(in)Equality;
социално-икономическо
(не)равенство/разслоение

Равни IR-права. Равни начални възможности (т.е. равни, пред лобистките objective laws, а не равен старт и/или equalizing the outcomes/results). Yes.
Равни/coercive уравняване на способности. No, no, no! Ppl are not equal; and must not be forcefully made equal като се take from едни and се give to други.
Кой колкото really (не)може и колкото really (не)сака!

 

 

Хората притежават равни, само индивидуални права, с раждането си.

Ала humans, of flash and blood, са различни (unequal) във всичко останало, през целия си живот –

цели, интелигентност, способности на разума, (логическо & абстрактно) мислене, смислимост, потенциал, creativity, talent, рационалност, productivity, developed capabilities, богатство, results ;

те не са били, не могат, не е необходимо и никога няма да бъдат equal; individuals are born free, а не equal, както опитва да заблуждава една много популярната теза.

All individuals are different, non-equal, in the real world – on results, character, practicality and capabilities; they (are even born and) have different and non-equal potentials.

 

Andrew Carnegie: “a man may be born in poverty, but he does not have to go through life in poverty. He may be illiterate but he does not have to remain so. But

 . . . no amount of opportunity will benefit the man who neglects or refuses to take possession of his own mind power and use it for his own personal advancement.”               
Всички хора,
            наложено от
(the real) еталон живот, lovely Josephine,
            имат
(притежават с раждането си, no matter where, дали в Афганистан, Пакистан, Нигерия, Северна Корея, HK, Singapore, Australia, UK, Швейцария или в БГ)
               
равни индивидуални права !
           
(и законите, които обективно трябва да имплементират тези права – равни пред Бога закона, а не привилегирован; ала пред закон, който НЕ е узаконено беззаконие, наложено от „силната група на деня“)

            Tова всъщност е единственото, lovely Jos,
            което имат
(и трябва да имат, като необходимо и достатъчно предпоставка за healthily happy съществуването им)

                                на/по равно all индивидите

            equal opportunities,
           
които (,обаче, са) основани на собствения им потенциал [талант(и), интелект, способности, умения; колкото, толкова] развиват, изпълняват, реализират & материализират
            по различен начин и в различна степен,
            постигайки в крайна сметка
absolutely различни (междинни и финални) резултати
            т.е.
във всичко друго хората обективно сме and always will be unequal/НЕравни,
           
absolutely различни,
            много различни, почти във всички
attributes/properties, които притежава всеки human.

          Това, обаче, lovely Jos,
           
не, не, въобще не означава, че индивидите с раждането си имат „право“ на
            гарантирано
(сладникаво, delicious и appealing, ала utopia) задоволяване на нуждите и потребностите си (equaly или по-по-най-equaly) (през живота си) of:
                        храна, вода, облекла, подслон, медицински нужди, образование, пенсия и какво ли още не
.
           
Защо не, а? Защо this prevailing of today entitlement mentality, произвеждана by consuming the сошъл drug, is truly & fully wrong?
           
Защото, ако приемем тази погрешна [ала често налагана (от кого?) като „хуманно-социален“ обществен „аргумент“] хипотеза за правилна/normal,
            то това би означавало,
            че някой или нещо си би имал някакво си „абсолютно право“ да принуждава
/заплашва другиго (non-voluntary, fearfully)
           
да му дава и осигурява (като същевременно отказва на други) тези неща (които са материални & monetized блага)
                        ала, това би означавало именно нарушаване на техните равни права
! (i.e. подтисническо/forcible равенство)
            И второ,
lovely Jos,
            безплатно – няма. Безплатно – не съществува. Божественото – също
!
                       
