ЗА ТОТАЛИТАРНОТО (Л-И-Ц-Е) OF THE (21st CENTURY) WORLD,
WHICH
IS BASED ON (THE PRINCIPLE OF TZAR’S) НАСИЛИЕ &
THAT IS FULL OF
ЗЛ(ОТВОРН)И РЕВАНШИСТКИ АМБИЦИИ!
  
WELCOME
, TO THE EVIL 21st CENTURY, LOVELY JOSEPHINE,
RADICAL(iZED) IRRATIONAL(iTY-BASED) ИДЕ(ОЛОГИ)И,
WHERE
THERE IS NO, NO, NO FREEDOM & RULE OF LAW,
BUT
THERE IS ONLY THE EVIL TZARiSM, DICTATOR(SHIP)!
 
НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE, ЗА (ДЪРЖАВИ И)
ХОРА, КОИТО BECAUSE THEIR MINDS ARE BASED ON SICK IDEA(L)S,

ARE TRYING TO MAKE ТОЗИ СВЯТ ПО-ЛОШО(!) МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ:
THE 21st CENTURY STATES BIGGEST EXPORTERS OF TERROR(iSM)
СЕ МЪДРО ВОДЯТ ОТ НЕЗАМЕНИМИ (ПОЖИЗНЕНИ) ВОЖДОВЕ,
[“
I, THE TZAR/DICTATOR/STATE, KNOW BEST (OF ALL OTHER PPL)!”]
КОИТО ВИНАГИ ДОНАСЯТ КАТАСТРОФИЧНА POLIT-ECONOMIC
ДИСИНТЕГРАЦИЯ НА THEIR STATES & UNIONS THEY TAKE PART IN!
  
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE (
EVIL) 21st CENTURY СВЯТ
OF
THE MORALITY(-BASED JUDGEMENTS) OF THE PSYCHOPATHS=
OF ABSOFUCKINLUTELY РАДИКАЛЕН ИДИОТИЗЪМ, ДЕБИЛИЗЪМ!
WELCOME, LOVELY JOS, TO
THE PSYCHE OF ANY TOTALITARIAN,
TO
THE PSYCHOLOGY OF THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL HUMAN,
WHO APPLY EFFORT TO PERPETUATE ЗЛ(ОТВОРН)АТА TZAR’S System.
[СВЕТЪТ, В КОЙТО THE INDIVIDUAL IS SWALLOWED BY THE GREAT ENTITY,
СВЕТЪТ, В КОЙТО THE INDIVIDUAL IS DENIED  HIS (INDIVIDUAL!) RIGHTS,
СВЕТЪТ, В КОЙТО THE INDIVIDUAL IS SWALLOWED BY THE TZAR-STATE:
ОБРАТНИЯТ СВЯТ НА ТОЗ’ OF THE (PROTECTION OF INDIVIDUAL) RIGHTS!
WELCOME TO THE 21
st CENTURY EVILNESS OF (TOTALITARIAN) ASIANiSM!

ТАЗЗЛ(ОТВОРН)А (IMMORALITY-BASED) ВИЗИЯ ЗА СВЕТА, LOVELY JOS,
Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗАПЛАХА ЗА СВОБОДАТА И ПРОСПЕРИТЕТА НА СВЕТА,
НА ВСИЧКИ ХОРА (WHO ARE LIVING) IN THE 21st CENTURY!
ТОВА Е ЕТИКА BASED ON  ИДЕАЛА OF ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
ТОВА Е
THE MORAL(ITY-BASED VISION) OF IMPERIALiSM!
ТОВА Е THE MORAL(ITY-BASED VISION) OF WARFARiSM!]
  
SO, LOVELY JOS, НЕКА СЕГА С HUGE ОТВРАЩЕНИЕ, ДА ПОГОВОРИМ
ЗА НАРАСТВАЩАТА, IN THE 21st CENTURY, ТЕНДЕНЦИЯ OF ТИРАНИЯ,
ЗА THE МАФИОТИЗИРАНАТА (ДИКТАТОРСКА), LOVELY JOSEPHINE,
(ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА) ВЛАСТ, АБСОЛЮТНА ВЛАСТ,
[=
ТОТАЛ(ИТАР)НА ДЕБИЛИЗАЦИЯ OF THE POLIT & ECONOMIC POWER]
THAT’S BASED ON (APPLICATION OF) IRRATIONAL Е(СТЕ)ТИКА, БАСИ:
I, THE TZAR/DICTATOR/STATE, KNOW BEST (OF ALL OTHER PPL)! YES!”
АБСОЛЮТНАТА ВЛАСТ, LOVELY JOSEPHINE, IS AN EVIL STUFF WHICH
CREATES [THE IRRATIONAL DESIRE & FEELING OF BE(COM)ING] Б-О-Г!
ВСЕКИ ПОЛИТИК, КОЙТО СЕ ЗАДЪРЖИ НА ВИСОК ПОСТ, LOVELY JOS,
FOR MORE THAN A DECADE
ВИНАГИ TURNS INTO AN AUTHORITARIAN,
А ОНЗИ КОЙТО Е ПОВЕЧЕ ОТ
15 ГОДИНИ – В ТОТАЛИТАРИСТ! GET IT?
ВСЯКА ПАРТИЯ, КОЯТО (НЕПРЕКЪСНАТО) УПРАВЛЯВА, LOVELY JOS,
ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ КЛОНИ КЪМ
DICTATOR(SHIP)! ABSOLUTELY!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE (21st CENTURY) EVIL(NESS):

ДЪРЖАВАТА ОСНОВАНА НА НЕСВОБОДА = ПРИНУДА И РЕПРЕСИИ:
THE ABSOLUTELY ДЕБИЛНАТА ФИЛОСОФИЯСИЛА ЕСТЬ ПРАВО” =
THE PURELY ФАШИЗОИДНА (ЧОВЕКОНЕНАВИСТНА) ИДЕ(ОЛОГИ,
КОЯТО ALWAYS IS ОСНОВАНА НА EVIL НАЦИОНАЛ(ШОВИН)ИЗЪМ
& TRULY
RADICALLY IRRATIONAL(ITY-BASED), LOVELY JOSEPHINE,
ФАНАТИЧНО-РЕВАНШИСТКА НЕНАВИСТ (= RESENT) КЪМ ЗАПАДА!
ОХ, ТЕЗЗЛИ РЕВАНШИСТКИ АМБИЦИИ & ПРИНЦИП OF НАСИЛИЕ!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO EVIL ПРИНЦИПА НА ФАШИЗМА!
   
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO ИМПЕРСКОТО (= TZARiSM) МИСЛЕНЕ,
КОЕТО И ПРЕЗ THE 21st CENTURY ПРИТЕЖАВА (AND ЕСКАЛИРА НАРАТИВА
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА)
 ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ, БАСИ! ОХ, ТАЗ’ ОГРОМНА ЗЛИНА!
  
[THE (EVIL DESIRE FOR) ABSOLUTE(LY CENTRALIZED) POWER, LOVELY JOSEPHINE,
CREATES (THE ABSOFREAKINLUYTELY GOD OF THE IDEAL OF A) DICTATOR(SHIP)!
THE TOTALITARIAN MORALITY IS  ОБРАТНОТО НА ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО!
THE TOTALITARIAN STATE, LOVELY JOS, IS EVIL = НЕДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА!
THE TOTALITARIAN STATE, LOVELY JOS, Е АБСОЛЮТНО РЕПРЕСИВНА ДЪРЖАВА,
THE TOTALITARIAN STATE, LOVELY JOS, IS AN ABSOLUTELY FORCEFUL SOCIETY:
ANY TOTALITARIAN STATE DOES NOT RESPECT (THE INDIVIDUAL!) F-R-E-E-D-O-M!
ANY TOTALITARIAN STATE DOES NOT RESPECT (THE INDIVIDUAL HUMAN) L-I-F-E!
A
TOTALITARIAN STATE МРАЗИ & DREAMS ДА УНИЩОЖИ CIVILIZED ДЪРЖАВИ!]

Да поговорим сега за това, lovely Josephine,
как (дори и в
21st century) безумната ЖАЖДА за АБСОЛЮТНА власт
превръщат човек в ЗЛО: диктатор-престъпник, (a war-criminal), баси!
Ох,
това ЗЛО - any диктатор, който ВИНАГИ се мисли за МЕСИЯ-SAVIOR!

Всеки
диктатор е (злотворен & озлобен) НИХИЛИСТ,  an absolutely evil RESENTER,
който
USUALLY (ИНИЦИИРА И ВОДИ) ВОЙНИ, ОМФГ! Yes, absolutely! ЗАЩОТО
всеки
диктатор (= a totalitarian supporter) с времето се превръща в психопат, a monster!
Any диктатор (ведно със свитата си), lovely Jos, е безумно агресивен & жесток тиранин,
който absolutely (по
дивашки) does not, not, not respect (the individual!) F-R-E-E-d-o-m,
който absolutely (по
дивашки) does not, not, not respect (the individual human) L-I-F-E!

МОЕ
УБЕЖДЕНИЕ Е, ЧЕ (ABSOLUTELY ВСЕКИ) ДИКТАТОР, LOVELY JOS,
ПРЕСТЪПНИК, КОЙТО) ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЖЕСТОКО НАКАЗВАН! YES!


УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ: ФАШИСТИТЕ НА БЪДЕЩЕТО ЩЕ НАРИЧАТ СЕБЕ СИ АНТИФАШИСТИ.” ИДИОТИ, СЪР! OMFG!
[ВСИЧКИ (НЕО-)ФАШИСТИ, LOVELY JOSEPHINE, СЕ ПРОВАЛЯТ, НО МЕЖДУВРЕМЕННО ИЗБИВАТ МНОГО ХОРА!
ПУТИН СЕ ПРОВАЛИ В МОМЕНТА, В КОЙТО РАШИСТКАТА МУ EVIL ВОЙСКА CROSSED ГРАНИЦАТА НА УКРАЙНА!]
ЕДИН (ЗЛОТВОРЕН!) I-R-R-A-T-I-O-N-A-L(ITY-BASED СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ AND КОМУНИСТИЧЕСКИ) Д-У-Х, LOVELY JOSEPHINE,
БРОДИ ИЗ … ЦЕЛИЯ
(the 19th, the 20th и все още, дори in) the 21st century WORLD, БАСИ! ОХ, ТОЗ’ (ЗЛОВРЕДЕН!) STUPIDism, ДЕБИЛизъм!
DICTATOR(SHIP)S ПЪЛЗЯТ, lovely Josephine,
особено ПО АЗИАТСК(о-ислямск)ИЯ  СВЯТ -
bringing the (
Asian) world back into SERFDOM!
Welcome to
the machiavellian (power) STATES,
based onto
Supreme (machiavellian) narcissists!

Welcome, lovely Josephine, to
THE ЛУКАВИЯ=
ГЛОБАЛНАТА (EXISTENTIAL!) ЗАПЛАХА!
(Лукавият има власт върху хора, които са irrational!)

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE EVIL I-R-R-A-T-I-O-N-A-L ОПТИКА:
ИРАЦИОНАЛНАТА ВИЗИЯ ЗА: LIFE1, LIBERTY2, PROPERTY3 & HAPPINESS4!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO НАСЛЕДСТВОТО И НАСЛЕДНИЦИТЕ
OF
THE 20th CENTURY КОМУНИСТИЧЕСКОТО (& THE KGB) КОТИЛО, БАСИ!
[Това е свят, в който някакъв зеленчук на най-висшия държавен пост,
който
всъщност е an absofreakinlutely EVIL (mafia’s) ВОЖД на ТФО,
може просто с подпис on paper да реши съдбата на цяла нация, баси!
Да,
такъв real ИДИОТ, вкара в истинска война the Rus(A)sian state
and
хората в съседната държава - Украйна! А западните политици
(
& other irrational ppl) се чудят - как по дяволите се стигна дотук?]
WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE EVIL VISION/MODEL OF (ORGANIZING) THE WORLD =
TO THE ABSO
FREAKINLUTELY (PATERNALIST) PSYCHO =

THE
SICKNESS (ABSOLUTE UGLINESS) OF THE MIND(SET),
TO THE 21st CENTURY EVIL ЕТАЛОНЪТ OF ИДИОТИ(зЪМ):
THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL HOMO(S) TOTALITARISMUS!
(FOR WHOM
THE HUMAN LIFE НЕ, НЕ, НЕ СТРУВА МНОГО!)
TOTALITARIAN(iSM) IS ALL ABOUT THE RULE OF FORCE, GUN!
TOTALITARIAN(iSM) IS THE OPPOSITE OF THE RULE OF LAW!
 
WELCOME TO
THE КЛУБЪТ НА DICTATOR(SHIP), БАСИ =
WELCOME TO THE EVIL КЛУБЪТ НА ЛУКАВИТЕ, БАСИ =
(THE ABSOLUTELY ПАТОЛОГИЧНИ ЛЪЖЦИ И ТЕРОРИСТИ)
КЛУБЪТ НА ГЛОБАЛНАТА (EXISTENTIAL!) ЗАПЛАХА =
TOTALITARIANiSM-BASED E-A-S-T(ERN WORLD), OMFG!
[КЪДЕТО ВЛАСТТА Е КОНЦЕНТРИРАНА INTO ONE HAND,
ПОЖИЗНЕНО CONCENTRATED INTO THE WIZEST TZAR=
ТЕРОРИСТИЧНА ФАШИЗОИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ = ТФО!
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ФРАНКЕНЩАЙН, LOVELY JOSEPHINE,

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ  Ф-А-Ш-И-З-О-И-Д(Е-Н  В-О-Ж-Д), БАСИ,

[“
I, THE GREATEST TZAR/DICTATOR, KNOW BEST (OF ALL OTHER PPL)! YES!”]
В THE 21st CENTURY (КЛУБЪТ НА ЛУКАВИЯ) Е (НЕ, НЕ РУСИЯ, А) КИТАИЗМА,
 

Е (ВСЕ ОЩЕ ЖИВАТА!) TOTALITARIAN ИДЕ(ОЛОГИ)Я OF THE CCP, OMFG!]

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE EVIL IDEAL OF
(РЕ)ФАШИЗАЦИЯТА OF THE 21st CENTURY СВЯТ, БАСИ,

WHICH
НЕИСТОВО ИСКА ДА УНИЩОЖИ THE TRULY FREE® WORLD =
THE 21st CENTURY CHAOS, TERROR & WAR ИНИЦИАТОРИ-РЕВАНШИСТИ=
ЗЛ(ОВРЕДНИ)И  РЕВАНШИСТКИ АМБИЦИИ & ПРИНЦИП OF НАСИЛИЕ!

