course,
                        да разплащат
[negative] цената of the challenge & change (of their own self/thinking).

It’s a very hard thing to do, at this age!
           
Изправени ежедневно [in BG], например,
                        пред
собствените си (вече оформени) вярвания,
                        пред един
(или повече) (chronically) angry (и застаряващ) partner/spouse,
                        пред
(все още широко популярното) the old morality/mentality/mindset of one’s родители & friends/колеги/познати,
                        пред стремежите, желанията
, deep anxieties & исканията на собствените си деца (особено, if teenagers; честито!),
                        пред
(hardworking and) making a living  и/или пред (very изискващ) работодател,
           
well, lovely Jos,
                        because of all of these things &
възраст
                       
(of your 40’s or part of the 50’s; and that’s all, no more; above that age, след 55, се намира домейна of the impossible change, вече!),
           
няма да бъде лесно! (to deeply think, about темите, which this book treats)

Но ако truly & persistently
                        the ppl
искат да бъдат плашливи и страхливи
                        свободни & независими
(and if, разбира се, you are not completely brainwashed),
            the ppl ще
(try hard to) pay (this) цената!
           
If волево, divinely or нихилистично rationally решиш, lovely Jos,
                       
(, че искаш) to really be

            свободна & независима (in thought and action)! След като rationally прочетеш и rationally смислиш this книга/notes, you, lovely Jos,
           
не, не, не би следвало да очакваш света да се промени за теб,

            ала най-вероятно
            you
ще (можеш да, I hope, да objectively & НЕпротиворечиво)
            променяш някои от your
[irrational] premises/assumtions/идеи/uneasiness/values/principles! Защо? (the challenging change, from what/something you are to what/something you might be)
           
Когато човек changes his values/principles/ideas, lovely Josephine, in fact,
           
he changes his (motivations, morality/mindset & визия за) life(style)
            i.e. he changes his character
(for the good or bad)

            целта е по-добре (and usefully), you the rationally smart ppl,
                       
да се (learn to efficiently & рационално)
                       
движите (on the right method/way)
                       
по-широкия свят - за да (you)

            to better be able to search for

            your (truly) healthily happiness, (with earned/deserved high self-esteem & достойнство, of your own excellently & successfuly achieved results)
                        your shinning star/light/diamond!
                       
Да се transfer/change into a real РР-човек,
                        който
have abandoned his own delussions, fears, despair, anxieties and uncertainties.
            Защото
the changing (& challenging) world
            is
божествено-мистично(командорско, godly) or субективистично-скептично(ядно angrilly)  or революционно-екстремистко(хейтърско)
           
rationally

            knowable, intelligible, understandable world;
            real & non-contradictable
(non-ДиаМат non-opposing & non-clashing no-contradictions) world/Universe
                        i.e. objective.

Oh, what a beautiful,
            oh what a real
(actualizing its potentials in a human manner) world/life! Yes, Josephine, yes, gorgeous – it really is, for any rational human.

Моралността/ethics, lovely Josephine,
              
is central to (human’s) life
            i.e. it’s the key issue
(, because it’s what/how guides ppl!)!

Хората (especially масовия човек)

            не винаги [consciously and on their own]

            choose their (moral) idea(l)s [there’s a lot of copy-paste going on, най-вече при комунално мислещото мнозинство of the (BG) ppl],
                        but they
[re]act on (moral, intellectual) ideas - good or bad (yes, Джозефин, even bad) ones! Absolutely!
           
Ppl gravitate around (ppl that generate, manage, apply, innovate, create) (good or bad)
                        ideas!
Ideas, lovely Jos,
            yes,
           
идеите
            move the ppl & the (actions, wealth or poorness all over the) world/humanity -

rational idea(l)s move the (lives of the ppl in the) world напред към the better,
            the irrational idea(l)s – към the worse, backward! Absolutely!

*


            Some ppl, lovely Josephine,

are (un)consciously attracted by (irrational) (мистичен) idealism,

some by (irrational) (мистичен) materialism,
            some by
(rational) (секуларен) realism (основан на application of objective принципи – of the обективната reality).

Фундаментално важно е, lovely Jos,
            to
(learn) истински [be able to]

            identify, recognize, разберем, смислим, justify & (re)consider [different] idea(l)s [i.e. to objectively and rationally evaluate & justify them]
           
преди, преди, преди

            да им се отдадем - чрез keeping, increasing and reinforcing (само the really) good ideas [principles], that we’ve already known/accumulated/proved.
            You, lovely Jos,
            as an individual,
            need to be aware of your own (process of) thinking - at all times!

Защото your own [(ir)rational way of] thinking [(под)сънателно], lovely Josephine,
                       
определя твоите motivations & действия,
                        които
пък directly определят your own achieved (НЕ)добри results, in the longer run!
           
Don’t you stupidly let thyself’s thinking

            going/flowing randomly off (like a free-flowing electron)

            to нейде си in the non-reality,
           
защото your дългосрочни results тогава, lovely ми Josephine,

            will be really bad/destructive for thyself,
            a
тогава пък you’ll be истински НЕхепи човек - мъката/negativism ще те обземе или absofreakinlutely [опасно] превземе!
            Ала никога не забравяй, lovely Jos,
                       
че успеха [си] е успех, а НЕуспеха – НЕуспех;
                       
че happiness is happiness, а negaliving(4Z’s) мъка, разочарование;
                        че movement is progress, а застоя – стагнация!
Really! Absolutely, no subjectivism really possible!

****

 

 

 

The great силата на идеите - ideas are much more (пъти) powerful than (дори и the) one’s genetic code!

It’s the ideas, stupid!

It’s the (innovation/creativity of) (real) ideas (раждани в главите of ppl’s individual heads) that really make the societies (and -as a consequence- the economies) grow/thrive to
the goodness & stability of the sustainable P&P&P модела!
(Без the key фигурата на the real -free market- предприемача успешна -P&P&P- икономика е absolutely НЕвъзможна)
It’s the (импотентните/НЕпрактичните) ideas that really make the societies (and -as a consequence- the economies) stagnate/regress to
the
идейната слепота/пустота/пустош/badness/UNstability of the unsustainable (in-GROUP) D&D&D модела!

 

Ние всички сме subject to (the march of) the ideas, the ideology (based on a set of fundamental/core ценности/принципи) and (great human’s ambitions turned into) materialized ideas,
ала не, не, absofuckinlutely не трябва (задължително) да бъдем (в плен на доктрината of) subjectivists/relativists/rationalists - ирационално мислещи (& НЕпрактични/контрапродуктивни) хора

(т.е. нито мистико based религионисти, нито социално based утописти т.е. лицемерни демократлюбци-прагматици със скрита гилотина в ръка)

 

 

Аристотел: „… define what the true and the false are.
To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true;
so that he who says of anything that it is, or that it is not, will say either what is true or what is false.“

 

Виктор Юго: "Никоя армия не може да спре an idea, чието време е дошло."

 

RR: “ Freedom is an idea, too. Freedom is not for free; nothing’s for free, nothing can be for free.
Дори
и ако само един единствен човек да помни е more than достатъчен,
за да не се забрави (, а да се препредава „от урва на урва, от век на век, и от човек на друг (ir)rational човек“; да се реализира) някаква (НЕ)рационална идея!”

 

The nothings (that are found) in the domain/world of ideas, lovely Josephine,
            are
really безкрайни, неизчерпаеми, non-limited and non-rival! What а stuff!

Идеите са безкрайно много, quantitavely. They are limitless.
           
Всеки living човек, no matter his равнище, in the socio-economic Strata, can and is producing (zillion of) ideas (and the marginal production costs are zero). They “do not need to be economized.”    

What a world, what a world of ideas! Of free things/stuff/”chicks”! Oh, yes! Идеите are produced/created/happen by individuals (the big (ir)rational ideas by (ir)rational intellectual и/или scientists).