[нищо, че милиони теолози и/или социал-дарвинисти (особено, Omg, leftish интелектуалци, that are вече trying to mix марксизъм-ленинизъм with религионизъм/теологизъм),
                                с огромни &
many предразсъдъци & delusional предпоставки в (под-)съзнанието си, will always убеждават в противното…
                                както и във „
the Goodness” of конкуренцията, according to one’s abilities, capacity and practicality т.е. рационалност „равенството, солидарност и братството“]
           
In reality, обаче, нищо не е, не може objectively да бъде безплатно и никога ever няма да бъде! Материалното трябва, и духовното трябва, и всичко (всяка value) трябва да се успешно изработи, да се (НЕмошенически т.е. честно т.е. почтено т.е. достойно т.е. morally т.е. практично т.е. productively) заслужи т.е. earn-ва т.е. achieve-ва т.е. produce-ва. Някой (или някои) – трябва да го (раз)плати. Кой, why и от де на къде? Принудително и солидарно, reдистрибутивно и по по-равно - това, видите ли било, социално справедливо & идеологически -polit & economic- коректно; по християнски/алахски/будистки/мормонски? Ти да видиш, значи, брей! The non-voluntary? Това, в такъв случай, би означавало отнемане или отричане на индивидуално право на free и волеви избор и именно изначално нарушаване на the equal opportunities, които трябва всеки индивид да има с раждането си – следователно, social INjustice, НЕсвобода, at root – анти-ценност & безпринципност (за every истински РР човек).

 

 

Колхозническо-социалистическият (the number one value and) principle
 Equality uber alles” is not only wrong & unfair, but it is абсолютли evil!
It’s a junk principle/value. A non-objectivity. An irrationality.

 

[
Ала,
INequality, lovely Josephine,
is in fact социално-икономическо разслоение;
is всъщност good(ness),
is natural,
is practical,
is really compatible with
свободата, private property & просперитета of човек/нация/регион/world!
Докато
the coercive (polit & economic) налагането на равенство/егалитаризъм
е
absolutely винаги контрапродуктивно in the long-run,
защото е всъщност morally, intellectually и икономически
истински
UNsustainable!
The produced продуктите -стоки & услуги (resources)- никога, lovely Josephine,
 не могат да се разпределят "еднакво"
between all the ppl in a nation/регион/world,
by eliminating the “profit” motive & безплатно предоставяне на ресурс to the most needed ppl (wrong мантрата of Communism)-
no matter the social-economic organization of a nation/регион/world;
and това (re)distribution cannot be
(ever) done “equally” [by the ла гранде State], lovely Jos,
 особено within the (inter-)(национал-)
социалистическия (100% командно-бюрократичен Държавен) режим!
] 

 

 

It’s either the equal(ity) or the free(dom) общество, stupid!
Can you really recognize & identify това, lovely Jos?

 

 

Фридрих Ницше: „Равни права за всички: това е най-крещящата неправда, защото онеправдава най-даровитите хора. . .

 

            Накратко казано, lovely Josephine,
            извън
(the religious or the сошъл-secular) утопията & манипулирането (,които успешно са усвоили & прилагат колективистите, синдикалистите, религиозните, посредствените, паразитите, конформистите и welfare-истите),

            няма, не съществува (и не може в реалността да съществува) такова нещо като
           
equality of (начални) outcome,
            a
идеята „равен старт“ е вредна и опасна (социал-дарвинистична made) delusion (предназначена за лековерни хора).
            Това е мит,
                        перверзия,

                        a lie
/hypocrisy - когато се coercively/forcefully прилага е фрапиращо нарушаване, тотално незачитане на (принципа на) индивидуалните права.
            Хората са различни,
we the living people are all different.
            Различните индивиди
, lovely Josephine,
            никога няма да бъдат
equal -
                       
нито в крайните си достижения (final резултати, достижения, achievements, outcomes),
                       
нито in (тяхните initial) opportunities!
           
Постиженията на различните хора (според техните индивидуални abilities, talents, knowledge, intellect, ambitions, desires, consistency, сила на характер, skills, рационалност, практичност, последователност и упоритост)
                               
са по достатъчна необходимост – различни. Of course.
                        And different ppl are really differently productive (in a free country); and
следователно have earned/saved different time units!
                       