ДОБРЕ ДОШЛА СИ, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,

TO ДИВ(АШК)ИЯТ СВЯТ OF THE (YESTERDAY’S & TODAY’S) ASIANiSM,
[SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE E-V-I-L (YESTERDAYS’S AND THE) 21st CENTURY WORLD =
THE TRULY EVIL (ASIAN = RUSSIAN, CHINESE & ISLAM) ПОСТ-СОЦ (“MIGHT IS RIGHT”) MENTALITY!
ОХ, ТОЗИ ASIANiSM = THE TZARiSM(-BASED) STATISM = ТОТАЛИТАРНА (= TRIBALiSTIC) СИСТЕМА!
ДИВА(ЩИНА)ТА (OF A) CULTURE, АЗИАТЩИНАТА (НА ЗЛОБНАТА ОРДА) C-A-N-N-O-T  BE (NEVER!)
TRULY
INTEGRATED INTO ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАТА (= RATIONAL, CIVILIZED) ВИЗИЯ ЗА ЖИВОТ!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА НА АЗИАТЩИНАТА IS ALWAYS BASED ON RADICAL(iZED) IRRATIONALITY!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА (НА АЗИАТЩИНАТА) IS ALWAYS BASED ON THE EVIL SYSTEM OF TZARiSM!]
TO БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКИЯ ЦИНИЗЪМ OF THE TOTALITARIANiSM,
TO
THE  E-V-I-L ИДЕОЛОГИЧЕСКИПОЛИТИЧЕСКИ) РЕВАНШИЗЪМ,
TO THE 21st CENTURY РЕЦИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНОТО РАЗСТРОЙСТВО
THAT’S BASED ONT
О (YESTERDAY’S) ЗЛОТВОРЕН СОЦИАЛиЗЪМ, БАСИ!
[
ИЗТОЧНИКЪТ НА THE ABSOFUCKINLUTELY ЗЛОТО, LOVELY JOSEPHINE,
ОНОВА ОТ КОЕТО ЧЕРПЯТ СИЛИТЕ СИ ALL (TYPES OF) DICTATOR(SHIP)S
IN THE 21st CENTURY IS THE (ВОЖДЪТ! НА THE CULTURE OF) ASIANiSM!
ЖАЖДАТА ЗА ПОЖИЗНЕНА ВЛАСТ НА КЛУБЪТ НА ЛУКАВИЯ, LOVELY JOS,
IS ABSOFUCKINLUTELY ВЕЧНА, НЕУТОЛИМА & ПАТОЛОГИЧНА = EVIL!
THE (EVIL DESIRE FOR) ABSOLUTE(LY CENTRALIZED) POWER, LOVELY JOSEPHINE,
CREATES (THE ABSOFREAKINLUYTELY GOD OF THE IDEAL OF A) DICTATOR(SHIP)!]

The old imperial(ism-based) m-e-n-t-a-l-i-t-y and c-u-l-t-u-r-e of Tzar(ism): “The Tzar is dead! So…
long live the Tzar(
ism)!” = Някой друг ще го смени и толкоз! Кво тук значи някаква си личност!
It is all about THE (evilness-based = totalitarian) S-Y-S-T-E-M! yes, СИСТЕМАТА is the real EVIL!
ALL (THE YESTERDAY’S & TODAY’S VERSIONS OF) DICTATOR(SHIP)S, LOVELY JOSEPHINE,
ARE ВИНАГИ  U-N-I-T-E-D AROUND THE E-V-I-L(NESS OF A TZARiSM-BASED)  S-Y-S-T-E-M!

SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE,
TO THE ABSOFREAKINLUTELY (НАРЦИСТИЧНО & ЗЛОТВОРНО)
САМОВЛЮБЕНИЯТ (ВЪВ ВЛАСТТА EVIL) TZAR (= ВЛАСТНИК):

TO THE ИМПЕРСКОТО (САМО)СЪЗНАНИЕ & MENTALITY & CULTURE,
TO
THE 21st CENTURY (EVILness on any) ДИКТАТура, TZARiSM, ФАШИО=
TO (
МНОЗИНСТВОТО ОТ) MINDS THAT FOR CENTURIES ARE TRAINED
(=BRAINWASHED) INTO THE (SICKNESS OF LOVING) ФАШИ ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА!

We are all responsible to one another and MOST of all to the Higher Good!
All within the State, none outside the State, none against the State-God!
THE COLLECTIVE (the State) (is) ABOVE all, ABOVE everything!
SO,
LONG LIVE THE (UNITED!) KING(DOM)S, TZAR(iSM)S!”
 
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE HARD CORE
CENTRALiZATION OF THE POLIT & ECONOMIC POWERS:
(NATIONALISM-BASED) ОСНОВИ НА TOTALITARIANiSM!
WELCOME HERE
, LOVELY JOSEPHINE,
TO THE TOTALITARIANiSM OF THE (ALMIGHTY) STATE:
TO
THE ФАШИО!

  
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE, С HUGE ОТВРАЩЕНИЕ,
ЗА
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕТО НА (REAL ОБРАЗА НА) АБСОЛЮТНОТО ЗЛО,
THAT
ВИНАГИ ЗАПОЧВА & ENDS WITH (THE IDEAL OF) COLLECTIViSM=
ANTI-
REASON & ANTI-CIVILIZATION & ANTI-INDIVIDUAL MENTALITY!

ДА ПОГОВОРИМ ЗА THE 21st CENTURY (ПОЧТИ!) КРАЯТ НА РАЗУМА,
ЗА ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOS,  ТОТАЛ(ИТАР)НО НЕРАЗУМНОТО =
ЗА ABSOLUTE БЕЗУМИЕТО НА (ПЛАТФОРМАТА НА) ANY DICTATOR(SHIP) =

ЗА
ABSOFUCKINLUTELY БЕЗЧОВЕЧНОТО = РОБСКОТО = РАЗЧОВЕЧЕНОТО =
ЗА ДОБРИЯТ” (“ЗНАЕЩ, МОЖЕЩ И СВОБОДЕН”!) СВЯТ НА THE ASIA(niSM):
I, THE TZAR/DICTATOR/STATE, KNOW BEST (OF ALL OTHER PPL)! OH, YES!”!
(Let me show you, lovely Josephine, the truth, that many people cannot see or choose not to see.)

Всеки, който ПОДКРЕПЯ (any version of) yesterday’s и(ли) today’s ASIANiSM, lovely Josephine,
is a real part of
the EVIL IDEOLOGICAL (dogma of absofreakinlutely) MYSTICiSM, GODiSM, TZARiSM!
THE
(EVIL DESIRE FOR) A-B-S-O-L-U-T-E(LY CENTRALIZED) P-O-W-E-R, LOVELY JOSEPHINE,
C-R-E-A-T-E-S (THE ABSOFREAKINLUYTELY GOD OF THE IDEAL OF A) D-I-C-T-A-T-O-R(SHIP)!
Във (
всяка) ТОТАЛИТАРНА държава ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА власт, lovely Josephine,
ИЗЦЯЛО (= ТОТАЛНО) СЕ УПРАВЛЯВА И КОНТРОЛИРА ОТ (партията на) ЦАРЯ̀Т (and his own свита & KGB)!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE 21st CENTURY CLASSICAL (IMPERIALiSM-BASED) F-A-S-C-I-S-M!
A VERY, VERY DARK (= AN ABSOLUTELY EVIL) ВЪЛНА IS RISING IN THE 20’S OF THE 21st CENTURY, БАСИ!
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА ЗА THE 21st CENTURY (ВОЖДОВЕ-ИДИОТИ НА) ДЪРЖАВИ, LOVELY JOSEPHINE,
КОИТО НЕ, НЕ, НЕ ПРИЗНАВАT И(ЛИ) НЕ, НЕ, НЕ СПАЗВАT THE (PRINCIPLE OF) INDIVIDUAL RIGHTS,
И ЖИВЕЯТ (НАДЪЛБОКО!) В СОБСТВЕНИТЕ СИ ABSOFREAKINLUTELY ХИМЕР(НИ ИЛЮЗИ)И, БАСИ,
ДОКАТО
ИЗВЕДНЪЖ  Т-О-Т-А-Л-Н-О  СЕ (ПОЛИТИЧЕСКИ & ИКОНОМИЧЕСКИ) Р-А-З-П-А-Д-Н-А-Т, СГРОМОЛЯСАТ!
ANY (MAJORITY! OF) Н-А-Р-О-Д, КОЙТО SUPPORT (МАЛОУМНИТЕ) ИДЕИ НА ANY ДИКТАТОР(SHIP)
Е (В МНОЗИНСТВОТО СИ) РАДИКАЛНО ИРАЦИОНАЛЕН = МАЛОУМЕН, БЕЗУМЕН, Д-Е-Б-И-Л-Е-Н!
AS LONG AS AN ABSO
FREAKINLUTELY TOTALITARIAN TZARiSM RULES IN A COUNTRY, LOVELY JOS,
THE (ABSOFUCKINLUTELY HUGE) MAJORITY OF THE PEOPLE WILL REMAIN IN DARKNESS, БАСИ=
NEVER SEE
THE ABSOLUTE (LIGHT OF) TRUTH, THAT ONLY A FREE NATION CAN REALLY PROVIDE!
SO, WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE,
TO
THE (PEOPLE OF THE) WORLD OF D-E-B-I-L-i-S-M, WHICH PRODUCES & ПРОПАГАНДИРА (BLOODY!) TOTALITARIANiSM!

НЕКА СЕГА (RATIONALLY!) ДА ГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА КОРЕНЪТ OF ABSOLUTE EVIL: (IMPERIAL) САМОДЪРЖАВИЕ
OF THE ABSO
FREAKINLUTELY MORAL & POLITICAL  УРОД(И),
[WHO FEEL
REALLY AS GOD-LIKE ВЛАСТЕЛИН(И) OF A STATE &
WHO
НИХИЛИСТИЧНО HATE  THE FREER & CIVILIZED WORLD
&
КОИТО МИНАВАТ ПРЕЗ БЕЗЧЕТНО КОЛИЧЕСТВО ТРУПОВЕ,
САМО И САМО ЗА ДА МОГАТ ДА СИ ЗАПАЗЯТ ВЛАСТТА, ТРОНА!]
ЗА THE ABSOFUCKINLUTELY WISE KING-STAR ON THE HILL,
 
ЗА (ИДЕИТЕ OF) АБСОЛЮТНАТА & ЗЛ(ОТВОРН)А ТЪМ(НИН)А,
(YES, A VERY, VERY DARK ТЪМА (OF IDIOTS) IS RISING IN THE 20’S OF THE 21st CENTURY…)
  
WHICH ФАНАТИЧНО ИСКА ДА ПОТОПИ СВЕТА INTO (THE ABSOLUTE) DARKNESS:
  
ЗА РЕЖИМИТЕ OF THE (НЕО-)ТОТАЛ(ИТАР)НА (= ФАШИЗОИДНА!) ВЛАСТ =
ЗЛ(ОТВОРН)АТА ДЪРЖАВА, BASED ON ТОТАЛ(ИТАР)НА ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ!
[= ДИВ(АШКО)ТО/УРОДското, KOETO НЕ ПРИЗНАВА THE INDIVIDUAL RIGHTS!
= БЕЗМИЛОСТНО (ЖЕСТОКОТО) ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ!]
WELCOME TO ДОМ(ейн)ЪТ НА THE (20th &) 21st CENTURY ЗЛО(ТВОРНО)ТО:
ПЛА
ТФОРМАТА (ЗА) PRODUCING (НА) THE ABSOFUCKINLUTELY ЗЛОТО=
ПЛАТФОРМАТА НА ANY ТЕРОРИСТИЧНА ФАШИЗОИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ!
  
WELCOME, LOVE JOSEPHINE, TO THE (RETURN OF) THE WILD BEAST &
HIS ABSOFREAKINLUTELY
WEB OF  E-V-I-L  AND  C-O-R-R-U-P-T ALLIES!
WELCOME, LOVE JOSEPHINE, TO THE RETURN OF EVIL ДИВ(АШК)ОТО,
BASED ON ЕТИКАТА НА PRIMITIVE (TZARiSM-BASED) ИДЕ(ОЛОГИ!
(THAT ARE ALL BASED ON СВРЪХ ЦЕНРАЛИЗАЦИЯ OF POLIT ВЛАСТ)
WELCOME, LOVE JOSEPHINE, TO
THE RISE OF THE ПРИМИТИВНОТО!
WELCOME TO
THE ABSOLUTELY E-V-I-L IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE,
WHICH
PROMOTES THE REGRESS(ION) OF ANY CIVILIZED COUNTRY!
 
WELCOME TO
THE 21st CENTURY IDEA(L) OF ФАШИЗОИДнОТО =
THE (EVILNESS/ПРОИЗВОЛ OF THE 21st CENTURY) TRIBALiSM:
WHICH PRODUCES THE EVIL TOTALITARIANiSM-BASED POPULiSM!
 

ДА, НЕКА ДА ПОГОВОРИМ ЗА (ВОЖДОВЕ НА) ДЪРЖАВИ, КОИТО
НЕ ПРИЗНАВАT или НЕ СПАЗВАT THE INDIVIDUAL RIGHTS, БАСИ,
ЗА ДИВ(АШК)ИТЕ VERY DARК ХОРА & THEIR (SICK) ФАНТАЗИИ,
  
ЗА
ДЪРЖАВИ (ХОРА И ЦЕЛИ НАРОДИ), КОИТО ОТ ВЕКОВЕ EXIST
ПРИ ABSOFUCKINLUTELY ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗДРАВИЯ (РАЗ)УМ,
  
ЗА THE 21st CENTURY (NEO-)PROLETARIANiSM, THAT’S BASED ON (NEO-)TOTALITARIANiSM,
ЗА THE 21st CENTURY ABSOFREAKINLUTELY (АЛИАНС НА НЕПОЧТЀНИТЕ &) ЗЛ(ОТВОРН)И
(
POLIT) М-А-Ф-И-О-Т-И1 И (ЦЕЛИ НАРОДИ, КОИТО СА CONFORMiSM-BASED) И-Д-И-О-Т-И2!
WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
TO
THE HUNGRY FOR ABSOLUTE POWER (YESTERDAY’S & TODAY’S) EVIL (ГЕО-)ЛОКАЦИЯ =
TO
THE ABSOFUCKINLUTELY УПРАВЛЕНИЕ (ПРАВЕНО) ЧРЕЗ TOTAL КОНТРОЛ НА СТРАХА,
TO
THE ABSOFREAKINLUTELY BARBARIAN  СУЛТАН(АТ)ЪТ OF THE (TRULY EVIL) ASIANiSM!
THE
(E-V-I-L DESIRE FOR) A-B-S-O-L-U-T-E(LY CENTRALIZED) P-O-W-E-R, LOVELY JOSEPHINE,
C-R-E-A-T-E-S (THE ABSOFREAKINLUYTELY  G-O-D OF THE IDEAL OF A) D-I-C-T-A-T-O-R(SHIP)!

З-Л-О-(ТВОРНО)-Т-О, НЕЦИВИЛИЗОВАНОТО = THE TRULY DICTATORSHIP-LOVING ХОРАТА, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ (ИСКАТ ДА)
ВОДЯТ "СВЕЩЕННА" ВОЙНА СРЕЩУ ДОБРОТО1, СВОБОДОЛЮБИВОТО2 И ПРОСПЕРИТЕТНОТО3
                
BY CREATING & USING
ОРКИТЕ НА ЗЛ(ОВРЕДНВОЖДОВЕ1, НАРОДИ2 И ДЪРЖАВИ3! ОХ, ТАЗ ABSOFREAKINLUTELY
BLOODY ЗЛИНИ, БОЛКИ И МЪКИ (= НЕЩАСТИЯ) ПРИЧИНЯВАЩА ДИВАЩИНА, В-А-Р-В-А-Р-С-Т-В-О, PRIMITIViSM!
                