*

Идеите (и стандартите основани на тях) , lovely Jos,
         
са
                   
най-готиното (или най-evil!),
                    най-различното
(произведено by the human brain/mind),
                    най-забавното
(или най-причиняващо болка & suffering!),
                    най-
crucially important (both, in a positive and negative way!),
                    най-мощното
[(ir)rational] средство,
                    най
-най-най нещото на света, which (really) counts;
                   
онова essential нещо (energy fuel; hugely катализирано & enormously глобализирано today, by the свободата на digital technology & internet),
            което
as a matter of fact (can/could/do fundamentally) истински
            движи и променя
(индивида и визията му за the human species, society, good or bad, right or wrong, религията, economic, politics, естетиката, morality и)
              
the world! (към по-добро/П&П&П или към Омггг по-(малкото)лошо/D&D&D, in historic terms of the mankind - coupled, разбира се, with а desire & ambition за cost-efficient правене на бизнес/пари/профит, за успешни achievements на rational -moral & practical- values/interests)
         
Те, идеите, no matter of the space-time domain, нямат нищо equal на себе си,
         
затова именно,  lovely Josephine,
            интелекта
(intelligibility & rational ризънинга; acquiring and integrating knowledge by the means of разума & using it логично, through a certain methodology)

               няма нищо равно на себе си;
         
а в съвременния сложен и динамичен, глобален свят, хората с по-малко (придобити и развити) и
            нтелектуални способности
/vision ( & method of thinking)
              
ще бъдат с много
                        по-малки шансове за успешно
                                                          
[oh, yes, всеки нормален човек, lovely Jos,
                                                                          знае
(and can distinguish)

                                                           какво е и как ought to се постига objective & honest успех;
                                                                          а не, не, не, видите ли,
                                                                          да „поумуваме“, ама на ужким де,  за пред хората, „дали, дали пък, това е най-важно на света“!
]
                       
постигане на обективно високи цели,
            които растящата динамика на времето изисква,  по-НЕконкурентноспособни
/НЕпрактични/контрапродуктивни спрямо онези хора,
                        които са успяли,
in their youth (обикновено up to 33/37),  
         
to develop & master повече интелект, (йерархично и систематично organized)knowledge, conviction, логика, които да прилагат,

            above all, yes, above all,
            именно чрез
(най-)
              
практичното нещо у човека - разума
                                                           рационално & последователно,
                                                          
long term throughout their lives (,а не лобистки & конформиски, for the urge of the moment, на парче)
                                                           to evolve
в личен,  социален и/или в икономически/business такъв (,ама не и икономика базирана на трите „Д“-та – дълг & дефицит & деструктивност).

Всички нормални хора,
                        независимо от
идеологията [си, която (un)consciously изповядват/support],
            искат [
desire] да живеят,
            to be alive, to live.
Да живеят, при това. Lovely Jos,
            healthily, joyfully,
удовлетворително/successfully/продуктивно
              
т.е. щастливо, healthily happy, 2U’s, lovely!
            Хората сме,
                        разбира се, че
            много
различни и
                        имаме различни цели
/visions/разбирания, приоритети, вкусове, предпочитания & intellectual способности/capacities/skills (which is absolutely good, for all of us),

            имаме най-различни & many (new) идеи,
            които формират уникалността
/identity of: личността, характера и лайфстайла ни!
                       
We are (meaningfully & уникално) different.
                        We are
(meaningfully & уникално) unequal.
           
We humans, обаче, lovely Jos, (can)

            exchange and (rightly or badly; efficiently or ineffectually)
                        do
(different, rational or irrational, meaningless or practical)
                        ideas!
(in a different way, applying different (ir)rational methods to earn/happen/правим our lives)
Life
            is
(can really be) lovely,
            is loveable,
            is good,
            is light -
                        if & when a human is
истински рационален in thought, motivation and action, в дългосрочен план.
                        Life’s a beauty to any RR man, no matter his
равнище in the socio-economic Strata!
                        Life’s ugly [and “unfair”] – for all the irrational ppl!

Хората, all ppl сме (за добро или лошо, accordingly)
            ограничени
(only)

            by (to the extent of) the (системите of) ideas
            that we

            have (съзнателно или несъзнателно) accepted/acquired/раждаме/следваме! [чрез the irrational/automatic copy-paste механизъм от мнозинството и или чрез the free to choose processing of the rational/критично мислене/ризънинг)
           
That really, lovely Jos,

shapes (the minds of) all ppl,
            every one of us!
[usually още в много ранна възраст, at the kindergarden, school and college;
                                                           most of the ppl, lovely Jos,

                                            later in their lives do not съзнателно challenge & do not objectively & rationally

                                            -последователно & упорито-
                                                          
verify, evaluate and justify (за достоверност, практичност и efficency)

                                                           their own ideas & methods (and the alternative visons/views of life)!]
            Yes, all ppl - no exceptions.

 

Culture and life are essentially/primarily being shaped/formed by (the application of) (ir)rational idea(l)s & methods -
yes, lovely Josephine, by рационални & objective
(истински; good, P&P&P productive model)
или
by non-рационални & non-objective
(субективистични; bad, D&D&D destructive model).

[the celebration of a productive, flourishing & happy (i.e. wealthy i.e. lovely) life VS living a конформистки/паразитиращ, stagnating/вегетиращ & скучен/non-2U’s (i.e. deficient i.e. кофти) life]

 

Ideas/ideologies shape all, дори our human brain - произвеждат objective rational thinking/principles or brainwashed irrational ризънинг/values.

 

Идеи, идеи, идеи, many ideas! The domination of ideas.
Ала
            какви
и кои идеи (are really able to)
                       
sustain (and promote) (our) life
                        and
кои
                       
destroy (make really terrible & miserable) (our human) life?

Някои интелектуални (интелектуално-cultural) идеи са правилни, верни, практични, conceptually/rationally coherent - good & useful.

Some are truly великолепни,
                       
huge, beautiful, vastly productive and innovating

–all in one– 
            titanic ideas, possitive thorium energy ideas!
Големи идеи. Practical/true ideas; says Aristotle - an idea is true, if it corresponds to the facts”;
            yes,
именно pragmatic практичните (R&D) идеи
           
can,

are really able to (competitively)
              
move the world forward (с great технологични скокове; e.g. the Industrial Revolution of the 18-th  & 19-th centuries, the introduction of personal computers of the 70’s & 80’s of 20-th century, the digital IT revolution of 21 century)
           
into a time-space state of
            progress, peace, prosperity & RATIONALITY
           
(for more and more people/individuals; the end result being общ социален просперитет of a nation/region/world -
              
достиган, чрез филантропия, religion, self-sacrifice, parasitism предприемачески innovative & дързък дух, business/capital профитинг, научна/rational methodology/principles, rational T&T self-interest, краетивно co-op).

Some идеи are new, some are old.
Some
са really interesting & увличащи, други са скучни & досадни.
Some are [absofuckinlutely] small!
Съществуват по-прости
(от по-ниско ниво) и по-сложни (от по-високо ниво) идеи/concepts;
           
има и (many perverted) systems of idea(l)s.

*

Някои идеи, са silly, наивни, useless or stupid.

Some are copy-paste подражаване (imitation of an idea).
           
Някои са revolutionary турболентни.
           
Някои - seductive & lustful.
           
Други са wrong or completely/fundamentally wrong/invalid/delusional/абсурдни. Rediculous ideas.

Ала има и [absofuckinlutely]
                       
evil (a set of) ideas (junk thought, conceptually unsustainable, logically incoherent, НЕпрактични, изпразнени от true съдържание, objectivity и/или смисъл sophisms и преливащи псевдо content от пусто в празно),

НЕчисти/НЕчитави & 4Z’s камуфлажни идеи (и идеали/ideologies, too)

irrational & (фатално, terribly) вредни
           
за (and can/do severely harm to) хората!
                       
