За the millions of робите, lovely Jos,
Of [the М-Л based] Соц (конц)Лагера!

ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY “НОРМАЛИЗИРАНЕ
НА
(СОЦ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО!
[BECAUSE OF
THE LACK OF TRUE MORAL STANDARDS!]

ЗА THE ABSOLUTE RIDICULOUSNESS
OF THE RED’S “E(GA)LITE” ДЪРЖАВАТА!

OF THE (MORAL & INTELECTUAL)
SUBVERTERS (OF THE M-L IDEOLOGY):
THE EVIL ЛЮБИТЕЛИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИ1, ИКОНОМИЧЕСКИ2
И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ3 WARFARISM (НА ТОТАЛИТАРИЗМА)
& THEIR ABSOLUTELY “GREAT” BRAINWASHING PROPAGANDA!
[OH,
THAT ABSOLUTELY EVIL IDEOLOGICAL SUBVERSION!]

ЗА „БРАТСТВОТО“!
ЗА ЧЕРВЕНОТОBROTHERHOODNESS
OF
THE TOO EVIL (М-Л) ФИЛОСОФИЯ:
КОМПАРТИЙНАТА DEADLY ИДЕОЛОГИЯ.
За „пленената“ държава и (БГ) хората,
(
by the evil ideology of Марксизъм-Ленинизъм)
who нямаха право да я напускат if they wanted to!
За великото“ социалистическо общество, баси,
of the
социалистическата интер-солидарност;
за всякакви absofreakinlutely socialist versions
of
социалистическия геноцид in the 20 century!
Of the hardcore
inter-национал(социал)истите!
За
Народна“-та [СОЦ] Ре(с)публика България!
За
the evilНАРОДНА ВЛАСТ & НАРОДЕН СЪД!

 

За the Greatest Red Wise MasterКомПартията!
За
the “G” (philosophical, polit & economic) Leader!
[UNconditionally believing & UNconditionally loving God!
Believing in &
утопично loving, lovely Josephine, баси,
the
two popes of inter-национал-socialизъм! Е, баси!
It’s all about the One (Ком) Party-State-God, баси!
It’s all about the Creationism of
the Red (M-L) соца!]
 
 

Мистицизмът (the mentality) of the evil соц idea(l)!
 

Най-голямото зло е ДИКТАТУРАТА, lovely Josephine,
of голямото интер-национал-Социалистическо братство,
управлявано от (нЕкой си) мъдър и любим Вожд на Партията!
Интер-Национал-Социализмът е
най-голямата Мафия,ever,
нареждаща се на второ място по упражняване на брутална тирания,
ведно с причинени от нея
масови (bloody) убийства, мъки и болки,
само след мафиотската структура, lovely Josephine, на религията,
която е имала векове за да се усъвършенства в измамите и лъжите си:
[yes, religion, Supernatural мистицизъм, is the old time Greatest Champion of false promises & lies!]
”за всеобщото щастие to be achieved in Heaven, в отвъдния свят на Господ(арят)“!
Интер-Национал-Социализмът е атеистична социална система
of Голямата кражба и лъжа:
за всеобщото щастие to be achieved , if you believe & obey the (social) ideology of Marx(ism)“!
Ох, тоз‘
wet dream of the absofreakinlutely evil Единна Соц система all over the world, баси:

The red
(Inter-) National(социал)ism!

The COMMIE’s
Big Brotherhoodness!
Oh, those
inter-national-socialists!

“The world is one, and we (socialists) shall overcome!”
It’s all about the bloody nature of the (М-Л) reds!
“Светът е за всички хора, стига те да са социалисти!”
“The world
(is) for all -the socialists!” – bad narrative.
И всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Враг на Държавата-Партията!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да, в името (и за благото; в интерес) на (На)рода!

*

The absolute UNsustainability/НЕпрактичността
of the socio-economic
doctrine of мистицизѣм!
It’s all about the evilness of (ДОКТРИНАТА of) мистицизѣма!
It’s ИЗТОЧНИКА of фашизоидното! Yes, absofuckinlutely!
Мистицизмът, lovely Josephine, breeds 
totalitarianism!
За
тоталитаризма на „народната демокрация“, баси!

При демокрацията всичко, което не е забранено е разрешено
;
у НРБ-то - всичко, което не е изрично разрешено, е забранено.