    
ТЕЗХОРА (ВОЖДОВЕ И ДЪРЖАВИ) СЪЩЕСТВУВАТ ON (THE WRONG! SIDE OF THE HISTORY OF) THE WORLD, LOVELY JOS,
ЗА ДА ПОКАЗВАТ (НА ALL THE CIVILIZED = MUCH MORE RATIONAL PEOPLE ПО СВЕТА) КАК НЕ, НЕ, ABSOLUTELY НЕ ТРЯБВА
ДА БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ ВЛАСТОВАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМИ WITHIN A STATE (& REGION)!
ЗЛО(ТВОРНО)ТО, НЕЦИВИЛИЗОВАНОТО (МОЖЕ ДА) ОЦЕЛЯВА (МОЖЕ ДА СТАВА ВСЕ ПО-СИЛНО ЗЛО), LOVELY JOSEPHINE,
С-А-М-О & Е-Д-И-Н-С-Т-В-Е-Н-О  ЗАЩОТО  З-А-П-А-Д-Н-И-Т-Е (КОНСЕНСУС-)П-О-Л-И-Т-И-Ц-И (= based on not truly rational етика),
ПРАГМАТИЧНО (= IRRATIONALLY MAKE THE WESTERN COMPANIES TO) INVEST В ДЪРЖАВИТЕ, КОИТО СА В ДОМ(ЕЙН)А НА ЗЛОТО!

ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOS,
ЗА REALLY ЗЛ(ОТВОРН)АТА &

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО  ОПАСНА

(
TZARiSM-BASED) С-И-С-Т-Е-М-А =
  
THE SYSTEM OF (MYSTICiSM-BASED) МРАК!


WELCOME TO THE (LOVE) TRIANGLE
OF
THE (21st CENTURY) PURE  E-V-I-L
 


WHICH IS A WAR-LOVING ЧОВЕК/ДЪРЖАВА, AND THAT

ABSOFUCKINLUTELY НЕ, НЕ, НЕ ЦЕНИ  ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ!
TOTALITARIAN(iSM) IS ALL ABOUT THE RULE OF FORCE, GUN!
[REAL
ТЕРОРИСТИЧНА ФАШИЗОИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ = ТФО!]

WELCOME TO
THE 21st CENTURY  SPIRIT OF HATRED & WAR!

OH, THAT
ТОТАЛ(ИТАР)НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ OF (ALL!) THE POLIT POWER =
(ГРУПА ОТ) ХОРА, КОИТО ТОТАЛНО МОНОПОЛИЗИРАТ ВЛАСТТА В ДЪРЖАВАТА!
[ДИКТАТОРЪТ И СВИТАТА МУ, LOVELY JOS, ПРОКАРВАТ ЗАКОНОДАТЕЛНИ
ПРОМЕНИ ЗА
ПОЖИЗНЕНО УПРАЖНЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ.
THE
(E-V-I-L DESIRE FOR) ABSOLUTE(LY CENTRALIZED) POWER, LOVELY JOS,
CREATES (THE ABSOFREAKINLUYTELY GOD OF ANY) D-I-C-T-A-T-O-R(SHIP)!]
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
(THE ABSOLUTELY  E-V-I-L  UNION OF)
      
THE 21st CENTURY ТЕРОРиСТИЧНИ (= IMMORAL, ПРЕСТЪПНИ) ДЪРЖАВИ =
ТЕРОРИСТИЧНИ Ф-А-Ш-И-З-О-И-Д-Н-И ОРГАНИЗАЦИИ = Т-Ф-О! О-М-Ф-Г!
   
WELCOME TO
THE 21st CENTURY ФАШИЗОИДНОТО WHICH, LOVELY JOS,
BECAUSE
IRRATIONAL, ВЯРВА, ЧЕ СИЛА (НАША АРМИЯ) ЕСТЬ ПРАВО”!
  
В ДОМ(ЕЙН)А НА ЛЪЖОВНОТО, LOVELY JOSEPHINE,

ИСТИНАТА ВОДИ EITHER КЪМ ЗАТВОР OR КЪМ СМЪРТ:

THIS IS THE (
S-I-C-K  IDEAL  OF ANY) TOTALITARIANiSM!

Any radically IRRATIONAL човек, lovely Josephine,
защото има
ДОГМАтично (=FAITH-BASED) MINDset,
(което
BELIEVES in some kind of УТОПИЧНИ ИДЕИ)
не, не, не може истински да различава ДОБРО от ЗЛО!
Това (usually) ГО ПРАВИ, lovely Josephine, много, много

лесна жертва на пропагандата (narrative) на ЗЛОто, и по тоз начин
НЕ
разумния човек става ЧАСТ от the tribal (doctrine of the) E-V-I-L,
което с
ИМПЕРСКОТО си (BRAINWASHED = IMMORAL = SICK) MIND(set)
ПРИЧИНЯВА ВОЙНИ, които води радикалния ТОТАЛИТАРИСТ, lovely Jos,
с
ЦЕЛ чрез (the use of) АРМИЯта си да (absolutely ДИВАШКИ) АТАКУВА and
да (може да) АНЕКСИРА/ПОРОБВА/ЗАВЛАДЯВА (територии на) ЧУЖДИ държави,
под
ЛОЗУНГА НА ABSOFREAKINLUTELY ИЗМИСЛЕНИ (=ЛЪЖОВНИ) МОТИВИ!

ДОБРОТО, ЦИВИЛИЗОВАНОТО = THE ИСТИНСКИ FREE(DOM-LOVING) ХОРАТА, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ (ще трябва да)
ВОДЯТ TRULY СВЕЩЕННА ВОЙНА СРЕЩУ (ГЛУПОСТТА1, ЗАВИСТТА2 И ЗЛОБАТА3)
НА
ИСТИНСКИ ЗЛО(ТВОРНО)ТО: ОРКИТЕ НА ЗЛ(ОВРЕДН ВОЖДОВЕ1, НАРОДИ2 И ДЪРЖАВИ3! ABSOLUTELY!
ОРКИТЕ НА ЗЛ(ОВРЕДН ВОЖДОВЕ1, НАРОДИ2 И ДЪРЖАВИ3, lovely Josephine, ЗАЩОТО СА РАДИКАЛНО ДЕБИЛНИ,
ПРИЕМАТ ЧЕ ИМАТ
ПРАВО ДА РЕАЛИЗИРАТ ИМПЕРСКИТЕ СИ ABSOFUCKINLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)И АМБИЦИИ, БАСИ,
КАТО
МАСОВО ИЗБИВАТ ВСИЧКО ЖИВО И ИЗПЕПЕЛЯВАТ ВСЯКАКВА СОБСТВЕНОСТ WITHIN СУВЕРЕННИ ДЪРЖАВИ!

   
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE WRONG SIDE OF HISTORY:
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА (THE 21st CENTURY) ABSOLUTE ЗЛО(ТВОРНО)ТО -
НА
THE TOTAL(LY EVIL) CORRUPTNESS  OF (YESTERDAY’S & TODAY’S) TOTALITARIAN(iSM);
НА
THE 21st CENTURY (ИДИОТИзъм-based) LIVING WITHIN THE EVIL ТОТАЛ(ИТАР)НА ЛЪЖА;
НА THE 21st CENTURY ДЕБИЛИ(зъм-based) LIVING WITHIN THE EVIL (ТОТАЛИТАРНА) STATE!
YES,
ЗАДАЧАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА  IS TO MAKE (MOST OF) THE PEOPLE НЕЩАСТЛИВИ,
(
ТОВА Е ТОЧНО ОБРАТНАТА ЦЕЛ НА THE PRINCIPLE OF INDIVIDUAL RIGHTS, LIBERALiSM!)
КАТО ЗА ПРОМИВАНЕТО НА МОЗЪЦИТЕ ИЗПОЛЗВА THE EVIL “PATRIOTIC” CARD! E, БАСИ!
WELCOME, LOVELY JOS, TO THE
ЛИЛИПУТ(ИН)ЩИНАТА OF THE RADICAL IRRATIONALiTY=
ТЕЖКОТО (
= DEEPLY ДЕГРАДИРАЛО!) МОРАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ХОРА И ЦЕЛИ НАРОДИ!
WELCOME, LOVELY JOS, TO THE
ИЗВОРът НА THE EVIL БЕСОВЕте, НА REAL БЕЗУМИЯта,
THAT ARE BASED ON THE
ТОТАЛ(ИТАР)НО ЗЛОВРЕДНАТА ФИЛОСОФИЯ OF СПАСИТЕЛЯ:
OF THE GOD (= TZAR, EMPEROR) OF THE WORLD/UNIVERSE!
WELCOME, LOVELY JOS, TO
ПРИРОДАТА НА ДИВАЩИНАТА!
WELCOME, LOVELY JOS, TO
THE PSYCHOPATIC MIND(SET)!
    
WELCOME TO
THE ABSOLUTELY ЗЛОТВОРНИЯ ИЗТОЧНИК OF THE 21st CENTURY WORLD!
WELCOME, LOVELY JOS, TO
THE 21st CENTURY СРЕДНОВЕКОВИЕ, EVIL ФЕОДАЛЩИНАТА!
WELCOME TO THE 21st CENTURY ABSOFREAKINLUTELY ДИВАЩИНАТА, THE TRIBALiSM!
WELCOME TO THE 21st CENTURY ДОМ(ЕЙН) НА THE PURE IMMORALITY, THE PURE EVIL:
ТОТАЛ(ИТАР)НА ЕРОЗИЯ OF THE (PRINCIPLE OF PROTECTION OF) INDIVIDUAL RIGHTS,
И ЗАМЕСТВАЙКИ ГО С THE IDEOLOGICAL (ONE!) PARTY STATiSM = (POLITical) TZARiSM!
        
ДЪРЖАВИТЕ В ТОЗ’ ДОМ(ЕЙН) СЕ ОСНОВАВАТ НА THE SYSTEM OF ТОТАЛИТАРИЗЪМ:
ДЪРЖАВИТЕ В ТОЗ’ ДОМ(ЕЙН) ПРАВЯТ ГРАЖДАНИТЕ СИ НЕСВОБОДНИ = ПОРОБЕНИ,
КАТО VIA (USING AN EVIL) ПРОПАГАНДА, BRAINWASH THE MINDS OF МНОЗИНСТВОТО ОТ ХОРАТА:
МНОЗИНСТВОТО ОТ ХОРАТА LIVING IN ТАКВИЗ’ STATES TURN INTO IMMORAL (RESENTFUL) ХОРА,
КОЕТО ОЗНАЧАВА, LOVELY JOSEPHINE, ЧЕ ТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ INTO REAL ДЕБИЛНИ ХОРА, КОИТО
ЗАЩОТО ОСНОВАВАТ THE SET OF ИДЕИТЕ СИ НА (FAITH-BASED) НЕРАЗУМ, ABSOFREAKINLUTELY
НЕ, НЕ, НЕ (
МОГАТ ИСТИНСКИ ДА) РАЗГРАНИЧАВАТ ДОБРО(ТО) ОТ ЛОШОТО И ОТ ЗЛО(ТО), БАСИ!
ANY ДЪРЖАВА, THAT IS WITHIN ТОЗ’ ДОМЕЙН IS ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО ОПАСНА, TRULY ЗЛОТВОРНА-
ЗА ALL THE (IR)RATIONAL(ITY-BASED) PEOPLE ПО СВЕТА! YES, LOVELY JOSEPHINE, ABSOLUTELY!
ВСЯКА ДЪРЖАВА, THAT IS WITHIN ТОЗ’ ДОМЕЙН IS NOT TRULY НЕЗАВИСИМА & СУВЕРЕННА, AND
SHOULD, COULD & OUGHT TO BE ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКИ DESTROYED BY ALL CIVILIZED STATES,
‘CAUSE
THE TRIBALiSM OF SUCH A STATE (COULD) ПРИЧИНЯВА АГРЕСИИ & (СВЕТОВНИ) ВОЙНИ!

ТАЗИ ТЕМА, LOVELY JOSEPHINE, IS ABOUT THE (21st CENTURY) SYSTEM OF PURE ЗЛО(ТВОРНО)ТО,
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL  S-Y-S-T-E-M OF “WE, THE STATE” = “I, THE TZAR”,
[= THE ABSOLUTELY ТОТАЛ(ИТАРНО)НО INVERSE CONCEPT OF “WE, THE PEOPLE”]
WHICH IS THE GREATEST (ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА) ЗАПЛАХА ЗА (ХОРАТА ПО) СВЕТА!
ТОВА Е
СИСТЕМА BASED ONTO ДИВАЩИНАТА НА THE RADICAL IRRATIONALiTY=
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА ПОЛИЦЕЙСКАТА (COERCION-BASED) ДЪРЖАВА OF TYRANNY!
[= АБСОЛЮТНО ОБРАТНИЯ МОДЕЛ НА THE WESTERN (CIVILIZED) VALUE SYSTEM]
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА ИСТИНСКИТЕ (E-V-I-L) DICTATOR(SHIP)S & THEIR “ВРАГОВЕ”!
ДОМ(ЕЙН)ЪТ, КОЙТО Е ОСНОВАН НА THE TRULY EVIL (TZARiSM) PRINCIPLE:
(HAVING)
ТОТАЛ(ИТАР)НАТА ВЛАСТ (IS) НАД ВСИЧКО (& НАД ВСЕКИ ЧОВЕК)!
В ИМЕТО НА (
ACHIEVING) ТОЗ ЗЛОТВОРЕН ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE,
ВСЕКИ (TOTALITARIAN) ДИКТАТОР ИЗПОЛЗВА ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА, БАСИ!
TOTALITARIAN(iSM) IS ALL ABOUT THE RULE OF FORCE, GUN!
[REAL ТЕРОРИСТИЧНА ФАШИЗОИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ = ТФО!]
 

Да поговорим сега, lovely Josephine,
за
the absofreakinlutely MYSTICiSM(ity-based) ЖИТЕЙСКА Ф-И-Л-О-С-О-Ф-И-Я,
ОСНОВАНА НА
(the use of) IRRATIONALITY AND (STATE-BASED) COERCION!
Welcome to
the collectivism-based SYSTEM of (cultural) TZARism, DICTATOR(ship):
I, the Great Tzar (of a Great Empire)! We, my Tzarism (= We, the State = my Monarchy)”!

WELCOME, LOVE JOSEPHINE, TO THE 21st CENTURY ДИВ(АШКИ ИДЕЕН) МОДЕЛ,
TO
THE 21st CENTURY ABSOLUTELY EVIL BIG BRO(THERHOODNESS), TZARISM,
(
БЕЗМИЛОСТНО-ЖЕСТОК) ФАШИЗЪМ, THE EVIL IDEA(L) OF ТОТАЛИТАРИЗЪМ,
ЗЛОТВОРЕН ИМПЕРСКИ МАФИОТИЗЪМ, АБСОЛЮТНА (BLOODY) ДИКТАТУРА,
THE GANG(STERiSM) RULE!

  


              
WELCOME TO THE OLD, 20th & 21st CENTURY ДИВАШКИ EAST(ERN WORLD)=
АБСОЛЮТНО “ВЕЛИКАТА” ASIAN (= COERCION-BASED) КУЛТУРА,

NAMELY ВЕЛИКИТЕ RUSSIAN, КИТАЙСКА & ИСЛЯМСКА CULTURES=
WELCOME TO THE ABSOFREAKINLUTELY (MORALLY!) ЗЛ(ОТВОРН)ИЯ СВЯТ!
ON
THE 21st CENTURY (REAL & EVIL) G-O-D-S OF DEATH AND DESTRUCTION,
 
КОИТО, ОБАЧЕ, ВИНАГИ PROMISE СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ ЗА ДЪРЖАВИТЕ СИ,
НО ВИНАГИ ДОСТАВЯТ ТОТАЛ(ИТАР)НА ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКА РАЗРУХА!