[носещи за много дълго време the SS щети:
                              stagnation & stagflation - the hallmark of the D&D process of destruction, pain and poverty
]

 



ИДЕОЛОГИЯТА, глупако!
It’s about the ideology,stupid!
За (без)смѝслите of ideologies,
of the
ТРИте вида идеологии:

Yes,
(НЕ)здрав (раз)ум —
(НЕ)здрав смѝсъл (of the IR);
това води или до ПОПУЛИЗЪМ,
или до
РАЦИОНАЛНО behaviour!
It’s about collectivism VS individualism;
it’s all about the
evil (or bad) VS the good!
So,
де факто, lovely Josephine, it’s only BINARY,
the BAD-GOOD alternative
: МИСТицизъм-РЕАЛизъм!
И така, lovely Josephine, какво всъщност означава идеология?
Всяка (ir)rational ИДЕОЛОГИЯ is a SET/набор, lovely Josephine,
of
абстрактни (НЕ)практични философски (not) good/true идеи,
които ПРОИЗВЕЖДАТ а (NOT) good/true = (НЕ)рационална = (IN)coherent ВИЗИЯ за света,
за живота, за свободата, за собствеността, за човека и за (pursuit of) happiness! OK? Get it?
OF THE (IN)COHERENT VISION (ИДЕОЛОГИИ) OF THE WORLD/REALITY!
OF 
THE (IR)RATIONAL PEOPLE’S (IN)COHERENT VISIONS (ИДЕОЛОГИИ)!
 
 
YES, IT’S ALL ABOUT THE MORAL SANCTION OF AN IDEOLOGY!
THE IRRATIONAL IDEOLOGIES VS THE RATIONAL IDEOLOGIES.
THE IR VIOLATING IDEOLOGIES VS THE IR RESPECTING IDEOLOGIES.
[All
the RIGHTS-violating иделогии, lovely Josephine,
са absofuckinlutely основа(ва)ни на КОФТИ moralities,
са absofreakinlutely EVIL идеологии (философии), които
са ИЗТОЧНИК(ЪТ) на all the авторитарното мислене и social диктат(ур)и!]

It’s (always) all about (a set of) [your own] ideas!
Yes, we the ppl, are all ideologically
biased!
Yes, all ppl are full of
systemic biases
within the ideology пространството!
Всяка идеология, lovely Josephine,
no matter if
rational or мистична,
is a set of
ideas, based on principles:
рационални или НЕрационални!

And yes, yes, yes, lovely Josephine,
it is
absolutely important TO BE(come) RATIONALLY AWARE
of your own (философски) biases (пристрастия & предпоставки)!
Yes, there is a rational,
lovely Jos, ала има
и
absofreakinlutely irrational иде(ологи)и!
Всяка иде(ологи)я, if based on irrationality, always fails,
защото it is absolutely INcoherent with the (objective) reality!
There’s only one GOOD ideology – the (truly & fully) rational!
The rational идеология, lovely Josephine,
произвежда истински GOOD (wo)men,
произвежда истински ПРАКТИЧНИ персони,
докато an irrationalМИСТИЦИ = BAD or EVIL humans.
 
Yes, it is all about an ideology of the (un)truth! Absolutely!

So, don’t YOU, lovely Josephine,
be a part of
the Matrix of the irrational (догматична) ideology (доктрина)!
Бъди винаги САМО на страната на the практичната/истинната/rational!

[Don’t be ever a part of a VIOLENT (revolutionary) ideology, stupid!
Всяка coersive иде(ологи)я лайква принципа of the revolution (war)!
Всяка based on coercion идеология is фундаментално evil! Absolutely!
Затова и the соци(де)ологията на Маркс, lovely Jos, is absolutely evil!
So, you should,
lovely Josephine,
stay rationally AWAY from this
evil ideology, bad философия! OK?]
 
 
Of the (un)soundness & (in)correctness – of an ideological doctrine!
Most (of the) ideologies are incorrect & unsound т.е. са МИСТИЧНИ!
Има само one correct (sound) идеология – тази based on rationality!
Yes, there’s the (ir)rational, the (un)sound doctrine, lovely Josephine,
based on (a set of) (
ir)rational values - on which all the ppl act! OK?
Yes, all ppl are (ideologically) biased, дори some да не го разбират!
So, tell me, lovely Josephine, are you
воистина (а не постмодерно!)
rationally or irrationally bias жен(ск)а! That’s what really matters!
Yes, lovely Josephine, повечето от the big (& small) проблеми,
no matter if personal or социални, са причинени от unsound &
incorrect
(i.e. irrational i.e. bad or evil) идеологии, които, lovely Jos,
are based on
мистични (НЕрационални) values (& принципи)!
No, lovely Josephine, не съществуват collective solutions to the
проблемите създавани by those (many) кофти доктрини! ОК?
Има, съществуват
objective solutions, lovely Josephine, само и
единствено чрез knowing & application of the rational философия;
и единствено и само
on (voluntary coop) individualistic равнище!
При
all the versions of (moralities of) егалитаристите, lovely Jos,
всичко е въпрос САМО на догматична irrational вяра, faith(ism)!
Егалитаристите не вярват, че има и трябва to respect the IR!
Егалитаристите не вярват, че всеки човек може и трябва
to determine his own destiny in the way he chooses & can;
to solve his own problems to the best of his own abilities!
Ppl
-според егалитаристите- нямат никакво значение;
всичко
и всеки е ONLY, баси,
в ръцете на [
Голямата (Премъдра) Държава-]God!
(
управлявана от ЕДИН премъдър партиен Great Вожд, баси!)

Huge majority of the (BG) ppl are unobjectively, unsoundly biased:
те са (из)паднали в капана на real (tribalism of) постмодернизма!
{
За съжаление, факт е, lovely Josephine, че и the huge majority
от
the BG  Homo academus (ведно с интелигенцията), lovely Jos,
are
етатистки biased, too! Yes, they are (postmodern) мистици!
Именно затова
the BG Homo academus са подложени на безсрочна
ефективна СТАЧКА – извършвана от БГ pre-студентите! ОК?}
Дебатиране с воистина
irrational (unsound) doctrine, lovely Jos,
is
absofreakinlutely безсмислено (i.e. irrational) действие! Yes!
It’s
La-La Land ideologically bias (мислене, говорене & action)!
It’s the really безсмислено (BG)
словоблудстване – by them ppl,
това идеологическо мислене is unsound, основаващо се само на
mystical wishful thinking of their absofreakinlutely emotionalism!
http://www.robzor.com/rhouse/the(BG)ineffectualintellectual123_files/image376.jpg
And do remember, lovely Josephine,
че всеки
човек с такова (комунално) съзнание (и съответното поведение) 
[no matter his социо-икономически статус within
the (БГ) Strata
is in reality a true looser, an absolutely безсъзнателно
& безотговорно НЕхепи (fe)male [a brother и/или другар(ката) 
 of a 
mystical Сияйно бъдеще of the commons/tribe/group(think)], 
макар, че most possibly, lovely Josephine,
 
такъв (fe)male would фалшиво (delusionall, /налудничаво) pretend 
(за пред the common публиката) just the opposite,
баси?!
Ох, тези great (&
many) irrational smiling face [pretenders]! 
А малка част of them are really evil are guided by an evil идеология!
So, lovely Josephine, beware! Be aware! Be rational, а не мистик! OK?
*
All,
yes all, the important (големите) теми, lovely Josephine,
са идеологически темиof great ideological questions i.e.
of (non-)objective
values! Yes!
Идеологиите, lovely Josephine,
не, не, не са (просто) (въпрос на) (лично) мнение,
but (ir)rational [т.е. (не)практични i.e. (не)морални] goals,
based
on according (sets of) ideas! Всяка значима идеология,
is either
(води към) moral goodness or badness (evilness) i.e.
is either morally rational or
irrational! OK? Get that, lovely?
[Например, мистичната ideology of (интер-)(национал-)сошълism
не е (просто) (въпрос на) (лично) мнение, а е real престъпление!
Yes, absofuckinlutely престъпна е! Really!
Например, religious faith (belief), lovely Josephine,
is an irrational (i.e. not
reality-based) commitment,
which (
през етиката) прониква във всички области на живота -
и в the intellectual,
политическата, economic & естетическата!
Yes, we are talking about (a bad) философия, lovely Josephine,
about
идеологияa set of moral idea(l)s [values, principles]!]

And yes, never, never ever forget, lovely Josephine,
че ти самата
(independently) трябва to (honestly) EARN
the right
to be(come) your favourite thing – here on Earth!
You’ve
to really (by your own self) EARN , lovely Jos, YOUR moral WORTH!

 

 

Най-много човешки жертви, през вековете, lovely Josephine,
                        са дадени,
            защото
people happen to (fight &) kill themselves
                        over
(the spreading and supporting of) (system of) ideas! Absolutely!
                        Идеите, концепциите и
методът на мислене, lovely Josephine,
            са really „кръвно” свързани; are totally interrelated! Yes!
                        Each of these interrelates with the others two! Absolutely! OK?
           