Да, в НРБ-то, lovely Jos, почти всичко беше абсолютно забранено:
absofuckinlutely забранена беше, lovely Josephine,
  
СВОБОДАТА на словото, на придвижване, на private production!
Да, това е
evil реалността при (red) соца!
[макар, че БГ-то is full of old носталгици!]

*
OF THE GREAT RED (СОЦ) IDIO(CRA)CY!
[A
оne-great-Партия система, с great Вожд,
ведно с терористките организации МВР/ДС,
doing “wiseЦентрално планирана, контролирана,
регулирана и управлявана соц икономика!
Баси!
Yes, all these radically red people, lovely Jos,
живеят (
тъпо) in (домейна на) a bloody utopia,
based on 
идея of а Great мистичен Wizard,
който 
следва an absolutely delusional етика,
that
always fails (the ppl) – in the long run!]
 
OF THE ABSOLUTELY CORRUPT RED MIND(SET)S,
BASED ON
MARX’S IRRATIONAL SYSTEM OF VALUES,
THAT ARE ИКОНОМИЧЕСКИ ABSOLUTELY UNPRODUCTIVE,
& THAT ПРОИЗВЕЖДАТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ! ABSOLUTELY!
OH, THAT ВЕЛИКА RED IDIO(CRA)CY, AN EVIL IDEA(L),
THAT НОСИ МНОГО СМЪРТ, МЪКА, БОЛКА И НЕЩАСТИЕ-
НА
СТОТИЦИ МИЛИОНИ ХОРА ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ! Е, БАСИ!
THAT’S THE GREAT RED (СОЦ) IDIO(CRA)CY, FAILURE, UNREALITY!


The соц(ио)-икономическа система, lovely Jos,
основана на evil духовните темели на марксизма,
of
100% НЕсвобода и 100% НЕпазарна икономика!

Any version of социализъм, lovely Josephine,
не, не, не лайква
the free market economics;
and instead
all социалистите want, lovely Jos,
to
coercively centralize (по социалистически),
to coercively
сошълize & to coercively regulate it!
Yes,
социалистите love the Legal plunder (legislator)!
Социалистите love to enslave the (most productive) people;
и правят мнозинството хора (отчуждени) liars & паразити!
[
Да, социалистите, lovely Jos, са с раздвоени езици, баси!]
*

Изконните
М-Л ценности, баси!
За
Марксовият Мистицизъм, ММ.
За
Марксовият Материализъм, ММ.
За
the атеистичния God, lovely Josephine,
of
еднопартийната (комунистическа) система!
За
божественото (absofuckinlutely red) робство.
За робството – на (БГ) хората в полза на
Богът.
[КомПартията е на власт, другите в полит затвора!]
Всеки Бог си има свещеници, lovely Josephine,
които да го обслужват, да му богослужат,
и да служат „за благото на Народа“, баси!
За (богоугодниците на) Светая Светих, баси!
Ах, тези низки (злокобни) човечета, селтакиси!
Ох, тези
dumb wizards – all dressed in (bloody) red!
Oh, that
hard (тежки вреди носеща) bloody redness!

За забитите доктринални zombie пинчета в главите:
със забити в главите (М-Л догмата of) сърп и чук!
Да, това in fact е в главите им, lovely Josephine,
на тез
bloody red star мистици! Absolutely! Баси!

За (the huge evilness of) коминтерновците!
За наркоманията (of the red) социализъм!
За
the epistemic (съпорт of) totalitarianism!
За
утопията на égalité комуни(тари)стите!
За the pure commi марксизъм(-ленинизъм):
the най-гранде формата, lovely Josephine,
 на свобода и „хумани(тари)зъмin action!
[за псевдо науката/теорията - на НЕсвободата;
съзнание за НЕ
свобода, of авторитарно мислене]
За
мистицизма на the red вид социализъм!
[Ох, това absofreakinlutely delusional мислене!]
За БГ обществото на dishonest имитаторите!
За
BG обществото на тотал(итар)ната лъжа!
Of the total social(ist) лъжата, lovely Jos,
&
the тотал(итар)ния social(ist) big failure:
real
соци(де)ологията на the big НЕуспеха!
За великата Партия-God: на гранде лъжата!
[А всяка лъжа/utopia, lovely Jos, always fails!]
 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image462.jpg 
 
No, lovely Josephine, unicorns don’t exist!
Освен в главите на мистиците (, because dumb)!
The world is full of dumb thinking комуни(тари)сти!
All the collectivists are tribal in thought & actions!

