За наркоманията (of the red) социализъм!
 
No, lovely Josephine, unicorns don’t exist!
Освен в главите на мистиците (,because dumb)!

God of the (red) collective (“consciousness”)!
The red мит(ология) of communism, égalité!
Инфантилизмът на bloody М-Л идеологията!
Фантасмагоричното (code of) мислене &
[its evoked] emotionalism i.e. UN
reasoning!
За гранде обещанията of соц мистиците:
за светли бъднини, ти да видиш, значи,
на всички (трудови) хора по света!


Болшевишката идея
of (hard) collectivism!
The culture of death
;
of
(100%) absolute соц диктат;
of свят без real предприемачи!
Of тоталитарният социализъм!
SSоциалистическият регистър

Идеологическият (
& economic)
стандарт
of НЕкомпетентност!
Стандартът за безотговорност -
of the (100%) corrupt Corporatism.
The irrational moral Стандарт of соца,
of the (новия) соц човек – of РСО-то;
and (един бъдещ ден и) of комунизма!
Това е standard of провала, lovely Jos,
of
Държавата като главният фактор,
of
фалшивия живот, of НЕсвободата
i.e. of соци(де)ологията collectivism-
the absolutely
poisonous идеологията!

The class-based left идеолози!
За the radical социалистите!
Of the
evil (M-L) болшевиките!
Мар(к)сианците!
Violent зомбита!
Of the red zombies - червенотиквеничковци!
 

За агонията (inter-национал-)socialism!
 
За комунистическата (type of) Държава!
За
the communist (type of) управление:
една история за total (
State) regulations,
една история за total(itarian) failure i.e.
за абсолютно polit-economic INefficiency,
шуробаджо corruption
of state ownership &
bureaucratic mismanagement/некадърност!
Of the very, very Big (Daddy) Government!

Of the subjectivist представи, идеологии!
[Subjectivism учи, че there are no objective (moral) truths!]
   

Of the red (социалистическа, НРБ) тирания!
Of
the red тотал(итаристич)ната кleptocracy!
Of the гранде сошъл(истически) „реализъм“!
Of the
absolutely гранде научен комунизъм!

За
absofreakinlutely evil (view of the) world of
марксистко-ленинската (
класова) negativity,
която е
full of resentment, омраза & насилие,
и която
produces милиони мъртви на Земята!
Of великото РСО! Of Светлото Commi бъдеще!
Of (ideological) (moral) supervillains [monsters]:
нарцистичен (
political & economic) вампиризъм!
Вампирите
, lovely Josephine, са обявили война!
Физическ
a1, икономическа2 & psychological3 war,
водена срещу the real (мислещ & able) individual,
срещу природата (и волята) на човека,
срещу
(естествените закони на) реалността,
срещу красотата на живота
of the individual!
“There’s no need an individual to think независимо!
За мисленето си има една
e(ga)lite group!
Това е the God’s group, разбира се, т.е.
the
мъдрата (ЦК на) КомПартията-God!
The individual must be подчинен to the God!
You, bloody well do, what I (
God) tell you to!”
 

All in the name of Народа, за „Общото благо“!
All in the name of
“сошъл fairness”,
за доброто на
all the хората,
за
Общ(ествен)ия интерес!
The Great Power of the Great State!
Of the paternalistic State (& Вожд)!
The “American dream” of социалиста:
Силната ръка на Държавата [& in the economy]!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!”
 

Of the absofreakinlutely (hardcore) патерналистите!
Moral,
политически и икономически патернализъм!
Политически
ят мачизъмof a (hardcore) диктатор!
The Machismo of (the Machine of) (hardcore) Statism.
Овластените глупаци (, who се изживяват като мачовци);
of the really destructive power of all irrational humans.
Of (Party’s; Gov) totalitarianism, hardcore interventionism.
Of
absolutely неизличимата left болест – of irrationality!
Of the red (left)
dumbness - оf патернализъм.
  
Of
социалистическия (хард, M-L, red) égalité!
[that хейти private property и free икономика]

 


Of the absofreakinlutely reality of the 1984;
of the
brutally insane цензуравъв всичко!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!”
 
Of the great комунистическа (М-Л) диктатура -
диктатурата на БКП (за) “пролетариата, баси!
 
Of the non-objective
(irrational) философии!
Any égalité construct, lovely Josephine,
is always absofreakinlutely (
тотално crazily)
incoherent with the (objective) reality & life!
Any égalitarian construct, lovely Jos,
desires (и се стреми) to achieve its goals
by тотал(итаристич)ният method of coercion!
It’s all about the (primitive)
brutal tribalism,
that’s really антиhuman, и следователно evil!
That’s the (evil) moral кодекс of вампиризъм;
леталният морален кодекс на тоталитаризма:
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!”


*
 It’s all about the (production of) red zombies!
The InterNatSocs! The Reds! The (M-L) left!
(Интер)Национал(Социал)измът!
It’s the inter-national-socialists, lovely Jos,
who хейт (their brothers) национал-socialists
(in the form of
фашизъм & нацизъм), баси,
и които си тъпо (delusionally) (с)мислят,
че са много мъдри за да решават, баси,
да практично (успешно!) решават, баси,
да (раз)решават колектив(истич)но, баси,
all the (very many & important) problems –
of (the ppl of) a nation,
регион и(ли) света!
The Far Left, най-левите от леви(чари)те:
the (М-Л) класовите мистици.Силоваци.
THE HARDLINERS.
THE (
COIN OF) HARDCORE ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
За хейт словата & acts, lovely Josephine,
that show
the evilness of the M-L morality!
За the (М-Л) революционери-идеолози,
които
love using грубата сила - в името
„да спасят света“ от страшни беди
, баси!
[
и днес дори, too!]
За управлението based onto force & fear!
За брутално физически
coercing хората
за their (ideological) убежденията им!
[и днес дори, too!]
За насаждането на класовата омраза -
as революционна борба на живот и смърт!
[и днес дори, too!]

 
За
нихилистичната комунистическа култура -
produced by Маркс, Ленин, Сталин и Брежнев!
[copy-pasted в НРБ by all членовете на ЦК на БКП!]
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!”
Yes, it is
мизантропията на the InterNatSoc!


Of the Inter-National-Socialist gang(sters)!
 

“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
 
 

The governing principle of (any version of) социализъм!
Социализмът only runs (operates) on насилие (killings, НЕсвобода)!
[Ами кво да каем за (БГ) интелектуалци, които support соца, a?
The ignorance и(ли) the malevolence of (the БГ) интелектуалците,
who (намират някакво си dumb извинение to) support evil idea(l)s?!]
It’s about the bad morality, those intellectuals’ bad moral character!
Ох, тeзи absofreakinlutely greatest (anti-
religious) evil morons!

 
 
The wolfness principle
of hard (& soft) collectivism
 


It is all about
авторитарно мислещи ppl, lovely Josephine,
that [all the
autocrats] are offering you … утопия1! ОК?
Them ppl are [on principle] all based on groupthink2!
It is all [always] based on
алтруистична3 етика -
that is all based on sacrificing4 the individual to the group(s) – the сошъл drug [parasites]!
In the name of [good intentions] achieving the
Higher Cause” - the Great Just society! Баси!
It’s the delusional [Great] project of the Сияйното/Райското [Сошъл/Religious] Бъдеще!
It’s the language of [obscure] emotion(alism) & delusion! It’s not (really) worth it, Josephine!
Yes, it’s all about producing an (touchy) emotion(al reaction), a delusional stairway to Heaven!
It's sooo touching, ain't it?!
Баси, а?!
Yes, it is the (
левичарската) мистичната (фан(т)а(с)тичната) идеология, the anti-рационалната!

 

 
Of the (bloody) hardcore redness!
 

За
червената (absolute) evilness!
За червените aggressive простаци!
За червените брутални терористи!
 

За
the evil minds that plot destruction -
sorcerers of death's (red) construction!
За (етиката на) грозотата of
the (primitivism of M-L) соца!
Of the (too much) socialism!
Социализъм, твърде много
(интер-)(национал-)социализъм –
хумани(тари)зъм с човешко лице”!

За
идиотизма, lovely Josephine,
на the polit-economic утопизъм!
С (марксовия) комунизъм в главите!

 
Of a utopian ideology!
[based on брутални, нагли и цинични
coercion & censorshipover the ppl.]

 
Of an absofreakinlutely dumb (& bloody вредна) философия!
An easy
(to absorb) философия – за истински irrational ppl!
Философия (идеология, based on the morality) of принудата!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
   

Of мерз(авс)ката власт,
на червените олигарси!

Оf the evil within the
polit-economic system
of
(марксистко-ленинската идеология of) НРБ!
Of Народната РБ, баси!
Of идейния (red) блавоч,
който поколения ppl
по света сърбаха 75 години;
който поколения
BG ppl сърбаха цели 45 години!
(и който,
lovely Josephine,
често продължават да сърбат
и днес
within the Преходът!)
Of the radical (red) етатизъм!

 
 
[
Когато red is absolutely black!]
 

The darkness of the (
radical) (anti-religious) egalitarianism, етатизъм.
 
   
    
   
 
 
   
   
   
 
 
За най-голямата
(ever) злина
(причинена от човек на човек)
на този свят, lovely Josephine
:
(установяването of)
the red диктатурата!
Когато
red is (in) everything;
and everything is (in) (
bloody) red!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
 

Of the безмилостно жестоката coerciveness
на absofreakinlutely соц чудесата/mysticism!
Oh, that really вреден утопизъм, баси!
Oh, that наученM-L социализъм!
Oh, that човечнаM-L философия!

 
Of the (bloody) red РоSSия’s standard!

 
The pseudoscience of сошъл дарвинизъм!
The сошъл SStandard! The social-fication!
The
сошъл(ро)бот(ism) – of communism!

 http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image101.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image102.jpg 

The mysticism of Marxism, of inter-национал-socialism!

 

Of държавното ownership (регулация & контрол)
of
(all, 100%, баси, of) the means of production,
тотал(итар)на национализация на all industries
i.e.
inter-national-
socialism - the work of the (d)evil.

 
From each according to his ability,
to each according to his need
!
т.е.
utopic злото, комунизъм!
 
 
 

Леви(чарски)ят политически (economic) проект!
Марксистко-Ленинският (bloody(red) проект!
За the red злодеите; and their злокобни acts!
The Dark Side of the
Red SSocialist Dream!
[
Всички закони, lovely Josephine,
при всяка (НЕ)свободна polit-economic система,
are based on (
follow) the (prevailing) morality!]
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”

 

Of the One Party rule, а “Great” КомПартия!
TOTALITARIANISM = TERRORISM = TYRANNY!
Всяка диктатура има real терористичен характер!
Всяка
диктатура и всеки диктатор, lovely Josephine,
се absofreakinlutely (мистично) основава на
the (abso
fuckinlutely irrational) principle of
(пропагандиране на) лъжата, измамата и НЕвъзможното!
Of the (red) dictatorshipна пролетариата!

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image097.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image099.jpg 

 
За катастрофичната, lovely Josephine,
(absofreakinlutely 100%) държавна1,
централизирана2 & планова3 икономика
на (
интер-)(национал-)социализма;
и соц контрол и регулация на цените
in НРБ!
(а днес и във
Венецуела, Зимбабве, N. Korea)
И всичко в името на Партията-God, Държавата,
SSветлото Commi бъдеще и (уж) на хората, баси!
Ох, тази Народна Република, баси (
contradiction)!
Ох, какъв свят, какъв
dumb (utopic) соц свят!
Социалистическата, lovely Josephine,
команднo-бюрократична (държавна) икономика
cannot ever функционира in the long run!
It always fails! Yes, really! Дисфункционална е!
Защото е изградена на
abofreakinlutely
НЕрационални (incoherent with the reality) принципи –
по (
НЕпрактичните ideas ofМаркс и Кейнс!
Oh, that (НРБ,
СССР) соц
коллективная (государственная)
собственность (баси!) на средства производства,
based on the
irrational теорията на Карл Маркс!

 

 

За червеното знаме –
на (
М-Л) утопията, на (the red) мистицизъм!

THE DOCTRINE OF (М-Л) БЕДИ НОСЕЩ УТОПИЗЪМ!

 

 

THE UNITED UTOPIAN [LEFTISH] LA-LA LANDIA!

 
Of the red (СССР) version of социализъм.
Of
НРБ, Народна Ре(с)публика България!
[Of the „икономика в интерес на хората“!
Of the
Социалистическата 100% държавна икономика,
based on the evil Marxian concept, lovely Josephine,
за the absofreakinlutely 100% socialized собственост
върху средствата за производство
, баси,
която всички знаем как завършва (, нали?), all over the world,
въпреки dumb опитите за „фирменизация“ by the July’s пленум!
The
July’s пленум на БКП не можа да произведe July morning?!
Защото идеята, the very idea, lovely Jos,
„Една Соц Държава – две economic системи!
(
каквато и днес е при Китайската КомПартия)
и преди, и сега, може да работи, lovely Jos,
only
в главите на the hardcore левичарите!
Социализмът (по Маркс) не работи! It fails!

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image479.jpg
Socialism does not work, in the longer run!
[Но
никоха не, не, не забравяй, lovely Josephine,
че за EVERY absofreakinlutely (mystical) влак/idea
си има absofuckinlutely (
dumb) пътници/followers!]
Днес huge majority of държавите, lovely Jos,
all over
the world, имат mixed икономики.,
because of the huge
съпротивата на SJWs!]
*

Of народно-демократичната държава
(НРБ) BG!
Of
(НРБ) SSоциалистическа България: 1944-1989!

