ДА ПОГОВОРИМ ЗА THE ABSOLUTELY  E-V-I-L (COLLECTIVE!) IDEA(L),
  
OF
THE IDEA(L), THAT IRRATIONALLY JUSTIFIES, LOVELY JOSEPHINE,
VIOLENCE, KILLiNGS & TERORiSM (DONE) В ИМЕТО НА ГОСПОД(АР):
OF
THE (EVIL) IDEA(L) OF: CONNECTING YOURSELF (OR YOUR SOUL)
TO SOMETHING (THAT IS MUCH, MUCH) HIGHER THAN YOU(
RSELF) =
TO SOMETHING (THAT IS MUCH, MUCH) HIGHER THAN (YOUR)
LIFE=
THIS IS THE TRUE ESSENSE OF YOUR HUMAN BE(
COM)ING!” Е, БАСИ!
Е, БАСИ, ABSOFREAKINLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)ИЯ (MORAL) NARRATIVE!
THE GREATEST ПРИЧИНЕНИ ЗЛИНИВОЙНИ), LOVELY JOSEPHINE,
NO MATTER IF RELIGIOSITY-BASED OR АТЕИЗЪМ-BASED (=MYSTICism),
СА (ALWAYS!) DONE ПРИКРИВАНИ ЗАД ПРИНЦИПА НА АЛТРУИЗЪМ,
ЧИЙТО ЛОЗУНГ Е
В ИМЕТО НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО, БАСИ!
|
[
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ТИРАНИ, И ПРЕДИ, И ДНЕС, LOVELY JOSEPHINE,
PREACH ТОЗ’ EVIL ПРИНЦИП, В ИМЕТО ИМЕННО НА КОЙТО, БАСИ,
MAKE-ват WARS & ЖЕРТВАТ (=KILL) МИЛИОНИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ!
ВСЯКА ИМПЕРИЯ
СЕ ОСНОВАВА НА БЕЗМИЛОСТНО РАЗХОДВАНЕ
НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС = CRUEL РАЗХОДВАНЕ НА HUMAN LIVES!]
WELCOME TO
THE MOST EVIL (MORAL!) PRINCIPLE (OF ALTRUiSM!) -
THAT IS, LOVELY JOSEPHINE, @ THE (ABSOFREAKINLUTELY!) ROOT OF ALL EVIL!
WELCOME TO БЕЗУМНАТА ЖЕСТОКОСТ НА (ПРИНЦИПА НА) ЖЕРТВОГОТОВНОСТТА,
THAT
(ТЪПО ВЯРвА И) ПРОПОВЯДВА: САМОЖЕРТВАТА Е ПЪТЯТ КЪМ СМИСЛЕН LIFE!
[ВСИЧКИ ФАНАТИЦИ, ЗА РАЗЛИКА ОТ THE CIVILIZED ХО̀РА, LOVELY JOSEPHINE,
ВЯРВАТ, ЧЕ ПЛЕМЕТО/КЛАНЪТ/STATE (А НЕ ЧОВЕКЪТ) MUST BE A-B-O-V-E ALL:
THE INDIVIDUAL (LIFE) НЕ, НЕ ОЗНАЧАВА МНОГО! К-Л-А-Н-Ъ-Т IS A-B-O-V-E ALL!
THE COMMON/PUBLIC INTEREST MUST BE (PUT)  A-B-O-V-E  THE SELF INTEREST!
ALL THE PEOPLE (IN A NATION)
MUST SERVE THE FOLK’S (= STATE’S) INTEREST!”
ВСИЧКИ
ФАНАТИЦИ, ЗА РАЗЛИКА ОТ THE CIVILIZED ХО̀РА, LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFREAKINLUTELY (ЗЛОТВОРНО, IRRATIONALLY) ДОГМАТИЧНО ВЯРВАТ, ЧЕ
ВСЕКИ, КОЙТО НОСИ ПРАВАТА (= MYSTICISM-BASED) В-Я-Р-А Е ДОБЪР ЧОВЕК,
КОЙТО
ВИНАГИ(!) Е ГОТОВ ДА (SELF-)ЖЕРТВА ЖИВОТА СИ И ДА УБИВА ХОРА,
FOR THE (КАУЗАТА НА) В-Я-Р-А-Т-А = Е ВИНАГИ ГОТОВ (ДА ИДЕ) НА ДЖИХАД,
ЗАЩОТО ТОВА IS THE HIGHER GOOD(NESS!) ON THE EARTH, ЗА КОЕТО ВСЯКА
(
НА)ПРАВЕНА ЖЕРТВА Е МНОГО, МНОГО МАЛКА И ИМА ОГРОМЕН СМИСЪЛ!
YES,
ВСЕКИ ДОБЪР ЧОВЕК MUST BE READY TO SACRIFICE HIS OWN LIFE AND
THE LIVES OF OTHER ХОРА, ЗАЩОТО ТОВА Е НАЙ-УБЕДИТЕЛНОТО PROOF ЗА
BELIEVING IN GOD (IN HIS ПРАВДА, IN HIS МЪДРОСТ, IN HIS CHOSEN ЛИДЕРИ),
ЗА THE HUGE СИЛА И КРАСОТА НА (ХАРАКТЕРА НА) Т-А-К-В-А-ЗЛИЧНОСТ!-
ДЕБИЛНО ПРОПОВЯДВА, LOVELY JOS, ВСЯКА ВЕРСИЯ НА ДИКТАТ(УРА), OMFG!
IT (
IRRATIONALLY) JUSTIFIES VIOLENCE & KILLINGS В ИМЕТО НА ГОСПОД(АР) =
В ИМЕТО НА THE ABSOFREAKINLUTELY GREATEST(!) GO(O)D (= БЛАГО), БАСИ, А?!
A
ТИ КАК МИСЛИШ, LOVELY JOSEPHINE, IS SACRIFICING A LIFE GOOD, BAD OR EVIL?)

WELCOME, TO THE
(ФИЛОСОФСКИ) ЗЛ(ОТВОРН)АТА ИДЕ(ОЛОГИ)Я: COLLECTIViSM!
ТАЗABSOFREAKINLUTELY (ДОГМАТИЧНА) ТОТАЛИТАРНА ИДЕОЛОГИЯ ПРОПОВЯДВА:
THE GROUP/COLLECTIVE IS MUCH, MUCH MORE IMPORTANT THAN THE INDIVIDUAL!
THE INDIVIDUAL
MUST BE READY TO GIVE UP HIS LIFE FOR THE STATE/TZAR/РОДИНУ!
THE INDIVIDUAL
MUST ALWAYS BE SACRIFICED FOR (ACHIEVING) THE GREATER GOOD!”
ДА ПОГОВОРИМ ЗА ШАМАНСТВОТО (= THE HUGE ШАРЛАТАНСТВОТО) НА ШАМАНИТЕ!
    
[ШАМАНИзмът IS ALWAYS, lovely Josephine, BASED ON МИСТИЦИзъм, radical IRRATIONALity!]
       
ДА ПОГОВОРИМ ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY E-V-I-L MORALITY, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE (
OLD & RELIGIOSITY-BASED) MYSTICAL ИДЕ(ОЛОГИOF (ANIMAL) SACRIFICE:
ДА ИЗМОЛИМ МИЛОСТ(ИНЯ) ОТ (THE ONE AND ONLY) НАШИЯ  ВЕЛИК ГОСПОД(АР)”!ДА ПОГОВОРИМ ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY E-V-I-L MORALITY, LOVELY JOSEPHINE,
  
OF THE TRULY EVIL ГЛЕДНАТА ТОЧКА (VISION) ЗА "ВИСШАТА КАУЗА/IDEA(L)/MORALITY”,
“FOR THE COMMON GOOD”, “FOR THE HIGHER GOOD”, “FOR THE PUBLIC INTEREST”
, OMFG,
OF “
SERV(IC)ING THE GREATER GOOD(NESS)” – “В ИМЕТО НА НАРОДА/STATE & HUMANITY”:
THE E-V-I-L IDEA OF (ACTING AS) A SAVIOUR,SAVING THE PEOPLE & ALL OF HUMANITY”=
ОХ, ТУЙ ГЕРОИЗИРАНЕ НА (THE EVIL MORALITY OF) THE HUMAN (SELF-)SACRIFICE, БАСИ!=
ABSOFREAKINLUTELY DISHONESTY & STUPIDiSM, МАСКИРАНИ КАТО (УЖ!) АЛТРУИЗЪМ!
[
ЗЛО(ТВОРНО)ТО ОПРАВДАВА ITS TRULY EVIL IDEOLOGY & ACTIONS, LOVELY JOSEPHINE,
В ИМЕТО НА ПОСТИГАНЕ НА (НЯКАВА СИ МИСТИЧНА & ЗЛОВРЕДНА) “ВИСША Ц-Е-Л”?!
ОХ, ТАЗФАНАТИЧНА ВЯРА IN “ВЕЛИКА МИСТИЧНА (= COLLECTIViSM-BASED) КАУЗА”!]

ON
THE TRULY EVIL (CONCEPT& IDEAL OF) THE LARGER THAN LIFEMONSTROSITY =
  
THE (SELF-)
SACRIFICIAL (= DUTY-ORIENTED) MORALITY, EPISTEMOLOGY, PHILOSOPHY:

“ЧОВЕК, Д-О-Б-Р-И-Я-Т ЧОВЕК ТРЯБВА”УЧИ ТАЗ’ (EVIL) CONCEPT, LOVELY JOSEPHINE,
     

“(TO HAVE DUTY &) ДА МИСЛИ (& TO BE READY TO SACRIFICE ANY OF HIS VALUES) ЗА НЕЩО,
КОЕТО Е (МНОГО) ПО-ГОЛЯМО ОТ НЕГО САМИЯ, (МНОГО)
ПО-ГОЛЯМО ОТ НЕГОВИЯ ЖИВОТ!”

SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE,
TO
НАЙ-ГОЛЯМАТА IDEOLOGICAL ИЗМАМА,
  
  
TO THE (
EVIL) ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF (ANY VERSION OF) THE (HARD OR SOFT) COLLECTIViSM,
    
WHICH ABSO
FREAKINLUTELY GLORIFIES (A VERSION OF HARD OR SOFT) АВТОРИТАРИЗЪМ,
THAT IS BASED ONTO THE MORALITY OF SACRIFICING THE (VALUES OF) AN(Y) INDIVIDUAL
    
TO
ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО HIGH(EST!) GOOD (= A GROUP e.g. STATE, RACE, NATION OR CLASS)!
SACRIFICING (THE INDIVIDUAL) FOR (ACHIEVING) THE GREAT(EST) КАУЗАТА!