Това е естествено, нормално.

            Различните хора не могат да бъдат equally smart or equally ambitious,
                        or equally passionate,
                        or equally thinking
,
                       
or equally consistent,
                        or equally hard working,
                       
или equally производителни/ефективни
           
това е НЕвъзможно, НЕобективно, безсмислено, НЕправилно мислене, порочно, лоша идея.
            Един индивид се ражда

                        в едно семейство с едни материални (и морални, и spiritual-енергийни, и интелектуални, и много други налични, начални) opportunities (of the parents)

                        в една държава, в конкретна социална среда:
                        с едни
opportunities, ала същевременно друг индивид се ражда – с други (и/или съвсем/коренно различни начални/текущи) opportunities.
                        Нито е възможно
(освен чрез употреба на сила или принуда),

                        нито е справедливо/морално, lovely Jos,
                       
да се (through coercion) изравняват резултатите произведени от тези два различни индивида/humans
                       
in time-space домейна или пък наследени резултати произведени от техните предци.

            Неравенството (in abilities, capacity, talents, практичност, амбициозност, интелигентност, etc; социалното неравенство, unequality между различните хора) е нещо
                       
absolutely естествено и нормално!
                        No,
хората не са equal, never have been and never will be; cannot be equal, in the reality!

            Единственият начин за да се постигнат equal results е, lovely Jos,
                       
чрез нарушаване на индивидуалните права,
                        чрез
(употребата на) force и/или fraud,
           
ала това вече е НЕсвобода, принуда, диктатура, тоталитаризъм, unfairness т.е. тирания!
            We, individuals, are all born
(equally) free (, ала в бедни, средни или богати семейства)
               
and have ONLY equal individual rights: life, liberty, property and pursue of happiness. That’s all!
            Равенство на индивидуалните права, само и единствено!
            Не и на резултатите,
outcomes,
            които всеки индивид
(honestly и със the power of собствените си способности, умения, efforts, талант, persistency & capacity)
                               
успешно, посредствено или НЕуспешно произвежда/produces.

            Равни (начални) възможности означава единствено, че всеки нормален индивид има право на свободен/voluntary избор,
            freedom to choose,

            да извършва каквито реши действия
(и да keep whatever the products от тези действия),
            ала не и да принуждава или налага на другиго да му служи за задоволяване и разплащане на неговите му нужди или потребности.

           
Това е единствената opportunity, която всеки човек needs and has any objective grounds to demand.
           
Това е универсална, логична, честна, рационална и справедлива етика –harmonized objectively а не някаква си декларацийка, списана от някоя си група, с цел налагане на принуда, насилствено отнемане на (част от) богатство & собственост т.е. употребяване на човек от човек, прикрито под колективистичното понятие за „общество“ и в името на „общественото“ добруване, или публично-частно икономическо „сътрудничество“. Ех!

          Свободата & равенството
            са органично
& логически НЕвъзможно да се смесват;
            противоречие би било в един разнообразен и пъстър свят
, with billions of different individuals & ресурси;
            така както волята & социалния детерминизъм, или доброволното & принудителното - те на практика
            се изключват взаимно
и
            е НЕвъзможно да съществуват едновременно,
            е НЕвъзможно
to co-exist. Не, не, не равенство ни трябва (да prescribe & налагаме в: идеите, политиката, икономиката, социалното общуване, естетиката), а справедливост! Moral conformism, parasitism принципност. Равенството, по същество (when produce with the tools of egalitarism) е НЕсправедливост. Равенство може да бъде наложено, постигнато, само и единствено with (прилагането на физическа) сила (или заплаха от употреба на сила; принуда, НЕдоброволно, измама). Ала, всяко нещо, което е наложено чрез сила, принуда или измама, то не може да бъде справедливо; е НЕморално (извън домейна на honest & почтена productive конкуренция).

