http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png

СВЕТЪТ СЕ СЪСТОИ, lovely Josephine,
ОТ (GOOD, BAD & EVIL идеи и идеологии на) Х-О-Р-А, HUMANS, INDIVIDUALS,
КОИТО
САМИ (IR)RATIONALLY СИ ИЗ(Г)РАЖДАТ, lovely Jos, their own
(съответни
 good, bad or evil = CIVILIZED, ДИВАШКИ or MIXED)
ОБЩЕСТВА,
ДЪРЖАВИ/СТРАНИ & (цели големи) РЕГИОНИ!
Човекът
възПРИЕМА всичко за (живота на хората по) СВЕТА,
за (
не)свободата, за property, за (не)щастието чрез/през своите
(IR)RATIONALITY-based ( = good, bad or absolutely зловредни)
(
придобити) (set of) идеи = (set of) ц-е-н-н-о-с-т-и = (set of) принципи!
A(ny truly)
RATIONAL human, lovely Josephine,
is (only) able to see the (
real) world as it is! And to MAKE it BETTER,
because ONLY (
USING) RATIONALITY може да постави Човек
(to be) ON THE REAL PATH TO THE (OBJECTIVE) TRUTH! OK?
An(y)
IRRATIONAL(ity-based) human - CANNOT! The IRRATIONAL,
НЕразУМНИЯТ човек, lovely Josephine, интерпретира фактите wrongly,
because he is always mysticism-based MIND(set) that lives within the Matrix!
Трябва ДА (можеш да) РАЗБЕРЕШ, lovely Josephine, че
има many ДЕБИЛНИ хора, които искат СВЕТА да изглежда ONE united тоталитарен РЕЖИМ,

каквато е
организацията в dictatorship държави като Русия, Китай, Иран, Северна Корея, etc.!
Да, това е the absofuckinlutely irrational, lovely Josephine, философия of фашизоидното (mind)!
Any version of the (hard & softer) system of фашизоид(ното) is always based on левичар(ското)!
Any version of the (hard & softer) system of левичар(ското) is always based on фашизоид(ното)!
Двигател на
всяка версия на the absolutely evil фашизоид(ното mentality), lovely Josephine,
   
is the (ancient) Master-Slave (= the RESENTment) morality & culture, които съществуват и днес!
Yes, lovely Josephine, the absofreakinlutely evil иде(ологи)ята of тоталитаризъм (= Tzar’s режим),
която се основава на and promotes радикален национализъм (=tribalism,) винаги тотално F-A-I-L-S,
защото ирационалното е нестабилно = не, не, не може да (издържи да) съществува дълговременно!
YES, LOVELY JOSEPHINE, IT IS
ABSOLUTELY TRUE, THAT
ВСЕКИ НАРОД, ВСЯКА ДЪРЖАВА, ЗАСЛУЖАВА (= ИМА) СЪДБАТА &
ПОЛИТИЦИТЕ СИ,
КОИТО (IN FACT) ИМА (= СИ ИЗБИРА) – GOOD, BAD or (ultimately) EVIL(ness) Yes, absolutely!
YES, LOVELY JOSEPHINE, THE CIVILIZED (SYSTEM), BECAUSE (MUCH MORE) R-A-T-I-O-N-A-L,
ВИНАГИ (ще)
ПОБЕЖДАВА ДИВ(ашк)ОТО (TRIBAL, ВАРВАРското, TZARism) = THE IRRATIONAL!
So, let us now (rationally) talk, lovely Josephine, about the TODAY’S REAL WORLD -
FOR
the GOOD, the BAD and the absolutely EVIL ИДЕ(ОЛОГИ IN THE WORLD!

(TRULY & RATIONALLY UNDERSTANDING) THE (REAL) WORLD – OUR PLANET EARTH,
WHICH IS, LOVELY JOSEPHINE, A PART OF
THE UNIVERSE (= THE OBJECTIVE REALITY)!
[AND NO, THERE’S NO SUPERNATURAL(LY) INTELIGENT & ETERNAL GOD, LOVELY JOS,
WHO (НАУЖКИМ) HAS CREATED OUR WORLD ВЕДНО С ALL STUFFS WITHIN IT!]

THE PEOPLE
(WHO TODAY, IN THE 21ST CENTURY ARE) LIVING IN OUR WORLD (= PLANET EARTH), LOVELY JOSEPHINE,
СА (
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ВСЕ ОЩЕ) В МНОЗИНСТВОТО СИ ИСТИНСКИ UNSECULAR ( = МИСТИЦИ = UNreasonABLE PEOPLE)
ПО ОТНОШЕНИЕ НА
НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ ЗА THE LIFE (, VALUES & RELATIONSHIPS) OF THE (HUMAN) INDIVIDUAL, БАСИ!
А
ВСИЧКИ (VERSIONS OF) МИСТИЦИ, BECAUSE (СА ВОИСТИНА MORALLY & INTELLECTUALLY) IRRATIONAL, LOVELY JOSEPHINE,
ХАРЕСТВАТ
& (UN)CONSCIOUSLY SUPPORT THE (YESTERDAY’S & TODAY’S) TOTALITARIANiSM & AUTHORITARIANiSM! Е, БАСИ, А?!

Това, което ние наричаме човешки СВЯТ,
НЯМА ДРУГ непосредствен (
real) ТВОРЕЦ,
ОСВЕН (
real) ЧОВЕК, КОЙТО ГО Е (really) СЪЗДАЛ,
(with
logical ризънинг, lots of effort, consistency & persistency)
ИЗВОЮВАЙКИ ГО really) крачка по крачка от ВЪНШНИЯТ (real) свят и
от своята собствена
животинност, своята свобода и човешко достойнство.
                                                                                             
Михаил Александрович Бакунин
There’s no, no, no such thing as Supernatural God, lovely Josephine,
who бил ОПРЕДЕЛЯл our (individual & social) FATE!
There’s ONLY
rational  VS  irrational thinking & ACTing!
There’s ONLY
rational  VS  irrational (хора in a) society!
There are
only 3 CHOICES of a (social-economic) SYSTEM! OK? Get that?

За НЕщастие, the TODAY’s politics is controlled by
POPULIST politicians, които (want to) PLAY God,
the
SOCIAL God of the (“religion” of) STATISM -
 
да, това се случва in the DEMOCRATIC ДЪРЖАВИТЕ,
а да не говорим пък изобщо за
АВТОРИТАРНИТЕ (= ИДИОТските)!

REALITY1, TRUTH2 & LOGICAL (CRITICAL) REASON(ING) 3 -
THAT IS THE (ONE &) ONLY WAY, LOVELY JOSEPHINE,
TO RATIONALLY UNDERSTAND THE (HUMAN) WORLD:
LIFE, LIBERTY, PROPERTY & PURSUIT OF HAPPINESS!
R-E-A-L-I-T-Y, lovely Josephine,
            is an absolute,
THE MAIN absolute!
       

REALITY is made of FACTS & PRINCIPLES.
       

A FACT is a FACT! ИСТИНА. Yes, absolutely!
АлаМИСТИКЪТ, lovely Josephine,
е човек, който is full of DOGMAtic FAITH(ism),
 
и който does NOT UNDERSTAND & does NOT (want to) RECOGNIZE, lovely Jos,
ФАКТИ (& ПРИНЦИПИТЕ) of THE (one & only) OBJECTIVE REALITY, баси!
Затова ТАКВЪ́З човек е absofreakinlutely воИСТИНА (ЗЛОвреденГЛУПАК!
Да,
МИСТИКЪТ, lovely Josephine, is UNreasonABLE human! Absolutely!

Всеки
UNreasonABLE човек притежава IRrational MORAL SYSTEM!
Всеки
, КОЙТО (UN)CONSCIOUSLY SUPPORTS , lovely Josephine,
(
a version of) мистична ДОГМА е ЗЛО(творен) human, too! Yes, really!

ЗА ИСТИНСКИЯТ (THE REAL) СВЯТ! THE WORLD/EARTH THAT OBJECTIVELY EXISTS!
[NO, THERE IS NO, NO OTHER НЯКАКЪВ СИ HIGHER/БОЖЕСТВЕН/ПАРАЛЕЛЕН СВЯТ!
ОТВЪДЕН СВЯТ EXISTS ONLY В ZOMBIE ГЛАВИТЕ НА THE RELIGIOUS МИСТИЦИTE,
КОИТО, BECAUSE UNREASONABLE IN THOUGHT & ACTION, ВЯРВАТ В БОГ-ТВОРЕЦ!]
THE (ONE AND ONLY REAL & GREAT) ТВОРЕЦЪТ, LOVELY JOSEPHINE,
В ТОЗ
’ (ONE & ONLY) REAL СВЯТ Е САМО НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЧОВЕКA!
THE (TRULY) RATIONAL (PRACTICAL) ЧОВЕК MAKES THE WORLD BETTER,
THE
IRRATIONAL (НЕПРАКТИЧНИЯ, INEFFICENT, МИСТИЧНИЯ) – WORSE.
THE REAL ЧОВЕК IS, LOVELY JOS, ОНЗИ КОЙТО ЖИВЕЕ ЩАСТЛИВО ЖИВОТА СИ,
КАТО НАЙ-ГОЛЕМИЯ
(& ONLY) ИСТИНСКИ ГОРД С ТВОРЕНИЯТА СИ ТВОРЕЦ!
ТОВА Е ИСТИНАТА! И ТАЗ
ИСТИНА, LOVELY JOSEPHINE, CAN SET YOU FREE!
So,
нека сега да поговорим за the (one & only) real  света на човеците – our planet Earth!

(What’s really wrong with the)(today’s face of the) СВЕТЪТ (of the irrational мнозинството and the rational малцинството)

Светът today.   

The NATURAL/REAL (EVOLUTIONARY) world.
[
The world is the Earth & all life on it, including the human civilization. OK?]

OF THE ONE’S (OWN)
(MIS)UNDERSTANDING (OF) THE (REAL) WORLD.
Of the one’s own (INDIVIDUAL), lovely Josephine,
(
IR)RATIONAL визия за света, that we (should) live in!
[Remember, че the many individuals/ppl означава(т) the social.]
It is all about the (ir)rational MENTAL (human) MODELS
of the
(life, liberty, property, the human, happiness, мъка i.e.) world – PARADIGMS;
that’s how the world works – on different
ideological PLATFORMS!

