http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png
THE TOTALITARIAN MORALITY IS  ОБРАТНОТО НА ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО!
THE TOTALITARIAN STATE, LOVELY JOS, IS AN ABSOLUTELY FORCEFUL SOCIETY:
ANY TOTALITARIAN STATE DOES NOT RESPECT (THE INDIVIDUAL!) F-R-E-E-D-O-M!
ANY TOTALITARIAN STATE DOES NOT RESPECT (THE INDIVIDUAL HUMAN) L-I-F-E!
ANY TOTALITARIAN STATE МРАЗИ & DREAMS ДА УНИЩОЖИ CIVILIZED ДЪРЖАВИ!
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА ЗА
ДОМ(ейн)ЪТ НА THE 20th (& THE 21st ) CENTURY ЗЛО(ТВОРНО)ТО,
THE 20th (& THE 21st ) CENTURY ПЛАТФОРМАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА THE ABSOLUTE ЗЛОТО,
WHICH IS
ALWAYS BASED ONTO ИДЕАЛА OF ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕБИЛИЗЪМ (COLLECTIViSM)!

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO ДОМ(ЕЙН)А НА НАЙ-ЗЛО(ТВОРНО)ТО: МАФИОЗНОТО!
WELCOME, LOVELY JOS, TO
THE 20th CENTURY SOVIET-BASED (SERFDOM-BASED) STATE,
IN WHICH THERE ARE NO
FREE CITIZENS,  А САМО ЛОЯЛНИ ПОДАНИЦИ И ЗАТВОРНИЦИ,
ALL
OF КОИТО (КАКТО И ДЪРЖАВАТА, И ПАРТИЯТА) ТРЯБВА ДА БЪДАТ УПРАВЛЯВАНИ
И КОНТРОЛИРАНИ ОТ “ТВЪРДАТА РЪКА НА ВЕЛИКИЯ (ДЪРЖАВЕН И ПАРТИЕН) ВОЖД”!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE 20th CENTURY (EVILNESS OF) TOTALITARIANiSM -

ПО-ПО-НАЙ-ТОТАЛНО КОРУМПИРАНАТА (СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА) СИСТЕМА!
THE 20th CENTURY (ABSOFUCKINLUTELY BLOODY!) (GEOPOLITICAL!) GANSTERiSM!
 
ON
THE (20th CENTURY) PURE EVIL!

WELCOME TO
ДОМ(ЕЙН НА ХОРА, WHO CELEBRATE ФАШИЗОИДНОТО, БАСИ?!
WELCOME TO
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ (R-E-D) СВЯТ (VS “ПРОГНИЛИЯ” ЗАПАД) =
ЧУДОВИЩНО ЗЛ(ОТВОРН)ИЯ EXPERIMENT НА БОЛШЕВИШКИТЕ СОЦИАЛИСТИ!
WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE,
TO THE ABSOLUTELY EVIL ИДЕ(ОЛОГИ)Я OF COMMUNiSM (& SERFDOM), БАСИ,

TO
EVIL ВРЕМЕТО НА  СОЦИАЛИЗ-Ъ-МА В (НАРОДНА РЕСПУБЛИКА) БЪЛГАРИЯ,
TO (
ЗЛАТА) ИМПЕРИЯ OF THE НАРОДНАТА HUGE МЪКА, СКРЪБ & НЕСВОБОДА,
[
КОЯТО УТОПИЧНО  ПРОКЛАМИРА THE CREATION OF НОВИЯТ (СОЦ) ЧОВЕК?!]
BASED ONTO
THE TRULY ЗЛ(ОВРЕДН)АТА ФИЛОСОФИЯ НА МАРКСЛЕНИН),
 
КОЯТО ОБЕЩАВА (TO ACHIEVE!) ВСЕНАРОДНО БЛАГО, АЛА ДОСТАВЯ ДИКТАТ!
[WHICH МЕЖДУ 1989-1991 СЕ ABSOFUCKINLUTELY САМОСРУТИ, LOVELY JOS,
ЗАЩОТО ANY IRRATIONAL SYSTEM  C-A-N-N-O-T  EXISTS IN THE LONG TERM!]

  
WELCOME HERE TO
THE EVIL MARXIAN PLATFORM, LOVELY JOSEPHINE, OF
БЪЛГАРСКАТА
СОЦиалистическа (20th CENTURY) ТИРАНИЯ, WHICH IS BASED ON
ЧЕРВЕНАТА ЗАРАЗА, КОЯТО ПРОИЗВЕЖДА AN ABSOLUTELY  S-I-C-K  MINDSET!
THE SOVIET (ВЕРСИЯ НА ИСТОРИЯТА) IS A REALLY EVIL STUFF! ABSOLUTELY!
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА ЗА ИСТИНСКИ ЗЛ(ОВРЕДН)ИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
ДОМ(ЕЙН) НА (THE RADICALiZED = СОЦ!) И-Р-А-Ц-И-О-Н-А-Л-Н-О-Т-О=

СЪВЕТСКИ (КОМУНИСТИЧЕСКИ/СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ) ГЛОБАЛиЗЪМ:

П-Р-О-Е-К-Т(-Ъ-Т) ЗА СВЕТЛОТО (СОЦИАЛИСТИЧЕСКО!) БЪДЕЩЕ, БАСИ,
[КЪДЕТО ЖИВОТА НА ЦЯЛОТО ОБЩ(ЕСТВ)О ЩЕ БЪДЕ ВЕЧНО ПРЕКРАСЕН?!
IT’S ALL ABOUT THE MYSTIC(iSM-BASED) IDEA(L) OF ВСЕОБЩОТО ЩАСТИЕ?!]

ВСИЧКИ К-О-М-У-Н-И-С-Т-И (интер-национал-СОЦиалисти), lovely Josephine,
И В МИНАЛОТО, И ПРЕЗ 21-ви ВЕК,
винаги, навсякъде по света ПРопагандират как щели, ти да видиш, (един ден) да
завършат the absolutely НЕвъзможния СТРОЕЖ на (интер-национал-)СОЦ(иализм)А,
винаги, навсякъде по света
НАГЛО ЛЪЖАТ = ПРЕИНАЧАВАТ, ИЗКРИВЯВАТ, ИЗОПАЧАВАТ И(ЛИ НАПЪЛНО) ИЗБЯГВАТ ИСТИНАТА (= РЕАЛНОСТТА)!
В края на 20-ти век (
СССР-based интер-национал-)СОЦ(ИАЛИЗМ)А, lovely Josephine, като всяка тиранична система, РУХНА (морално, икономически и политически)!
В края на 20-ти век и
КИТАЙ(зЪма на ККП) започна с малки крачки да се отдалечава от (faith-based) ДОГМАТ(изм)А НА (интер-национал-)СОЦИАЛИЗМА (= THE LEFTiSM),
но през първото десетилетие на 21-ви век започна в тръст да потичва, а през второто десетилетие вече
ККП галопира (в капиталистически галоп by using the capitalist principles),
В
ПРОТИВОПОЛОЖНАТА ПОСОКА НА (the MARXian интер-национал-)СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА (= LEFTISH) ИДЕ(ОЛОГ)ИЯ OF Д-И-К-Т-А-Т(ура на пролетариата)!
С ВСЯКА година
КИТАЙ(зЪма на ККП) се ОТДАЛЕЧАВА все повече от автентичната СОЦ (= LEFTISH = CORRUPT) ИДЕ(ОЛОГ)ИЯ OF (THE MARXiAN) COMMUNiSM,
(no, no, no matter that ALL THE HIGH ranking
КОМпартийни членове ПУБЛИЧНО ТВЪРДЯТ, ЧЕ СА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСЛЕДНИЦИ НА THE M-L ИДЕОЛОГИЯТА)
ЗАЩОТО, lovely Josephine,
ИРАЦИОНАЛНОТО (= НЕПРАКТИЧНОТО = НЕЧИТАВОТО) НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ ДА (ПРО)СЪЩЕСТВУВА IN THE LONG-TERM! Absolutely!
Да, и
през 20-ти, и през 21-ви век, lovely Josephine,
КЪДЕТО И ПО СВЕТА ДА ВИДИШ (
any of the many versions of групиращи се) СОЦИАЛИСТИ и КОМУНИСТИ,
знай, че тяхната
ПРопаганда е винаги е ПРопаганда на ПАТОЛОГИЧНИ ЛЪЖЦИ (= CORRUPT ИЗМАМНИЦИ),
а в(ъв
всяка) ДЪРЖАВА, В КОЯТО УПРАВЛЯВА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, lovely Josephine,
там има
УЖАСНИ РЕПРЕСИИ & УБИЙСТВА НА ХОРА-ВРАГОВЕ… в името на (постигане на the Great) Каузата на интер-национал-СОЦИАЛИЗМА,
в името на НАРОДА = ДОБРОТО= ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО(СЪСТОЯНИЕ), в името на (постигане на) Светлото Комунистическо Бъдеще! Е, баси?!
ВСЕКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ, lovely Josephine,
ВИНАГИ (because
radically irrational) ЗАВЪРШВА С ТОТАЛ(ИТАР)ЕН КОЛАПС, РАЗПАД (съвсем по комунистически!) =
=
РАЗКРИВА СЕ ПРЕД ВСИЧКИ ХОРА, че (the интер-национал-СОЦ) Ц-А-Рят IS absolutely Г-О-Л! Омфг!

ТОЗ’ ABSOFUCKINLUTELY EVIL П-Р-О-Е-К-Т, КОЙТО ДОНЕСЕ НА СВЕТА
РЕВОЛЮЦИОНЕН (ПО МАРКС) ТОТАЛИТАРИЗЪМ, HARD ДИКТАТ(ура) =

= (THE ABSOFUCKINLUTELY EVILNESS OF) THE СССР-И-З-Ъ-М-А,
=
(THE REAL CYNICAL) БРУТАЛНОСТТА НА СОЦ РЕАЛИЗ-Ъ-МА,
= THE ЗЛОТВОРНАТА & ФАШИЗОИДНА BULGARIA (= 1944 -1989)!

ДА,
ТОЗ’ ABSOFREAKINLUTELY EVIL ПРОЕКТ ДОНЕСЕ, LOVELY JOS,
КОМАНДНО-БЮРОКРАТИЧНАТА COMMUNiST ПОЛИТ(-ИКОНОМ)ИКА,
КОМУНИЗАЦИЯ (& КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ) НА РАЗВИТОТО СОЦ SOCIETY,
“ВЕЛИКият” COMMUNiSM-BASED СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ:

  
“СЪВЕТСКА” СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕ(С)ПУБЛИКА (НР)БЪЛГАРИЯ,
   
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА (СССР-изъм BASED = Марксистко-Ленинска =1984) RED ИДЕ(ОЛОГИ)Я:

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ (КОМУНИСТИЧЕСКИ) Р-Е-Ж-И-М
НА “ИСТИНСКИ НАУЧНИЯ”  МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ =
[=УТОПИЧНОТО СХЕМАДЖИЙСТВО, LOVELY JOSEPHINE,
УТОПИЧНИТЕ, BUT VERY ROMANTIC(iZED) ИДЕ(ологи
OF THE ABSOFREAKINLUTELY DOGMATIC ИДЕОЛОЗИ!]
THE HARDCORE VERSION OF RED СОЦ IN (1944 – 1989) НРБ!
[Всяка държава РЪКОВОДЕНА от КомПартия е ДИКТАТура!]
  

