Do you, lovely Josephine,
(wanna) SEE the (GOODness of TRUE) LIGHT?
Keep on rocking (with)in THE FREE WORLD!
Yes, lovely Josephine, (DO it) ABSOLUTELY!
And
do, do, do KEEP ON FIGHTING, lovely Jos,
FOR (keeping on) FREEDOM & against (the ugliness of) totalitarianism!

ON THE ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF THE CIVILiZED ( = THE MUCH FREER) WORLD,
WHICH IS JUST THE OPPOSITE TO
THE TZARiSM-BASED (EASTeRN) WORLD!
 
THE (NATURAL & GREAT!) Q-U-E-S-T (& PHILOSOPHY-BASED Б-О-Р-Б-А), LOVELY JOSEPHINE,
FOR С-В-О-Б-О-Д-А (, C-A-P-I-T-A-L-i-S-M) & THE PURSUIT OF H-A-P-P-I-N-E-S-S (WILL) NEVER END!
[
FREEDOM (IN THE LAST 250 YEARS!), LOVELY JOS, IS THE GREATEST (WESTERN!) ACHIEVEMENT!]
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE TRULY CIVILIZED GLOBAL COMMUNITY (OF FREE® PEOPLE)!
НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ НА СВОБОДНИЯ (=CIVILIZED, WESTERN) СВЯТ!
 
ВСЯКА FREEDOM(-BASED COUNTRY) IS MUCH, MUCH BETTER THAN (ANY VERSION OF) UNFREEDOM(-BASED COUNTRY)!
БЕЗ THE (REAL APPLICATION OF THE CONCEPT OF)  R-I-G-H-T-S, LOVELY JOS, ХОРАТА НЕ, НЕ, НЕ СА ИСТИНСКИ ХОРА!
ВСЯКА ВЛАСТ, КОЯТО НЕ ПРИЗНАВА И(ЛИ) НЕ СПАЗВА THE INDIVIDUAL RIGHTS Е (TRULY) ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА!
ВСЯКА ВЛАСТ, КОЯТО НЕ ПРИЗНАВА И(ЛИ) НЕ СПАЗВА THE INDIVIDUAL RIGHTS Е AN EVIL IDEAL, LOVELY JOSEPHINE,
WHICH (BASED ON
ЕТИКАТА OF THE TRULY PRIMITIVE) PROMOTES THE REGRESS OF ANY CIVILIZED COUNTRY/SOCIETY!

СВЕТЪТ, LOVELY JOS, СЕ (SLOWLY) ДВИЖИ ОТ ТОТАЛ(ИТАР)НА ДИВАЩИНА КЪМ THE CIVILiZED.
ДОБРОТО, ЦИВИЛИЗОВАНОТО = THE TRULY  F-R-E-E(DOM-LOVING) Х-О-Р-А-Т-А, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ (ще трябва да)
ВОДЯТ TRULY СВЕЩЕННА ВОЙНА СРЕЩУ (ГЛУПОСТТА1, ЗАВИСТТА2 И ЗЛОБАТА3)
НА
ИСТИНСКИ ЗЛО(ТВОРНО)ТО: ОРКИТЕ НА ЗЛ(ОВРЕДНВОЖДОВЕ1, НАРОДИ2 И Д-Ъ-Р-Ж-А-В-И3! ABSOLUTELY!
ДА, НАЙ-ГОЛЯМАТА (ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА!) ОПАСНОСТ
ЗА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ (СВОБОДЕН) СВЯТ, LOVELY JOS,
ДА, ЗА
ЦИВИЛИЗОВАНИЯ (СВОБОДЕН) С-В-Я-Т, Е THE ABSOLUTE (ТЪПАНАРЩИНАТА & ЗЛОБАТА НА) ЗЛОТО!
ЗАТОВА ИМЕННО,
LOVELY JOSEPHINE, ЗЛО(ТВОРНО)ТО MUST BE ELIMINATED, А НЕ, НЕ (ТЪПО!) СЪПОРТВАНО!
ДА, ЗЛОТО, THE ABSOLUTE (= BARBARIAN) E-V-I-L THRIVES (& MAKES BLOODY W-A-R-S), LOVELY JOSEPHINE,
САМО КОГАТО (IT BELIEVES THAT) THE G-O-O-D  IS (TOO MUCH  C-O-M-P-R-O-M-I-S-I-N-G & ТОО) W-E-A-K =
САМО КОГАТО THE GOOD HUMANS НЕ, НЕ, НЕ МУ СЕ ПРОТИВ(ОПОСТАВ)ЯТ ТВЪРДО И БЕЗКОМПРОМИСНО!

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO

THE RIGHT SIDE OF HISTORY! ABSOLUTELY!
 

  
WELCOME TO
ДОМ(ЕЙН)А OF THE FREE(DOM-LOVING) ХОРА =

ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА СВОБОДНИЯТ (= TRULY CIVILiZED) СВЯТ,
КОЙТО Е ОСНОВАН, LOVELY JOSEPHINE,

НЕ НА ДИВАЩИНА И ПРИМИТИВИЗЪМ, А
ON THE OBJECTIVE & UNIVERSAL
VALUES:

THE (ONE & ONLY) GOOD VALUE SYSTEM-
OF CHECKS & BALANCES (= CIVILIZATION)!
[VS
THE TRULY EVIL DOMAIN OF TZARiSM]

OF
THE ABSOLUTE GOODNESS OF THE PRINCIPLE OF REAL(iTY-BASED) LIBERALiSM!

ON THE (RATIONAL PURSUIT OF) ABSOLUTELY R-E-A-L IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE,
OF THE (
TRULY AND FULLY) G-O-O-D (21st CENTURY F-R-E-E & C-I-V-I-L-i-Z-E-D) СВЯТ:
THE WESTERN (MUCH FREER) WORLD (VS THE TRIBALiSM-BASED EASTeRN WORLD)!
 

“GO, GO,
GO (TO THE) WEST!” – ПРЕПОРЪЧВАТ (си) един другиму хора от целия свят.
ALL, ALL, ALL PEOPLE,
И IN THE 20th, И IN THE 21st CENTURIES, LOVELY JOSEPHINE,
ALL PEOPLE
WANT TO (STUDY &) LIVE НА ЗАПАД, А НЕ IN THE EAST(ern dictatorships)=
ИСКАТ ДА (УЧАТ И) ЖИВЕЯТ В (МНОГО ПО-)СВОБОДНИТЕ, А НЕ В UNFREE STATES!
ВСЕКИ (РАЗУМЕН, А НЕ МАЛОУМЕН) ЧОВЕК ПРЕДПОЧИТА (TO LIVE IN) FREEDOM =
ПРЕДПОЧИТА, АКО МУ СЕ УДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ, LOVELY JOS, TO GO, GO WEST! YES!
 
НА ЗАПАД ЖИВЕЯТ, LOVELY JOS, ОКОЛО 1 МИЛИАРД ХОРА = ЗЛАТНИЯТ МИЛИАРД!
ALL
THE IRRATIONAL PEOPLE, OF COURSE, НЕ КОМЕНТИРАТ OR ОТРИЧАТ ТОЗ ИЗБОР,
[=
ТОЗ(OBJECTIVE) ФАКТ, ТАЗ(ОБЕКТИВНА) РЕАЛНОСТ, ТАЗ (ОБЕКТИВНА) ИСТИНА]
WHICH
МИЛИОНИ ХОРА ВСЯКА ГОДИНА, И ПРЕДИ, И ДНЕС, (ОПИТВАТ ДА) ПРАВЯТ! OK?
ДА, ВСЕКИ (ПО-)
РАЗУМЕН (А И НЕ, НЕ, НЕ МНОГО разУМЕН) ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
И
IN THE 20TH, И IN THE 21ST CENTURIES, ИСКА И ТЪРСИ (ПО-)ДОБРОТО, А НЕ (ПО-)ЗЛОТО =
ИСКА И ТЪРСИ ДА (УЧИ И) ЖИВЕЕ IN THE WEST, А НЕ, НЕ, НЕ IN THE TOTALITARIAN EAST!

Да поговорим сега, lovely Josephine,
за the (one & only) REAL(ity-based) ЖИТЕЙСКА Ф-И-Л-О-С-О-Ф-И-Я,
ОСНОВАНА НА (the use of) RATIONALITY, using ones own (РАЗ)УМ AND
ALL
THE RIGHTS INHERENT IN THE NATURE OF A HUMAN (INDIVIDUAL).
НЯМА ПО-ДОБРО за всеки РАЦИОНАЛНО мислещ Човек, lovely Josephine,
от ТОВА да ИСТИНСКИ изживява ЖИВОТА си (really  MEANINGFULLY!)
as a
truly F-R-E-E  human, IN PEACE, in a(n objectively) F-R-E-E  COUNTRY,
И СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ СИ = (до) толкова (до) колкото really може.
ВСЕКИ (РАЦИОНАЛНО) МИСЛЕЩдействащ) ЧОВЕК, lovely Josephine,
и особено ЛИДЕРИТЕ НА (много по-)СВОБОДНИТЕ (democratic) ДЪРЖАВИ,
за разлика от всички (лидери на) TOTALITARIAN (=диктаторски) ДЪРЖАВИ,
ТРЯБВА ВИНАГИ
TO PROTECT THE RIGHTS OF ANY HUMAN (INDIVIDUAL),
КОЙТО, ОБАЧЕ, СЕ НАМИРА В ДОМ(ЕЙН)А НА THE (RATIONAL) MORALITY!
[
Убийството на any (active supporter of) military окупант-агресор е винаги ДОБРОто,
  докато
, lovely Jos, убийството на any мирен гражданин е винаги ЗЛОто! Get that?]
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАНИЯТ СВЯТ, lovely Jos, NEEDS
Световен СЪЮЗ на
LIBERTY-LOVING СИЛИ (в името на установяване на Световен Ред),
чиято ЦЕЛ е: to be ГАРАНТ/СТРАЖ/PROTECTOR OF THE GOOD & TO DESTROY EVIL=
TO truly & fully PROTECT THE RIGHTS: life, freedom, property & the pursuit of happiness!

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE TRULY
(BUT NOT YET FULLY) C-I-V-I-L-i-Z-E-D WORLD,
TO
THE TRULY (BUT NOT YET FULLY) F-R-E-E
(= THE TRULY D-E-M-O-C-R-A-T-I-C) WORLD!
WELCOME, TO THE (MAKING/BUILDING OF)
ОРГАНИЗАЦИЯ OF LIVING, THAT IS BASED
ON TRULY (BUT
NOT FULLY) RATIONALLY
IN
THINKING (& ACTING) ХОРА ПО СВЕТА -
КОЙТО ЧОВЕК Е ПО-ПО-НАЙ-(РАЗ)УМЕН, AND В
КОЯТО ДЪРЖАВА ИМА
MORE (РАЗ)УМНИ ХОРА,
ТОЙ/ТЯ Е ПО-НАЙ-МНОГО СИЛНА,
LOVELY JOS,
IN
MORAL, POLIT-ECONOMIC & MILITARY TERMS!
[VS THE FASCiST IDEA(L) OFСИЛА ЕСТЬ ПРАВО!”,
THAT WANTS TO END
THE (REAL) CIVILIZATION ЗА
ДА TO ESTABLISH (EVIL) TZARiSM, ДИКТАТ(УРА)!]