ОХ, ТАЗИ ЛА ГРАНДЕ (RIDICULOUS)
НАРОДНА („
ХУМАНИТАРНА”) ДЕМОКРАЦИЯ!
ДЕ ФАКТО – НЕСВОБОДА, COERCIVENESS!

http://www.robzor.com/rhouse/businessmoral123_files/image070.png 
ДИКТАТУРА (НА ПРОЛЕТАРИАТА) =
ТЕРОРИЗЪМ = ТОТАЛИТАРИЗЪМ (НА КОМПАРТИЯТА)!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
  
 

 

 

Никога, никога, никога не забравяй, lovely Josephine:
За червените absofreakinlutely злодеи; red мистици!
За
the absofreakinlutely biggest агресия на 20-ти век:
социалистическата, especially in Eastern Europe & Asia!

 
Of
(the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of the absofreakinlutely
циничните наглеци!


 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”

 

За (калпавата) (Marx-Leninist) комунистическа идея!
Of (the idea of the altruist) égalité; of хуманизъм!
Of the greatest
commi(x) лъжа и пропаганда, ever!

 
По братски, по (bloody) комунистически...баси!

Ох, този
evil (propaganda) лозунг -
лозунгът на (
moral & economic) демагогия,
стагнация и (“expert”) irrationality!

  

  
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”

 

 

 
Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!

   

 

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image160.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image161.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image162.jpg 

Ох, тези ла гранде интер-национал-социалисти, баси!
 

Ох, тези ла гранде целувки „уста в уста със съветските la grande (соц) другари (от мъжки пол)!
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image163.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image165.jpg 
Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!

 

 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
 

 

 

 

Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!

 

 

 

 

Of the big evil идеологическа пропаганда!
Of
„справедливата“ (соц) идея, lovely Jos,
установявана чрез (физическо) насилие,
by the
вредните (words &) действия на
щатните
висши партийци-активисти!

 
The objective1 is to do good to others -
as a primary justification of existence;
the means
2 is the power of the collective;
and 
the premise3 is that "good" is collective.

http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image013.png

The root of the matter
is ethical, philosophical, (and religious),
involving 
the relation of man to the universe,
of man's creative faculty (to his Creator).
The fatal divergence occurs
in 
failing to recognize the norm of human life.
*


Of the big (
соц) идеологическа перверзия!
Of real
състояние на real (соц) НЕсвобода!
Of the absofreakinlutely (соц) времената -
времената, когато всичко беше
coercive!
И нищо не беше доброволно, at choice!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”

 

 

 

 

 

Of the big идеологическа перверзия!
Of real
състояние на real НЕсвобода!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
 

Агонияяята socialism, evilness!

Of the oppressive (соц hardcore) regime:
диктатурата на (класата) пролетариата!
За НЕзадоволителния
standard & quality
на живот; и bad (житейска) перспектива!
Of (планова & centralized) икономика
на дефицита (на стоки и услуги)
;
of the absence of
луксозни стоки!
Of отнетата свобода – на индивида!
 
Of
НЕсвободата на словото, печата и
частната собственост (предприемачество)!
Of НЕсвободата за придвижване -
на стоки
1, капитали2 и хора3! Absolutely!
Of робското
съветско миналона НРБ!
[по което много older BG ppl носталгично плачат?!
Ох, тази, absofreakinlutely соцносталгия -
irrationally идеализиране на соцминалото
за сметка на
democratic настоящето! Правено
by the (essentially older &) dumber (confused) хора!
Never forget
history! Never be ignorant, lovely Jos!
The
ignorance of history could be пагубно опасно!
Beware, you must be aware, lovely Josephine,
 of (the road to)
totalitarian (centralized) Държава!]

За просъветската България, баси!
За про
болшевишка България, баси!
За борбата срещу „
загниващиякап!
За
the absofreakinlutely red dummies!

 
 

Of dumb ideas (words, motivations & actions)!
За the (БГ) идеологическата Ла-ла-ла land(ия)!
За (БГ) “smart” (based on a faith) ла̀ладжията!

Of the irrational (БГ) (“public servants”) (wo)men,
that proclaim themselves for
знаещи и можещи!
 
 
 
Of the absofreakinlutely (evil) НРБ dumbness.
Of the
dumb(est & harmful) narrative:  
the evil марксистко-ленинската  философия.
Oh, that evil марксистко-ленинска диалектика!
 
 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
 
 
Живот под тиранията на the red star!
Партията е по-важна от всичко друго!
(Red) Партията above the individual;
yes, it’s more important than
any individual!
Да живее the (Red) Party!
При Социалистическата Държава, lovely Jos,
никой човек не може ever да бъде капиталист:
РСО Държавата би го (физически
!) унищожила!
Държавата на
РСО loves тотал(итар)ен контрол!
При Liberal Демокрацията човек може (to choose)
да бъде социалист, капиталист, центрист, etc.
и да организира живота си по съответния начин!
 
 
Of the сърп и чук дистопията!
Of the intellectual диващината!
The deep State – of интер-национал-социалистите!
За absofreakinlutely гробокопачите“ на капитализма!
Oh, каква huge (evil) dumbness! Добре, че (по)изчезна!
 
Of the
(red star) мистицизъм.
О
f the greatest шаманизъм!
Of the greatest сошъл
(ist) шаманството!
Of pursuing the (
pseudo religious), lovely Josephine,
absofreakinlutely political
идеология of utopic vision!
[of the 20-th century bloody biggest drama]
  
Of НРБ, Народна Ре(с)публика България
:
of blood, torture и horror (dictatorship);
of
the failure of the centralized economy;
of РСО-то; Социалистическият реализъм!
[А днес, lovely Josephine, го absofreakinlutely наричат
Сошъл реализъм, (Corporate) Сошъл отговорност! SJWs.
Кой, кой, кой го нарича така?
(
Тhe confused главите на) Мистиците: алтруистите & етатистите!
Това е
the SSocial Standard, голямата Сошъл(istic) Конспирация!
It’s the absofreakinlutely колхозfication of a nation! Баси!]


Of trying to (утопично) achieve EQUALITY of outcome
чрез тоталитарната the [One (Ком)Партията] доктрина,
чрез
absofreakinlutely (dumb) социалистически средства! Баси!

 
Of absofuckinlutely централизираното Господарство – Соц НРБ!
Of (the absofuckinlutely) (bloody) соц мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните соц наглеци!


 
 
 

В името на (соц) Народа! В името на (НРБ) социализма! Be ready!
Бъди готов(а) to self-sacrifice
в името на [Соц Държавата of] The Greater (Collective) Go(o)d!
В името на (establishing) Държавен (еднопартиен) монопол
in politics & икономиката! И резултатите са видими – за всички!

 
 

За КомПартията (& Вожда, & ЦК-то), lovely Josephine,
that absolutely винаги is right(
eous),когато съгреши дори!
Който не е верен на КомПартията-God, той е грешник (враг)!

Всеки грешник трябва да се наказва – от КомПартията-God!
Да, трябва да се безмилостно наказва by the tool of ДС (КГБ)!
Защото всички трябва да имат СТРАХ от
the Господ(арят)!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”

    
    

[ Процедурата за тези [проклети, проклети, проклети] НЕхора, тез грешници, тези врагове,
must be следната:
на онзи, който не му харесва нашата Велика
идеология, –
ми, щом не му харесва
our Велика и Справедлива ideology,
тогава променете го,
убедете го в нашта (сошъл) Правда!
Как, ли?
By utterly ruthlessly
using force
(or threats of usinf force)  – upon тоз низък роб, upon туй пятно на (our) Храма!
Coerce тази гадина (, а ако се наложи …и всички негови offsprings до 9-то коляно) into (dead) silence!
Coerce, coerce, coerce all of them класовите врагове & гадове – with absofuckinlutely (using) any средства & any методи! Да, да, да!
Fuck, fuck, yes, fuck,
the
IR (and the religion) and the (voluntary) individual’s (право на) choices  [to purcue one’s own (раз)личност & a way to happiness];
стига, бе, с тези индивидуални права, fuck them, fuck them all,
защото
the collective/Обществото/Държавата/Партията/Парламента
е над (all
of) тях! Absolutely! (Дoктрината на)
Marx is Great! Да живей! (диктатурата на)
Proletariat is great(est)! Да живей!
КомПартията е най-мъдра & the Greatest, ever! (Идеологията of)
God-
Маркс/КомПартията/ЦК/Политбюро is above   all!
Да, да, да, юбер алес (all and each and everyone of us…)! Абсолютли! Разбра ли, глупако, a?!
We
, we, we are big хуманисти,
we, we, we are doing all, all, all
за доброто на Обществото,
в интерес на Хората/
Humanity,
в името на Народа! (Kласата на)
Буржоата/богатият/капиталистът/profit-maker, обаче,
is
absofuckinlutely bad, bad, evil; е кофти stuff;
е (образа
of) врагът [на Народа/(Интер-национал)Социализмът/Справедливостта/Компартията]!
Врагът – долу!
Долу, смърт - всем кто врaг - си я заслужава! Уничтожить! Из корен, буквално! С всички средства!
Знаете как, другари и другарки -
по всякакъв
subversive начин,
със
absolutely any средства,
and absofuckinlutely no mercy!
Че какво тук значат нееекви си (раз)личности
големо важно!
Щом не им харесва, тогава променете затворете ги or kill them, all!
Такава (просто) е борбата! Класова! Безмилостно жестока! Толкоз!
Ний ще победим!
Ще бъдем на всеки километър, защото
ний Народе се с теб обича(х)ме,
от тук та чак до
този мост, до тази гара, до този миг и звук, до розата на светофара, до ъгъла на тротоара края на света!
Това е толкоз просто и логично!
Просто се нуждаем от повече класова омраза – да бъдем класово ненавистни, истински (интер-)(национал-) социалисти!”
*
Oh, that absofreakinlutely радикална leftish (марксистко-ленинистката) ideology, lovely Josephine,
of the
(cultural) марксистки secular/НЕрелигиозен (the материалистичен) (ДиаМат & ИсМат) егалитаризъм & алтруизъм! ]


 
 
 

„Да живей, живей
СоциализЪма,
да живей Народна Република България,
да живей (
ЦК на) БКП и (вечната дружба със) КПСС
да живей
социалистическото Братство (начело със СССР)!
За великото дело
на социализмабъди готов! Be ready!

   
 
 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
*

Of the absofreakinlutely bloody марксистко-ленински collectivism!
Of
the absofuckinlutely (сошъл-economic) IMpracticability модел!
It’s
the bloody (harmful) red интер-национал-социализъм!
45 години всяка
дума1 и всяка дейност2 в НРБ, lovely Josephine,
е под тотал(итар)ния контрол на идеологическа цензура,
под ръководството на
ЦК на БКП, ведно с the bloody ДС!
 
*
Of the absolutely great dumbness!
Of the absofreakinlutely
тъпата (& вредна Соц) Държава!
Of the great (
социал-икономическо) INefficiency, failure!
Of pure
марксизъм(-ленинизъм). Of more социализъм.
Of
(Marxian pure stupidism of) класовото съзнание!
*

 
 

ТОВА Е (МАРКСОВАТА) ВОЙНА СРЕЩУ PRIVATE PROPERTY
И СРЕЩУ THE [PRINCIPLE OF] FREE MARKET ECONOMICS!
*

Of the red (BG) version на the hardcore (dumb) соца,
based on the irrational теорията на Карл Маркс!
[abolishing the private property (communization) &
collective
regulation & control of the economy, баси!
Oh, that dumbness of (revolutionary) Комунизъм!]

 
 

[the same-same базата на която бе създаден, in 1917, СССР!
Yes, социализмът (can) only run on (a form of) violence!
Communism = collective (
groupthink) “ownership”!


 
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/businessmoral123_files/image445.jpg
Communism = (getting less, less and) less joy (of life)!
Yes, there’s nothing
less fun, lovely Jos, than communism!
{Добре, че не си живяла, lovely Jos, при the ideology of НРБ-изма!}
Установяването на социалистическа диктатура, lovely Jos,
означава
to welcome НЕсвободата & мъката (безрадостта)
за 99% от хората
in the nation/регион!]
 

Of вредното collective (groupthink) leadership!
The Governmentв името на Народа”, supposedly…баси!
It’s the absolute (totalitarian) control over the pplс iron юмрук!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”[Thinking in groups. Irrationality.
Одата на НЕсвободата и
грозотата!]


*

The collective leadership
of (the
materialisic) God
of НЕсвобода & violence:
СССР Интернационал!
THE КОМИНТЕРНЪТ.
[,ведно с Бащ(иц)ата на
Соц народите: Сталин!
]
*


[Thinking in groups. Dumbness.
Одата на НЕсвободата и
мъката!]
*
Тотален и брутален контрол
на (
Вождът на Политбюро на)
Ком
Партията - над всичко и всички!
“ABOVE ALL ELSE!” - the égalité злодеи preach.

The red корен! Of the колхозfication.
Aнтилибералният (hardcore) профил!
 
Of coercive hardcore колхозfication of a nation!
 