Да искаш да върнеш (да живееш във) времената на (НРБ) СОЦА,
absofuckinlutely означава, lovely Josephine,
 
that you are an older
ИРАЦИОНАЛЕН носталгичен човек, баси,
безПОЛЕЗЕН (BG, RUSSIAN) ДЕБИЛ, ИДИОТ! Yes, absolutely!

    

To understand fascism, lovely Josephine, you must study socialism!

WELCOME TO THE DEADLY EVIL (OF THE RED!) IDEA(L)S,

  
OF
THE MARXian (1984) УТОПИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
THE MARXian EVIL ПРИНЦИП OF АТЕИСТИЧЕН STUPIDiSM,
[IN SHORT = THE PRINCIPLE (IDEAL) OF TZARiSM PHILOSOPHY!]
THE MARXian SOCIAL (ANTI-RELIGIOUS) CONSTRUCT(IViSM)!
THE MARX(IAN) CAMPF” =

MARX-BASED TZARiSM, БАСИ!]

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE,
БАСИ,
TO
THE EVIL ИДЕ(ОЛОГИ)Я OF ANY (В МИНАЛОТО & ДНЕС)

КОМУНИСТИЧЕСКА (= PURELY ФАШИЗОИДНА!) ПАРТИЯ,
[& ITS ВЕЧЕН НАРАТИВ ЗА “ПРОГНИЛИЯ/ЗАПАДАЩИЯ ЗАПАД”,
КОЙТО, ОБАЧЕ,
ВЗЕ, LOVELY JOSEPHINE,… ЧЕ ГИ НАДЖИВЯ!
ТОЗ’ ABSOLUTELY ЗЛОТВОРЕН НАРАТИВ, LOVELY JOSEPHINE,
И ДНЕС, БАСИ, ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВА - ЧРЕЗ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА
ВЧЕРАШНИТЕ ТОТАЛИТАРИСТИ, КОИТО CANNOT CHANGE, БАСИ,
АЛА И ТЕЗИ (
ЗЛОВРЕДНИ) ДИКТАТОРИ - ТОЖЕ ШЪ СЕ ПРОВАЛЯТ!]
КОЯТО IS A(N INTEGRAL) PART, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА ИРАЦИОНАЛНО(ОПАСНО)ТО =
WHICH IS BASED ON
THE PRINCIPLE OF РЕКЕТЬОРСТВОТО,

УПРАЖНЯВАНЕТО НА HARDCORE (= МАФИОТСКИ) РЕКЕТ,


УПРАЖНЯВАНЕТО НА
HARD (= ГАНГСТЕРСКА) ПРИНУДА,
(В ИМЕТО И ЗА БЛАГОТО НА СОЦ НАРОДА, ЗА ОБЩОТО БЛАГО?!)
 
И ЗАТОВА ВИНАГИ REALLY ДОНАСЯ, LOVELY JOSEPHINE,
ДИСТОПИЧЕН (!) ТОТАЛИТАРИЗЪМ, КОЕТО ОЗНАЧАВА:

(КОМ)ПАРТИЯТА = (НРБ) ДЪРЖАВАТА = THE GOD(DiSM) =
 
ТОТАЛ(ИТАР)НИЯТ КОНТРОЛ OVER THE PEOPLE IN A STATE: 
  

АТЕИСТИЧЕН ТОТАЛИТАРИЗЪМ, POLIT & ECONOMIC ДИКТАТ =
МРАКОБЕСНАТА (MARXIAN) “ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРиАТА”,
 
BASED ON THE COMMUNiST (ВЪТРЕШЕН & ВЪНШЕН) ТЕРОРиЗЪМ,
КОЙТО ВИНАГИ
ПРОПАГАНДИРА “ЗАЩИТА НА НАРОДА ОТ ВРАГЪТ”!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE  E-V-I-L  (GODiSM =TZARiSM-BASED) CONCEPT (= IDEAL) OF
THE MARXiAN (HEGELiAN-BASED) Д-И-А-Л-Е-К-Т-И-К-А ЗА (ИСМАТ) РАЗВИТИЕТО НА СВЕТА, БАСИ!

И ПРЕЗ 20-ти ВЕК, и (днес) ПРЕЗ 21-ви ВЕК, lovely Josephine,

НЯМА ПО-ГОЛЯМО (идеологическо) З-Л-О  ОТ  the D-O-G-M-Atic (доктрината of)

КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, която ТОТАЛ(ИТАР)НО (иска да) управлява & контролира a state (& the world)!
  

YES, (ANY FORM OF) MARX(-LENIN)iSM IS, LOVELY JOSEPHINE,

BASED ON
COMMUN/SOCIAL-iST BLOODY MAFIA’S ORGANIZATION =
СЪЩНОСТта НА ВСЯКА ВЕРСИЯ OF THE HARDCORE LEFTiSM!
[YES, IT IS ALL, LOVELY JOS, ABOUT ДИВАШКИ TRIBALiSM!
      
IT ALWAYS ОПИТВА TO ФИЗИЧЕСКИ DESTROY “THE ENEMY”!]

ВСЯКА ДЪРЖАВА РЪКОВОДЕНА ОТ КОМПАРТИЯ Е ДИКТАТУРА!
ANY COMMUNiST ПАРТИЯ Е BLOODY ФАШИзоидна, МАФИОТСКА =
ABSOLUTELY
ПРЕСТЪПНА (И НАГЛА) ОРГАНИЗИРАНА Г-Р-У-П-А!
ТОВА Е ВЯРНО, LOVELY JOSEPHINE, и за 20-ти, и за 21-ви ВЕК! OK?
ДА, ИДЕОЛОГИЙТЕ ФОРМАЛНО СЕ CHANGE, LOVELY JOSEPHINE,
НО СЪЩНОСТТА ИМ (IN PRINCIPLE) ОСТАВА ВИНАГИ THE SAME!
СЪЩНОСТта НА ФАШИзоидното (ТОТАЛИТАРНОТО), LOVELY JOS,

Е ДА НАПЪЛНО И ФИЗИЧЕСКИ УНИЩОЖИ “ВРАГЪТ НА НАРОДА”,
“
ВРАГЪТ НА (THE GREAT) НАЦИЯТА”, “ВРАГЪТ НА ДЪРЖАВАТА” =
KAKTO ВЪТРЕШЕНИЯ, С ПАРТИЕН БИЛЕТ, TAKA И ВЪНШЕН “ВРАГ”!
ДА, И
ПРЕДИ, И ДНЕС, ВСЯКА ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА IS TRULY EVIL,
ЗАЩОТО ВИНАГИ СЕ ОСНОВАВА НА ИРАЦИОНАЛНОТО! ABSOLUTELY!
А, ИРАЦИОНАЛНОТО Е НАЙ-ОПАСНОТО НЕЩО В СВЕТА, (FOR) EVER!


YES, DICTATOR(SHIP) = THE ABSOLUTE EVILNESS =
THE TOTALITARIANiSM = TERRORiSM = ТИРАНИЯ =
НАСИЛНИЧЕСКА (ДИКТАТОРСКА) POLIT (& ECONOMIC) ВЛАСТ!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO (A VERSION OF) GODiSM,
 
TO
THE EVIL PLATFORM OF MARX(iSM): COMMUNiSM & SOCIALiSM!
 
 
 
  
 
THE R-E-D VERSION OF (20TH CENTURY) TZARiSM IS FASCIST СПИРАЛА,

BASED ON THE EVIL МАРКСИСТКАта ИДЕОЛОГИЧЕСКА ПЛАТФОРМА:


ЛЕНИН(изъм) –in THE 20’s, СТАЛИН(изъм) -between THE 20’s and THE 50’s,

БУДАПЕЩА - 1956, ПРАГА - 1968, ПОЛША - 1981 = THE (VERY BLOODY) EVIL!
АБСОЛЮТНОТО ЗЛО, LOVELY JOS,  С-Е-Е  МНОГО, МНОГО КРЪВ & СМЪРТ!
 

[THANK YOU
1989! YOU HAVE BEEN GREAT!]
 
 

АБСОЛЮТНОТО ЗЛО, LOVELY JOS, ВИНАГИ Е АБСОЛЮТНА ДИВАЩИНА,
   

КОЯТО Е АБСОЛЮТНО ЖАДНА ЗА (ВЗЕМАНЕ НА) ТОТАЛ(ИТАР)НА ВЛАСТ!
[ВСЯКА ДЪРЖАВА РЪКОВОДЕНА от КомПартия е ДИКТАТура!
Всички КОМУНисти, по ИДЕологиЯ(та на Маркс), са АТЕИСТИ! Absolutely!
Всички КОМУНисти са МИСТИЧНО МИСЛЕЩИдействащи) ХОР(иц)А!
Но, не, не всички атеисти са комунисти, марксисти! Има (и) GOOD атеисти!
All THE GOOD атеисти са РЕАЛ(истично) МИСЛЕЩИдействащи) ХОРА!
Атеистичните (философски) материалисти are based on dogma of FAITH(ism),

а the GOOD атеистите, lovely Josephine, are based on reality & reason, РЕАЛисти!
FAITH(ism) CANNOT achieve PROSPERITY the long-term! Only REALism CAN!
ДУХовното не, не, не е ми(с)тичното, а онова, което is based on use of rationality!
ДУХовните ОСНОВИ на марксисткия тоталитаризъм are based onto mysticism,
  
а не, не, не на истински НАУЧНИЯ МЕТОД! Yes, absolutely! Get that?]

ДОМ(ЕЙН)ЪТ (=ИЗВОРЪТ) НА THE (EVIL) IRRATIONALITY: НРБ!
 

ЗЛ(ОВРЕДНДЕБИЛИ, СЪР!
АГРЕСИВНИ ПРОСТАЦИ, СЪР!
БГ  КОМУН/СОЦИАЛ-ИСТИЧЕСКАТА ABSOLUTE ПРОСТОТИЯ!
IT IS ALL
, ABSOFREKINLUTELY ALL ABOUT, LOVELY JOSEPHINE,ТОТАЛ(ИТАР)НИЯТ КОНТРОЛ (OVER THE PEOPLE) IN THE (BG) СОЦ (STATE)=
    
RUNNING A
(COMMUNiSM-BASED = RED) ТИРАНИЯ, AN EVIL (СОЦ) SLAVERY!