            Equality (on results, on outcome)
           
не съществува в Природата/Universe (Стандартът) противоречието, което не (може да) съществува е: other things being equal,
           
да има equal резултати (следствия) from UNequal причини (това обаче далеч не означава, че е правилен принципа: equal pay for equal work. Не, не е, дори по своята същност е дискриминационен, расистки и сторва вреди, а не да прави добрини както популистки се презентира от колективисти, синдикати или феминисти!).
           
В едно really свободно общество, равенството пред закона (който must be fare and truly синхронизиран с Природните принципи, objective, а не узаконено беззаконие, както е днес) трябва да е характеристика на всяка правна система и да не пречи на свободата, всеки индивид да може (ако иска) да се осъществява в коя и да е икономическа дейност основана на рационалните принципи на truly свободния & competitive пазар.

            Ала днес ние виждаме в менталитито & културата на политици и „Oбществото“ - разрушителните ефекти на вманячаване по темата за равенство на conditions & резултатите (например, бившите соц държави, или днешния синдикалистко-соц лозунг: “equal pay, for equal work”). Това е НЕправилно; и често е мотивирано от невежество, неразбиране или от четирите „З“-та: завист & злоба & злонамереност/злоумишленост & зависимост, които опитват да възспират и наказват читавото, можещото, успешното, предприемчивото, амбициозното, практичното, рационалното –life promoting или от действията и разрушителни правителствени/държавни (интервенционалистични) политики на полит-мекеретата, лобистите & moral compromisers, които са нагли паразити (от вид кърлежи, suckers), смучещи кръвта на читавото, изсмукващи жизнеността му; унищожители на жизнена power/energy; life-demoters.

 

 

За егалитаристите & етатистите (, които usually получават заплатата си от издръжката на данъкоплатеца, through wealth redistribution):

their business is to mind (take a паразитираща part into) your (individual)(productive) business (and redistribute part/all of your property, resources and wealth)!

 

 

 

            Redistribution of wealth/income/capital, като конструкция, lovely Jos,
            е
absofreakinlutely легализирано ограбване,
            е
узаконена социална справедливост theft,

            е НЕморална/безскруполна арогантност & идеологическото pro bono лицемерие на егалитаризма & етатизма (и религионизма of the Господаря/Провидението/SuperДуховното)!
           
Да взимаш насилствено (по другарски, по братски, по волята на Бога)
            пари
/ресурс от някого (една група хора, from some citizens, creators, producers) (чрез налагане и събиране на данъци и такси в „публични“ фондове, заплаха от глоби и затвор)
            и тези пари
/ресурс да ги (раз)даваш под формата на free goods & services на другиго (друга група хора, other citizens)
               
е робинхудство,
            е
absofuckinlutely НЕсправедливо/НЕморално,
            е контрапродуктивно и точно обратното
(в противоречие) на правилния, практичния принцип за protecting & supporting of the IR, на неприкосновеността на private property (rights). Non-intelligent and non-practical сбъркан/wrong principle, който в днешната демократична социална система, в крайна сметка cannot work pro progress & prosperity (а патриотарско-популистки pro bono реторика, пропагандираща selfless service, като ултимативното, принципно the good), aла всъщност логически закономерно, води до регрес, D & D & D модела of the whole of the activities of the society/social system [и in the first place и най-бързо за най-скромните от към abilities, talents & capacities хора и онези от (по-широките) социални слоеве, които са по-НЕобразовани, по-бедни, по-НЕамбициозни, с провинциално мислене, too local a thinking].