[So, искаш ли Световна Социалистическа Система?
So,
искаш ли да си една тесна социал(ист)ка, а?
Искаш ли,
lovely Jos, нЕкой Държавен Вожд да ти строи
your (и това на децата ти) Светло (Ideological) бъдеще, а?!
Не, не, не бъди
a dumb мистичка,
an irrational
колективистичка, lovely Josephine!]

 

Collectivism. Dictatorship. Gangsterism. Groupthink. Bolshevism.

Totalitarianism = application of политическа власт “for (achieving of) the public good(ness)”!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
 
 
 
 
 
 

[Thinking in groups. Дебилизъм.
Одата на НЕсвободата и НЕрадостта!
]
*


ДиаМат paternalism!
 
The 
total(itarian) INsatity!
Of the World Соц Революция:
установяване на
диктатурата на пролетариата!
И след това –
изграждане на
the Great Комунизъм!
(an ideology against капиталистите, баси!)


Proletarians of all countries - unite!
World proletariat - unite all countries!
 
 

 

The anti-rationality of the (red hard) collectivism:
the
international socialists. Интернационалистите.
[Митовете за СССР-изма са (носталгично) живи
въпреки
и напук на фактите (на реалността), баси!
Защото, веднъж станал вече
a dumb (> 40), lovely Jos,
означава f-o-r-ever (being) dumb! До последен дъх!
Ох, тези
absofreakinlutely митологеми за Соца!]

  

The международный пролетарский socialists.
И потом…


 
 
 
Kim Jong UN with pleasure squad


Колхозfication of the mind.
Колхозfication of a nation!
Coercive
collectivization!
[Thinking in groups.]

The foundations of the Марксизъм-Ленинизъм.
The (изграждането на) новият съветски човек!
[Единна (интер-)национална идентичност: съветски (соц) човек?!]
Човекът-социалист! Желяз! Алтруист! Ура!
The new Соц (wo)man, lovely Josephine,
that (ще се obey &) служи на (Соц) Държавата
и на Великата (премъдра) КомПартия-God!
That’s the (new) Higher (than a life) Каузата!

Три пъти „ура
”, (дорогие) товарищ(к)и!

 

Ние не отстояваме национални интереси –

ние твърдим, че интересите на социализма,

интересите на Sветовния Sоциализъм са по-високи от националните интереси,

по-високи от интересите на държавата. Ние сме защитници на социалистическото Отечество.”
[Обръщение към Централния комитет на Партията  (14 май 1918 г.); Събрани произведения, кн. 27, с. 365-381.]

*
THE RED HARDLINERS. THE (COIN OF) HARDCORE ЛЕВИЧАРИТЕ.


  

Of the red интернационал(социал)истите fascists: комунисти.

И bloody ужасните последици, които these социалисти оставят:

стотици милиони хора убити. Поколенчески травми за векове.

Of the groupthink, doublethink & doublespeak ideology – of the reds.

Of the (groupthink epistemology, morality, politics & economics of the) reds.

  

Of the corrupt (anti-rational; anti-logical) epistemological мислене
of (a version of) социалистическите (етика,) politics & economics!

 
 

The dumbness of the (idea of) СОЦ-а!
[of СССР, НРБ, Източният Соц блок, etc.]
Of дефектната red философия/ideology.

Of марксистко-ленинската (evil)
философия! Методът of ДиаМат.
Мистичната вяра in марксизма!
The International socialists!
The
dumb idea of Marx(ism)!
Evolution of the (red) evil!
The
violent morality & politics:
YOU’LL OBEY! OR
ELSE!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”

 
 
 
 

Of (the dumb психологията of мистицизма на)
интер-национал-социализма!
Of (the absofuckinlutely) (bloody) соц мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните соц наглеци!

  
 
[възпято от толкова много соц герои(ни) на intellectual труда, баси!]
 

Всички червени мистици, lovely Jos, (трябва да) вярват!
Без
(dogmatic) вяра не става!учат ни (и red) мистиците.
[Трябва да] Вярват в Светлото бъдеще – на Обществото!
При (all the kinds of) мистицизмаlovely Josephine,
(
мистиците always) (ни) рисуват и обещават едно
ла гранде
Светло [Сияйнo] [collective] [Райско] бъдеще, баси,
много по-добро отколкото настоящето
(,
ако се следва вЕрният” moral codereligious-egalite or сошъл-egalite)!
The red (non-religious; сошъл constructivists) мистиците,
са
full of ridiculousness егалитаристи, колективисти!
The red (M-L) мистиците, (догматично) вярват
не, не, не
in the (ability of) човека to make choices,
а вярват (вряват) в Светлото бъдеще (на Комунизма)!
Ох, тези
сошъл конструктивисти, сошъл дарвинисти!
Червените мистици вярват в класово съзнание of the ppl and
the (absofreakinlutely need of)
class борба, баси! Е, баси!
[Ала всъщност мистиците  (ни) доставят, lovely Josephine,
lots & lots of
НЕсвобода, кръв, принуда & мъка! И lots of смърт, too!]

LA-LA-LA LAND(ING).
OF
 УТОПИЗЪМ. IRRATIONALITY.
 
 
Yesit’s all about the ла гранде (мистичноpromise (и absofreakinlutely прав(ди)вият“ път към finding )…
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image464.jpg 
 
“You, all the ppl, must believe (in) what I (соц вожда) believe or else…
… (we the socialists
ще приложим) насилие (coersion)” -
да
, това е горивото on which социализма (believes in &) survives!
Oh, those absofreakinlutely
evil (morality of the red, M-L) мистици!
*
Социалистите, lovely Josephine, cannot use their (faculty of) rationality!
Затова и не могат to really define concepts properly; cannot differentiate
между true & false, практично и НЕпрактично, right & wrong;
етика & идеологияthat are алтернатива на здравия разум!
The anti-life (anti-liberty, anti-prosperity) utopic философия!
Философия на (groupthink) тиранията, of the groupthink ppl!

 
 
 
 


[Thinking in groups.]
The (totally)
centralized state! Paternalistic (materialistic) State!
The
paternalism of the “Elite(s)” – the driving force of égalité.
*
 
 
FOR THE GREATER GOOD -
OF
THE СОЦ ДЪРЖАВАТА [РОДИНАТА],
OF  
НАЦИЯТА  [RACE; CLASS; ETHNOS] !
ABOVE ALL ELSE!” – the égalité злодеи preach (и днес, too).

*
Worshipping the [God/Producer of] Висшето (Collective) благо!

Защитата на (и саможертвата за) Делото на Социализма –
върховен (
moral) дълг на всеки социалистически гражданин!
За делото на социализма, за щастието на нашата Държава -
бъди готов! Винаги готов! Ура, другари и другарки!
Три пъти ура! Да живеят великите
братските КомПартии!
Да живеят великите
вождове на Марксизма-Ленинизма!
Да живеят Бащи(ци)те на интер-национал-социализма!


OF SACRIFICING THE (LIFE OF AN) INDIVIDUAL
FOR THE (LARGER THAN LIFE) КАУЗАТА: Соца!
“ABOVE ALL ELSE!” – THEM
 DUMB PPL PREACH.
*
Дебелата (дебилна) сянка на the hardcore Етатизъм!
Бруталните агресори над
 the (принципа of) IR!
Тотален и брутален контрол

на (Фюрерът на Политбюрото на)
Партията - над всичко и всички!
*

Of the evil (“software” of the) brutebeast!
Of the absofreakinlutely sheer Machiavellian злодей!
Of the absofreakinlutely (non-religious) evil morons:
т.е. the moral, the intellectualа следователно и
polit-икономически & естетически д-е-б-и-л-и!
Of the absolutely cold-blooded aggressive totalitarian!
So, so much bloodshed & suffering, lovely Josephine,
has been absofreakinlutely caused by égalité злодеи,
в името на големите им „Велико-справедливи“ Каузи!

*
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image272.jpg 
 
 

 

Of the БГ InerNatSoc(sialists)!
The BG (
РСО) materialistic патернализъм.
[Doing “good(ness)” with s.o. else’s money!]
За НРБ интер-национал-социализъм (комунизъм):1944-1989
 
[възпято от толкова много соц герои(ни) на intellectual труда, баси!]

 
 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
 
 


Of the хепи-соц politics & economics –
социализъм с „човешко лице!
Of (the absofuckinlutely) (bloody) соц мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните соц наглеци!

 
  
Of ла гранде соци(де)ологията of хуманизъм, баси!
Of the (bloody harmful) преливане от пусто в празно!

   

Of the (hardcore version of) collectivism!

  

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image096.jpg 

The [repressive & regressive philosophy of theReds.

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image275.png

Of Народната (де факто еднопартийна) демокрация:
тотал(итаристич)ен контрол [the absolute Corporatism]
на Българската Комунистическа Партия (БКП) над
the ppl!
НРБ –
пътят на социализма, път към разрухата. Irrationality!
Ирационалното – път към (economic) регреса, към нищото!
*
 

Of the (марксистко-ленинският) соц idea(l).
Of the
лоялността към КомПартията-Бог;
инак си
враг – проклятие & наказание!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”

Of the (principle of) class unification & socialfic(a)tion!
Of диктатурата – на пролетариата (over the productive ppl)!
Of
the irrationality! А ирационалното винаги се проваля!
*
Социализмът is a real тирания, една absofreakinlutely bad идея!
Идея, която е основана на кофти предпоставката of Marx!
[,
а преди Марксsame кофти предпоставката of religion:]

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image243.jpg 
And his
(intellectual) followers, дейци! Баси!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image228.jpg 
 Идеята е, че нуждите на работниците
(ще са, ти да видиш,) са най-добре защитени
от колективизацията на средствата за производство, баси!
Това е
социално-икономическа система, lovely Jos, на принудата,
на (морална и интелектуална)
dishonesty, НЕпочтеност
i.e. (философията of) марксизъм, в която, lovely Josephine,
 
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image245.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image238.jpg
 
 
the private property (земя, фабрики, банки, магазини, etc) е национализирана,
а
икономиката на страната на вместо (free market) конкуренция
е централизирана и планирана
by КомПартията-Държава-God!
Такава система е НЕпрактична (НЕ
продуктивна), lovely Josephine,
 и НЕспособна да решава индивидуалните потребности на хората!
В крайна сметка цялата
(coercive) система фалира; както и навсякъде другаде,
където
хепи соца беше победил. Тотален (loud) провал, all over the world!
И това е
естествения край на всяка Социалистическа (тоталитарна) Държава!
*

[възпято от толкова много соц герои(ни) на intellectual труда, баси!]


Killing the freedom (& private property)!
“You, bloody well do, what I (
God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image236.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image261.jpg
Следователно, lovely Josephine,
absofreakinlutely
убийство на продуктивното, на wealth creation!
[
Ла гранде успехите of” the сивотата на истински terrible]
РЕАЛНИЯТ (РСО) СОЦИАЛИЗЪМ! ЗРЕЛИЯТ (НРБ) СОЦ,
based on the absofreakinlutely марксистките (killing) идеи!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image227.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image228.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all1234_files/image157.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all1234_files/image159.jpg
При the égalité polit системата of (100%) publicness, lovely Jos,
of
the 100% сошълfic(a)tion,

във всяка една от подсистемите й,
колкото по-високо се катериш, толкова bigger боклуци има!
Злото притежава само отрицателни качестваlovely Josephine,
и се състои
е изградено, само от all negative определения! Yes! 
Ерго – трябва да се изцяло 
abolish, ведно with the free market! A?! 
И след това да се установи управление на (altruistic God of) publicness:
от всекиго според способностите, 
на
всекиму според потребностите!
Държавен 
control of the economy!
That’s 
реален (развит) социализъм!
That’s absofreakinlutely wrong! That’s against (evolutionary) human nature!
Oh, that irrational [интернационал(сошъл)истическиmoral principle! Bad!
Частникът, предприемачът, the capitalist, the (real) producerlovely Josephine,
учи (ни) М-Л соци(де)ологията,
 бил ужасно кофти 
[evil] нещо, 
absofuckinlutely кофти „чорбаджия-изедник“, 
на който 
absofreakinlutely не, не, не трябвало да се вярва, at all! А трябвало да се жестоко унищожава!
Не, не, не вярвайте на частника -повтарят и днес, дори в 21 век, последователите на 
the М-Л доктрина-
а го 
absofreakinlutely яко облагайте (с повече данъци и такси) – с повече и все по-големи; 
и колкото е по-голям частник, толкова повече му (
прогресивно) изземвайте,
чрез 
redistribution механизма! Ма, разбира се, това е сошъли справедливото!
И ако не може 
(при democracy, която е просто форма of софт bolshevism)lovely Jos
изобщо да няма частна собственост (както беше при НРБ соца)
 при „средствата за производство“, както „мъдро“ причва Маркс,
то поне 30-40% от производствения сектор 
must be in the hands of частника Обществото (ла комуната)
т.е. 
in the hands of (Сошъл) Държавата т.е. държавна собственостБаси! 
Oh, that 
марксистко-ленински progressivism! Това е the class warfare (, а днес наричана „сошъл джъстис“)!
Това е мистичната 
[М-Л] етика! Етика, която (иска да) насажда the principle of coercive уравнивиловката
as the main (“good”) standard (of value), басиЕтика, която прикрива the 4Z’s насочени срещу успешните ppl;
етика, която промотира resentment към the able doers, the winners, the richer pplthe (l)earned on (individual) merits!
In short, lovely Josephine, 
това е етика, която обявява за врагове (на Народа) the най-productive (най-можещите) ppl,
и същевременно, която 
absofreakinlutely поставя начело на Народа [на Сошълистическата Държава]lovely Josephine,
начело на Партията1, на („научно-творческата“) интелигенция2, на службите3, на (centralized) икономиката4,               
да го, да года го… водят хора-„богове“: absofreakinlutely посредствени (, но по селски хитри) aggressive паразити!
Ох, учиха ни, учиха ни до преди 1989-та, lovely Josephine,
учи(ха ни чрез) М-Л соци(де)ологията,
учиха ни по времето на реалният (зрелият) социализъм, че светлото бъдеще (на комунизма)
аха-аха да дойде, и изведнъж 
Първият на (Политбюро of) БКП ненадейно публично обяви:
Sorry, скъпи другари и другарки, terribly sorry, извинете ни, обаче
социализЪма (се оказа, че) е едно недоносче! Ето това е самата истина!