ДОБЪР ЧОВЕК Е ТОЗ’ -УЧИ THE (TRULY EVIL) MORALITY OF ALTRUISM-

КОЙТО ПРЕНЕБРЕГВА СВОЯ СОБСТВЕН ИНТЕРЕС В ИМЕТО НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО=
В ИМЕТО НА НАРОДА (НА ДЪРЖАВАТА, ПАРТИЯТА, НАЦИЯТА, КАУЗАТА, ПЛЕМЕТО, ETC.);
EVERYONE, EVERY
GOOD HUMAN, ВСЕКИ REAL ПАТРИОТ, MUST (BE READY TO) SACRIFICE
    
(ANY OF HIS VALUES, ДОРИ И ЖИВОТА СИ) TO THE GODS/ЦЕЛИТЕ/КАУЗАТА/ИНТЕРЕСА OF THE HIGHER GOOD!
ШАМАНСТВОТО НА (ALL THE VERSIONS OF) ШАМАНИТЕ -ALTRUIST СВЕЩЕНИЦИТЕ-, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ Е ФАНАТИЧНО СИГУРНО (= DEEPLY ВЯРВА), ЧЕ ЗНАЕ КОЕ Е ДОБРОто/right И КОЕ Е ЛОШОто/wrong,
И ИСКА ДА ГО (НАСИЛСТВЕНО!) НАЛОЖИ НА (ВСИЧКИ) ДРУГИ ХОРА – ЗА ТЯХНОТО ДОБРО, OF COURSE;
ИМЕННО ТОВА Е THE ABSOFUCKINLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)АТА MORALITY (& ERROR) НА ALTRUISTS, MYSTICS!

“MADNESS is rare in INDIVIDUALS,
  but in GROUPS, states, and societies,
  [i.e. within the collectives, lovely Jos,]
  it’s the (absofuckinlutely) NORM.
                        Friedrich Neitzche
При индивидите ЛУДОСТта е рядкост;
  но в ГРУПИ, партии
, държави & общества
  е the absofreakinlutely правило/НОРМА(лното).”
                      Фридрих Ницше

Всички DIShonest хора, lovely Josephine,
(опитват да) се (пре)ПРАВЯТ на (големи) АЛТРУИСТИ, баси!
В това отношение НАЙ-големите
ЛЪЖОВНИ хора, lovely Josephine,
са хора свързани с (the today's populist) ПОЛИТИКАТА in any (non-)FREER system!
ПОЛИТ-ЛЪЖЦИте, защото са absolutely (morally) БЕЗпринципни (= pragmatic) хора,

LOVE TO (JUST) PRETEND TO BE ALTRUISTS & DISHONESTLY ЛОЗУНГУВАТ:

   
WE WORK FOR THE COMMON GOOD, ЗА БЛАГОТО/ИНТЕРЕСА/БРАТСТВОТО НА ХОРАТА!
Ала,
in fact, all THESE PEOPLE ARE (be-com-ing) IRRATIONAL(LITY-BASED= EVIL) ЕГОИСТИ,
които НЕчестно (корумпирано) се ОБЛАЖВАТ (крадат, лъжат и се боричкат помежду клановете си)
за сметка на всички ПУБЛИЧНИ (данъкоплатски) ФОНДОВЕ
& their TAXPAYERS (FINANCED) JOBS!
Това е
ABSOLUTELY (MORALLY) EVIL (ПОЛИТИЧЕСКО) ПОВЕДЕНИЕ, lovely Josephine,
of
the democratic SYSTEM, а за the System of дебилните държави ИЗОБЩО пък да не говорим!

НЕКА ДА ПОГОВОРИМ (С ГОЛЯМО ОТВРАЩЕНИЕ!), LOVELY JOSEPHINE, ЗА THE WOLF(NESS = THE EVIL) MORALITY,
   
ЗА
THE ABSOFREKINLUTELY ЗЛОТВОРНАТА (ВРЕДИ НОСЕЩА) ЕТИКА (А СЛЕДОВАТЕЛНО И ПОЛИТ-ИКОНОМИКА) НА
THE ABSOFUCKINLUTELY (HARDCORE OR SOFTER) РЕКЕТЬОР(ЪТ), КОЙТО, ТИ ДА ВИДИШ, БИЛ (НАУЖКИМ) РАБОТИЛ
"В ИМЕТО НА ОБЩОТО БЛАГО, IN THE NAME OF THE COMMON GOOD, ЗА ДОБРУВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ ИНТЕРЕС"!
  
ТОВА Е ЛОЗУНГЪТ НА (ВЧЕРАШНИЯ И ДНЕШНИЯ) STATE-BASED БАНДИТИзъм, BASED ON (AGGRESSIVE) ПОПУЛИЗЪМ!

THE EVIL (CONCEPT OF) “PUBLIC/COMMON GOOD(NESS)/INTEREST,

THAT IS (DISHONESTLY & ТЪПО) PREACHED BY ALL (EVIL) ПОПУЛИСТИ!

THE TRULY EVIL (CONCEPT OF) THE LARGER THAN LIFEMONSTROSITY:

“ЧОВЕК, Д-О-Б-Р-И-Я-Т ЧОВЕК ТРЯБВА”УЧИ ТАЗ’ (EVIL) CONCEPT, LOVELY JOSEPHINE,
“(TO HAVE DUTY &) ДА МИСЛИ (& TO BE READY TO SACRIFICE ANY OF HIS VALUES) ЗА НЕЩО,
КОЕТО Е (МНОГО) ПО-ГОЛЯМО ОТ НЕГО САМИЯ, (МНОГО)
ПО-ГОЛЯМО ОТ НЕГОВИЯ ЖИВОТ!”
ТОВА ВСЪЩНОСТ,
LOVELY JOSEPHINE, Е THE ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL (& EVIL) IDEA(L) OF:
THE SELF-SACRIFICIAL (DUTY-ORIENTED) MORALITY (, EPISTEMOLOGY, POLITICS & ECONOMICS = ФИЛОСОФИЯ)!
IT IS ALL ABOUT THE
OLD, ЛЪЖОВЕН AND TRAGIC IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE, DONE ON
AN ABSOFREAKINLUTELY EPIC SCALE!
ТHE OPPOSITE TO THE IDEA(L) OF INDIVIDUALiSM!

THESE THREE CONCEPTS ARE, LOVELY JOSEPHINE, IN FACT, THE REAL
SOCIAL EVIL,
НА КОЕТО ВСИЧКИ ДИКТАТОРИ1, ДЕМОКРАТ(-ПОЛИТ)ИЦИ2 & PUBLIC SERVANTS3 СЕ ПОЗОВАВАТ
КОГАТО ГОВОРЯТ С
НАРОДА, УБЕЖДАВАЙКИ ГО, ЧЕ ТЕ WORK FOR HIS GOOD/БЛАГО/INTEREST”!

ОХ, ТОВА ОБЩО (СОШЪЛ) БЛАГО(СЪСТОЯНИЕ), ЗА КОЕТО, LOVELY JOSEPHINE, ТИ ДА ВИДИШ, (УЖ)
ALL (THE YESTERDAY’S &) TODAY’S (БГ) ЧИНОВНИЦИ БЕЗКОРИСТНО И САМОЖЕРТВЕНО” WORK FOR!
(МНОЗИНСТВОТО ХОРА, WHO WORK FOR IN ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР СА INEFFICENT “PUBLIC SERVANTS – DO GOODERS, SJW!)


ЗА
БОРБАТА (, КОЯТО ВОИСТИНА Е БЕЗМИЛОСНО ЖЕСТОКА)!

THE INDIVIDUAL(’S EGO/SELF) IS NOT, NOT, NOT (SO) IMPORTANT
WHEN COMPARED TO THE (WHOLE OF)
COLLECTIVE/GROUP:
THE
GOD/NATION/STATE/PARTY/CAUSE IS MORE VALUABLE
THAN
ANY, ANY, ANY INDIVIDUAL! OH, YES, ABSOLUTELY!
[ФИЛОСОФИЯТА OF COLLECTIVism, LOVELY JOSEPHINE,
Е ОБРАТНОТО НА
ФИЛОСОФИЯТА OF INDIVIDUALism!]

  
ЧОВЕК ТРЯБВА (ДА БЪДЕ ГОТОВ) ДА СЕ САМОЖЕРТВА -
В ИМЕТО НА SERVING (VIA USING ПРИНЦИПЪТ OF SACRIFICE)
THE GOD/NATION/STATE/PARTY/CAUSE/ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО,
ЗАЩОТО ТОВА Е
THE TRUE LOVE КЪМ THE GREATer GOoD,
THE GREATER THAN LIFE GOOD!” Е, БАСИ, А? THAT IS EVIL!
Е, БАСИ, ТОВА ОБЩ(ЕСТВЕН)О БЛАГО/INTEREST/GOOD,
КОЕТО (ТРЯБВАЛО ДА) СТОИ НАД ЛИЧНОТО БЛАГО, БАСИ!
ВСЪЩНОСТ
ТОВА Е THE GREATEST (& MOST EVIL) LIE, EVER!
THIS IS ВЕЛИКИЯ ХУМАНИСТ С ГИЛОТИНА В РЪКА(ВА СИ),
КОИТО Е УБИЛ СТОТИЦИ МИЛИОНИ ХОРА В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!

OF THE COMMON GOODness

OF THE BROTHERHOODness!

(VS the absolutely TRUE GOODness)

   

THE TRIBAL (vs  the FREEdom-based) SOCIETY

  
КАКВО (THE FUCK) ТУК ЗНАЧИ НЯКАКВА СИ (ОТДЕЛНА) (раз)ЛИЧНОСТ?!
THE COMMON GOOD ИЗИСКВА TO SERVE THE COLLECTIVE, AS WELL AS,
TO SACRIFICE YOUR VALUES, ДОРИ ЖИВОТА СИ, В ИМЕТО НА НАЦИЯТА=
(КАКТО И ДА УБИВАШ В ИМЕТОНА НАРОДА & THE HUMANITY, БАСИ, А?!)
ЗА БЛАГОто НА THE COLLECTIVE = TRIBE/КАУЗАТА/ОБЩЕСТ(ВЕН)ОТО!

[ФИЛОСОФИЯТА OF COLLECTIVism, LOVELY JOSEPHINE,  Е ОБРАТНОТО НА ФИЛОСОФИЯТА OF INDIVIDUALism!]

Friedrich Нитцше:
 “One must shed the bad taste of WANTing TO AGREE with (
the) MANY.
"Good" is NO LONGER GOOD when
one's neighbor MOUTHS it!
And how should there be a "COMMON GOOD
/интерес/благо"!
The term CONTRADICTS ITSELF (because):
whatever can be COMMON always has LITTLE (или никаква) VALUE (това е
обективен ПРИНЦИП)!
In the end it must be as it is and ALWAYS has been:
(the) GREAT
(er) THINGS remain FOR THE GREAT(er)1 (= the most rational/practical/productive people),
а (the deep) БЕЗДНИТЕ - FOR THE PROFOUND2 (people),
нюансите & SHUDDERS - FOR THE REFINED
3 (people),
на кратко (
казано): ALL THAT IS RARE (= not occurring very often) - FOR THE RARE (= the UNcommon people; all the stuff that is NOT (very) RARE= (very) common – is for the (very) common ppl].”
“Човек трябва да из
хвърли лошия вкус на ЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ СЪГЛАСЯВА С МНОЗИНСТВОТО.
“Доброто” вече НЕ Е ДОБРО,
ако/когато (any version of б-л-и-ж-н-и-я =) СЪСЕДът го (@ will) обяздва (оправя, използва, олигавя).
И как
во е това ОБЩ(ествен)О БЛАГО/интерес”!
Този термин (в същността си) е ПРОТИВОРЕЧИВ:
каквото може да бъде ОБЩ
(ествен)О, винаги има МАЛКА (или никаква) СТОЙНОСТ (това е обективен ПРИНЦИП!).
В крайна сметка
всичко (трябва да бъд)е както е винаги било:
ВЕЛИКИте неща
(си) остават за ВЕЛИКИте1 (= the most rational/practical/productive people хора),
бездни
- за дълбоките2 (хора, които упорито и дълго се взират в тез бездни),
нюанси и тръпки
- за изисканите3 (хора)
или накратко (казано): всичко, което е рядко
(= случващо се рядко) - за (по-по-най-)НЕобикновените/НЕобичайните (хора).”