SO, LET US NOW TALK, LOVELY JOSEPHINE, ABOUT
УНИВЕРСАЛНОСТТА НА РАЦИОНАЛНАТА ЕТИКА=

THE RATIONAL(ITY-BASED = “THE WHITE”) MODEL

THE MODEL/SYSTEM OF THE (ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИЯ) WEST=
THE ONE & ONLY
REAL(ITY-BASED) MODEL OF CIVILIZATION,

КОЙТО МОДЕЛ, LOVELY JOSEPHINE, ОЩЕ OT СОЦ ВРЕМЕТО
ALL THE IRRATIONAL PEOPLE НАРИЧАТ “ЗАГНИВАЩ, БАСИ,
АЛА С-О-Ц-А ИЗДЪХНА, А РАЦИОНАЛНИЯ МОДЕЛ EXISTS &
ПРОИЗВЕЖДА
ABSOLUTELY A-L-L СВЕТОВНИ ИНОВАЦИИ,
КОИТО
ДНЕШНИТЕ (СОЦИАЛИСТИ И) ТОТАЛИТАРИСТИ
СЪЩО (ОПИТВАТ ДА КРАДАТ, КОПИРАТ & ИЗ)ПОЛЗВАТ!
BUT,  LOVELY JOSEPHINE,
YOU
OUGHT TO (BECOME ABLE TO) UNDERSTAND, THAT
(WITH)IN
THE (OBJECTIVE) REALITY, IN FACT, TRUTH IS:
THE IRRATIONAL C-A-N-N-O-T EXIST IN THE LONG TIME -
IT
S ABSOFREAKINLUTELY UNPRACTICAL! YES, REALLY!
YES,
THE IRRATIONAL ВИНАГИ СЕ (САМО)УНИЩОЖАВА,
WHILE
РАЦИОНАЛНОТО (THE GOOD) ОСТАВА И СЕ (САМО)ПОДОБРЯВА!
В СТЕПЕНТА В КОЯТО
ЧОВЕК Е (НЕ)РАЦИОНАЛЕН (IN THOUGHT & ACTION)
В ТАЗ ИМЕННО СТЕПЕН ТОЙ СЕ РАЗВИВА УСПЕШНО ИЛИ РЕГРЕСИВНО!
В СТЕПЕНТА В КОЯТО
ЕДНА НАЦИЯ, ДЪРЖАВА Е ОРГАНИЗИРАНА, LOVELY JOS,
ВЪРХУ (IR)RATIONAL(ITY-BASED) ИДЕИ/ПРИНЦИПИ, ТОЧНО В ТАЗИ СТЕПЕН И
ТЯ
IN THE LONG-TERM ВЪРВИ ИЛИ КЪМ ПРОГРЕС, ИЛИ КЪМ САМОУНИЩОЖЕНИЕ!
  
SO, LET US NOW TALK, LOVELY JOSEPHINE, NOT, NOT,
NOT ABOUT МЕСИАНСКИТЕ (= ANTI) VALUES, BUT

ABOUT THE (TRULY) CIVILIZATIONal  V-A-L-U-E-S =

OF THE INDIVIDual VALUES = ЧОВЕШКИ VALUES =

ЗА ОБЩОЧОВЕШКИ(те) (RATIONAL!) ЦЕННОСТИ!

[THE BASIC VALUES/PRINCIPLE OF AMERICANiSM!]


ON THE (
PRINCIPLE OF THE REAL = SECULARiSM-BASED = NOT RELIGIOUS) C-I-V-I-L-I-Z-A-T-I-O-N,
THE
(MUCH, MUCH MORE) C-I-V-I-L-I-Z-E-D (TODAY’S) PEOPLE (LIVING IN ПРАВОВИ ДЪРЖАВИ) =
РАЦИОНАЛНО (КАТО ЦЯЛО!) IN THOUGHT & ACTION ОБЩЕСТВО/СРЕДА ОТ ХÓРА & ДЪРЖАВИ!

TELL ME, LOVELY JOSEPHINE, WHAT KIND OF A SOCIETY YOU (PREFER TO) LIVE IN -

WITHIN A (MORE KIND OF)
CIVILIZED  ИЛИ IN A (MORE) ДИВ(АШК)О ОБЩЕСТВО, А?
DO YOU, LOVELY JOSEPHINE, (WANNA) SEE THE (G-O-O-DNESS OF T-R-U-E) L-I-G-H-T?
CAN YOU
SEE, LOVELY JOSEPHINE, THE ABSOFREAKINLUTELY E-V-I-L (S-Y-S-T-E-M)?

ПОВЕЧЕТО хора in the world, lovely Josephine,
because MORALLY (& intellectually) TRIBAListic,
(are full of some mystical духовен образ & bad ideas)

са, все още
in fact, ФУНКЦИОНАЛНО НЕГРАМОТНИ
по отношение на
РАЗБИРАНЕТО си (context) ABOUT
ЩО Е ТО ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ & its main
PRINCIPLE OF (application of the) INDIVIDUAL RIGHTS.
If a human cannot REALLY understand (& FULLY accept)
THE (TRULY  G-O-O-D!) PRIINCIPLE OF THE INDIVIDUAL RIGHTS,
тогава тоз човек CANNOT UNDERSTAND РАЗЛИКАТА между това
кое е
REALLY цивилизованото и кое е REALLY див(ашк)ото, баси?!
Ох, това
ПРЕВРАТно (= SICK MIND) ТЪЛКУВАНЕ/ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, баси!
Такъв човек лесно може да се превърне в (морално-идеен) мерзавец.
So, tell me, lovely Josephine, are you a rational or an irrational human, a?
DO YOU, LOVELY JOSEPHINE, (WANNA) SEE THE (GOODNESS OF TRUE) LIGHT?
CAN Y
-
O-U SEE, LOVELY JOSEPHINE, THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL (SYSTEM)?

SO, WELCOME TO THE (PHILOSOPHY OF) INDIVIDUALiSM, NATURAL RIGHTS, LOVELY JOSEPHINE,
[
ИНДИВИДУАЛИЗМЪТ СЕ ОСНОВАВА САМО НА THE REAL(ITY OF) SECULARiSM-BASED ИДЕОЛОГИЯ,
КОЯТО НАПЪЛНО ПРИЕМА & ИЗГРАЖДА SOCIETY НА ПРИНЦИПА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА!
СЪЩНОСТТА НА ТАЗ GOOD ФИЛОСОФИЯ (& IDEOLOGY) IS THE RATIONAL(ITY-BASED) ПРИНЦИП!
ТОВА Е ФИЛОСОФИЯ В КОЯТО (THE  L-I-F-E OF ANY) Ч-О-В-Е-К IS THE HIGHEST ABSOLUTE VALUE!]
WELCOME TO THE TRULY GOOD & УНИВЕРСАЛНИТЕ ИДЕИ (VALUES) OF THE ENLIGHTENMENT!
[VS  THE EVIL (PHILOSOPHY OF STATiSM-BASED) PATERNALiSM = THE (PHILOSOPHY OF) TZARiSM,
КОЯТО
IS  A-L-W-A-Y-S  BASED ONTO A VERSION OF MYSTICiSM ИДЕОЛОГИЯ ( = COLLECTIViSM)!
THE ESSENCE OF (INCREASING) MYSTICiSM IS (INCREASING) RESENTMENT & НИХИЛИЗЪМ! YES!
ТОВА Е ФИЛОСОФИЯТА В КОЯТО (THE L-I-F-E OF ANY) Ч-О-В-Е-К  IS NOT, NOT ЦЕННОСТ, БАСИ!]
THE CIVILIZED (SOCIAL CONSTRUCT), LOVELY JOSEPHINE, IS THE RATIONAL (SOCIAL CONSTRUCT).
THE ДИВА(ШКА)ТА - IS THE IRRATIONAL = IS THE ABSOFUCKINLUTELY (PURE) EVIL! GET THAT?
INDIVIDUALiSM ПОСТАВЯ АКЦЕНТА ВЪРХУ THE INDIVIDUAL, ДОКАТО TZARiSMВЪРХУ ЦАРЯТ!
ВСЯКА ВЛАСТ, КОЯТО НЕ ПРИЗНАВА И(ЛИ) НЕ СПАЗВА THE RIGHTS Е ТОТАЛИТАРНА ДИКТАТУРА!
ВСЯКА ВЛАСТ, КОЯТО НЕ ПРИЗНАВА И(ЛИ) НЕ СПАЗВА THE RIGHTS Е ФАШИЗОИДНА ДИКТАТУРА!
ОБЩЕСТВО, КОЕТО
IS NOT BASED ON INDIVIDUALiSM (= А COLLECTIViSM-BASED SOCIETY, TZARism)
IS
DOOMED TO FAILURE, LOVELY JOSEPHINE, IS DOOMED ДА КАТАСТРОФИРА! YES, ABSOLUTELY!

On the (path to ACHIEVing) REAL CIVILization.
On the
(people of) ЦИВИЛИЗОВАНИЯ (= бял) СВЯТ.
On the 21st century, lovely Josephine, TRULY  G-O-O-D
(= anti-
TZARism, anti-WARfare) Ф-И-Л-О-С-О-Ф-И-Я & MENTALITY.

THE (SELF-)MAKING OF ANY (GOOD, BAD OR EVIL) HUMAN (SOCIETY)!
The INDIVIDual, ЧОВЕКът, any human, има (DIFFERENT) V-A-L-U-E-S &
EVERY HUMAN (MAMMAL) IS PURSUING HIS OWN (SELFISH) E-G-O,
THAT
CAN BE (DONE IN A) RATIONAL OR IRRATIONAL (WAY)! Yes!
YES, ХОРАТА ИМАТ & (ПРЕСЛЕДВАТ!) rational & irrational ИНТЕРЕСИ,
(
всеки човек pursues his (ir)rational values/интереси to the best of his abilities)
BASED, LOVELY JOSEPHINE, ONTO THEIR (
IR)RATIONAL MORALITY!
[
По тоз начин се из(г)раждат the (ir)rational общества, системи, държави!]
Човекът възПРИЕМА всичко за (живота на хóрата по) СВЕТА,
за (
не)свободата, за property, за (не)щастието чрез/през своите
(ir)rationality-based ( = good, bad or absolutely зловредни), lovely Josephine,
(
придобити) (set of) и-д-е-и = (set of) ц-е-н-н-о-с-т-и = (set of) п-р-и-н-ц-и-п-и =
 
М-О-Р-А-Л-н-и (духовни) основи = основни (и)рационални п-р-и-н-ц-и-п-и

идейно-морални (философски) (in)coherent възгледи на human(ity): realist VS мистик=
РАЦИОНАЛНИ (reason-based) убеждения vs IRRATIONAL (dogma-based) вярвания =
РАЦИОНАЛНИ (reason-based) ИНТЕРЕСИ vs IRRATIONAL (dogma-based) ИНТЕРЕСИ!
Да, in the REAL(ity of the) WORLD, lovely Josephine,
(forever) съществуват истински ДОБРИ (разУМНИ), BAD (stupid) & EVIL (мерзавци) хóра!
ДОБРИте хора
мислят (истински) рационално и вършат добрини (благодат), lovely Josephine,
докато МЕРЗАВЦИте, because based onto an IRRATIONAL (faith-based) PHILOSOPHY,
ПРИЧИНЯВАТ вреди, щети, злини (войни = bloody) мъка, болка и АДСКА разруха!

OF THE REAL (MORAL) БЛАГО(ДАТ)!
OF THE
REAL (TODAY’S) GOOD(NESS)
IN THE (TRULY! CIVILIZED) WORLD =
ON THE (
REALITY-BASED) ПРИНЦИПЪТ
OF (THE ONLY REAL) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
(ORGANIZING) THE WESTERN SOCIETY!
[=
THE WESTERN PHILOSOPHY, SET  OF  I-D-E-A-S:
THE (HUMAN) INDIVIDUAL (MUST BE; IS) ABOVE ALL!” =
СУВЕРЕННАТА (УНИКАЛНА И БЕЗЦЕННА) ЛИЧНОСТ!
[VS ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО (“РАЗТВАРЯНЕТО”) НА ЧОВЕКА, LOVELY JOSEPHINE,
WITHIN THE (ВЧЕРАШНОТО &) TODAY’S COLLECTIViSTIC (= EVIL) SOCIETY:
“THE
COLLECTIVE/STATE/РОДИНУ (MUST BE; IS) ABOVE ALL! ABSOLUTELY!”]

ТАЗИ
ABSOLUTELY ИСТИНСКИ ВАЖНА ТЕМА E

В ЗАЩИТА, LOVELY JOSEPHINE, НА ЧОВЕКА, THE INDIVIDUAL (vs COLLECTIViSM)!
YES
, ТАЗИ ТЕМА, LOVELY JOSEPHINE, Е В ЗАЩИТА НА (ИСТИНСКИ) Д-О-Б-Р-О-Т-О,
НА ЦЕННОСТИТЕ НА THE (TRULY RATIONAL = THE TRULY HUMAN) CIVILIZATION!