There are само три possible модела на социално-икономическо развитие
for any nation/state/регион in the (REAL, not the mysticism-based) world:
the
RATIONAL(ity-based) P&P&P, the IRrational(ity-based) D&D&D and
any other
IN BETWEEN-based MODEL/SYSTEM/PLATFORM/PARADIGM=
IN FACT
ИМА (ON THE HIGEST CONCEPTUAL РАВНИЩЕ) ONLY TWO:
THE GOOD BOOM & BURST (FREE MARKET) BUSINESS-BASED MODEL
VS
THE EVIL BOOM & BURST (Command-Bureaucratic) DEBT-BASED MODEL!
This is HOW a(ny) (
ir)rational(ity-based) SOCIAL-ECONOMIC SYSTEM works!

So, which one on the two systems do you, lovely Jos,
choose for you (to live in), a?
So, let’s now, try to DEmystify (from the mystic наратив), lovely Josephine,
TO DEMYSTIFY the (real) (material) world - of FINANCE & ECONOMICS!
[Борбата over различни (polit-)икономически визии, lovely Josephine,
е БОРБА OVER различни (good, grey or evil) ЕТИКИ1, lovely Jos,
различни (sets of) доктринални (good, grey or evil) IDEAS2,
и(ли) (good, grey or evil) различни CULTURES3.]

WE THE PEOPLE, LOVELY ЖОЗЕФИН,
СМЕ MASTERS OF OUR GOOD or BAD
(INDIVIDUAL & SOCIAL)
СЪДБА! YES!
[There is no, no such thing as
Supernatural God,
who бил определял our individual & social fate!
There is no, no such thing as
(human) ЖИВОТ,
който бил ПРЕДопределен от God/Съдбата!
All the (versions of) ДЕТЕРМИНИСТИте, lovely Jos,
са истински НЕреалисти (faith-based мистици),
са истински НЕрационални (in THINKing) хора!
Oh, those truly corrupt (mysticism-based) mindsets-
these people have an
IRRATIONAL morality!!!]
WE,
ЧРЕЗ OUR IDEA(L)S, CHOOSE OUR
(INDIVIDUAL & SOCIAL)
СЪДБА! YES!

WE
RUN (=DRIVE) OUR OWN FATE/LIFE
BY OUR OWN
(IR)RATIONAL(LY MADE)
(INDIVIDUAL & SOCIAL)
HUMAN CHOICES
& AN
(IN)EFFICENT PRODUCTIVE EFFORT!
   
WE (IR)RATIONALLY ПРОГРАМИРАМЕ,
(UN)
CONSCIOUSLY, lovely Josephine,
ЧРЕЗ OUR (IR)RATIONAL IDEA(L)S,
OUR OWN “COMPUTER”
OUR MIND(SET)!
YES, OUR INDIVIDUAL
HUMAN SOFTWARE
(AND OUR “
SOFTWARE” AS A NATION, TOO!)

IS EITHER
RATIONAL(ITY-BASED) OR IT IS
IRRATIONAL(ITY-BASED, FAITHiSM-BASED)!

[There’s
no, no, no such thing as Supernatural God,
who бил ОПРЕДЕЛЯл our (individual & social) fate!
There’s only
rational VS irrational thinking & acting!
There’s only
rational VS irrational (хора in a) society!
There are
only 3 CHOICES of a (SOCIAL) SYSTEM!

За НЕщастие, the TODAY’s politics is controlled by
POPULIST politicians, които (want to) PLAY God,
the
SOCIAL God of the (“religion” of) STATISM -
 
да, това се случва the DEMOCRATIC ДЪРЖАВИТЕ,
а да не говорим пък изобщо за
АВТОРИТАРНИТЕ!]
SO, YOU SHOULD
UNDERSTAND, LOVELY JOS,
ЧЕ ONLY THE RATIONAL THINKING & ACTION,
WHEN APPLIED AS A LIFE-LONG ACTIVITY,
CAN REALLY PRODUCE
SUCCESS & PROFIT=
CAN REALLY PRODUCE A
HUMAN WINNER=
CAN REALLY PRODUCE A
HAPPY LIFE(TIME);
THE IRRATIONALНОСИ НЕЩАСТЛИВ LIFE!

So, let’s now, lovely Jos, use some RATIONALITY to look @ the world,
to see
the world AS IT IS; and to know how it could be(come) really better!
Looking
rationally @ the (ppl of the) WORLD означава, lovely Josephine,
to (OBJECTIVELY) UNDERSTAND (& to learn to RATIONALLY think about)
the main икономическите1, монетарните2 и фискалните3 PRINCIPLES.
[НЕрационалните (класически) визии/усещания за света, lovely Josephine,
са (забити) ONLY в главите на all (versions of the) мистиците, collectivists.
Ох, those (
ДОГМАтично & deeply забити ) PINS in the HEAD,
които 
turn/change a human into an absofreakinlutely zombie!
ТОВА Е, lovely Josephine, an absolutely
NEGATIVE mind!

Тез хóра (love to емоционално) фантазират, lovely Josephine,
и си създават субектив(истич)на и НЕвъзможна представа
за
the world as it фантасмагорично трябва да бъде, баси, а?!
Да,
тез’ хóра заместват тяхната rationality, lovely Josephine,
с пълен ДИКТАТ на their wishes, emotions & feelings!
Тез’ хóра live in the UNreality, in the NOT real world.]

 


There is only ONE, lovely Josephine,
[светът НЕ е & canNOT be многополюсен -
има one much more rational & freer ПОЛЮС, и
един
ABSOLUTELY EVIL АНТИ-ПОЛЮС!]
CIVILized & просперитетен world–
this is
the WEST(ern) WORLD and
its (морален, идеологически, политически,
икономически и военен) авангард: USA =
THE ONE REAL ГЛОБАЛЕН ЛИДЕР =
THE ONE REAL СТРУКТУРНА МОЩ=
THE ONE & ONLY REAL POLAR STAR!
[Most of предприемчивите хóра, love/want
to migrate към the Polar Star,
а не, не
към някоя си
диктатура, нали, а?
You, because a RATIONAL human,
should (be able to)
UNDERSTAND, че
to build HAPPY живот, lovely Josephine,

is only
възможно if living in democracy
т.е. на "Запад" (the real & free world),
а не
на "Изток" (the dictatorial world)!]
There’s only ONE, lovely Jos, Universe.
No, there are no, no multi(uni)verses!
There’s only ONE, lovely Jos, (real) Earth!
There’s only ONE, lovely Jos, (real) Свят.
No, there’s
no otherпаралелен world!
No, there’s
no, no, no Supernatural God!
В главите на мистиците, обаче, баси,
там има absofreakinlutely всичко,
там absolutely anything goes, баси!
Oh, those (many)
dumb хóра, confused;
страхът яко ги гони, мира не им дава!
Ох, тези (many) DELUSIONal хóра - по света!
It’s the st®uck pin into their CORRUPT minds,
които са ЗАДРЪСТЕНИ с
irrational morality!
Ох, тоз доктринален ПРИМИТИВИЗЪМ, баси,
of the absolutely (religious &класово”) зомбирано съзнание!
ОХ, ТЕЗ TODAY’S (ЗЛО̀ТВОРНИ И ЗЛО̀БНИ) DICTATOR(SHIP)S КОИТО, LOVELY JOSEPHINE,

  
ABSOFREAKINLUTELY МРАЗЯТ INDIVIDUALiSM & SELF-RESPONSIBILITY,
ABSOFREAKINLUTELY МРАЗЯТ ЗАПАДНИЯ (ДЕМОКРАТИЧЕН) СВЯТ &
НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОБЕРАТ В КОЖАТА СИ, ЧЕ ЦЕЛИЯ ПО-СВОБОДЕН
(
ДЕМОКРАТИЧЕН) СВЯТ IS THE REAL LEADER OF THE WHOLE WORLD,
[& ESPECIALLY THE TODAY’S ANGLO-AMERICAN DEMOCRATIC SYSTEM]
КАКТО IN THE POLITICAL, ТАКА И В ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТЕКСТ! YES!


So, tell me, lovely Josephine,
как ТИ (ir)rationally виждаш света; и как го практикуваш?
Are YOU (really) happy or are you not (so much) a happy жена?
Is the world [of 21 century] getting
better or is it getting worse (for whom)?
The people of the world (as a whole
) са се адаптирали for many centuries:
living (in general) from under extreme poverty (& conditions) to
living better!
[All] The (ppl of the) world, lovely Jos,
are getting much, much BETTER!
TODAY is
the best time for a human being (to live, to be ALIVE), ever!
[
Да, и твоята ОСНОВНА задача in YOUR life(time), lovely Josephine,
е да (си) изградиш един (колкото можеш) (все) по-ДОБЪР свят
for YOU1 and for YOUR2 (rational) values! Yes, it is possible! Yes, you can!
Но, това е САМО възможно, lovely Josephine, ако YOU (l)earn to be a RATIONAL doer,
който (да) ОСНОВАВА свойте действия/efforts САМО на истински (практични) ИДЕИ! ОК?

Remember,
обаче, че за да (по)строиш YOUR (все) по-ДОБЪР свят, lovely Josephine,
има ИМПЕРАТИВНО изискване (by the objective REALITY!) към самата теб, а именно:
YOU must, must, must be(come & life-long stay) истински НЕзависима и горда женска,
а не, не, не,
lovely Jos, (просто още) една зависима woman (не златарка, и не домакиня),
и не, не, не,
lovely Jos, да (тъпо) (по)ВЯРВАШ в поклоничеството & the self-SACRIFICE!

Do not EVER be(come & life-long stay), lovely Josephine, просто още една (of many) мистичка!
Do not EVER be(come & life-long stay) a NETTO икономически паразиттова е UNhealthy!
Да, трябва да си
really a producer (productive woman) за да можеш НЕзависимо да издържаш
себе си
and (accordingly) YOUR closest (TOP) values/деца, при това to the best YOU really can!
Yes, YOU must
be(come) really PROUD when doing it, when успешно ACHIEVING it.
Защото ЩАСТИЕТО, (pursuing) a (truly & fully) HAPPY life(time), lovely Josephine,
(
може да) принадлежи САМО на истински НЕзависимите (SELF-sufficient) хóра! Yes!
Oh, yes, YOU, if
truly rational woman, if искаш да (по)строиш YOUR (все) по-ДОБЪР свят,
then YOU must, must, must имаш a (REAL) life-long (passionately loving) CAREER,
чрез която ТИ самата (самостоятелно) да полагаш (efficient) productive EFFORTS,  
за да
to achieve (via rationally taking risks) YOUR, lovely Josephine, икономическа/финансова НЕзависимост!
И да,
DOing THAT, lovely Josephine, is not, not, not @ all EASY! Yes, I know. But it can be SUCCESSfully done.]
  
Nothing can stop the man with the right mental attitude from ACHIEVING his GOAL;
nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.
” Thomas Jefferson
 
No, it’s
NOT easy to (life-long) BE(come) and STAY REALly УСПЕШЕН човек ,
based only onto (
real manifestation of DOing/USEing) HIS OWN (individual)
productivity = practicality = rationality = efficiently applied (hard) ЛИЧНИ efforts!