КОЙ, КОЙ, КОЙ Е ДОБЪР, ЛОШ ИЛИ ЗЪЛ ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
СПОРЕД
ПРОПАГАНДАТА НА (ВСИЧКИ ВЕРСИИ НА) МИСТИЦИ(ЗЪМ),
THAT
В ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ ВИНАГИ PRODUCE ДИКТАТ(УРА)?
A(NY VERSION OF) DICTATOR(SHIP) IS THE (TRULY EVIL) TYRANNY-BASED
(ЗЛОТВОРЕН) RESENTMENT, КОЙТО Е ПРИКРИТ ЗАД ALTRUIST НАРАТИВ!

SO, LET’S TALK NOW, LOVELY JOSEPHINE,
ABOUT
THE ЛИЦЕМЕРИЕТО OF ALTRUiSM,

ABOUT THE VICE (
TRUE EVILNESS) OF THE ALTRUiSM-BASED MORALITY =
THE EVIL MORAL CODE, LOVELY JOSEPHINE, OF ALL THE IMMORAL PPL!
[
ОХ, ТАЗ’ ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED) MORALITY,
ТАЗ ALTRUIST МЕНТАЛНОСТ, LOVELY JOS, ОТВАРЯ ПОРТИТЕ НА АДА!]
  
[Философията of collectivism, lovely Jos, е обратното на философията of individualism!]

You ought to (become able to) clearly understand, lovely Josephine,
че БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ФИЛОСОФИЯ,
you are absofuckinlutely lost = you shall be absolutely confused (mind)!
Да, БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ИДЕОЛОГИЯ
ти (ще) си изложена на произвола на the (evilness of ideology of) COLLECTIVism,
 
който (GROUPism) винаги ще ти предлага да (по)вярваш in some (kind of) God,
както и да (безпрекословно) изпълняваш Неговите божествени КОМАНДИ! Омфг!
И ако ти ОТКАЖЕШ (не искаш) ДА СТОРИШ това което МИСТИЦИте ти казват,
тогава
they will POINT @ YOU as “the absolutely BAD/EVIL human” (an enemy), баси,
който бил (тъпо) отхвърлял (to work for) БЛАГОТО на КОЛЕКТИВА/ОБЩ(еств)ОТО
в името на собственото си
ЕГОистично/ЕГОцентрично НЕщастно/UNhappyживуркане, баси!
So, tell me, lovely Josephine,
do you
beLIEve in (the God of) SACRIFICING FOR THE GREATER GOOD OF THE NATION/STATE/PPL!

Oh, that
absofreakinlutely EVIL & very, very much OLD, lovely Josephine,
(concept/
лозунг of)(the God of) “COMMON/COLLECTIVE GOOD(ness), GREATER GOOD! Баси!
Let’s now talk about
THE EVIL MATRIX of THE (MORALITY OF THE) “GREATER GOOD(NESS)”!

THE EVIL (MORAL) STANDARD OF АЛТРУИЗЪМ:

Всеки really ДОБЪР човек (е онзи, който е разбрал, че)
ТРЯБВА (= има
МОРАЛното ЗАДЪЛЖЕНие) ДА
СЕ ОТРЕЧЕ ОТ СЕБЕ (ЕГОТО) СИ ЗА ДА МОЖЕ

ДА СЛУЖИ НА
БОГ/КАУЗАТА/ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО=


TO OBEY & TO SERVE НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО/INTEREST!
А
ЛОШИЯ и(ли) ЗЛИЯ човек е ЕГОИСТичния човек = НЕсправедлив!-
ПРопагандират (ВСИЧКИ версии на) МИСТИЦИ(зъм), баси!


"FOR THE GREATER GOOD" = "FOR THE COMMON GOOD" =
DOING НЕЩА TO BENEFIT A SOCIETY КАТО ОСНОВНИЯТ  П-Р-И-Н-Ц-И-П  IS:
TO SACRIFICE (ИЛИ ПОНЕ ДА БЪДАТ С ПО -НИСКА ПОЛЗА ЗА) THE INDIVIDUAL
IN THE NAME OF ОБЩ(ЕСТВЕНО)ТО = ТОВА -УЧАТ НИ- БИЛО (УЖ) ДОБРОТО!
[Всъщност, обаче, истински ДОБРОто, lovely Josephine, IS YOUR LIFE, и
ти ако си разумен (honest) човек, ще try your best TO LIVE IT HAPPILY!]

ПРИНЦИПЪТ (OF) АЛТРУИЗЪМ: THE CORRUPtion PROMOTING (УЖ)

ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО (PUBLIC) БЛАГО/ИНТЕРЕС/GOOD
НА
НАЦИЯ/ДЪРЖАВА/ПАРТИЯ (MUST BE) ABOVE ALL,
(MUST BE) ABOVE THE INDIVIDUAL (ИНТЕРЕС/GOOD)!

И (ЩОМ ТРЯБВА)
ЩЕ ГО НАЛОЖИМ СЪС (THE USE OF) СИЛА!

[ТОВА Е THE TRIBAL MATRIX, LOVELY JOSEPHINE, OF ФАШИЗОИДНОТО!]
All the COLLECTIVists ALWAYS WORK “for the greater GOOD”, баси!
COLLECTIVism always тотал(итар)но ЦЕНТРАЛИЗИРА ВЛАСТТА!

[Философията of collectivism, lovely Jos, е обратното на философията of individualism!]
ОХ, ТАЗЗЛОТВОРНА (POPULiSM-BASED) СИСТЕМА,
AN EVIL (IDEOLOGICAL) POLIT-ECONOMIC MODEL,
THAT PROMOTES THE TRULY EVIL COLLECTIViSM:
 
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY FALSE (MORAL) IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE,

THAT HAS BEEN SO MANY TIMES IN HISTORY USED BY
IRRATIONAL ХОРА
AND
КОЙТО Е (ИСТИНСКИ) НАСОЧЕН СРЕЩУ THE HUMAN NATURE!
ФАЛШИВОТО, LOVELY JOSEPHINE, IS ALWAYS (LOUDLY) SCREAMING
   
AGAINST THE (
REAL & EVOLUTIONARY) ЧОВЕШКА ПРИРОДА, БАСИ!


(THE VERY LOUD CALL/PREACH) FOR THE GREATER GOOD(NESS)-
THE MOST EVIL CODE/PRINCIPLE OF MORALITY, OF THINKING!
ТОЗ ЛОЗУНГ IS THE ABSOFREAKINLUTELY TOOL OF TYRANNY!


[В ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ/STATE ИНТЕРЕС/SECURITY,
В ИМЕТО НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО(СЪСТОЯНИЕ),

FOR THE SAKE OF (ACHIEVING) THE COMMON GOOD,
В ИМЕТО НА & ЗА ДОБРОТО НА НАРОДА, LOVELY JOS,
(= “
В ИМЕТО НА THE GREAT (NON-)RELIGIOSITY  GOD”)

СА ИЗВЪРШВАНИ & (ДНЕС) СЕ ИЗВЪРШВАТ
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ (BLOOODY) ЗЛИНИ, EVER!
ДА, ABSOFREAKINLUTELY СЕ (ИЗ)ВЪРШАТ
BILLIONS OF BILLIONS, LOVELY JOSEPHINE,
OF ОГРОМНИ REAL (САМО)ЖЕРТВИ, БАСИ?!

ТОВА Е
ДУХЪТ НА REAL (ДИВ) TRIBALiSM,

THAT’S BASED ON
RESENTMENT ФИЛОСОФИЯ,

BASED ON THE (
EVIL DOGMA OF) FAITH(iSM):

ВЯРА НИ ТРЯБВА, ВЯРА! ПОВЕЧЕ ВЯРА! O’ДА!
ДОГМАТИЧНАТА ВЯРА (MUST BE) ABOVE ALL!


ТОВА Е
THE DARKNESS OF OUR HUMANITY,

КОЯТО ПРОИЗВЕЖДА ДУХ НА ДИКТАТ(УРА),
АЛА ABSOFREAKINLUTELY ВИНАГИ (МНОГО
ИСКА ДА) СЕ ФАЛШИВО,
LOVELY JOSEPHINE,
ПРЕДСТАВЯ
КАТ’ “THE GREATER GOOD, БАСИ!

ОХ, ТЕЗ ИРАЦИОНАЛНИ ДОГМАТИЧНИ (ФИЛОСОФСКИ, ДОКТРИНАЛНИ) ВЯРВАНИЯ,
THAT ARE ABSOFREAKINLUTELY BASED ON THE EVIL PHILOSOPHY OF COLLECTIV(iSM)!

[Философията of COLLECTIVism, lovely Jos, е ОБРАТНОто на философията of INDIVIDualism!]
ТОВА Е
(TO SUPPORT) THE DEATH-PRINCIPLE,
WHICH (
ЗЛОТВОРНО) PROMOTES, LOVELY JOS,

THE EVIL ALTRUIST IDEA(L): “LIVE, DO LIVE
YOUR LIFE(TIME) ВИНАГИ FOR THE SAKE OF
(ACHIEVING)
THE C-O-M-M-O-N  GOOD(NESS)!
ЕЙ, ХОРА, ЧОВЕК, ИСТИНСКИЯТ Ч-О-В-Е-К,
 
АКО НЕ Е (ПРОСТО) ЕДИН (ГОЛЯМ) ЕГОИСТ,
АКО Е (ВОИСТИНА) ДОБЪР1, СПРАВЕДЛИВ2 И
(
РАЗ)УМЕН3 , SHOULD (MUST!) ALWAYS STICK
TO
THE GREATEST (EVER) IDEA(L), NAMELY,
SACRIFICING YOUR SELF & VALUES FOR THE
GREATER (= COMMON) GOOD(NESS)! O’ YES!”


АЛА КАК СЕ ПОСТИГА ТОЗ’ GREAT ИДЕАЛ, А?
КАК СЕ ПРАВИ ЛИ? ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА
THE ABSOFREAKINLUTELY E-V-I-L IDEA(L)
OF USINGБОЖЕСТВЕНАТА СИЛНА РЪКА”,
СИЛНАТА ДЕСНИЦА НА ГОСПОД(АР)-БОГ,
FOR (TRULY) SOLVING, LOVELY JOS, ALL
THE (HUGE) COLLECTIVE PROBLEMS &
“FOR THE MAKING A BETTER WORLD”…
BY BEING
ALWAYS READY TO SACRIFE THE INDIVIDUAL ЗА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО”! OMFG!
    