 

За марксистко-ленинската идеология:
the 100% ownership/socialization of all
the means of production & the medias;
  

yes, it’s all about the (total) collectivization of
the private property
(right) & the consciousness;
yes, it’s all about
abolishing, lovely Jos, баси,
the private property & the individual’s consciousness!

Abolishing all (the IR, moral values) в името на какво?
В името of Great (BG) New Happy [Соц] Life!
Of Новият социалистически grande човек,
който не знае (of) the concept of individualism!
Of the (red) соц Destructionism!
(Red) Социализмът всъщност, lovely Jos,
не, не, не е за един по-добър
(Нов) свят,
[it only се преструва to be pro такъв свят]  
а е
destroyer of цивилизация, in the long run!
It does not
build/produce; it destroys (values)!
Socialism destroys. Socialism destroys.
Red социализмът e the 100сошълfic(a)tion!
And it is 100% failure, баси! Absolutely (винаги)!
Of the absofreakinlutely соци(де)ология of failure!
Ох, тоз‘ ла гранде evil марксизъм, комунизъм!

Of absofreakinlutely red utopian ideology!
Утопия – в политически и в икономически context!
Утопия, която at the end се превръща в дистопия!
Най- гротескният ever експеримент, lovely Josephine,
of
the (BG) absofreakinlutely (100%) mass сошълization,
която донесе разруха and misery за стотици милиони хора,
след като вече беше избила други едни стотици милиони хора!

God of the (red) collective (“consciousness”)!
The red мит(ология) of communism, égalité!
Инфантилизмът на bloody М-Л идеологията!
Фантасмагоричното (code of) мислене &
[its evoked] emotionalism i.e. UN
reasoning!
За гранде обещанията of соц мистиците:
за светли бъднини, ти да видиш, значи,
на всички (трудови) хора по света!

 
  

Произволът (на Партията-Държава)!
Тоталитаризмът
-
НЕпризнаване/НЕзащита на
the IR
от (соц) Държавата в цялата Източна Европа!
It’s all about
, баси, the (absolute immorality of)
organized (by the God-government) coercion!
Coersion 
by the law! [Int-Nat-]Socialism.
The (Orwellian)
1984 (“Happy”) Държавата!
Ох, тази
evil хепи соц“ държава, регион!Болшевишката идея
of (hard) collectivism!
The culture of death
;
of
(100%) absolute соц диктат;
of свят без real предприемачи!
Of тотал(итар)ният социализъм:
[желание за] власт над всички и всичко!

Power over the people, power to the State!
Absolute power corrupts absolutely!
SSоциалистическият регистър

Идеологическият (
& economic)
стандарт
of НЕкомпетентност!
Стандартът за безотговорност -
of the (100%) corrupt Corporatism.
The irrational moral Стандарт of соца,
of the (новия) соц човек – of РСО-то;
and (един бъдещ ден и) of комунизма!
Това е standard of провала, lovely Jos,
of
Държавата като главният фактор,
of
фалшивия живот, of НЕсвободата
i.e. of соци(де)ологията collectivism-
the absolutely
poisonous идеологията!
 

The class-based left идеолози!
За the radical социалистите!
Of
the evil (M-L) болшевиките!
Мар(к)сианците!
Violent зомбита!
Of the red zombies - червенотиквеничковци!
 
 

За агонията (inter-национал-)socialism &
агонията на the (100%) socialized (wo)man!
 

За комунистическата (type of) Държава!
За
the communist (type of) управление:
една история за total (
State) regulations,
една история за total(itarian) failure i.e.
за абсолютно polit-economic INefficiency,
шуробаджо corruption
of state ownership &
bureaucratic mismanagement/некадърност!
Of the very, very Big (Daddy) Government!

Of the subjectivist представи, идеологии!
[Subjectivism учи, че there are no objective (moral) truths!]
Of the greatness of the Соц Wonderland, баси!

   
 
 
Of the irrationality на НРБ (red) историята!
 