So, tell me, lovely Josephine, are YOU (in economic terms,
и не само)
a (
compromising) CONFORMIST/coward
OR
are you a
really PRACTICAL human (producer)?


The (
really) upward & forward progress, diversity & challenges [благосъстоятелност] –
that’s the MOST essential характеристика of the world for the last (almost) 300 years.
Of the WESTERN [the NOT, NOT, NOT hard(er) AUTHORITARIAN type of] world –
онзи, който успешно (систематично) applies (some) fundamental capitalistic principles!


It’s [all about] the really, lovely Josephine,
(
все more) competitive (& все по-сложен) world
[of ppl’s idea(l)s, motivations, choices, methods, ризънability & практичност], out there!
Yes, lovely Josephine, IDEAS move the world – forward or backwards;
good (rational) ideas move the world up & forward, bad ideas – backwards!
The (ppl’s) world is really все повече moving (in the longer run), lovely Jos,
far, far away from: simplicity, primitivity, uniformity, бедност, less rationality & less freedom!
The world, especially for the last 250 years (
след Ренесанса), lovely Josephine, has been overall moving
away from the absofreakinlutely (
altruistic) barbarism towards все повече и real (rational) civilization!
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image187.png
It’s
really (the story) from the caves, през the building of небостъргачи, to the internet технологии,
based on (
все повече) productive (human) ризънинг & (more) advanced science – put into practice!

It’s all about the (real) man’s wor(l)d! Really!
И да, lovely Josephine, the world, за щастие,
е истински готин, красив, lovely Josephine,
въпреки наличието на (
примитивизма of)
мистичната доктрина of THE TRIBALiSM!:
the absolute tribalism of the (égalité) Statism!
И да,
lovely Josephine, the world, за щастие,
все повече става (a really good place) за все more rational ppl! И все по-малко - за глупаци(те)!
It’s only getting worse better! And better - докато вкарваме in life все повече rational principles.
There are все повече freedom и все повече (for the ppl практично using) the rational morality;
and (the sacred spirit of) its application (in economics) – the
(real) business morality!
Следователно, in ages-terms, lovely Josephine,
the world (
за сега) се движи forward – towards progress, for the ppl!
The (ppl of the) world,
човечеството, lovely Josephine,
благодарение на really гениални (truly красиви) човешки умове,
е преодоляло (& keeps on eliminating) very many (old) заблуди, delusions!
Welcome, (все) повече [productive] rationality – of more and more people!
*

THE (LIFE, LIVING IN THE) WORLD/REALITY
HAS N-E-V-E-R (EVER) BEEN BETTER! ABSOLUTELY!
THE WORLD TODAY IS LOVELY!
LIVING IS LOVELY!

OH,
AND I REALLY THINK TO MYSELF, LOVELY JOSEPHINE,
WHAT A(N ABSOLUTELY & TRULY) WONDERFUL WORLD
[OF MINE I HAVE SUCCESSFULLY  CREATED FOR MYSELF]!
SO, I DO, DO WELCOME, LOVELY JOS, EVERY DAY (OF
MINE)!
OH
, YES, LIVING (IN THIS WONDERFUL WORLD) IS LOVING TO LIVE!
[YES, ITS A TRULY WONDERFUL WORLD (because I’ve made it suchfor me)!
And how about YOU, lovely Josephine – is you world REALLY wonderful,
have YOU made/earned YOUR WONDERFUL (happy) LIVING, a??]

HELLO, (REAL) WORLD; HELLO ГОТИН СВЯТ; HELLO ГОТИН LIFE!
Oh, само КОЛКО МНОГО ОБИЧАМ (to live на тоз REAL) света!
Mistиците, all of the (collectivist) mistиците, си мислят, lovely Jos,
[, because of (using) their IR
rationality-based  in-GROUP thinking,
that has lead them to посредствено surviving or a real failure -
като последствие от the pursuit of their so many irrational values;
и затова they (feel powerless &) angrily пропагандират навсякъде]
че the world is screwed up, че the world става все по-зле, uglier,
but
your world, lovely Jos, does NOT have to be такъв! Моят НЕ е!
Светът,
your world, can, should & ought to be happy & prosperous!
[The happy (rational) living
означава a truly MEANINGFUL living!]
If you are rational,
you can shape your world to be (more) flourishing!
HELLO, (real) world; BYE-BYE (world of) мистицизъм (, който slowly изчезва)!
*
Of having a (UN)real UNDERSTANDING, lovely Josephine,
of [the real(
comlex)ity of] life1 & [all the different (ir)rational people of the] world2!
*
За the (ir)rational (раз)личности!
(
ЗА)РАЗНИ норми, концепции, правила и (НЕ)свободни общества!
ЗА
THE (IR)RATIONAL РАЗБИРАНИЯ ЗА (ORGANIZATION OF) СВЕТА!
За the political CONCEPT of [an (ir)rational] ECONOMICS of Майката-кърмачка!
ЗА
THE ИСТИНСКИ (IR)RATIONAL [& UNequal!] КУЛТУРИ, LOVELY JOSEPHINE,
OF
(НЕ)ТЪРСЕНЕ НА [ЦИЦКАТА НА] ДЪРЖАВАТА TO TAKE CARE OF (ДА КЪРМИ) THE PPL!


За (the process of) rational saving and rational investing (creation of capital) i.e.
the P&P&P free market модела (на излишъка and overall sustainability: save & produce) - the true principle of a healthy economics;
and за the irrational (безумието) левъридж, заемен капитал (debt/negative equity), spending дълг consumerism i.e.
the non-free market D&D&D модела
(на дефицита and overall UNsustainability: borrow & spend) - the true principle of an UNhealthy economics;
and за
(ir)rational the (process of) production & consumptionна индивидуално и социално равнище;
и за Gold, Silver and the like
(of the fiat real money)!
I ABSOLUTELY DO NОT LIKE.
АЗ ДОРИ ПРЕЗИРАМ, LOVELY JOS, (ДОКТРИНАТА) МИСТИЦИЗЪМ!
АЗ ИСТИНСКИ (СТРАСТНО) ОБИЧАМ (TO LIVE IN) THE (REAL) WORLD!
ОСОБЕНО МНОГО ОБИЧАМ (TO LIVE IN) 21-ВИ ВЕК! GREAT(EST) CENTURY!
ДА, ОБИЧАМ ТОЗ
VERY ГОТИН ВЕК, ОБИЧАМ ГО ОТ НУЛЕВАТА МУ ГОДИНА!
[В последната година на миналия 20-ти век, lovely Jos, аз навърших my own 40 years of age.]

 

What a Wonderful World (I have created -for myself- to live in)!
Yes, lovely Josephine,
истински (РАЗ)умния (= рационалния) човек
can, should & ought to live/create a (truly & fully) HAPPY (= meaningful) LIFE(time) …
in the TODAY’S (full with majority of IRrational people)
WORLD! Yes, absolutely!

THE (LIFE, LIVING IN THE) WORLD
HAS NEVER (EVER) BEEN BETTER!
THE WORLD IS LOVELY! LIVING IS LOVELY!

Go out there, lovely Josephine,
go out in the
[real] world,
and
безразсъдно дръзко earn (& keep) your (real!) values! Long term. Competitively, НЕмошенически. To the best you (really) can.
And see, how the world has got way much, much more COMPATITIVE! A(nd a) much, much more
beautiful world! Yes!
Oh, that
истински, lovely Josephine, wonderful world (that we, the rational people, live in)!

Be a (healthily happy) part от the истински секуларния world, а не част от истински irrational [мистични] parts of the world!
Истинският секуларен свят, lovely Jos, is only the world that uses rationality.
The world, based on
rationality, is the only домейн, където щастието exists!
[and that
can be really achieved i.e. earned– според one’s own abilities.
Щастието, lovely Josephine, СЪЩЕСТВУВА! Yes!
Да, щастието го има в
РЕАЛНОСТТА, on Earth!
To (life-long) achieve & keep (individual) happiness,
означава to (life-long) успешно achieve & keep ®values!
И понеже the VALUES са материални и духовни,
то(гава) и
щастието is a long-term (not short-term!)
състояние на one’s own, lovely Josephine,
материaлното и духовното (achievement)!
Ала
всички мистици, lovely Josephine,
absofreakinlutely отричат и обругават
[the desire to achieve different ®values]
all the готините (земни) неща/values,
в този really готин real world (& life),
защото са absofreakinlutely нихилисти!
Religious и(ли) non-religious нихилисти!
Oh, those егалитаристи, етатисти, collectivists  -
they absofreakinlutely love to live in the world
of ir
rationality, мистицизъм, емоционализъм!
Такива (BG) хóра предпочитат, lovely Jos,
the емоцията (емоционалния кресльо) пред
(силата на) (раз)умността (
of an argument)!
Ох, какъв свят, какъв (
their’s own) свят –
of NOT using rationality (& becoming нихилисти), баси!
Виж във Фейсбука – such places are full of нихилисти!
Нихилистите все „критикуват света
i.e. irrationally го оплюват, баси, а?!
Защо
има толкова много критикари?
Ми, защото имат
irrational ценности!
Затова имат
doom & gloom mentality!
Ох, тези НЕщастливи (НЕуспешни) хóра!
(, но във Фейса pretend to be very happy i.e.
they
pretend to be нещо което не са, баси!
Да, на тях, все нещо не им се получава!
That’s the домейна на безрадостта!)]
 

“Това, което ние наричаме човешки свят,
няма друг непосредствен творец,
освен човек, който го е създал
(with ризънинг and lots of effort, consistency and persistency),
извоювайки го крачка по крачка от външният свят
и от своята собствена животинност, своята свобода и човешко достойнство.”

                                                           Михаил Александрович Бакунин
But only a
truly rational (wo)man, lovely Josephine, can figure out the (values of) real world!
All the
irrational (wo)men are (intellectually) living in the (философски) Plato’s пещерата!

Изпълни [to the best you can] изискванията of [the meaning of] life
for a (real) (
independent) happy living, at the (free) market (society)!
And that way, you де факто, lovely Jos, [shall]
успешно make/happen/accomplish-ваш your life (real)(productively) happy/healthy/meaningful/благодатен,
in this
(real)(and not so rationally, as it could be, organized) world!
И да, of course, lovely Josephine,
it
can be done! Should be & must be rationally done,
fully
and enjoyable. In YOUR own lifetime. If YOU are a rational персона.
That way светлината/силата (of the real human’s spirit), lovely Josephine,
will usually be with each & every истински productive individual,
according to his deserved/earned равнище (with)in the Strata!
That way
- SHALL keep тъм(нин)ата out of you! OK? Get it?