ДА, ТАЗТЕМА E В ЗАЩИТА, LOVELY JOSEPHINE, НА THE BEAUTIFUL ДОМ(ЕЙН)ЪТ OF
THE REAL(ITY AND THE RATIONALITY BASED) СВЕТОВНАТА Ц-И-В-И-Л-И-З-А-Ц-И-Я:

LEADING
THE WORLD TOWARDS (YET MORE) INNOVATION, WEALTH & PROSPERITY,
BASED ON THE RATIONAL ПРИНЦИПЪТ OF THE INDIVIDUAL RIGHTS (VS TZARiSM)!
THE (
ABSOLUTELY GREAT IDEA OF) WESTERNiZATION = MODERNiZATION =
                 
СРЕДА НА REAL(LY SUSTAINABLE!) PEACE, PROGRESS AND PRO(S)PER(I)TY =
THE (ONLY CIVILIZED =) CAPITALiSM-BASED PRINCIPLES (VS COLLECTIViSM)!
[vs
ШАЙКАта на истински мерзавци, lovely Josephine, who dream of имперски амбиции,
and
want да преразпределят света по техния absofuckinlutely EVIL калъп, баси! Omfg!]

          
THE
CIVILIZED (PART OF THE) WORLD VS THE TYRANNIC (PART OF THE) WORLD!
THE (REAL) CIVILIZATION, LOVELY JOSEPHINE,

IS (
BASED ON) THE (BETTER) WEST(ERN) SYSTEM OF CAPITALiSM
VS
THE EVIL ALTERNATIVE:
THE TZARiSM SYSTEM, COLLECTIViSM!
[АВТОКРАЦИИТЕ of the 21st century are being MODERNized, lovely Josephine,
by the (use of the money & technologies of the)
West(ern world = демокрациите) =
that is
the evil CONSENSUS pragmatism of the West(ern populist POLITicians)!]

ДА, НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,
   
ЗА ЦИВИЛИЗАЦИОННАТА ПРОПАСТ (& ПРАЗНИНА), БАСИ,

   МЕЖДУ REALLY РАЦИОНАЛНОТО И ИРАЦИОНАЛНОТО,
  
МЕЖДУ REALLY THE WEST(ern) VS THE EAST(ern) WORLD,
   МЕЖДУ ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИЯ VS THE ASIA(n) WORLD!
 

Да, СЪЩЕСТВУВА, lovely Josephine,
не, не, не релативистична, а де факто
истинска ЦИВИЛИЗАЦИОННА ПРОПАСТ
,
между INDIVIDUALism и TZARism/GODism,
между really
ДОБРОТО и ЗЛО(ТВОРНО)ТО,
между
RATIONAL и IRRATIONAL организация на общество,
между
the WEST(ern) vs the EAST(ern) (визия за the) WORLD!
THE WESTERN WORLD (and its VALUES, CULTURE & NARRATIVE), lovely Josephine,
  

as a
POLITical (democratic) organization е НЕдобро (за the civilized хора) нещо,
защото
НЕ, НЕ, НЕ е истинска СВОБОДА (= the TRUE application of the IRights)
ала the WEST(ern, ЕС, Евро-Атлантическия world/culture/narrative), lovely Jos,
(SHOULD  N-O-T  &)  C-A-N-N-O-T  BE  M-O-R-A-L-L-Y  EQUIVALENT,
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ EQUIVALENT & ПОЛИТИЧЕСКИ EQUIVALENT,
с НЯКОЯ (си) истинска държава-ДИКТАТУРА (by a rational person)! ОК?
Защото, lovely Josephine,
the WEST(ern, ЕС, Евро-Атлантическия world, the Western culture & narrative),
за разлика от ВСЯКА
YESTERDAY’s & TODAY’s evil (version of a) DICTATORSHIP,
is MUCH, MUCH closer to THE MOST IMPORTANT MORAL & POLITical P-R-I-N-C-I-P-L-E
за
rational ORGANIZATION of a society = THE (UNIVERSAL) INDIVIDUAL  R-I-G-H-T-S!
Всяка (main political line на any) DICTATOR(ship) is not, not, not rational = is IRRATIONAL!
Да, има хора, lovely Josephine, ДЕБИЛИ, които because truly I-R-R-A-T-I-O-N-A-L,
(
un)consciously зловредно E-Q-U-A-T-E (= regard as the same, приравняват, уеднаквяват)
the West(ern civilized world) with the диващината of тоталитарната система & narrative!
That is a FALSE
EQUIVALENCY. And you, lovely Josephine, MUST absolutely CLEARly
 
understand1, know2 & differentiate3 it! Това е very, very much важно! OK? Get that?
В една (по-)ЦИВИЛИЗОВАНА държава you have the FREEdom TO CHOOSE, lovely Jos,
how to (
honestly & productively) LIVE your LIFE! В тоталитарна странаyou C-A-N-N-O-T!

  VS
И ДА, ТАЗТЕМА E СЪЩО ТАКА И В ЗАЩИТА, LOVELY JOSEPHINE,
АУУУ, ТИ ДА ВИДИШ, НА
ЛУКАВАТА, САТАНИНСКАТА, АЛЧНАТА И НАЙ-ВЕЧЕ
ЗАГНИВАЩАТА И УЖАСНАТА
(CAPITALiSM-BASED) АМЕРИКА/USA, WHICH ВЕДНО

С
THE REST OF THE WEST(ERN WORLD), СПОРЕД (THE EVIL) ИДЕОЛОГИЯТА OF TZARiSM,
 
БИЛИ (ОЩЕ ОТ МАРКС…ТА ЧАК И ДО ДНЕС) В-Е-Ч-Е  ABSOLUTELY  З-А-Л-Я-З-В-А-Л-И, ОМФГ,

ЗА РАЗЛИКА ОТ THE TODAY’S ВЕЛИК EAST(ERN WORLD), КОЙТО (ТЕПЪРВА) СЕГА (БИЛ) ИЗГРЯВАЛ -
В МОРАЛЕН, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ AND ЕСТЕТИЧЕСКИ (Т.Е. ФИЛОСОФСКИ) КОНТЕКСТ!
[IN FACT, И ПРЕЗ 19-ти, И В 20-ти, И ДНЕС ПРЕЗ 21-ви ВЕК, LOVELY JOSEPHINE, AMERICA/USA,
ПОРАДИ (RATIONAL) ФИЛОСОФИЯТА СИ, ВСЕ ОЩЕ, IS THE FREEST COUNTRY IN THE WORLD
ЗА РАЗЛИКА ОТ (CRAZY КОНСПИРАЦИИТЕ НА) ALL THE VERSIONS OF TODAY’S МИСТИЦИТЕ!

IN
FACT, И В 20-ти, И ДНЕС ПРЕЗ 21-ви ВЕК, LOVELY JOS, THE UNITED STATES OF AMERICA,
ВЪПРЕКИ ГРЕШКИТЕ, КОЙТО Е ПРАВИЛА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ (КАТО ВСЯКА ДРУГА ДЪРЖАВА!)
Е ДЪРЖАВАТА, КОЯТО MAKES THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE IN, ЗАЩОТО ИМЕННО:
USA РЕГУЛИРА СВЕТОВНАТА (ГЕО)ПОЛИТИКА, КАТО ГАРАНТ СРЕЩУ
EVIL ДИКТАТОРИ &
USA ПРАВИ НАЙ- ГОЛЕМИТЕ СВЕТОВНИ ИНОВАЦИИ, КОИТО ЦЕЛИЯ СВЯТ (ИЗ)ПОЛЗВА
ЗА
ДА СЕ ПРИДВИЖВА НАПРЕД КЪМ ПО-ДОБРО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ! YES, ABSOLUTELY!]
YOU SHOULD (BE ABLE TO) UNDERSTAND, LOVELY JOSEPHINE, ЧЕ IT’S ABSOLUTELY TRUE:
ВСЕКИ НАРОД, ВСЯКА ДЪРЖАВА, ЗАСЛУЖАВА (= ИМА) СЪДБАТА & ПОЛИТИЦИТЕ СИ,
КОИТО (IN FACT) ИМА (= СИ ИЗБИРА)GOOD, BAD or (ultimately) EVIL(ness) YES, absolutely!
YES, LOVELY JOSEPHINE, THE CIVILIZED (SYSTEM), BECAUSE (MUCH MORE) R-A-T-I-O-N-A-L,
[= BASED ONTO THE ONLY GOOD PHILOSOPHY OF THE PROTECTION OF THE INDIVIDUAL RIGHTS]
ВИНАГИ (ще) ПОБЕЖДАВА ДИВ(ашк)ОТО (TRIBAL, ВАРВАРското, TZARism) = THE IRRATIONAL!


Всеки [CIVILized  = RATIONALLY (с)мислен] човек иска да (може да) ЖИВЕЕ (по-дълго), lovely Josephine,
иска да (може да) живее СВОБОДНО, свободно и БОГАТО да бъде really HAPPY ЧОВЕК! Yes, absolutely!
       
    
Да, ЦИВИЛизованото (свободолюбивото) is based on the PRinciple of PROTECTion of the Individual RIGHTS!Когато
ТАЗ (rationality-based) ИДЕЯ е ПРЕОБЛАДАВАща (в едно общество) в един регион, lovely Josephine,
  
то(гава) тя се превръща в really ДОБРА (for the -lives of the- people) ИДЕ(ОЛОГИ, RATIONAL(ity-based) ФИЛОСОФИЯ = ДОБРОТО! Yes, lovely Jos, absolutely!
  
Yes, lovely Josephine, this is THE (IDEAL OF THE TRULY) INDIVIDUAL-FIRST (ЧОВЕКЪТ НАД ВСИЧКО!) M-E-N-T-A-L-I-T-Y, which ИЗИСКВА (= is a PRODUCT of)
a (
lot more) RATIONAL(ity-based) MORAL, CULTURAL (= PSYCHE) & PHILOSOPHICAL ЗРЯЛОСТ (отколкото днес е налична в almost all държави по света),
  
което да издигне като ОСНОВНА ИДЕ(ОЛОГИ(= да се фокусира на) THE (achieving of) PERSONAL HAPPINESS (in the life & work) OF THE INDIVIDUAL:
(ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЯТ ОСНОВАН НА ИСТИНСКО) С-В-О-Б-О-Д-Н-О  &  С-П-Р-А-В-Е-Д-Л-И-В-О ДВИЖЕНИЕ НА И-Д-Е-И1, К-А-П-И-Т-А-Л2 И Х-О-Р-А3!
[ИРАЦИОНАЛНО МИСЛЕЩИДЕЙСТВАЩИ) ХÓРА, КОИТО ИМАТ IRRATIONAL ИДЕ(ОЛОГИ)И, LOVELY JOSEPHINE, MUST BE ОГРАНИЧАВАНИ В ДВИЖЕНИЯТА СИ!]

ТОВА именно е THE RATIONAL ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА, която (да се върти в главите на мнозинството хóра in a nation/state и) е BASED ON (& used for)
LIVING
A (FLOURISHING) LIFE - IN СВОБОДА, PEACE, BASED ON PRIVATE PROPERTY, THE RULE OF LAW & (THE PURSUIT OF) H-A-P-P-I-N-E-S-S =
(ФИЛОСОФИЯта OF) THE AMERICAN (= THE USA) WAY OF THINKING – CARING ABOUT FREEDOM, THE RULE OF LAW & (the pursuit of) HAPPINESS!