WE ARE ALL RESPONSIBLE TO ONE ANOTHER AND MOST OF ALL TO THE HIGHER GOOD!
ALL WITHIN THE STATE, NONE OUTSIDE THE STATE, NONE AGAINST THE STATE-GOD!
ДЪРЖАВАТА (НАЦИЯТА, РОДИНУ, THE TZAR’S ИМПЕРИЯТА) НАД ВСИЧКО/ВСЕКИ!

ПРОПАГАНДАТА НА ЗЛОТО: НАЙ-ВАЖНОТО Е ДЪРЖАВАТА,
А НЕ, НЕ, НЕ ОТДЕЛНИЯ INDIVIDUAL (ЧОВЕК)! MA, КAKВО Е
ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК? ABSOLUTELY НИЩО! КАКВО, THE FUCK,
ТУК (ИЗОБЩО!) ЗНАЧИ НЯКАКВА СИ ЛИЧНОСТ? МИ, НИЩО!
В ИМЕТО НА ДЪРЖАВАТА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН Е ДЛЪЖЕН
(С 
Г-О-Л-Я-М-А  РАДОСТ?!) ДА СЕ (САМО)ПОЖЕРТВ(УВ)А,
ДА (
САМО)ЖЕРТВА ЖИВОТА СИ (= НАЙ ЦЕННОТО?)! YES!
ДА, ДЪРЖАВАТА
IN FACT Е ПО-ПО-НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО!
ДЪРЖАВАТА Е (НАД) ВСИЧКО, НАД (ЖИВОТА НА) ВСЕКИ!
ТОВА
IN FACT IS THE GREATER GO(O)D! YES, ABSOLUTELY!
THIS IS, LOVELY JOSEPHINE,
“THE GREATER (
SOCIAL) GOOD” (DONE СЪС ТВЪРДА РЪКА), БАСИ!НАЙ-ХУМАННОТО НЕЩО, БЕЛЕГ НА REAL (CHRISTIAN, RELIGIOSITY, CLASS) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
УЧИ THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL & DOGMA(TIC DOCTRINE) OF (NON-)RELIGIOUS АЛТРУИЗМА
НАЙ-ДОБРОТО Е ДА СЛУЖИШ НА, ДА СЕ (САМО)ЖЕРТВАШ ЗА, (НУЖДИТЕ НА) ДРУГИТЕ (PEOPLE)
НЕ, НЕ, НЕ, НЯМА, ПРОСТО НЕ (МОЖЕ ИЗОБЩО ДА) СЪЩЕСТВУВА, СКЪПИ МИРЯНИ/
ДРУГАР(К)И,

ПО-УБЕДИТЕЛНО, ПО-СИЛНО И ПО-ИСТИНСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО
ЗА
THE GREAT СИЛАТА И КРАСОТАТА НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ
ОТ ГОТОВНОСТТА ЗА САМОЖЕРТВА – В ИМЕТО НА (THE GREAT HOLY)
 

БОГ/КАУЗАТА/СОЦА/РЕВОЛЮЦИЯТА/ПАРТИЯТА/НАРОДА/HUMANITY!
(И ДА, В ИМЕТО НА ТАЗ ВЕЛИКА КАУЗА, ЧОВЕК MUST BE READY TO KILL PPL!)
    
YES, ЗАТОВА ЧОВЕК ТРЯБВА TO ALWAYS BE СЕБЕОТРИЦАТЕЛЕН -
FOR THE SAKE OF THE (ВСЕ)ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО/ДОБРО!”]

КАКВО ТУК ЗНАЧИ НЯКАКВА СИ ЛИЧНОСТ! Е, БАСИ THE EVIL PR:
НЯМА, НЯМА,НЯМА ПО-УБЕДИТЕЛНО ДОКАЗАТЕЛСТВО
ЗА СИЛАТА И КРАСОТАТА НА
HUMAN ЛИЧНОСТТА,
(ЗА THE GREAT ДУХЪТ И ДУШАТА НА ЛИЧНОСТТА)
НЯМА, НЯМА, НЯМА ПО-ГОЛЯМА ЧЕСТ ЗА ЧОВЕКА,
ОТ ТОВА ДА (ОТ)ДАДЕ (
TO SACRIFICE) ЖИВОТА СИ ЗА (ДА ЖИВЕЯТ) ДРУГИТЕ ХОРА!


(& ЗА THE LOVE OF: РОДИНУ, КАУЗАТА, ДЪРЖАВАТА, МИСТИЦИЗМА ЗА ТОВАРИЩИ СВОИХ!)
   

ОХ, ТЕЗ ИРАЦИОНАЛНИ ДОГМАТИЧНИ (ФИЛОСОФСКИ, ДОКТРИНАЛНИ) ВЯРВАНИЯ,
THAT ARE ABSOFREAKINLUTELY BASED ON THE EVIL PHILOSOPHY OF COLLECTIV(iSM)!


[Философията of COLLECTIVism, lovely Jos, е ОБРАТНОто на философията of INDIVIDualism!]

You ought to (become rationally able to) clearly UNDERSTAND, lovely Josephine,
че there’s NO, NO, NO (such а THING in the reality as the Highersocial GOOD(ness),
which an INDIVIDual should &
MUST (as a moral duty to) SACRIFICE (his VALUES) for,
и което (Greater/Higher COLLECTIVE Good) трябвало, ти да видиш,
to absofreakinlutely
OVERRIDE the INDIVIDual happiness! Е, баси!
Да, истински тъпо,
lovely Josephine,
(tribalism) е да бъдеш СЕБЕотрицателен човек,

TO DENY (to) YOUR SELF(-INTEREST),

TO DENY, lovely Jos, the TRUE MEANING of (YOUR own) LIFE (time) в реалността,

TO DENY, lovely Jos, YOUR own (pursuit/achievement of) HAPPINESS in YOUR LIFE(time) -

ЗА СМЕТКА (В ИМЕТО) НА, FOR THE SAKE OF
            (това да
EVERY DAY разДАВАШ своите honestly earned ценности на)
            ДРУГИ хора,
the COLLECTIVE: THE HIGHER VALUE!
           

           
[да, да разДАВАШ твои honestly earned VALUES/БЛАГА, lovely Josephine,
           
включително и на (по-)голямата част от хората в тоз COLLECTIVE,
           
които ти реално НЕ приемаш as really GOOD people/thinking/acting и НЕ уважаваш/харесваш/одобряваш!]

Yes, you ought to clearly
DIFFERENTIATE between PLATO(nism) vs АРИСТОтел,
between COLLECTIVism vs INDIVIDUALism философия (идеология),
between the IRrational/
МИСТична VS the rational/РЕАЛистична VISION of
life1, liberty2, property3 & pursuit of HAPPIness4 & the (organization of) world5!
ТОВА, lovely Josephine, е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО. Yes, absolutely!
So, let’s now (to)
reveal, lovely Josephine,
the ABSOLUTE
злотворния (фашизоиден) TRIBALiSM,
the abso
freakinlutely EVIL (populist) IDEA(l) (of the stupidism) –

OF THE EVIL (ДИВАЩИНАТА НА) ДИВАКА:


 
(само)ЖЕРТВАНЕ for the Greater/Common/Collective Good(ness)”!

    

(ЖИВОТЪТ НА) ОТДЕЛНИЯТ ЧОВЕК НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ!
ЛИЧНОСТТА (НА ЧОВЕК) НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ!
THE COLLECTIVE IDEA(L) IS “THE GOD” = IS ABOVE ALL!
VIVA LA
COLLECTIViSM! СМЪРТ НА ИНДИВИДУАЛИЗ-Ъ-МА!


Без ОБЩ(ествен)О благо НЕ може да има INDIVIDUAL happy living! -
 ПРопагандира всеки “премъдър и велик” (hard) Вожд-СОЦиалист (collectivist), баси!
 ИНДИВИДуалното (= личното pursuit of) ЩАСТИЕ – учи the Collectivism-
 НЕ, НЕ, НЕ (трябва да бъд)Е (толкова) СЪЩЕСТВЕНО (важно)! Yes!
 
ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО(СЪСТОЯНИЕ) IS ABOVE ALL! Absolutely!

 
 
 An(y) individual MUST BE READY TO SACRIFICE himself for the (interest of the) COMMUNITY!
 The INDIVIDUALS are significant only
INSOFAR AS their LIVES contribute to the COMMUNITY!
 THE COMMON GOOD(NESS IS = MUST BE) ABOVE ALL & EVERYTHING! YES, ABSOLUTELY!
 
Затова ТРЯБВА (насилствено) ДА ОТНЕМАМЕ (част от) БОГАТството
 на (
по-)БОГАТИте хора и да го (по)ДАРИМ (REdistribute) към по-МАЛкО имащите = солидарност!

 Това е ИСТИНСКА ОБЩЕСТВЕНА (
СОЦИАЛНА) СПРАВЕДЛИВОСТ, the Greater Good! Absolutely!
МИСТИЦИТЕ, ALL THE VERSIONS OF (DOGMATIC) МИСТИЦИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
PROMOTE NOT, NOT, NOT ONE'S OWN HAPPY LIVING, BUT TO BE AN ALTRUIST (SOCIALIST)!
[
ВСЪЩНОСТ, ОБАЧЕ, ИСТИНСКИ Д-О-Б-Р-О-Т-О,  LOVELY JOSEPHINE, IS YOUR LIFE, И
ТИ АКО СИ TRULY РАЗУМЕН (HONEST) ЧОВЕК, ЩЕ TRY YOUR BEST TO LIVE IT HAPPILY!]
ОХ, ТАЗ ЗЛОВРЕДНА СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯ НА (A DOGMATIC VERSION OF) МИСТИЦИЗМА, БАСИ!
IT IS ALL ABOUT THE EVIL(NESS) OF THE ABSOFREAKINLUTELY ФАШИЗОИДНОТО! Е, БАСИ!
ОХ,
ТЕЗ ИРАЦИОНАЛНИ ДОГМАТИЧНИ (ФИЛОСОФСКИ, ДОКТРИНАЛНИ) ВЯРВАНИЯ,
КОИТО ARE ABSOFREAKINLUTELY BASED ON THE EVIL PHILOSOPHY OF COLLECTIV(iSM)!
[ФИЛОСОФИЯТА OF COLLECTIVism Е ОБРАТНОТО НА ФИЛОСОФИЯТА OF INDIVIDUALism!]


 


ДА, ВСЕКИ ЧОВЕК (ОТ OUR GREAT NATION) ТРЯБВА ДА (БЪДЕ НАКАРАН BY A STRONG MAN ДА) РАБОТИ
  ЗА БЛАГОТО НА (
THE GREAT) ДЪРЖАВАТА/РОДИНАТА/КАУЗАТА (НИ)! ИНАК – (НИ) Е ВРАГ-ЕГОИСТ!
 

  THE DAYS OF (PROMOTING THE) INDIVIDUAL HAPPINESS ARE ALL GONE! YES! ДНЕС, (ACHIEVING)
 
THE COMMON (GREATER) GOOD IS OUR GREAT (NATIONAL, ОБЩЕСТВЕНА) ЦЕЛ! ABSOLUTELY!
 
  
 
ЗАЩОТО НУЖДИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО/ДЪРЖАВАТА/КАУЗАТА (НИ) СА НАД ЛИЧНИТЕ НУЖДИ,
 

 
ЗАЩОТО НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ НЯКОЙ СИ ЧОВЕК ДА (ИСКА ДА) БЪДЕ HAPPY, БЕЗ ОБЩЕСТВОТО ДА Е HAPPY! ABSOLUTELY!
 