ЗА THE 21st CENTURY НАЙ-БОГАТАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА=
КОРУМПИРАНА ВЛАСТ = ДЪРЖАВН(О ОРГАНИЗИРАН)А (ОЛИГАРХ) МАФИЯ!
ЗА
THE 21st CENTURY НАЙ-ГОЛЯМАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА,
КОЯТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПРИЧИНЯВА
GEOPOLITICAL UNREST IN THE СВЕТА!
ЗА
THE 21st CENTURY НАЙ-ОПАСНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА,
КОЯТО
VIA БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКИ (FASCIST) МЕТОДИ УБИВА MANY ХО̀РА!
ЗА
THE 21st CENTURY НАЙ-ЦИНИЧНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА,
КОЯТО ЧРЕЗ БЕЗУМНИ РЕПРЕСИИ ДЪРЖИ В ПОДЧИНЕНИЕ МИЛИАРДИ ХО̀РА!
THE 21st CENTURY ABSOFUCKINLUTELY НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЗЛА(ТНА)ТА ОРДА!

      


WELCOME, LOVELY JOS, TO
THE 21st CENTURY EVIL PHILOSOPHY, BASED ON (CULTURAL) TRIBALIiSM!
WELCOME, LOVELY JOS, TO
АЗИАТСКИТЕ (ДИВАШКИ, TOTALITARIAN) ИНТЕГРАЦИОННИ СТРУКТУРИ!
WELCOME TO THE (21st CENTURY) TOTALITARIANiSM, THE HEART OF (АЗИАТСКИЯ) FASCiSM!
WELCOME
, LOVELY JOS, TO THE 21st CENTURY (UNITED!) АЗИАТСКИ (ФАШИЗОИДЕН!) РАЙХ!
TOTALITARIAN(iSM) IS ALL ABOUT THE RULE OF FORCE, GUN =
REAL ТЕРОРИСТИЧНА ФАШИЗОИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ = ТФО!
  

ОХ, ТАЗ ABSOFUCKINLUTELY ОС НА ЗЛО(ВРЕДНО)ТО, КОЯТО МРАЗИ CIVILIZATION,
ЗАЩОТО ИМЕННО ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ СТРАНИ СА FREE, INNOVATING & WEALTHY,
   

AND
ALWAYS (IN THE LONGER RUN) PLAYS THE ABSOFUCKINLUTELY WAR GAME!
ЗЛОТВОРНОТО, ЗАЩОТО ПРОИЗВЕЖДА ONLY IRRATIONAL(ITY-BASED) SYSTEM,
ВИНАГИ ИСКА ДА УШАМАРИ THE REAL SUCCESS OF THE (FREE &) SUCCESSFUL!
ДА, ЗЛО(ТВОРНО)ТО НЕНАВИЖДА МНОГО ПО-СВОБОДНОТО & ПО-УСПЕШНОТО,
И ЗАТОВА МИСЛИ И ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ДА ГО НАРАНИ И УНИЩОЖИ!
  
YES,
ТАЗ’ ПО-ПО-НАЙ-ЗЛОВРЕДНА ОПГ OF THE 21st CENTURY, LOVELY JOSEPHINE,
[“НИЙ СМЕ МНОOOГО ПО-ВЕЛИКИ ОТ THE (ЗАГНИВАЩИЯ & EVIL!) WESTERN WORLD!”]
СА ПРОДАВАЧИ НА СМЪРТ, MOTIVATED BY (RESENTMENT & NIHILISM) MENTALITY

OF
THE NATIONALiSM-BASED БРУТАЛЕН ПРИНЦИП OF MILITARiSM, OF IMPERIALiSM!

ON СТАРАТА & EVIL ФИЛОСОФИЯ OF GODFATHERiSM, TZARiSM, МАФИОТиЗЪМ!
ЗА
THE (21st CENTURY) МРАКОБЕСНАТА  И-Д-Е-(ОЛОГИ)-Я, LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE ABSOLUTELY (PURE) E-V-I-L, КОЯТО IS THE ABSOFREAKINLUTELY P-A-T-H
(FROM
SOFT АВТОРИТАРИЗЪМ) TO HARD ТОТАЛИТАРИЗЪМ (= ФАШИЗОИДНОТО)!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO ДОМ(ЕЙН)А OF ЗЛО(ТВОРНО)ТО, МАФИОЗ(НОТО),
TO
THE 21st CENTURY TRULY EVIL IDEA(L) OF ТВЪРДАТА РЪКА НА  Б-А-Щ-И-Ц-А-Т-А,
[
ДИКТАТ(УРАТА) НА THE POLITICALКРЪСТНИКЪТ”]
  
ТО THE 21st CENTURY ABSOFUCKINLUTELY BLOODY (GEOPOLITICAL) GANGSTERiSM,
(GANGSTERiSM = IMPERIALiSM = SLAVE CULTURE VS REAL CIVILIZATION = FREEDOM)
(faith-)BASED ON FEELINGS OF RESENTment, ENVY, HATRED & РЕВАНШизъм, БАСИ!
WELCOME TO
ДОМ(ЕЙН НА ХО̀РА, WHO CELEBRATE ФАШИЗОИДНОТО, БАСИ!
WELCOME TO THE ABSOFUCKINLUTELY (ПРОСТАЩИНАТА OF THE) TRIBALiSM=
ЧУДОВИЩНИЯТ ПРИМИТИВ(ИЗЪМ) = ДИВАЩИНА, БЕСОВЩИНА = TRIBAL(iSM),
THAT’S
ALWAYS BASED ON (THE USE OF ABSOLUTELY) RADICAL IRRATIONALITY,
& THAT
ВИНАГИ ВОДИ КЪМ THE TRULY EVIL PATH TO POLIT-ECONOMIC РЕГРЕС!
(THE PURE EVILNESS OF) TRIBALiSM IS ALWAYS DENOUNCING THE CIVILIZED!

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE RADICALLY IRRATIONAL (УЖ) “VALUES”,
THAT
PROMOTE THE EVIL IDEA(L) OF NO CHECKS AND NO BALANCES SYSTEM =
TZARiSM  = TOTALITARIANiSM = THE PATERNALIST ДЕСПОТИзъм = TERRORiSM!
WELCOME TO (
ИЗВОРЪТ НА) ДИВАЩИНАТА, БЕСОВЩИНАТА & ИЗРОДЩИНАТА,
WHICH IS
ALWAYS BASED ON THE (TRULY EVIL IDEOLOGY OF) COLLECTIVISM =
THE MOST, THE MOST, THE ABSOFREAKINLUTELY MOST ЗЛОТВОРЕН ИДЕАЛ!
ОМФГ, THE RADICAL(iST) FOR COLLECTIViSM, THAT PRODUCES Т-И-Р-А-Н-И-Я=
ЗЛ(
ОТВОРН)АТА ИДЕОЛОГИЯ OF ABSOLUTE МИСТИФИКАЦИЯ OF ALL IDEA(L)S!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE 21st CENTURY ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА=
THE DESTRUCTION OF HUMAN (PERSONALITY!) BY THE ABSOFUCKINLUTELY
НЕ(РАЗ)УМНОТО = БЕЗЧОВЕЧНОТО = РАЗЧОВЕЧЕНОТО ОБЩЕСТВО, БАСИ!

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE (PURE) EVILNESS CAUSATION:
ТЕРОРИСТИЧНИЯТ EVIL ПЪТ НА ВСЯКА ВЕРСИЯ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ =
        
АНТИПОД НА PRINCIPLES OF THE INDIVIDUAL RIGHTS & RULE OF LAW=
АНТИПОД НА ПРИНЦИПИТЕ OF FREEDOM, CAPITALism & INDIVIDualism=
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ AND ПОЛИТ(-ИКОНОМ)ИЧЕСКИ ANTI-EVOLUTION(iSM)=
THE
CULTURE/MENTALITY OF INVERSE (= NEGATIVE) HUMAN SELECTION,
BASED ON THE EVIL MORAL CODE OF THE 21st CENTURY DICTATOR(SHIP)S!

Всяко real ЗЛО, because IRRATIONAL & RESENTFUL, lovely Josephine,
НЕИСТОВО ИСКА ДА УНИЩОЖИ НЯКОЯ FREE(R) COUNTRY -
Това е
THE MAIN ХАРАКТЕРистика на THE ABSOLUTE ЗЛОТО
TO (НЕНАВИСТНО) RESENT FREEDOM & CIVILIZATION = THE IR!
Всеки
КОЙТО МРАЗИ FREEDOM & CIVILIZATION (= loves TZARism!)
IS
A(N INTEGRAL) PART OF (aggressive & terrorist) ЗЛО(ТВОРНО)ТО!
САМО
ИСТИНСКИ ЦИНИЗЪМ И ГРОЗОТИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
ARE
COMING OUT OF ANY (VERSION OF) ТОТАЛИТАРЕН  РЕЖИМ!)

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE (HUGE) PRODUCTION OF THE PURE EVIL =
    
THE SURVIVAL OF
THE ТОТАЛ(ИТАР)НО  STUPID ХО̀РА, NATIONS, STATES!
THE ESSENTIAL CHARACTER(istics) OF ТЕЗ’ ХО̀РА & STATES, LOVELY JOS,

ARE (ЧУВСТВА OF) RESENTmENT, ENVY, HATrEd & РЕВАНШиЗЪМ, БАСИ!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE NIHILISM-BASED MINDSET,
  
WELCOME TO (THE MILITARiSM-BASED) КУЛТ КЪМ НАСИЛИЕ(ТО),
WHICH IS ALWAYS BASED ONTO (A VERSION OF) MYSTICiSM, AND
WHICH ПРОИЗВЕЖДА ТОТАЛ(ИТАР)НИ ТЕРОРиСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ!

ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE, ЗА THE ABSOLUTELY  S-I-C-K  MIND,
WHICH
ПРОИЗВЕЖДА ABSOLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED) WORLDVIEW!
    
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, С ГОЛЯМО ОТВРАЩЕНИЕ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE 21st CENTURY TRULY НЕЦИВИЛИЗОВАНА PART OF THE WORLD,
ЗА THE IRRATIONALITY-BASED (E-V-I-L!) СИЛАТА НА ПРОСТАЩИНАТА,
ЗА
НЕНОРМАЛНИТЕ (= НЕМОРАЛНИ = НЕЦИВИЛИЗОВАНИ) ДЪРЖАВИ,
ЗА THE 21st CENTURY  EVILNESS OF ФЕОДАЛ-ДИВАЩИНАТА, TZARiSM,
ЗА
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПО ЦАРСКИЯ = ПО ИМПЕРСКИЯ М-Е-Т-О-Д, БАСИ,
[
ABSOLUTELY EVIL  ФАШИЗОИДНА -KGB/SS-BASED- ПОЛИЦЕЙЩИНА=
МАФИОТСКАТА ДЪРЖАВА, КОЯТО ПРОИЗВЕЖДА ОГРОМЕН ГУЛАГ!]
ЗА THE 21st CENTURY IMPERIALIST МАНИАЩИНА & МАКИАВЕЛИЗЪМ:

ТОТАЛ(ИТАР)НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ OF THE POLIT (& ECONOMIC) POWER:
АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (MUST &) ЩЕ ОПРАВИ MY COUNTRY,
 
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (ТРЯБВА И) ЩЕ О-О-ОПРАВИ СВЕТА,
 
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
АЗ СЪМ THE ONE AND ONLY GREAT (WISEST & ПОЖИЗНЕН) TZAR!
 
АЗ ТРЯБВА TO BRING THE NEW ORDER TO THE WHOLE WORLD,
 ЗАЩОТО БЕЗ МЕН, Б-Е-З
МОЯТА ВЕЛИКА МЪДРОСТ, СВЕТА ЩЕ
 
ABSOFREAKINLUTELY ОТИДЕ В ПОГРЕШНА ПОСОКА! OH, YES!
 
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
И ДА, АЗ ЩЕ (ИЗ)ПОЛЗВАМ АNY MILITARY POWER, КАКТО IN
 
MY OWN COUNTRY, ТАКА И OUTSIDE IT! YES, ABSOLUTELY!
ВСЕКИ “МЕСИЯ”, LOVELY JOS, Е ПАТОЛОГИЧЕН ЛЪЖЕЦ-ПСИХОПАТ! ABSOLUTELY!
ВСЕКИ
ТОТАЛИТАРИСТ/ДИКТАТОР Е IRRATIONAL (FAITH-BASED) ДОГМАТИК-ДЕМАГОГ!
YES, LOVELY JOSEPHINE,
IT IS MENTAL, IT IS ALL ABOUT THE SICK  MINDSET=
ДИКТАТОРЪТ  Е  М-И-С-Т-И-К, (КОЙТО Е) ЗАГУБИЛ УСЕЩАНЕ ЗА РЕАЛНОСТ,
И КОЙТО ВЪЗПРИЕМА СЕБЕ СИ
AS (PLAYING! THE) G-O-D, БАСИ! OH, YES!

TOTALITARIAN(iSM) IS ALL ABOUT THE (EVIL!) RULE OF FORCE, GUN!
[ИСТИНСКА ТЕРОРИСТИЧНА ФАШИЗОИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ = ТФО!]
 
ИМПЕРСКИТЕ (TZARiSM-BASED) ЗЛ(ОТВОРН)И АМБИЦИИ, LOVELY JOS,
КОИТО ARE ALWAYS BASED ON THE EVIL IDEOLOGY OF NATIONALiSM &
НА FREAKINLUTELY (АДСКИ БЕДИ & МЪКИ ПРИЧИНЯВАЩ) ДЕБИЛИзЪМ!

Да се (self-)ИДЕНТИФИЦИРАШ ОСНОВНО (предимно) AS a version of a G-O-D(ism),
based on (faith in) РОДИНУ (РАСА, КЛАСА, ЕТНОС, NATIONALITY), lovely Josephine,
or,
for that matter, BASED ON ANY VERSION OF RELIGIOUS (BELIEF) S-Y-S-T-E-M,
а не, не, не based on RATIONAL VALUES (morality) = system of PRINCIPLES, IDEAS,
е
the EVIL ОСНОВА(та) НА РАДИКАЛЕН S-T-U-P-I-Dism, дебилизъм! ДЕБИЛИ, сър!

ОСНОВИ НА (THE 21st CENTURY) ИМПЕРСКИ АМБИЦИИ! 
WELCOME, LOVELY JOS, TO THE PHILOSOPHY OF GOD,
THE 21st CENTURY (FORCES OF) АБСОЛЮТНОТО ЗЛО:

BROTHERHOOD OF THE FASCiSM(-BASED ДЪРЖАВИ)=

THE 21st CENTURY ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ (SYSTEM),
BASED ON
IMPERIALIST (POWER) CENTRALIZATION!

 
[ЕСЛИ  Б  Я БЫЛ (
THE GREATEST) СУЛТАН (OF ALL)?!
ОХ, ТАЗ’ ABSOLUTE ИМПЕР(ИАЛИСТИЧЕ)СКА МАНИЯ!
ALL DICTATORS СА МАНИАКАЛНИ ИМПЕРЦИ, БАСИ!]

I, THE TZAR/DICTATOR/STATE, KNOW BEST (OF ALL)!”

WELCOME, LOVELY JOS, TO
THE 19th & THE 20th CENTURY
(= THE SICK) MINDSET, MENTALITY & И-Д-Е-О-Л-О-Г-И-Я:
      
BEING STUCK INTO THE (ABSOLUTELY EVIL) PAST TIMES,
BEING GUIDED BY
RESENTment & РЕВАНШизъм MINDSET
ЗА
COLLAPSE OF (=ПОБЕДАТА НАД) SOVIETiSM SYSTEM!
WELCOME TO
THE 21st CENTURY НЕО-ФАШИЗЪМ, БАСИ -
    
ЗЛ(
ОТВОРН)ИЯТ ГЕНЕРАТОР НА SAVIOUR(iSM), TERROR(iSM):
ИЗВРАЩЕНИЕ НА (FACTS OF) РЕАЛНОСТТА, НА ИСТИНАТА &
АБСОЛЮТНОТО ИЗВРАЩЕНИЕ НА (ЖИВОТА НА) Ч-О-В-Е-К-А!
THE
(EVIL DESIRE FOR) A-B-S-O-L-U-T-E(LY CENTRALIZED) P-O-W-E-R, LOVELY JOSEPHINE,
C-R-E-A-T-E-S (THE ABSOFREAKINLUYTELY GOD OF THE IDEAL OF A) D-I-C-T-A-T-O-R(SHIP)!