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image147.jpg
ВЛАСТ НА ВСЯКА(КВА) ЦЕНА,
(OF COURSE) В ИМЕТО НА НАРОДА!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”
  
Мы за ценой не постоим!


Мы за ценой не постоим!
 

 
Бащ(иц)ата на БГ народа – 1956-1989
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image360.jpg 
Of (the absofuckinlutely) (bloody) соц мерзавците!
Of (the absofreakinlutely) циничните наглеци!
 
The Collective Бащ(иц)ата на БГ народа – през 80-те години!

Omfg!
 
 
[So,
do have a good look at първите мъже на НРБългария, баси! Готини, а?!]


“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (God) will kill you, and your family!”
Omfg!

[България, след 1989, lovely Josephine,
не, не, не е имала истински
интелигентни,
intellectual & (раз)умни
държавни управници, ами все са били такива,
absofreakinlutely  dumb  селтакиси,
които като че ли са бити от градушка?!
Баси
the irrational идеологеми,
КомПартийци-активисти!
Look at their western противници!]
Ние самоотвержено работим
за делото на
социализма,
за
интересите на Народа,
 за
публичният интерес!
Ние сме Великата БГ КомПартия,
Великата БГ Соц Държава,
Великият Господ(ар)!
Yes!
Дружно (заедно) братя (& sis) българи,
[да крачим, да вървим]
с нас Москва е в мир и бой,
(M-L) Партия велика води,
нашият победен
(Соц) строй!

   
 
Работници (и колхозници) of all over the world – [let us all] unite (into the Universal/Whole/Комуната/Oneness)
                  Let’s [all] together do, do, do 
класовата борба
                  let’s [all] do the class jihad! Да живей 
the great (idea of) джихад!
Съединявайте се, съчетавайте се, сбирайте се в общий прилив устремени“ – 
                  в името на Комунизма, че какво тук значи някаква си (отделна) личност! 
                  Да живей Комуната! Да живее КомИнтерна!

(Ком)Партията а [(Интер-) (национал-)социалистическата партия] (е) над absolutely всичко! 
The комуната above all and every individual! Get that?
Партията е absolutely above (the IR of) индивида; 
      какво пък значи някаква си (единична) личност! 
Нищо и никой не 
(може да бъд)е над Партията! Of course!
Партията-Слънце, която absolutely изразява the real волята на Народа
Тя really работи – за Народа, за the интересите на 
Народа, в(сичко в) името на Народа
      докато настъпи Сияйното Бъдеще [of the Great Eгалитарно Oбщество –
Раят, of the communism]!
      Будь верен (Ком)Партии до конца!
Инак – Държавна Сигурност
(филиал на КГБ) ще (бъд)е при теб!

 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”

THE CAPTURED STATE! Oh, that inter-национал-социализъм!
The world of the absofuckinlutele Alice’s [Соц] world! Измислен свят!
The world of (radical сошъл) мистицизъм, lovely Josephine,
that has nothing общо with the (objective principles of) reality!

 

 

През 2000г.  Народното Събрание прие (, макар и осакатен) 
Закон за обявяване на (БГ; 
НРБкомунистическия режим за престъпен,
full of твърда/strong риторика и 
soft/weak действия], lovely Josephine,
чрез 
indoctrinating the minds of the majority of (масовите, „малките“) БГ ppl, 
като се 
приобщят към [целуват ръка на] the BG religiosity! Unite, unite…
and воистина [БКП’s ideas] се absofrekinlutely 
възкресоха [into БСП’s такива]!
Ох, този БГ 
колективизъмНРБ-изъм
[възпят от толкова много соц герои(ни) на intellectual труда, баси!]

 

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

http://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/a-37813509

 

 

 

Как беше натрупан външният дълг на България
 

 

Как беше натрупан външният дълг на България

С кредити от западни банки комунистическа България е финансирала обречени проекти в страни с диктаторски режими на три континента. Изследване разкрива стопанските авантюри на режима на Тодор Живков в Третия свят.
 
Bulgarien Nationalfeiertag (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

Генерал Иван Михайлов, Тодор Живков и Георги Трайков махат от трибуната на мавзолея на манифестация за 9 септември

Някой да е чувал за българо-етиопския завод за танкове? Или пък да знае нещо за българо-венецуелското предприятие „АЛУСУР“ за производство на алуминий, натрупало за няколко години милиони долари загуби за българската страна, но наляло огромни комисионни в джобовете на неговите инициатори? Още по-малко се знае за катастрофалното, за българския външен дълг, военно-техническо сътрудничество с топ-длъжниците на НРБ – режимите на Саддам Хюсеин и Муамар Кадафи.

За наследения от комунизма 10-милиарден доларов дълг повечето българи разбират на опашките пред празните магазини в годините 1989-1990-та. Но и дълго преди развръзката завръщащите се от Третия свят специалисти говорят под сурдинка за провалите на големите далавери на НРБ, на които те са неволни свидетели: харизан на Ирак огромен мост – заради неприети от проектанта „икономии“ при изграждането му; за фалирал завод за преработка на кожи в Източна Африка, чиято суровина се оказва негодна – поради щетите от паразитите по добитъка; за щедро финансирани от НРБ губещи концесии за нефт и газ в Либия; за добив на дървен материал в Габон…

РЕДАКЦИЯТА ПРЕПОРЪЧВА

Как съветските колхози съсипаха българското село

Близо хиляда села изчезнаха от картата на България при комунизма, а градовете се напълниха с лишени от собственост селяни. Разсекретените документи на ДС правят възможен и такъв прочит на сталинската колективизация. (26.02.2017)

 

Живков насърчаваше и глупостта, и мързела

 

Как НРБ крадеше интелектуална собственост

 

„Какво има, другарю Георгиев?“

 

Защо диктаторът Живков и свитата му са виждали в стопанските далавери с „колегите“ от  Третия свят панацея срещу провала на плановата икономика в НРБ? Отговор на този въпрос дава обширно изследване за историята на българския външен дълг до 1990 г., публикувано на сайта на Българската народна банка.

Глад за „твърда“ валута

Да се подобри нерадостният платежен и търговски баланс на НРБ чрез увеличаване на експорта на слабо конкурентните български стоки и технологични услуги към Третия свят – това изглежда стои в основата на действията на Живков и близкото му обкръжение, смятат изследователите Даниел Вачков и Мартин Иванов. Всъщност, идеята не е изглеждала никак зле на фона на наложената от СССР тогава ангария по линия на СИВ  – задължителни доставки срещу неконвертируеми соцвалути, които не са били в състояние да задоволят нарастващия глад за западни стоки и технологии.

Провалят се и надеждите, че по-лесно достъпните за НРБ западни кредити – след подписването на Хелзинкските съглашения през 1975 г. – ще могат да вдъхнат живот на лишената от пазарни механизми социкономика. Оказва се, че заемите от западните банки нарастват три пъти по-бързо в сравнение със слабите темпове на увеличение на производството на стоки и услуги. През 1980-те години България е на косъм от провал, подобен на този на Чаушеску в съседна Румъния: почти всички приходи от износ на българска продукция през втората половина на 80-те години принудително се пренасочват към покриване на нарастващите плащания по главницата и лихвите по кредитите от западни банки. Това води до допълнително орязване на, и без това, мизерното вътрешно потребление. Изключение, разбира се, правят доставките за трапезите и домовете на комунистическата номенклатура и апарата на Държавна сигурност. Привличането на директни западни инвестиции в българската икономика като начин за спасяване на платежния баланс пък е тема-табу за правоверния висш ешелон на компартията.

Ялови се оказват и капиталовложенията в международния туризъм – ако през 60-те години всеки седми турист по българското Черноморие е носел конвертируема валута, то примитивната организация и калпавото обслужване влошават това съотношение до 1 на всеки 17 задгранични туристи в края на 80-те години. На този фон Третият свят става все по-привлекателен за ЦК на БКП заради илюзорните представи, че там може да се направят „големите удари“, които да извадят плановата икономика от състоянието на ступор.

Наивници в джунглата или престъпници?

Bulgarien Fabrik für Rüstungsgüter in Sopot (BGNES)

Износът на оръжие и военно оборудване е трябвало да направи възможна стопанската експанзия на България при Живков

Като всяко гениално хрумване, идеята за стопанска експанзия на НРБ в Третия свят е повече от елементарна: да се изнася главно оръжие и военно оборудване, изработени по съветски лицензи и с материали от съветския лагер, с което да осигуряват постоянни във времето приходи в конвертируема валута. Висшият функционер Гриша Филипов докладва на върхушката в БКП, че подобен износ носел 140% възвращаемост. Никой обаче не се вслушва в предупрежденията, че партньори в сделките са или държави в технически фалит, като Нигерия, Етиопия и Йемен, или пък разорени от продължителни войни държави, като Ирак, Ангола и Мозамбик.

Специален случай е режимът на Кадафи, който, въпреки приходите си от нефт, изпада все повече в международна изолация. Миражът за потоци от лесно спечелени петродолари кара Тодор Живков и обкръжението му с лека ръка да одобряват отпускането на огромни заеми за Ирак и Либия – в размер на над 2,6 милиарда долара, с които да се финансира българският оръжеен експорт. След 1987 г. режимите в Багдад и Триполи напълно прекратяват договорения за погасяването на кредитите износ на нефт за НРБ. През 1988 г. външният дълг надхвърля 8 млрд. долара.

„България е сред най-изпадналите длъжници в соцлагера със значително надхвърлящи експорта задължения“, алармират западни банки и спират отпускането на кредити. Москва пък вече не вярва на сълзи, което принуждава София да тегли от неприкосновения си валутен резерв, за да погасява дълговете си. В края на 1989 г. валутните запаси на страната се стопяват до 600 милиона долара, от които до пълното фиаско на плановата икономика – в края на март 1990 г. – остават едва 300 милиона долара. В същото време предстоят нови  падежи за над 1 милиард долара и правителството на Андрей Луканов обявява мораториум върху плащанията.  

Bulgarien Museum in Russe (BGNES)

Някои от дефицитните стоки в НРБ днес могат да се видят в русенския Музей на социализма

Според авторите на изследването, изпадането на НРБ в неплатежоспособност е можело да бъде смекчено, ако управляващата върхушка е била предложила на кредиторите на страната да изкупят по занижени цени – чрез цесии – натрупания огромен дълг на развиващите се страни към България. Но това не се случва.

Цената на авантюрите

Сред стопанските авантюри на НРБ в 42 страни в Третия свят се откроява абсолютно безответното наливане на около 150 млн. долара в колабиращото стопанство на тогавашната „братска“ Никарагуа, от които българските данъкоплатци не получават нито цент обратно. Огромни за мащабите на България финансови щети носят изключително зле обслужваните или изцяло необслужвани валутни кредити за страни като Куба, Виетнам, Афганистан, Сирия, Сомалия, Мозамбик, Танзания, Ангола и Йемен. Една от редките компенсации за България, след ненаказаното за Живков и свитата му безумно наливане на народни пари в Третия свят, се случва през 2007-ма, когато – с помощта на международната коалиция, свалила режима на Саддам Хюсеин – България успява да си върне 360 млн. долара от иракския дълг.

„Внимателният прочит на управлението на Тодор Живков и на породените от него проблеми разкрива системно създаване на фалшива икономика. Фалшива е всяка икономика, при която хората си мислят, че забогатяват, но всъщност се случва точно обратното – обедняват“, обобщава трагичните резултати от стопанските авантюри на НРБ икономистът Красен Станчев.

РЕДАКЦИЯТА ПРЕПОРЪЧВА

 

 

Как Брежнев „надари“ НРБ

Защо „плановата“ икономика на НРБ за 30 години три пъти стигна до фалит? И как „братската“ помощ на Съветската империя увисна като воденичен камък на шията на преданата й БКП.
 

default 

Живков и Брежнев на X-ия конгрес на БКП през април 1973 г. в София

Николай Цеков потърси отгворите в обнародваните архиви на БНБ.

Комунистическата утопия отрича парите и банките. Тя поставя като крайна цел в борбата на пролетариата срещу капитала унищожаването на „враждебните“ класи и построяването на „безкласово“ общество. В него паричните отношения щели да се превърнат в „буржоазна отживелица“, твърдят проповедниците на „научния“ комунизъм. Въпреки догмите, установилата се с помощта на щиковете на Червената армия диктатура на БКП превръща националната банка на страната в груб инструмент при изграждаждането на една друга утопия – „плановата“ икономика и финанси.