БЕЗ ЩАСЛИВО (ЦЯЛОТО) ОБЩЕСТВО НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ (ОТДЕЛНИЯ) ЧОВЕК ДА (ИСКА ДА) БЪДЕ HAPPY! ABSOLUTELY!”
  


За the evil ALTRUISTIC визията за ЧОВЕКА, lovely Josephine,
привиждан as (nothing else, but) a SERVANT/SLAVE (= NOT A FREE INDIVIDUAL)
(
който трябвало да ЖЕРТВА своите ЦЕННОСТИ) TO THE COLLECTIVE/TRIBE/ SOCIETY/OTHERS, баси,
предвождано от
the wisest Wizard = Велик(ан-)Saviour = ВОЖД = ФЮРЕР = БАЩИЦАта, the God, the Tzar! Paternalism! Баси!
The individual should NOT live for his own sake, баси! The COLLECTIVE needs (must) come ABOVE the individual needs, баси!”

 

IT IS ALL ABOUT (
ДИВАЩИНАТА OF) COLLECTIViSM!

  
OF
THE (EVIL) MORAL CODE OF DEATH: АЛТРУИЗЪМ!

THE MORALITY OF THE EVIL ALTRUiSM, LOVELY JOSEPHINE,

IS THE MORALITY OF (ANY VERSION OF EVIL) МИСТИЦИЗЪМ!

ВСЕКИ (МОРАЛЕН) ОЛИГОФРЕН СЪПОРТВА ТОЗ’ (EVIL) CODE:
Всеки really ДОБЪР човек (е онзи, който е разбрал, че)
ТРЯБВА (= има
МОРАЛното ЗАДЪЛЖЕНие) ДА
СЕ ОТРЕЧЕ ОТ СЕБЕ (ЕГОТО) СИ ЗА ДА МОЖЕ

ДА СЛУЖИ НА
БОГ/КАУЗАТА/ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО=


TO OBEY & TO SERVE НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО/INTEREST!
А
ЛОШИЯ и(ли) ЗЛИЯ човек е ЕГОИСТичния човек = НЕсправедлив!

ВСЕКИ МИСТИК ПРОМОТИРА ТОЗ CODE (OF DEATH) -

В ИМЕТО, МА, РАЗБИРА СЕ, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
 
НА
“THE (GREATNESS OF) COMMON БЛАГО (INTEREST):

     
A(NY)
HUMAN NEEDS/MUST (TO) BE LIKE A SCAPEGOAT
  
ЗА ДА
(МОЖЕ ДА) БЪДЕ ИСТИНСКИ (ДОБЪР!) ЧОВЕК
С ИСТИНСКИ (ДОБРИ!) ОБЩЕСТВЕНИ
ОТНОШЕНИЯ:
SO, LET’S ALL (COLLECTIVELY)
SACRIFICE
FOR THE REAL GOODNESS OF EVERYONE!

ДОБРО(ТО) Е ДА БЪДЕШ СЕБЕОТРИЦАТЕЛЕН =
ДА (ПО)ЖЕРТВАШ СОБСТВЕНИТЕ СИ ЦЕННОСТИ
В ИМЕТО НА
КОЛЕКТИВНОТО, ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО!
SO, BE ALWAYS READY TO

SACRIFICE YOURSELF FOR THE GREATER GOOD!
SO,
BE ALWAYS READY TO

SACRIFICE YOUR OWN VALUES TO THE COLLECTIVE!
YOU
ЧОВЕКО, MUST (BE READY TO) OBEY GOD & TO
BE (FOR)
ALWAYS READY TO SELFLESSLY SERVE THE
COMMON GOOD(NESS), ЗАЩОТО IT IS ABOVE ALL!
WE ARE ALL, ALL, ALL BROTHERS (& SISTERS)! YES!
WE ARE ALL, AS A
COLLECTIVE, THE COMMON GOOD!

ALL THE BROS ARE EQUAL IN ALL STUFFS & BIG BRO (GOD) IS WATCHING (US)!
   
 
ТОВА Е ИСТИНСКИ МОРАЛНО(ТО), ДОБРО(ТО)! YES!
ДА, НАЙ-БЛАГОРОДНАТА СМЪРТ (OF ALL, EVER)
Е ТАЗИ НА
ЧОВЕК (САМО)(ПО)ЖЕРТВАЛ СЕ (И ЗАГИНАЛ)
ЗА (
THE HIGHER THAN AN INDIVIDUAL LIFE) КАУЗАТА:

THE GREAT COMMON GOOD(NESS)! YES, ABSOLUTELY!
НЯМА, НЯМА,НЯМА ПО-УБЕДИТЕЛНО ДОКАЗАТЕЛСТВО
ЗА СИЛАТА И КРАСОТАТА НА
HUMAN ЛИЧНОСТТА,
(ЗА THE GREAT ДУХЪТ И ДУШАТА НА ЛИЧНОСТТА)
НЯМА, НЯМА, НЯМА ПО-ГОЛЯМА ЧЕСТ ЗА
ЧОВЕКА,
ОТ ТОВА ДА (ОТ)ДАДЕ (
TO SACRIFICE) ЖИВОТА СИ ЗА (ДА ЖИВЕЯТ) ДРУГИТЕ ХОРА!
(& ЗА РОДИНУ, ЗА КАУЗАТА, ЗА ДЪРЖАВАТА, ЗА МИСТИЦИЗМА, ЗА ТОВАРИЩИ СВОИХ) -

В ТОВА
ABSOLUTELY ВЯРВА И ТОВА ABSOFREAKINLUTELY
У-Ч-И (THE TRULY EVIL) ДОКТРИНАТА НА АЛТРУИЗМА,

КОЯТО ПРИНАСЯ СТОТИЦИ МИЛИОНИ, LOVELY JOS,
ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ IN ALL TIMES OF HUMAN EXISTENCE
НА ОЛТАРА НА THE HIGHER (THAN LIFE) КАУЗАТА!

ОХ, ТОЗ ЗЛОТВОРЕН THE (MORAL) CODE OF DEATH!“We commend our souls to the Emperor/God.
  Let the story of
our sacrifice burn across history like a shooting star.
  For death and for glory! For the Ultramarines!
  For “the
общ(ествен)ото good”! For “the Higher Kаузата”!”


OF
THE EVIL(NESS) OF THE SCAPEGOAT(ING) IDEA(L)=


PROMOTING THE EVIL MORAL CODE OF ALTRUiSM =
 
  

PREACHING ЗЛ(ОТВОРНИ MORAL CODE OF DEATH=


PROMOTING THE (EVIL) MORAL CODE OF DEATH =

ЗЛОТВОРНО PROMOTING, LOVELY JOSEPHINE,
THE
НАЙ-ГОЛЯМАТА “ДОБРОДЕТЕЛ“, БАСИ,

НА THE EVIL (ДИВАЩИНАТА НА) ДИВАКА:


 
THAT’S ИСТИНСКАТА ДЕБИЛНА (МИСТИЧНА) НОРМА=
МИСТИЧНАТА (ДОГМАТИЧНА) НОРМА НА СМЪРТТА=
МИСТИЧНАТА ФИЛОСОФИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
КОЯТО RESENTS REASON & GLORIFY-ВА FAITH,


КОЯТО RESENTS LIFE & GLORIFY-ВА СМЪРТТА!
БАСИ, ЗЛОВРЕДНАТА ФИЛОСОФИЯ OF MYSTICiSM!

АЛТРУИЗЪМ – THE (EVIL) MORAL CODE, LOVELY JOS,
OF
ANY VERSION OF (ВРЕДЕН ЗА PPL) МИСТИЦИЗЪМ!
YES, IT’S THE EVIL STANDARD OF A VALUE SYSTEM
КОЙТО IRRATIONALLY CONTROLS THE MIND OF ANY
(ВЕРСИЯ OF ИДЕИТЕ НА) ДОКТРИНАТА OF МИСТИЦИЗЪМ!
THIS IS A VERY MUCH DANGEROUS STUFF! YES, REALLY!
ТОВА Е THE STANDARD OF THE (DOGMA OF) FAITH(ism):
OF ANTI LIFE = ANTI REASON, FACTS & LOGIC! E, БАСИ!

THAT’S THE STANDARD OF ANY (версия на) COLLECTIV(ism),

КОЙТО ABSOFREAKILUTELY SUPPORTS THE CONCEPT OF GOD
AND RESENTS THE PRINCIPLE OF INDIVIDUAL RIGHTS, БАСИ!
ОХ, ТЕЗ ИРАЦИОНАЛНИ ДОГМАТИЧНИ (ФИЛОСОФСКИ, ДОКТРИНАЛНИ) ВЯРВАНИЯ,
THAT ARE ABSOFREAKINLUTELY BASED ON THE EVIL PHILOSOPHY OF COLLECTIV(iSM)!
 
[Философията of COLLECTIVism, lovely Jos, е ОБРАТНОто на философията of INDIVIDualism!]

АЛТРУИЗЪМ IS THE MOST EVIL MORAL CODE (OF DEATH),
OF (ANY VERSION OF) A DICTATOR(SHIP)! ABSOLUTELY!
 
THE EVIL MORALITY OF ALTRUiSM, LOVELY JOSEPHINE,
IS THE MORALITY OF (ANY VERSION OF) МИСТИЦИЗЪМ!
ANY DICTATOR(SHIP) СЪПОРТВА ТОЗ CODE OF DEATH!
ВСЕКИ (МОРАЛЕН) ОЛИГОФРЕН СЪПОРТВА ТОЗ’ CODE!
ВСЕКИ МИСТИК ПРОМОТИРА ТОЗ CODE (OF DEATH) -
В ИМЕТО, МА, РАЗБИРА СЕ, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
НА
“THE (GREATNESS OF) COMMON БЛАГО/INTEREST”:
 

OF THE SO MANY CULT(URE)S, LOVELY JOSEPHINE,
BASED ON THE (
EVIL) (DOCTRINE OF) MYSTICiSM!
MYSTIC(iSM) = UNTRUTH, ЛЪЖА, DISHONESTY =
THE TRUE SOURCE OF ALL THE DICTATOR(SHIP)S!MYSTIC(iSM) = NOT USING RATIONALITY
I.E. MYSTIC(iSM) =
ANTI RATIONAL(ITY)!
ВСЕКИ MYSTIC(iSM)LOVELY JOSEPHINE,
IS NOT, NOT COMPATIBLE WITH 
REALITY!
FAITH(iSM) = ANTI REASON/FACTS/LOGIC!

ОХ, ТОЗ’ (ABSOLUTE) EMOTIONALiSM,
ТАЗ’ GREATEST МАНИПУЛАЦИЯ, ЛЪЖА!

ДОГМАТИЧНИЯТ (РАДИКАЛЕН) МИСТИЦИЗЪМLOVELY JOS,
IS ALWAYS BASED ON AN IRRATIONAL 
SYSTEM OF VALUES =
СИСТЕМНАТА ДОКТРИНА НА ФАНАТИЗМА!
ANY
FANATIC IS BASED ON FAITH(iSM)!
OH, THAT
ФАНАТИЗЪМ НА МИСТИЦИЗМА!
 