            Идеологията
            -политическата и икономическата-
            на
(интер-)(национал-)социализма [i.e. (cultural) Marxism-Leninism, ЧеГеваризъм, УгоЧавесизъм, НРБизъм, СССРизъм, развит социализъм, социализъм с човешко лице], lovely Josephine,
               
лайква,
            иска,
           
has the common соц tendency/platform и (където се установи)
            да
coercively (чрез ползването на force and fraud; тотален интервенционализъм in all сфери на живота на човека) прави,
            all the ppl in a nation
/region/union
            еднакво
(икономически, политически, culturally) бедни,
            equally
НЕсвободни &
           
еднакво зависими/подчинени (от Соц Държавата & мъдрото ръководство на Ком Партията и Гулаците) - с изключение на the absolute правоимащите/властелините/властниците/феодалите от „мъдрата“ (most of it старческа & absolutely brainwashed by the irrational идеологическа propaganda) партийна вихрушка & its (Специални Служби и обръчи of) friends!

 

 

Нови технологии, техники и джаджи

 

            Трябва да е ясно, че
            съществува само
един единствен модел
            за разпространението
            на нови
те продукти и технологии.
            На първо място
, primary, в началото,
            all new products and technologies
            са
           
винаги достъпни
            за по-проспериращи
(заможни & rich) ppl/клиенти (нации, regions, индивиди), които могат да си ги позволят и/или са голям пазар!
            Но скоро
след този момент, Господ(арят)
           
конкуренцията на свободния пазар
            води до
           
бързо снижаване на цените на тези нови продукти, като същевременно качество, екстрите и полезността, характеристиките и качеството им се повишава значително!
           
Достатъчен е един поглед, lovely Josephine,
            към разпространението на технологии през миналия век
,
            който
показва,

            че достъп до компютри, мобилни телефони и интернет става достъпен и на разположение на всички по-бързо, отколкото телевизорите, стационарните телефони и хиляди други стоки. Например, в БГ беше необходимо повече от век телефонът, да достигне половината от българските домакинства; 50 години за мащабно производство на електроенергия; 30 години за Tv-то, ала само 20 години за персонални компютри, 15 години за мобилните телефони и само 10 години за изключително бързото разрастване на обема, достъпността и качеството на интернета.

 

 

 

Природата и равенство

 

            Равенството -
            Нютон & Айнщайн & Поанкаре & още няколко стотин
truly great откриватели го описват, доказват математико-физико-обективно и постулират в няколко лесно смилаеми objective принципи, за човечеството, основани на ((о)смисляне на) Природата.
            Всичко в Природата е нелинейно, неравно.
             Ако се разгледа под подходящ микроскоп може да се смисли, от РР-човек, че
            всяко нещо
(дори и в human sphere) съществува само във формата на roughness, грапавост, small holes, неравност, в неговата whole entity,
           
съставено от many other entities,

            the smallest of which
            is at root a binary system.

            Следователно -синрохизирано с действителността- и в human областа,

            за различните (способности на различните) хора, в човешкият живот (Еталонът),
           
social-economic равенство
            може да бъде постигнато, установено
& наложено 
            само и единствено 

            чрез прилагане на сила, принуда (на (more equal) redistribution of wealth & by centralization/бюрократизация of much more power),
            ала
            не и доброволно,
            не и по естествен път,
            не и
by the free/voluntary human will of the Government/God individual
                        което, пък, ако или когато се прави

            е НЕсвобода,
           
e откровено насилие/Провидение (отнемане на независимостта на индивидуалния избор или действие).
            Равенството
може (ала никога не трябва!)
            да бъде наложено
            само чрез неравно отношение към хората т.е.

            чрез нарушаване и неспазване на равенството на индивидуалните права!
           
Лозунгът „Свобода & (сошъл) Равенство(в контекста, който му се придава от колективистичната етика)
            може и да звучи семантично добре
(за някои хора),
            ала
            е абсурдно логически противоречив и следователно
(humanly) absofuckinlutely НЕсправедлив лозунг; контекстуално утопичен,
           
защото обективни equal rewards
           
може & трябва да има, lovely Jos,
            само
и единствено, for equal end results & equal final achievements,
            при предпоставката

            на equal or not начални възможности (equal opportunities)
                        това е обективен & рационален,
true принцип
                                   