Of the red (социалистическа, НРБ) тирания!
Of
the red тотал(итаристич)ната кleptocracy!
Of the гранде сошъл(истически) „реализъм“!
Of the
absolutely гранде научен комунизъм!
Of the aggressive М-Л ideological ПРопаганда:
„социализъм с човешко лице“, баси!

За
absofreakinlutely evil (view of the) world of
марксистко-ленинската (класова) negativity,
която е
full of resentment, омраза & насилие,
и която
produces милиони мъртви на Земята!

Of великото РСО! Of Светлото Commi бъдеще!
  
Of (ideological) (moral) supervillains [monsters]:
нарцистичен (
political & economic) вампиризъм!
Вампирите
, lovely Josephine, са обявили война!
Физическ
a1, икономическа2 & psychological3 war,
водена срещу the real (мислещ & able) individual,
срещу природата (и волята) на човека,
срещу
(естествените закони на) реалността,
срещу красотата на живота
of the individual!
“There’s no need an individual to think независимо!
За мисленето си има една
e(ga)lite group!
Това е the God’s group, разбира се, т.е.
the
мъдрата (ЦК на) КомПартията-God!
The individual must be подчинен to the God!
You, bloody well do, what I (
God) tell you to!”
 
 
За по-по-най-Висшето (collective; égalité) Благо!
Worshipping the [God of] Висшето (Collective) благо!
FOR THE GREATER GOOD -
OF
НАЦИЯТА  [RACE; CLASS; ETHNOS]!
ABOVE ALL ELSE! ” – the égalité злодеи preach.
И да, всички най-големи световни злодеи
са
promote-вали & про(из)веждали absolutely лява,
radical етатистка (égalité) икономическа политика!
 
THE RED VERSION OF THE (COERCIVE) SOCIALISM!
THE (БЕЗМИЛОСТНА COERCION OF) MARXISM-LENINISM!
 
 

All in the name
of Народа, за „Общото благо“!
All in the name of
“сошъл fairness”,
за доброто на
all the хората,
за
Общ(ествен)ия интерес!
The Great Power of the Great State!
Of the paternalistic State (& Вожд)!
The “American dream” of (IntNat-)социалиста:
Силната ръка на Държавата [& in the economy]!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!”
 
  
 
 

Of the absofreakinlutely (hardcore) патерналистите!
Moral, политически и икономически патернализъм!

Политически
ят мачизъмof a (hardcore) диктатор!
The Machismo of (the Machine of) (hardcore) Statism.
Овластените глупаци (, who се изживяват като мачовци);
of the really destructive power of all irrational humans.
Of (Party’s; Gov) totalitarianism, hardcore interventionism.
Of
absolutely неизличимата left болест – of irrationality!
Of the red (left)
dumbness - оf патернализъм.
  
Of
социалистическия (хард, M-L, red) égalité!
[that хейти private property и free икономика]

 


Да, има, съществува, lovely Josephine,
абсолютно зло (и абсолютно добро, too):
[
желание за] власт над всички и всичко!
Power over the people, power to the State!
Absolute (State) power corrupts absolutely!
Of the absofreakinlutely reality of the 1984;
of the brutally insane
цензуравъв всичко!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!”
 
Of the great комунистическа (М-Л) диктатура -
диктатурата на БКП (за) “пролетариата, баси!
Of the (reality of) IntNatSoc!
{Абсолютното зло, lovely Josephine,
is the aggressive
силата, която разрушава всичко,
до което се докосне! Разрушава животи, носи смърт!
Разрушава
цели (rich in resources) държави, lovely Joss, и
носи
mediocre & dishonest life, generates negaliving!
Девизът
of this absolutely evil force, lovely Joss, is:
„Ма, аре стига с тези Индивидуални права!
Ма,
аре стига с тази свобода [на словото]!
Ma, aман от (пустата му)
свобода, бе!
А кой, кой се интересува от Държавата, а?
Ask not what your
Държава can do for you;
ask what you can do for your
Отечество!
We know what’s best for (all ppl in) our nation!
И когато трябва,
ще анексираме територии, и
да,
кървави войни ще водим, и
да, ще тероризираме цели нации – в името на Родината!
Защото нашата (
етика,) култура (& politics) is the truth!
Yes, we are (
гордеем се с това, че сме) nationalists,
the real
патриоти, traditionalists – милеем за Родину!
За Родину –
на смерть! Ну, идите! Вперёд! Ja, ja, ja!
"
Dulce et decorum est Pro patria mori" -
"
сладка и прекрасна за Родину смерть"! Да, конечно!
Защото всички
in our own nation/ideology сме братя!
Общото благо (
must be) над частното! Това е моралното!
[Интересът на] Обществото над интереса на личността!”
Evil minds that (absofreakinlutely) plot destruction!
Sorcerers of death's (warfare) construction!}
*
 