THE TRUE (RATIONAL) REASONING, LOVELY JOSEPHINE,
WHICH IS BASED ON THE RATIONAL
SYSTEM OF VALUES,
IS TOTALLY INCOMPATIBLE WITH (
DOGMATIC) FAITH(iSM)/ EMOTIONALiSM!
IT IS AN EITHER-OR CHOICE,
КОЙТО ВСЕКИ ОТ НАС (НЕ)СЪЗНАТЕЛНО ПРАВИ!
MASTERING & SELLING, LOVELY JOSEPHINE,
ALL KINDS OF BAD (
МИСТИЧНИ) ДОКТРИНИ,
[THAT ARE ALL BASED ON A “GOD” & HIS ВОЛЯ]
BY NOT (USING) TRUE (HUMANRATIONALITY,
BUT (USING) 
THE (DICTATE OF) EMOTIONALiSM
AND ITS LOGICALLY FALSE (MANY) 
NARRATIVES!


THAT’S THE TRULY BAD
/EVIL WORLD, LOVELY JOS,
OF ANY VERSION OF 
(НЕ)РЕЛИГИОЗЕН МИСТИЦИЗЪМ!
ОХ, ТЕЗ ИРАЦИОНАЛНИ ДОГМАТИЧНИ (ФИЛОСОФСКИ, ДОКТРИНАЛНИ) ВЯРВАНИЯ,
THAT ARE ABSOFREAKINLUTELY BASED ON THE EVIL PHILOSOPHY OF COLLECTIV(iSM)!


[Философията of COLLECTIVism, lovely Josephine, е ОБРАТНОто на философията of INDIVIDualism!]

It -the social organization of a truly FREE & PROSPEROUS society- starts, lovely Josephine,
 with
clearly understanding (of) the (moral & intellectual concept of the human) individual(’s RIGHTS)!
 Yes, it all starts
@ the individual (равнище)! That’s the only (& truly) rational standard – of (the real) value,
 of the (truly) rational evaluation, based onto (objective) reality &
logical REASONing,
 а не, не, не,
lovely Josephine,
 irrational интерпретации, based onto някава си мистична ВЯРА (i.e. the “holly” book'sпреМЪДРИ разСЪЖДЕНИЯ”)!
 The RATIONAL човек НЕ иска, НЕ си и помисля за (само)ЖЕРТВАНЕ! Той е absolutely ПРОТИВ (an application of) that evil PRINCIPLE/stuff/IDEA(l)!
 The
RATIONAL човек е ЗА (да дава) ДОБРИЯ пример – via consistently & persistently PRACTICING the GOOD (НЕмистична, а рационалната) MORALITY!
 Но, нека сега да (по)говорим, lovely Josephine,
 
ЗА (the ancient mystical & the post-ренесансовите mystical)
 
ДИЛЪРИТЕ на the really EVIL (moral & intellectual) IDEA(l), the absolutely IRRATIONAL paradigm,
 ДИЛЪРИТЕ of the really EVIL ALTRUISTIC (concept of) morality – of the IDEA of (self-)SACRIFICE (for) (others), на СЕБЕотрицанието, of SELFLESSness, of OTHERism, of GROUPism!
 It’s all about the morality of
COLLECTIVism – the social-political философия (EGALITARIAN ИДЕОЛОГИЯ и психология) на МИСТИЦИЗМА!
 
 
  

ON THE ORIGINS/SOURCE
OF THE “GO(O)D(HOOD)NESS”!

ALL В ИМЕТО, LOVELY JOS,
НА 
ПО-ВИСШЕТО БЛАГО!
ЗА
THE GREATER GOODness”-
OF THE (EVIL!) ÉGALITÉ БРАТСТВОТО!

THE THEORY & PRACTICE OF ALTRUiSM,
OF
THE ALTRUISTIC (CONCEPT OF) MORALITY:

SACRIFICE YOURSELF FOR (IN THE NAME OF)

T-H-E
G-R-E-A-T-E-R G-O-O-D(-N-E-S-S)”!

[
СЕБЕОТРИЧАЙ СЕ, СЕБЕОТРИЧАЙ СЕТУЙ Е ДОБРО!
 

СЕБЕОТРЕЧЕ ЛИ СЕ, А? БАСИ (
EVIL ЕТИКАТА), А?!]

КЪДЕТО и да ходиш по света, lovely Josephine,
SELFLESSNESS (to be a selfLESS human) се оказва,

 

(=
SACRIFICING your own happiness for other people)
 
ти да видиш, че било
(по-по-най-)ГОЛЯМАта ЦЕННОСТ,
  
било ИЗТОЧНИК(ЪТ) на
the happiness, а следователно
и
the СМИСЪЛ(а) на ЖИВОТА! Е, е, е, баси, а?!
Това означавало да си really добър човек, баси?!
Да бъдеш винаги готов да (по)жертваш себе си?!

Да (по)жертваш себе си (
your values) в името на
THE COLLECTIVE, ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО, КАУЗАТА!ИНДИВИДуалното (= личното pursuit of) ЩАСТИЕ – учи the Collectivism-
 НЕ, НЕ, НЕ (трябва да бъд)Е (толкова) СЪЩЕСТВЕНО (важно)! Yes!
 
ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО(СЪСТОЯНИЕ) IS ABOVE ALL! Absolutely!
 

 
THE COMMON GOOD(NESS IS = MUST BE) ABOVE ALL & EVERYTHING!
Затова ТРЯБВА (насилствено) ДА ОТНЕМАМЕ (част от) БОГАТството
 на (
по-)БОГАТИте хора и да го (по)ДАРИМ (REdistribute) към по-МАЛкО имащите = солидарност!

 Това е ИСТИНСКА ОБЩЕСТВЕНА (
СОЦИАЛНА) СПРАВЕДЛИВОСТ, the Greater Good! Absolutely!


Тоз‘
(irrational) идеал/standard, lovely Josephine,
е НЕвъзможно да се really практикува! Absolutely!
Истината
, lovely Jos, the (objective) reality is:
НЕ, НЕ, НЕ
Е (in the reality) ВЪЗМОЖНО,
при нормални/ordinary житейски условия,
(извън
hardcore диктатури, slavery & wars)
for a (HUMAN) being… to be(come) SELFLESS,
ДА СЕ СЕБЕОТРИЧА (for the sake of others),
to really ACT ON (
да практикува) SACRIFICE!
(SELF-)SACRIFICE = THE EVIL НОРМА/ДОГМА!

So,
каква, lovely Josephine,
е всъщност човешката (evolutionary) ПРИРОДА?

To be(come)
SELFLESS, to act (self-)SACRIFICIALLY,
ДА СЕ СЕБЕОТРИЧАШ В ИМЕТО НА ДРУГИ ХОРА,

  
absolutely ПРОТИВОРЕЧИ НА
човешката ПРИРОДА,
както и на природата на всяко 
друго живо същество!
ТОВА Е ИСТИНСКАТА ДЕБИЛНА (МИСТИЧНА) НОРМА=
МИСТИЧНАТА (ДОГМАТИЧНА) НОРМА НА СМЪРТТА =
 
ФИЛОСОФИЯ, КОЯТО PROMOTES THIS EVIL CODE =
МИСТИЧНАТА ФИЛОСОФИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
КОЯТО RESENTS REASON & GLORIFY-ВА FAITH,

КОЯТО RESENTS LIFE & GLORIFY-ВА СМЪРТТА!
БАСИ, ЗЛОВРЕДНАТА ФИЛОСОФИЯ OF MYSTICiSM!
КАКВА Е РАЦИОНАЛНАТА (РАЗУМНА) ЕТИЧНА НОРМА?
Хората, lovely Josephine,
[но не и the radical(ized) faith-based мистиците]
НОРМАЛНИТЕ (ordinary) ХОРА, lovely Josephine,
всички сме (ir)rationally self-interested individuals! Absolutely!
Yes, thats, lovely Josephine, обективната истина, фактология!


WELCOME, TO
ДОМ(ЕЙН)А OF RADICALized
I-R-R-A-T-I-O-N-A-L-ITY, THAT PRODUCES
IDEOLOGICALLY ФАНАТИЧНО ОТДАДЕНИ
MINDS НА КАУЗАТА, LOVELY JOSEPHINE,
НА ВЕЛИКАТА(FAITH-BASED) КАУЗА OF
ANY VERSION OF DOGMATIC MYSTICiSM!

Да поговорим сега, lovely Josephine,
ДО КАКВО ВОДИ THE FANATIC FAITH in some
ВЕЛИКА МИСТИЧНА (= COLLECTIVIST) КАУЗА,


that is GREATER THAN ANY INDIVIDUAL(‘S LIFE),


that IN FACT is based on
absolute IRRATIONALITY?
Води до (initiating) ВОЙНА (by a mystic DICTATor)!

ВСЕКИ (НОРМАЛЕН) ЧОВЕК, every (wo)man, lovely Josephine,
не, не, не иска
да се (само)жертва в името на Велика Кауза,
[например, КАУЗАТА OF THE GREATER (SOCIAL) GOODNESS,

и(ли) the GREATEST КАУЗАта на (any version of) СОЦиализмА]
а
желае да си построи a BETTER life – for him & his top values!
[
Психопатът, за разлика от нормалния човек, lovely Josephine,
 
ПРоповядва (the evil morality of) алтруизъм, SCAPEGOATING,
based onto (organizing) all kinds of FAITH movements/GROUPS;

ПРоповядва (the evil MORALity of) ЧЕ ВСЯКАКВИ ДЕЛА, баси,
ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, lovely Josephine, са

ОПРАВДАНИ в името на (achieving some) ВЕЛИКА (mystical) КАУЗА!
(например, Каузата на великия(= deadly) СОЦиализъм, баси, а?!)
 
Да, и в МИНАЛОТО, и ДНЕС,
lovely Josephine,
това е
ОСНОВНАта причина за (водене на) всяка война, by a dictator!
Да, НЕразумността на НЯКАКВА СИ, lovely Josephine, absofreakinlutely
МИСТИЧНА (= ФАНАТИЧНА FAITH-based) dictator’s ВЕЛИКА” КАУЗА
е причината за ОГРОМНА ОМРАЗА (resentment), която води до ВОЙНА!