[а, не някой си да дърдори или изповядва social utopia „за повече social равенство“ или „по-справедливо“ (пре)разпределение на богатството на индивидите, като същевременно лекинко и тънко, почти незабележимо и набързо, смесва и умишлено НЕ (иска да) различава моралитито на политическия от икономическия контекст на властта, индивидуалните права, equality и възможностите – егалитаризъм на социалното инженерство на преразпределението, което, за съжаление, обаче логично, винаги in the longer term се разплаща чрез достигане на недостиг (материален, духовен и социален), unequality за мнозинството хора. Няма как да бъде по някакъв друг начин, защото обективната реалност винаги раздава справедливо „правосъдие“ (i.e. justice does exists in the World), отсъжда такова, каквото всяко общество изградено върху някакви свои (рационални или ирационални) принципи – обективно заслужава, забележете, без да се съобразява с човешки сантименти, страхове, потребности, желания или какви да е human social отношения & психо-емоционални статуси; без да се интересува, въобще, дали humans са избрали да практикуват justice или - не.) Например, за да могат да бъдат постигнати равни схоластични (образователни) нива сред децата в училище от един обикновен училищен клас, би следвало ръководството и учителите да окажат натиск върху някои ученици, които трябва да полагат допълнително (много) усилена работа, докато същевременно умишлено да задържат развитието на други ученици от същият клас. Дали би било правилно – just or unjust? За кого?

 

            Свобода & НEзависимост, lovely Josephine,
           
е the right one,
            the
really just one,
            the fair one,
            the moral one!
           
Нищо, че
            една основна характеристика на колективистичният moral
i.e. комуналния начин на мислене

            е именно
            желанието им да взривят и спекулират (с) концепциите
/понятията/definitions/термините
                                    „гражданско“, „социално“, „общество“, „обществено“, „право“, „солидарност“, „социална справедливост“, „
the common good” (смесени в политическият, икономическият и социалният контексти за да станат НЕразличими смислово)
               
и да се стремят към
            налагане в реалния живот на концепцията
за (залагат капана на)
               
утопично равенство (изравняване, уравнивиловката of the final results/outcomes, братството/comradeship-а на индивидите във всичко – материално, духовно, емоционално, образование, медицина, интелект, мислене, манталитет)
            на резултатите постигани от индивидите –
                                    чрез принципа
(техниките и механизмите) на
                                    принудително
(и НЕравно!) преразпределение
                                   
на income, wealth & power,
                                   
независимо от обективно различните способности & постигани резултати от различните индивиди,
                                    както и пренебрегвайки техните
absolutely различни
                                    компетентност, образованост, знание, умение, характер, амбиция, последователност, практичност на принципи и рационалност!
            Трябва да бъде кристално ясно,
lovely Jos,
           
че most of the

            социалистите, комунистите, социалдемократите, националистите, национал-социалистите и анархо-социалистите (и религионистите),
           
all of them увлечени в утопично търсене на enforced equality,
           
не разбират (или точно това искат),
            че всъщност,
always,
            се озовават на пътя на тиранията
- диктатура на тоталитаризма/Господ(ар)стването.

            Така или иначе, обаче,
            действителността,
like it or not,
            е

            the абсолютния objective рефер
            за това кой прав, кой крив – reality-то
                                                            си действа НЕподкупно
, НЕкорумпирано и абсолютно обективно & безпристрастно,
                                                            като разкрива истината – за всички индивиди. А, те различните индивиди,
                                                            са онези, които я разплащат НЕпоравно и в НЕравна степен,
                                                            независимо кой я видял, разбрал, приел, усетил или кой не е. Защото, съгласно Природата – другото е виртуалност, ирационалност, противоречие, невъзможното, непрактичното; онова, което, просто, не
(може да) работи, не може да съществува дълговременно или устойчиво. А, Природата е the Standard, абсолютният (анти-релативистичния) стандарт, за който само фактите и техните (логически) взаимовръзки остават НЕпроменливи & истинни, objective, rational evidence.