You ought to (become able to) clearly UNDERSTAND, lovely Josephine,
че БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ФИЛОСОФИЯ/визия/doctrine,
you are absofuckinlutely lost = you shall be absolutely confused (mind)!
Да, БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ИДЕОЛОГИЯ/визия/set of ideas
ти (ще) си изложена на ПРОИЗВОЛА на the (EVILness of the) ideology of collectivism,
който (groupism) винаги ще ти предлага да (по)вярваш in some (kind of a) God,
както и да безприкословно изпълняваш Неговите божествени КОМАНДИ! Омфг!
И ако ти откажеш (не искаш) да сториш това което мистиците ти казват/command (via their Holy Books),
тогава
they will absofreakinlutely POINT @ YOU, lovely Josephine,
AS IF YOU ARE “the (most) BAD/EVIL
човек = the great(est) ВРАГ of the State/People/Nation/Обществото/COLLECTIVE”,
който човек бил (тъпо) отхвърлял (to work for) БЛАГОТО на колектива/ОБЩ(еств)ОТО
който голям АЛЧЕН мръсник
(лош човек) ОТКАЗВАЛ бил да (бъде винаги готов да) се (само)ЖЕРТВА,
да SELFLESSly (само)ЖЕРТВА (any of) своите VALUES (дори и живота си!) за (в името на) ОБЩ(еств)ОТО/колектива/наРОДА,
ами живеел
ЖИВОТ(а си) for THE SAKE OF his own ЕГОистично/ЕГОцентрично съществуване, баси?!
So, do you, lovely Josephine,
do YOU (can YOU, are YOU
REALLY able to RATIONALLY & clearly) UNDERSTAND THE DIFFERENCE of

the
(IN)COHERENT VISION (sets of thoughts/ideas, motivations & actions) OF THE WORLD (reality, life, liberty)?
Do YOU (can YOU, are YOU really able to clearly) UNDERSTAND THE DIFFERENCE, lovely Josephine,
between a
HAPPY person(ality) VS an UNhappy human, а?ON THE GOOD1, THE BAD2 OR THE ABSOLUTELY EVIL3
СВЕТОГЛЕД (THAT IS BASED ONTO A SET OF IDEAS)!

Съществува, lovely Josephine,
НЕ, НЕ, НЕ релативистична, а де факто
истинска
ЦИВИЛИЗАЦИОННА пропаст,
между (
СВЕТОГЛЕДА на) ДОБРОТО и ЗЛО(ТВОРНО)ТО,
между
RATIONAL и IRRATIONAL организация на общество,
между
the WEST(ern) vs the EAST(ern) (ВИЗИЯ ЗА THE) WORLD!

ЗА ИСТИНСКИЯ (IR)RATIONAL(ITY-BASED INDIVIDUAL) СВЕТОГЛЕД -
THE TWO OPPOSING WORLD VIEWS (ABOUT THE INDIVIDUAL RIGHTS):

THE RATIONAL(ITY-BASED) VS THE IRRATIONAL(ITY-BASED) ВИЗИЯ =
FREEDOM-BASED (GOOD) VS TZARISM BASED (EVIL) WORLD VIEWS =
THE OBJECTIVE (MORAL) STANDARD VS THE MYSTICAL STANDARD =
LOOKING ON THE WORLD FROM AN (IR)RATIONAL PERSPECTIVE:

Човекът възПРИЕМА всичко за (живота на хората по) СВЕТА,
за (
не)свободата, за property, за (не)щастието чрез/през своите
(IR)RATIONALITY-based ( = good, bad or absolutely зловредни)
(
придобити) (set of) идеи = (set of) ц-е-н-н-о-с-т-и = (set of) принципи!
A(ny truly)
RATIONAL human, lovely Josephine,
is (only) able to see the (
real) world as it is! And to MAKE it BETTER,
because ONLY (
USING) RATIONALITY може да постави Човек
(to be) ON THE REAL PATH TO THE (OBJECTIVE) TRUTH! OK?
An(y)
IRRATIONAL(ity-based) human - CANNOT! The IRRATIONAL,
НЕразУМНИЯТ човек, lovely Josephine, интерпретира фактите wrongly,
because he is always mysticism-based MIND(set) that lives within the Matrix!

    
  
THE (TRULY) RIGHT VS (ABSOFREAKINLUTELY) НЕПРАВИЛНИЯ СВЕТОГЛЕД =

[The IRRATIONALITY of EMOTIONALISM е (много) ОПАСНО НЕЩО-
защото (може да) ПРИЧИНЯВА BLOODY PAIN, МЪКА И СМЪРТ!
David Borenstein:"
FEELINGS are NOT (supposed to be) LOGICal.
DANGERous is the (wo)man who has rationalized his EMOTIONS.”]
THE OBJECTIVE VS A CORRUPT ОПТИКА OF ONE’S MENTALITY/MORALITY
THAT PRODUCES, LOVELY JOS,
THE GOOD VS (A BAD OR) AN EVIL SYSTEM!
   
OF THE WAY OF THINKING = THE WAY OF LOOKING AT THE WORLD &


AT
THE REALITY, LIBERTY, PROPERTY & THE (PURSUIT OF) HAPPINESS.

OF
THE TRULY (IN)COHERENT ВИЗИЯ ЗА THE WORLD/LIFE/LIBERTY,

THAT IN THE
REALITY PRODUCES EITHER A VALUE-BASED WORLD
OR A DEVALUED (MYSTISICM-BASED TERRIBLE STATE OF) WORLD!

YES,
HAVING/EARNING A GOOD OR BAD LIFE, LOVELY JOSEHINE,
IS ALL ABOUT (PRODUCING)
ONE’S OWN (IR)RATIONAL VISION!
THE (IR)RATIONAL VISION РАЖДА И (IR)RATIONAL PERSPECTIVE,
WHICH
ПРОИЗВЕЖДА СЪОТВЕТНО (НЕ)ПРАКТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ!

YES, YOU OUGHT TO CLEARLY
UNDERSTAND, LOVELY JOSEPHINE,
ЧЕ IT IS ALL, ALL, ALL ABOUT
(МОРАЛНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКА) БОРБА МЕЖДУ

ДВЕТЕ PHILOSOPHICAL ВИЗИИ OF THE WORLD!
ДВЕТЕ INVERSE ОПЦИИ, LOVELY JOSEPHINE, СА:
THE BRIGHT VS THE DARK SIDE OF HUMANITY,

THE RATIONAL VS THE IRRATIONAL ВИЗИЯ/CULTURE


WITHIN THE DOMAIN OF
REASON VS THE TRIBALiSM!

THE GOOD1 (perspective) in the world VS THE BAD/mixed2 (дори EVIL3 perspective) in the world;


VS
THE RIGHT/POSITIVE/bright vs THE WRONG/NEGATIVE/dark PERSPECTIVE IN THE REALITY;
 VS
THE GOOD IS WORTH FIGHTING FOR! SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE, WHAT'S YOUR CHOICE -
(LIVING IN) ЦИВИЛИЗОВАНА (CULTURE) VS (LIVING IN) BARBARiSM (THE MATRIX)?YES, YOU OUGHT TO CLEARLY
UNDERSTAND, LOVELY JOSEPHINE,

ЧЕ IT IS ALL, ALL, ALL ABOUT C-H-O-O-S-I-N-G  (ИЗ)МЕЖДУ
EITHER THE REALLY VALUABLE (= INDIVIDUALiSM-BASED) (CIVILIZED) СВЯТ/LIFE
OR PRODUCING AN IRRATIONAL(ITY-BASED) СВЯТ OF STUPIDiSM (= MYSTICiSM)!
VS
ФИЛОСОФИЯТА OF INDIVIDUALiSM, LOVELY JOSEPHINE,
IS
TRULY COHERENT (& CONSISTENT) WITH THE OBJECTIVE
РЕАЛНОСТТА & HUMAN ПРИРОДА = BASED ON НАЛИЧИЕ
НА
СВОБОДА1, THE (RATIONAL) LAW2 И МИР3  - ИМЕННО
ЗАТОВА ПРОИЗВЕЖДА
PROFIT, PROGRESS & PROSPERITY
FOR THE PEOPLE OF THE NATION/РЕГИОН/WORLD! YES!

ФИЛОСОФИЯТА OF COLLECTIViSM, LOVELY JOSEPHINE,
IS THE ABSOLUTELY INCOHERENT VISION OF THE WORLD,
THAT’S
BASED ON HARDCORE ДИКТАТ (НЕСВОБОДА) & ОЛИГАРХ-PATERNALiSM! И
ЗАТОВА
USUALLY (IN THE LONG RUN) ПРОИЗВЕЖДА DESTRUCTION И(ЛИ) ВОЙНА!
  
OF THE (IR)RATIONAL PEOPLE’S (IN)COHERENT V-I-S-I-O-N-S!
ДА, ВСЕКИ ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE, (СИ)
МИСЛИ ЗА СВЕТА [ЖИВОТА, LIBERTY, PRO(s)PER(i)TY, ЩАСТИЕТО,
И ЗА
ХÓРАТА, Т.Е. ЗА ВСЯКАКВИТЕ (МАЛО)ВАЖНИ НЕЩ(ИЦ)А]
ПРЕЗ СВОЯТА
(IR)RATIONAL МЕНТАЛНА ОПТИКА (REASONING),
ПРЕЗ
СВОИТЕ (IR)RATIONAL ЦЕННОСТИ (МОРАЛ)! ABSOLUTELY!
YES, OUR INDIVIDUAL MORALITY RUNS OUR MIND(SET)! GET IT?

ДА, ВСЕКИ ЧОВЕК
/INDIVIDUAL, LOVELY JOSEPHINE,
(МОЖЕ ДА ИЗ)ПОЛЗВА САМО (AND ONLY) ONE OF THESE TWO
ВИЗИИ
(MENTAL LENS) – EITHER THE TRUE OR THE UNTRUE,
THE RATIONAL OR THE IRRATIONAL VISION/VIEW - ЗА СВЕТА!
TWO (OPPOSING) WORLDVIEWSEAST VS WEST СВЕТОГЛЕД:
ЗАПАДНАТА (& ЕВРОПЕЙСКАTA) ВИЗИЯ = ПРО СВОБОДАТА

VS

ИЗТОЧНАТА (= АЗИАТСКА) = ПРО ДИКТАТ(УРАТ)А, БАСИ!

AN(Y) (IR)RATIONAL VISION, LOVELY JOSEPHINE,
IS BASED ON
(UN)OBJECTIVE EPISTEMOLOGICAL ПРИНЦИПИ!
SO IT’S, LOVELY JOSEPHINE, ALL ABOUT THE (
SET OF) IDEAS OF
THE COLLECTIVISTIC (PATERNALISTIC) THINKING & ACTING
VS
THE INDIVIDUALISTIC (ARISTOTELIAN) THINKING & ACTING!