ВСЯКА ДЪРЖАВА РЪКОВОДЕНА ОТ КОМПАРТИЯ Е ДИКТАТУРА! ABSOLUTELY!
 

   
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ (MUST BE IN THE КОМ)ПАРТИИ
«
THE (WORD OF THE) COMMIE PARTY IS ABOVE ANYTHING;
IS
LARGER (EVEN) THAN LIFE! ABSOLUTELY! YES, BROS!»
«
СПАСИБО, MARX! СПАСИБО, (КОМ)ПАРТИЯ, ТЕБЕ! YES!»

MARXiSM, LOVELY JOSEPHINE, IS ABSOFREAKINLUTELY
ЧЕРВЕНИЯТ ФАШИЗЪМ, A VERSION OF THE MYSTICISM=
ABSOLUTELY TOTAL(ITARIAN) POLIT CENTRALIZATION!

[
ДИКТАТ(УРА), ОЛИГАРХ-PATERNALiSM, ДЕБИЛИЗЪМ =
THE EVIL MORAL CODE OF DEATH, OF DESTRUCTION!
Тоз’ етичен КОД is based on collectivistic POLIT centralization!
This is an
IRRATIONAL(ity-based) CONSTRUCT, an evil stuff:

the POLITICAL CENTRALization, radically централизирана Държава -
(което означава и тотал(итар)на ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕНТРАЛизация)
ВИНАГИ (IN THE LONGER TERM) FAILS TO REALLY ACHIEVE
ECONOMIC GROWTH (= PROFIT, PROGRESS & PROSPERITY) =
the ACHIEVED per capita economic growth over a long period of time!]
A(NY) VERSION OF
THE HARDCORE MYSTICiSM, LOVELY JOS,

ВОДИ ДО УСТАНОВЯВАНЕТО (OF POLIT) ВЛАСТТА НА THE
ABSOFUCKINLUTELY ЗЛОВРЕДНОТО – THE 1984 CONCEPT!
(YES, THE TOTALITARIAN IS ФАШИЗОИДНОТО! ABSOLUTELY!
ФАШИзоидноТО ЧУДОВИЩЕ НЕ ЦЕНИ ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ!)

Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
КОЕ in fact е the GOOD and КОЕ всъщност is the EVIL?
А как се формира (морала & ideology на) ЛИЧНОСТта, а?
You ought to
clearly UNDERSTAND, lovely Josephine, че
TO BE(
come) ИСТИНСКА (раз)ЛИЧНОСТ ОЗНАЧАВА
TO BE(come) FREE & RATIONAL(ity based in THINKING & ДЕЙСТВИЕ) ЧОВЕК!
Всеки IRRATIONAL(ity-based in thinking & действие) human е НЕпрактичен човек =
INCOHERENT (with the objective reality) MIND(set), that is brainwashed in FAITH(ism)!
ВСЯКО НЕЩО, ANY IRRATIONAL СИСТЕМА, LOVELY JOSEPHINE, WHICH IS
(ABSOLUTELY) INCOHERENT WITH THE REALITY  ВИНАГИ СЕ САМОПРОВАЛЯ!
  
YES, ANY DICTATORSHIP(’S “EMPIRE” IS TRULY) BUILT ON PILLARS OF SAND,
but it is BEST when all
the rational people/states ПОМОГНАТ & УСКОРЯТ тоз’ процес!
 
1989 – THE YEAR OF THE LA GRANDE RED СОЦ FAILURE!
THE SOVIET COMMUNiSM (DICTATORSHIP) COLLAPSED IN 1991.


Yes, that is true, lovely Josephine, absolutely TRUE! So, beware, be aware,
and do NOT, NOT, NOT EVER BE(
come any version of) МИСТИЧКА,
a COMPROMISing (EMOTIONALiSM-based) ПРАГМАТИСТ! Защо ли?
Защото the really GOOD (beautiful, brilliant) MIND(set)s, lovely Josephine,
онези които really могат да (иновират и да) донесат на света истински просперитет,

can ONLY (act)
FLOURISH(ingly) within the SYSTEM of (real) FREEdom! OK?
The truly
good (= beautiful) MIND(set)s CANNOT function (under evil pressure)
within the (
EVIL) SYSTEM OF a(ny version of) DICTATOR(ship)! Get that, ah?
So, a
PROSPEROUS SOCIETY/nation/region/world can ONLY HAPPEN, lovely Josephine,
там където има ИСТИНСКА свобода, а НЕ там където a SYSTEM of ДИКТАТ(ура) властва!
STATE-based PROTECTIONiSM1, (RE)DISTRIBUTIONiSM2 & REGULATIONiSM3, lovely Josephine,
са
НУЖНИ САМО на the TZARs (hard & soft autocracies/paternalists) за да КОНТРОЛират РАЯТА!
ALL STATiSTS ARE PROTECTIONiSTS WHO ARE NOT, NOT INTERESTED IN THE TRUTH/REALITY!
ALL STATiSTS/PROTECTIONiSTS ARE (MORALLY & INTELLECTUALLY) DISHONEST (EVIL) ХОРА!
ALL VERSIONS OF THE HARDCORE SOCIALISTS ARE ABSOFREAKINLUTELY КОФТИ (STATISTS) ХОРА,
КОИТО BECAUSE HAVING AN IRRATIONAL IDEOLOGY, (И ДНЕС ДОРИ!) SUPPORT THE ABSOLUTE EVIL!

НЕКА СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ДА ПОГОВОРИМ ЗА
THE 20TH CENTURY EVIL:
ЗА НЕСВОБОДНИТЕ (= THE EVIL) ДЪРЖАВИ,
КОИТО (ВЪЗ)ПРОИЗВЕЖДАТ EVIL CULTURE &
EVIL (МАСОВО) MENTALITY (ЗА LONG TIME) =
THE COLLECTIVE СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ=

СОЦ = НАЦИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ = ФАШИЗЪМ=
 

ТОТАЛ(ИТАР)ЕН СЕКТИЗЪМ, BASED TRULY
ON
УПОТРЕБА НА ABSOFUCKINLUTELY EVIL
BRUTAL СИЛА & THE CULT OF DEATH! БАСИ!

ЗА
ДУХЪТ НА НЕСВОБОДАТА (SLAVERY) =
НЕГРАЖДАНСКОТО (= CLOSED) SOCIETY!
[
vs the truly GOOD(ness of the real) CIVILization]

ЗА МИ(С)ТИЧНАТА ПРЕДСТАВА ЗА СВЕТА,
BASED ON
THE ABSOLUTELY MESSIANISM
ВЕДНО
WITH THE CONSPIRACY THEORIES!
ЗА
ФАШИЗОИДНОТО ОБЩЕСТВО & STATE,
WHICH ARE BASED ONTO IRRATIONALITY!


НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ (С ОТВРАЩЕНИЕ!) ЗА:


ПРЕСТЪПНИЯТ БГ ТОТАЛИТАРЕН (COMMIE) РЕЖИМ,
1944 – 1989
THE HARD CORE (RED) СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ БЛОК,
    
THE ABSOFUCKINLUTELY ГОЛЕМИЯТ (RED СОЦ) ФАЛШ,
(мимолетното съществуване на "реалния
RED СОЦиалиZъм")

КОЙТО БЕ ПОСТРОЕН НА THE IRRATIONAL(ITY-BASED)
МИ(С)ТИЧEН DREAM OF THE (UTOPIA OF) COMMUNiSM,
OF
THE (DISTOPIAN) COMMUNIST WORKER’S “PARADISE”,
[WHERE THE GREAT PARTY WORKS FOR THE GREATER GOOD &
ALL
THE SOCIALIST “NEW PEOPLE” WILL LIVE IN PROSPERITY,
BUT IN
FACT IT TURNED TO BE A BLOODY DICTATORSHIP, YES,
AN
ABSOFUCKINLUTELY РЕПРЕСИВЕН (PPL KILLING) РЕЖИМ,

ОСНОВАН НА
EVIL МОНОПОЛА НА ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ПАРТИЯ,
AND,
IN FACT, TURNED INTO AN ABSOLUTELY (TOTAL) FAILURE!
ОХ, ТОЗ’ СОЦИАЛиЗЪМ, ОХ, ТОЗ’ WORKER’S “РАЙ(СКИ” SSВЯТ)
IT IS AN ABSOFUCKINLUTELY TERRIBLE IRRATIONALITY! YES!]

«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
ЗА РЕЖИМА НА THE ABSOFUCKINLUTELY ДИКТАТ(орска) ВЛАСТ,


ЗА
БРУТАЛНО АГРЕСИВНАТА (ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА) СИСТЕМА OF THE С-О-Ц LAWLESSNESS,
WHICH IS, LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFREAKINLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НО FULL OF (ОГРОМНАТА EVILNESS OF)
POLITICAL REPRESSION1, CORRUPTION2, ДИКТАТ БЮРОКРАЩИНА3, INEFFICIENCY4 & LACK OF INNOVATION5  =

ЗА ИСТИНСКОТО (100%) СОЦИАЛИСТИЧЕСКО (“НАРОДНО, COMMON GOODNESS”) ВЛАСИЕ,

(в исторически контекст мимолетното съществуване на "реалния RED СОЦиализъм")
 
  
 

 

СОЦиализмът е absofreakinlutely (репресивен, фашизоиден, тоталитарен!) ХОМОТ, с който, lovely Josephine, най-злотворно
НЕкадърните (по робски, безмилосно и жестоко) ВПРЯГАТ (по-)КАДЪРНИТЕ - за да (могат да) ги (as parasites) изхранват:
СОЦиалистическата/Commie НОМЕНКЛАТУРА = ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ живее (по царски) на гърба на ПОРОБЕНия (от нея) народ,
защото е ОТКРАДНАЛА (& via the KGB/SS repressive system държи в bloody жестоко подчинение) ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА & ALL PEOPLE!
 
НАРОДНИЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ “ГЕРОЙ”, THE EVIL HERO!

 
ЗА ИСТИНСКОТО (100%) DEEPLY RED (LEFTISH, MARXIAN VERSION OF) СОЦИАЛИСТИЧЕСКО (“НАРОДНО, COMMON GOODNESS”) ВЛАСИЕ,
   
ЗА THE SYSTEM OF THE REALLY BLOODY RED ABSOFREAKINLUTELY ТОТАЛИТАРНАТА, LOVELY JOSEPHINE,
  
 “НАРОДНА” ДЪРЖАВА СЪС СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ЧОВЕШКО”) ЛИЦЕ=
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
 
ИСТИНСКОТО “ЧОВЕШКО” (СОЦИАЛИСТИЧЕСКО) ÒБЩЕСТВО, В
КОЕТО ВСЕКИ (
И НАЙ-ВЕЧЕ ПАРТИЯТА!) “РАБОТИ” ЗА ОБЩОТО =
ИСТИНСКИ НЕДЕМОКРАТИЧНАТА (= EVIL) ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ=
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
[Всичко което е добро за Партията е добро за хората!
Всичко
и всеки
that противоречи на Партията е real ЗЛО (за хората)!
Всяко ЗЛО е
ВРАГ,
който трябва ФИЗИЧЕСКИ да се унищожи! Absolutely!
This, lovely Josephine, is
the nature of fascist ideology!]