ТОВА е ФИЛОСОФИЯта OF INDIVIDUALism = OF LIVING (HAPPILY) on Earth, в реалността (а не, не, не living within a version of mysticism)! OK? Get it?
ТОВА е ФИЛОСОФИЯта OF (achieving real) SUCCESS, НА (moving towards real) ПРОСПЕРИТЕТ & ПРОГРЕС = THE PHILOSOPHY OF THE  G-O-O-D!
ТОВА е ФИЛОСОФИЯта, КОЯТО ИСТИНСКИ (& НАЙ-МНОГО ОТ ВСИЧКО) ЦЕНИ ЧОВЕШКИЯ (INDIVIDUAL) Ж-И-В-О-Т! YES, ABSOLUTELY!
ФИЛОСОФИЯТА OF INDIVIDUALiSM, LOVELY JOSEPHINE, IS TRULY COHERENT (& CONSISTENT) WITH THE OBJECTIVE  Р-Е-А-Л-Н-О-С-Т-Т-А
AND
(THE REAL) ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА = BASED ON (НАЛИЧИЕТО НА) СВОБОДА1, THE (RATIONAL) LAW2 & МИР3 - ИМЕННО, ИМЕННО
ЗАТОВА ПРОИЗВЕЖДА REAL PROFIT, PROGRESS & PROSPERITY FOR THE PEOPLE OF THE NATION (РЕГИОН, WORLD)! YES, ABSOLUTELY!
A
КОЯ, КОЯ, КОЯ Е ФИЛОСОФИЯТА, LOVELY JOSEPHINE, КОЯТО Е ABSOFREAKINLUTELY (ТОЧНО!) THE OPPOSITE НА философията of INDIVIDUALism? Well, lovely Josephine,
        
                      
ТОВА Е THE EVIL (irrationality-based) ФИЛОСОФИЯта, която е ОСНОВАна на THE EVIL T-Z-A-R-i-s-m  S-Y-S-T-E-M = ДИКТАТ(ура), ИМПЕРZКИ амбиции & много ПРОСТОТИЯ =
        СВЕТЪТ, В КОЙТО THE INDIVIDUAL IS S-W-A-L-L-O-W-E-D BY “THE GREATEST ENTITY”, СВЕТЪТ, В КОЙТО THE INDIVIDUAL IS SWALLOWED BY THE TZAR(-STATE):
        ОБРАТНИЯТ СВЯТ НА ТОЗ’ OF THE (PROTECTION OF INDIVIDUAL) RIGHTS = THE (EVIL) RULE OF TOTALITARIAN(iSM) = THE (EVILNESS OF) HEIL CAESAR WORLD =
       НЕЦИВИЛИЗОВАНИЯТ (= ИСТИНСКИ ДИВАШКИ ) ИЗБОР ЗА И-З-(-Г-)-Р-А-Ж-Д-А-Н-Е  НА (НЕСВОБОДНО) ОБЩЕСТВО & ДЪРЖАВА = ЦАРизъм = TOTALITARIANism =
       A GROUP OF IRRATIONAL(ITY-BASED  S-E-T  OF IDEAS НА) ХОРА, ПРЕДСТАВЯЩИ СЕ КАТО (наУЖким CIVILIZED &) DEFENDING THE RULE OF LAW, LOVELY JOSEPHINE,
       BUT WHO ВСЪЩНОСТ (in fact!), CREATE & ИЗПОЛЗВАТ такива (evil!) ИНСТИТУЦИИ & ЗАКОНИ, КОИТО coercively НАЛАГАТ their’s (evil!) VIEW ЗА СВЕТА & LIFE (OF A SOCIETY) =
       ТАЗИ ФИЛОСОФИЯ Е НАЙ-ОПАСНОТО НЕЩО IN THE (20th & 21st CENTURY) WORLD  = THE EVIL SYSTEM, КОЯТО ВИНАГИ СЪПОРТВА & ПРОИЗВЕЖДА, LOVELY JOSEPHINE,
        ABSOFUCKINLUTELY ОГРОМНИ (MORAL, POLITICAL AND ECONOMIC) CORRUPTION1, CHAOS2, WAR(FARiSM-BASED MENTALITY)3 & ГЕНОЦИД/TERRORiSM4! YES, REALLY!
        THIS IS, LOVELY JOSEPHINE, THE ABSOFUCKINLUTELY ЗЛОТВОРЕН FASCiST IDEA(L), THAT IS BASED ON THE EVIL PRINCIPLE OF “СИЛА ЕСТЬ ПРАВО! ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
                                                                                                

                                                                                               
   
                                                             

                                   ВСЕКИ ТИРАНИН (ДИКТАТОР), LOVELY JOSEPHINE, ИМА БЕЗКРАЙНА ВОЛЯ/HUNGER/ЖАЖДА ЗА ABSOLUTE ВЛАСТ,
                                     
                                   THAT WANTS TO END THE (REAL = GOOD) CIVILIZATION ЗА ДА TO ESTABLISH (E-V-I-L) TZARiSM, ДИКТАТ(УРА)!
                                   ВСЯКА (IDEOLOGICAL AND POLIT) ВЛАСТ, КОЯТО НЕ ПРИЗНАВА И(ЛИ) НЕ СПАЗВА THE RIGHTS Е ТОТАЛИТАРНА!
                                   ВСЯКА (IDEOLOGICAL AND POLIT) ВЛАСТ, КОЯТО НЕ ПРИЗНАВА И(ЛИ) НЕ СПАЗВА THE RIGHTS Е ФАШИЗОИДНА!
                                   ANY (YESTERDAY’S & 21st CENTURY’S) TZAR ТОТАЛ(ИТАР)НО ЦЕНТРАЛИЗИРА THE POLIT1 AND ECONOMIC2 POWERS!
                                   THE FREE(dom-based) ECONOMIES, LOVELY JOSEPHINE, ALWAYS WIN AGAINST THE TZAR(ism-based) ECONOMIES!
                                   YES, ANY (VERSION OF YESTERDAY’S OT TODAY’S) TZAR'S (CLOSED) ECONOMY ALWAYS FAILS IN THE LONG-TERM!
                                   ВСЕКИ ТИРАНИЧЕН РЕЖИМ AND ITS TZAR'S ECONOMY ВИНАГИ ЗАВЪРШВА С ТОТАЛЕН КОЛАПС! YES, ABSOLUTELY!]
                                                                      
                                                                  
ТОЗ’, КОЙТО THE (GREAT!) TZAR (РЕШИ ДА) БЛАГОСЛОВИ, ТОЗ’ ЧОВЕК НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА (ДРЪЗНЕ ДА) ПРОКЛИНА! YES!
                                                                   ТОЗИ, КОЙТО THE (GREAT!) TZAR (РЕШИ! ДА) ПРОКЛИНА, ВСИЧКИ ЛОЯЛНИ (ЦАРСКИ) ПОДАНИЦИ ТРЯБВА TO CURSE! YES!
              WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE ABSOLUTE ЗЛОТВОРНОТО – В МОРАЛА, ИДЕОЛОГИЯТА, ПОЛИТИКАТА И ИКОНОМИКАТА OF A STATE, OF A UNION!
              СВРЪХ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА (= 100% STATiSM) ВИНАГИ ПРОИЗВЕЖДА/СЪПОРТВА, LOVELY JOSEPHINE, ЗЛОТО AND ITS СВРЪХ (РЕГУЛАЦИИ AND) КОРУПЦИЯ!
              WELCOME TO ДОМ(ейн)ЪТ НА (THE 20th & 21st CENTURY) ЗЛО(ТВОРНО)ТО, (THE 20th & 21st CENTURY) ПЛАТФОРМАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ABSOLUTE ЗЛОТО:
              ВОЛЯТА НА НАЦИЯТА Е (= ВОЛЯТА НА THE GREAT TZAR/FATHER И Е) НАД ВСИЧКО & ВСЕКИ!- РЕАЛИЗИРА СЕ ЧРЕЗ (ИЗ)ПОЛЗВАНЕТО НА (ГРУБАТА) СИЛА!
              [ANY MORAL (= RATIONAL = PRACTICAL = HONEST) HUMAN (& STATE) SHOULD NEVER DO ANY BUSINESS WITH THE EVIL HUMANS (& STATES)! ABSOLUTELY!]
         
                                                            SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE IDEA(L),
                                                            THE IRRATIONAL(ITY-BASED) IDEA(L) OF MYSTICiSM,
                                                            TO THE EVIL(NESS OF PATERNALiSM-BASED) GODDiSM =
                                                           ЗЛ(ОТВОРНБЕЗГРАНИЧЕН ГЛАД ЗА (STAYING IN) ВЛАСТ!
                                                           
                                                           WELCOME, TO A (TRULY EVIL) VERSION OF TRIBALiSM,
                                                           WHICH ПРОМОТИРА ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА  OF  T-Z-A-RiSM!
                                                           (= THE INVERSE OF THE WESTERN (CIVILIZED) VALUE SYSTEM)
                                                   
                              
THE OLD IMPERIAL(iSM-BASED) M-E-N-T-A-L-I-T-Y AND C-U-L-T-U-R-E OF TZAR(iSM): “THE TZAR IS DEAD!
                           
  LONG LIVE THE TZAR(iSM)!” = НЯКОЙ ДРУГ ЩЕ ГО СМЕНИ…И ТОЛКОЗ! КАКВО ТУК ЗНАЧИ НЯКАКВА СИ ЛИЧНОСТ!
                              IT IS ALL ABOUT THE (EVILNESS-BASED = TOTALITARIAN) S-Y-S-T-E-M! YES, СИСТЕМАТА IS THE REAL EVIL!
                                        
                                                           З-А-(-Г-)-Р-О-Б-В-А-Н-Е  НА ХОРА & ДЪРЖАВИ, ВЕДНО С
                                                           ESTABLISHING (THE ABSOFREAKINLUTELY REAL) БЕЗДЪННА
                                                          
                                                           ТОТАЛ(ИТАР)НА (POLITICAL & ИКОНОМИЧЕСКА) КОРУПЦИЯ -
                                                            
                                                           ВСИЧКО ТОВА ОПРАВДАВАНО С (FAITH-BASED) ИДЕОЛОГИЯ:
                                                         
                                                          БАСИ, ТОТАЛИТАРНИЯ (TZAR/EMPERORism-based = EVIL) НАРАТИВ:
                                                          I AM THE GREAT TZAR! I AM THE GREAT STATE! WE, THE STATE!
                                                           
  
                                                           ALL (PEOPLE AND STUFF MUST BE) WITHIN THE (TZAR’S) STATE,
                                                           NONE OUTSIDE THE STATE, NONE AGAINST THE TZAR(‘S STATE)!
                                                           YES, ДЪРЖАВАТА (ИМПЕРИЯТА) – ТОВА СЪМ АЗ, THE GREAT TZAR!
                                                           ДЪРЖАВАТА (РОДИНУ, MY TZAR’S ИМПЕРИЯ) НАД ВСИЧКО/ВСЕКИ!
                                                           МОЯ Е ВОЛЯТА В МОЕТО (СИ) ВЕЛИКО ЦАРСТВО! МОИТЕ ПОДАНИЦИ,
                                                           ТРЯБВА ДА (МИ) БЪДАТ ABSOLUTELY ЛОЯЛНИ, ЗАЩОТО АЗ СЪМ ЦАР!
                                                           НАЙ-ВАЖНОТО Е (MY TZAR’S) ДЪРЖАВАТА, А НЕ ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК!
                                                           НАЙ-ВАЖНОТО Е (MY TZAR’S) ДЪРЖАВАТА, А НЕ ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК!
                                                           ЗАТОВА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, В ИМЕТО НА ДЪРЖАВАТА, Е ДЛЪЖЕН
                                                           (ПРИ ТОВА С  Г-О-Л-Я-М-А  РАДОСТ?!) ДА СЕ (САМО)ПОЖЕРТВ(УВ)А,
                                                           ДА (САМО)ЖЕРТВА ЖИВОТА СИ (= НАЙ ЦЕННОТО)! OH, YES, ДА, ДА!
                                                           ДА, ДЪРЖАВАТА, IN FACT, Е ПО-ПО-НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО! OH, YES!
                                                           ДЪРЖАВАТА Е (MUST BE НАД) ВСИЧКО, E НАД (ЖИВОТА НА) ВСЕКИ!
                                                           ТОВА, IN FACT, IS THE GREATER GO(O)D! OH, YES, ABSOLUTELY!
                                                           