ТЕЗИ ДВЕ ВИЗИИ, LOVELY JOSEPHINE, СА ВСЪЩНОСТ РАЗЛИКАТА,
THE ABSOLUTE(LY OPPOSING) DIFFERENCE BETWEEN ФИЛОСОФИЯТА
НА ПЛАТОН И ТАЗИ НА АРИСТОТЕЛ: ПЛАТОНИЗЪМ VS АРИСТОТЕЛИЗЪМ,
ФОРМИРАЩИ
ДВЕТЕ (ПРОТИВОПОЛОЖНИ) ВИЗИИ (SETS OF IDEAS)LOVELY JOS,
ЗА (ОРГАНИЗИРАНЕТО IN A SOCIETY) THE LIFE, LIBERTY, PRO(s)PER(i)TY & THE WORLD.

ТЕЗ’ ДВЕ INVERSE ОПЦИИ, LOVELY JOS, СА:
НЕТРИБАЛИСТИЧНА VS TRIBAL КУЛТУРИ =
THE CIVILIZED VS THE TRIBAL ФИЛОСОФИИ (& НАРАТИВИ)!
ONE WORLD, BUT TWO ABSOLUTELY OPPOSING VISIONS

OF THE WORLD, LIFE, LIBERTY, PRO(s)PER(i)TY & (PURSUIT OF) HAPPINESS!SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE,
HOW DO YOU
LOOK AT THE (TODAY’S) WORLD?
WHAT
LENS/VISION ARE YOU USING TO DO THIS -
THE (MENTAL) V-I-S-I-O-N (A SET OF IDEAS)
THAT IS BEING PREACHED INTO ALL THE TEACHING(BOOK)S OF A GOD
OR
THAT, WHICH IS BASED ONTO (
USING) YOUR (HUMAN) RATIONALITY,
(TRUE)
LOGIC AND FACTS (OF THE OBJECTIVE REALITY)?ВСЕКИ (ЕДИН) ОТ НАС ХÓРАТА ВЪЗПРИЕМА СВЕТА
[no matter the culture (s)he comes from!]
ОТ КАМБАНАРИЯТА
, LOVELY JOSEPHINE,
OF HIS OWN (IR)RATIONAL (REASONING &) MORALITY!
ИМА ХÓРА РЕАЛИСТИ, А ИМА И ХÓРА МИСТИЦИ!
РЕАЛИСТИТЕ
THINK OBJECTIVELY, LOVELY JOS,
А (ALL VERSIONS OF) МИСТИЦИТЕ - SUBJECTIVELY!
МИСТИЦИТЕ, ХÓРА С ПРЕДРАЗСЪДЪЧНО REASONING,
ХÓРА СЪС ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
СУБЕКТИВ(ИСТИЧ)НО (НЕРАЦИОНАЛНО!) МИСЛЕНЕ &
ОСНОВАТ ВИЗИЯТА СИ ЗА СВЕТА/РЕАЛНОСТТА/TRUTH
САМО НА ДОГМАТИЧНА ВЯРА, А НЕ НА ФАКТИ & LOGIC!
{
ВСИЧКИ МИСТИЦИ LOVE (ДА ВЯРВАТ IN) FAIRY TALES,
ВЕДНО С ВСЯКАКВИ ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИТЕ!
ВСЯК(АКВ)О
ДОБРО ИЛИ ЛОШО (действие),
ВСИЧКО
ДОБРО ИЛИ ЛОШО, lovely Josephine,
ВИНАГИ (за)ПОЧВА от ЕТИКАТА! Absolutely!
ЗАЩОТО ЕТИКАТА IS (really the) PRIMARY!
Всяка ЕТИКА is a (good or bad) SET of, lovely Josephine,
(ir)rational
IDEA(L)S, които in fact ОПРЕДЕЛЯТ всичко:
(организацията на) човек/държава, THE VIEW of the world,
ПОЛИТиката, ИКОНОМиката и естетиката, ведно с the IRs;
so, казано НАКРАТКО – the (non-)DOGMAtic философията!
So, do you, lovely Jos, understand колко важна е ЕТИКАТА? }
 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image671.jpg
ВСЕКИ ОТ НАС ХÓРАТА
ИЗБИРА,
[no matter the culture he comes from]
ДА ЖИВЕЕ
, LOVELY JOSEPHINE,
IN OR OUTSIDE OF РЕАЛНОСТТА!
ДА, ИЗБОРА НА ВСЕКИ Е КОЛКОТО МУ Е
(РАЗ)УМА, ТОЛКОЗ!
(РАЗ)УМЪТ (IR)RATIONALLY ИЗБИРА/СТРУКТУРИРА ITS ЕТИКА,
А
ЕТИКАТА, НА СВОЙ РЕД, ОПРЕДЕЛЯ МИСЛЕНЕТО И ДЕЙСТВИЯТА
НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЧОВЕК, А И НА
ВСЯКА ОБЩНОСТ КАТО ЦЯЛО!


МИСТИКЪТ (AN IRRATIONAL THINKING HUMAN)

HAS A LOT OF FUNDAMENTAL
КОНФЛИКТИ, LOVELY JOS,
IN HIS (OWN)
MIND, ДОКАТО̀ THE (РАЦИОНАЛНО) МИСЛЕЩИЯ ЧОВЕК
 
REALLY LACKS FUNDAMENTAL MORAL & INTELLECTUAL CONFLICTS. OK? GET IT?
YES, ПО ПРИНЦИП, ИМА САМО ДВЕ MAIN (SETS OF) ВИЗИИ/IDEAS! ABSOLUTELY!
THE RIGHT/POSITIVE/BRIGHT & THE WRONG/NEGATIVE/DARK PERSPECTIVE!
ВСЯКА ОТ ТЕЗИ ВИЗИИ СЕ ОСНОВАВА НА СВОЯ (IR)RATIONAL EPISTEMOLOGY!

SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE, WHICH
VISION YOU (CHOOSE TO) BELONG TO
МИСТИЧНАТА ИЛИ РАЦИОНАЛНАТА:
THE “THIS BAD, BAD (DARK) WORLD”1
 
ИЛИ
THE “THIS REALLY ГОТИН И ПРОСПЕРИТЕТЕН  СВЯТ (if YOU can MAKE it такъв)” 2?
 
РАЗЛИЧНИТЕ ЖИТЕЙСКИ/ФИЛОСОФСКИ, lovely Josephine,
(
IDEAS &) ВЪЗГЛЕДИ OF (LIBERTY,) LIFE & THE (TODAY’S) WORLD!
THE IRRATIONAL VS THE RATIONAL В-И-З-И-И: ЗА СВЕТА, OF LIFE,
ЗА СВОБОДАТА, ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ЗА THE PURSUIT OF HAPPINESS!
 

НЕЗДРАВИЯ СМИСЪЛ VS ЗДРАВИЯ СМИСЪЛ -
OF AN INDIVIDUAL MIND = ВИЗИЯ OF THE WORLD:
VIEW OF LIFE1, LIBERTY2, PRO(s)PER(i)TY3, LOVELY JOS,
& THE (
RATIONAL) PURSUIT OF (REAL) HAPPINESS4!
[
И да, lovely Josephine, всичко тече, всичко се променя -
с изключение на the individual глупостта of a (wo)man,
who
has aquired an irrational method(ology) of thinking,
and
той е above his age of (mid-late) 30’s! OK? Get it?]

 
"Ако промените себе си (for good or for bad),
и вашия свят ще се
промени (accordingly).
Changing начина си (i.e. the method) на мислене1,
[, but this could be possible, lovely Jos, up to a certain age!]
ще
промените и чувствата2 си, и действията3 си,
и по този начин и
(your view of)
светът4 около вас ще стане по-различен."
                                                    Махатма Ганди
[will change accordingly – in a positive or negative way, in a mind.]
Changing the way a (wo)man sees the (real) world
is changing THE METHOD(ology) of thinking! OK?
Всеки човек, rational or irrational, lovely Josephine,
“вижда и чувства това, което му е в главата!
[and yes, lovely Jos, (s)he can change it – до време!]
Да, ние
всичките (wo)men, lovely Josephine,
гледаме (на) света [и живота, и свободата,
и собствеността, и на the pursuit of happiness]
САМО с едно от двете възможни лица: (ir)rational(ity)!
Yes, using (our own, individual) (
ir)rationality! Absolutely!
[Например, all the (non-)religious мистиците, lovely Jos,
have their
evil доктринални pins st®uck into their minds!

These are, lovely Josephine,
хóрата с БЕЗрадостна визия за всичките тез неща!
И
тез хóра са full of всякакви конспиративни теории,
that нямат общо с (the facts of) реалността, истината!]
 

OF THE  DIFFERENT PEOPLE’S
VIEWS - OF THIS (WO)MEN’S WORLD & LIFE!
ЗА (НЕ)МИСТИЧНАТА ВИЗИЯ OF THE WORLD!
ЗА (НЕ)ТОТАЛИТАРНАТА VIEW OF THE WORLD!
ЗА THE (НЕ)ОБЕКТИВНАТА ВИЗИЯ ЗА СВЕТА & LIFE!
OF THE (IR)RATIONAL VISION OF THE WORLD & LIFE!
http://www.robzor.com/rhouse/IHStatus123_files/image039.jpg

ЗА (THE OPPOSING) ЦЕННОСТНАТА ВИЗИЯ
(
PRINCIPLES) OF AN (IR)RATIONAL INDIVIDUAL.
OF THE (IM)MORAL & (IM)PRACTICAL INDIVIDUAL.

ONE’S OWN VISION (OF THE WORLD), LOVELY JOSEPHINE,
Е ФУНКЦИЯ НА ONE’S OWN (UN)OBJECTIVE EPISTEMOLOGY,
THAT PRODUCES ONE’S OWN (
IR)RATIONAL DESIRES & ACTIONS!
{SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE,
КАКВА Е ТВОЯТА ВИЗИЯ
ЗА СВЕТА, ЗА ЖИВОТА, ЗА СВОБОДАТА, ЗА СОБСТВЕНОСТТА?
НА КРАТКО – КАКВА Е ТВОЯТА
(СОБСТВЕНА) ФИЛОСОФИЯ?
IS IT EITHER, LOVELY JOSEPHINE,
RATIONALITY(REALITY)-BASED OR MYSTICiSM(FAITH)-BASED?
IT CAN ONLY BE ONE OF
ТЕЗИ ДВЕТЕ ВИЗИИ! ОК? GET THAT?
SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE, ARE YOU PRACTICAL ВИЗИОНЕР
OR ARE YOU A DELUSIONAL (DUMB) WOMAN?
A DELUSIONAL МИСЛЕНЕ Е (VERY) ОПАСНО!