СОЦИАЛИЗЪМѢ, ТВЪРДЕ МНОГО (НРБ) СОЦИАЛИЗЪМѢ –
TOO MUCH “ХУМАНИ(ТАРИ)ЗЪМѢ С ЧОВЕШКО ЛИЦЕ”! Е, БАСИ!
НОРМАЛИЗИРАНЕ НА THE ABSOFREKINLUTELY EVIL ГЛУПОСТТА =
DICTATORSHIP (РЕЖИМ) В НАРОДНА РЕ(С)ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ =

СЪВЕТСКА ВЛАСТ = “НАРОДНА” ВЛАСТ = ВЛАСТ “НА ПОЛЗУ РОДУ”=


«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ! YES, YES, YES!»

[
Всичко което е добро за Партията е добро за хората!
Всичко
и всеки
that противоречи на Партията е real ЗЛО (за хората)!
Всяко ЗЛО е
ВРАГ,
който трябва ФИЗИЧЕСКИ да се унищожи! Absolutely!
This, lovely Jos, is
THE NATURE OF FASCIST IDEOLOGY!]

“НАРОДНА” (СЪВЕТСКА, КОМУНИСТИЧЕСКА) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ=

1944 – 1989 - ТОТАЛИТАРНАТА (СОЦИАЛИСТИЧЕСКА) ДЪРЖАВА,

1944 – 1989 - ТОТАЛИТАРНАТА ЗЛОТВОРНА (СОЦИАЛИСТИЧЕСКА) ДЪРЖАВА,

1944 – 1989 - ЗЛОВРЕДНАТА (СОЦИАЛИСТИЧЕСКА) ДЪРЖАВА,
 

«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ! YES, YES, YES!»
[
Всичко което е добро за Партията е добро за хората!
Всичко
и всеки
that противоречи на Партията е real ЗЛО (за хората)!
Всяко ЗЛО е
ВРАГ,
който трябва ФИЗИЧЕСКИ да се унищожи! Absolutely!
This, lovely Jos, is
the nature of the FASCIST IDEOLOGY!]

НАРОДНИЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ “ГЕРОЙ”, THE EVIL HERO!

1944 – 1989 - ЗЛО̀ВРЕДНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА,


КОЯТО И ДНЕС, OMFG, Е В ГЛАВИТЕ НА ZOMBIE-НОСТАЛГИЦИ, БАСИ!

И В МИНАЛОТО, И ДНЕС, И (ЗА)ВИНАГИ ДИКТАТ(УРАТ)А Е АБСОЛЮТНОТО ЗЛО̀!
ВСЯКА ДИКТАТУРА Е ВИНАГИ BLOODY1 & REPRESSIVE2 РЕЖИМ! ABSOLUTELY!
ТОВА Е AN ABSOFREAKINLUTELY CORRUPT (AND ЗАГОВОРНИЧЕСКИ) РЕЖИМ!
ВСЕКИ ЧОВЕК, КОЙТО СЪПОРТВА ДИКТАТура, LOVELY JOS, IS AN EVIL HUMAN,
NO MATTER IF HE DOES IT CONSCIOUSLY OR UNCONSCIOUSLY! OK? GET THAT?

КОЛОНИЗИРАНАТА ДЪРЖАВА BY THE (BOLSHEVIK) USSR IMPERIALiSM=
ОХ
, ТОЗ’ ABSOFREAKINLUTELY EVIL (INTER-NATIONAL-)СОЦИАЛиЗЪМѢ,
КОЙТО ВИНАГИ ВЪРВИ РЪКА В РЪКА С IRRATIONAL НАЦИОНАЛиЗМЪТ=
 
ДУХЪТ НА ЗЛО(ВРЕДНО)ТО, НА НЕРАЗУМНОТО, НА ДИВ(АШК)ОТО=
ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА НА THE ABSOFREAKINLUTELY ЗЛО(ТВОРНО)ТО =
ФИЛОСОФИЯТА НА НЕСВОБОДАТА, НА THE BLOODY НАСИЛИЕТО!

«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ! YES, YES, YES!»

[
“Всичко което е добро за Партията е добро за хората!
Всичко
и всеки
that противоречи на Партията е real ЗЛО (за хората)!
Всяко ЗЛО е
ВРАГ,
който трябва ФИЗИЧЕСКИ да се унищожи! Absolutely!”-
ТОВА Е ЗЛОТВОРНАТА ИДЕ(ОЛОГИ)Я НА ПАРТИЯТА!
This, lovely Jos, is
the nature of the FASCIST IDEOLOGY!]
 

Такова беше времето –
убивахме…
Кой прави времето?
Убийците…
Ура!
Да живее времето!
Ура!
Да живеят убийците!
1980 г.,
Константин Павлов
“
ИСТИНАта” (of the RED мистиците) е, lovely Josephine, че:
в НАЧАЛОто бе СЛОВОТО;
            и
СЛОВОто беше у Бога;
            и
СЛОВОто бе Бог!
           
А Господ-Бог е само един: Ком Партията!
            Oh, yes, absolutely!

I am
      
the MARXian ideology-БОГ and
      the 
КомПартията-СИН and
      
the Сошълistic Държавата-ДУХ
      i.e. (I am) the Oneness of (
collective) Authority = the (one and only) Absolute!
      

“Аз съм Бог и Син & Светият Дух - all in One(ness)!
 
 
Аз съм всичко, и навсякъдеI’m All, I’m One, I’M THE (ABSOLUTE & ONLY) AUTHORITY!
 Аз съм the Onethe Only and the only СПАСИТЕЛ(ят) – of all the (минали, настоящи и бъдещи) times!

 Следователно 
the TRUTH comes from me, the God! Oh, yes!
 И ЖИВОТЪТ comes from me; и 
СВОБОДАТА (ви); и ЩАСТИЕТО (ви)! Oh, yes, yes, yes! Absolutely!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image336.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image337.jpg
„АЗ СЪМ (ИСТИНАТА, И ПЪТЯТ, И) ЖИВОТЪТ!“ Oh, yes, yes, yes!

Тази велика ИСТИНА (of Мy great teaching)
ще ви направи really свободни - вас хората living in the Ppl’s Republic (of реалния
RED/SOVIET СОЦИАЛиЗЪМѢНРБ, СССР, КНР, ГДР, etc),
АЛА YOU CANNOT, SHOULD NOT, OUGHT TO NOT, NOT, NOT HAVE (
ИЗПОВЯДВАШ) ANY OTHER ИСТИНА;
а този велик Път (
чертан от Мен)

ще ви показва
как, как, как трябва (
по Истински, по Марксистки)
да живеете живота си - вие обикновените, народните,
СОЦиалистическите ppl, многостранно развити различности!
In a 
ДЪРЖАВА OF THE (СОЦ) PPL! НАРОДНАТА! ОБЩ(НОСТН)АТА!”

НАРОДНИЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ “ГЕРОЙ”, THE EVIL HERO!
ОХ, ТАЗ
’ ABSOLUTELY ЗЛО̀ТВОРНА МАРКСИСТКА (ВО)ИСТИНА=

ДЕМАГОГИЯТА НА (ИДЕОЛОГИЯТА НА HARD) СОЦИАЛИЗМА =
  
ДЕМАГОГИЯТА НА (ИДЕЯТА OF THE HARD) СОЦ ПОПУЛИЗЪМ =
[“В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО; И СЛОВОТО БЕШЕ У THE ONE & ONLY БОГ;
И СЛОВОТО БЕ
БОГ! А ГОСПОД-БОГ Е САМО ЕДИН: КОМ ПАРТИЯТА!”-
ТОВА Е ЗЛО̀ТВОРНИЯ (FREAKING) МИСТИЦИЗЪМ OF THE MARX(iSM)!]
THE “TRUTH” IS THAT WHICH THE (GREAT) PARTY (PROPAGANDA) SAYS =
THE RED PARTY (IS) ABOVE ALL, ABOVE EVERYTHING, ABOVE THE STATE=
(AND THE HEAD OF THE RED PARTY IS THE HEAD OF THE STATE, TOO! БАСИ!)

«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ! YES, YES, YES!»
“ВСИЧКО КОЕТО Е ДОБРО ЗА ПАРТИЯТА Е ДОБРО ЗА ХОРАТА!
ВСИЧКО
И ВСЕКИ
THAT ПРОТИВОРЕЧИ НА (line of) ПАРТИЯТА Е ЗЛО (ЗА ХОРАТА)!
ВСЯКО ЗЛО Е
ВРАГ,
КОЙТО ТРЯБВА ФИЗИЧЕСКИ ДА СЕ УНИЩОЖИ! ABSOLUTELY!
(
КОМ)ПАРТИЯТА е ПРАВА ДОРИ КОГАТО ГРЕШИ! Oh, yes, yes, yes, абсолютли!
ПАРТИЯТА Е ДЪРЖАВАТА! ДЪРЖАВАТА Е ПАРТИЯТА! К’ВОТО ПАРТИЯТА
КАЖЕ ТОВА Е
ИСТИНАТА, ТОВА Е ПРАВОТАТА, ТОВА Е РАЯТ НА ЗЕМЯТА!
ДА,
ИСТИНАТА Е САМО ЕДНА ЕДИНСТВЕНА – ДУМАТА НА (КОМ)ПАРТИЯТА!
И, КОЙТО НЕ Е ВЕРЕН И ЛОЯЛЕН НА
ПАРТИЯТА, ТОЙ Е ВРАГ – НА НАРОДА!
ВСЕКИ
ВРАГ (НА НАРОДА) ТРЯБВА ДА БЪДЕ БЕЗМИЛОСТНО ЕЛИМИНИРАН,
ТРЯБВА ДА БЪДЕ БЕЗМИЛОСТНО ФИЗИЧЕСКИ ЕЛИМИНИРАН! ABSOLUTELY”=
THIS, LOVELY JOSEPHINE, IS THE TRUE NATURE OF THE FASCIST IDEOLOGY!