                                                         
 АЗ СЪМ НЕЗАМЕНИМ И ПРАВ(ДИВ) УПРАВНИК-СЛЪНЦЕ! OH, YES!
                                                           
I, THE TZAR, AM ALWAYS, ALWAYS, ALWAYS ПРАВ(ДИВ)! YES!
                                                           
АЗ СЪМ THE TZAR! АЗ, ЦАРЯТ-СЛЪНЦЕ, СЪМ САМАТА ПРАВДА!
                                                           
ПРАВДИВОСТТА Е НА МОЯТА (ЦАРСКА) СТРАНА! ABSOLUTELY!
                                                           
                                                           
МОЯТА ВЕЛИКА ПРАВДА ОПРАВДАВА THE USE OF ANY MEANS!
                                                           
                                                           
АЗ СЪМ ПЪТЯТ, И ИСТИНАТА, И ЖИВОТЪТ! YES, ABSOLUTELY!.
                                                           АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (MUST &) ЩЕ ОПРАВИ MY COUNTRY,
                                                          
                                                          
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
                                                          
АЗ СЪМ THE ONE & ONLY GREAT (WISEST & ПОЖИЗНЕН) TZAR!
                                                         
 АЗ СЪМ НЕЗАМЕНИМ И ПРАВ(ДИВ) УПРАВНИК-СЛЪНЦЕ! OH, YES!
                                                          
АЗ СЪМ ЦАРят-ГОСПОДарят! ИСКАМ ВСИЧКИ TO BELIEVE IN ME!
                                                           АЗ СЪМ ЦАР-ГОСПОДар! ИЗИСКВАМ ALL PPL ДА ВЯРВАТ IN ME!
                                                           YOU, PEOPLE, MUST BELIEVE (IN) ME! OH, YES, ABSOLUTELY!
                                                           ДА, ЧУДЕСА СЕ СЛУЧВАТ, АЛА (ЗАТУЙ), ВИЙ (ORDINARY) ХОРА,
                                                           В-Я-Р-А ТРЯБВА ДА ИМАТЕ! ВИЙ ХОРА, MUST BELIEVE (IN) ME!
                                                           YOU, PEOPLE, MUST BELIEVE (IN) ME! OH, YES, ABSOLUTELY!
                                                           АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (ТРЯБВА И) ЩЕ О-О-ОПРАВИ СВЕТА!
                                                           АЗ СЪМ СПАСИТЕЛЯТ, WHO (MUST &) WILL SAVE THE WORLD!
                                                         
                                                           YES,
I AM THE SAVIOUR OF THE WHOLE WORLD! ABSOLUTELY!
                                                           YES, MY MAIN ФОКУС Е TO SAVE THE PEOPLE OF WORLD! YES!
                                                           ДА, ЧУДЕСА СЕ СЛУЧВАТ, АЛА (ЗАТУЙ), ВИЙ (ORDINARY) ХОРА,
                                                           В-Я-Р-А ТРЯБВА ДА ИМАТЕ! ВИЙ ХОРА, MUST BELIEVE (IN) ME!
                                                           YOU, PEOPLE, MUST BELIEVE (IN) ME! OH, YES, ABSOLUTELY!
                                                           АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
                                                          
АЗ ТРЯБВА TO BRING THE NEW ORDER TO THE WHOLE WORLD,
                                                           ЗАЩОТО БЕЗ МЕН, Б
-Е-З МОЯТА ГОЛЯМА МЪДРОСТ, СВЕТА ЩЕ
                                                          
ОТИДЕ В REALLY ABSOFUCKINLUTELY ПОГРЕШНА ПОСОКА! YES!
                                                           АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ! YES!
                                                         
                                                          I AM THE TZAR! I RULE НАД ВСЕКИ IN MY COUNTRY (И НЕ САМО)!
                                                          (ЖИВОТЪТ НА ВСЕКИ МОЙ ПОДАНИК ПРИНАДЛЕЖИ НА MY STATE!)
                                                          И ДА, АЗ ЩЕ (ИЗ)ПОЛЗВАМ  А-N-Y  MILITARY POWER, КАКТО (WITH)IN
                                                         
MY OWN COUNTRY, ТАКА И  O-U-T-S-I-D-E  IT! OH, YES, ABSOLUTELY!
                                                         
ALL THE GOOD PEOPLE, MUST  B-E-L-I-E-V-E (IN) ME! YES, ABSOLUTELY!
                                                          А ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ХОРА I SHALL (HAVE TO) PUT IN JAIL OR KILL THEM!
                                                          YES, I, THE TZAR, ПРАВЯ ВСИЧКО ЗА Д-О-Б-Р-О-ТО НА OUR GREAT NATION!
                                                           ДА, ЧУДЕСА (МОГАТ ДА) СЕ СЛУЧВАТ, АЛА (ЗАТОВА), ВИЙ (ORDINARY) ХОРА,
                                                           В-Я-Р-А ТРЯБВА ДА ИМАТЕ! ВИЙ ХОРА, MUST BELIEVE (IN) ME! ABSOLUTELY!
                                                           YOU, PEOPLE, MUST BELIEVE (IN) ME & MY ЦАРСТВО! OH, YES, ABSOLUTELY!
                                                 
                                                         ВСЕКИ ЛИДЕР, КОЙТО СИ МИСЛИ, ЧЕ МОЖЕ И ТРЯБВА ДА СЕ ДОГОВАРЯ/ОБЩУВА, LOVELY JOS,
                                                        
С НЯКОЙ СИ TZAR-ТОТАЛИТАРИСТ-DICTATOR(ship) Е ПРОСТ(О) (CONSENSUS) IRRATIONALIST!
                                                         ВСЕКИ “МЕСИЯ”, LOVELY JOS, E ПСИХОПАТ С ОГРОМНА EVIL ВОЛЯ ЗА ВЛАСТ! ABSOLUTELY!
                                                         ВСЕКИ “МЕСИЯ”, LOVELY JOS, Е ПАТОЛОГИЧЕН ЛЪЖЕЦ-ПСИХОПАТ! OH, YES, ABSOLUTELY!
                                                         ВСЕКИ
ТОТАЛИТАРИСТ/ДИКТАТОР Е IRRATIONAL (FAITH-BASED) ДОГМАТИК-ДЕМАГОГ! YES!
                                                         YES, LOVELY JOSEPHINE,
IT IS TRULY MENTAL, IT IS ALL ABOUT THE SICK  MINDSET=
                                                        
ANY ДИКТАТОР  Е  М-И-С-Т-И-К, (КОЙТО Е) ЗАГУБИЛ УСЕЩАНЕ ЗА РЕАЛНОСТ, БАСИ,
                                                         И КОЙТО ВЪЗПРИЕМА СЕБЕ СИ
AS (PLAYING! THE ABSOLUTE) G-O-D, БАСИ! ABSOLUTELY!
                                                        
ДА, ВСЕКИ TZAR-ТОТАЛИТАРИСТ-DICTATOR, LOVELY JOSEPHINE, ПРИТЕЖАВА ОГРОМНА EVIL ВОЛЯ ЗА ВЛАСТ! YES, ABSOLUTELY!

       THE TZAR ВИНАГИ PR: “I, THE TZAR (ВЕДНО С МОЙТА ЛОЯЛНА СВИТА), СЪМ НАЙ-МЪДЪР/СПРАВЕДЛИВ И НАЙ-МОЖЕЩ/ПОЛЕЗЕН OF ALL OTHER ХОРА IN ДЪРЖАВАТА!
       ЗАТОВА, BECAUSE I KNOW BEST (OF ALL), АЗ ТРЯБВА ДА ОГЛАВЯВАМ И УПРАВЛЯВАМ ДЪРЖАВАТА (= ДА БЪДА АБСОЛЮТЕН ЦАР ПОНЕ ЗА) Н-Я-К-О-Л-К-О  ДЕСЕТИЛЕТИЯ! YES!
       YES, I, THE TZAR(iSM) SHALL ALWAYS WORK FOR THE (ORDINARY) PEOPLE = ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА/ДЪРЖАВАТА/КАУЗАТА/НАЦИЯТА/ПАРТИЯТА! ОХ, ДА, ДА ВЕРВАЙТЕ МИ/НИ!
       ВСЕКИ, КОЙТО НЕ Е (ПУБЛИЧНО) СЪГЛАСЕН С MY ЦАРСКИ ПОЛИТИКИ Е В-Р-А-Г  (= ЧУЖДЕСТРАНЕН ШПИОНИН!) И ЗАТОВА MUST BE PUT EITHER IN ГУЛАГ OR BE KILLED!”
       THE SYSTEM OF TZARism/GODism, ОБАЧЕ, ВСЪЩНОСТ, НИКОГА НЕ, НЕ РАБОТИ ЗА ДОБРОТО НА (ORDINARY) ХОРАТА, А ВИНАГИ САМО ЗА СЕБЕ СИ & ЗА СВИТАТА СИ, БАСИ, А?!
       ОСНОВНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВСЕКИ TOTALITARIAN (TZAR’S РЕЖИМ), LOVELY JOS, Е НЕПРИЕМАНЕТО И НЕСПАЗВАНЕТО НА THE (PRINCIPLE OF) INDIVIDUAL R-I-G-H-T-S=
       ANY (VERSION OF) ДИКТАТ(УРА) ABSOFUCKINLUTELY НЕ, НЕ, НЕ ЦЕНИ (ИНДИВИДУАЛНИЯ) HUMAN ЖИВОТ! Е, БАСИ! ТЕЗ’ (YESTERDAY’S & TODAY’S) БЕЗПРАВОВИ ДЪРЖАВИ,
       ВЕДНО С THEIR ВЕЧНИ & ОЗЛО̀БЕЛИ ВОЖДОВЕ, СА ИДИОТИ ЗА КОИТО ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ, LOVELY JOSEPHINE, НЕ, НЕ  ОЗНАЧАВА МНОГО = НЯМА (ИСТИНСКА) СТОЙНОСТ!
       ЗА ТОЗД-И-В(АШКИ) МАНТАЛИТЕТ, LOVELY JOSEPHINE, ДА АТАКУВА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ & ДА ИЗБИВА MANY ХОРА СЕ СМЯТА ЗА Н-О-Р-М-А(ЛНО НЕЩО), БАСИ, БАСИ, БАСИ,
                               
       ЩОМ КАТО ЗАЩИТАВА ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЧНА ВЛАСТ & THE DISHONEST (= EVIL) ИНТЕРЕСИ НА ЦАРЯ И СВИТАТА МУ = THE EVIL PRINCIPLE OF FASCISM!
        [ВСЯКО ОБЩЕСТВО В РАЗВИТИЕТО СИ ПРЕМИНАВА ОТ ПРОСТОТО/ДЕБИЛНОТО/ДИВ(АШКО)ОТО/UNCIVILIZED КЪМ ПО-СЛОЖНОТО/ЦИВИЛИЗОВАНОТО,
       АЛА НЯКОИ О-Б-Щ-Е-С-Т-В-А, ПОНЯКОГА, LOVELY JOSEPHINE, СЕ възВРЪЩАТ (B-A-C-K!) TO THE(ir deep roots of the) P-R-I-M-I-T-I-V-E! O’YES, ABSOLUTELY!]
       