СВЕТЪТ В КОЙТО ДНЕС ЖИВЕЕМ, LOVELY JOS,
Е ABSOLUTELY ПЪЛЕН С DELUSIONAL ХÓРА,
WHO
ARE GROUNDING THEIR (DUMB) UNDERSTANDING OF THE WORLD (& REALITY)
UPON ALL KINDS OF
IRRATIONAL МИСТИЧНИ КОНЦЕПТИ (& ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИТЕ)
[тез‘ НЕразумни хóра, lovely Jos, are being UNaware of, rejecting,
or NOT
реално recognizing (the huge significance of)
the (
evolution of) objective reality1 & the human mind2,
ведно с the rational concept of the (protection of) IRs3!]
СВЕТЪТ Е (ВСЕ ОЩЕ) ПЪЛЕН СЪС DELUSIONAL ХÓРА,
КОИТО
(ВСЕ ОЩЕ) ИМАТ CORRUPT ВИЗИЯ ЗА СВЕТА -
CORRUPT (UNHEALTHY) МИСЛЕНЕ, МОТИВИ & ACTIONS
(BASED ON A CORRUPT REALITY, EPISTEMOLOGY & IDEOLOGY)!
WITH A CORRUPT VISION OF THE WORLD, LOVELY JOS,
WITH A CORRUPT VISION OF
LIFE1, LIBERTY2, PRO(s)PER(i)TY3
& THE PURSUIT4 OF (INDIVIDUAL) HAPPINESS, LOVELY JOS,
ХÓРАТА МОГАТ ONLY ДА (ПО)СТРОЯТ A CORRUPT СВЯТ -
BASED ONTO THEIR IRRATIONAL VALUES! ABSOLUTELY!
SO, YOU
ТРЯБВА, ТРЯБВА, ТРЯБВА, LOVELY JOSEPHINE,
ДА ИМАШ (СИ ИЗГРАДИШ) UNCORRUPT VISION ЗА СВЕТА:
ЗА
ЖИВОТА1, СВОБОДАТА2, СОБСТВЕНОСТТА3, ВЕДНО СЪС
СТРЕМЕЖ
4 КЪМ (ПОСТИГАНЕ НА YOUR ЛИЧНО) Щ-А-С-Т-И-Е!
ЗАЩО?
ЗА
ДА REALLY (МОЖЕШ ДА) ИЗГРАДИШ, LOVELY JOSEPHINE,
A (REALLY) BETTER WORLD FOR Y-O-U, YOUR (REAL) VALUES, А
СЛЕДОВАТЕЛНО И ЗА ВСИЧКИ ХÓРА ALL OVER THE WORLD! OK?
МИСТИЦИТЕ, ALL (RELIGIOUS OR СОЦИАЛ) МИСТИЦИ, LOVELY JOS,
(защото са истински НЕПРАКТИЧНИ -incoherent с реалността- MINDS!)


(МОГАТ ДА ТЪПО) ИЗГРАЖДАТ С-А-М-О НЯКАКЪВ CORRUPT WORLD!
САМО THE РАЦИОНАЛНО МИСЛЕЩ(ИЯ) ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
САМО ИСТИНСКИ РАЦИОНАЛНО (МОТИВИРАН И) ДЕЙСТВАЩ ЧОВЕК,
(А НЕ, НЕ, НЕ ТАКЪВ WHO IS СЛЯПО/НЕРАЗУМНО/ТЪПО FAITH-BASED!)
МОЖЕ ДА REALLY ИЗГРАДИ ИСТИНСКИ BETTER WORLD – FOR HIMSELF,
FOR HIS (TRULY RATIONAL) VALUES, А СЛЕДОВАТЕЛНО И ЗА ALL THE PPL!}


Nothing can stop the man with THE RIGHT mental attitude from ACHIEVING his goal;
nothing on earth can help the man with THE WRONG
mental attitude.” Thomas Jefferson


OF THE (IR)RATIONAL PEOPLE’S
VIEWS OF THE WORLD THAT WE LIVE IN:
OF (ДОКТРИНАЛНИТЕ) BELIEFS/VIEWS
THAT HAVE (NO) BASIS IN REALITY:
THE
POSITIVITY (RATIONAL) MIND VS
THE NEGATIVITY (IRRATIONAL) MIND!
Of using the (ir)rational spirit of one’s life, living.
The benevolent
VS the malevolent VIEW of the world!
Of
the (sub)conscious sense of the world, that we live in.
THE PRACTICAL VS THE CONFUSED (VIEW OF A) (WO)MAN!


The individualist VS the collectivist VIEW of the world.
LIVING CRITICALLY VS LIVING КРИТИКАРСКИ!
The moral REALism VS the moral SUBJECTIVism!
The
freedom-lovers VS the dictator(ship)-lovers!
[The
individual rights VS the collective “rights”!]
*
Of the
VIEW of absolutely (IR)rational moral standards!
Of the (non-)contradictory VIEW of the (today’s) world:
the “today’s world is (not)
really a good place” to live in!
It
(наративът) is all essentially based, lovely Josephine,
on the (ir)rational IDEAS (integrated values) in one’s mind!

OF
THE
RATIONAL APPROACH TO LIFE (& THE REAL WORLD)!
VS
THE LOSER’S APPROACH TO LIFE (& THE MYSTICAL WORLD)
*

[
Единият approach1 постига и съхранява, lovely Josephine,
the rare (in BG) “commodity” of спокойствие/happiness,
докато
другия approach2, omfg, is the loser’s stuff! OK?
So, tell me, lovely Jos, which
one you’ve chosen to live?
I, for myself,
know which I have rationally chosen:
living HAPPILY и според чергата ми. Моят свят.
Living заслужено щастливо in my wonderful свят!
So, don’t be stupid, lovely Josephine,

to buy
катастрофичната2 визия of the world,

която винаги върви ръка в ръка, lovely Jos,
с absolutely всякакви теории на конспирацията!]
  

Да, this second2 approach (the loser’s) approach
is about апокалиптичната картина, lovely Josephine,
[in someone’s own head,
ведно с конспиративни теории!]
of the (today’s) world VS living (flourishingly) in the reality1.
It’s the doom & gloom feelings VS the being really happy!
So, tell me, lovely Jos, which ONE of the two you really are:
a doom & gloom персона или истински щастлива такава, a?
Да, мнозинството от the БГ хóрата (because irrational), баси,
не са @ root, lovely Jos, променили представата си за света!
Да,
мнозинството от the БГ хóрата, because cannot achieve it all,
blame (
във всякакви измислени грехове) the (people of the) света,
that have
успешно achieved & kept it all! That’s the majority’s 4Z’s!
Да, това really is, lovely Josephine, THE ROOT
 
of the majority’s (angry &  anxious) (social) resentment към света!
 
So, tell me, lovely Josephine, живееш ли с представа за света от вчера:
за
(the dumb баснята of) представата за света от (19-ти век и) 20-ти век?
Are you really using your rationality or the dumb мистичнооото мислене, а?
So, tell me, lovely Josephine, are you of THE FEW or of the MANY?
Do you really
KNOW (what) your own GOOD (living really means, is);
do you, can you REALLY, lovely Josephine,
rationally & efficiently pursue (& успешно achieve & keep) it (all)?


Logical reasoning1 VS believing2 in mysticism.
критично мислене1 VS dumb вярвания2;
realism1 (objectivity) VS postmodernism2;
individualism1 VS (политически) populism2!
Using rationality1 VS using IMpracticality2.
Първото носи свобода, а второто тирания.
 VS


 VS

The UN
compromised (practical; rational) VISION
VS
the compromised (pragmatic; mystical) VISION
of the world
(
life, liberty, property & pursuit of happiness)!


 


Consciousness1 drives2 the human mind3. Yes!
Each of us perceive
s and experiences the world
differently through our individual
consciousness!
A
consciousness концептуализира, lovely Jos,
(how) the world (works), by its (ir)rational
method
of
ризънинг – (producing) a VIEW of the world!
An
irrational или rational VIEW – of the world.
That’s the world unto our (individual)
self! OK?
 

YES, THE REAL WORLD, LOVELY JOSEPHINE,
THE WORLD THAT WE LIVE IN,
IS ABSOLUTELY WONDERFUL,
IF YOU, YOU, YOU
CAN MAKE IT SUCH – FOR YOU! OK?
***


 

Повечето
БГ ppl, lovely Josephine, because irrational1 & older2,
see, усещат & experience the world (life & biz) as n-e-g-a-t-i-v-e!
Не могат да се РАДВАТ НА (TO CELEBRATE) LIFE!
Most of this
majority, because using an irrational method,  
wrongly
приема светът & (their) life as (все по-)кофти;
fall into the
домейн of (хроничен) negativism [skepticism]!
Това ги превръща
в doom & gloom characters – confused ppl!
All confused ppl имат [are (up)holding into their heads], lovely Jos,
няколко основни предпоставки, които са absolutely wrong (evil)!
За такива хóра
LIFE is a misery! И те не виждат никакъв изход.

These are (
angry &) UNhappy [UNhealthy] ppl! Лузъри, мистици.
These ppl have (& uphold) the malevolent world view, баси!
This is the confused (fallen,
лузърски) свят – of doom & gloom ppl!
These ppl, lovely Jos, have no (rational) integrity ! They live UNhealthily!
Oh, yes, this is, lovely Josephine,
the UNhealthy [UNhappy] life(style)!
These ppl (irrationally; мистично) фантазират of having better life;
of някой си (някак си) да им предостави (подари) a better living;
[например, the BG old носталгиците irrationally  живеят в миналотo,
когато
“life was (sooo) happy”! Same is valid и за БГ Academia & Media! Омфг!]
но не, не, не се интересуват кой ще плаща за това -  наричат това
за по-социално справедлив живот, „за по-достоен живот.
Such
ppl don’t like (, but hate) света! Повредени са завинаги! Баси!
Yes,
повредени са, lovely Jos, в морален и интелектуален контекст!
*
Yes, lovely Josephine,
do, do, do your best to [learn (how) to]
think rationally i.e.
[efficiently i.e. практично т.е. in accordance with reality]
to really be на страната на свестните ppl,
а не на the
confused & the feeling stuck ppl!
Инак - your own life(time), lovely Josephine,
shall be, in the long run, an ugly
negaliving,
a
твоят свят shall be really dark, ugly & scary
[full of irrational
fear(s); doom & gloom world]!

  http://www.robzor.com/rhouse/smartGREYevilGUY123_files/image102.png 
So, let me tell you, lovely Josephine,
дали света today is
a good place. The answer depends on your mentality.
The world [
reality; life; biz] is much, much more готин, lovely Josephine,
отколкото (irrationally) го вижда (experience-ва) a doom & gloom  mind!
You ought to be (life-long) living
rationally/успешно, lovely Josephine,
въпреки наличното (все още) very much голямо мнозинство
of the absofreakinlutely irrational (БГ) people,
that are living in the doom & gloom домейна!
Да, трябва да си consistently & persistently
успешна (healthy in IHS context), lovely Jos,
за да изпълняваш really успешно the ultimate
purpose, lovely Josephine,
of (your) lifetime:
да изживяваш живота си ЩАСТЛИВО. Yes!
Тогава светът, lovely Jоsephine,
е истински добро място за живеене (for you)!
Светът е ДОБРО място, lovely Josephine, only
за истински свободолюбивите, НЕзависимите и
продуктивните хóра (producers)онези, които
are living off с постиганото by one’s own efforts:
earning
1 life-long да съхраниш2
real values  които се стремиш to (honestly) achieve!
Тогава си истински щастлива персона,
not a fake!