МАРКСИСТ(КО-ЛЕНИНС)КАТА ИДЕ(ОЛОГИ)Я = THE GOD =
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ

ВЯРАТА В МАРKС(ИЗМА IS) ABOVE ALL (OTHER STUFFS) =

ВЛАСТТА В РЪЦЕТЕ НА ГЛУПАКА, ПРОСТАКА:
THE 100% (RED) SOCIAL(iSM-BASED) ВЛАСТ,
THE EVIL LEFTISH ВЛАСТ, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ
ДОНАСЯ ТОТАЛ(ИТАР)НА ДИСТОПИЯ!THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL DICTATORSHIP
OF A
BLOODTHIRSTY ИДЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЖИМ!
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ

“ВСИЧКО КОЕТО Е ДОБРО ЗА ПАРТИЯТА Е ДОБРО ЗА ХОРАТА!
ВСИЧКО
И ВСЕКИ
THAT ПРОТИВОРЕЧИ НА (line of) ПАРТИЯТА Е ЗЛО (ЗА ХОРАТА)!
ВСЯКО ЗЛО Е
ВРАГ,
КОЙТО ТРЯБВА ФИЗИЧЕСКИ ДА СЕ УНИЩОЖИ! ABSOLUTELY!”
THIS, LOVELY JOS, IS THE NATURE OF THE FASCIST IDEOLOGY!

ВЛАСТТА В РЪЦЕТЕ НА (ЧУДОВИЩЕН) ГЛУПАК, ПРОСТАК!

ОХ,
ТЕЗ’ ABSOLUTE ИДИОТИ! КОМУНИСТИ/ СОЦИАЛИСТИ, СЪР!
[НАРОДНИЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ “ГЕРОЙ”, THE EVIL HERO!]

THIS IS A TRULY EVIL STUFF, LOVELY JOS, ФАШИЗОИДНА СИСТЕМА!

THE ABSOFUCKINLUTELY ЗЛО̀ВРЕДЕН (ДИВАШКИ) РЕЖИМ =
THE (COMMIE) PARTY-STATE = HARDCORE STATiSM=

ПОЛИЦЕЙСКА (SURVEILLANCE) ДЪРЖАВА, BASED ON МАРКС(-ЛЕНИН)ИЗЪМ=
THE ABUSIVE (POLIT) POWER STRUCTURE (FOR REPRESSION) = THE MAFIA=
A STATE, В КОЙТО ПАРТИЯТА КОНТРОЛИРА ВСИЧКО=

THE
TOTALITARIAN RULE OF THE (COMMIE) PARTY =
THE POWER OF TZAR(iSM) ABOVE THE INDIVIDUAL!
(ВЛАСТТА USED AS A TOOL TO COERCE THE INDIVIDUAL!)ДА ПОГОВОРИМ
СЕГА ЗА THE MARXiSM-BASED BELIEVERS,
(
КОИТО КАТО ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ СА УТОПИЧНИ & ЗЛИ МИСТИЦИ)
ДА ПОГОВОРИМ
ЗА THE VERY “PINNACLE OF INTELLECT(UAL IDEA)” -
ЗА НАУЖКИМ СПРАВЕДЛИВИТЕ И ПРИВИДНО БЕЗПЛАТНИТЕ ОБЯДИ НА
ЗЛО̀ВРЕДНАТА СИСТЕМА НА THE RED (& HARD) MODEL OF СОЦ(ИАЛИЗМ)А

=
ИДЕЙНО ФАЛШИВА & ИНТЕЛЕКТУАЛНО КОРУМПИРАНА ФИЛОСОФИЯ
КОЯТО СЪПОРТВА (THE DEATH ПАРАДИГМА OF) THE DICTAT OF THE EVIL!ОХТОВА ЗЛО̀ТВОРНО (ДОГМАТИЧНО) МАРКСИСТ(КО-ЛЕНИНС)КО ВЕРОУЧЕНИЕ,
КОЕТО Е ПРИЧИНЯВАЛО (И ПРИЧИНЯВА) ТОЛКОЗ’ МНОГО BLOODY ЗЛИНИ!


ОХ, ТАЗ’ ABSOFREAKINLUTELY EVIL ФИЛОСОФИЯ OF (COMMIE) MYSTICiSM!
ОХ, ТАЗ’ ABSOFUCKINLUTELY ЗЛО̀ТВОРНА ИДЕ(ОЛОГИ)Я, LOVELY JOSEPHINE,
КОЯТО ABSOFREAKINLUTELY ВИНАГИ (СЕ ДЕБЕЛАШКИ СТРЕМИ ДА) НАКАЗВА
THE REAL INTELLECT(UAL & INTELLIGENT PEOPLE IN THE СОЦ NATION/РЕГИОН),
КАТО ГО (ГИ) ЗАМЕСТВА С ИДЕОЛОГИЧЕСКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ  ДЕБИЛИ(зЪМ)!
СОЦИАЛИСТИ, СЪР! ДИСТОПИЦИ, СЪР! ABSOFREAKINLUTELY ИДИОТИ, СЪР! YES!

[
ИДИОТИзмът, и преди (1989), и днес, и forever, lovely Josephine,
e БЕЗправова държава, в която човешкия ЖИВОТ, absolutely
НЕ, НЕ, НЕ означава много
! В такваз’ тоталитарна държава
могат добре
да виреят само ИДЕОЛОГИЧЕСКИ COWARDS,
КОИТО СТАВАТ НОМЕНКЛАТУРА НА EVIL ПАРТИЯТА! Баси!]

«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ

OH, THOSE (PSYCHO/SOCIO-PATHIC IDEOLOGICAL)
IDIOTS –
КОМУНИСТИ, СЪР! THEY ARE ALL COLLECTIVISTS!
IT'S A
SYSTEM BASED ON NEPOTiSM & CORRUPTION!

За ДОГМАтично-фанатичната ВЯРА в собствената “ПРавда”,
в собствената царска (= dictatorial) “НЕпогрешимост”, баси!


Всяка (
не)религиозна ДИКТАТура, lovely Josephine, и
всеки
диктатор/Tzar, и в миналото, и днес in the 21st century,
да
, any тирания има, lovely Josephine, една единствена ЦЕЛ:
да се задържи на власт
на всяка цена & using ANY средства!
Всеки
диктатор dictates by applying тотал(итарен)ен statism,
& is
based on зло̀творната догма на доктрината of mysticism!
Всеки диктатор управлява by using brutal coercion & force!
Всеки диктатор, lovely Josephine, is real убиец – убива хо̀ра!
Всеки
диктатор причинява много КРЪВопролитие и СМЪРТ,
а това (особено през 21-ви век), lovely Jos, e real ДИВАЩИНА!
Всеки диктатор управлява by seeing СЕБЕ СИ as truth TZAR!
Всеки диктатор, lovely Josephine, и преди, и today, е ДИВАК!
Всеки
диктатор, lovely Josephine, и преди, и today, го играе Tzar,
който има absofreakinlutely голяма свита от поддръжници, баси,
които като истински придворни (идеологически) му помагат да
държи
& ПРопагандира ВЛАСТта си с всякакви средства, срещу
лично (
absolutely IMmoral, corrupt, зло̀творно) облагодетелстване!
(Всеки Tzar, разбира се, от време на време прочиства свитата си,
 качвайки нови и сваляйки стари
придворни за да въдворява РЕД
 сред голямата си
(идеологически) обслужваща го свита! Absolutely!)
Всеки
диктатор-Tzar има философияидеология), която is based on
(някаква
зло̀творна ДОГМА of the doctrine of the) МИСТИЦИзъм!
И В МИНАЛОТО, И ДНЕС, И (ЗА)ВИНАГИ ДИКТАТ(УРАТ)А Е АБСОЛЮТНОТО ЗЛО̀!
ВСЯКА ДИКТАТУРА Е ВИНАГИ BLOODY1 & REPRESSIVE2 РЕЖИМ! ABSOLUTELY!
ТОВА Е AN ABSOFREAKINLUTELY CORRUPT (& ЗАГОВОРНИЧЕСКИ) РЕЖИМ!
ВСЕКИ ЧОВЕК, КОЙТО СЪПОРТВА ДИКТАТура, LOVELY JOS, IS AN EVIL HUMAN,
NO MATTER IF HE DOES IT CONSCIOUSLY OR UNCONSCIOUSLY! OK? GET THAT?

ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА (ДЪРЖАВА) БЪЛГАРИЯ: 1944-1989.
[НРБ IS ALL ABOUT THE HUGE FAILURE, LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE (EVIL) SOVIET-BASED COLLECTIVIST SYSTEM!]

   ВЛАСТТА В РЪЦЕТЕ НА (ЧУДОВИЩЕН) ГЛУПАК, ПРОСТАК!
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
ОХ,
ТЕЗ’ ABSOLUTE ИДИОТИ! ABSOLUTE DICTATOR(SHIP)S, СЪР!
[НАРОДНИЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ “ГЕРОЙ”, THE EVIL HERO!]

ОБЩЕСТВОТО, В КОЕТО МНОГО ОГРАНИЧЕНИ ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
КОИТО ПРОСТО
BECAUSE РЪКОПОЛОЖЕНИ ВЪВ ВЛАСТТА (ПОЛИТИКАТА)
БЯХА ИЗДИГАНИ НА НАЙ-ВИСОКИ (ДЪРЖАВНИ!) ПОСТОВЕ И ЗАТОВА
СЕ (
IRRATIONALLY) МИСЛЕХА ЗА МНОГО “МОЖЕЩИ” ХОРА, БАСИ!
BUT IN FACT THESE EVIL PEOPLE БЯХА ЗАВИСИМИ (ОТ БКП) ХОРА!
ДА,
ТОВА Е ABSOLUTELY ИРАЦИОНАЛНА (& ОПАСНА) СИСТЕМА!
 

THE (EVILNESS OF THE) TZARiSM ФИЛОСОФИЯТА =
 

ЦАРя́т/ГОСПОДарят & БОЛЯРИТЕ/СВИТАТА МУ ДЕЙСТВАТ
(UN)CONSCIOUSLY СРЕЩУ ИНТЕРЕСА НА THE INDIVIDUAL (RIGHTS), МАКАР
ЧЕ ВИНАГИ НАГЛО ЛЪЖАТ, ЧЕ РАБОТЯТ “ЗА ОБЩОТО БЛАГО НА НАРОДА”!
БЕЗ
СВОБОДА НЕ, НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЩАСТИЕ, А САМО ПСЕВДО ХЕПИНЕС!

ЗА ЗЛ(ОТВОРН)ИЯ ХАРАКТЕР НА ВСЯКА COMMIE ПАРТИЯ!
ЗА
ДЕБИЛНИЯ (EVIL) ХАРАКТЕР НА ВСЯКА СОЦ ПАРТИЯ -
И В МИНАЛОТО ПРЕДИ 1989, И ДНЕС IN THE 21ST CENTURY!
 
ЗА
THE RED (MARXiSM-LENINiSM) VERSION, LOVELY JOSEPHINE,

НА ТОТАЛ(
ИТАР)НО ЗАТВОРЕНО СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКО) ОБЩЕСТВО: НРБ!

IT IS ALL ABOUT
THE ONE PARTY (COMMUNIST) DICTATOR(SHIP)! OMFG!
IT IS ALL ABOUT THE ONE "GREAT(EST)" (COMMUNIST) ВОЖД! OMFG!
  