       ДИВА(ШКА)ТА SOCIAL КОНСТРУКЦИЯ = THE ABSOLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED) S-Y-S-T-E-M  OF  T-H-E (P-U-R-E) E-V-I-L = В-Л-А-С-Т НА (меча на) Ц-А-Р-Я!
       ДА, ПРИРОДАТА (= СОЦИАЛНО-КУЛТУРНАТА ОСНОВА) НА ЗЛО(ТВОРНО)ТО Е (ИДИОТИЗМА, ДЕБИЛИЗМА, ТРИБАЛИЗМА, IMPERIALiSM OF) THE T-Z-A-RiSM!
       ДА, ПРИРОДАТА (= СОЦИАЛНО-КУЛТУРНАТА ОСНОВА) НА ЗЛО(ВРЕДНОРНО)ТО, LOVELY JOSEPHINE, ВИНАГИ Е БИЛА, БАСИ, ЩЕ БЪДЕ, БАСИ, И ДНЕС
       Е (ИСТИНСКАТА) С-М-Ъ-Р-Т-О-Н-О-С-Н-А ОТРОВА ЗА (ALL KINDS OF) ХОРАТА, ЗА (РАЗВИТИЕТО НА THE REAL) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА! YES, ABSOLUTELY!
        [ОТ КЪДЕ ЧЕРПИ СИЛА ЗЛОТО (ЗА ДА ПРИЧИНЯВА BLOODY ВРЕДИ)? КАК ЗЛОТО (МОЖЕ ДА) РАСТЕ И СТАВА СИЛНО (ЗА ДА ПРИЧИНЯВА BLOODY МЪКИ)?
        (ИСТИНСКИ) ЗЛО(ВРЕДНО)ТО, LOVELY JOSEPHINE, ВИНАГИ СЕ  Х-Р-А-Н-И  САМО & И-З-К-Л-Ю-Ч-И-Т-Е-Л-Н-О  ОТ:
        ИРАЦИОНАЛНОСТТА1 СИ, ОМРАЗАТА2 & ЗАВИСТТА3 СИ КЪМ ЦИВИЛИЗОВАНОТО, И НАЙ-ВЕЧЕ ОТ THE (CONSENSUS4) COMPROMISING (& КОНФОРМИЗ-Ъ-МА) OF (по-)ДОБРОТО!
        ДИВАЩИНАТА (НА THE POLITICAL ДИВАКА) НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ (= НЕ Е СПОСОБНА) САМОСТОЯТЕЛНО ДА СТАВА (= ДА СЕ САМОНАПРАВЯ) ВСЕ ПО-СИЛНА ИКОНОМИЧЕСКИ!
        БЕЗ ( ДА ИЗПОЛЗВА) ИНОВАЦИИТЕ1, ТЕХНОЛОГИИТЕ2, PRODUCTIVITY3 & THE WEALTH4 OF THE   ИСТИНСКИ  Ц-И-В-И-Л-И-З-О-В-А-Н-О-Т-О, LOVELY JOSEPHINE,
        ДИВАЩИНАТА МОЖЕ САМО ДА СТОИ НА ЕДНО МЯСТО (ДА НЕ СЕ РАЗВИВА, ДА СТАГНИРА) ИЛИ ДА СЕ САМОУНИЩОЖАВА (AS AN IDEOLOGICAL & POLIT-ECONOMIC SYSTEM)!
        ЗАТОВА ВСЯКА (IRRATIONALITY-BASED) ДИВАЩИНА = TRIBALiSM (BECAUSE I IS ABSOFUCKINLUTELY  ИСТИНСКИ I-M-M-O-R-A-L), LOVELY JOSEPHINE,
        СЕ СТРЕМИ ДА ИЗМОЛИ, ДА ПРИЛЪЖЕ (ЧРЕЗ ЗАБЛУДА) ИЛИ ДА ОТКРАДНЕ ОТ ЦИВИЗОВАНИЯ СВЯТ ВСИЧКО КОЕТО МОЖЕ ОТ ТЕЗЧЕТИРИ НЕЩА!]
                                            
                                       
                                       
                                       
                                          

                                      

                                       

                                       

                                          

                                 

                                 

                                 

                            
THE (EVILNESS OF) HARDCORE (CENTRALIZATION OF POWER=) STATISM!
                            
                           
(СВРЪХ) ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА РАЖДА (СВРЪХ =) ТОТАЛ(ИТАР)НА  C-O-R-R-U-P-T-I-O-N!
           
СВРЪХ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА (= 100% STATiSM) ВИНАГИ ПРОИЗВЕЖДА/СЪПОРТВА, LOVELY JOSEPHINE,
        

           
THE (FASCiSM-BASED) З-Л-О-Т-О AND ITS (ABSOFREAKINLUTELY) СВРЪХ (РЕГУЛАЦИИ &) КОРУПЦИЯ!
                           
            
       
              
R-E-L-I-G-I-O-S-I-T-Y И(ЛИ) A-T-H-E-I-S-M BASED (EVILNESS OF ANY) ДИКТАТ(УРА)!
                                       
                             

                                     

                                     
The EVIL IDEA(l) TO насилствено DOMINATE over people(s …of Europe)!
                                     
THE NAPOLEON'S IMMORAL CODE OF IMPERIAL POWER -
                 
  
                                     
IT MUST, in the 21st century, BE FOREVER DESTROYED!
                                     
THE IMMORAL CODE OF НЕСВОБОДА (= РОБСТВО)!
                                     THE EVIL (DOGMATIC!) ФИЛОСОФИЯ ЗА ЖИВОТА =
                                     
ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF TZARiSM = HARD CORE LEFTiSM = FASCiSM!
                                    
                                 

              

ОХ, ТАЗ ABSOLUTELY ЗЛ(ОВРЕДН)А TOP-DOWN (= ТОТАЛИТАРНО CENTRALIZED & КОМАНДНО-БЮРОКРАТИЧНА) SYSTEM!
ТОВА IN FACT Е, LOVELY JOSEPHINE, (ВЧЕРАШНАТА &) TODAY'S COMMANDMENT-BASED ФИЛОСОФИЯ AND ИДЕ(ОЛОГИ!
THE TZARiSM, LOVELY JOS, Е ВИНАГИ BASED ON THE (ANTI-)RELIGIOUS DOGMA OF (A GOD OF) МИСТИЦИЗЪМ! YES!
                             YES, ИМА HARDCORE & SOFTCORE (VERSIONS OF) TZARiSM!
               
           
ДА, ТАЗИ IDIOT’S MENTALITY, LOVELY JOSEPHINE, IS BASED ON THE TZARiSM‘S ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА!
      
THE TZARiSM (POLIT) ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА, lovely Josephine, HAS NO, NO, NO RESPECT FOR HUMAN LIFE =
      
ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ, lovely Josephine, НЕ, НЕ, НЕ ОЗНАЧАВА МНОГО за THE TZAR(iSM) S-Y-S-T-E-M!
      
ЗА ТОЗДИВАШКИ МАНТАЛИТЕТ НАСИЛСТВЕНАТА СМЪРТ НА ХÓРА СЕ СМЯТА ЗА НОРМАЛНО НЕЩО,
      
ЩОМ КАТО ЗАЩИТАВА THEIR ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЧНА ВЛАСТ & DISHONEST ИНТЕРЕСИ! E, БАСИ, A?! EVIL!
      
THE TODAY’S ДЕБИЛНИТЕ  У-Б-И-Й-Ц-И  DON’T GIVE A SHIT ABOUT (OTHER PEOPLE’S) HUMAN LIVES!
THE HARCORE MODELS OF TZARiSM-BASED ФИЛОСОФИЯТА, LOVELY JOSEPHINE, СА THE PURE EVIL = ФАШИЗОИДНОТО!
  
     VS    
ТОВА IN FACT Е, LOVELY JOSEPHINE, (ВЧЕРАШНАТА &) TODAY'S ИДЕ(ОЛОГИOF ЗЛ(ОТВОРН)А & АГРЕСИВНА ПРОСТащина!
Това е THE SICK (irrationality-based) ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF НЕСВОБОДА, ОЛИГАРХИЧНА МАФИЯ, ИДИОТщИни & (DESIRE FOR ПРАВЕНЕ!) НА ВОЙНИ!

Да,
това е THE ABSOFUCKINLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)АТА ФИЛОСОФИЯ, lovely Josephine,ЧИЙТО КУЛТ Е СМЪРТТА! Е, баси, философията, а?!
THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL ФИЛОСОФИЯ(ТА) OF THE COLLECTIV(iSM) = WORKING FOR THE COMMON GOODof the people(s)!
ОХ, ТЕЗ ABSOFUCKINLUTELY ИРАЦИОНАЛНИ ДОГМАТИЧНИ (ФИЛОСОФСКИ, ДОКТРИНАЛНИ) ВЯРВАНИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
THAT ARE ALL ABSOFREAKINLUTELY BASED ON THE EVIL PHILOSOPHY OF COLLECTIV(iSM), which produces THE COMMON GOOD!
           
 
          

ОХ, ТОЗ’ ABSOFUCKINLUTELY ЗЛОТВОРЕН “ ВЕЛИК ИДЕАЛ”: always ready TO SACRIFE THE INDIVIDUAL за общ(ествен)ото благо”!
  
ДА,
ТОВА Е ФИЛОСОФИЯТА НА the absolute EVILness of (ШАМАНИз-ъ-ма на) МИСТИЦИ(зма)! ПРОСТОтия!

ФАНАТИЧНО ДА (ПО)ВЯРВАШ В ИРАЦИОНАЛНОТО! E, БАСИ, A?!
ДА, ТОВА, LOVELY JOSEPHINE, Е ABSOLUTELY EVIL ФИЛОСОФИЯ =
IRRATIONAL(ITY-BASED) ФИЛОСОФИЯ, ЕПИСТЕМОЛОГИЯ & ЕТИКА,
(
ПРОИЗВЕЖДАЩИ E-V-I-L ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА)
КОИТО НЕ, НЕ, НЕ МОГАТ ДА РАЗГРАНИЧАВАТ ДОБРОто ОТ ЗЛОто!
ОХ,
ТАЗ’, LOVELY JOSEPHINE,
ABSO
FREAKINLUTELY TRIBAL = IRRATIONAL(ITY-BASED) AND
ИСТИНСКИ ЗЛ(ОТВОРН)А (ВРЕДИ НОСЕЩА) ФИЛОСОФИЯ (& MALEVOLENT ВИЗИЯ)!
 

НЕКА ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА (THE ONE & ONLY =) ЕДИНСТВЕНАТА REAL(ITY-BASED)1 &
RATIONAL(ITY—BASED)2 ФОРМУЛА OF (TRUE) CIVILiZATION,


OF THE (TODAY’S 21ST CENTURY) CIVILIZED (PART OF THE) WORD:

THE WEST(ERN) (TRULY RATIONAL) ФИЛОСОФСКИ ПРИНЦИПИ,


ЗА
THE RATIONAL(ITY-BASED) ИЗГРАЖДАНЕ(ТО) НА (ИСТИНСКИ)

КРАСИВОТО, ЦИВИЛИЗОВАНОТО (= THE GOOD = THE FREE = NON-TRIBAL, BASED ON TRUTH) ОБЩЕСТВО!
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА THE REAL(ITY & RATIONALITY BASED) СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
Е ТОЧНО ОБРАТНОТО (IS BASED ON THE OPPOSITE PRINCIPLE) OF THE СВЕТОВНАТА ПРОСТАЩИНА! YES!
СВЕТОВНИЯТ RATIONAL(ITY-BASED) МОДЕЛ НА СВОБОДАТА И ПРОСПЕРИТЕТА, НА АНТИ-ДИВАЩИНАТА:


THE (TRUTHFUL) CIVIL(IZATION) OF PEOPLE, (CREATED) BY (SMART) PEOPLE AND (MADE) FOR THE PEOPLE!
[THE FREER THE SOCIETY/NATION/STATE, LOVELY JOS, THE MORE INNOVATIVE & COMPETITIVE  ОБЩЕСТВО!
THE MOST FREE (& INNOVATIVE) SOCIETY, LOVELY JOSEPHINE,  IS THE MOST INDIVIDUALiSM-BASED SOCIETY!]
  