Психопатът creates дебелашко-нарцистична dictat(orial) system,
the absofreakinlutely тотал(итар)но PSYCHOPATHIC evil SYSTEM!
[Всички хора, lovely Josephine, и в миналото, и днес,
които живеят in an authoritarian system, извън Tzar’s свитата, in fact,
live a truly & fully MISERABLE (НЕсвободен) живот, баси! Absolutely!
МИСТИЦИЗМЪТ ВИНАГИ ПРоповядва living NOT for one’s own sake,
but
living for the по-най-ВЕЛИКАТА” КАУЗА, ever! Например:
    
But you, if a rational human, should understand, lovely Josephine, че
МИСТИЦИЗМЪТ in the 21-st century, произвежда, lovely Josephine,
the (System of) МАТРИЦАТА на НЕрационалното, НЕпрактичното =
Система(та) на the stupid(ism), (hard) АВТОРИТАРИЗЪМ в 21-ви век!
ТАЗИ
злоВРЕДНА (today’s) DICTATorial SYSTEM, lovely Josephine,
ПРОИЗВЕЖДА the BRAINWASHED populism-based PEOPLE! Oh, yes!
Ох, туй STUPID(ism brainwased) MENTALITY – of the MAJORITY of
хората живеещи днес в DICTATORIAL държави (особено в Tриадата)!
П@тин(иЗЪМ), истина, просперитетЩАСТИЕ – ЗА̀БРАВИЗА̀ЕБИ! Е, баси!
РУСИЯ & high(er) стандарт/качество на ЖИВОТ ЗА̀БРАВИ, ЗА̀ЕБИ! Е, баси!
И такива хора, lovely Josephine, имат AN INCOHERENT VIEW of the world/LIFE!]
Oh, that ПСИХОПАТИЧНА (DICTATORIAL, TZAR’S) СИСТЕМА!
Oh, that “the one & only Source of truth(fulness) & правда”= evil!
Oh, that “
the one & only Source of светло бъдеще”= mishappiness!
Туйthe one & only Source of truth(fulness) & правдаKILLS хора!]


So, how about (
доктринално) PReaching & PRomoting, lovely Josephine,
(
философски & идеологически) be(com)ing a SELFLESS човек, a?

 
СЕБЕОТРИЧАЙ СЕ, СЕБЕОТРИЧАЙ СЕ, СЕБЕОТРИЧАЙ СЕ -
В ИМЕТО НА THE (GREATER THAN YOU) COLLECTIVE/COMMUNITY!
 
Is this
a (really) good or a (really) bad idea(l) (to build a society on)?
Хората, които PReach/PRomote SELFLESSness & (SELF-)SACRIFICE
as being a GOOD (
дори the best moral & intellectual) I-D-E-A-(l),
  [Философията of COLLECTIVism, lovely Josephine, е ОБРАТНОто на философията of INDIVIDualism!]
 


ИНДИВИДуалното (= личното pursuit of) ЩАСТИЕ – учи the Collectivism-
 НЕ, НЕ, НЕ (трябва да бъд)Е (толкова) СЪЩЕСТВЕНО (важно)! Yes!
 
ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО(СЪСТОЯНИЕ) IS ABOVE ALL! Absolutely!
 

 
THE COMMON GOOD(NESS IS = MUST BE) ABOVE ALL & EVERYTHING!
Затова ТРЯБВА (насилствено) ДА ОТНЕМАМЕ (част от) БОГАТството
 на (
по-)БОГАТИте хора и да го (по)ДАРИМ (REdistribute) към по-МАЛкО имащите = солидарност!

 Това е ИСТИНСКА ОБЩЕСТВЕНА (
СОЦИАЛНА) СПРАВЕДЛИВОСТ, the Greater Good! Absolutely!които се
(уж) (само)идентифицират as SELFless, lovely Josephine,
които, because IRrational, заклеймяват the individual’s SELF-interest,
които, because мислят/act НЕреалистично, тъпо клеймят, lovely Jos,
the NATURAL state of a normal human: to be(have) rationally self-interested,
са откровени лъжци, „хумани(тари)сти(с гилотина в ръка)!
Ох,
тез (не)религиозни (égalité) (faith-based) МИСТИЦИ!


Ох,
тез‘, ти да видиш, ла гранде „алтруисти“! Измамници!
Тез‘ ла гранде „хумани(тари)сти“ set up гилотината! Баси!
  
So, tell me, ти харесваш ли, lovely Josephine,
ти лайкваш ли THE (ДОКТРИНАТА OF THE TRULY) E-V-I-L,
ти лайкваш ли the evil (old) CULTure of поклонничество, а?
Ти готова ли си, с ПРОМИТ мозък ли си, lovely Josephine,
ЗА ДА ПРИНАСЯШ СЕБЕ СИ (OR YOUR VALUES) В (САМО)ЖЕРТВА
на
нЕЕЕкой си Бог или пък (о)божествен Светия (или Светица),
на вместо да (try your best to) (из)градиш a real BETTER world
for YOU
(rself) and for YOUR close(st) values?
SO, LET’S TALK NOW,LOVELY JOSEPHINE,
ABOUT THE ABSO
FREAKINLUTELY STUPID ВИЗИЯ
OF
ПОКЛОННИЧЕСТВОТО & THE (SELF-)SACRIFICE =
THE CULT(URE) OF (EVIL) МИСТИЦИЗЪМ, FAITH(iSM)!

ОХ, ТАЗ ПРОСТО ABSOLUTELY “ПРЕКРАСНА ВИЗИЯ -
MANY ВРЕДИ И ЩЕТИ (МЪКИ) НОСЕЩА, СМЪРТОНОСНА!

[ОХ, ТАЗ СМЪРТ И МЪКИ НОСЕЩА (EVIL ДОКТРИНАЛНА) ВИЗИЯ!
IT’S BASED ON
THE EVIL ФИЛОСОФИЯТА OF COLLECTIV(iSM) -

AN
IDEOLOGY, МИСТИЧНА (FAITH-BASED) ИДЕОЛОГИЯ,
КОЯТО С ОГРОМЕН ХЕЙТ АТАКУВА,
LOVELY JOSEPHINE,
THE (REALLY) GOOD ФИЛОСОФИЯТА OF THE INDIVIDUALiSM:
THE
(OBJECTIVELY GOOD) IDEOLOGY OF (TRUE) CAPITAL(iSM),
THAT’S BASED ON
THE INDIVIDUAL(ISTIC) ЕТИКА
T.E. THE (TRULY) RATIONAL
EGO(ISTIC) ЕТИКАТА
T.E.
ЕТИКАТА BASED ON (HONESTLY PURSUING)
ONE’S OWN (
TRULY) RATIONAL SELF-INTEREST!
[Философията of COLLECTIVism, lovely Josephine, е ОБРАТНОто на философията of INDIVIDualism!]
КОЛЕКТИВИЗМЪТ, LOVELY JOSEPHINE, Е ИСТИНСКИ ЗЛОВРЕДНА ВИЗИЯ:
     

ЗА (ОРГАНИЗИРАНЕТО НА) СВЕТА/ОБЩЕСТВО,
ЗА ЖИВОТ(А), СВОБОДАТА, СОБСТВЕНОСТТА
& THE PURSUIT OF (ONE’S OWN) HAPPINESS!]
OH, THAT ABSO
FREAKINLUTELY EVIL VISION-


IT’S ALL ABOUT (
ДИВАЩИНАТА НА) COLLECTIVism stating:
  
  
Всеки really ДОБЪР човек (е онзи, който е разбрал, че)
ТРЯБВА (= има МОРАЛното ЗАДЪЛЖЕНие) ДА
СЕ ОТРЕЧЕ ОТ СЕБЕ (ЕГОТО) СИ ЗА ДА МОЖЕ

ДА СЛУЖИ НА БОГ/КАУЗАТА/ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО=

  
(ДОРИ И С ЦЕНАТА НА САМОЖЕРТВАНЕ НА ONE’S OWN LIFE!)
   
СЛУЖИ НА
БОГ/КАУЗАТА/STATE/НАЦИЯТА/ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО=

TO OBEY & TO SERVE НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО/INTEREST,

А
ЛОШИЯ и(ли) ЗЛИЯ човек е ЕГОИСТичния човек = the EVIL!”-
това ПРопагандират (ВСИЧКИ версии на) МИСТИЦИ(зъм), баси!

 THE DUMB VISION OF WORSHIPING A CULT(ure):

PROMOTING (A VERSION OF) РОБСКА КУЛТУРА!


THAT VISION IS BASED ON A
FAITH NARATIVE,

AN EVIL FAITH MOVEMENT, FAITH GROUP(iSM), БАСИ!
 
SO, LET’S NOW TALK, LOVELY JOSEPHINE,

ЗА
НАЙ-ГОЛЯМАТА ДОБРОДЕТЕЛ, БАСИ,
НА THE EVIL (ДИВАЩИНАТА НА) ДИВАКА:PROMOTING & JUSTIFYING, LOVELY JOS,
 
EVIL ДЕЛОТО OF THE (SELF-)SACRIFICE
= OF MAKING (YOURSELF) A SCAPEGOAT,

ИДЕЯТА ЗА СЕБЕОТРИЦАНИЕТО, БАСИ!
[а не, не, не да усвоиш (по)знанието -
КАК
да живееш ИСТИНСКИ щастливо!]
ДА (РАЗ)ДАДЕМ СЕБЕ СИ ЗА ДРУГИТЕ,

[IN ALL CIRCUMSTANCES ALWAYS:
CHOOSE OTHERS BEFORE YOUR
SELF!]

 
ТАКА КАКТО OUR GREAT ДЖИЗЪС ГО Е СТОРИЛ
РАЗПНАТ НА КРЪСТА – ЗА ДА СПАСИ ХОРАТА!
OH, THAT ПО-НАЙ-GRAND ДОБРОДЕТЕЛ, БАСИ!
OH, THAT ПО-ПО-НАЙ-GRAND “SAVIOUR, ГЕРОЙ”!

OFTHE HIGHER/LARGER (THAN LIFE) GOOD”:
TO (TRULY & SELFLESSLY) S-E-R-V-E
A GOD (STATE/SOCIETY/ВОЖД)!
THE CALL TO
SELFLESSNESS!

OH, THAT EVIL NARRATIVE:
[ITS AN IDEA(L) THAT’S INCOPATIBLE WITH THE INDIVIDUAL ПРАВА=
IT DEVALUES THE INDIVIDUAL ЗА СМЕТКА НА ELEVATING THE GROUP-
IN
MORAL, POLITICAL AND ECONOMIC КОНТЕКСТ! THAT’S EVIL STUFF!]
“THE INDIVIDUAL IS ONLY, ONLY VALUABLE IF…
(S)HE SERVES THE COLLECTIVE/SOCIETY/GOD!

ANY INDIVIDUAL MUST SERVE
GOD/SOCIETY!
YES, BECAUSE
THE GOD/STATE IS ABOVE ALL!
DO SERVE
THE HIGHER GOODness! ABSOLUTELY!

[Философията of COLLECTIVism, lovely Josephine, е
ОБРАТНОто на
философията of INDIVIDualism!]

    
 

LIVING
СМИРЕНО YOUR LIFE,
SACRIFICING Y-O-U-R
LIFE,
В СЛУЖБА НА ГОСПОД(АРЯ),
В СЛУЖБА НА
ЦАРЯ(Т), THE TZAR THAT’S
THE ABSOLUTE TRUEST TYPE OF L-O-V-E,
THAT IS THE ONLY R-E-A-L GOODNESS
!
ТОВА ОЗНАЧАВА ДА СИ
THE HAPPIEST,
TO BE(COME) THE BEST AND WORTHIEST
IN YOUR OWN SELF! E, БАСИ, БАСИ, А?!