 
 

Of the non-objective
(irrational) философии!
Any égalité construct, lovely Josephine,
is always absofreakinlutely (
тотално crazily)
incoherent with the (objective) reality & life!
Any égalitarian construct, lovely Jos,
desires (и се стреми) to achieve its goals
by тотал(итаристич)ният method of coercion!
It’s all about the (primitive)
brutal tribalism,
that’s really антиhuman, и следователно evil!
That’s the (evil) moral кодекс of вампиризъм;
леталният морален кодекс на тоталитаризма:
“You, bloody well do, what I (
God) tell you to!”
 *
 It’s all about the (production of) red zombies!
The InterNatSocs! The Reds! The (M-L) left!
(Интер)Национал(Социал)измът:
the Mega Multination Corp(oration)
!

It’s the inter-national-socialists, lovely Jos,
who хейт (their brothers) национал-socialists
(in the form of
фашизъм & нацизъм), баси,
и които си тъпо (delusionally) (с)мислят,
че са много мъдри за да решават, баси,
да практично (успешно!) решават, баси,
да (раз)решават колектив(истич)но, баси,
all the (very many & important) problems –
of (the ppl of) a nation,
регион и(ли) света!
The Far Left, най-левите от леви(чари)те:
the (М-Л) класовите мистици.Силоваци.
THE HARDLINERS.
THE (
COIN OF) HARDCORE ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ.
 
 
 
 
 
 
 
 
Of „праведните“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливаПартия-God!

 
 
За хейт словата & acts, lovely Josephine,
that show
the evilness of the M-L morality!
За the (М-Л) революционери-идеолози,
които
love using грубата сила - в името
„да спасят света“ от страшни беди
, баси!
[
и днес дори, too!]
За управлението based onto force & fear!
За брутално физически
coercing хората
за their (ideological) убежденията им!
[и днес дори, too!]
За насаждането на класовата омраза -
as революционна борба на живот и смърт!
[и днес дори, too!]

 
За
нихилистичната комунистическа култура -
produced by Маркс, Ленин, Сталин и Брежнев!
[copy-pasted в НРБ by all членовете на ЦК на БКП!]
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!”
Yes, it is
мизантропията на the InterNatSoc!


Of the Inter-National-Socialist gang(sters)!
 

“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”
 

 

The governing principle of (any version of) социализъм!
Социализмът only runs (operates) on насилие (killings, НЕсвобода)!
[Ами кво да каем за (БГ) интелектуалци, които support соца, a?
The ignorance и(ли) the malevolence of (the БГ) интелектуалците,
who (намират някакво си dumb извинение to) support evil idea(l)s?!]
It’s about the bad morality, those intellectuals’ bad moral character!
Ох, тeзи absofreakinlutely greatest (anti-
religious) evil morons!

 
 
The wolfness principle
of hard (& soft) collectivism
 


It is all about
авторитарно мислещи ppl, lovely Josephine,
that [all the
autocrats] are offering you … утопия1! ОК?
Them ppl are [on principle] all based on groupthink2!
It is all [always] based on
алтруистична3 етика -
that is all based on sacrificing4 the individual to the GROUP(s) – the сошъл drug [parasites]!
In the name of [good intentions] achieving the
Higher Cause” - the Great Just society! Баси!
It’s the delusional [Great] project of the Сияйното/Райското [Сошъл/Religious] Бъдеще!
It’s the language of [obscure] emotion(alism) & delusion! It’s not (really) worth it, Josephine!
Yes, it’s all about producing an (touchy) emotion(al reaction), a delusional stairway to Heaven!
It's sooo touching, ain't it?!
Баси, а?!
Yes, it is the (
левичарската) мистичната (фан(т)а(с)тичната) идеология, the anti-рационалната!

 

 
Of the (bloody) hardcore redness!
 

За
червената (absolute) evilness!
За червените aggressive простаци!
За червените брутални терористи!
 