Oh, that Crazy Little Thing Called TOTALITARIANiSM, ABSOLUTE TZARiSM =
THE ТОТАЛ(ИТАР)НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ OF (ALL!) THE POLIT POWER!
МАДЛИН ОЛБРАЙТ пише (in her book on the EVILness of IDEOLOGY OF F-A-S-C-I-S-M):
"
ФАШИСТ е някой, който СИЛНО СЕ ИДЕНТИФИЦИРА с (цяла НАЦИЯ или RELIGIOUS) ГРУПА
  И
ТВЪРДИ, ЧЕ ГОВОРИ ОТ НЕЙНО ИМЕ, НО НЕ ГО Е ГРИЖА ЗА ПРАВАТА (на другите ppl), и е
  ГОТОВ да използва ВСЯКАКВИ средства, включително НАСИЛИЕ, за да ПОСТИГНЕ целите си!"

TO (UN)CONSCIOUSLY SUPPORT, LOVELY JOSEPHINE,
THE EVIL
ИНТЕРЕСИ НА (UNITED) ТОТАЛИТАРИЗЪМ,
TO PROMOTE
THE EVIL, LOVELY JOS, IS NEVER OK -
IT IS MORALLY EVIL TO N-O-T
RECOGNIZE THE EVIL,
IT’S ALWAYS
MORALLY EVIL TO SUPPORT THE EVIL,
IT IS MORALLY EVIL TO
IN ANY WAY HELP THE EVIL!

ONLY
THE IRRATIONAL(ITY-BASED) P-E-O-P-L-E, OMFG,
(
UN)CONSCIOUSLY SUPPORT A VERSION OF THE EVIL -
FLIRTING WITH
ТОТАЛИТАРИЗЪМ(-BASED ИДЕологиИ)!
THE (
RATIONAL PEOPLE OF THE) WORLD, LOVELY JOS,
MOST OF ALL NEEDS REAL D-E-
I-M-P-E-R-I-A-LIZATION
OF ANY TYPE OF TZARiSM THAT LOVES ДА ОКУПИРА
И ДА ВОДИ ВОЙНИ В (СУВЕРЕННИ!) ЧУЖДИ ЗЕМИ!

НЕКА, С ОГРОМНО ОТВРАЩЕНИЕ, ДА ПОГОВОРИМ СЕГА
ЗА THE ABSOFUCKINLUTELY (РАДИКАЛНО!) IRRATIONAL,

ЗА
АБСОЛЮТНОТО МРАКОБЕСИЕ, LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE 21ST CENTURY IRRATIONAL(ITY-BASED) ИДЕОЛОГИЯ
(OF THE RADICALLY TRIBALIZED ОБЩЕСТВО/ХО̀РА/ДЪРЖАВИ)

OF
THE ABSOLUTELY ЗЛОТВОРЕН (IDEOLOGICAL! = МОРАЛЕН1, ПОЛИТИЧЕСКИ2 & ИКОНОМИЧЕСКИ3) STUPIDiSM, ДЕБИЛИЗЪМ =
ИМПЕРИАЛИЗАЦИЯ НА THE MINDS (MENTALITY) OF THE PEOPLE, WHO LIVE WITHIN (ИЗВОРА! НА) НЕСВОБОДНИТЕ (EVIL) STATES!
  
ПРЕЗ ВСИЧКИ ВЕКОВЕ Е ИМАЛО, И ДНЕС ИМА ХО̀РА, LOVELY JOSEPHINE, NAMELY (NATIONALiSM-BASED SUPPORTERS OF) ДИКТАТОРИ,
КОИТО END IN GROUPS
BEING (SO, SO MUCH & TOTALLY) DEHUMANIZED, ЧЕ КРЕЩЯТ "НИЙ ЩЕ ОКУПИРАМЕ ВСЯКА ТЕРИТОРИЯ, КОЯТО
ЧУВСТВАМЕ/УСЕЩАМЕ, ЧЕ Е НАША, ЧЕ НИ ПРИНАДЛЕЖИ, NO MATTER ДАЛИ ТЯ Е МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТА ЗА СУВЕРЕННА ИЛИ НЕ E!
И ЗА ВСЕКИ, КОЙТО НА ТАЗ’ ТЕРИТОРИЯ НИ ПРЕЧИ/ПРОТИВОРЕЧИ ЩЕ Е ВАЛИДЕН ПРИНЦИПА: EITHER KILL HIM OR PUT HIM IN A CAMP!"
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO (THE ABSOLUTELY HUGE) РУСКО-КИТАЙСКО-ИСЛЯМИСТКАТА (SULTAN’S) ЗАПЛАХА
ЗА (
ЖИВОТИТЕ, FREEDOM, PROPERTY & PURSUIT OF HAPPINESS НА) ALL THE CIVILIZED ХО̀РА (И STATES) ПО СВЕТА!
  
WELCOME, LOVELY JOS, TO THE TODAY’S (PATERNALISM-BASED) IDEOLOGICAL (FAITH DOGMAtism OF) PUTINism, CHINism & ISLAMism!
WELCOME TO
THE 21ST CENTURY, LOVELY JOS, МОРАЛНАТА ОЛИГОФРЕНИЯ =THE EVIL (MORAL INTEREST & IDEOLOGICAL) SYSTEM,
WHICH IS ABSO
FREAKINLUTELY ОСНОВАНА НА IRRATIONAL(ITY-BASED) ЕТИКА OF TOTALITARIANiSM, MORAL & INTEL STUPIDiSM!
  
  
WELCOME, LOVELY JOS, TO THE (РАДИКАЛНО!) I-R-R-A-T-I-O-N-A-L(ITY-BASED) C-U-L-T-U-R-E & M-E-N-T-A-L-I-T-Y=
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, LOVELY JOSEPHINE, В
THE 21ST CENTURY ЗЕМЛИ МИРОВОГО СТАЛИНиЗМА (= ASIANiSM)!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE BROTHERHOODNESS OF THE ABSOLUTELY EVIL FASCISM-BASED РЕЖИМ, ДИКТАТ(ура)!
ANY (VERSION OF) DICTATOR(SHIP) = THE IRRATIONAL(ITY-BASED) MINDSET (OF PEOPLE) = ТОТАЛИТАРИЗЪМ, LOVELY JOSEPHINE,
         
(RESENTS FREEDOM & ИСКА ДА КЛАТИ  A-N-Y  ДЕМОКРАЦИЯ & ДА) СЕ БОРИ СРЕЩУ THE IDEA(L) OF CIVILIZATION/INDIVIDUALiSM!
(В ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТЕКСТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ ОЗНАЧАВА NON-FREE MARKET СРЕДА = CENTRALIZED TOP=DOWN CONTROLLED SYSTEM)
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА ЗА THE 21ST CENTURY ABSOLUTE EVIL = ДЪРЖАВИ-ДИКТАТУРИ, КОИТО SUPPORT & PROMOTE TERROR(iSM)=
    
THE ABSOFREAKINLUTELY HUGE ИДИОТИ(ЗЪМ) НА (THE 21ST CENTURY) (ЖЕСТОК И НАГЪЛ) Ф-А-Ш-И-З-О-И-Д-Е-Н РЕЖИМ=
(OH, THAT ABSOFUCKINLUTELY
ТОТАЛ(ИТАР)НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ OF (ALL!) THE POLIT POWER!)
    
БЕЗУМИЕ, ПРЕВЪРНАТО В ABSOFUCKINLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)А  Н-О-Р-М-А  (ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ХО̀РАТА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)!

Във всяко общество има хо̀ра-ДЕГЕНЕРА̀ТИ, lovely Josephine,
но (и
днес) има общества, в които (the huge!) МНОЗИНСТВОто
се състои от absofreakinlutely (rationally blind) ДЕГЕНЕРА̀ТИ, баси!
Oh, those (
Rus)ASIANS – the majority of these хо̀ра са IRRATIONAL,
yes, lovely Jos, abso
freakinlutely О-П-А-С-Н(о ирационалн)-И  Х-О̀-Р-А,
who are always trying TO MASK
THE REALITY (= what’s really going on)!

Сега да говорим за
НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗЛО - ЗА ЕВРОПА/цивилизацията,
което като
всяко ЗЛО неистово иска да се маскира като (уж) ДОБРО, баси!
You OUGHT TO BE(
come) a RATIONAL(ity-based) HUMAN, lovely Josephine,
in order
to CLEARLY RECOGNIZE THE ABSOLUTE EVIL (ИДЕОЛОГИЯ)!
НАЙ-ГОЛЯМАТА
real З-А-П-Л-А-Х-А за (народите на) ЕВРОПА, lovely Josephine,
e (
the OLD & EVIL ideology of IMPERIALiSM-based) RUZ(A)ZIA, except for исляма!
(Добре е, че
in the 2022, вече е видно, че Царска РуZZия  ДНЕС НЯМА сили за това,
 колкото и силно
да (искат да) се пенят по their TV руските Z” турбо патриотари!)
В ТОЗ
контекст,  IF  you are a truly RATIONAL(ity-based) HUMAN, lovely Josephine, you
ought to be(
come) able да РАЗБЕРЕШ, че Русия НИКОГА НЕ е really била (a part of) Europe,
и като
виждам какви BLOODY ЗЛИНИ ги  ВЪРШИ В Ч-У-Ж-Д-И ЗЕМИ, lovely Josephine,
ЯСНО Е (for any RATIONAL human), ЧЕ ПРЕЗ THE NEXT (AT LEAST!) 30-40 ГОДИНИ,
ОТНОВО ЗЛ(ОТВОРН)АТА Руz(A)zия ЩЕ БЪДЕ В ИЗОЛАЦИЯ & OUTSIDE EUROPE =
= ЩЕ БЪДЕ
TRULY ДИСИНТЕГРИРАНА OT СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА (& PROSPERITY)=
= ЗА РУСИЯ ТОВА, LOVELY JOSEPHINE, НЕ, НЕ, НЕ Е НИЩО (
КОЙ ЗНАЕ КОЛКО) НОВО =
= RUZ(
A)ZIA IS GOING BACK TO ITS 20TH CENTURY & THE WORLD OF ASIA(NISM), БАСИ,
where it really belongs, but this time as a SECOND GRADE държава
в ЦАРството на Red ДРАКОНА!

SO, WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE,
TO THE ABSOFUCKINLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED TRULY EVIL) VALUE SYSTEM,
  
TO THE ONE AND ONLY (ЗЛОТВОРЕН) М-О-Д-Е-Л НА ANY REAL Д-И-В-А-Щ-И-Н-А,
      
TO МАНИАКАЛНИЯ (STATE-BASED) TOTALITARIAN(iSM), BARBARiSM,
TO
THE БЕСОВЩИНАТА НА СВЕТОВНАТА (ЦИНИЧНА) ДЕБИЛЩИНА,

TO THE ABSOFREAKINLUTELY HUGE EVILNESS OF A DICTATORSHIP,
TO THE ABSOLUTELY ЗВЕРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ФАШИЗОИДНОТО,

TO THE (21ST CENTURY) WORLD OF ABSOLUTELY ЗЛОТВОРЕН DESPOTiSM,


TO THE (
21ST CENTURY) H-E-A-R-T (= THE MAIN CENTER) OF THE WORLD’S DICTATOR(SHIP)S: ASIAnism!
    
OF (
THE 21st CENTURY) ДЪРЖАВИ (THAT ARE FULL) OF REPRESSION1 & COERCION2 (=НЕСВОБОДА), И
КОИТО WANT (TRY) ДА ИЗгРАЖДАТ СВЯТ, В КОЙТО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА НЯМАТ МЯСТО, БАСИ!

[ДИВА(ЩИНА)ТА (OF A) CULTURE, АЗИАТЩИНАТА (НА ЗЛОБНАТА ОРДА) CANNOT BE EVER
INTEGRATED INTO ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАТА (= RATIONAL, CIVILIZED) ВИЗИЯ ЗА ЖИВОТ!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА НА АЗИАТЩИНАТА IS BASED ON RADICAL(iZED) IRRATIONALITY!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА НА АЗИАТЩИНАТА IS ALWAYS BASED ON THE SYSTEM OF TZARiSM!]

TOTALITARIAN(iSM) IS ALL ABOUT THE RULE OF FORCE, GUN=
REAL ТЕРОРИСТИЧНА ФАШИЗОИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ = ТФО!

  
      
 
OF THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL (21ST CENTURY) DICTATOR(SHIP)S = ANTI-CIVIL(iZATION)!
[THE SOCIAL-ECONOMIC SYSTEM, LOVELY JOSEPHINE, WHICH IS THE OPPOSITE OF INDIVIDUALiSM,
И КОЯТО ABSOLUTELY ВИНАГИ (ОБИЧА ДА) СЕ ЗАИГРАВА С THE TRIBALiSM OF THE NATIONAL(-ШОВЕН)ISM!
ТАЗ’ ABSOLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)А ФАШИЗОИДНА СИСТЕМА ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE, WORKS FOR, БАСИ,
УЖ
В ИМЕТО НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО (НА ДЪРЖАВАТА, ПАРТИЯТА, НАЦИЯТА, КАУЗАТА, КАСТАТА), БАСИ!]

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА ИЗЛОБЯЛАТА ЗАВИСТ (КЪМ ЦИВИЛИЗОВАНОТО), БАСИ!
WELCOME TO THE ИМПЕРСКАТА ВИЗИЯ OF THE (21ST CENTURY H-E-A-R-T OF THE WORLD’S) DICTATOR(SHIP)S!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
ВЪЗРОДЕНИЯ (IN THE 21ST CENTURY) ДУХ НА ТОТАЛИТАРИЗ-Ъ-МА, БАСИ!
[
ДУХЪТ НА (РАСТЯЩ) ТОТАЛИТАРИЗЪМ, LOVELY JOS, СЕ ДЪЛЖИ ОСНОВНО НА CONSENSUS ПОЛИТИКИТЕ,
IRRATIONALLY ОСЪЩЕСТВЯВАНИ BY THE (LEADERS OF THE) WESTERN WORLD SINCE РАЗПАДА НА СССР!
ДА,
АБСОЛЮТНОТО ЗЛО IN THE (YESTERDAY’S & 21ST CENTURY) WORLD, LOVELY JOSEPHINE, СЕ СЛУЧВА =
ИДВА ОТ THE (
IRRATIONALITY-BASED) COWARDNESS (МЪЛЧАНИЕТО, КОМПРОМИСИТЕ) OF THE (GOOD!) PPL!]
   
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE HEART OF THE 21ST CENTURY (НЕО-)ФАШИЗОИДНОТО: ASIAnism =
ЗЛИЯТ СЪЮЗ BETWEEN RADICAL (AFRICAN, ARAB & КАВКАЗКО-ТЮРКО) ISLAMism & RADICAL LEFTism, БАСИ!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO (
THE HEART OF) 21ST CENTURY АВТОРИТАРИЗЪМ & ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
SO, WELCOME TO
THE (SOCIAL-ECONOMIC) SYSTEM, LOVELY JOSEPHINE, КОЯТО IS INVERSE НА INDIVIDUALiSM,
И КОЯТО ВИНАГИ (ОБИЧА ДА) Е IN COHERENCE WITH THE IMPERIAL(iSM-BASED) DEFINITION OF PATERNALiSM!

ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА THE ABSOFREAKINLUTELY (EVILNESS OF THE) STUPID(iSM)=
"(VERY BIG) ТЪПАНАРИ, СЪР! THE 21ST CENTURY ASIANiSM, SIR, TRIBALiSM!"
THE (REAL) ДЕБИЛИЗАЦИЯ (=КОРУПЦИЯ) НА ЧОВЕКА И ДЪРЖАВ(НОСТТ)А=
THE (ABSOLUTELY EVIL) ИДЕ(ОЛОГИ)Я OF НЕСВОБОДАТА & OF ВОЙНАТА =

ЗА (TRULY ЗЛО̀ТВОРНОТО) УПРАВЛЕНИЕ (= ВЛАСТ В РЪЦЕТЕ) НА ГЛУПАКА!
ТОВА Е НОРМАЛИЗАЦИЯ НА ПРОСТАЩИНАТА, ИДИОТЩИНАТА = STUPIDiSM!
ОХ, ТОЗ’ 21ST CENTURY (АБСОЛЮТНО ЗЛОВРЕДЕН) (НЕО-)ФАШИЗЪМ, БАСИ!

НИЩО СВЯТО НЯМА ЗА НИКОЙ (yesterday’s & today’s) Д-И-К-Т-А-Т-О-Р:
всеки
диктат(ор) е (absolutely циничен, immoral & фашизоиден) дебил(изъм)!
Any
D-I-C-T-A-T-O-R(ship) that has INITIATED a W-A-R, lovely Josephine,
е
Т-Е-Р-О-Р-И-С-Т = is (in reality) по-по-НАЙ-ГОЛЯМОТО З-Л-О̀, (for)ever!
Всеки лъжец/крадец (иска да се представи за мноо’ честен и затова винаги) ВИКА:
“Аз съм честен и правдив човек! Другият е лъжец/крадец! Дръжте лъжеца/крадеца!”
Всеки
ТЕРОРИСТ(ичен режим) който ВОДИ АГРЕСИВНА политика, lovely Josephine,
вика:
“Ний сме ДОБРОТО! Другите са ЗЛОТО - те са терористи, дръжте тезагресори!
Any
D-I-C-T-A-T-O-R(ship), (a version of) М-А-Ф-И-О-Тизъм, lovely Josephine,
ОТКАЗВА TO ACCEPT (и да служи на) СВОБОДАТА и РЕАЛНОСТТА (ИСТИНАТА)!
THE PRODUCT OF THE ABSOLUTE EVIL, LOVELY JOSEPHINE, IS DEATH(-BRINGER)!
ДА, ВСИЧКИ ДИКТАТОРИ ARE DEATH-CREATORS, DEATH-BRINGERS! ABSOLUTELY!
ВСИЧКИ ДИКТАТОРИ (THEIR ПРИДВОРНИ & SUPPORTERS), LOVELY JOSEPHINE, СА
ABSOFREAKINLUTELY ЗАВИСТЛИВИ ЗЛОБАРИ, КОИТО (WANT TO) АТАКУВАТ THE GOOD!

ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOS, С ABSOLUTELY HUGE ОТВРАЩЕНИЕ,
ЗА
THE (HUGE EVILNESS OF THE) MORALITY OF ЦИНИЧНИЯ ДЕБИЛ(ИЗЪМ),
ЗА
THE ABSOLUTE НАРКОМАНИЯТА НА (THE MYSTICiSM-BASED) STUPIDiSM,
ЗА
НАЙ-ВИСОКАТА СТЕПЕН НА ИДИОТИЗЪМ, THAT PRODUCES ТЕРОРИЗЪМ,
ЗА (
THE TODAY’S HUGE МЕРЗАВЩИНАТА НА) Р-А-З-Ч-О-В-Е-Ч-А-В-А-Н-Е-Т-О,

ЗА
THE (SAME-SAME ГЕНЀЗИС OF THE) АБСОЛЮТНОТО З-Л-О(ТВОРНОТО):
I, THE GREAT TZAR/DICTATOR/STATE, KNOW BEST (OF ALL OTHER PPL)!”
      
ЗА (ПОРЕДНИТЕ НОВИ И ЗЛОТВОРНИ = OF THE 21st CENTURY  IRRATIONALITY-BASED)  БАЩИЦИТЕ,
    
ЗА THE
(21st CENTURY) ABSOLUTELY ТОТАЛИТАРНИТЕ (=ГАДНИТЕ/ЗЛИТЕ) ВОЖДОВЕ И ДЪРЖАВИ,
КОИТО ВИНАГИ С HUGE ЗЛОБА И ЗАВИСТ АТАКУВАТ (21ST CENTURY) ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ STATES =

THE REALLY EVIL П-Р-О-Е-К-Т(-Ъ-Т)  ЗА  С-В-Е-Т-Л-О-Т-О (PATERNALISM-BASED!) Б-Ъ-Д-Е-Щ-Е, БАСИ,
КЪДЕТО
ЖИВОТА НА ЦЯЛОТО ОБЩ(ЕСТВ)О ЩЯЛ ДА БЪДЕ ЗАВИНАГИ ABSOLUTELY ПРЕКРАСЕН?!
IT’S ALL ABOUT THE MYSTIC(iSM-BASED) IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE, OF “ВСЕОБЩОТО ЩАСТИЕ”,
THAT ALWAYS BRINGS
DEATH & ТОТАЛ(ИТАР)НА DESTRUCTION (=ПРОДУКТ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ)!

ПРОЕКТЪТ, КОЙТО Е ABSOLUTELY ИНВЕРСНОТО НА THE (REAL) INDIVIDUALiSM =
СРЕЩУ THE (GOOD PRINCIPLE OF THE REAL = SECULARiSM-BASED) CIVILIZATION!

ТОТАЛИТАРИЗМЪТ (= Tzarism), lovely Josephine,
ФАСАДАТА (= лицата на ВОЖДовете) си МЕНИ,
но
НРАВА (= същността/принципите си) Н-И-К-О-Г-А!
Във ВСЯКА ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА, lovely Josephine,
И ПРЕЗ 20ТИ ВЕК, И ДНЕС (WITH)IN THE 21ST CENTURY,
онова което (мнозинството от) хо̀рата наричат патриотизъм
е всъщност (ПОВЕДЕНИЕ НА) АБСОЛЮТЕН ФАШИЗЪМ!THE (EVIL DESIRE FOR) A-B-S-O-L-U-T-E(LY CENTRALIZED) P-O-W-E-R, LOVELY JOSEPHINE,
C-R-E-A-T-E-S (THE ABSOFREAKINLUYTELY GOD OF THE IDEAL OF A) D-I-C-T-A-T-O-R(SHIP)!

ON THE (REAL EVILNESS OF) T-R-I-B-A-L-I-S-M, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE ABSO
FREAKINLUTELY DYSTOPIAN (PART OF THE) WORLD
  
НА ИСТИНСКИ
BLOODY ЗЛОВРЕДНИТЕ ШАМАНИ-DICTATOR(SHIP)S,
  
THAT IN
THE 21ST CENTURY DISTIBUTE THE EVIL (= CODE OF DEATH),
THAT HAS (
NIHILIST) RESENTMENT OF THE FREEDOM-LOVING PPL &

THAT
ВИНАГИ CAUSE THE (ONE & ONLY) REAL(LY BLOODY) HELL - ON EARTH!
SO, WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE,
  
TO ЗЛ
(отворн)АТА МИСТИЧНА ПАРАДИГМА OF THE 21ST CENTURY ФИЛОСОФИЯ,
[=
ЗЛовреднИ  ИДЕИ, ЗА КОИТО ПРИМИТИВНИ (=ДИВИ) ХО̀РА СА READY TO KILL]
THAT PRODUCES ДЕХУМАНИЗАЦИЯ & РЕГРЕС (= НОВОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ),
TO THE THE 21ST CENTURY BLOODY EVIL ВОЙНИ ПРИЧИНЯВАЩА ПАРАДИГМА,
TO THE
THE 21ST CENTURY (МОРАЛНО & ИНТЕЛЕКТУАЛНО) SICK MIND(SET)S,
TO THE
THE 21ST CENTURY (ABSOLUTELY EVIL) ТЕРОРИСТИЧНИ ДЪРЖАВИ,
TO THE
THE 21ST CENTURY EVIL ФАШИЗОИДНО-ТОТАЛИТАРНИТЕ РЕЖИМИ,
TO THE
THE 21ST ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF ФАШИЗОИДЕН (ASIAN) ВЕЛИК" РАЙХ!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE 21st CENTURY DESPOTiSM =
МРАКОБЕСИЕТО (НА ДЪРЖАВА BASED) НА АБСОЛЮТЕН ДЕСПОТ(иЗЪМ) =

THE TODAY’S ABSOLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НАТА ФАШИЗОИДНА ДИКТАТУРА:
  
ДЕХУМАНИЗАЦИЯ & ДЕЦИВИЛИЗАЦИЯ (= АБСОЛЮТНА ПРИМИТИВИЗАЦИЯ!) OF


THE PEOPLE WITHIN (A 21st CENTURY) ФАШИЗОИДНАТА ДЪРЖАВА!

Any DICTATOR(ship), lovely Josephine,
ЗЛО(творно) ИСКА (& ABSOFREAKINLUTELY О-Б-И-Ч-А)

да (
цинично) ЗАПОЧВА & да (агресивно) ВОДИ В-О-Й-Н-И,

[да нахлува с войска, да масово ИЗБИВА чужди и свои ХО̀РА,
 
да руши градове и да анексира ЧУЖДИ ТЕРИТОРИИ, баси!]

защото
такава ФАШИЗОИДНО НИХИЛИСТИЧНА (= DEEPLY ЗЛОТВОРНА)
Е THE DICTATOR(SHIP)’S ABSOFREAKINLUTELY (FAITH-BASED) С-Ъ-Щ-Н-О-С-Т =
THE
DICTATOR'S EGO(iSM), LOVELY JOSEPHINE, ИЗИСКВА (ОГРОМНИ & МАСОВИ!) HUMAN SACRIFICES!


THAT IS WHAT, LOVELY JOSEPHINE, THE (YESTERDAY’S & TODAY’S) DICTATOR’S ВЛАСТ IS ALL ABOUT!
  
So, нека сега, lovely Josephine, С ABSOLUTELY ГОЛЯМО ОТВРАЩЕНИЕ ДА ПОГОВОРИМ ТУК
за
the 21st century DICTATORS (& their supporters) THE DISTIBUTORS OF EVIL (= OF THE MORAL CODE OF DEATH)!
Да, THE (people & institutions, that are living in the much freer &) CIVILIZED WORLD, за (огромно мое) съжаление, lovely Josephine,
ВСЕ ОЩЕ (ОПАСНО IRRATIONALLY = ЗЛОТВОРНО ТЪПО!) A-L-L-O-W (ЕХ, ТОВА INCOHERENT VISION OF THE WORLD!)
ДА СЪЩЕСТВУВАТ ЗЛ(
ОВРЕДН & ДИВ(АЦ)И-DICTATOR(SHIP)S, КОИТО (ДА) ПРИЧИНЯВАТ BLOODY  W-A-R-S, БАСИ!
{ДОКАТО ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЛИДЕРИ (ХО̀РА И ДЪРЖАВИ), LOVELY JOSEPHINE,
ПРОДЪЛЖАВАТ ДА (IRRATIONALLY) ВОДЯТ ПОПУЛИСТКО-ПРАГМАТИЧНА ПОЛИТИКА (КЪМ ANY DICTATOR),
ПРОДЪЛЖАВАТ
TO (DO ANY CONSENSUS) COMPROMISE WITH ANY DICTATOR(SHIP) ON POLIT-ECONOMIC MATTERS,
ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОМОТИРАТ (И ДА ВЛИЯЯТ ЗА POSITIVE ПРИТОК НА) ИНВЕСТИЦИИ КЪМ/В ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА,
КОЕТО ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВА
, БАСИ, ЧЕ ПРАВЯТ (THE EVILNESS OF) ТОТАЛИТАРИЗМА ПО-СИЛЕН, LOVELY JOSEPHINE,
(НА) ВМЕСТО (CONSISTENTLY & PERSISTENTLY) НА ПРАКТИКА
               ДА ОСЪЖДАТ БЕЗ
КОМПРО̀МИСНО & OBJECTIVELY (МОРАЛНО, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ) ПРИНЦИПНО,
               ДА НАКАЗВАТ
В-И-Н-А-Г-И  &  ПО В-С-Я-К-А-К-Ъ-В RATIONAL (ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ) НАЧИН ANY DICTATOR(SHIP),
ДОТОГАВА THE UNITED TOTALITARIANISM, LOVELY JOSEPHINE,
ЩЕ (МОЖЕ ДА) ИЗВЪРШВА (ФАШИЗОИДНИ!) АГРЕСИВНИ И ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ! ABSOLUTELY!}

WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE,

TO
THE DARK DEPTHS OF (THE ABSOLUTELY IRRATIONAL =NIHILISTIC) E-V-I-L,
[YES, LOVELY JOSEPHINE,  THE EVIL IN THE WORLD EXISTS,  HAS ALWAYS EXISTED!]
TO THE ABSOFREAKINLUTELY МИЗАНТРОПСКАТА AGENDA OF AN EVIL SOCIETY,
[YES, ANY
EVIL SOCIETY ИЗПОВЯДВА ЧОВЕКОНЕНАВИСТНА ИДЕОЛОГИЯ, БАСИ,
КОЯТО (ИДЕОЛОГИЯ) В-И-Н-А-Г-И  ОБЕЩАВА TO BUILD “СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ!]
TO THE PRIMITIVE S-Y-S-T-E-M OF ANY ВАРВАРСКО SOCIETY: GODFATHERiSM=

THE 21ST  CENTURY САМОДЪРЖА́ВИЕ & КРЕПОСТНИЧЕСТВО =
EVIL ИДЕИ = TZAR & ИМПЕРСКО (IN THINKING) НАСЕЛЕНИЕ!
[ДА ГЛЕДАШ НА ХО̀РА(ТА), КАТО ЕВТИН РЕСУРС = COMMODITY,
WHICH
TO BE SACRIFICED IN THE NAME OF A “GREATCAUSE!]
ON SOAKiNG INTO THE (TRULY EVIL) BARBARIAN, lovely Josephine,
TOTALITARIAN  C-U-L-Ture = TZARism, DICTATorship, TRIBALism =
ДИВА(ШКА)ТА SOCIAL (POLIT-ECONOMIC) КОНСТРУКЦИЯ = THE
ABSOFUCKINLUTELY (IRRATIONAL) SYSTEM OF THE (PURE) EVIL:

THE EVIL (PHILOSOPHY OF STATiSM-BASED) PATERNALiSM = THE (PHILOSOPHY OF) TZARiSM,
КОЯТО IS  A-L-W-A-Y-S  BASED ONTO A
VERSION OF MYSTICiSM ИДЕОЛОГИЯ ( = COLLECTIViSM)!
THE ESSENCE OF (INCREASING) MYSTICiSM IS (INCREASING) RESENTMENT1 & НИХИЛИЗЪМ2! YES!