Например,
            заради следните
(ir)rational
            идеи
/концепции
              
[и(ли) идеологии;
            all (set of) ideas, lovely Josephine,
            want TO CHANGE
            the minds of the (many) ppl
]:
                                   религия
(with its pre-conceived religious/мистични/non-objective ideas, values, faith & суеверия),
                                    East ортодоксално
[православно] християнство [& the 1000-летния стълб на Православното християнство (from 21 век onwards) Русия! Омфг!],
                                   
Исус (yes, Jesus is just an idea, a very powerful idea),
           
                        Бог (yes, Jesus, Allah, is just an idea, a very powerful, but wrong idea),
                                    Rome’s катоцилизма,
                                   
ислямизъм, monism,
                                  
(Darwin’s brilliantly awesome idea of)
                                   
evolution,
                                  
маоизма-ленинизма, сталинизма, груповизма, public(good)ness, (irrational) национализъм, расизма, segregation, ксенофобия,
                                   
алтруизъм, collectivism, анархизъм, (интер-националистичнитe идеи of коминтернския) (idiocy of)
                                            
Marxism, (икономически) fascism, (икономически, national-)социализъм, (икономически и „scientific i.e. psyence of Светлото бъдеще на) комунизъм (комунистически национализъм of economics),
                                  
[Комунизъм, Социализъм, Национал Socialism (Naziism; 1000-летния райх), Фашизъм, Progressivism, religionism т.е. the ideology of колективизъм
                                                           всички те,
lovely Jos, absofreakinlutely настояват,
                                                           че if не могат да вземат властта any other way,
                                                           то
(гава) VIOLENCE (REVOLUTION) must be usedfor the common good,  за успеха на Greater than (individual) life Каузата,  for the good of mankind! Баси!
                                                           Ох, тез
’ absofreakinlutely EVIL тоталитарни (ДЕСПОТИЧНИ) общества! Ох, тез’ absofuckinlutely EVIL леви(чари), тез’ absolutely EVIL СОЦиалисти! ]
                                           
                                                          
                                            the (religious) concervatives [, are ppl who искат винаги и на всички да казват, че ТЯХНАТА религия е най-добрата религия (of all other)!
                                                                                         И че религията е от absofuckinlutely фундаментално значение за (просперитета
& identification of) ТЯХНАТА страна/Държава/nation/регион!]
                                  
(radical, лесей-феър) капитализъм,
                                   
идеализъм, материализъм, (патриотарски) национал-шовинизъм/популизъм, (философски) прагматизъм, позитивизъм, spiritualism, (функции на) Държавата/властта,
                                    икономика,
фиат/monopolized money (production),
                                   
централизирана & планова/planned/илюзорна икономика,
                                   
Keynesianism, welfarism,
                                    militarism/warfarism,
империлизъм, меркантилизъм (irrational economic nationalism),
                                    [
primitive] традициите & обичайте,
                                  
(versions of) егалитаризъм, политическо-икономическия смисъл на социално равенство & справедливост/“социална отговорност“,
                                    протекционизъм,
феминизъм, (commie-inter)nationalism,
                                  
(СОШЪЛization i.e. total control &) участие на Държавата в енергетиката, транспорта, banking, здравеопазването, education, science, etc.
                                   
environmentalism, ИНТЕРВЕНЦИОНАЛИЗЪМ,
                                  
multiculturalism, [moral] релативизъм, постмодернизъм, [сошъл] (de)constructionism,
                                  
дългово-дефицитна икономика, политико-монетарен монополизъм,
                                   
централно банкерство, too big to fail,
                                  
инфлация, etc.
                       
VS       {the GOOD ideas of the free market (economics), “the invisible hand/spontaneous order (of thought, ideas and human action), private property (vs public/other property)}.

Yes, има много (философски, идеологически) (set of) ideas, lovely Josephine!

Има колективистични/егалитаристични/етатистки (set of) идеи (collectivism),
           
aла, lovely Жос,
            [thanks a zillion,
че] има и

ideology of individualism -
                                  
{това, in fact, lovely Jos,
                                  
е правилнoто/true/автентично/real
                                   позициониране
/compass на политическата (horizontal) скала/axis/circle:
                                  
left/тоталитаризъм/авторитаризъм/no IR/coercion/НЕпрактичност/контрапродуктивност  
                                            
to/vs  
                                            
right/freedom/autonomy/constitutionally protected неотменимите IR/лесей феър voluntary co-op/practicality/продуктивност;

хората често, lovely Jos,
            се обвиняват един друг,

                        take sides
(или пък се снушават снишават, конформистки/курвенски се снишават/навеждат),
                        наричат
се един друг предатели/хейтъри,
            когато сравняват собствените си
(организирани coherently йерархично или произволно дебелашки, a  system/organization/structure  of !)
              
идеи, values, principles, goals и убеждения/beliefs,
                                           
[особено, когато са организирани в партии/цветове/движения/клубове,
                                            в държавни или в
(intellectually bankrupt) академично-интелектуални/образователни official & mainstream институции]
            ала
usually they (за съжаление)
            are not
истински

checked/validated/verified
              
on reality & history (for universality, practicality and marginality) (of moral relativism),
            by the either of the arguing sides!

                       
[всъщност, психо бръщолевене/small talk;
                             
usually, ирационални & ирелевантни, effortlessly slicing of the content (of a set of ideas; we all have a set of interconnected ideas into our own mind),
                              което се реасемблира и пакетира в нов набор от "понятия
и значения",
                              които придават
“new смисъл на целия set of ideas –
                              intellectual distortion/bending/stretching, context-modulation or cutting through of an idea, then applying Photoshop actions and presenting the result as the original meaning of the idea;

               but time and fantasist’s practical reality, always, in the long-term, lovely Jos, washes this bad taste away!]
                              { например, в БГ училищата & ВУЗ-овете, lovely Josephine,
                       
които са absofreakinlutely very much centrally planed by the командно-административната система of the Establishment
                        i.e.
са унифицирани to promote зубренето & отказ от индивидуалност,
                        на учениците
& студентите им се дава/свежда content without context i.e. dropping the (rreal) context,
                                   [Context is everything, lovely Jos, is absolutely important! True context(ual knowledge) is everything! Really!]
                       
което (ги) прави така, че пасивно & grеyishly да виждат света/reality,
                        като
някакви си отделни, неупорядъчни и НЕлогически интегрирани random факти, bits of chunks, loaded with too much details/information
                       
т.е. безинтересно и пасивно (i.e. wrong, ineffectual) schooling,
                        inconsistency, non-integration,
сивота, emptiness, пълна скука of outdated/irrelevant topics,
                        която произвежда
passive learners/папагали/зубрачи (, които стават the нормата, „добрия пример“, оценявани със най-високите оценки: петици & шестици! Баси!),
                        ала демотивира, дисинтегрира, или направо убива иновативното
/дръзкото/предприемаческото/амбициозното rational (coherent/аналитично) thinking/ризънинг,
                       
вместо (as it should, ought to)
                              да се предлага active & voluntary private education, of individually chosen предмети/преподаватели!
                       
Учителите/преподавателите в днешните държавно managed учебни заведения of all educational levels,
                        правят & представят пред учениците/студентите си същите изводи/материал,
which на тях им е бил представян преди 10, 20, 30 години, по (принципно) същите методики?!
                                   Баси
irrational методологията,
                                   баси знанието,
                                   баси
the wrong process of education of жертвените агнета,
                                               деструкция на личността/
creativity,
                                              
произвеждане на конформизъм и конформисти of socially accepted ways & поведения“,
                                              
ready-made tailoring,
                                               dehumanizing process of equalizing
/унифициране/replicating (ретроградни, вредни) intellectual & културно-emotional манталитет/методи!
                                  