Тогава си
истински човек: a winner, not a loser!
The real heros have earned to be independent -
of a (group of ppl, who wanna play) 
God!
The 
real heroes са истинската красота!
The 
real heroes са истинската  чудеса!
There’s no other kind of magic, no wizardness!
За кои хóра светът, ведно с хóрата, lovely Jos,
е воистина (бил, и е) кофти място за живеене?

За зависимите (от a God) хóра, lovely Jos,
светът е кофти място за живеене – те want
да се ПРОМЕНИ света, така че не, не, не
те да са
отговорни за собствената си съдба,
а някой (си)
(good) Saviour (with many angels)
{
i.e. мама, татко, б(р)атко, a lover or a God}
да се грижи за тях като за малки деца,
така, че и те „да имали достоен живот“,
защото и те били го „заслужавали“, баси!
Те не могат да разберат, че всичко
in the world
трябва to be earned, заслужава се! Щастието, too!
Oh, those (ugly) infantile (resentful) characters!
They just искат да (си) има(т) Господ(ар), баси!
Такива хóра не, не могат
to be(come) щастливи,
не, не могат да обичат светът в който живеят!
So, tell me, кажи ми, lovely Josephine,
(
до) колко независима си (on your own merits),
(до) колко отговорна си (пред себе си),
(
до) колко си proud of your own self,
how (much) morally worthy 
you really are?

So, tell me, lovely Jos, do you want to see the world
through (putting on) the lens of fiction (
mysticism), а?

Don’t be stupid, lovely Josephine,
don’t be a really (very)
dumb woman,
to be a part of the [BG]
домейна of ppl,
that have doom & gloom [collectivized] mentality
[, based on an absofreakinlutely irrational
идеология]
and
view of the world, като terribly разпадаш се!
That
’s irrational skepticism граничещ с craziness!
That’s
negaliving, lovely Josephine,
i.e. an
angry UNhappiness – of the [4Z’s] неудачника,
no matter his равнище in the social-economic статус.
Don’t be stupid, lovely Josephine,
да искаш да живееш (като) in the real Ancient world,
да искаш да живееш (като) in the Средновековието,
да искаш да живееш (като) in the Real социализъм!
The only truly & fully beneficial, lovely Josephine,
to the (
productive) individual social system
is the
Real Republic of Лесе-фер
т.е.
the only system of true Capitalism,
[, based on
100% private pro(s)per(i)ty] !
Seeing the (ppl of the) world by using your RATIONALITY (rational faculty)
or
seeing the (ppl of the) world by using your
DELUSIONal (mystical) premises!
RATIONALLY integrating the (principles of) (objective) reality
or
just DELUSIONally misintegrating it, constructing a “parallel”
reality
(of a
religious or a semi-secular мистицизъм, irrationality)!
  
So, tell me, lovely Josephine,
are you, you, you really
a
rational визионер or (an irrational) мистик?
Are you, you, you really
a
Negativity-bias or Positivity-bias personality?
Реалист ли си, lovely Jos, или (just) a delusionist?


All the many (
BG)
negativity-bias ppl are losers. Full of delusions.


All the irrational ppl,
lovely Josephine,
all the хóрата с мистично съзнание,
cannot reason (истински logically)!
Why can’t
all the mystics think logically?
Защото they’ve really been brainwashed!
Защото they’ve put on the dogmatic lens
of the absofreakinlutely
мистицизма! Dumb ppl.
All
мистичните ppl are delusional in their thinking!
Yes,
all the mystics са опасно delusional! Absolutely!
They live in
the La-La-La land (narrative)! Баси!
  
The negative view of life/world – of (БГ) мистиците!
 
 
So, never ever try to
reason, lovely Jos, with such ppl,
защото те (
dumbly) живеят outside the reality!
Мистиците, all the versions of the mystics, lovely Jos,
опасно (мислят &) живеят within the UNreality!
[& usually within
the Doom & Gloom world, баси!]

Ох, тез’ (very, very much dangerous) DELUSIONists!
Ох, тез’ (very, very much dangerous) РЕЛАТИВисти!
Ох, тез’ (very, very much dangerous) КОЛЕКТИВисти!
Ох, тез’ (very, very much dangerous) КОЛЕКТИВисти!
Ох, тез’ (very, very much dangerous) ЕГАЛИТАРисти!
Ох, тез’ (very, very much dangerous) БРАДЪРист(к)и!
These all, всичките (мистици) са dumb ПОПУЛисти,
[who
(un)consciously съпортват the égalité Corporatism!)
avanti популус (сошъл+ist & religiosity) брадъри, баси!
Ох, амин, амин, ох, аман, аман!
So, tell me, lovely Josephine,
как виждаш света
човека) през твоите очи(ла)?
And
how about life, liberty, pro(s)per(i)ty and the pursuit,
the (
idea of) pursuit of a (wo)man’s HAPPINESS, a?!
Reason, lovely Jos, do try to reason rationally/logically!
Yes,
use (act on) your rationality – to the best you can!
Не, не, не бъди МИСТичка, релативистка, delusionist!

RR: If you are една истински рационална жена, lovely Jos,
you’ll never use the
(today’s, текущото) state/status/shape of the world
за да (можеш non-objectively да) excuse & justify  себе си i.e.
to (конформистки) excuse & to justify  your thoughts/principles, motivations, приоритети и действия;
and
your [accordingly achieved - good, excellent, кофти, НЕ(so)добри или посредствени] results!
Don’t be stupid! Don’t you ever do it
, kakто irrationally го прави мнозинството!
Не
, не, не бъди (както днес е модерно)(pragmatic, “adaptive”) р-е-л-а-т-и-в-и-с-т(ка)!
[ Ето как/така го прави and you can observe it, можеш наистина да го видиш, if you rationally look around thyself :
Oh, the ppl are so 4Z’s лоши (such are the ppl! Ppl suck!),
oh, life’s so unfair
(such is life! Life sucks!),
oh, the work/job
(which I do for a living) is so stressful, много ме стресира (such is работата! Work sucks!),
oh, the politics & the economics are
кофти (such are politics & economics! They suck!),  
oh, the world/civilization is so
кофти (such is the real world! The World/civilization sucks; може би -submission/subversion to- the religion/мистицизма doesn’t, a?!) -  
all of these ме карат да се чувствам really зле (to worry, to feel Unsecure, Unstable, Unorderly, Unустановен/а …in desperation) и затова аз,
по обективни причини,
не успявам да постигам толкова добри и по-високи (
IHS) резултати (and be иситински & fully happy),
каквито всъщност
really си, си, си, ама of course, че си заслужавам;
I have real capabilities & достойнства, I can really handle things, ала…?!“
Баси, а?!
Големият плач
of the (ирационалното & stagnating) majority-то;
stagnation (or destruction) of the individual (физически, икономически и/или psyche) IHS статус/capital
is the root причината for истинско experiencing of (прикривано) worrying, мъка & 4Z’s!
The
ла гранде screaming of the масовия/ordinary човек (,предвождано, разбира се, от the “експертизата“/“компетентността“ of the интелигенцията/intellectual),
който се оплаква
[НЕ(за)доволен е] от всичко и от всички!
The ла гранде плачльото/powerlessness;
the emotional instability/НЕподреденост/chaos/НЕсигурност/anti-honor/anti-dignity/cowardness/dependence/compromising
 
of the женчовщинството!
Това е голямото плачене/рИване/оплакване/anxiety (and fear) of ”обективно justification”, which днес навсякъде можеш да чуеш;
the great general (автентичност of) negativism (of personal thinking/thought),
the
емоционалната НЕстабилност/fear/UNcertanty,
which е really масово & посвсеместно (everywhere) today (in BG, EU)!
Това е the (популярната BG)(инфантилна) morality/culture of complaint;
of negativism/страх/worrying;
of emotional
(and intellectual) inconsistency/unsustainability/НЕстабилност!
Баси (it’s everywhere, in BG, no matter равнището within the Strata)!
Ох, тази infantilized culture of complaint,
oh, that psychology of victimhood! The morality of
зависимите ppl, които не искат да разчитат on themselves;
 
и always need to excuse себе си,
че
in fact търсят някой to rely/hook on (да им помага, help, help to earn their own living и това на their offspring),
to parasite upon!  
 
Don’t be a part of it, lovely
(and young) Жозефин!
Don’t be a part of the general
тенденцията на упорито complaining & постоянно worrying about the life, the [idea(s)s of] ppl and the world, lovely Jos!
Наблягай objectively much more on the фобиите/страха positive/rational values & principles of yours!
That’s the right way of
(the biz of) pretending a successful happy living!
The world is not, not, not that bad,
нищо, че е пълен със majority of НЕрационални (compromising) хóра;
it’s
всъщност real good
for the
really рационалните (in thought, motivation, action) & успешни хóра (in IHS terms) -
today is the best
/healthiest it has ever been for the last 10 000 години! ОК?
That’s it.

In short -
your world is your
time;
your
/individual world/life matters, a lot (to whom?);
and could be
истински успешен/просперитетен,  happy/healthy & красив/секси
if [and when] you рационално (i.e. based on релативистичен the objective standard of value) make it so! Yes.
(Разбира се, че ти си красива жена, lovely Jos!) 
Все повече и повече (ще) живеем в свят, lovely Jos,
където when човек е being НЕрационален -in thinking/education, motivation, priority & action-
той ще се objective self-магринализира (и ще се worry & страхува) все повече, като гарантирано ще бъде емоционално НЕстабилен/НЕщастлив;
който колкото повече
rationally действа (and uses всекидневно lots of new digital IT),
толкова по-големи
 objective в-ъ-з-м-о-ж-н-о-с-т-и ще има
за да
(може да) бъде по-свободен, по-успешен & happier  i.e.
ще мошенически productively придобива повече capabilities, skillfulness & капаците to objectively/honestly make his life better!
Това е и морално, и практично, и етично, и secure positively true. Е доброто. That is right!
You can do your world to be a
истински healthily happy world!
Do/achieve/happen/experience it - според your own обективни способности, капацитет & възможности within the Strata!
All you really have to do is to
(learn to) compromisingly think & to sacrificially act мошенически- прагматично o-b-j-e-c-t-i-v-e-l-y  
т.е. in
(the really успешно постигане на) your rational self-interest, wellbeing. In the long run. Тук, в реалността.
That’s all.
Тогава
и само тогава the светът е готин! Really. Your world, your life(style).
Absolutely
релативистично!]