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА ЗА НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ (В ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН КОНТЕКСТ) СТРАНИ (ДЪРЖАВИ) -
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА (НАЙ-СВОБОДНИТЕ, НАЙ-ИНОВАТИВНИТЕ & PRODUCTIVE =) ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ НАЦИИ,
ЧИЙТО RATIONAL(ITY-BASED) МОРАЛЕН (& IDEOLOGICAL) ЛИДЕР IS THE UNITED STATES OF AMERICA!
[VS НАЙ-ЗЛ(ОТВОРН)ИТЕ = ТОТАЛИТАРНИ/ТИРАНИЧНИ ДЪРЖАВИ = THE (TODAY’S) EVIL = ФАШИЗОИДНОТО!
THE ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL, LOVELY JOSEPHINE, Е НАЙ-ОПАСНОТО НЕЩО НА СВЕТА, (FOR) EVER!
ДА (UN)CONSCIOUSLY ПОДДЪРЖАШ THE IRRATIONAL ОЗНАЧАВА TO SUPPORT ЗЛОТО, ФАШИЗОИДНОТО! YES!]
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE WEST(ERN FREER) WORLD, (WESTERN) CIVILiZATION – BASED ON:

          

What about the East(ern = predominantly DICTATorship) part of the world, a?

Всяка ДИКТАТУРА (= TZARiSM) е ДИВА(ЩИНА), lovely Josephine,
която винаги неистово иска да унищожи (свободата и просперитета
на
the much, much more) ЦИВИЛИЗОВАНИЯТ МОДЕЛ of a society
за сметка на (СИЛОВО) НАЛАГАНЕ НА МОДЕЛА НА TZARism!
МОДЕЛЪТ на the (yesterday’s & today’s) TZARism, lovely Josephine,
IS REALLY НАЙ-ОПАСНОТО НЕЩО (ЗА ЖИВОТА) IN THE WORLD!
 
THE (20TH &) 21ST CENTURY ФИЛОСОФИЯ НА ИДИОТСКИ ЗЛО̀ТВОРНОТО,
УНИВЕРСАЛНИЯТ model за управление и контрол of a НЕсвободно SOCIETY -
общество manage by a DICTATOR(ship)’s absofuckinlutely EVIL (set of) IDEA(L)S!


ОБЩ(еств)ОТО of TZARism is (for ever) EVIL, is IRRATIONAL(ity-based)!
  
[
You should be(come) ABLE to recognize & to differentiate, lovely Josephine,
BETWEEN (истински) Д-О-Б-Р-О-т-о  &  (истински) З-Л-О-т-о,

МЕЖДУ the Founding Fathers of America от ЕДНА страна
VS
(
диктаторите) Хитлер, Сталин, Путин и Си от ДРУГАта =Living within (one’s mindset of) REALITY vs UNREALITY =

you ,
IF rational, should have съзнание, което, lovely Jos,
РАЗГРАНИЧАВА (РАЗ)УМНОТО  ОТ  THE TRIBAL,
РАЗГРАНИЧАВА  ЦИВИЛизацията ОТ ВАРВАРството,
i.e.
clearly разграничава/разбира СВОБОДАта ОТ ТИРАНИЯта,
the FREE society (capitalism)  ОТ АВТОРИТАРНОТО мислене;
the (idea of) INDIVIDUALism VS the (idea of) COLLECTIVism;
ДА (
BE ABLE TO) РАЗЛИЧАВАШ ИСТИНАТА ОТ НЕИСТИНАТА;
TO
RECOGNIZE ТИРАНИЯТА от ДЕМОКРАЦИЯ, от СВОБОДАта!
ВСЕКИ който НЕ (може да) ПРАВИ ТОВА distinction, lovely Josephine,
е истински ДЕБИЛ, който ЖИВЕЕ в ДОМ(ейн)ът на ПРОСТОтията и
(
un)consciously СЪПОРТВА (= е интегрална част от) ЗЛО(вредно)ТО!]
  
(КРАСОТАТА НА) (THE REAL VALUE OF) СВОБОДА  VS (АГРЕСИВНОСТТА НА) (THE EVILNESS OF) TZARiSM!
 VS
 
THE (GOOD, BENEVOLENT) IDEA(L) OF INDIVIDUALITY VS THE (EVIL, MALEVOLENT) IDEA(L) OF COLLECTIVITY
VS
  
VS

Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
КОЕ in fact е the GOOD and КОЕ всъщност is the EVIL?
Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
кое е (the real) ЦИВИЛизация(та) и кое ДИВащина(та)?
In short, lovely Josephine,
the GOOD is the rational, while the irrational is the BAD (or EVIL)!
Цивилизовано(то) е красиво(то), а the tribal(istic) е грозното, див(ашк)ото!
TO LOVE THE CIVILIZED означава TO LOVE & SUPPORT, lovely Jos,
THE (FUNDAMENTAL) PRINCIPLE OF THE (INDIVIDUAL) RIGHTS
OF THE TRULY
RATIONAL  V-A-L-U-E  SYSTEM! YES, ABSOLUTELY!
The tribal, див(ашк)ото има IRRATIONAL(ity-based) V-A-L-U-E  SYSTEM!

So,
beware, be aware, lovely Josephine, about the (really important) CONCEPTS;

be mindful of the (
ir)rational(ity-based) ИДЕ(ОЛОГИ& МЕТОД(ОЛОГИ)И!


Всеки ЧОВЕК, ГРУПА, НАЦИЯ, АЛИАНС, lovely Josephine,
which
truly SUPPORTS & ЗАЩИТАВА ЦИВИЛИЗОВАНОТО (общество)
от (
диващините на) ДИВ(АШК)ОТО (ДЕБИЛНОТО) е ИСТИНСКИ ДОБРОТО!
Всеки
ЧОВЕК, ГРУПА, НАЦИЯ, АЛИАНС, lovely Josephine,
which
truly SUPPORTS & ЗАЩИТАВА (диващините на) ДИВ(АШК)ОТО (ДЕБИЛНОТО)
е истински ЗЛО
(ТВОРНО)ТО = a SICK (morality/mentality of) ЧОВЕК, ГРУПА, SOCIETY!

Benjamin Franklin says: "A (laissez-faire) REPUBLIC -- if you can keep it!"
A
REPUBLIC (a GOVernment of legally limited authority),
not, not, not a
DEMOCRACY (UNlimited Majority Rule)!
A
Republic based on (not, not a сошълized) Constitution!
Margaret Thatcher: “EUROPE was created by history. AMERICA was created by (РАЦИОнална in its essence!) PHILOSOPHY.”
 
 

Маргарет Тачър, премиер на Великобритания 1979-90: “Европа НИКОГА НЯМА да бъде като Америка.
Европа е продукт на историята, а Америка е продукт на (
рационална in its essence!) ФИЛОСОФИЯТА.”

Yes,
USA created on the (English философ) John Locke’s HUGE IDEA: THE INDIVIDUAL ПРАВА =

on the REAL (= the rational PHILOSOPHY = the reason-based) PRINCIPLE  OF  C-I-V-I-L-I-Z-A-T-I-O-N!
And yes, lovely Josephine, you
ought to (become able to) UNDERSTAND this философия of INDIVIDUALism -

its most CRUTIAL IDEA is that
YOUR LIFE BELONGS TO YOU (NOT to a God, NOT to anyone else)! OK? Get it?

And
the GOOD is… TO (become able to) LIVE IT (truly & fully) IN THE BEST (POSSIBLE) WAY THAT YOU CAN,
като (the fundamental) ЦЕЛТА ТИ, as a human, OUGHT TO BE(come) A (truly & fully) HAPPY HUMAN! OK? Get that?
 
So, there are
only THREE (възможни) социално-икономически СИСТЕМИ, който хóрата, lovely Josephine,
чрез
their (good,  bad or evil SET of) IDEA(L)S могат да построят and to LIVE IN за определено time-frame!

LEADING THE WORLD TOWARDS (YET MORE) INNOVATION, WEALTH & PROSPERITY!
The USA’s (POLITICAL1, ECONOMIC2 AND MILITARY3) WORLD POWER, lovely Josephine,
IS THE (ONE AND) ONLY (НАЙ-СИЛНАТА) ДЪРЖАВА IN THE WORLD,
която може ИСТИНСКИ да (лидира ДЕМОКРАТИЧНИЯ СВЯТ, и не само, , за да може Западния свят)
 
се категорично и смело ПРОТИВОПОСТАВИ на the absofuckinlutely ЗЛОТВОРНАТА (= monsterous!) СИСТЕМА
 VS
НА СВЕТОВНИЯ TZARism (= IMPERIALiSM-BASED = IRRATIONALiTY-BASED = EVIL DICTATORship)! Yes, absolutely!

От 1945 година (и днес in the 21st century) the (PHILOSOPHY of) USA, lovely Josephine,
е всъщност
СВЕТОВНИЯТ
(THE STRONGEST МОРАЛЕН, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ & MILITARY)  Г-А-Р-А-Н-Т
НА
СВОБОДАТА (DEMOCRACY) AND THE FREE MARKET! БЕЗ THE (RATIONALity-based PHILOSOPHY OF) USA, LOVELY JOS,
THE FREE®
(ЗАПАДЕН = CIVILIZED) WORLD НЕ, НЕ, ABSOFUCKINLUTELY НЕ БИ (МОГЪЛ ИСТИНСКИ ДА) E-X-I-S-T,
ЗАЩОТО
DICTATOR(SHIP)S БИХА ГО ПРЕВЗЕЛИ (КАКТО СЕ ОПИТВАШЕ СССР, НО ФАЛИРА)! YES, ABSOLUTELY!
THE FREER THE SOCIETY/NATION/STATE, LOVELY JOS, THE MORE INNOVATIVE & COMPETITIVE  ОБЩЕСТВО!
THE MOST FREE (& INNOVATIVE) SOCIETY, LOVELY JOSEPHINE,  IS THE MOST INDIVIDUALiSM-BASED SOCIETY!
SO, LOVELY JOSEPHINE,
THINK (RATIONALLY, А НЕ, НЕ, НЕ ЕМОЦИОНАЛНО) ABOUT THAT! OK?


THE GLOBAL СТРЕМЕЖ, LOVELY JOSEPHINE,
КЪМ (REAL
) СВОБОДА, BEING REALLY FREE -
НА ВСИЧКИТЕ НОРМАЛНИ ХÓРА ПО СВЕТА,
А НА
НЕНОРМАЛНИТЕ СТРЕМЕЖА ИМ Е: TO
ABSOFUCKNLUTELY
KILL СВОБОДАТА, БАСИ!
THE PHILOSOPHY OF (RATIONAL) FREEDOM
(VS
THE STUPIDiSM OF THE DICTATORSHIP).
  
(THE PHILOSOPHY OF) THE SYSTEM OF (THE REAL) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА = THE GOOD!
ЦИВИЛИЗОВАНОТО (рационално, принципно и БЕЗкомпромисно), LOVELY JOSEPHINE,
ЗАЩИТАВА ЖИВОТА1, СБОБОДАТА2, FREE MARKET3 И THE (PURSUIT OF) HAPPINESS4,
А НЕ, НЕ, ABSOFUCKINLUTELY NOT, LOVELY JOSEPHINE,

ОНОВА КОЕТО (
БРУТАЛНО1) ГИ АТАКУВА2, ПРЕСЛЕДВА3 И СЕ СТРЕМИ ДА ГИ УБИВА4!
[= THE DEBIL(iSM) OF THE RADICAL(iZED) (WORLD OF) ДИВАЩИНАТА = THE EVILNESS]
ДОКАТО an INDIVIDUAL И(ЛИ) individuals of ANY NATION, lovely Josephine,
не въведат rationality-based РЕД in their minds, няма (да могат) ДОБРЕ to live,
НЯМА
(ДА МОГАТ) TO BUILD A BETTER WORLD TO LIVE IN! Yes, absolutely!
AN
IRRATIONAL(ITY-BASED) MINDSET ОЗНАЧАВА, LOVELY JOSEPHINE,
LITTLE OR NO (
HONESTLY) EARNED (= DESERVED) (REAL) SUCCESS - ВЪВ
ФИЗИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ДУХОВЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ CONTEXT!