Kak & why очакваме, lovely Jos,
                                  
младите да really имат ability to respond to challenges,
                                  
to have vivid imagination,
                                   to be innovative and

                        to independently make the objectively right choices and to independently take the objectively right decisions,
                                   to (practically) change stuff –
по начин, който 
                                  
да (ги) really (заслужено) води към П&П благоденствие i.e. to flourish?!
                                   WTF, that makes me angry,
                                  
защото твърде много време го менажирах/наблюдавах/изследвах/expirience от първа ръка, в БГ!}
                                  
[втори пример - от doing бизнес:
                                   целта
(of all collectivist mentality) е да представиш образа на предприемача, lovely Jos,
                                  
като the врагъT, лошото, крадливото & деструктивното. Ха! Взимаш едно шимпанзе, даваш му ножица, почва да реже от тук, от там идеи и…резултата е… от Мона Лиза прави, чрез аbstract expressionism,  Нашенската‘ Лиса:
                                   големите днешни
псевдо-предприемачи  в БГ
                                   и още
по-умните корумпирани и злоумишлени политици/синдикатилисти/чиновници, intellectuals-колективисти i.e. statist?!
                                  
Следователно, lovely Jos,

                        да (постоянно) четеш
                                                          
(още от pre-тийнс)
                                                                          (какви?! Например,
the “свещената” book of библията или корана, а?! Баси!)
                                           
книги е важно & необходимо for the успешно development of your own brain (and establishing moral principles, and ; а следователно и your own life),
                                   ала за да истински
learn to objectively & НЕзависимо (т.е. to be able/skilful критично да) р-а-з-с-ъ-ж-д-а-в-а-ш

                        не, не, не стига само да четеш
                                                           ‘
кво да е,

                                                или пък to copy and paste

                        the content (инфо) without putting it into истински context!

                        Без applying истински разум/rationality/ризънинг (т.е. real conceptuality)
                                  
кофтите идеи се absofreakinlutely промъкват изпод килима на one’s own под-съзнание и can превземат цялото съзнание of a human,

                        така, че to irrationally control неговият разум by killing/substituting истинските good ideas & the good method!]

***

Идеите не само, lovely Josephine,
           
че са в пъти much
            more powerful
(т.е. matter much more)
                       
за развитието на човек
            than
(дори) his genetic code,
            ами идеите
(буквално, biologically)
            влияят и shape-ват our ДНК!

                       
[на молекулярно ниво;
                              гените
being turned on and off,
                              based on the exposions of the ideological, moral, working & economic environment;
                              our
mind is neuroplastic; it’s all about neuroplasticity]
Идеите прилагани (и the way & methods на тяхната реализация) into practice,
            the degree of their (ir)rationality
(i.e. (НЕ)morality & (НЕ)practicality)
            matter a lot
                        to the socio-economic level of the individual’s
 

            health, growth and (un)success

            i.e. to the individual’s (faking smiles of) suffering or (true) joy

            т.е.      making човек/character sick
                                   or

making him healthily happy,

in the longer run.

Следователно, lovely Jos,

idea(l)s matter to & shape
                                   the nation’s health, progress and prosperity.

            Заради всичко това,
lovely Jos,
               (the content of) (productive or destructive)
                             
идеите [& идеологиите, doctrines, set of ideas]
                             
са really най-важното & the most [and oсобено, когато become (non-)objective laws they really become a]
                        powerful
нещо in the Universe
                       
на (and -when прилагани as an action into the practice of reality- can & do change)
                       
света/Earth/live of ppl;
            ала these (if to be practical/true/positive)
           
must, absolutely must be put into the right (rational & objective)
           
context [all (set of) ideas can, should, ought to be placed into the rationally right context]
              
and (tested, ) validated with the right (objective) method(odlogy), within the домейна of reality!
           
OK?

*

 

Идеите, lovely Josephine,
            имат
absolutely huge значение
            за всеки
(living and to be born) (hu)man, no matter the socio-economic Strata that one belongs to.
           
Чрез тях всеки (normal) човек
           
се [accordingly]
            self-create
-ва, self-make-ва, self-случва се
                       
as a (concrete) character,
                        as a moral agent
;
           
чрез тях
           
(и)рационално & (не)обективно
            общува [communicate-ва] (socialize-ва се)
              
within all of one’s partnerships - (business, social, sexual, casual, professional)

            приятелства, познанства, colleagues, family, роднинства, etc.
           
И във всички,
            all kinds of
взаимоотношения the (ir)rational/(no)good idea(l)s & ideology (and the method of individual thinking)
                        -placed in the (
НЕ)right context-
            do matter a lot, with the according
(maths - negative or possitive) sign!

Ideas & ideologies (functions of different moralities)
              
всъщност произвеждат the (three) main kinds of human characters & personalities –

            smart/white,
                       
evil/black and
                        mixed
/greyish.

***


Основните political (three and a half) теологии идеологии/доктрини/парадигми [sets of ideas]
            са

           
(the goodness of the free market) капитализъм (individualism),
           
(the evilness of the coercive force & fraud) collectivism [етатизъм; statism]

[войнствен (M-L, хейтърски, coersive) (inter-) (национал-)социализъм/комун(ал)изъм и/или войнствен (dogmatic, prejudiced, хейтърски) religionism/(inter-) (национал-)fanatism,
               e.g.
екстремистката/the delirium теология/доктрина/ideology на ислямизма/Mohammedanism,
               in the name of идолопоклонничеството
към „the Great Allah“ т.е. the absolute божествен фундамента of шариатът, на който безусловно трябва да бъде, Omg, подчинен the life of всеки „праведен”/non-judeo-christian т.е. налице е today юнионизъм между червената петолъчка/звезда и полумесецът
               т.е. между
джихадизма of the (интер-) (национал-)етатистки/егалитаристични (foreign) политики & the религиозно-фанатичния dogmatism; (foreign & вътрешен, политически & икономически) interventionalism & (provoking and creating/manufacturing of the sense of) victimhood(т.е. brotherhood of the victimse.g. the oppressed/„праведните/пролетариата/muslims i.e. психологията of the exploited жертвите“ against „врагът“/„експлоататорът“/„изедникът“/„non-праведният“), носещ disfunctionality/destruction/punishment to a civilized & secular society/nation/region;][the middle of the roaders i.e. the third way т.е. центристите са всъщност един мелез, (morally & intellectually) greyishly compromising трол/“балансьор“, който at large, има (прикрита, маскирана) tendency  към the leftish част от политическия спектър]
              
и

(the badness of свободията/хипизма of) анархизъм (анархо-социализъм, анархо-капитализъм).
           
Нека обобщим.
           
In short, lovely Josephine,

всъщност (на практика) има only 2:
           
лесей феър1 (voluntary human association, free по своята природа; the rational)
              
и(ли)
           
(inter-) (национал)груповизъм2
                       
[the irrational тоталитарно-комунален, държавно-картелен/корупционен/джихадски по своята природа
                              и непоносим (използващ force & fraud) към различното &
the productively efficient/successful/rational]
           
т.е. (ppl, having ideas/ideologies, that are supporting, increasing and promoting)
           
freedom(-lovers)1
                       
[of voluntary individual choice & relationships; in politics & economics,
                              as an end in itself,
                              as a true/valid/coherent general precondition/premise for all human activities; absence of coercion, free to do things
]

vs
                        the (ppl that are in an) alliance
(of the (social-)collectivists & religionists, the ppl/ideologies/political agencies/демократлюбци-груповисти/the assholes, that are)
            against freedom
2! (pro slavery & pro държавна и/или религиозна coercion, marginalizing the (productive) individual and his freedom)

***

Помнете, че (още от времето на John Milton, talking about the freedom of speech and conscience)
            the best way to have
/choose/see the best (практична) idea
            is to have a
(лесей феър) free market of ideas and to
            let the market to [naturally] establish
/choose/регулира/излъчва the best idea - онази, която wins.

Помнете също, че

            morally good/rational or bad/irrational ideas/ideologies
              
can be articulated and expressed/transferred to ppl (мирно и) успешно by the charisma of a human.
            И накрая помнете, че

nothing, което е coercive/involuntary
            can
успешно & истински solve a moral problem!
                       
[днес the most of the БГ политилози, социолози, антрополози, ПР-и, журналисти, интелектуалци and all other kinds of “educators-будители“, това, което искат to educate е, всъщност to negate the individual’s ability to think rationally, logically, critically on objective principles and to act efficiently on them и всичко това го заместват със (obedience to) социални groups & институции т.е. със (the primacy of) социален Дарвинизъм/engeneering/adjustment. Баси (БГ, балканския) tribalism!]
           