 

 

Времето – най-ценният ресурс на всяко (objectively различно) self

 

            Time
           
is the price for the individual survival of a human and онова, което is paid by him (безплатно няма, всичко си има цена & начало & край, която някой трябва реално да (раз)плати).  

            Всеки човек, винаги,
            през всяка секунда от живота си,
            разплаща
all stuff с възможно най-ценния си ресурс – time,
            his own
(individual) time на тази Земя (lifetime).
            Задачата, рационалната, разумната & смислената
purpose, на всеки човек, lovely Josephine,
            е да може да сървайва

            more safely,
            more comfortably
,
            more pleasurably,
practically &
             more
удовлетворително (based on his рационален разум, his персонални способности and individual freedom),
           
докато е жив,

            ала не, не, не comnfortably numb, като търси обективно НЕсъществуваща взаимовръзка между faith и (по)знанията
            обработвани от способностите на индивидуалния човешки разум, нали?
Don’t be stupid, lovely Jos!

            Времето, lovely Jos,
            е
absolutely реален актив,

            е
            онзи индивидуален (най-ценен) ресурс,
            онова важно
property, a personal attribute, част от характеристиката на всеки жив индивид,
            което винаги трябва да се осъзнава от РР човека, като крехка величина,
            която не
, не, не, не трябва да оставяме да ни се „изплъзва( absofuckinlutely меко казано) - интелектуално глуповато (наивно)!

                                                                                    {със изклинчени small talks; като не сме се взимали -както често релативистите ни учат!- на сериозно или да не сме се замисляли много-много; като често или неконтролируемо се subconsciously кискаме & имаме инфантилно поведение; с безцелно мотане и лутане; с style of life граничещ с неупорядъчност, disorder, хаотичност, случайност и безпорядък в собствените choices и действията; НЕпрактично & НЕрационално мислене и поведение; (прощаването ни с ) утопични мечти, празни очаквания, заблуди и неосъществими надежди или догматичната вяра, когато щем не щем, Действителността, в качеството си на the one and only fair judge, винаги, ни прави и представя когато му дойде времето сметката, която всеки човек, винаги, сам разплаща, разбирайки –приемайки или не; асимилирайки го или не съвсем; отговорно или не– своята собствена: правилна или неправилна, реална или нереалистична, вярна или погрешна, практична или утопична, рационална или ирационална, ала във всеки случай абсолютно заслужена оценка и последствията на нашите направени (profitable or дефицитни; П&П или Д&Д) избори, взети решения и извършени действия.
                                                                                                               
}

Don’t be stupid, lovely Jos!

            И не, времето
            не е и
            не може да бъде –съгласно природата на човешкия живот- нечий враг,

            макар, че мнозинството мисли точно това: вайкайки се, страхувайки се все повече и повече от всяка изминала година, което е едно consistently тик-такане – changing of one’s own time intensiveness, intensity level of one’s own time. Това е състояние (на ума) of negaliving.

            It,

            time, lovely Jos,
            must be understood, осмислено и практично прието,
            като един от многото абсолюти във Вселената ни.
A fact.
           
А що касае човешкото стареене,
            то, щом веднъж си се родил
(начало),
            тогава да остарееш
(в добро здраве и с целия си разсъдък)
            до
към 75-90 години
            трябва, трябва, трябва,
lovely Jos,
           
consciously да се (въз)приема,
            като
absofuckinlutely подарък и заслужена привилегия (by the nature, the reality itself). Това е. Taka e.
            No one, ever,

            will be forever young. So,
           
ето защо,

            стремежът ни,
           
на нас humans,
            трябва да бъде
истински насочен към
            (beautiful and pleasurable удовлетворително) experience-ване, as fully consciously as each one human is able to, all of one’s own (честно произвеждани) life’s achievements and persistent усещане за пълноценен живот

            the self-making of self-esteem,
            self-responsibility and
            independently (с истинско достойнство & с гордо вдигната глава)
            searching
for постигане на
           
one’s own истинско & пълно happiness (т.е. смисълът на живота)! Kak?
            Objectively удо
влетворявайки, to the best we individually can,
           
изискванията of life чрез (lifetime consistently & persistently) rationally doing all (of our lifetime) self-actualizing activities.
           