IT’S ALL ABOUT THE "GREATEST" (IDEOLOGICAL) GOD: КОМ ПАРТИЯТА!
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
“ВСИЧКО КОЕТО Е ДОБРО ЗА ПАРТИЯТА Е ДОБРО ЗА ХОРАТА!
ВСИЧКО
И ВСЕКИ
THAT ПРОТИВОРЕЧИ НА (line of) ПАРТИЯТА Е ЗЛО (ЗА ХОРАТА)!
ВСЯКО ЗЛО Е
ВРАГ,
КОЙТО ТРЯБВА ФИЗИЧЕСКИ ДА СЕ УНИЩОЖИ! ABSOLUTELY!”
THIS, LOVELY JOSEPHINE, IS THE TRUE NATURE OF THE FASCIST IDEOLOGY!

OF THE COLLECTIViSM-BASED (УТОПИЧНА) М-Л PLATFORM OF
ANTI-RELIGIOUS (= SECULAR) EXTREME(LY HUGE) EVILNESS=
THE ABSOFREAKINLUTELY АТЕИСТИТЕ-МАТЕРИАЛИСТИ=
УТОПИСТИ, СЪР! КОМУНИСТИ, СЪР! ДИСТОПИЦИ, СЪР!
 
ПЛАТФОРМАТА НА THE ABSOLUTELY EVIL СОЦИАЛ(иЗЪМ) &
КОМУН(ИЗЪМ) = INCOHERENT (WITH THE REALITY) SYSTEM,
КОЯТО, BECAUSE IRRATIONAL, ALWAYS FAILS ITSELF! YES!
[ЗАЩОТО ИРАЦИОНАЛНОТО = НЕПРАКТИЧНОТО = IMMORAL =
THE NOT (HIGHLY) PRODUCTIVE, THE UNPRODUCTIVE = THE EVIL!
А ТАКОВА (DUMB) НЕЩО НЕ, НЕ МОЖЕ, LOVELY JOSEPHINE,
IN THE LONG-TERM ДА СЪЩЕСТВУВА WITHIN THE REALITY,
А САМО В ГЛАВИТЕ НА ALL THE VERSIONS OF МИСТИЦИТЕ!]
ДА, ТОВА Е ABSOFREAKINLUTELY ИРАЦИОНАЛНА (& МНОГО, МНОГО ОПАСНА) СИСТЕМА!
SO, НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ ЗА OBSESSIVELY (ДОГМАТИЧНО & ФАНАТИЧНО = EVIL)
MIXING (
CONFUSING) FANTASY (BASED ON FAITHiSM) WITH THE (OBJECTIVE) REALITY!
    
THE ABSOFUCKINLUTELY (RED VERSION OF) МИСТИЦИ-МАРКСИСТИ, СЪР!
УТОПИСТИ, СЪР! КОМУНИСТИ, СЪР! ДИСТОПИЦИ, СЪР!
[ОХ, ТОЗ’ ABSOFREAKINLUTELY TRIBALiSM = PRIMITIViSM =

THE EVIL ФИЛОСОФИЯ & ИДЕОЛОГИЯ OF КОМУН/СОЦИАЛ-изъм=
OF (THE EVIL USE OF)
THE EVIL PRINCIPLE OF БРУТАЛНО НАСИЛИЕ =
OF
НЕСВОБОДА, OF UNPRODUCTIVITY, OF UNHAPPINESS/UNREALITY!]


  
ДОМЕЙНЪТ НА ЗЛО̀ТВОРНИ POLIT-IDEOLOGICAL ЗОМБИТА,

WHO PROMOTE “НАРОДНО, COMMON GOODNESS” ВЛАСТИЕ!


THE ИНТЕРНАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИСТИТЕ, БАСИ!
НАРОДНИЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ “ГЕРОЙ”, THE EVIL!
  
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
“ВСИЧКО КОЕТО Е ДОБРО ЗА ПАРТИЯТА Е ДОБРО ЗА ХОРАТА!
ВСИЧКО
И ВСЕКИ
THAT ПРОТИВОРЕЧИ НА (line of) ПАРТИЯТА Е ЗЛО (ЗА ХОРАТА)!
ВСЯКО ЗЛО Е
ВРАГ,
КОЙТО ТРЯБВА ФИЗИЧЕСКИ ДА СЕ УНИЩОЖИ! ABSOLUTELY!”
THIS, LOVELY JOS, IS
THE TRUE NATURE OF THE FASCIST IDEOLOGY!


 
THIS IS A TRULY EVIL STUFF, ФАШИЗОИДНА СИСТЕМА!
 

THE ИНТЕРНАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИСТИТЕ, БАСИ!

  


ОХ, ТОЗ’ ЗЛО̀ВРЕДЕН СОЦ(ИАЛ) GODdism, БАСИ!
ОХ,
ТЕЗ’ ЗЛИ (MARXIAN) ИДЕИ BASED ON FAITH,
А НЕ, НЕ НА (ОБЕКТИВНИ НАУЧНИ) ПРИНЦИПИ!THE
MARXIAN ETHICS (POLITICS & ECONOMICS)
IS THE PATH TO ТИРАНИЯ! YES, ABSOLUTELY!
THE MARXIAN ETHICS IS REALLY ОБРАТНОТО
НА (
INDIVIDUAL) СВОБОДАТА! YES, ABSOLUTELY!
IT IS ALL, ALL, ALL, ALWAYS, LOVELY JOSEPHINE,

RUNNING ON FEAR, FORCE & TERRORiSM = UNhumanity, DEhumanization!
 
СОЦИАЛИСТИ, СЪР! ИДИОТИ, СЪР! ДИСТОПИЦИ, СЪР!

ВЛАСТТА В РЪЦЕТЕ НА (ЧУДОВИЩЕН) ГЛУПАК, ПРОСТАК!
ОХ,
ТЕЗ’ ABSOLUTE ИДИОТИ! КОМУНИСТИ/ СОЦИАЛИСТИ, СЪР!
   
THIS IS A TRULY EVIL STUFF, LOVELY JOS, ФАШИЗОИДНА СИСТЕМА!


Мистичните (мокри) dreams за Светлото Ком бъдеще
of
the (селтакис Вождът на) НРБ = СОЦ(иална) утопия!
 
НРБ (HAPPY СОЦ) РОБСТВОТО/CULTure: 1944-1989

«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ

“ВСИЧКО КОЕТО Е ДОБРО ЗА ПАРТИЯТА Е ДОБРО ЗА ХОРАТА!
ВСИЧКО
И ВСЕКИ
THAT ПРОТИВОРЕЧИ НА (line of) ПАРТИЯТА Е ЗЛО (ЗА ХОРАТА)!
ВСЯКО ЗЛО Е
ВРАГ,
КОЙТО ТРЯБВА ФИЗИЧЕСКИ ДА СЕ УНИЩОЖИ! ABSOLUTELY!”
THIS, LOVELY JOSEPHINE, IS
THE NATURE OF FASCIST IDEOLOGY!

«ВСЯ
, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
 
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
“ВСИЧКО КОЕТО Е ДОБРО ЗА ПАРТИЯТА Е ДОБРО ЗА ХОРАТА!
ВСИЧКО
И ВСЕКИ
THAT ПРОТИВОРЕЧИ НА (line of) ПАРТИЯТА Е ЗЛО (ЗА ХОРАТА)!
ВСЯКО ЗЛО Е
ВРАГ,
КОЙТО ТРЯБВА ФИЗИЧЕСКИ ДА СЕ УНИЩОЖИ! ABSOLUTELY!”
THIS, LOVELY JOS, IS THE TRUE NATURE OF THE FASCIST IDEOLOGY!

«ВСЯ
, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ

Да поговорим за (the red СОЦ) ВРЕМЕНАта, lovely Josephine,
  (по които some носталгици-хора и днес дори си падат, баси!)

когато
СВОБОДАТА absofuckinlutely (на 100%) ЛИПСВАШЕ, баси,
 
когато беше ABSOLUTELY ЗАБРАНЕНО (because of налаганото by the БКП-GOD absolute СОЦ идеологическо РОБСТВО):
 - да1 харесваш, предпочиташ (и промотираш) Западна философия (ценностна система) & идеология (инак – в затвора, лагера!),
 -
да2 НЕ харесваш, предпочиташ (и промотираш) марксистк(о-ленинск)ата философия (ценностна система) & иде(ологи)я,
 - да3 напускаш (in any way) ГРАНИЦИТЕ на the (СОЦ) НРБ-то (инак – застрелваха те като пушечно месо!), баси,
    за да отидеш на екскурзия, почивка, да учиш, да работиш, да живееш за Запад (или където и да е другаде!), баси,
 - да4 СЛУШАШ (танцуваш или да си купуваш) ЗАПАДНА (especially the ROCK’n’roll) МУЗИКА, баси,
    (по радио и по телевизията нямаше Западна музика, а само българска, СССР-ска и нЕква друга СОЦ!)
 - да5 носят, (по-)младите жен(ск)и, или пък, omfg, да (дръзнат да) танцуват с къси (минижуп) поли, etc.!
Ох, тоз
’ СССР-изъм, SOVIETism! It’s ABSOLUTELY EVIL!

Ох
, тоз’ ЗЛО̀вреден (марксистко-ленински) СОЦиализъм, КОМУНизъм!
Ох,
тоз’ “велик” СОЦ реализъм, демократичен ЦЕНТРАЛизъм! It’s EVIL!
Тоз’ СОЦИАЛиЗЪМѢ, тоз’ БОЛШЕВизъм донесе през 20-ти век много КРЪВ,
много BLOODY мъки, bloody страдания – на МИЛИОНИ ХОРА ПО СВЕТА!

МАРКСИСТ(ко-ленинс)КАTA (faith-based communist) ДОГМАтична ПЛАТФОРМА
-ФИЛОСОФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯ-, lovely Josephine,
is (based onto) an absofreakinlutely зл(отворн)а митология, МИСТИЦИЗЪМ, UNreality!

Ох, тоз УТОПИЧЕН ПРОЕКТ –
of COMMUNism & СОЦиализъм!
Ох, това
absofuckinlutely
МИ(С)ТИЧНО МЕРИЛО НА THE EVIL СОЦиал МИСТИЦИзма:

МИ(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА МАРКСизма, баси,
МИ(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА КОМУНИЗМА &
THE
(YESTERDAY’S & TODAY’S) СОЦиализмА=
ЕДНА ОТ НАЙ-
ЗЛО̀ВРЕДНИТЕ ИДЕ(ОЛОГИ,
THAT IS BASED ON (A
VERSION OF) FAITHism=
THE IDEOLOGY OF RESENTMENT = HATE +iSM!

ОХ, ТЕЗ’ ABSOFREAKINLUTELY (ЧЕРВЕНИ) МИСТИЦИ = BLOODY ДИСТОПИЦИ, СЪР!

OХ, ТАЗ’ ABSOFREAKINLUTELY ЗЛО̀ТВОРНА RUSSIAN ИМПЕРСКА ПАРАДИГМА!