“DO N-O-T EVER BE(COME) PROUD
OF YOUR OWN
ACHIEVEMENTS,
OF YOUR ACHIEVED
V-A-L-U-E-S,
OF YOUR OWN SELF (
DEEDS, RESULTS)
BECAUSE THAT’S TRULY
E-V-I-L!
WHAT IS THE PURPOSE OF LIFE?
YOUR PURPOSE IN LIFE
, ЧОВЕКО,
IS NOT, NOT TO HAVE (HIGH) SELF-ESTEEM, BUT
MUST BE (TO REALLY VALUE
НАЙ-МНОГО) GOD!
THAT IS THE MOST IMPORTANT STUFF, EVER!
SO,
ЧОВЕКО, (YOU MUST, MUST, MUST BE GOOD:)
СЕБЕОТРИЦАВАЙ СЕ, СЕБЕОТРИЧАЙ СЕ, СЕБЕОТРИЧАЙ СЕ,
DO, DO VALUE & DO L-O-V-E (A) GOD ABOVE YOUR OWN SELF!
ТОВА Е ЛЮБОВТА БЕЗ КОЯТО НЕ МОЖЕМ! YES, ABSOLUTELY!”

ТОВА БИЛО -
УЧАТ НИ (ALL THE) МИСТИЦИТЕ-

THE GREATEST
КАУЗА В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ!

Е, БАСИ (EVIL, BLOODY ВРЕДИ НОСЕЩА) КАУЗАТА!

КЛАСИЧЕСКИЯТ УТОПИЧЕН ПРОЕКТ (& NARRATIVE):
OF THE ABSO
FREAKINLUTELY (RELIGIOUS) FALSEHOOD,
[OF ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НИЯ RELIGIOSITY-BASED ПАТЕРНАЛИЗЪМ!]OF THE ABSOFUCKINLUTELY
EVIL SPIRITUAL AUTHORITY,
THAT DERIVES
ITS (IRRATIONAL!) V-A-L-U-E-S, LOVELY JOS,
НЕ, НЕ ОТ THE (FACTS OF THE OBJECTIVE) РЕАЛНОСТТА,
АМИ ОТ НЯКАКВИ СИ ABSOLUTELY МИСТИЧНИ (НЕРАЦИОНАЛНИ!)
СВРЪХЕСТЕСТВЕНИ(THEOLOGICAL-BASED; RELIGIOSITY)
 КОРЕНИ (& NARRATIVES), БАСИ! THAT IS AN UTOPiSM!
OH, THAT
БОЖИЕ(ТО) СЛОВО - ТО Е НАЙ-ВАЖНО(ТО)!

“SO, PLEASE
GOD, PLEASE (DO) USE ME, MY LORD –
FOR A (HIGHER) PURPOSE/GOOD (WHICH IS)
GREATER THAN MY SELF/LIFE!” БАСИ, A?!
 
 
THAT’S THE ABSOLUTELY EVIL RELIGIGIOSITY PERSPECTIVE!
 

За
тъпия опит, lovely Jos,
на всякакви МИСТИЦИ,
да заместват
the GOOD
IDEA(
l) of (achieving)
individual HAPPINESS
със the EVIL IDEA(l)
TO
SACRIFICE (values)-
for the poor(er) p
еople,
for the
Great community,
for
Държавата (Motherland)?!
ТИ
СЕБЕОТРИЦАТЕЛЕН ЛИ СИ?

Don’t you dare, lovely Josephine,
to buy into that truly
EVIL idea(l)
-sacrificing your own self/values-
INSTEAD of building a better world
for YOU and YOUR
(close) values,
INSTEAD of
celebrating YOUR
life, your (hard earned) values!

Celebrate YOUR aliveness and do
enjoy YOUR own
life, lovely Jos,
а не, не, не някакво си тъпо
ОБОЖЕСТВЯВАНЕ –
of a God!

За
[the IRRATIONAL idea(l) of]
[believing to achieve, lovely Jos]
по-Великата Цел, Кауза,

по-Великото Добро, баси!
За
по-Голямото от живота
(of an individual)! Е, баси, a?!


Of the Greater (than
your life) purpose/кауза:
TO ALWAYS SERVE (a God/State/Society)!

[that
винаги, lovely Josephine,
води до (хард) авторитаризъм!]
{
Няма, не съществува друга value, lovely Josephine,
която да е по-голяма от (YOUR) human ЖИВОТа!
Животът, обаче, без
свобода губи смисъл(ът си)!}
***

Of (absolute) НЕпрактичността.
НЕвъзможният (in the reality) идеал!
Of incoherent with the reality idea(l).
[всичко, което е несъвместимо с the objective reality,
всичко
, което е несъвместимо с живота, lovely Jos,
is absolutely непрактично & evil! It’s a wrong idea(l).
Такъв идеал/standard е НЕвъзможно да се практикува!
Истината, the reality, lovely Josephine, е:
НЕ, НЕ, НЕ
(in the reality) ВЪЗМОЖНО,
при нормални/обикновени житейски условия,
(извън
hardcore диктатури, slavery & wars!)
for a (human) being to be(come) SELFLESS,
to really act on (
да практикува) SACRIFICE!
Хора, които се самоидентифицират as SELFLESS, lovely Jos,
са откровени лъжци, „хумани(тари)сти“ (с гилотина в ръка)!
Ох,
тез, ти да видиш, ла гранде „алтруисти“! Измамници!
Тез‘ ла гранде „хумани(тари)сти“ set up гилотината! Баси!]

Of the highest (moral) „добродетел“!
Of the
борците за „справедливост“!
Of the tribal (altruist)purification!
Of the (absolutely “GOOD”) idea(l):
 
СЕБЕотричането в полза на другите!


  
Оf sacrificing VALUES (animals, ppl)
to
(presumably) the gods, баси, a?!
It’s, lovely Jos, all about coercion!
It’s about the ideal of destructivity,
the destructiveness of the altruism!
It’s the greatest, lovely Josephine,
and the most harmful idea(l) of
the
absofreakinlutely садо-мазо:
(the world based on) алтруизъм.
It’s the evil idea(l), lovely Josephine,
of
мазохизъм и(ли) садизъм, баси -
МОРАЛ, който изисква от човек:  или
да се жертва
1 за “the Higher go(o)d”, и(ли)
да жертва
other ppl2 в името на that idea(l)!
Of feeling “spiritual”, “духовно пречистен.
Of
the absofreakinlutely evilness & ужас: of
(само)жертването и жертвоприношението!
[ала these unite, сплотяват и укрепват, lovely Jos,
the (
morality & ideology of) gangsterism, mysticism!]
Да, това е ДЕСТРУКТИВНОСТТА на нихилизма,
the evil PROCESS of DESTRUCTIVENESS! Absolutely!

Hey people, citizens, братя (& sis), hey you,
you ALL ought to (
equally) FEEL within yourself,
that it is
YOUR (inter-NATIONal) DUTY, as a human,
to
(be ready to) SACRIFICE your own life (values),
ДА БЪДЕШ ИСТИНСКИ СЕБЕОТРИЦАТЕЛЕН ЧОВЕК
ЗА ДОБРОТО на (На)рода, Общото, the commune!”-
проповядва THE EVIL altruist narrative. Баси, a?!
It’s the communitarian-based EVIL парадигма, баси!
[Парадигмата, която опитва to brainwash ppl’s minds.]
 
 

       [Етиката основана на]
            Алтруизмът, the (idea of) SELFlessness, lovely Josephine,
           
се приема (от мнозинството ppl) за „добро(то) и правилно(то) нещо, баси!
           
SELFотрицанието,
           
САМОжертване(то), SACRIFICING THE (life/values of the) SELF, което е the ultimate ACT of алтруизъм, lovely Jos,
           
се счита (от the majority of the ppl) to be THE GREAT(EST) HUMAN VIRTUE, баси!
           
Self-SACRIFICE, lovely Josephine,
            is (the idea)
да се (волево, consciously) give up (от) YOUR own (личен, private) интерес,
           
for the sake of the интереса на някой си другиго или на някоя си група (от хора)
           
i.e. (всеки трябвало, preach-ват всякакви видове мистици,) TO SERVE (to SACRIFICE to/for) the higher good(ness)of the public interest, баси!
           
It’s the doctrine of egalitarian(ism)! Yes, ALTRUiSM is (the evil doctrine of) egalite; the egalite is altruism!
            Ала
the world/nation/individual не, не, не може, in the reality, lovely Josephine, to run on the (platform of) алтруизъм, self-SACRIFICE!
           
Тази evil концепция не, не, не (може да) съществува в (the objective) реалността!
            Тя е absolutely INCOHERENT with the objective reality, with a really (good) life/living!
           
Тя (може да) съществува само в (dumb) главите на (all the versions of) МИСТИЦИ,
                       
and if (to be) consistently & persistently applied (as a principle), lovely Josephine,
                        тя би произвела
absofreakinlutely ДИСфункционално (стагниращо) общество,
                        което е близко до
a society of true primitivism, a suicidal общество of TRIBALiSM!
            Няма
today (в цивилизована страна), in fact, такова нещо, lovely Josephine,
            като (doing really consciously
an act of) САМОЖЕРТВА/СЕБЕОТРИЦАНИЕ (for the greater good/Кауза),
            a (съществува) само
the преструвката/pretence of (наужким doing) това, баси! OK?
            Yes, съществува only the
great pretence (& dishonest talk) of ALTRUiSM, of SELFLESSness! Get it?
            Тази
evil (& very popular) idea (of genuine altruism), lovely Jos, is absofreakinlutely delusional!

         

 

 
 
 
 
[So, open
(рационално) your eyes, lovely Josephine!
Yes, lovely Josephine, if
RATIONAL, then you must,
you must (
l)earn to live your life, а не to sacrifice it,
не, не, не да го (само)жертваш за други ppl,

НЕ ДА СЕ САМООТРИЦАВАШ for the others,
BUT (to succeed, to win) for your own sake;
да, за(ради) себе си, за(ради) your true values;
to live за да правиш живота си истински happy!
Да, трябва to (be able to) be(come) a winner!;
да, трябва да заслужиш to be(come) щастлива -
и да, за
(ради) себе си, за(ради) your real values!
И да, истинските приятели са real values, too!]
*


All you need is [to give (& to receive)]
[UNconditional, UNearned]
love!” -
preaches the (tribalistic) evil doctrine,
баси!
This doctrine
shouts aloud from millions of
movies, books, songs, institutions, etc.
So, beware! Be aware, lovely Josephine!
Because
this irrationality is масова! Absolutely!
The
сошъл drugness is based on this evil doctrine.
*

ЗА SELFОТРИЦАНИЕТО, ЗА САМОЖЕРТВАНЕТО!
THE TRULY
EVIL IDEA(L) OF (SELF-)SACRIFICE!

OF МИСТИЧНАТА OLD
ИДЕЯ OF (SELF-)SACRIFICE!
IT IS AN
EVIL CULT(URE) – OF ANTI-LIFE/LIVING!
*

THE
EVILNESS OF (ПСИХО-СОШЪЛ) SCAPEGOATING!

OF THE DOCTRINE THAT PROMOTES ЖЕРТВАНЕТО!
[на an individual to the others/ОБЩествОТО или

на
the others/society to an individual (or a group)!]
“Your
MORAL DUTY (the moral DUTY of any human),
is to sacrifice (to NOT save) yourself (your values)!
Да, добрата ИДЕОлогия изисква SELFОТРИЦАНИЕ
в името/ползата на ДРУГИТЕ/COLLECTIVE/TRIBE!”-

that’s
THE EVIL (