„До средата на 50-те години БНБ дословно следва сталинския модел, без ни най-малко да оспорва съветското лидерство. Превърната в послушен изпълнител, тя се включва в контролираните експерименти на стопанското „размразяване“. През 60-те години с активи на НРБ е закупена бейрутската Литексбанк, чиято дейност и досега не е изцяло изяснена. (Има подозрения, че през банката са минавали сделките с българско оръжие и синтетични наркотици с арабски режими и терористични формирования.) През 70-те години банката е важен елемент от хаотичната икономическа безпътица на „зрелия социализъм“, докато през втората половина на 80-те в нея се фокусират редица от най-острите неравновесия на системата. Създадените в края на комунистическия режим „социалистически“ търговски банки изиграват ролята на фермент, който окончателно разлага системата и в същото време захранва новата“, констатира екипът от изследователи от Държавния архив и БНБ, който наскоро обнародва документи за дейността на банковата система от 1947 г. до 1990 г.

Bulgarien Todor Jivkov Plakat 

Зад „фасадата“ стоят подчинение, заробване и безогледно съсипване на „Майка България“

Къде потъна българското злато

Принудена да финансира цели губещи отрасли, БНБ се превръща в мълчалив хроникьор на провала на централизираната икономика от съветски тип. „Най-големи са загубите в кооперативния сектор, където под натиска на мощно лоби се изливат огромни средства, покриващи безстопанственост, документни измами (например фалшиви фактури) и откровени кражби“, твърдят анализаторите на архива на БНБ от онези години. Дупките се запълват с „братската помощ“. Резултатите не закъсняват – първият фалит на НРБ заради огромната задлъжнялост към СССР настъпва още в края на 50-те години. Дружбата си е дружба, ама сиренето е с рубли, обявяват наследниците на Сталин. Оправянето на кривите сметки за безвъзмездната съветска помощ започва с пладнешки обир, в който участват и задгранични банки със съветски капитали.

През 1959 г. натрупаните по време на Царство България 26 тона златни резерви тайно са преместени в Москва под предлог, че сградата на БНБ нямало да издържи на атомна бомбардировка. „До 1962 г. две партиди от златния резерв на България е продаден, за да бъдат покрити падежите по дълга към съветските банки в Лондон и Париж. В самия край на 1962 г. около 21 тона злато си купува срещу рубли и Централната банка на СССР – Госбанк, макар две години по-рано е било обсъждано друго решение, а именно златото да бъде продадено срещу капиталистическа валута и с осигурения ресурс да бъдат погасени българските задължения.

През 1964 г. са продадени още 4 тона, надлежно депозирани предварително като златен залог в Лондон. Операциите са проведени в пълна секретност, като дори счетоводните процедури се извършват с устни нареждания и не се документират по изрична заповед на Тодор Живков“, отбелязва екипът от изследователи на архивите на БНБ. Дали този грабеж, след който България е принудена отново да събира златен резерв, всъщност не е първата стъпка към обявения от Живков при закрити врати през декември 1963 г. курс на присъединяване на НРБ към СССР като 16-та република?

Flash-Galerie 2011 Jahresrückblick national Deutschland

26 тона български златни резерви тайно са изнесени в Москва

Провал след провал

Както първият, така и вторият фалит на НРБ в края на 70-те години на миналия век неизменно е свързан с тоталната зависимост от пропукващата се вече Съветска империя. Основна роля в новото пропадане играят стопанският авантюризъм, гигантските разхищения и кражбите в изградената върху абсурди и дефицити „планова“ икономика. Главоломно нарастващите след 1974 г. отрицателно валутно салдо и външен дълг на страната са свързани с необходимостта постоянно да се запълват множащите се „дупки“ във всевъзможните баланси на централизираната стопанска система. По заповед на СИВ България е принудена да продава на огромна загуба селскостопанските си продукти и храни срещу неконвертируеми рубли и да се опитва да запълва дефицитите си в твърда валута с развитие на туризма, с изпращане на специалисти в Третия свят и с нелегален износ на оръжие, синтетични наркотици и други забранени от международни конвенции стоки.

Силен удар нанасят и солидната за размерите на страната „братска помощ“ за режими в Азия, Африка и Латинска Америка (главно Куба и Никарагуа), която върви в комплект с щедро раздаваните и несъбираеми впоследствие финансови и стокови кредити. Катализатор за рязкото влошаване на финансовото състояние на НРБ в средата на 70-те е големият скок в международните цени на горивата. Икономистът Красен Станчев посочва, че изградените мастодонти на социндустрията като Кремиковци, Нефтохим и Медет не подобряват изгледите за изход от кризата. „Ето защо на 11-тия конгрес на БКП се решава страната рязко да свие капиталовите си разходи, без да намалява особено обема на планираното строителство. С други думи, строи се по-икономично и все по-некачествено. Пример за пораженията на това решение върху бъдещите поколения е започналото тогава строителство на магистрали, чийто експлоатационен срок е намален на 15 години заради влаганите по-малко и по-лоши материали. Неслучайно ремонтите по изградените през това време участъци оттогава не са спирали“, аргументира се Станчев.

Плачевното състояние на най-верния съюзник на СССР и горещите молби за помощ не трогват особено съветското ръководство, което нарежда да се създаде валутна комисия, начело с вожда Живков. Тя трябва да следи изкъсо валутните разходи на разхайтилия се съюзник. В крайна сметка сълзите пред Москва хващат вяра. Брежнев дава съгласието си СССР да дотира с 400 милиона рубли годишно производството на храни в България за нуждите на империята. „Горещо благодарим, защото в противен случай България през 1978 г. щеше да изпадне в неплатежоспособност“, признава Живков на среща с господаря си в Крим през август 1978 г. Три месеца пред това диктаторът е дал разрешение на западногермански барети да арестуват много опасни леви терористи в Слънчев бряг, надявайки се жестът да смекчи твърдата линия, която Западът провежда по отношение на отпускането на кредити за НРБ, обвинявана в нарушаване на човешките права и подкрепа за терористични режими и движения.

Bulgarien - Schild aus den kommunistischen Zeiten

Обикновеният българин бива „захранван“ с патриотизъм, а „небивалото благоденствие“ реално се изразява в затъването и фалитите на НРБ

Същевременно обаче „Големият брат“ отрязва 2 милиона тона нефт и нефтопродукти от износа си за НРБ защото „братската страна“ печелела от реекспорта им срещу конвертируема валута за сметка на Москва. „Трябва да запълваме полските дупки след бунта на „Солидарност” и вече нямаме пари, за да си затваряме очите“ – така може да се резюмира безпардонният коментар на Брежнев по повод на решението на Госплан (Държавния планов комитет на СССР) да спре „авантата“ за верния балкански съюзник.

Вечният мит за добруването на НРБ

Разследващият журналист Антон Тодоров с ирония сравнява приказките за всенародното добруване на НРБ под крилото на СССР с ефектен, но скалъпен от сапунени мехури виц. „Няма по-упорит мит в пропитото от сълзливи лъжи и полуистини за „хубавия“ живот в НРБ публично пространство от легендата как селският хитрец Живков водел за носа съветските лидери, за да осигури небивало в соцлагера благоденствие за българите. Няма и грам истина в притчата как към България течали реки от долари, спечелени от препродажбата на съветски нефт. Тези приказки не са подкрепени с каквито и да било документи и свидетелства. Напротив, хардлайнери на БКП и комунизма описват канските мъки при просенето на всеки по-значим кредит или доставки на съветски стратегически продукти за България.

През най-добрите години от „подаръците на Брежнев“ НРБ годишно е експортирала не повече от 200 хил. тона преработен в Бургас съветски нефт – главно мазут. В същото време по-голямата част от производството на търсени на международните пазари български суровини като цинк, олово и мед, с които НРБ е можела да си осигурява част от необходимата ѝ твърда валута, е била прибирана от СССР срещу рубли“, изтъква Тодоров. Според него, продължаващото и през 80-те години дългово затъване и стопанско пропадане на НРБ, довело в крайна сметка до третия, този път окончателен фалит на НРБ, се дължи отново на стопанската политика на Кремъл спрямо сателитите на СССР. Тодоров цитира протокол от заседание на Валутната комисия към ЦК на БКП в средата на 80-те. На него се разисква въпросът как България да облекчи дълговото си бреме, като се възползва от рязко падналите цени на нефтопродуктите на международните пазари, вместо да купува много по-скъпия съветски нефт. Това обаче се оказва мисия невъзможна, защото НРБ отдавна се е задължила да изкупува продукцията на СССР с петгодишни договори на твърди цени, установени далеч преди падането на световните котировки за течните горива в началото на 80-те.

 

http://www.dw.com/bg/%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D1%80%D0%B1/a-18184071

Дългото сбогуване с НРБ

През 2015 българските данъкоплатци ще погасят докрай натрупания от комунистическия режим в НРБ дълг за около 10 млрд. щ. долара. Н. Цеков потърси мнения за цената на комунистическото управление и последвалия го преход.

default

Режимът на БКП оставя след себе си 10,3 млрд. долара външен дълг и близо 400 външнотърговски фирми, създадени с цел да го “усвояват”. През месец март 1990 г. правителството на Андрей Луканов налага мораториум върху изплащането му с тежки последици за финансите и икономиката на страната. През 1994 г. София сключва споразумение с частните кредитори на България от Лондонския клуб за намаляване и разсрочване на държавния дълг и той е заменен с Брейди облигации на стойност 5,1 млрд. долара. Десет години по-късно правителството на Симеон Сакскобургготски нарежда предсрочно изкупуване на част от облигациите и обръщане на дълга в евро.

Борчовете на комунизма

Икономистът Красен Станчев пресмята, че в крайна сметка външният дълг на комунистическа България ще бъде изплатен до края на 2015 година. „През последните две десетилетия изплащането на този дълг премина през трансформации и правене на нови дългове. Исторически погледнато обаче става дума точно за погасяването на задълженията в конвертируема валута, която режимът на Живков взе от западни банки в края на 70-те и през 80-те години на миналия век“, уточнява Станчев.

Експертът по стопанска история Румен Аврамов има отговор защо тези банки са отпускали заеми на нескопосаната и задъхваща се от провали „планова“ българска икономика. „Те са виждали зад пропадащата стопанска система на НРБ дългата сянка на СССР. Били са сигурни, че в случай на банкрут съветската страна щяла да поеме пасивите на своя сателит. През 70-те години режимът на Живков успява да убеди кредиторите си, че с помощта на СССР наистина може да избегне фалит. По време и след глобалната криза на пазара на течни горива и свързаното с нея шоково нарастване на цените им, НРБ прибира милиарди долари, като препродава част от внасяния уж за вътрешни нужди съветски петрол. Тази далавера спасява страната от втора поредна стопанска катастрофа след 1944 г.“, допълва Аврамов. „Гяволъкът“ обаче си има цена и тя е продължаващата десетилетия почти пълна енергийна зависимост от някогашния „Голям Брат“.

За какво са харчени валутните борчове?

Bulgarien Kommunismus Denkmal 

Един от символите на комунистическа България – паметникът на връх Бузлуджа

Красен Станчев е убеден, че тежкият преход към пазарна икономика и трудното преориентиране към истинските пазари са цената, която българският народ е заплатил за стопанските авантюри на комунизма. Към сметката трябва да се прибавят щетите от стихийната и самоцелна индустриализация, от съпровождащите я колективизация на селското стопанство и панелна урбанизация. „България беше принудена да поддържа обречено на постоянни загуби присъствие по рафтовете на съветския лагер. Принципите на тогавашната „социалистическа“ търговия бяха също антипазарни и нанесоха огромни щети на НРБ “, твърди Станчев. За да поддържа наложената ѝ „специализация“ в рамките на СИВ, страната е трябвало да взема заеми и в твърда валута. Голяма част от заплатените с дългове пред Запада безумни градежи на „тежка“ индустрия, като например Заводът за тежко машиностроене в Радомир, са вещаели огромни загуби още преди да са се появили.

Професорката по история в Американския университет в Благоевград Евелина Келбечева напомня, че в края на 50-те години ЦК на БКП взема решение за изграждането на „Кремиковци“ с основен мотив „подобряване на класовия състав сред населението на столицата“. Този довод надделял над всички предупреждения, че комбинатът щял да замърси въздуха и да прахосва питейната вода на София. Пренебрегнат бил и фактът, че металургичното чудовище било отдалечено на стотици километри от пристанищата за внос на горива и щяло да използва най-лошокачествената желязна руда в света.

Лъжата за безплатните „грижи“

Wirtschaftsexperte Krassen Stanchev Bulgarien

Икономистът Красен Станчев

Според Красен Станчев, вакуумът в знанията и уменията за правене на истинска икономика и предприемачество е сред най-тежките наследства от времето на комунизма. Този вакуум прозира и в рекламираната понастоящем идея за “реиндустриализация на България”. Според известния икономист, крайната цел е да се използват парите на данъкоплатците за съживяване на пропаднали предприятия от времето на социализма, които след време трябва да се озоват в ръцете на “приятели”. „Но в страната постепенно се утвърждава и успешна предприемаческа култура. И няма как да е иначе, защото сега и най-големият „тъпанар“ в икономиката е по-успешен бизнесмен от който и да е стопански „деятел“ от обкръжението на Тато. Някои български производства, основани на местни ресурси, вече са конкурентоспособни на световните пазари“, твърди Станчев.