ON THE (ALMOST REAL) CIVILIZATION = THE (WESTERN MODEL OF) CIVIL SOCIETY =
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА (ЦАРУВАНЕ НА) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, THE RULE OF LAW & СВОБОДАТА!
[VS THE EVILNESS OF THE SYSTEM OF TZARiSM = THE CULTure OF SLAVERY = THE EVIL]
  
ЗА ИСТИНСКОТО (ГРАЖДАНСКО) ОБЩЕСТВО (vs Tzarism)!
A(NY) TRULY & FULLY FREE/CIVILIZED SOCIETY/STATE

MUST NEVER, NEVER, NEVER ACCEPT,
LOVELY JOSEPHINE,
TO HAVE ANY CONNECTION/COOPERATION/TRADE WITH A(
NY) DICTATORIAL STATE!
[
ЗАЩОТО COOPERATING IN ANY WAY WITH A DICTATOR(SHIP), LOVELY JOSEPHINE,
ОЗНАЧАВА COOPERATING/COMPROMISING WITH THE IRRATIONAL, BUT THIS IS VERY DANGEROUS!]

ДОРИ И ДНЕС, lovely Josephine, IN THE BEGINNING OF 21ST CENTURY,
има ДЪРЖАВИ (страни) И ОБЩЕСТВА (от хóра), които са ИСТИНСКИ
ЦИВИЛизовани, ала има и такива, които са (все още) really ДИВ(АШК)И!
  
THE (REAL) CIVILIZATION   VS   THE (REAL) BARBARiSM =

И в
миналото, и днес, lovely Josephine,
ВСИЧКИ ДИВ(АШК ДЪРЖАВИ (страни) И ОБЩЕСТВА (от хóра)

са истински (
hardcore) EVIL TOTALITARIAN (МАФИОТСКИ) КОНСТРУКЦИИ = ТОВА СА
ФАШИЗОИДНИ -ПО МЕТОДА НА (мисленето и) ДЕЙСТВИТА СИ- ДЪРЖАВИ И ОБЩЕСТВА!

ВСЯКА(КВА) ДИКТАТУРАфашизоидна и носи в себе си) absofrеаkinlutely  олиг(арх)офрения!
Всяка(
ква) ДИКТАТУРАфашизоидна и носи в себе си) политическа и икономическа принуда!
По страшна от
(интер-национал-)СОЦиалистическата диктатура, lovely jos, е само религиозната!
It is all about the POLIT-ECONOMIC COERCION! Politics & economics are both based on morality!

В една (по-)ЦИВИЛИЗОВАНА държава you have the FREEdom TO CHOOSE, lovely Jos,
how to (honestly & productively) LIVE your LIFE! В тоталитарна странаyou CANNOT!
В една ДЕМОКРАТИЧНА държава you have the FREEdom TO CHOOSE, lovely Josephine,
WHO (AND WHAT FOR) TO (NOT) SUPPORT! В тоталитарна странаyou DO NOT!
МИЛИАРДИ ХÓРА WANT TO BE ABLE TO CHOOSE WHERE TO LIVE THEIR LIVES!
ВСИЧКИ ХÓРА WANT TO BE ABLE TO CHOOSE HOW TO TO LIVE THEIR LIVES!
ВСИЧКИ ХÓРА WANT TO BE ABLE TO CHOOSE TO TO LIVE THEIR BEST LIVES!
МИЛИАРДИ ХÓРА от НЕдемократичния (третият”) СВЯТ мечтаят, lovely Josephine,
да (могат да) (за)ЖИВЕЯТ в (по-)ДЕМОКРАТИЧНА държава (при по-белите” хóра)-
за да (могат да) СЕ РАДВАТ на благата на цивилизацията в тез"по-бели държави"!

Only the RATIONAL ppl can REALLY MAKE GOOD CHOICES (за really важните неща)!
Only the SMART people can REALLY understand1, know2 & differentiate3, lovely Josephine,
(CAN
RATIONALLY identify, explain, analyse, evaluate & justify)

ДОБРОто от (тъпото и) ЗЛОто, практичното от НЕпрактичното,
РЕАЛНОто ОТ МИСТИЧНОто,
TRULY  КРАСИВОто ОТ ГРОЗНОто,
СВОБОДНОто ОТ ТОТАЛИТАРНОто!
THE IRRATIONAL PEOPLE -CANNOT, баси!
Всички ДЕБИЛИ, because IRrational, SUPPORT the EVIL!

 

ON THE TODAY’S (REAL) CIVILIZATION, ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО!
ЗА
МОРАЛНИТЕ ПРАВ(ИЛ)А НА КОИТО СЕ КРЕПИ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА -
THE ONLY
RATIONALITY-BASED (= GOOD) SOCIAL-ECONOMIC SYSTEM!THE PHILOSOPHY OF INDIVIDUAL RIGHTS, LOVELY JOS, IS BASED ON
REASON(iNG)1, INDIVIDUALiSM2 & POLIT-ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА3!
[& BASED ON (НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА) THE PRIVATE PROPERTY]

[CIVILIZATION = THE OPPOSITE OF TRIBALiSM, WHICH PRODUCES ТИРАНИЯ.
ТИРАНИЯТА Е ВИНАГИ СРЕЩУ THE INDIVIDUAL RIGHTS & THE RULE OF LAW=
ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА, КОЯТО ВИНАГИ Е ФАШИЗОИДНА! YES, REALLY!]T
HE UNIVERSAL MODEL OF THE FREE SOCIETY,
THE
RATIONAL MODEL OF ПРАВАТА НА ЧОВЕКА,

the model which is
инверсен на ЗЛОтворната система=
the irrationality-based система на репресии & насилие!
The system of the CIVILIZED society, lovely Josephine,
is противоотровата срещу
ТИРАНИята of TRIBALism!

[The production of many
RATIONAL people is goodness!

I LOVE the morally & полит-икономически GOOD society;
only a
FREE society can ACHIEVE long-term просперитет!
The production of the CULTure of irrationality is зло нещо,
което носи in its essence робско съзнание (за НЕсвобода)!
ЗАТВОРеното общество, онова което is NOT based on the
PRINCIPLE of the INDIVIDUAL RIGHTS, lovely Josephine,

НЕ може (via applying насилие) да постигне long-term прогрес!
Всяка тирания @ the end of the day винаги се саморазрушава, fails!
A
rational human NEVER SUPPORTS тиранията (на диктатурата)!]

    

Let’s now talk, lovely Josephine,
about
THE TRULY OBJECTIVE (& MOST IMPORTANT РАЗУМЕН ПРИНЦИП OF)
CIVILized (= moral & secular = non-religious & non-tribal) INDIVIDUAL & SOCIETY,
based
NOT on A DOGMA OF FAITH(iSM), BUT ON the rational VALUE SYSTEM,
based
NOT on THE PRIMACY/SUPERIORITY of a (larger or smaller) GROUP(ism),
BUT ON ABSOLUTE POLIT & ECONOMIC) FREEDOM &
THE RULE OF GOD LAW =
ФУНДАМЕНТЪТ НА THE (TODAY’S) REAL(ITY-BASED) ЦИВИЛИЗАЦИЯ(ТА)!

ЗА THE (RATIONAL) PRINCIPLE OF
СУВЕРЕННАТА ЛИЧНОСТ,
СУВЕРЕННИЯТ ИНДИВИД,
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА (АНТИ-ДИВАЩИНА).

[ДИВАКЪТ, ВСЕКИ ДИВАК, ABSOFUCKINLUTELY ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE,
TRULY
МРАЗИ & НАРУШАВА ПРИНЦИПА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА = THE RIGHTS!]
ЗА СУВЕРЕННОСТТА НА ЛИЧНОСТТА -

THE YESTERDAY’S & TODAY’S, LOVELY JOS,
THE HIGHEST (
MORAL & ПОЛИТ) ПРИНЦИП
НА ИСТИНСКАТА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ! ABSOLUTELY!
[VS
TRIBALiSM = ИДИОТиЗМА НА ДИКТАТУРАТА]
THE ONE & ONLY ФИЛОСОФИЯ НА СВОБОДАТА!

[THE CONCEPT OF LIMITS ON ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ =
THE INDIVIDUAL ABOVE THE STATE/GOVERNMENT=
THE
PHILOSOPHY OF ANTI-STATISM/ДИКТАТ(УРА) =
THE GOOD
SYSTEM OF REAL CHECKS & BALANCES!]

ИДЕ
(ОЛОГИ)ЯТА THAT IS BASED, LOVELY JOSEPHINE,

ON THE ABSOLUTELY (TRULY) HEALTHY (С)МИСЪЛ!
[СИСТЕМА(ТА), КОЯТО НЯМА (НАДЕЖДНИ) CHECKS & BALANCES, LOVELY JOS,
ПРОИЗВЕЖДА ДИКТАТОРИ(ТЕ)! YES, СИСТЕМАТА Е ВАЖНОТО! ОК? GET THAT?
ВСЕКИ ДИКТАТОР Е (САМО) ФУНКЦИЯ НА (КОФТИ, НЕПРАКТИЧНА) СИСТЕМА!]

  

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ КОРЕНИ НА НАШИТЕ
INDIVIDUAL RIGHTS
TO ЖИВОТ, СВОБОДА, СОБСТВЕНОСТ И PURSUIT OF HAPPINESS.

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, THE INDIVIDUAL, THE HUMAN (SPECIES)!
[Само
ЧОВЕКът, Homo sapiens, lovely Josephine,
има ПРАВА в истинския смисъл of that concept!]
THE INDIVIDUAL RIGHTS, LOVELY JOSEPHINE, ARE FUNDAMENTal,
ABSOLUTELY FUNDAMENTAL
, TO ALL THE (HONEST) RELATIONSHIPS
BETWEEN
ALL THE TODAY’S NON-TRIBAL & NON-TOTALITARIAN COUNTRIES IN THE WORLD!
SO, THAT’S WHY
(THE СТРИКТНОТО PROTECTION OF) THE INDIVIDUAL RIGHTS, LOVELY JOSEPHINE,
ОСНОВАНО НА ABSOLUTELY (FULL & СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА) ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА,
  
IS THE MOST IMPORTANT, IN POLITICAL CONTEXT, STUFF FOR ORGANIZING
A (TRULY) FREE SOCIETY!
(
ЗА HUGE РАЗЛИКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, THAT ARE BASED ON TODAY’S ИДИОТИзЪМ!)
ФИЛОСОФИЯ (& ИДЕОЛОГИЯ) НА (НЕ)СВОБОДАТА.

ПОЛИТИЧЕСКА1 & ИКОНОМИЧЕСКА2 (НЕ)СВОБОДА -
НА ИНДИВИДУАЛНО1 & СОЦИАЛНО2 РАВНИЩЕ.
[The freer the society/nation/state, lovely Josephine,
the more
innovative & competitive  общество!
The most free (& innovative) society, lovely Jos,
is the most
INDIVIDUALiSM-BASED society!
Дали СВОБОДА (може -изобщо- да) съществува, а?
Дали
СВОБОДАТА не е само фикция?
Дали СВОБОДАТА, lovely Josephine,
е
абсолютна или относителна величина?
ДА ПОГОВОРИМ
СЕГА ЗА THE GOODNESS OF СИЛАТА НА ПРАВОТО, LOVELY JOSEPHINE,
А НЕ
, НЕ, НЕ ЗА ITS OPPOSITE PRINCIPLE: ЗА THE EVILNESS OF ПРАВОТО НА СИЛАТА!]

     http://www.robzor.com/rhouse/effort123_files/image101.jpg
OF THE GREATEST (EVER) (PHILOSOPHICAL) IDEA(L), THAT’S
BASED ON
АНГЛО-АМЕРИКАНСКОТО SCHOOL OF THOUGHT!
THIS (SCHOOL OF ФИЛОСОФСКА) THOUGHT, lovely Josephine,
has produced the most important action/document for the whole world-
THE (FIRST) CERTIFICATE OF (CONSTITUTING) FREEDOM
AS THE MOST  IMPORTANT ПРЕДПОСТАВКА
ЗА (РАЗВИТИЕТО НА) THE HUMAN SPECIES!
(AS REALLY & FULLY HAPPY RATIONAL  ANIMALS)

ДА БЪДЕШ (НОРМАЛЕН) ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
НА ПЪРВО МЯСТО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ СВОБОДЕН!

[The freer the society/nation/state, lovely Josephine,
the more
innovative & competitive общество!
The most free (& innovative) society, lovely Jos,
is the most
INDIVIDUALiSM-BASED society!