Всеки човек, lovely Josephine,
и преди
1989, и след тази готина година,
който СЪПОРТВА таз’ ЗЛО̀вредна (имперска) ИДЕ(ОЛОГИ)Я,


yes,
ВСЕКИ (adult) човек, lovely Josephine,
no
, no, no matter his:
раса
, етнос, пол, възраст, career, интелигентност, националност, социален статус,
no, no, no matter if
тоз’ човек understands it or not,
КОЙТО
in any way -directly or indirectly, consciously or unconsciously-
 
ПОДКРЕПЯ ЗЛО̀творна СИСТЕМА, - от (ancient) миналото или in today’s times,
ПОДКРЕПЯ
диктаторска ДЪРЖАВА - от (ancient) миналото или in today’s times,
Е (и той самия също) ЗЛО̀ВРЕДЕН човек! Yes, absolutely! That is EVIL(ness)!

ЗЛО̀ТО ЧЕРПИ СИЛИТЕ (И ВЛАСТТА) СИ ОТ ВСЯКА(ква) ПОДКРЕПА!
So,
YOU should NEVER, NEVER EVER, lovely Josephine,
(
morally & идейно) SUPPORT AN EVIL (IMmoral1, political2, economic3 & cultural4) SYSTEM
&
its absofreakinlutely ЗЛО̀творен (идеологически и политически) NARRATIVE! Absolutely!
ОХ, ТОЗ
’ ЗЛО̀ВРЕДЕН СОЦ(ИАЛ) GODdism, БАСИ!
ОХ, ТЕЗ
’ ЗЛИ (MARXIAN) ИДЕИ BASED JUST ON FAITH,
А НЕ, НЕ НА (ОБЕКТИВНИ НАУЧНИ) ПРИНЦИПИ!


THE MARXIAN
ETHICS (POLITICS & ECONOMICS) IS THE PATH TO ТИРАНИЯ!
THE MARXIAN ETHICS IS ТОЧНО ОБРАТНОТО НА (INDIVIDUAL) СВОБОДАТА!

 

 
 
 

THE RED (VERSION OF) МИСТИЦИЗЪМ, LOVELY JOS,

«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
IS
THE STUPIDiSM OF MARX(LENIN)iSM’S СОЦИАЛиЗЪМѢ =
THE PEOPLE WHO ARE
NOT IN TOUCH WITH THE REALITY!
ЗА “СВЕТАЯ СВЕТИХ” НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ,
BASED ON ФИЛОСОФИЯТА НА МАРКСИЗЪМ- ЛЕНИНИЗЪМ!
  
ЗА
(THE EVIL) ПРЕВРАТЪТ НА БГ (М-Л) КОМУНИСТИТЕ/СОЦИАЛИСТИТЕ/СССР-ИСТИТЕ - ПРЕЗ 1944 В БГ!

OF THE ABSOFREAKINLUTELY HUGE STUPIDiSM OF THE BIGGEST (НРБ, СОЦ) ГЛУПАЦИТЕ-ТЕРОРИСТИ!
    
ВЛАСТТА В РЪЦЕТЕ НА (ЧУДОВИЩНИ) ГЛУПАЦИ! ОХ, ТЕЗ’ ABSOLUTE ПРОСТАЦИ! КОМУНИСТИ, СЪР!
  
ЗА ИСТОРИЯТА НА (
КАТАСТРОФАТА OF THE TRULY EVIL) COMMUNiSM/СОЦИАЛиЗЪМѢ В НРБ: 1944-1989!
THIS IS A TRULY EVIL STUFF, ФАШИЗОИДНА СИСТЕМА!


«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
“ВСИЧКО КОЕТО Е ДОБРО ЗА ПАРТИЯТА Е ДОБРО ЗА ХОРАТА!
ВСИЧКО
И ВСЕКИ
THAT ПРОТИВОРЕЧИ НА (line of) ПАРТИЯТА Е ЗЛО (ЗА ХОРАТА)!
ВСЯКО ЗЛО Е
ВРАГ,
КОЙТО ТРЯБВА ФИЗИЧЕСКИ ДА СЕ УНИЩОЖИ! ABSOLUTELY!”
THIS, LOVELY JOS, IS THE NATURE OF THE FASCIST IDEOLOGY!


05 септември 1944:
СССР-изма обявява ВОЙНА на България! И нахлува в България.
1944-1947: Окупираната територия на България от
the EVIL (red army of ) СССР-изма.
1948-
1989: Народна ре(с)публика България – феодализирана територия by the СССР (communist) тоталитаризма.
10-ти ноември 1989: тотал(итар)ното FAILURE на (НРБ) СОЦиализма = НАЧАЛО на BG пътя към демокрацията.

 

Щастлив (съм), много щастлив живот имам, lovely Josephine,

защото НРБ “хепи“ (RED version of) СОЦА, за мое голямо ЩАСТИЕ,

 
се really спомина през великата 1989: ФАЛИТЪТ НА THE EAST(ERN) БЛОКА=
ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКИЯ КОЛАПС НА (THE RED VERSION OF) СОЦA!
 
 

И В МИНАЛОТО, И ДНЕС, И (ЗА)ВИНАГИ ДИКТАТ(УРАТ)А Е АБСОЛЮТНОТО ЗЛО̀!
ВСЯКА ДИКТАТУРА Е ВИНАГИ BLOODY1 & REPRESSIVE2 РЕЖИМ! ABSOLUTELY!
ТОВА Е AN ABSOFREAKINLUTELY CORRUPT (& ЗАГОВОРНИЧЕСКИ) РЕЖИМ!
ВСЕКИ ЧОВЕК, КОЙТО СЪПОРТВА ДИКТАТура, LOVELY JOS, IS AN EVIL HUMAN,
NO MATTER IF HE DOES IT CONSCIOUSLY OR UNCONSCIOUSLY! OK? GET THAT?]

(show NO links)


 

IDEOLOGY OF КОМУНИЗЪМ.
[BASED ON MARX(LENIN)iSM!]
ДЪРЖАВЕН СОЦИАЛИЗЪМѢ.
[УПРАВЛЯВАН, LOVELY JOS,
ОТ
THE БКП ОЛИГАРХИЯТА!]
ДЪРЖАВЕН “КАПИТАЛИЗЪМ”.
[УПРАВЛЯВАН, LOVELY JOS,
ОТ
THE БКП ОЛИГАРХИЯТА!]
THE WORLD OF ТЕРОР(ИЗЪМ)!
[УПРАВЛЯВАН, LOVELY JOS,
ОТ
СССР-изъм ОЛИГАРХИЯТА!]


ЗА
THE 100% БОЛШЕВИШКИЯ “РАЙ”!
ЗА THE 100% (RED) НЕСВОБОДА, СССР-изъм!

OF THE
100% (ABSOLUTE) ЗЛО̀(ТО), ДИКТАТ(УРА)!

THIS IS A TRULY EVIL STUFF, LOVELY JOS, ФАШИЗОИДНА СИСТЕМА=
THE 100% EVIL (HARDCORE) STATiSM, FASCIST ТОТАЛИТАРИЗЪМ =
ТИРАНИЧНА ВЛАСТ НА ВСЯКАКВА ЦЕНА И С ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА!
OF THE
100% SOCIAL(IST = COERCIVE) WELFARiSM = HARDEST СОЦ!
THE ABSOLUTELY EVIL ИДЕОЛОГИЯ ОСНОВАНА, LOVELY JOSEPHINE,

НА ТЕРОРИСТИЧНИЯ (TOTALITARIAN) ПРИНЦИП
ЗА
УПОТРЕБА НА БРУТАЛНА (ФИЗИЧЕСКА) СИЛА,
ЧРЕЗ КОЙТО ДА СТАНЕ TRULY (СИЛОВО) ВЪЗМОЖНО
ЕДНО ОБЩЕСТВО, В ЕДНА ДЪРЖАВА, LOVELY JOS,
TO BE ИЗОЛИРАНО (BY AN IDEOLOGY) ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ,
TO BE ФИЗИЧЕСКИ ИЗОЛИРАНО (ДЪРЖАНО ЗАТВОРЕНО),

КАТО Е ПРЕВЪРНАТО В РОБСКО НАСЕЛЕНИЕ, КОЕТО
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ & ОДОБРЕНИЕ НА ЕДНА “ВЕЛИКА”
ПАРТИЯ НЕ МОЖЕ ДА МИСЛИ И(ЛИ) ПРАВИ НИЩО?!
 
СОЦИАЛИЗЪМѢ, ТВЪРДЕ МНОГО REAL СОЦИАЛИЗЪМѢ –

TOO MUCH
“ХУМАНИ(ТАРИ)ЗЪМѢ” С ЧОВЕШКО ЛИЦЕ! БАСИ!

ОХ, ТОЗ’ СССР-ИЗЪМ, SOVIETiSM! IT IS ABSOLUTELY EVIL!

Ох
, тоз’ ЗЛО̀вреден (марксистко-ленински) СОЦиализъм, КОМУНизъм!
Ох,
тоз’ “велик” СОЦ реализъм, демократичен ЦЕНТРАЛизъм! It’s EVIL!
Тоз’ СОЦиализъмѣ, тоз’ БОЛШЕВизъмѣ донесе през 20-ти век много КРЪВ,
много bloody мъки, bloody страдания – на МИЛИОНИ ХОРА по света!
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
“ВСИЧКО КОЕТО Е ДОБРО ЗА ПАРТИЯТА Е ДОБРО ЗА ХОРАТА!
ВСИЧКО
И ВСЕКИ
THAT ПРОТИВОРЕЧИ НА (line of) ПАРТИЯТА Е ЗЛО (ЗА ХОРАТА)!
ВСЯКО ЗЛО Е
ВРАГ,
КОЙТО ТРЯБВА ФИЗИЧЕСКИ ДА СЕ УНИЩОЖИ! ABSOLUTELY!”
THIS, LOVELY JOSEPHINE, IS THE TRUE NATURE OF THE EVIL FASCIST IDEOLOGY!
[
ОХ, ТОЗ’ ЗЛОВРЕДЕН -FASCIST- ИДЕАЛ OF THE GREAT СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ “ГЕРОЙ”!]

OХ, ТАЗ’ ABSOFREAKINLUTELY ЗЛО̀ВРЕДНА RUSSIAN ИМПЕРСКА ПАРАДИГМА!

THIS IS A TRULY EVIL STUFF, LOVELY JOSEPHINE, ФАШИЗОИДНА СИСТЕМА!