Професор Евелина Келбечева поставя мита за „безплатното“ образование и здравеопазване под номер едно в класацията за най-късогледите (“най-глупавите“, по нейните думи – б.а.) притчи за комунизма. „Този мит може да се сравни единствено с примитивната представа, че без комунизъм в България нямало да има телевизия. За жалост нашите анкети показват, че и досега много българи вярват, че образованието и медицинските грижи в НРБ са били безплатни. Те не отчитат, че тези „екстри“ на соца са им били удържани от данъци и тегоби, като позорния „ергенски данък“ например. Сравненията между началото и края на диктатурата на БКП недвусмислено сочат, че за 4 десетилетия равнището на плащаните от обитателите на НРБ данъци е нараснало цели 8 пъти“, аргументира се професор Келбечева.

 

Другарки и другари, дайте да дадем!

„Главният посредник при капитализма са парите, а при комунизма – думите“. Тази мисъл на философа Борис Гройс най-лаконично обяснява феномена „напътстващи табелки“, познат в целия Източен блок. Ето примери от България: (14.07.2016)  

 

Какво, in fact, е the интер-национал-социализЪма?

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image277.png http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image209.jpg 

Социализмътthe main предпоставката of Marxism) е едно недоносче!

Ох, тази 100% сошълfic(a)tion! Баси!

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image263.jpg 
 
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image261.jpg
Да, именно
тази (основна Marxian) кофти предпоставкаlovely Jos,
TO ABOLISH THE PRIVATE PROPERTY
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image284.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image264.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image285.jpg
 е част от (the very old & the very badидеологията

 of the absofreakinlutely (angry) resentmentcollectivism!

[Do you remember, lovely Josephine,
the 
ла гранде „страхотните” (още от Средниовековието) дѣла на the good” Робин Худ:
to rob (по-)богатите за да (раз)дава на (по-)бедните?! That never works, in the longer run!
Освен само да (по)гали ухото (&душата) на the angry (& suffering„онеправданите!]


http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image289.png 
Oh, that Marxian primary concept – of coercive & alltruist publicness!
Ох, тази, in fact, absofreakinlutely човеконенавистна презумпция!
Социализмът 
was built on the (evil) premise, lovely Josephine, 
that 
altruism is important; much more than the individual(ism).
It’s the bloody evil (вреденprinciple, lovely Jos,
[that became 
the moral justification of socialism]
behind 
тази absofreakinlutely захаросанa (и вредна) предпоставка!
It is, lovely Josephine, the absofreakinlutely biggest
(Regulative & Controlling) Machine of God – of 
репресии и регрес! 
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image290.jpg
We are all real (inter-)(национал-)социалисти! Yes!
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image291.jpg 
Inter-национал-Социалистите, lovely Josephine,
 absofreakinlutely (try to 
coercively) кастрират 
физически, 
икономически и духовно
the rational (i.e. productive, practical, moral) ppl! 

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image292.jpg

 

ОХ, ТАЗИ ЛА ГРАНДЕ НАРОДНА („ХУМАНИТАРНА”) ДЕМОКРАЦИЯ!

 
[възпято от толкова много соц герои(ни) на intellectual труда, баси!]
А Докладът (на the new Първият of the КомПартията, след ОНОВА събитие) – декември 1989?
                How about that?
Lessons (l)earned?
               
Докладът за истинското състояние на истинския социализъм, РСО, НРБ!
                Доклад на фактите, а не, не, не на absofreakinlutely (45 годишна) соц пропагандата!
                Доклад за истинското състояние на (морала, политиката и) икономиката на страната (of НРБ)!
                Доклад за huge мащаба на
                               истинската (морална, интелектуална, емоционална и икономическа) разруха на социалистическата система
                              
валиден за СССР и всички останали соц страни от СОЦ БЛОКА!

               
               
               

               
Доклад „За състоянието на страната, Партията и непосредствените задачи.
                Петър Младенов описва (в доклада си) краха на Социалистическа Държава България (& на управлението на the G КомПартията)!
               

                Петър Младенов, генерален секретар на ЦК на БКП, 10 декември 1989г.
                Of the (huge) public (де факто държавни) stuffs! 
                Of the (huge) (real левичарски “progressivism” of) държавният (vs частниятсектор (и неговата mind-blindness):
                Of the (huge)   армия от ла гранде ( “компетентни” държавни “managers”, „експерти“ институции of😊 
                               the close-minded конформисти, паразити и лобисти – политкоректни (altruistic) постмодернисти!
                Of the (huge) publicness (, aka сошълмесианството! Of the public stuffs’ collectivist roots!
                Of the (huge) public spending [“investing”] – of D&D&D model! And the public (collective) безотговорност; ведно с поетичният поглед, of course!
                Of the ла гранде (сошъл)ized (into unitedness(БГ) intellectuals (& the ла гранде M-L …академиците…of togetherness – all together, now?!)
So, now you know Who the Real Fuck is Alice, right?
So, tell me, lovely Josephine,
                how deep is the absofuckinlutely Alice’s love – в страна на absofreakinlutely (соц) чудесата, в Шибаната Държава of the absofuckinlutely тотал(итар)ната НЕсвобода?
                And how deep is your (real) (rational & conditional) love – of (your) life, of (all your rational) (honestly (l)earned values?
                                                                                   

END

През 2000г.  Народното Събрание прие (осакатен) 
Закон за обявяване на (БГ; 
НРБкомунистическия режим за престъпен,
full of твърда/strong риторика и 
soft/weak действия], lovely Josephine,
чрез 
indoctrinating the minds of the majority of (масовите, „малките“) БГ ppl, 
като се 
приобщят към [целуват ръка на] the BG religiosity! Unite, unite…
and воистина [БКП’s ideas] се absofrekinlutely 
възкресоха [into БСП’s такива]!
Ох, този БГ 
колективизъмНРБ-изъм

 

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

=====================================

=====================================

===================================== 

THE WORLD (OF) COMMUNISM!


 
 

=====================================

=====================================

=====================================

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

=====================================

=====================================

=====================================

  

=====================================

=====================================

=====================================

 


 
 

 

=====================================

=====================================

=====================================

 

 
 

=====================================

=====================================

=====================================

 

=====================================

=====================================

=====================================

 

 

=====================================

=====================================

=====================================

 


Of the (BG) tribalists
, примитивите!
 
 
Oh, those (BG) nostalgic (hardcore) tribalists! Примитиви!

 

=====================================

=====================================

=====================================

 

КЪМ [THE RED, КОМ]ПАРТИЯТА!
                           by a Coward
Аз крача с крачките ти бойни.
Аз чувствам как тече кръвта
от твойте рани многобройни,
и аз горя, и аз туптя,
 
туптя със пулса ти неравен —
плът от войнишката ти плът, —
подхлъзвам се и се изправям
по твоя
окървавен път.
 
Води ме, Партийо, води ме,
под свойте
бойки знамена!
Свети с
червеното си име
чрез хилядите имена!
 
Във своята сурова строгост
ти нежна като
майка си.
Аз всичко бих ти дал да мога
да бъда
твой достоен син.
 
Като лъча да пламенея —
лъча на твоята зора!
Тъй както Смирненски да пея,
тъй както Ботев да умра!
 
Мен хулите не ме смущават,
врагът с които те покри —
аз знам, аз вярвам, че си права,
когато съгрешиш дори!
Yes, I believe in you,
yes I believe, that
you are always right!

 
Ах, как горещите ти рани
дълбоко, остро ме болят —
кога нападаш и се браниш,
кога се луташ в своя път.
 
Тъй както някога на село,
свежен от утринна роса,
баща ми с лапи загрубели
показваше ми да кося —
 
тъй ти десница ми подаде
и във борбата ме кали.
Затуй горя във твойта радост
и твойта болка ме боли.
 
Води ме, Партийо, води ме
под бойките си знамена
и нека свети твойто име
чрез хилядите имена!
 
… И ако нявга се забравя
и почна да те клеветя —
не ме заплювай! Аз тогава
не бих заслужил чест такава —
дори на храчките честта!
[Баси, а?!]
 
Но аз горя! Но аз живея!
Аз няма да ти изменя!
Във думите ми червенеят
лъчи от твойта светлина!
 
И в милионния ти пристъп
срещу врага ни разнолик
не съм аз Радевски, ни Христо,
аз съм безимен
твой войник.
 
Води ме, Партийо, води ме
под свойте бойки знамена!
Свети с червеното си име
чрез хилядите имена!
Край
Е, баси! Баси! Баси!

 

=====================================

=====================================

=====================================

 

 

 

За (the dumb & the evil) щатните висши членове! Членове на какво?
На една
мистична (evil & coercive) философия, идеология и нейната Партия!
The absofreakinlutely дърдорковщината of (Светлото Бъдеще на) Ла-ла-ла лендия!

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image227.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image228.jpg
Социализъм, твърде много [интер-национал-]социализъм –
хумани(тари)зъм с човешко лице”! Баси!

 
 
За (
the dumb & the evil) щатните висши членове!
 
  
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image244.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image245.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image246.jpg
  http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image261.jpg
Вся власть –  Советам! Одна партия у власти – КомПартия!
Да живей, живей властта – 
of the (дейците на) Ком/Соц Интернационала!
{Да живей, живей today – the cultural Marxism-Leninism! И неговите корени in 20 век!}
Всичко в името на 
Народа, на the commom good, на the (M-L) publicnessof course! Ма, разбира се!
За доброто на Народа, за интереса на Народа, за народното щастие, за светлото бъдеще – в Народната (демократична) република!
Републиката на (revolutionary) диктатурата! Пролетарската. Марксистко-Ленинската. Съветската (световна).

Of the ретрограден égalité & fraternité  футуризъм!

The Big Promise1

 
 

 

The self-sacrifice2

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image472.jpg 

И предопределеността на (Светлото!future3!
Ох, този 
absofreakinlutely (M-Lдетерминизъм!
[Religious & Марксов] (исторически) автоматизъм!

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral_files/image431.jpg 

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image463.png 
 

 


 
 
 
 
 
 
 

Члевовете на the ла гранде absofuckinlutely Политбюро на(the God of)  БКП, с НЕизвинение!
                The по-по-най-висшите партийци активисти на (Политбюро на) ЦК на БКП!
       Ох, тези
absofreakinlutely dumb (and evil) членовена (dumb &) evil идеология и пропаганда!

 

=====================================

=====================================

=====================================

  

=====================================

=====================================

=====================================

 

 

  

=====================================

=====================================

=====================================

 

 

Of the (НРБ) класово-пролетарската dumb idea – за секса, брака и любовта!

 

                  

Forget about the пролетарската или религиозната (traditional) morality/визия, lovely Josephine, която звучи така:

Да
, саможертвата е необходима! Absolutely!
Необходима – за дългия брак, брачен живот!


Сексуалността (sexappeal) и еротиката, lovely Josephine,
бяха (са) absofuckinlutely НЕсъвместими със социалистическата култура и РСО!
 И затова НРБ (СССР) РСО-то беше толкова лицемерно по отношение на сексуалността & секса.

There was (officially)
no, no, no rock’n’roll по времето на РСО-то!
There was no, no, no
Christmas (, but Дед Мороз) по времето на РСО-то!
There was no, no, no сексуална революция
по времето на РСО-то! Омфг!
Сексуалната революция,
lovely Jos, в all the бившите соц страни започна едва 1989.
Here are some of the absofuckinlutely (irrational) соц principles!


1.) Необходимо е, морално е, гражданите да се въздържат от сексуална активност преди брака
(, който should not be during първите две десетилетия of one’s own lifetime),
            защото сексуалната връзка е само to be shared with one and (the) one (wo)man only – your one lifetime spouse partner, и основно служи за възпроизводство!
Sex(uality) is всъщност а low animal ( primitive) desire (it’s just повик of the body) -
е only for репродукция на човешкия род; не, не, absolutely не е
(spiritual stuff) за experiencing of joy (I прочетох that револт book in the 70’s).
2.) Половият акт не трябва да се повтаря (твърде) често
[например, препоръчително е веднъж на 1-2 седмици], нито пък след като жената (на)влезе в периода of her special age!
3.) Деца могат & трябва да се правят
/раждат, ала only след като а (wo)man навлезе в зрялата си (sexual) възраст, not преди 23-25 and not after (младежката възраст of) 35!
Децата (каузата децата) (трябва
, трябва, трябва да) са (докато навършат 40’s) над всичко (друго)!
Гражданите трябва да правят (и дават) всичко (i.e. да се саможертват) в името на децата си; всичко за благото на децата
(си)!
4.) Флиртуване, ухажване или кокетскo съблазняване са absofuckinlutely анти социални, anti [класовата] пролетарска целесъобразност, анти възпитателни, вредни за Обществото;
следователно трябва да се строго и твърдо (публично!) порицават, when happening! В разрез с
марксистко-ленинския морал [of the classes] са!
5.) Никакви (твърде) къси поли
(минижупи) (& rock’n’’roll шумотевици) не са разрешени, по закон! Те са от Дявола т.е. от [class] врага
i.e. от деградиращото влияние of загниващият капитал[изъм]!
6.) Всякакви НЕстандартни сексуални doings са первезии! Первезиите са в  разрез със социалистическият [class] морал! Забранени са и строго се наказват, по закон!
Каква, според тоз възвишен
(proletarian-колхознически) морал, е връзката между the sexual and the social [class contract]?
Еднопосочна, еднозначна! Оставяйте глухи for the (викът of your own)
sexual инстинкт!
This (natural) instinct е кофти нещо, защото ви кара да вършите низки
(близки до lower animals) неща!
Сексът е НЕ(толкова)важен; е просто едно плътско (primitive) удоволствие!
Удоволствията на плътта са маловажни;
all you истински need, гражданино, is ДУХОВНОТО: love & уважение от Обществото/Народа/Комуната (of comrades) and себеобуздаване на низка човешка природа!
НЕплътското е доброто, е истинното, е духовното;
плътското is фалшиво, измамно! Не е и не може да бъде съществена част от истинското happiness – of гражданското, of
the сошъл (Стандарт)!“
7.) Сексуалното
(желание, действие) трябва absofuckinlutely always да се подчинява & да служи на социалните норми & нужди
of the Обществото/Държавата/
Народа/Родината/Партията/Социализма/Каузата/Расата/Класата (на the proletariat),
по всички & всякакви възможни начини! The сошъл(истическото) above all, юбер алес! That’s all!
Гледайте
(БГ) новините & TV (соц) сериалите; четете (the imperitive Russian & БГ) класиците и романчета!
Това е
(Светлият/Сошъл идеал of) being a happy (многостранно развита социалистическа) безличност! The truth! Това е истинска(та) richness!
8.) Да си разведена женска (с деца!)  е
absofuckinlutely срам! Трябва да се (само)жертваш, като не, не, не се развеждаш (каквото и да става) – в името на децата!
Обществото, трябва общо, заедно, задружно да упражнява натиск – за да (
in the name of) не, не, не се развеждат хората, да са (по-)търпеливи, (по-)смирени!
Гражданите трябва да правят (и дават) всичко (i.e. да се саможертват) в името на децата си; всичко за благото на децата
(си)!
Yes, self-sacrifice is absolutely needed; is a part of life; is life! OK? Understand?!
  