Завършвам, lovely Josephine,
            с цитат от
(the famous classical liberal) Lord Acton,
           
който дава дефиниция за класическия (the real) liberalism (of 19 C; later ръководен & supported in the 20C by  последните рицари на класическия либерализъм - Лудвиг фон Мизес и Фридрих Хайек; няма нищо общо със съвремените Liberal (UK)/Democrat (USA)’s parties, които са всъщност the leftish!) -
                        a person “whose
червена polar star is liberty who deems those things right in politics which, taken all round, promote, increase, perpetuate freedom, and those things wrong which impede it. The true [classical] liberal [, ала не и днешното понятие, което всъщност, in political terms, обозначава leftish (leftish-центристка) ориентация) views liberty as an end, not merely as a means; it is a value that is not “exchangeable for any amount, however large, of national greatness and glory, of prosperity and wealth, of enlightenment or morality.”
            Now,
ти си на ход, lovely Josephine.
           
You choose; you should, ought to, always start with yourself (ако, обаче, си преди навършването на една определена възраст, инак - you objectively cannot).

 

 

 

Идеите, мнозинството от [the set of] идеите, lovely Jos,
 (can) (passionately) speak the (their holder’s rational or irrational!) (self-)interest!

 

Я, тук и сега, Omg, да изрицитирам малко, ОМггг, от библията (нал правилно ще ме разберете, а?!):
„Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.

От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?

Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.

Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.

Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.

И тъй, от плодовете им ще ги [раз]познаете.“
[Матей 7]

 

RR: “The irrational (individual, онзи който притежава ирационални ideas/premises/beliefs in his mind)
does/can not like
(камо ли пък to love) the successful and the happy (т.е. efficient/practical/productive/конкурентноспособното in terms of IHS);
it dislike-ва
и/или (прикрито) хейтва in the 4Z’s manner the rational (individual, morality; the rational morality is the morality of success)!”

[His 5K’s mentality/morality мира не му дава, направо го изяжда от вътре, чрез irrational (псевдо) competition/self-interest:
[Я не сакам я да съм (по-)добре;
я сакам Вуте да е
(малко по-)зле (от мен).
I support doing this through държавно-бюрократско/уелферистко leveling/egalitarism/redistribution/”social справедливост & равенство“/помощ.

Мдам, Джозефин, тази БГ поговорка (psychologically) says/summurizies/reveals it all (all the objective badness of the 5K’s).
Please remember also, че мантрата на
 попа,
шопа/селтакиса,
the bad/мухльото/мърлата character and
the
етатиста/groupthink
т.е. ирационалното, no matter how rich or how poor,
винаги, абсолутли always, изповядва the (ирационалната 5К‘s) morality of (doublespeak & dishonesty):
Не ме (блаженно) гледай какво I do, слушай ме (блаженно) какво I speak, чадо!", ала
именно по
their good intentions, good faith и/или talking about the common good делата/results/doings/outcomes -с гарнитура от арогантен конформизъм, нагъл мързел & агресивен 4Z’s паразитизъм-
ще ги very лесно (objectively) разпознаеш, Джозефин -
that is, if you
истински think/hope, че си част от домейна of objective rationality. These категории of ppl
имат low quality (inefficient) results/outcomes (in terms of their IHS статус) in the longer run, а
същевременно има и very much голеееми mouths, which разбира се, че истински speak (up) their corrupt/irrational minds/values/principles & interests.
Защото all
of these (very many, the majority of the BG ppl) doublespeakers/безчестници,
 живеят не както искат и objectively могат - that’s why they тъпо & яко try to dishonestly компенсират това by just (small)talking about their лъжеdream, as if truly happening.
Това е
(the psychology of) second handedness - получаване, Омггг, изживяване на кофти/irrational/wrong/сбъркано/bad type of 2U’s,
because такъв човек in his own life is not, does not feel истински happy (,ала рядко си го признава);
не е живота/ чергата/лайфстайла му такъв какъвто (го very much badly) иска/очаква/hope for и поне feels good говорейки за инверсното - as if, че „really“ (може да) го experience-ва/изживява,
 just by фантазирайки (пред другите) about it. The false аз/identity, което го always drive-ва да се прави на такъв/интересен, какъвто in fact не е! Баси, колко плоско,
колко НЕавтентично, stupid!
Yes, Josephine, много/all хора искат/очакват/hope for/имат false претенции, ала много пъти по-малко (го really) могат (имат истинско покритие зад исканията си) -
основно, защото
they do not understand (the изискванията of a high IHS; the objective & rational method of) how to истински & реално achieve it (това безценно нещо of happiness)!
It’s a matter of objective abilities, capacity, lot’s of consistent rational efforts & productive practicality.
Това е истинската & the only формулата за doublespeak обективно, НЕзависимо и honestly/НЕмошенически/НЕпаразитирайки achieving успех/успеваемост -
in one’s life(time) and in the reality, тук на Земята.

How about (паралелния/the other/отвъдния живот) up (нейде си) in the Skies? How about it, Джозефин!]  

 

Thomas Aquinas: „A man has free choice to the extent that he is rational!“

RR: “The (НЕ)рационалите & (IN)consistent (set of) ideas that всеки човек holds (in his own mind) го uniquely определят as an (ir)rational (раз)личност!
Каквито са твоите
(разбирания of фундаментални/основни/core) idea(l)s (set of ideas), такива са и последиците of  your own изводи, choices, motivations, решения and actions i.e.
your achieved accordingly
(in IHS terms) (UN)successful results & (UN)happy emotions/feelings/усещания/vision (за живота}!
OK, Jos?“

 

(using) Rationality (and ризънинг), lovely Josephine,
              
is the root of all that is (истински ценно and really)
              
good, productive, pleasurable, voluntary and practical/true/valid,
           
а пък irrationality -
                        of all the
сивотата, празнотата, скуката (еднаквостта), evilness,

            паразитиращото, worrying, forceful and delusional/unreal/false!
            Истината (
и реалността), lovely Jos,
            е винаги и само една
[& meaningful],
           
is contextual [true context(ual knowledge) is everything!]
              
и остава неизменна/НЕпроменяема/permanent/unaltered/absolute,
            независимо от whatever аспект и от whatever перспектива it is approached
(by whoever)!

We humans,
            because we are the only
social rational/moral beings on Earth, that are capable, by our nature, of conceptual thought,

of forming/shaping/doing (and предаване между хората и от поколение на поколение, of good/bad, (ir)rational, (im)practical, (im)possible т.е. (im)moral) (set of)
              
ideas,

това означава, че
           
we are really meant to be (as our default state!) free, (thinkers & doers, having такива ideals that are (il)logically и/или (НЕ)емпирично)
              
based/motivated on our (im)moral/(ir)rational self-interest
            т.е. именно това прави възможно
всеки човек да се objectively (селф-)изгради
                             
[и, like it or not,
                              да бъде отговорен
и да SERIOUSLY разплаща his own PERSONAL/PRIVATE действия & последствия в живота си.!
                              All, all is (and should be made
) personal, responsible and serious;

               should, ought to be taken дребнаво, тъпо, mystically, non-meaningfully privately/individually! Absolutely!

               Make it and take it personally & seriously - all of your ideas & achieved results, in the short and the long run],
              
като becomes
           
either a good/креативен
              
or a bad/деструктивен (cannot be beyond good or bad) face and
              
характер/личност/персона (later I’ll talk about the grey/mixed/половинчати  ppl, as a sub-category):
                        there’s,
in reality,

            no (детерминистично предопределена, както, от векове, внушават religionists/subjectivists/nihilists/етатистите т.е. ирационалистите)
                             
dark(est) side of being a human, така както и няма dark side of the Moon/Earth и няма some darkness in (every) light!