RR: …And I think to myself what a wonderful world!
Yes, I think to myself what a
wonderful world!
My world. A really happy world – of благоденствени
спокойствие & стабилност!
I
truly love it, I adore it!
[Пускам си едно Latte (macchiato),

запалвам си …(my human) двигателя, and

I see skies of blue and clouds of white

I hear (my grand-)babies crying, I watch them grow!]

Пожелавам на всеки (to build for himself)
a beautiful world – a happy world! A sunny world! Of his own (, of
all his real values).
Oh, yes, it can be really done! Can be achieved, в реалността, тук и сега, on Earth!
All we have to do, lovely Josephine,

is to be really rational – in our (individual) actions! Each one to the best (s)he can! That’s all.

And I really mean it!
OK, lovely Jos?
DIY!
Earn it! OK? Get it?

THE (LIFE, LIVING IN THE) WORLD
HAS NEVER (EVER!) BEEN BETTER! ABSOLUTELY!
THE (TODAY’S) WORLD IS (TRULY) LOVELY! YES, ABSOLUTELY! WHY?
THE TODAY’S 21st CENTURY IS OBJECTIVELY A MUCH BETTER WORLD,
ESPECIALLY WITHIN
THE FREE(R = ДЕМОКРАТИЧНИТЕ) ДЪРЖАВИ=

WITHIN THE MUCH MORE
RATIONAL(ITY-BASED) WORLD/SYSTEM!
YES, THERE’S NEVER BEEN A MORE RATIONAL WORLD THAN TODAY,
МАКАР ЧЕ ВСЕ ОЩЕ ИМА (ГОЛЯМА) ЗАПЛАХА, LOVELY JOSEPHINE,
(ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СВЕТА) ОТ THE TODAY’S ИДИОТЩИНАТА!
[IN A PRE-CAPITALIST WORLD (FOR ХИЛЯДИ ГОДИНИ!), LOVELY JOSEPHINE,
NO, NO, NO (REAL) WEALTH WAS (POSSIBLE TO BE REALLY) CREATED,
NO, NO, NO REAL
WEALTH & PROSPERITY WAS REALLY DONE! OK?
IN
PRE-CAPITALIST TIMES HUMANITY WAS EXTREMELY POOR! YES!
SO, WHO ВСЪЩНОСТ, LOVELY JOSEPHINE, CREATES THE WEALTH?
THE WEALTH CREATION ИЗИСКВА НАЛИЧИЕТО, LOVELY JOSEPHINE,
НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ (ECONOMIC) ПРИНЦИПИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ=
ЧАСТНИ PRODUCERS, А НЕ, НЕ, НЕ ДЪРЖАВНИ МЕНИДЖЕБЧИИ, ДЕБИЛИ!
 
ONLY CAPITALiSM СЪЗДАВА MASSIVE AMOUNTS OF WEALTH! ABSOLUTELY!

THE WEALTH CREATION IS ONLY POSSIBLE, LOVELY JOSEPHINE,
WHEN
CAPITALIST PRINCIPLES ARE (BEING) APPLIED IN A COUNTRY!
ДЪРЖАВА, КОЯТО ОТРИЧА И НЕ ПРИЛАГА CAPITALIST PRINCIPLES
Е ОБРЕЧЕНА НА НЕУСПЕХ, НЕПРОСПЕРИТЕТ, СТАГНАЦИЯ, FAILURE!

{В СОЦ ДЪРЖАВАТА, КОЯТО ОТРИЧА THE IR & CAPITALIST PRINCIPLES
ВИНАГИ ДЕЙСТВА AN EVIL  СОЦ ОЛИГАРХИЯ, КОЯТО ТОТАЛ(ИТАР)НО
КАТАСТРОФИРА POLIT & ECONOMIC ДЕЙНОСТТА НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА
И НА (ПОЧТИ) ВСИЧКИ ХÓРА
IN THIS NATION! Е, БАСИ! ЗЛА SYSTEM!
THE COMMUNIST И(ЛИ) СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ, LOVELY JOS,
И В 20-ТИ ВЕК, И ПРЕЗ 21-ВИ ВЕК, БОГАТСТВО IN THE LONGER TERM
НЕ, НЕ МОГАТ ДА СЪЗДАВАТ, А ВИНАГИ ПРОИЗВЕЖДАТ САМОРАЗПАД
НА ЦЯЛАТА ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА, ЗАЩОТО,
LOVELY JOS,
THE IRRATIONAL/НЕПРАКТИЧНОТО CANNOT EXIST IN THE LONG RUN!
SO,
СОЦА, ВСЪЩНОСТ, LOVELY JOSEPHINE, CREATES КАТАСТРОФА!
НИКОЯ
ДИКТАТУРА НЕ МОЖЕ LONG-TERM ДА ПРОИЗВЕДЕ WEALTH!
[ВИЖ НАПРИМЕР, СССР, ХИТЛЕРИСТКА ГЕРМАНИЯ, НРБ, ВЕНЕЦУЕЛА,
КУБА, СЕВЕРНА КОРЕЯ,
TODAY’S ОЛИГАРХИЧНА RUS(A)SIA, ETC.]
ВСЯКА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА КАТАСТРОФИРА IN THE LONG RUN!}
ONLY CAPITALIST PRINCIPLES (CAN) PRODUCE (REAL) WEALTH!

THE PRE-CAPITALIST ОБЩЕСТВА (FOR ХИЛЯДИ ГОДИНИ!)
НЕ, НЕ, НЕ СА (МОГЛИ ДА) PRODUCE (REAL) WEALTH! YES!
THE GREATEST BENEFIT OF
THE CAPITALIST SYSTEM, LOVELY JOS,
IS THE (LONG-TERM) CREATION OF WEALTH! YES, ABSOLUTELY!

ONLY (THE HIGHER) PRODUCTIVITY CREATES (THE HIGHER) WEALTH!
ONLY (THE HIGHER) PRODUCTIVITY  CREATES THE (HIGHER) GOOD! OK?
THE (
MOST) PRODUCTIVE ХÓРА, КОИТО CREATE (MOST OF) THE WEALTH,
ВСЪЩНОСТ НАМАЛЯВАТ БЕДНОСТТА (КОЛИЧЕСТВОТО БЕДНИ ХÓРА)!
YES, ONLY
THE PRODUCERS (ХÓРА WHO CREATE WEALTH), LOVELY JOS,
REALLY
REDUCE THE POVERTY (= КОЛИЧЕСТВОТО НА БЕДНИТЕ ХÓРА)!]

  
 
 
„Жить стало лучше,
жить стало веселее!

Световното economic богатство през последните 30-40 години, lovely Jos,
absolutely многократно нараства;
с
ъответно бедността absolutely намалява;
а хóрата all over the world като цяло
са absolutely
freer & richer than have ever been в историята of the world!
That’s a fact. A good fact.
Готината истина.
“…Ние, можещите, водени от НЕзнаещите,
вършим НЕвъзможното за благото на НЕблагодарните.
И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THE WORLD, LOVELY JOSEPHINE,
HAS NEVER (EVER!) BEEN ИСТИНСКИ ПО-КРАСИВ, ПО-СЕКСИ & ПО-ГОТИН THAN TODAY! ОК? GET IT?
THE 21ST CENTURY, LOVELY JOSEPHINE, IS THE BEST CENTURY TO BE ALIVE & HAPPY! ABSOLUTELY!
  
Светът, глобалният FREE® WORLD , lovely Josephine, е истински КРАСИВО място за живеене!
И
ти, IF (truly & fully) RATIONAL, IF you are (truly & fully) (раз)УМНА женска, lovely Josephine,
YOU ought to MAKE it such – за СЕБЕ СИ (& YOUR values)! At the according level of YOUR own abilties.
Всеки може (и трябва)
да търси да реализира щастието си, на място и така, както той намира за добре!
Всеки може (и трябва) да си
(сам, yes, самостоятелно) търси щастието all over the широкия free® world!
Не, не, не, (BG) левичарите CANNOT истински comprehend това – заради their (post-НРБ) GROUPTHINK!
The
GROUPTHINK is absofreakinlutely авторитарно (METHODOLOGY of) мислене, motivation & ACTion!
The groupthink is immoral; is
НЕпрактично; is (absofuckinlutely irrationaly) based on force,
която is absofreakinlutely being applied over the lives of the ppl – by the (autoritarian) State!
Свободата (за разлика от any version of НЕсвобода), lovely Josephine, on the other hand,
винаги носи в себе си the (greatness of the prosperity of) COMPETITION (free choice) -
in the face of (many) alternatives!
Носи efficient алтренативи to achieve (a happy life)!
Носи ги ЗА КОГО, насочени към КОГО?
Към
all НЕмързеливи (НЕмистични) ppl.
that
really know them (individual) selves &
WANT
to take personal responsibility за живота си in their own hands
TO RELY ONLY ON themselves (on their own capabilities, таланти)!
Всеки, (до) колкото really (практично, ефективно) може! ОК?
So, tell me, lovely Josephine, can YOU comprehend this?

 

There it goes my beautiful & sunny world! I’ve really (rationally) MADE it such – for MYSELF (my own life, my highest value) and for ALL OF MY (real) values!
Hello, world! Hello, the free® world!
           

Hello, мой свят, мой (готин!) (and complex, and risky) свят! Hello (my) beautiful life! I am alive, and I’m (truly & fully) flourishing!
Life’s about living in this (the one and only real) world;

            is all about the (ir)rational perspective of (an individual or many indivduals of) the world!
           
http://www.robzor.com/rhouse/IHStatus123_files/image039.jpg
            there’s absolutely no other (parallel) world
(т.е. секуларната perspective of the world/Universe),
            except that you, lovely Jos, can find
такъв мистичен свят
           
into the (many) minds of the irrational ppl (ever since the idealism of Plato)!
OK?

And yes, the world, lovely Josephine, has got way much, much more COMPATITIVE! A(nd a) much, much more beautiful world!
Much, much (many times)
sweeter! Oh, yes,