 


            До скоро [, съгласно
социалистическият absofuckinlutely bad (blackish) морален Кодекс of НРБ/РСО-то, от преди 1989], lovely Josephine,
            двамцата закрепостени
(the соц Бони & Клайд, symbol на "опасната"/“обречената“/“пагубната“ любов)
               
нямаха (дори!) правото, lovely Josephine,
            да се договарят
(да сключват писмен договор за условия, права и задължения на влизащите в брачен съюз)
               
преди да са се бракували с подписите си пред Длъжавата -
            “Oh, предбрачен договор!
              Tа, това е просто една гнила & гадна капиталистическа измислица
[простотия],
             
която -учеха ни, чрез communitarian morality-
              насажда взаимно недоверие & лошотия към всяка
(многостранно) развита социалистическа личност & social(istic другар of the) partnership!
              Такъв договор е просто анатема, морално недопустим, вреден
(за всестранно развитата соц персона)!
              Къде остава, Omg, доверието между хората
?!”.
            Ала,
нека само да вметна тук, lovely Josephine,
           
че именно на  спечелено (консенсусно) доверие (i.e. проява на irrationality)
               
се основават и всички (great)  измами/fraud/parasitism/evilness!
                       
[при това не само these personal/private, ами и вкл. икономически, политически, идеологически, social такива!
                               Измамниците, психопатите, социопатите, също много яко се възмущават,
                               когато the real victim, Омггг, проявява недоверие или разкрие измамата!
                               Look at BG политиците, бюрократите, main stream media, държавните институции & the public servants…observe their поведение]
               
Какво ли би се случило, (или е НЕвъзможно, а?!)
            ако евентуално
(в някое бъдеще време) решат,
            о, Омггг, да се разкрепостят
(тези „перфектни природни създания”)
            просто придобиваха и прижежаваха автоматично „ обща и съвместна съпружеска собственост за всичко придобито след законният им брак”; collectivized property.
            О, това confused “морализиращо“ комунално мислене, насаждано на цели народи/нации, за десетилетия of time-space домейна!
            Бракувалите се, всъщност не притежаваха, нямаха реален
(written) contract,
            поставяха само подписи –
ей, така, на пълно mutual доверие/faith, по другарски (по марксистко-ленински)!
           
Предбрачен договор беше, Омггг, немислим ужас, огромен срам – въпрос на изразяване на НЕдоверие;
                        и закона
(the соц морала!) не, не, не го дори допускаше (this “scam & scum”), разбира се,
                        „за(ради) the common good
/другаруване на (соц) двойката/клетката”,
                        „за(ради) доброто
/интереса на (соц) Обществото”!
            Крепостниците нямаха право на „индивидуална или лична”
(соц терминологията „крупна“ частна) собственост
                        независимо кой какъв
(материален или друг) принос имал за създаването й;
                        те притежаваха „от всичко по равно”, equally, equalized съпружеска собственост
(?!),
                        защото важното бе
(соц) клетката, lovely Jos,
                                   
да (й се помогне от държавата, църквата, обществото, родителите им, all social институции да)
                                              
оцелее, в името на нечий (?) интерес. Of the групата/комуната, при това на всяка(ква) цена и със всякакви/всички средства!
            Колхозната
(egalite) етика (of the “humanitarian & scientific” соц equilizing)
                        наказва, който е избрал да бъде solo – с „ергенски” данък
(упражнява икономическа принуда, към всеки single соц човек, за да бъде married!);
                        наказва, който няма нито едно собствено дете – с „бездетен” данък; две жилища – не можеш, нямаш право да закупуваш.
            В същото време
the соц [комуналната] етиката си absofreakinlutely затваря очите,
                        че целия, Омггг
, съвокупен народ, lovely Josephine,
                        краде(ше), краде(ше) колективно – кой каквото може и що докопа!
[от комуналното, държавното, от общественото, от готиното communitarian property-то] Баси!
            Развратната
(комунална) етика, lovely Josephine,
                       
произвежда (inverted мисли, insentives & действия на)
                        разврат
ни хора! [, които на приказки, говорят точно обратното на действията си, вместо да го „социално отговорно“ стопанисва, съгласно M-L доктрината] Баси!
            Производството на двуличния
(задкулисния, лицемерния, non-objective) морал [светоглед; принципи], lovely Jos,
                       
на няколко БГ поколения! Баси!
                       
[, които разбира се, че го негативно разплащат, for the last 20+ years;
                               тези поколения, за съжаление, до живот ще разплащат тази цена;
                               по-младото поколение, родено след 1989,
lovely Jos,
                              
е възможно и да я намали или изцяло successfully преустанови - it will depend on каква morality & culture успеят predominately да установят in the BG nation/society, като цяло]

*

=====================================

=====================================

=====================================

 

 

 

 


Of the (evil)
morality of altruism!
Of the (common) basis of all evilness!

 
Of the tribal (altruist) “purification!
Of feeling “spiritual”, “духовно пречистен.
Of
the absofreakinlutely evilness & ужас of
(само)жертването и жертвоприношението!
[ала these unite, сплотяват и укрепват, lovely Jos,
 the (morality & ideology of) gangsterism, mysticism!]
*

МИСТИЧНАТА OLD ИДЕЯ OF (SELF-)SACRIFICE!
EVILNESS OF (
ПСИХО-СОШЪЛ) SCAPEGOATING!
THE DOCTRINE THAT PROMOTES
ЖЕРТВАНЕТО!
[на an individual to the others/ОБЩествОТО или
на
the others/society to an individual (or a group)!]
ALL IRRATIONAL IDEOLOGIES, LOVELY JOSS,
ALL
THE BAD HARD(& SOFT)CORE ФИЛОСОФИИ,
RUN
, RUN ON ТАЗИ (МИСТИЧНА) DOCTRINE –
OF VIOLENCE
1, WAR2, COERCION3 & DISHONESTY4!
Yes, tези four stuffs, lovely Josephine,
са горивото на all the evil ideologies!

=====================================

=====================================

=====================================

 

 
 

THE (20 century) LEFTISH POLIT(-ECONOMIC) SPECTRUM


*

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Parteiadler_der_Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_%281933%E2%80%931945%29.png 
 
 
 

Програмата за управление на Германската работническа партия, възприета постфактум за такава и на НСДАП е кратка, ясна и радикална формулировка на фундаменталните постановки на националсоциалистическия мироглед.

За Адолф Хитлер тези точки са фундаментални и не подлежат на промяна. Те са потвърдени и утвърдени наново след вътрешнопартийната конфронтация с привържениците на Грегор Щрасер през 1926 г. в Бамберг и остават неизменна партийна програма до края на Третия Райх.

25-те точки са съставени от Антон Дрекслер, Готфрид Федер и Адолф Хитлер през февруари 1920 г.:

1.     Обединение на всички германци в един (хилядолетен) Райх на основата на правото на народите на самоопределение;

2.     На основата на правото на самоопределение и равноправие на немския народ с другите народи, утвърждаване правото на Германия сама свободно да определя отношенията си с другите народи и държави, чрез отхвърляне на Версайския договор и Сен-Жерменския договор;

3.     Искане за предоставяне на допълнителни територии за осигуряване на прехраната и за уреждане въпроса с пренаселеността на Германия, посредством жизнено пространство (Lebensraum);

4.     Гражданството се определя от расатаНикой евреин не може да бъде гражданин на Германия;

5.     Чужденците в Германия да бъдат само гости и да са обект на специални закони;

6.     Служебните постове да не се раздават по "политическа семейственост", а в зависимост от качествата и квалификацията;

7.     Постигане на народното благо чрез държавата. Прехраната на гражданите е от първостепенно значение за държавата. В случай, че държавните ресурси се пренатоварят, хората, които не са германски граждани, да бъдат изключени от държавните привилегии;

8.     Да се прекрати имиграцията на чужденци;

9.     Равни права и задължения за всички граждани;

10.  Всеки гражданин да работи за общото благо;

11.  Всички нетрудови доходи да бъдат конфискувани;

12.  Всички печалби от войната (Първа световна война) да бъдат конфискувани;

13.  Всички големи тръстове (монополи) да бъдат национализирани;

14.  Разпределяне на печалбите във всички по-големи икономически предприятия между работниците и служителите им;

15.  Достатъчна осигуровка за старини;

16.  Създаване на здрава средна класа и нейното съхранение чрез подкрепа на дребните производители и търговцикато им се предоставят (площи в) големите магазини;

17.  Аграрна реформа върху собствеността на земите и край на спекулациите със земи;

18.  Безмилостно преследване на тежките престъпления и спекулантите;

19.  Материалистичното (виж материализъмРимско право да се замести с Германско право (виж идеализъм);

20.  Дълбоки преобразувания в националната образователна система;

21.  Държавата да подпомага майчинството и да стимулира развитието на младежта;

22.  Премахване на платената наемна армия и създаване на народна армия (Вермахт);

23.  Вестниците да станат германска собственост и да не се позволява на чужденци да работят в тях;

24.  Свобода на вероизповеданията с изключение на религии (юдаизъм), които застрашават германската раса. Партията не се обвързва с едно вероизповедание (католицизъм или лутеранство), но да се противопостави на еврейския материализъм;

ВСИЧКО В ИМЕТО НА THE PUBLIC(GOOD)NESS!
PUBLIC(GOOD)NESS НАД PRIVATE GOOD!
[Strong] Държавата над всичко, над всеки!

25.  Силна централна власт [Dържава] с централизирано управление за осъществяване на ефективно законодателство.

 
 
 

http://www.robzor.com/rhouse/plato_files/image066.jpg http://www.robzor.com/rhouse/plato_files/image068.jpg http://www.robzor.com/rhouse/plato_files/image067.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/plato_files/image070.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image157.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image158.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image159.jpg 
„Вей се, вей се, моя връзка алена,
трепкай ти на моите гърди!
Като знамето на Ленина и Сталина,
като знамето на Димитров си ти!”

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image160.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image161.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image162.jpg 

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image163.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image164.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image165.jpg
 
 
****

 


THE
DUMBNESS OF THE LEFTISH,
THAT PRODUCES THE WORST OF
THE WORLD’S CRIMINALS, EVER!


 
  
THE LEFT IS GANGSTERISM! ABSOLUTELY!
 

*

OF
СЪВРЕМЕННИЯТ GANGSTERISM!
 
 
 

THE СЪВРЕМЕННИЯ (21 век) LEFTISH POLIT(-ECONOMIC) SPECTRUM:  
 
   
***

 

And the (plutocratic) leftish-centrism of the 21 century!

 
 
   
 
  
  
 

И на българска почва, too!
 
 
 
   
   
  
    
*****

The governing principle of (any version of) социализъм!
Социализмът only runs (operates) on насилие (killings, НЕсвобода)!
[Ами кво да каем за (БГ) интелектуалци, които support соца, a?
The ignorance и(ли) the malevolence of (the БГ) интелектуалците,
who (намират някакво си dumb извинение to) support evil idea(l)s?!]
It’s about the bad morality, those intellectuals’ bad moral character!
Ох, тeзи absofreakinlutely
greatest (non-religious) evil morons!

 
 
The wolfness principle
of (hard & soft) collectivism!
 

 

 
 
 
 
 

____________________________

___________________________________________________

________________________________________________________________

On the dangers of Collectivism!
[
комунизъм & фашизъм are only
hardcore
variants of collectivism]
On the really (great) утопизъм
of
(any version of)
the мистицизъм!
 
Многоглавата Ламя, lovely Jos,
на (the ideology of) колективизма!
Yes, it really is the culture of death!