Следователно,
            характери
[стики]те на всеки human,
            неговата персона
/характер/properties,

са директно related to his ideas
т.е. идеите на човек (и най-вече метода чрез, който човек придобива & разширява knowledge и chooses/decides, which (set of) ideas са true & practical и кои са false and utopic/мистични/non-objective)
              
определят, in the long run, (изграждат, до една определена възраст, основното стъбло на)

one’s own (firm/strong или weak/НЕволева/слабохарактерна)
              
(раз)личност/житейска философия/светоглед/убеждения/beliefs
              
& действията му:
                        рационални или ирационални,
                        практични или НЕпрактични
,
                        consistent or inconsistent
(морален & интелектуален) (dis)интегритет,  
                        for or against
(мислене в) principle.
                                  
(e.g. for or against the concept/abstract of IR;

                              for or against of притежаване и стопанисване на средствата за производство на capital goods от индивидите или от Държавата/“колективите“, или от both;
                                           
for or against (of прогресивно/flat данъчно облагане и) redistribution of income от a GROUP of  (лесно корумпирием, безпринципен и арогантен) “elite of superiors”/ruling class/”big shots”/номенклатура,
                                                          
built from войнствено настроени & clashing amongst each other посредствени хора, very жадни, агресивни & never shy/скромни за (полит & икономическа) власт;
                                           
for or against управлението на икономиката от една много малка ВСЕВЛАСТНА group of хора (of compromising конформисти & dishonest parasites; тъпи & кофти копелета):
                                            политици, банкери, синдикатилисти, лобисти, и бюрократи,
                                            които се
always фокусират само in the present/short run (в рамките на (1/2 от) мандата си)
                                                          
и нямат (do not care или are not capable of) the long run vision & последствията от техните политики; etc)




*
IT’S (ALL ABOUT) ФИЛОСОФИЯТА, ГЛУПАКО!

[IT RULES ALL THE ИСТОРИЧЕСКИ EVENTS:
ALL THE GOOD & BAD HISTORIC СЪБИТИЯ!

THE DOMINANT IDEAS, LOVELY JOSEPHINE,
IN A NATION/REGION/WORLD
(IN A GIVEN
PERIOD OF TIME
) ОПРЕДЕЛЯТ СЪБИТИЯТА,
А НЕ, НЕ, НЕ (TO BELIEVE IN), LOVELY JOS,
НЯКАКВИ (СИ) МИСТИЧНИ “REVELATIONS”!]

ДА, ФИЛОСОФИЯТА, LOVELY JOSEPHINE,
(NO MATTER IF YOU UNDERSTAND IT OR NOT)
ОПРЕДЕЛЯ ALL OF OUR IDEA(L)S, OF OUR LIFE!
ЗА THE (NON-)FREE MARKET OF IDEA(L)S,
THAT
PRODUCE (NO-)GOOD MINDS OF PPL,
THAT PRODUCE THE (
NON-)FREE ДЪРЖАВИ,
А СЛЕДОВАТЕЛНО И ТАКИВА ОБЩЕСТВА -
В КОИТО ИМА (
НЕ)СВОБОДНИ INDIVIDUALS!
SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE, ARE YOU
FOR THE RATIONAL OR MYSTIC THINKING,
ЗА СВОБОДАТА OR ЗА THE DICTATOR(SHIP)!
[SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE,
DO YOU HAVE, HAVE YOU
SELF-CREATED,
A
RATIONAL OR A CORRUPT(ED) MIND(SET)?]



OF THE PHILOSOPHICAL (NON-)OBJECTIVITY.
OF THE PHILOSOPHICAL GOOD & EVIL;
OF
THE RATIONAL VS THE IRRATIONAL!
OF ФИЛОСОФСКИ (UN)CORRUPTED
MINDS.
OF ФИЛОСОФСКИ (UN)CORRUPTED НАРАТИВ.
OF THE DIFFERENT (SETS OF) REALLY BIG
(
IR)RATIONAL [(UN)PRACTICAL, (IM)MORAL; (UN)SUCCESSFUL] IDEA(L)S.
YES, LOVELY JOSEPHINE, IT’S ALL ABOUT
THE
(IR)RATIONAL MORAL SANCTION OF (A SPECIFIC SET OF) IDEA(L)S!
YES,
LOVELY JOSEPHINE, IT’S ALL ABOUT
THE (IR)RATIONAL BASIS OF (НЕ)РАЗУМНО MORAL & INTEL JUSTIFICATION!
ANY JUSTIFICATION, LOVELY JOS, DEPENDS ON ONE’S OWN
EVALUATION!
[So, where do TOXIC PPL come from?
From the(
ir) IDEAS, DOCTRINES! OK?
Yes, from the(
ir) ФИЛОСОФИИ! Get it?
THE ABSOLUTE [& SYSTEM(AT)IC] [SOCIAL-ECONOMIC] ЗЛОТО, lovely Josephine,
Е
ДОКТРИНАЛНО BASED [ON THE ABSO(FREAKIN)LUTELY IRRATIONAL SETS OF IDEA(L)S]!
[The absolute
доброто, lovely Jos, също е doctrinally based – only on RATIONAL sets of idea(l)s.
Всяка(ква) ДОГМА е ДОКТРИНА (i.e. is an IRRATIONALITY-BASED doctrine), lovely Josephine,
но не, не, не всяка доктрина е догма, макар, че 99.99% от всички main доктрини са догматични!
Всяка ДОГМА е основана на
(radical) (FAITH-based DOCTRINE of) МИСТИЦИЗЪМ i.e. on UNreality!
Съществува (само и единствено) една доктрина, която НЕ е догматична/фанатична, lovely Josephine,
защото е ЕДИНСТВЕНАТА ФИЛОСОФИЯ, която е ОСНОВАНА (САМО) НА РАЦИОНАЛНИ ПРИНЦИПИ,
защото е основана (only) на the principles of РЕАЛНОСТТА & the (UNcompromising protection of) IRs -
това е
ДОКТРИНАТА на НЕрелигиозен (атеистичен) TRUE (= FULLY UNREGULATED) КАПИТАЛИЗЪМ!]

Токсични идеи, токсични хора! People-unicorns! Emotionalism, resentment, мъка, страдания.
Зад всяко кофти мислене/поведение/действие,
lovely Jos, се крие a bad/evil MORALITY!
Зад всякa кофти (НЕрационална, мистична) ЕТИКА се крие bad/evil IDEA (or идеология)!
All the
НЕрационално, НЕ(раз)умно (мислещи) хора, lovely Josephine,
имат (in fact) КОЛЕКТИВистичен манталитет (i.e. МЕТОД на мислене)!
All НЕрационално/НЕпрактично мислещи (& действащи) хора, lovely Jos,
са absofreakinlutely (radical or softer) МИСТИЦИ!
ALL THE BIG SETS OF IDEA(L)S, LOVELY JOSEPHINE,
NO MATTER IF A PERSON
UNDERSTAND IT OR NOT,
ARE (UN)REASONABLY PHILOSOPHICALLY GROUNDED!
ТЕЗИ SETS OF IDEAS (ВЪЗ)ПРОИЗВЕЖДАТ ABSOLUTELY
(IR)RATIONAL (CULTURES OF) (MAJORITY OF) PEOPLE;
THAT PRODUCE
(НЕ)ПРАКТИЧНИ, LOVELY JOSEPHINE,
(SYSTEMS OF) ДЕЙСТВИЯ & (SOCIAL) ОРГАНИЗАЦИИ;
THAT PRODUCE A NATION/
РЕГИОН/WORLD OF EITHER
ИСТИНСКО (INDIVIDUAL AND SOCIAL), LOVELY JOS,
(GREAT) PROSPERITY1 OR DESTRUCTIVE STAGNATION2!
YES, ALL THE
REALLY BIG SETS OF IDEA(L)S, LOVELY JOSEPHINE,
THAT ДЕ ФАКТО СА ФИЛОСОФИИ (ОРГАНИЗИРАНИ В ИДЕОЛОГИИ),
ПОСТАВЯТ (ХОРАТА ОТ) ЕДНА НАЦИЯ, РЕГИОН И(ЛИ) THE WORLD,

НА ПЪТЯ:
ИЛИ
ONTO THE PATH FORWARD TO PROSPERITY1 (IN THE CAPITALISM),

ИЛИ ONTO THE DESTRUCTIVE STAGNATION2 (IN THE SJW ЕТАТИЗМА)!