THATS ФИЛОСОФИЯ В КОЯТО ВЛАСТВА THE MOST EXTREME FORM OF RESENTMENT (ФАШИЗОИДЕН)!
ТОВА Е ФИЛОСОФИЯТА В КОЯТО (THE  L-I-F-E  OF ANY) Ч-О-В-Е-К  IS NOT, NOT, NOT ЦЕННОСТ, БАСИ,
И ЗАТОВА ТОЗ ЕВТИН РЕСУРС SHOULD BE SACRIFICED (BY A TZAR) В ИМЕТО НАGREATERCAUSE!]

ЗА ЗЛОТВОРНАТА И ЗЛ(ОВЕЩРОЛЯ, LOVELY JOSEPHINE, OF
THE (E-V-I-L) MODEL OF THE IRRATIONAL(ITY-BASED) ЦЕННОСТИ,
ПРОИЗВЕЖДАЩ (ЗЛОВРЕДНО=) АНТИ(-CIVILIZED) ОБЩЕСТВО(ТО)!TODAY (AS YESTERDAY), LOVELY JOSEPHINE, АБСОЛЮТНИ И-Д-И-О-Т-И,
ЗАСТРАШАВАТ (THE VERY EXISTENCE OF) THE REAL ЦИВИЛИЗАЦИЯТА!
ТЕЗ(21ST CENTURY) (EVIL) ДЕБИЛИ ИСКАТ ДА ВЪРНАТ ПРИМИТИВИЗМА!
АНАТОМИЯ OF THE (21ST CENTURY) S-Y-S-T-E-M OF АБСОЛЮТНОТО EVIL =
THE (21ST CENTURY) UNITED  РЕВИЗИОНИЗЪМ OF THE (YESTERDAY’S) EVIL!
 
YOU, IF A RATIONAL HUMAN, OUGHT TO (BECOME ABLE TO), LOVELY JOSEPHINE,
CLEARLY R-E-C-O-G-N-I-Z-E (= TO ИСТИНСКИ D-I-F-F-E-R-E-N-T-I-A-T-E  BETWEEN)

the GOOD1, from the BAD2, from the EVIL3 S-Y-S-T-E-M (= MODEL) = ФИЛОСОФИИ (& IDEOLOGIES)!
 
[АБСОЛЮТНОТО ЗЛО (DICTATORSHIP) ВИНАГИ СОЧИ КЪМ (MUCH, MUCH ПО-)ДОБРОТО, LOVELY JOS, КАТО ГО НАРИЧА ЗЛО, БАСИ!
IN ANY DICTATORSHIP, LOVELY JOSEPHINE, EVERYTHING (ALL STUFF) BELONGS TO THE (WILL OF THE) “GREATDICTATOR (TZAR)!
ВСЕКИ ДИКТАТОР ПРЕМАХВА (= РЕПРЕСИРА ИЛИ УБИВА), LOVELY JOSEPHINE, THE REAL ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА НА НАЦИЯТА (СИ) =
УНИЩОЖАВА СВОБОДАТА & THE REAL (ЕЛИТА НА) ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ,  НА THE TRULY RATIONAL(LY INTELLECTUAL) PEOPLE,
ЗАЩОТО ВСЕКИ ДИКТАТОР ИМА ПОЛЗА САМО ОТ RATIONALLY ОГРАНИЧЕНИ И(ЛИ) ABSOLUTELY ДЕБИЛНИ (=ТЪПИ) PEOPLE(S)!
ВСЕКИ
ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, ПО НЯКОЕ ВРЕМЕ, SOONER OR LATER, СЕ П-Р-Е-Р-Ъ-Щ-А В БРУТАЛНО ЧУДОВИЩЕ,
КОЕТО Е ЗАЛИЧИЛО ВСЯКАКВА ГРАНИЦА МЕЖДУ ДОБРО(ТО) И ЗЛО̀(ТО), МЕЖДУ РЕАЛНОСТТА & THE IRRATIONALITY!]

Any НАЦИЯ (& географски РЕГИОН) in which, lovely Josephine, in the LONG-TERM
ПРЕОБЛАДАВА (= ВЛАСТВА) THE IRRATIONAL ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА of MYSTICiSm =
ПРЕОБЛАДАВАТ the (radically) IRRATIONAL[ity-based  иде(ологи)и на] Х-О-Р-А,
[WHICH MEANS, ЧЕ ПРЕОБЛАДАВАТ ЗЛ(ОТВОРН)И ЧОВЕШКИ И-Н-Т-Е-Р-Е-С-И!]
там ИМА организирана ДИВА(шка, примитивна) полит(-иконом)ическа С-И-С-Т-Е-М-А!
[КОЯТО ВИНАГИ IN THE LONGER RUN ТОТАЛ(ИТАР)НО КАТАСТРОФИРА = FAILS!]
В тез ДЪРЖАВИ (& РЕГИОНИ), lovely Jos, ЧОВЕКЪТ НЕ, НЕ, НЕ Е ЦЕННОСТ, баси!
ТЕZ ТОТАЛИТАРНИ държави, lovely Jos, СА абсолютното ЗЛО = ФРАНКЕНЩАЙН!

So, welcome, lovely Josephine, баси, to the 21st century ФИЛОСОФИЯТА ЗА GREAT ВОЖДА,
TO THE 21ST CENTURY  ФИЛОСОФИЯТА ЗА КУЛТА КЪМ (WARFARISM &) СМЪРТТА,
TO THE 21ST CENTURY  ФИЛОСОФИЯТА-ТА-ТА OF THE ABSOLUTE EVIL(NESS), омфг!
So, welcome, lovely Josephine,
TO THE 21st CENTURY  СРЕДНОВЕКОВНОТО (МИСЛЕНЕ & ACTION) = THE EVIL=
the return към (дивашки) примитивното = back to the 20th  century philosophy of USSRism!
[ДИВА(ЩИНА)ТА (OF A) CULTURE, АЗИАТЩИНАТА (НА ЗЛОБНАТА ОРДА) CANNOT BE EVER
INTEGRATED INTO ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАТА (= RATIONAL, CIVILIZED) ВИЗИЯ ЗА ЖИВОТ!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА НА АЗИАТЩИНАТА IS BASED ON RADICAL(iZED) IRRATIONALITY!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА НА АЗИАТЩИНАТА IS ALWAYS BASED ON THE SYSTEM OF TZARiSM!]

LET US TALK, LOVELY JOS,

ЗА EVIL ИДИОТЩИНАТА,

ЗА
HUGE ИЗРОДЩИНАТА,

ЗА TURBO УРОДЩИНАТА
OF THE WIZARDЩИНАТА:

ЗА
ОБОЖЕСТВЯВАНЕТО НА

A (VERSION OF) ДИКТАТОР =

МОРАЛНАТА, LOVELY JOS,


ABSOLUTE
ОЛИГОФРЕНИЯ:

СВЕТЪТ НА THE STUPID(ism)

BASED ON
САМОДЪРЖА̀ВИЕ:
I, THE TZAR-STATE, KNOW BEST!”


ЗА УТОПИИТЕ, LOVELY JOS,
(AND
THE EVIL NARRATIVE)
НА
ВЕЛИКИТЕ “БОГОВЕ” &

МЕГАЛОМАНИИТЕ (ИМ)! SO,
WELCOME, LOVELY JOS, TO

THE Р-А-ЗЧОВЕЧАВАНЕТО =


ДЪРЖАВАТАТОВА СЪМ АЗ (ЦАРят)! I, GOD!” =

НЕОГРАНИЧЕНА ВЛАСТ НА ЦАРЯ =TZARiSM =


ДЕСПОТ(ИЗЪМ) = ДИКТАТ(УРА) = ФАШИЗЪМ =

ВЛАСТоЛЮБИЕ БЕЗ МОРАЛНИ СКРУПОЛИ =

ЦАРЯТ ОПРЕДЕЛЯ (КОЕ Е) ДОБРО И ЛОШО =
(АБСОЛЮТЪТ= ) ЦАРЯТ ABSOLUTELY РЕШАВА
СЪДБАТА НА (A-L-L  ХО̀РАТА IN) ДЪРЖАВАТА!

[THE (EVIL DESIRE FOR) ABSOLUTE(LY CENTRALIZED) POWER, LOVELY JOSEPHINE,
CREATES (THE ABSOFREAKINLUYTELY GOD OF THE IDEAL OF A) DICTATOR(SHIP)!]

  
ALL THE KINDS OF "БОГОВЕ", LOVELY JOS,
ARE FULL OF
IMPERIAL(iSTIC) ASPIRATIONS,

ARE (TRULY) FULL OF ФАШИЗОИДНИ УКЛОНИ,
& ИЗИСКВАТ HUMAN ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ!

ЗА РАЗРУШИТЕЛИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, НА
ЧОВЕЧНОСТТА
& (CIVILiZED) ЧОВЕЧЕСТВОТО,
КОИТО СА ABSOLUTELY UNITED INTO HATRED!
ЗА БЕЗУМНИТЕ БЕСОВЕ НА ЧОВЕШКОТО ЗЛО̀,
THAT’S BASED ON ЗЛ(ОТВОРН)А ФИЛОСОФИЯ:
  
ЦАРСТВОТО НА (THE EVIL) МИСТИЦИЗ-Ъ-МА!

ON (THE 21ST CENTURY) DICTATOR(SHIP)S,
WHO
ALWAYS BASE THEIR ACTIONS ONTO
ПРИЛАГАНЕ  НА АГРЕСИЯ AND НАСИЛИЕ=
ЗА
ДИВА(ШКА)ТА SOCIAL КОНСТРУКЦИЯ=
THE ABSOLUTELY  IRRATIONAL(ITY-BASED)

S-Y-S-T-E-M OF TZAR(iSM) = THE PURE EVIL!

ДИВА(ЩИНА)ТА (OF A) CULTURE, АЗИАТЩИНАТА (НА ЗЛОБНАТА ОРДА) CANNOT BE EVER
INTEGRATED INTO ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАТА (= RATIONAL, CIVILIZED) ВИЗИЯ ЗА ЖИВОТ!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА НА АЗИАТЩИНАТА IS BASED ON RADICAL(iZED) IRRATIONALITY!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА НА АЗИАТЩИНАТА IS ALWAYS BASED ON THE SYSTEM OF TZARiSM!]

WELCOME TO THE (NARRATIVE OF ANY) EVIL!

    
ЗА ВСЕКИ
(YESTERDAY’S & TODAY’S) ДИКТАТОР, LOVELY JOS,
(
УПРАЖНЯВАНЕ НА) РЕПРЕСИИ1 & (THE MAKING OF) W-A-R-S2
[=
THE MAKING OF НАЙ-ГОЛЯМОТО (FOR)EVER ЗЛО̀(ВРЕДНО)]
СА
 О-П-И-А-Т  ЗА HIS ABSOFUCKINLUTELY SICK MIND(SET)! OMFG!

THE EAST(ERN) PUBLIC (= PEOPLES) IS STUPIDIFIED (= STUPEFIED)
BY
THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL TZAR'S PROPAGANDA MACHINE!

WELCOME TO THE (
NARRATIVE OF A-N-Y) TOTALITARIANiSM!
ЦЕЛТА НА ANY ТОТАЛИТАРИЗЪМ, LOVELY JOS,
    

Е (ВЪЗ)ВРЪЩАНЕТО КЪМ THE PRIMITIVE, БАСИ!

So, welcome, lovely Josephine,

to
the психо(пато)логията на the 21st century ФАШИзоидното,
to the 21st century RETURN of the evil principles of TYRANNY,
to the moral code of DEATH, that produces wars & destruction,

to възвръщането на the (ASIAnism-based) IRRATIONALity,
to the 21st century EVIL: DICTATORship-based ДЪРЖАВИ!
[ДЕиндустриализация, ДЕпопулация и ДЕкапитализация,
that are based on EVIL фашизация на (режима in) a state!]
  

ВСЯКА ТОТАЛИТАРНА (TZARiSM) ДЪРЖАВА, LOVELY JOSEPHINE,
ANY ИМПЕР(О-РЕВАНШИ)СКО ABSOFUCKINLUTELY З-Л-О(ВРЕДНО),
                      
  
ЗАЩОТО
IS BASED ON IRRATIONALITY (А ИРАЦИОНАЛНОТО CANNOT EXIST LONG-TERM!),
РАНО ИЛИ КЪСНО, ВИНАГИ СТИГА ДО (
BLOODY) БОЛЕЗНЕН ТОТАЛ(ИТАР)ЕН Р-А-З-П-А-Д!
               
ИРАЦИОНАЛНОТО Е REALLY (THE OLD TIMES) ДИВ(АШК)ОТО, THE TRIBAL, LOVELY JOSEPHINE,
КОЕТО
КОЛКОТО ПО-ДЪЛГО (УСПЯВА ДА) СЪЩЕСТВУВА, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ВРЕДИ (НАНАСЯ)!
ДИВА(ЩИНА)ТА (OF A) CULTURE, АЗИАТЩИНАТА (НА ЗЛОБНАТА ОРДА) CANNOT BE( NEVER!)
TRULY
INTEGRATED INTO ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАТА (= RATIONAL, CIVILIZED) ВИЗИЯ ЗА ЖИВОТ!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА НА АЗИАТЩИНАТА IS ALWAYS BASED ON RADICAL(iZED) IRRATIONALITY!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА НА АЗИАТЩИНАТА IS ALWAYS BASED ON THE EVIL SYSTEM OF TZARiSM!
THE RADICALLY
ИРАЦИОНАЛНОТО, АКО МУ СЕ ОТДАДЕ (УДОБЕН) СЛУЧАЙ, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ ПРЕМИНАВА (PROMOTES & PRODUCES) THE ABSOLUFUCKINLUTELY ЗЛО(ТВОРНО)ТО:
ВСЕКИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ (=Интер-Национал-СОЦиализъм, КИТАизъм, ПУТИНизъм, АБРАХАМизъм)
Е (
IN REALITY A SYSTEM OF) Ф-А-Ш-И-З-Ъ-М = IS BASED ON THE PRINCIPLE OF THE FASCIST STATE,
А ФАШИЗОИДНОТО ВИНАГИ ПРОИЗВЕЖДА НЕСВОБОДА & ANTI-PROSPERITY (= ANTI-HAPPINESS)!

ДА ПОГОВОРИМ OBJECTIVELY СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,

ЗА БОРБАТА НА (TODAY’S) АБСОЛЮТНОТО ЗЛО СРЕЩУ ДЕМОКРАЦИЯТА,
ЗА THE ABSOLUTELY SICK (IRRATIONAL) VALUE  SYSTEM (& MENTALITY),
[WHICH
PRODUCES THE ABSOLUTELY EVIL ФИЛОСОФИЯ & IDEOLOGY =]

ЗА TOTALITARIAN ДЪРЖАВИТЕ [= WITH NO, NO, NO INDIVIDUAL RIGHTS =
ВОЖДОВЕ С НИСКО И НИЗКО МОРАЛНО AND INTELLECTUAL РАЗВИТИЕ =
ЗЛОВРЕДНИТЕ
БАЩИЦИ WITH TRULY ВИСОКО ДИВ(АШК)О ПОВЕДЕНИЕ],
ЗА THE INTERNATIONALLY ABSOLUTE (= THE  P-U-R-E!) ЗЛО(ТВОРНО)ТО,
ЗА (THE REALITY OF THE 20TH & THE 21ST CENTURY) АБСОЛЮТНОТО З-Л-О,
   
ЗА АДСКИTE (УЖАСНИ И МНОГОБРОЙНИ) ВРЕДИ И ЩЕТИ, КОИТО НАНАСЯ
THE ABSOLUTE МЕРЗАВЩИНАТА НА THE (21ST CENTURY) ABSOLUTE МЕРЗАВЦИТЕ!
[МЕРЗАВЦИТЕ = THE 21ST CENTURY ВОЖДОВЕТЕ OF THE EVIL (PART OF THE) WORLD!]
ON (YESTERDAY’S &) TODAY’S АЗИАТЩИНАТА, АЗИАТСКИ (GOLDEN ОРДА) ДЕСПОТИЗЪМ!
[Да, нека да поговорим за БОЛЕЗНЕНИЯ РАЗПАД на ВСЯКО ИМПЕРСКО ABSOFUCKINLUTELY ЗЛО(ВРЕДНО)ТО!
ANY dictator(ship), ВСЕКИ тоталитаризъм, В-И-Н-А-Г-И  ЗАВЪРШВА с huge хаос (, война) & тотал(итар)ен РАЗПАД!]
 