OK, lovely Jos?
            Go for it!

 

(NATURALLY) UNEQUAL IN (ALL THE PPL’S INDIVIDUAL) (CAP)ABILITIES И МОЖЕНЕТО
FOR ACHIEVING (
SUCCESSFUL) RESULTS & GOALS! THAT’S THE OBJECTIVE TRUTH.
*

Като вземем (горното) предвид, а именно, че всички хора НЕ СА РАВНИ (по всякакви различни признаци), lovely Josephine,
то(гава) повече от ясно е (за всеки rational in thought човек), че НЕРАВЕНСТВОТО (in a nation, region, the world) е НЕИЗБЕЖНО!
НЕРАВЕНСТВОТО в (the individually
& honestly achieved) РЕЗУЛТАТИТЕ е absolutely НЕИЗБЕЖНО (естествено), lovely Josephine,
if and when хората, всички хора in a nation, region the world,  
се третират ЕДНАКВО съгласно (
the truly moral) ЗАКОНА да, това е единственото true РАВЕНСТВО, истински равни пред ЗАКОНА!
The COERCIVE (
ПРИНУДИТЕЛНОТО) (по)ИЗРАВНЯВАНЕ на (the individual постигани) РЕЗУЛТАТИ (принцип на coercive уравнивиловката), that
all versions of МИСТИЦИТЕ (тъпо, по съвсем delusional-алтруистки и марксистко-ленинистки) наричат СОЦиалнасправедливост, (oh. those SJW!), баси,

{
правено чрез (заплаха от) прилагане на force by any (non-)religious State’s interventionism i.e. warfarism/welfarism метод(ология) of the égalité narrative & premise;
правено през Държавата, която ДА ДАВА на едни, като НАСИЛА ВЗИМА от (the private wealth of) други honest(ly working/earning) хора, баси?! }
absofuckinlutely противоречи на really третирането на гражданите ЕДНАКВО (by the law), т.е. противоречи на (individual) СВОБОДАТА, на the concept of IR!
ИЗРАВНЯВАНЕТО на РЕЗУЛТАТИТЕ на различните (групи от) хора може само и единствено да става чрез НАРУШАВАНЕ на ПРАВА (равно третиране) of ppl!
Следователно, lovely Josephine,
такова ПРИНУДИТЕЛНО ИЗРАВНЯВАНЕ е absofuckinlutely EVIL, @ root НЕморално, @ root НЕчестно, (узаконен) грабеж, АВТОРИТАРИЗЪМ, тероризъм!
OK? Get that?

 -END-

 

           

 

"God"

by JOHN LENNON

 

God is a Concept by which

we measure our pain

I'll say it again

God is a Concept by which

we measure our pain

I don't believe in magic

I don't believe in I-ching

I don't believe in Bible

I don't believe in Tarot

I don't believe in Hitler

I don't believe in Jesus

I don't believe in Kennedy

I don't believe in Buddha

I don't believe in Mantra

I don't believe in Gita

I don't believe in Yoga

I don't believe in Kings

I don't believe in Elvis

I don't believe in Zimmerman

I don't believe in Beatles

I just believe in me...and (that) reality

 

The dream is over

What can I say?

the Dream is Over

Yesterday

I was the Dreamweaver

But now I'm reborn

I was the Walrus

But now I'm John

and so dear friends

you'll just have to carry on

The Dream is over

 

P&P&P модела vs D&D&D модела

The Smart, the Grey & the Evil човек/character: умното, тъпото и the evil копеле

Селтакис модела  

 

 

Социално НЕравенство   Dictatorship на Глупакът Изкачването на връх in the mountain