“If you must break the Law, do it to seize power:
  in all other cases observe it.” — Julius Caesar
 
 
 “Сега ще ти кажа отговора на моя въпрос. Той е следният.
 Партията (Спасибо, КомПартия, тебе!) се стреми към властта единствено за собствена изгода.
 Нас НЕ ни интересува добруването на другите,
 интересува ни единствено властта, върховната власт.
 Скоро ще разбереш какво означава истинската власт.
 Различаваме се от всички останали олигархии от миналото по това, че знаем какво вършим.
 Всички останали, дори тези, които ни приличат, са били страхливци и лицемери.
 По своите методи до нас се доближават немските нацисти и руските комунисти (i.e the hardcore SOCialists),
 но те така и не събраха кураж да признаят собствените си подбуди. Преструваха се, а вероятно дори си вярваха,
 че са взели властта не по собствено желание и само за определен период от време
 
и ако не днес, то утре ЩЕ настъпи РАЯТ,
 където човешките същества ще бъдат свободни и РАВНИ. (ала само някои да са по-равни от други)
 Ние сме други.
 Много добре знаем, че НИКОЙ не взема властта с намерение да я отстъпи.
 
Властта НЕ е средство, тя е ЦЕЛ.
 
ДИКТАТУРАТА НЕ се установява, за да се защити революцията,
 
революцията се прави, за да се установи ДИКТАТУРАТА.
 Целта на гоненията са самите гонения.
 Целта на изтезанията са самите изтезания.
 
ЦЕЛТА НА ВЛАСТТА Е САМАТА ВЛАСТ.
[при това взимане/запазване на властта на ВСЯКА цена,
  чрез
използване на ВСЯКАКВИ средства! Absolutely!
            Do remember
Будапеща’56 & Чехословакия’68!
            Do remember
Tiananmen square 1989, China!
            Спасибо, КомПартия, тебе?!]

 
Сега започваш ли да ме РАЗБИРАШ?” -
 О`Брайън към Уинстън, “1984” на Джордж Оруел.
   

НАРОДНИЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ “ГЕРОЙ” = THE TRULY EVIL!

СПАСИБО, ПАРТИЯ, ТЕБЕ; СПАСИБО, ПАРТИЯ, ТЕБЕ; СПАСИБО, ПАРТИЯ, ТЕБЕ; СПАСИБО, ПАРТИЯ, ТЕБЕ!
ТОТАЛ(ИТАР)НИЯТ КОНТРОЛ OVER THE PEOPLE IN A STATE:  
АТЕИСТИЧЕН ТОТАЛИТАРИЗЪМ, POLIT & ECONOMIC ДИКТАТ = МРАКОБЕСНАТА (MARXIAN) “ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРиАТА”!
СПАСИБО, ПАРТИЯ, ТЕБЕ; СПАСИБО, ПАРТИЯ, ТЕБЕ; СПАСИБО, ПАРТИЯ, ТЕБЕ; СПАСИБО, ПАРТИЯ, ТЕБЕ!

Спасибо, партия, тебе
За все, что сделала и делаешь,
За нашу нынешнюю ненависть
Спасибо, партия, тебе!

Спасибо, партия, тебе
За все, что предано и продано,
За опозоренную Родину
Спасибо, партия, тебе!

Спасибо, партия, тебе
За рабский полдень двоедушия,
За ложь, измену и удушие
Спасибо, партия, тебе!

Спасибо, партия, тебе
За все доносы и доносчиков,
За факелы на пражской площади
Спасибо, партия, тебе!

За рай заводов и квартир,
На преступлениях построенных,
В застенках старых и сегодняшних
Изломанный и черный мир...

Спасибо, партия, тебе
За ночи, полные отчаянья,
За наше подлое молчание
Спасибо, партия, тебе!

Спасибо, партия, тебе
За наше горькое неверие
В обломки истины потерянной
В грядущей предрассветной мгле...

Спасибо, партия, тебе
За тяжесть обретенной истины
И за боев грядущих выстрелы
Спасибо, партия, тебе!

1969 г.
Валерия Новодворская

Такова беше времето –
убивахме…
Кой прави времето?
Убийците…
Ура!
Да живее времето!
Ура!
Да живеят убийците!
1980 г.,
Константин Павлов

И В МИНАЛОТО, И ДНЕС, И (ЗА)ВИНАГИ ДИКТАТ(УРАТ)А Е АБСОЛЮТНОТО ЗЛО̀!
ВСЯКА ДИКТАТУРА Е ВИНАГИ BLOODY1 & REPRESSIVE2 РЕЖИМ! ABSOLUTELY!
ТОВА Е AN ABSOFREAKINLUTELY CORRUPT (& ЗАГОВОРНИЧЕСКИ) РЕЖИМ!
ВСЕКИ ЧОВЕК, КОЙТО СЪПОРТВА ДИКТАТура, LOVELY JOS, IS AN EVIL HUMAN,
NO MATTER IF HE DOES IT CONSCIOUSLY OR UNCONSCIOUSLY! OK? GET THAT?


И ДА,
ПАРТИЯТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕМЪДЪР ВОЖД,
{НАРОДНИЯТ BIG СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ “ГЕРОЙ”, THE EVIL!}
WHO
(ОБИЧАЙНО) Я УПРАВЛЯВА…ДОКАТО Е ЖИВ, БАСИ,
ИЛИ ДОКАТО БЪДЕ СВАЛЕН ЧРЕЗ (
ВЪТРЕШЕН) ПРЕВРАТ!
THIS IS A TRULY EVIL STUFF, ФАШИЗОИДНА СИСТЕМА!

ЗА НАЙ-ГОЛЕМИЯ (СВЕТОВЕН) КОМУНИСТИЧЕСКИ/ФАШИЗОИДЕН/БОЛШЕВИШКИ,
Т.Е.
ИСТИНСКИ HARDCORE (ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-)СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ, LOVELY JOSEPHINE,
(ДОКТРИНАЛЕН) МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИ (ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ЗЛО̀ВРЕДЕН (FOR THE PPL) ЕКСПЕРИМЕНТ
КОЙТО
РАЙ”) ABSOFUCKINLUTELY (BROUGHT DISASTER/DESTRUCTION TO THE PPL &) FAILED IN 1989-1991!
ИМЕННО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОЗ’ ABSOLUTELY ДИКТАТОРСКИ (“РАЙСКИ” СОЦ) РЕЖИМ БГ ХОРАТА, LOVELY JOSEPHINE,
ПОЛУЧИХА КАТО НАСЛЕДСТВО ЕДНА ABSOFUCKINLUTELY ТЕЖКА (& ДЪЛБОКА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА) РАЗРУХА:
BASED ONTO THE TRULY EVIL PRINCIPLE “
СЛЕД МЕН (МОЖЕ И ДА ИМА, ДА ДОЙДЕЕЕ ГОЛЯЯЯМ) - ПОТОП”, БАСИ, А?!
ОХ, ТАЗ‘
ABSOFUCKINLUTELY БРУТАЛНО ЗЛО̀ВРЕДНА БОЛШЕВИШКА (КОМУНИСТИЧЕСКА) РУСИЯ (СССР-изъм, IDEOLOGY OF M & L)!
 
СССР = СЪЮЗ НА СЪВЕТСКИТЕ СУВЕРЕННИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕ(С)ПУБЛИКИ, БАСИ!
НРБ = НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗАДУНАЙСКАТА ГУБЕРНИЯ НА THE СССР-БОГА!

ОХ, ТОЗ’ СССР-ИЗЪМ, SOVIETiSM! IT IS ABSOLUTELY EVIL!

Ох
, тоз’ ЗЛО̀вреден (марксистко-ленински) СОЦиализъм, КОМУНизъм!
Ох,
тоз’ “велик” СОЦ реализъм, демократичен ЦЕНТРАЛизъм! It’s EVIL!
Тоз’ СОЦиализъмѣ, тоз’ БОЛШЕВизъм донесе през 20-ти век много КРЪВ,
много bloody мъки, bloody страдания – на МИЛИОНИ ХОРА по света!
This is a TRULY EVIL stuff, lovely Josephine, ФАШИЗОИДНА система!
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ
“ВСИЧКО КОЕТО Е ДОБРО ЗА ПАРТИЯТА Е ДОБРО ЗА ХОРАТА!
ВСИЧКО
И ВСЕКИ
THAT ПРОТИВОРЕЧИ НА (line of) ПАРТИЯТА Е ЗЛО (ЗА ХОРАТА)!
ВСЯКО ЗЛО Е
ВРАГ,
КОЙТО ТРЯБВА ФИЗИЧЕСКИ ДА СЕ УНИЩОЖИ! ABSOLUTELY!”
THIS, LOVELY JOSEPHINE, IS THE TRUE NATURE OF THE EVIL FASCIST IDEOLOGY!

OХ, ТАЗ’ ABSOFREAKINLUTELY ЗЛО̀ВРЕДНА RUSSIAN ИМПЕРСКА ПАРАДИГМА!


ЗА THE НРБ (REAL СОЦ) ДИКТАТ(УРАТ)А!
OF THE “FREE” & THE “HAPPY” БГ СОЦ ХОРАТА,
НОВИЯТ” (ВИД OF) СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКИ) ЧОВЕК]
ВИНАГИ (ВСЕ)ИЗВЕСТНИ С ГОЛЕМИТЕ СИ, БАСИ,
(ДЕ ФАКТО
EVIL) КОЛЕКТИВ(ИЗИРА)НИ/СОЦ “ПРАВА”
AND
“ВЕЛИКИ/ПРАКТИЧНИ” COLLECTIVE SOLUTIONS,
КОИТО ВОДЯТ ХОРАТА (И ДЪРЖАВАТА), LOVELY JOS,
ДО АБСОЛЮТЕН (ТОТАЛЕН) МОРАЛЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ
И
ПОЛИТИЧЕСКИ КРАХ! OH, THAT СОЦ TOTAL FAILURE!
О‘ТУЙ ФАНТАСМАГОРИЧНО ОБЕЩАНИЕ ЗА “HAPPY” СОЦ!«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ КОМПАРТИИ


ЗА НРБ “НАРОДОВЛАСТИЕТО“ И КОМ ВЛАСТНИЦИТЕ, БАСИ:
“ВСИЧКО(ТО СОБСТВЕНОСТ) ПРИНАДЛЕЖИ НА НАРОДА/PPL!”
ЗА
(THE IDEA OF) “НАРОДНИТЕ” РАБОТНИЦИ, СЕЛЯН(К)И И
“НАРОДНАТА” (ЛЪЖОВНА, REAL СОЦ) КУЛТУРА/Е(СТЕ)ТИКА=
THE ABSOFREAKINLUTELY (EVIL COLLECTIVISTIC) CULTURE!

OH, THAT EVIL 100% (COERCION-BASED) COLLECTIViSM!
IT’S
THE HEART/ДНК-то OF HARDCORE ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
IT IS THE (EVIL) 100% REGULATIVE, LOVELY JOSEPHINE,
AND “BENEVOLENT” CONTROLLER: THE GREAT
STATE-GOD,
AS WELL AS “
ВЕЛИКАТА” ЧЕРВЕНА ПАРТИЯ: БКП (