Ох, тази стадна (БГ) психология – на  етатизма!
При 
the mammal, lovely Jos, особено при humans,
това произвежда озлобената завист – of the tribe!
Ох, това (4Z’s) завистливо (БГ) племе! Tribalism.
Of the (
БГмнозинството (of the ppl in the nation).
[
ведно с (БГ) плаващите мнозинства във властта-God!]
На всички
(видове) днешни (older) социалисти, lovely Josephine,
им личи the отпечатъка на НРБ (и ДС). И като (dumb) мислене,
и като
(dumb) манталитет, и като (dumb) култура!
Ох, тази
absofreakinlutely irrational (и вредна) (М-Л) идеология!
*

   

On the (great) утопизъм of (any version of) the мистицизъм!
The irrational ppl живеят, lovely Jos, в (домейна на) an utopia!
НЕрационалните хора са (НЕпрактични) мистици;
мистиците са НЕрационални (НЕпрактични) хора!

[Вярата,  надеждата & the love of) Утопизмът, lovely Josephine,
is absofreakinlutely
thoughtlessness,
is
the most dangerous dumbness,
is an absofuckinlutely
irrationality,
is (
emotionalism of) мистицизъм!
Yes, всяка утопия, lovely Josephine,
if applied in a nation/
регион/system
is
диктатура на емоции (& чувства)
over the (раз)ума, и следователно,
is the stupidism of
evilness! Absolutely!
Yes, the irrational (mystical), lovely Josephine,
 is really dangerous; is really
the evil! Absolutely!
Yes, there is a very close connection, lovely Jos,
between the
irrational(ity) and the evil! Yes, really!
The greatest evil
is the (ideology of) collectivism!


 

Патологията of the (психо) идеологията на
(интер-) (национал-)сошъл(istic) патернализъм!
It’s all about
 (доктрината of) coercive мистицизъм -
of нарцистичен (хард, софт) collectivism, етатизъм!
Oh, those NOT-RATIONAL (postmodern) хора:
в главите им, lovely Josephine, там всичко е възможно;
и те
can irrationally justify ANYTHING (they are doing)!
  
Yes, it really is the
absofreakinlutely culture of death!

 
  
   
  

 
Stop the absofuckinlutely culture of death!
Спрете
the absofreakinlutely колектив(истич)ното управление -
управлението основано на
the (100%, баси) “public” ownership;
а в условията на Сошъл Държавата – the сошълized ownership!
Ох, тази „collective собственост – това е вреден мистицизъм;
the (сошъл) мистицизъм, основан на evil Marxian предпоставка:
 
to abolish the private property (дори и на 100% , баси!)
в името на (уж) „
публичния/обществения интерес, баси!
Спрете, if you wanna have a (chance of) happy living,
Ламята of Collectivism! It’s absolutely evil! Really!
Yes, it really is, lovely Josephine,
the job of every (морално и интелектуално) HONEST (anti-тоталитаризъм) човек!
Be(come) a real
(мислещ) човек, lovely Josephine,
that is really against (
идеологията of) gangsterism:
i.e. соци(де)ологията на (физическа1, икономическа2 и психологическа3) Coerciveness
against the (
НЕзависимия in thought & action, productive) individual
(
и в absofuckinlutely полза на the конформист-паразита, the (today’s) SJW, баси)!


 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

____________________________

___________________________________________________

________________________________________________________________

 

*
Of the rational dumbness – of мистиците!


За (БГ) тъпотата.За тъпите.
Психология, lovely Jos,
на глупостта
, dumbness!
Of [
БГ] real тъп(човeц)ите!
Of the absolutely confused ppl.
[И за all the тъпите държави,
политици, медии, мнозинства
& so many other constructs
.]
Of
пълна (100%) дебилност!
Of (swallowing) the dumbness!
Of
the (bad) willful ignorance!
Oh, that (willful) blindness!
*


За
индоктринацията! Rational blindness.
Of the intellectual indoctrination, blindness!
The total
self-abuse of a (wo)man’s mind!
Of total/absolute misuse of a (wo)man’s mind!
Of being a (wo)man
, that is a mystic, баси!
Of
мистично обсебеното (indoctrinated) mind!
Of being
UNable to grasp & understand reality!
Of being
НЕпрактичен (in IHS context) човек!
 
Of the (100%) intellectual dumbness!
За
моралната, lovely Josephine,
(а следователно и of социална)
индоктринация (of so
many ppl).
Of the
evil moralityon faith.
 

The morality of мистицизъм!
Мистиците са НЕчестни, НЕдостойни хора!
Мистиците  са really (dumb) irrational people,
т.е.
abso(freakin)lutely НЕпълноценни хора!
Мистиците са слаб(ац)и (страхливи) хора
т.е. (“хуманни”) hypocritical (wo)men с absolutely
dishonest (standard of) moral компас. Лъжци!
Без (searching дръзко for and reaching the) истината 
(& putting it into the right i.e.rational context!), lovely Jos,
there can be no, no, no rational (real, objective) morality  -
of
success, security, peace (of mind) and spirituality, in terms of IHS
i.e. cannot be, cannot be achieved (any real) happiness! OK? Get that?

 The most harm of all is done, Josephine,
when the power is in the hands of
хора.
които са absofreakinlutely (много) убедени
in the purity of their (
хуманни) намерения!”
Ох, тези absolutely индоктринирани dumb ppl!
Ох, that absofreakinlutely “righteous” idea(l)!
Ох, that coercive авторитарен манталитет, mind!
Ох, тази
Ла-ла-ла ленд(ия) -
of (
дърдорковски) утопизъм, (greatest) irrationality!
 
Of (being) closed
mind(set)s!
Of
becoming “open-minded”!
Of the INability to have an
absolutely
rational мислене!
Of the effective brainwashing!
Of (the effect of a) tribalism.
Of not, not being really able to
rationally (
logically) process
ideas, lovely Jos, that feed
 into one’s own mindset!
Of using
groupthink irrationality!

  
If a (wo)man is really  irrational, s(he) is a (прикрито) UNhappy персона!
Then s(he) is (as a baseline) living in a crisis – of (the) meaning;
s(he) is taking the meaning out of the life/living, баси! Е, баси!
Когато човек е НЕрационален (
stupid или dumb) in (his) thought, motivation и(ли) action, lovely Josephine,
той не, не, не (може да) (о)съзнава този факт! Но винаги с UNhappiness, безрадост и(ли) anxiety го (раз)плаща!
Реалността не прощава,
ever!ОК? Get it? Remember that!
 

Of the ridiculousness of an idea.
The dumbness of a delusion
;
of (капана на) delusional мислене
i.e. anti-rational (pro tribal) мислене
i.e. анти critical (rational) thinking,
i.e. moral & intellectual дебилизъм!
[no matter one’s own wealth1, интелект2 и(ли) education3!
All dumb ppl
are shaped through the culture around them!
The world is full of billions of moral & intelectual morons:
the many
religious and the many non-religious morons!]

 
 
Ма, моля ви се, значи! Аман!
Аман от
интелигентни хора!
Мистицизмът, lovely Josephine,
е за all the страхлив(к)ите и(ли) мал(к)оумните!
These people cannot think on their own; groupthink!
So, the dumbness of a (wo)man is the heart of what?
So, the dumbness of a
majority is the core of what?
So, the dumbness of a
culture is  the core of what?
So, the dumbness of a
ideology is the heart of what?
Of the really ретрограден Heavenly, lovely Joss,
égalité (& fraternité)
футуризъм! Мистицизъм.
Of
believe. Of a religion. Statism! Сатанизъм.
Oh, that dumbness, that makes ppl believe in !

 
 
 
Dumbness – the lack of real (consistent) rationality!
Dumbness да (се) откажеш от това да мислиш!
Да (се) откажеш от това (сам) да мислиш, lovely Jos,
да (се) откажеш от това to use your (faculty of) rationality,
за сметка на това
(чрез the copy-paste to absorb a culture)
to believe in…the absofreakinlutely UNreality (
мистицизъм)
т.е. to stick not to the (objective) reality, but into the La-la-la land!
Това е
the core of (any version of) the антилибералният профил!
Това е
the core of (any version of) диктатура of the brutal beast!
Защото именно това
, lovely Jos, е the core of a bad философия!
Dumb (moral) idea(l)s, dumb (мистични) narratives! Кофти!
So, tell me, lovely Josephine,
are you a dumb &
инфантилна женска
or
are you
a really (раз)умна жена (that uses her own rationality)?
Are you a (
practical) doer & achiever or are you not really?
And yes, I know, I know that most of the dumb (wo)men,
си dumbly мислят, че са воистина smart & успешни! Баси!
But in fact (being) dumb is (being) dumb - them ppl cannot comprehend it!
*

Ма, моля ви се, значи! Аман! Аман от интелигентни хора!
Аман от
интелигентни и образовани хора, lovely Josephine,
that fail, because of dumbness,
to be(come) life-long истински happy!
Аман от малко наивни
(тъпички), но затова пък упорити (в тъпотията)!
Е, няма, не съществува
within the reality, lovely Josephine,
по-кофти нещо от това a (wo)man да бъде dumb & persistent!
Every
persistently dumb (wo)man fails to really achieve the most
важната задача в живота си – to be(come), to make себе си, истински щаслив!
Ти,
can & should make yourself, lovely Jos, a truly smart & consistent woman!
А когато си истински life-long такава for важните неща, то ще бъдеш happy!
So, tell me, lovely Josephine,
искаш ли, тъпо и упорито to believe in UNreal (i.e. UNpractical) неща или
are you gonna teach yourself (how) to rationally
think1, be motivated2 and act3?

 
  
Yes, lovely Josephine, believing in
a God makes you dumb! Yes, it does!


Да, да, да! Absolutely! Statism is mysticism!
So is
the red (СССР, НРБ) соцализъм!
Да вярваш в the
red(dish-brownish) соц мистицизъм, lovely Jos,
is an absofreakinlutely
dumb behaviour! It’s totalitarianism, terrorism!

 
 
 
 
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image141.jpg 
 
 

 

http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image122.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image123.jpg http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image124.jpg

  
  
    
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image144.jpg http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image145.jpg http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image146.jpg
 

Всички (versions of) социалисти, lovely Josephine,
са истински мистици! All the мистиците са absofreakinlutely скептици, dumb нихилисти!
  
Т
heir own absolutely irrational standard, lovely Jos, is смъртта/деструкцията, катастофизЪма, баси!
These авторитарно мислещи хора (dictators, that are really absofreakinlutely hungry for power), lovely Josephine,
just don’t mind (& some of them love)
to kill, to abolish, to destroy!
  
They all are real
resenters – of свободата, of свободното & хепи living, баси!
Те се мотивират, lovely Josephine,
не, не, не от
the creativity, not on being productive, but от (being) the destruction, баси!]
 
 
Всички (видове) мистици, lovely Josephine,
[(
не)тайничко & нагл(ичк)о, баси!]
желаят да (физически) убиват,
lovely Jos, онези (врагове) които те истински мразят;
да, all мистици са tribalists, (dumb) примитиви!
Мистиците са really НЕчестни, НЕдостойни хора!
Мистиците са really (dumb) irrational people
т.е.
abso(freakin)lutely НЕпълноценни хора!
Мистиците са слаб(ац)и (страхливи) хора
т.е. (“хуманни”) hypocritical (wo)men с absolutely dishonest (standard of) moral компас. Лъжци!
Без (
searching дръзко for and reaching the) истината  (& putting it into the right i.e.rational context!), lovely Josephine,
there can be no, no, no rational (real, objective) morality  - of
success, security, peace (of mind) and spirituality, in terms of IHS
i.e. cannot be, cannot be achieved (any real) happiness! OK? Get that?
The most harm of all is done, lovely Josephine, when the power is in the hands of хора,
 които са absofreakinlutely (много) убедени in the purity of their (хуманни) намерения!
Ох, тези absolutely индоктринирани (dumb) ppl!
  
Ох, that absofreakinlutely “righteous” idea(l)! Ох, that coercive авторитарен манталитет, mind!
Ох, тази
(tribal) Ла-ла-ла ленд(ия) -  of (дърдорковски) утопизъм, (greatest) irrationality!
Утопичният
world of (supernatural or сошъл) beliefs! Фантасмагоричният (измислен) свят!
 
Светът
of (всички видове) мистицизъм, светът на мистиците,  lovely Josephine,
is
the world of the  absofreakinlutely dumbness, of the absofuckinlutely irrationality,
is the
(утопичния, измислен) world of
either the (100%) religious1 God

 
or the (100%) сошъл(ized)2  God! Баси!
 
Yes, there are
де факто, lovely Josephine,
only
тези две versions of [the evilness of] НЕсвобода, тоталитаризъм, диктатура!
Their
истинска alternative is ONLY (achieving) свобода(та)
the (rational, non-coercive) world of (non-religious, secular, not regulated) capitalism,
based ONLY on
the rational morality & (absolute неприкосновеността на) the private property
във absolutely всички икономически дейности! Всичко извън това е форма на тоталитаризъм!


 
Това е светът
на
absofreakinlutely (bloody) вреден stupidism –
[който причинява great suffering    if applied в практиката]
for all the (
productive) people, in the nation/регион/world!
И раят за (the coercive) dishonesty, паразитизма и конформизма, баси!
Мистицизмът always fails, in the long run! И оставя след себе си absofuckinlutely разруха, destruction!
So, tell me, lovely Josephine,
какво избираш ти (to live in, to actively support) -   цивилизацията или диващината, а? С делата си.

   


 

 

 

 

 

____________________________

___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________

____________________________