ON THE 21st  CENTURY ABSOFREAKINLUTELY (DEADLY!) EVIL & IRRATIONAL(ITY-BASED)
      
ФИЛОСОФИЯТА OF TZAR(ISM) = ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF ДИКТАТ(УРА),  ТИРАНИЯ,  ZЛОТО:

МОРАЛНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА МЕРЗАВЩИНА =
ДУХЪТ (= МАНТАЛИТЕТЪТ), LOVELY JOSEPHINE,
НА
RESENTMENT (ОТРИЦАНИЕ) OF THE GOOD, &
PROMOTING THE ABSOLUTELY EVIL (=TZARiSM) &
ITS
ЗЛОТВОРЕН НАРАТИВ (“ЗА ОБЩОТО БЛАГО)!
[
THE TZARiSM (= TRIBALiSM), LOVELY JOSEPHINE,
IS
KILLING THE IDEA OF (ACHIEVING) FREEDOM!
THE TZARiSM ЗЛОВРЕДНО ТВЪРДИ, LOVELY JOS,
ЧЕ
СВОБОДА НЕ (МОЖЕ ДА) СЪЩЕСТВУВА, БАСИ,
И ЗАТОВА НА ВСЕКИ НАРОД МУ ТРЯБВАЛО
МАЧО
С ТВЪРДА РЪКА! ОХ, ТАЗЗЛ(ОТВОРН ИДЕ(ОЛОГИ)Я!]

THE IRRATIONAL, lovely Josephine, is the tribal! THE TRIBAL is the irrational! Yes, absolutely!
THE IRRATIONAL is THE IMMORAL! THE IMMORAL is THE IRRATIONAL (UNPRACTICAL)!
Ирационалното, the irrationally build system, CANNOT (in the long-term to) EXIST in the reality,
ала ирационалното винаги (лъжовно!) (иска да) се представя за (уж!) устойчиво и стабилно!
Ирационалното (= the tribal, the primitive) ПРОИЗВЕЖДА THE ABSOLUTE EVIL: ДИКТАТ(ура)!
Any (hardcore) DICTATOR(ship), lovely Josephine, РЕПРЕСИРА & ИЗБИВА ХО̀РА = ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
Any dictator(ship), всеки тоталитаризъм, ЗАВЪРШВА ВИНАГИ с huge хаос (, война) & тотал(итар)ен РАЗПАД!

Supporting (the philosophy of) TZARism is supporting (the ideology of) FASCism!
Всеки
ЧОВЕК, КОЙТО SUPPORT a DICTATOR(ship), lovely Josephine,
is an
absofreakinlutely SICK (= irrational) MIND = full of an evil ИДЕ(ологи)Я,

is
всъщност ANTI-freedom, ANTI-peace & ANTI-goodness (= EVIL morality)=
is
всъщност PRO TOTALITARIANism, PRO WAR(ism) & PRO TZARism,
is a truly
RESENTFUL (= nihilism producing) MINDSET! Yes, absolutely!
Да поговорим сега, с истинско голямо ОТВРАЩЕНИЕ, lovely Josephine,
за the 21st century ЗЛОтворното (bloody щети носещо) МАЛОУМИЕ =
an
I-R-R-A-T-I-O-N-A-L(ity-based collectivist) Ф-И-Л-О-С-О-Ф-И-Я!

ON THE (TODAY’S) 21st CENTURY, LOVELY JOSEPHINE,
                      
                       ABSOFREAKINLUTELY CULTURAL I-M-P-E-R-I-A-L-i-S-M =
                        (КОЙТО ВИНАГИ PREACH, ЧЕ НЯМА REAL FREEDOM,
                          ЧЕ СВОБОДАТА БИЛА ПОПУЛИСТКА ДЪВКА, БАСИ, И
                          ЗАТОВА НАЙ-ДОБРАТА СИСТЕМАБИЛА TZARiSM:)
                       ABSOFUCKINLUTELY  EVIL  (ТОТАЛИТАРЕН) РЕЖИМ =
                       ABSOFREAKINLUTELY (УПРАВЛЕНИЕ НА) ИДИОТщИната =
                      
THE НАЙ-ГОЛЯМАТА (ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА) ОПАСНОСТ
                      
(ВЕДНО С ITS ABSOFUCKINLUTELY ЗЛОВРЕДЕН НАРАТИВ!)
                       ЗА (ЖИВОТИТЕ НА) ХО̀РАТА ПО (THE TODAY’S) СВЕТА =
                      
                     ФИЛОСОФИЯТА ЗА THE GREAT “СПАСИТЕЛЯТ:
                    (A VERSION OF MYSTICiSM-BASED)ПРАВДА НА
                       ABSOFREAKINLUTELY  Т-У-Р-Б-О   З-Л-О-Т-О,
                      
                        [=МАНИФЕСТ(ЪТ) НА ANY ТОТАЛИТАРИЗЪМ
                        =the COLLECTIVism-based ПСИХО-МАТРИЦА
                        =the ABSOFREAKINLUTELY SICK MINDSET=
                        “ПРАВДАтаНОСЕЩА REAL Н-А-С-И-Л-И-Е &
                        МИЛИОНИ РЕПРЕСИРАНИ AND ИЗБИВАНИ ХО̀РА, БАСИ?!]
                      
                      
  
                       КОЕТО Е НОСИТЕЛ НА ФАШИЗОИДНАТА ИДЕ(ОЛОГИ=
                       ИМПЕРИЯТА НА ABSOFUCKINLUTELY ЗЛО(ТВОРНО)ТО =
                       THE TRULY EVIL РЕЖИМ НА ТОТАЛ(ИТАР)НА ТИРАНИЯ:
                         
                          THE (
ABSOFREAKINLUTELY EVILNESS OF) TOTALITARIANiSM =
                         
THE TRULY HUGE (ЗЛОБАТА & HATRED НА) ЗЛО(ТВОРНО)ТО =
                         
                          THE ABSOLUTELY EVIL IDEA(L) OF ЗЛОВРЕДЕН FASCiSM=
                          THE ROOT OF (YESTERDAY’S AND) TODAY’S TERRORiSM =
                         

                        THE CULTURE OF THE NON-FREE WORLD, SYSTEM OF ДИКТАТ=
                      
ВАРВАРСКАТА (СЪЩНОСТ НА THE COLLECTIViST) КУЛТУРА =
                      
THE (EVIL) TOTALITARIAN (IRRATIONAL VISION OF THE) WORLD =
                          
                         

                            THE TODAY’S МЕРЗАВЩИНАТА НА REAL ДИВАЩИНАТА,
                             КОЯТО WANTS TO  R-U-L-E  A COUNTRY ДОРДЕ Е ЖИВА
                             В ИМЕТО НА БЕЗГРАНИЧНА (ОЛИГАРХИЧНА) В-Л-А-С-Т =
                            
                             THE TRULY EVIL
COLLECTIV(ISM-BASED) ФИЛОСОФИЯ =
                       
                          
ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF TZAR(iSM) = OF DICTATOR(ship) =
                           ФИЛОСОФИЯТА OF ВСЕСИЛНАТА ДЪРЖАВА-GOD =
                            (ОЛИЦЕТВОРЯВАНА ОТ ВЕЛИКА ПАРТИЯ LED BY “ВЕЛИКTZAR-Полубог)
                               
                          

ДИВА(
ЩИНА)ТА (OF A) CULTURE, АЗИАТЩИНАТА (НА ЗЛОБНАТА ОРДА) C-A-N-N-O-T  BE (NEVER!)
TRULY
INTEGRATED INTO
ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАТА (= RATIONAL, CIVILIZED) ВИЗИЯ ЗА ЖИВОТ!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА НА АЗИАТЩИНАТА IS ALWAYS BASED ON RADICAL(iZED) IRRATIONALITY!
ДИВА(ШКА)ТА КУЛТУРА НА АЗИАТЩИНАТА IS ALWAYS BASED ON THE EVIL SYSTEM OF TZARiSM:
                           
                             THE ABSOFUCKINLUTELY (NARRATIVE OF) ANTI-FREEDOM ИДЕ(ОЛОГИ =
                             THE ANTI
-
DEMOCRACY, THE ANTI-WEST(ernism) MIND(SET)S = THE EVIL(NESS)!
Във (
всяка) ТОТАЛИТАРНА държава ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА власт, lovely Josephine,
И
-
З-Ц-Я-Л-О (=ТОТАЛНО!) СЕ УПРАВЛЯВА И КОНТРОЛИРА ОТ (партията на) ЦАРЯ̀Т (& his own KGB)!
THE
(
TRULY EVIL DESIRE FOR) A-B-S-O-L-U-T-E(LY CENTRALIZED) P-O-W-E-R, LOVELY JOSEPHINE,
C-R-E-A-T-E-S (THE ABSOFREAKINLUYTELY G-O-D OF THE I-D-E-A-L OF ANY) D-I-C-T-A-T-O-R(SHIP)!
                          [ГЛАВНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ СУБЕКТ OF ТАЗEVIL ФИЛОСОФИЯ & ИДЕ(ОЛОГИ
                         Е (ШАЙКАТА НА EVIL)  Г-О-С-П-О-Д-А(рят), С-П-А-С-И-Т-Е-Лят, Ц-А-Рят, БАСИ,
                          (КОЙТО ПО САМАТА СИ СЪЩНОСТ ABUSES THE INDIVIDUAL RIGHTS)
                         А НЕ, НЕ, НЕ (ВОЛЯТА НА) НАРОДА, БАСИ! YES, ABSOLUTELY!]

   
АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (MUST &) ЩЕ ОПРАВИ MY COUNTRY,
 
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (ТРЯБВА И) ЩЕ О-О-ОПРАВИ СВЕТА,
 АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
АЗ СЪМ THE ONE AND ONLY GREAT (WISEST & ПОЖИЗНЕН) TZAR!
 
АЗ ТРЯБВА TO BRING THE NEW ORDER TO THE WHOLE WORLD,
 ЗАЩОТО БЕЗ МЕН, Б-Е-З
МОЯТА ВЕЛИКА МЪДРОСТ, СВЕТА ЩЕ
 
ABSOFREAKINLUTELY ОТИДЕ В ПОГРЕШНА ПОСОКА! OH, YES!
 
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
И ДА, АЗ ЩЕ (ИЗ)ПОЛЗВАМ АNY MILITARY POWER, КАКТО IN
 
MY OWN COUNTRY, ТАКА И OUTSIDE IT! YES, ABSOLUTELY!
ВСЕКИ “МЕСИЯ”, LOVELY JOS, Е ПАТОЛОГИЧЕН ЛЪЖЕЦ-ПСИХОПАТ! ABSOLUTELY!
ВСЕКИ
ТОТАЛИТАРИСТ/ДИКТАТОР Е IRRATIONAL (FAITH-BASED) ДОГМАТИК-ДЕМАГОГ!
YES, LOVELY JOSEPHINE,
IT IS MENTAL, IT IS ALL ABOUT THE SICK  MINDSET=
ДИКТАТОРЪТ  Е  М-И-С-Т-И-К, (КОЙТО Е) ЗАГУБИЛ УСЕЩАНЕ ЗА РЕАЛНОСТ,
И КОЙТО ВЪЗПРИЕМА СЕБЕ СИ
AS (PLAYING! THE) G-O-D, БАСИ! OH, YES!

                         YES, THESE IRRATIONAL(ity-based) MINDSETS, LOVELY JOS,
                          

                         СА
ABSOFUCKINLUTELY EVIL БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКИ
                         MILITANT (NATIONALiSM-BASED) ДИВ(АШК)И MINDSETS =
                          

                          
ТИРАНИЧНИ (ТЕРОРИСТИЧНИ, ФАШИЗОИДНИ) MONSTERS:
                          

                             УБИЙЦИ – НА (THE PRINCIPLE OF) INDIVIDUAL RIGHTS =
                            
УБИЙЦИ – НА БЪДЕЩЕТО НА (ХО̀РА И ЦЕЛИ) НАРОДИ =
                            
УБИЙЦИ – НА СВОБОДАТА НА (ХО̀РА И ЦЕЛИ) НАРОДИ =
                            
ГЕНЕРАТОРИ НА НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)иЗЪМ И ВОЙНИ=
                             УБИЙЦИ – НА ЩАСТИЕТО НА (ХО̀РА И ЦЕЛИ) НАРОДИ!
                            
                              THE EVIL ANTI-INDIVIDUAL(ISM) ФИЛОСОФИЯ, IDEA(L)!
                              THE
EVIL(ness of) ANTI-INDIVIDUAL RIGHTS ИДЕ(ологи!
                              WELCOME,
TO THE 21ST CENTURY AXIS OF (UNITED) E-V-I-L,
                              WHICH (ВЪЗ)
ПРОИЗВЕЖДА THE (EVIL) NON-FREE WORLD!
                              

                             WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE TZARiSM SYSTEM!
                            

The (evilness of a hardcore) TZAR(iSM) SYSTEM, lovely Josephine,
  
означава
DICTATOR(ship), THAT УБИВА ХО̀РА & ЛЪЖЕ ЗА ВСИЧКО! WHY DO IT?
САМО И САМО ЗА ДА МОЖЕ
ДИКТАТОРЪТ (И НЕГОВАТА ПРИДВОРНА ШАЙКА)
ДА
НЕ, НЕ, НЕ, EVER СЛИЗА ОТ ТРОНА НА (= ДА УЗУРПИРА & УПРАВЛЯВА) ВЛАСТТА =
    
THE TZAR Е ГОТОВ ДА (П-О-)Ж-Е-Р-Т-В-А ЖИВОТА НА SO MANY ХО̀РА, LOVELY JOS,
JUST
TO BUY (A LITTLE BIT) MORE TIME STAYING НА ТРОНА (НА ВЛАСТТА), БАСИ!
ДИКТАТОРЪТ ИСКА ДА БЪДЕ ABSOLUTE TZAR - ДО КРАЯ НА ЖИВОТА СИ, БАСИ! WHY?
ЗАЩОТО, ВИДИТЕ ЛИ, ТОЙ БИЛ
ABSOLUTELY НЕЗАМЕНИМ ОТ НИКОЙ ДРУГ ЧОВЕК:
(OUR) TZAR IS (OUR) ГОСПОД(АР)! ГОСПОД(АРЯТ) Е (НАЙ-)МЪДЪР И (НАЙ-)ВЕЛИК! YES!
THE SONG, IN PRINCIPLE, LOVELY JOSEPHINE, REMAINS ЗЛО̀ВРЕДНО THE SAME, OMFG!
IT IS
,
LOVELY JOSEPHINE, ALL ABOUT ЗЛО(творно)ТО ИМПЕРСКО МИСЛЕНЕ (& DOING)!

                             SO, WELCOME, TO THE EVIL IDEA(L) OF IMPERIALiSM,
                               THE ЗЛ(ОВРЕДН)ИЯ