ДА, LOVELY JOSEPHINE,
ИМА САМО 2 ПЪТЯ ОТ КОИТО ВСЕКИ ЧОВЕК МОЖЕ ДА (IR)RATIONALLY ИЗБИРА:
ПЪТЯТ, КОЙТО ИЗБИРАТ И ПО КОЙТО (ПРИНЦИПНО) ВЪРВЯТ РЕАЛИСТИТЕ ИЛИ
ПЪТЯТ, КОЙТО (ИМ) ИЗБИРАТ И ПО КОЙТО (ПРОИЗВОЛНО) ВЪРВЯТ МИСТИЦИТЕ!
SO, ТИ,
LOVELY JOSEPHINE,
ИЛИ
1 (ЧРЕЗ THE RATIONAL SET OF IDEA(L)S GROUNDED IN REALITY) (РАЗБИРАШ, ЧЕ) САМА
(СПОРЕД ТВОИТЕ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ) СИ ИЗБИРАШ  ПЪТЯ НА (& LIVE YOUR) ЖИВОТА,

ИЛИ2 (ЧРЕЗ A VERSION OF A SET OF КОФТИ МИСТИЧНИ IDEAS) ЗАПОЧВАШ ТЪПО ДА ВЯРВАШ
ЧЕ ВСИЧКО
(ТРЯБВА ДА) ТИ СЕ “ДАВА” ОТ (НЕЙДЕ СИ) ГОРЕ,
И ЧЕ НЕ, НЕ, НЕ ТИ САМА(ТА) СИ ИЗБИРАШ ПЪТЯ,
А ПРОСТО ТИ ВЪРВИШ ПО ПЪТЯ IN (YOUR) LIFE
 
THAT НЯКОЙ СИ (НЯКАК СИ) HAS CHOSEN FOR YOU,
HAS CHOSEN FOR YOU, HAS CHOSEN FOR YOU! БАСИ!
[AND IF YOU DON’T (FEAR &) OBEY ТОЗНЯКОЙ СИ,
ТОГАВА ТИ НЕ, НЕ, НЕ СИ A REALLY
GOOD PERSON,
И ТОЙ ЩЕ (ИМА ПРАВО ДА) ТЕ НАКАЖЕ AS HE CHOOSES!]

 

*
DO
HAVE A LOOK @ THE HISTORY OF MANKIND, LOVELY JOS,
AND YOU SHALL SEE
ALL OF THESE (GOOD or BAD) STUFFS! OK?
YES, IT’S ALL ABOUT THE (UN)
REASONABLE (SET OF) IDEA(L)S!
YES, THERE ARE, LOVELY JOS,
REAL IDEAS VS МИСТИЧНИ IDEAS!
А ОТ ДВЕ
CONTRADICTORY ИДЕИ, TO ПОНЕ ЕДНА ОТ ДВЕТЕ Е ПОГРЕШНА!
SO, YOU OUGHT TO (С КОЛКОТО REASONING ПИПЕ ИМАШ), LOVELY JOS,
UNDERSTAND & CHOOSE WHICH ONE IS TRUE AND WHICH ONE IS (OR BOTH? ARE) FALSE!
THE TRULY BAD/EVIL (
LINE OF) IDEA(L)S, LOVELY JOSEPHINE, ABSOLUTELY ВИНАГИ
ВОДЯТ ДО TERRIBLE РЕАЛНОСТИ; GOOD IDEAS ВОДЯТ ДО PROSPEROUS РЕАЛНОСТИ!

ЗЛОВРЕДНИТЕ ИДЕИ, LOVELY JOSEPHINE,
НОСЯТ ABSOLUTE (BLOODY) EVILNESS:
DICTATOR(SHIP), АВТОРИТАРИЗЪМ Т.Е.
ABSOLUTELY
ИНТЕРВЕНЦИОНИСТИЧНИ
МЕТОДОЛОГИИ НА THE ABSOLUTELY
ЗЛОВРЕДНО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,
ЗЛОВРЕДНА SOCIAL(IST) ДЪРЖАВА,
УТОПИЧНА/ДИСТОПИЧНА СИСТЕМА,
КОЯТО
ВИНАГИ IN THE LONG RUN ТОТАЛНО РУХВА И С ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОСТАВА BLOODY PAINFUL СЛЕДИ!
***

YES, IT IS ALL ABOUT
THE PHILOSOPHY OF (LOGICAL) REASON(ING) OR PHILOSOPHIES OF МИСТИЦИЗЪМ!
YES, THERE IS GOOD STUFF AND THERE’S BAD STUFF, NO MATTER IF A HUMAN ACCEPTS IT OR NOT!
SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE, DO YOU
DESIRE/WANT TO LIVE HAPPILY OR UNHAPPILY?
WELL, LOVELY JOS, IT ALL DEPENDS ON (COMES OUT OF) (YOUR OWN) (IR)RATIONAL
PHILOSOPHY -
IRRATIONALLY VOTING ON A BAD ФИЛОСОФИЯ WILL HURT YOUR LIFE! ABSOLUTELY! OK? GET IT?
THE GOOD
ФИЛОСОФИЯТА ИЗПОЛЗВА FREE SPEECH, ДОКАТО ВСЯКА BAD ФИЛОСОФИЯ – ХЕЙТ SPEECH!
AND NO, NO, NO, TRUTH (I.E. GOOD
ФИЛОСОФИЯ) DOES NOT CHANGE WITH TIME! OK? GET THAT?}

ФИЛОСОФСКИЯТ (GOOD or BAD МОРАЛЕН) КОМПАС!
{Този компас определя и полит-икономическия компас -
на всеки човек
; определя и персоналната му идеология;
определя the good or bad content of one’s own character!
Определя
[как (un)happily всеки човек изживява своя] life!}

Всяка (ir)rational ФИЛОСОФИЯ, lovely Josephine,
is rooted onto: an (ir)rational метафизика1 & епистемология2 (& morality3).
[
Именно етиката, the morality, lovely Josephine, runs our (individual) minds!]
В
сяка философия, if based on (the Standard of) irrationality, always fails;
всяка
иде(ологи)я, if based on (the Standard of) irrationality, always fails,
защото it is INcoherent, lovely Josephine, with the (objective) reality! ОК?
Всяка irrational философия/идеология, lovely Josephine,
може да променя the nation/света – само към ПО-ЗЛЕ!
Всяка
НЕрационална философия се основава, lovely Jos,
на a version of subversive е(сте)тична система:
на принудата, на corrupt minds, на НЕсвобода,
на волята на a great (collective) Master, the (collective) Wizard, баси!
Yes,
ФИЛОСОФИЯТА is THE (good or bad) SOFTWARE, that УПРАВЛЯВА
the (mind of an) INDIVIDUAL, а следователно и the nation/region/world!

BAD or GOOD философия - BAD or GOOD [(ir)rational] individual/нация/регион/world.
*
Само рационалнаТА (the practical) философия e life-affirming философия,
and its POWER is (conceptually) vested in
the individual, not in the collective (God, ruler)!
Само рационалнаТА философия (& its applications into politics & economics), lovely Jos,
е философията на the real (productive, в широк контекст, spiritual & material) success,
that истински МОЖЕ да променя света/nation/регионкъм much, much по-доброТО!
And what about, lovely Jos,
the truly
EVIL (философия)?
How about its own set of ideas?


ЗА THE (SYSTEM OF) ANTI-VALUES (& NON-VALUES) OF THE REAL ЗЛОТО!
ЗА REAL ЗЛОДЕЯ – В THE INDIVIDUAL И(ЛИ) В THE SOCIAL (DARWINISM) CONTEXT!
THE EVIL, LOVELY JOSEPHINE,
IS THE PRIMITIVE, THE TRIBAL,
КОЕТО ВИНАГИ ЗЛОНАМЕРЕНО DESIRES TO ABSOFREAKINLUTELY DESTROY
[BECAUSE OF IT’S ABSOLUTELY IRRATIONALLY IDEA(L)S/BELIEFS, LOVELY JOS]
ALL KINDS OF (REAL) VALUES, БАСИ, И ДА ГИ ЗАМЕНЯ С ANTI-VALUES OR NON-VALUES!
ТОВА Е
НИХИЛИСТИЧНИЯ СВЯТ НА ABSOLUTELY (THE INDIVIDUAL & THE SOCIAL