За
the evil minds that plot destruction -
sorcerers of death's (red) construction!
За (етиката на) грозотата of
the (primitivism of M-L) соца!
Of the (too much) socialism!
Социализъм, твърде много
(интер-)(национал-)социализъм –
хумани(тари)зъм с човешко лице”!

За
идиотизма, lovely Josephine,
на the polit-economic утопизъм!
С (марксовия) комунизъм в главите!

 
Of a utopian ideology!
[based on брутални, нагли и цинични
coercion & censorshipover the ppl.]

 

Of an absofreakinlutely dumb (& bloody вредна) философия!
An easy
(to absorb) философия – за истински irrational ppl!
Философия (идеология, based on the morality) of принудата!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

   
Of „праведните“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливаПартия-God!

Of мерз(авс)ката власт,
на червените олигарси!
Of the evil red matrix!
Оf the evil within the
polit-economic system
of
(марксистко-ленинската идеология of) НРБ!

Of Народната РБ, баси!
Of идейния (red) блавоч,
който поколения ppl по света сърбаха
75 години;
който поколения
BG ppl сърбаха цели 45 години!
(и който,
lovely Josephine,
често продължават да сърбат
и днес
within the Преходът!)
Of the radical (red) етатизъм!

 
 
[
Когато red is absolutely everywhere!
Когато red is absolutely black!]
 
 
 
Иделогическите основи на марксизма!
СОЦ(иал) идеологията, produced by Marx!
(And осъществена by Lenin, Stalin & the rest of the reds)

 
The darkness of the (
radical) (anti-religious) egalitarianism, етатизъм.
 
   
Of the new "happy" [Соц, СССР] life! Баси!

 
    
  
Of the new "happy" [Соц, red СССР, red China] life! Баси – the (bloody) black redness, gangs!
  

Red
социализма ОТНЕМА собствеността от хората; ОТЧУЖДАВА хората от собствеността!
Отчуждените (от
private собствеността) хора, lovely Jos, because of this evil égalité principle,
не, не, не намират своя интерес i.e. се дезаинтересовани и престават да намират
real смисъл в работата (полагане на hard effort)! А този evil марксистки принцип
прави хората икономически и финансово ЗАВИСИМИ от Соц Държавата-Партията (
Master)!
Така, именно чрез отнемане на (отчуждението от)
the private property, lovely Josephine,
се отнема свободата of the individual; престава да съществува свободен пазар! Absolutely!
Ох, тези
absolutely фундаментални (evil) духовни опори -на марксизма(-ленинизма), баси!
Oх, тая СвЯта Светих, баси! Ох, тоз‘ единен („творчески, жизнен“; социалистически) процес!
   
 
 
Of the ла гранде égalité & fraternité (соц) мистицизъм!
   
Of the absolutely new "happy" [red Соц, НРБ] life!
Of the НРБ (Orwellian) Newspeak (is true speak):
„Окупаторите ни са our dearest (égalité) brothers,
I love
(the по-по-най-Red) Big Brother; and Big Brother (който is always right &) loves me, too!
   
   
 
 
За най-голямата
(ever) злина
(причинена от човек на човек)
на този свят, lovely Josephine
:
(установяването of)
the red диктатурата!
Когато
red is (in) everything;
and everything is (in) (
bloody) red!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

 

Of the безмилостно жестоката coerciveness
на absofreakinlutely соц чудесата/mysticism!
Oh, that really вреден утопизъм, баси!
Oh, that наученM-L социализъм!
Oh, that човечнаM-L философия!
 
 
Of the (bloody) Red РоSSия’s standard!
The red standard produced by Marx(ism)!
[And осъществен by Lenin, Stalin & the rest of the reds]
 
The pseudoscience of сошъл дарвинизъм!
The сошъл SStandard! The social-fication!
The
сошъл(ро)бот(ism) – of communism!

 http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image101.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image102.jpg 

The mysticism of Marxism, of the inter-национал-socialism!
 
 

Of държавното ownership (регулация & контрол)
of
(all, 100%, баси, of) the means of production,
тотал(итар)на национализация на all industries
i.e.
inter-national-
socialism - the work of the (d)evil.

 
From each according to his ability,
to each according to his need
!
т.е.
utopic злото, комунизъм! -
това е червен(о-кафявия) мистицизъм; wizards!
Ох, тази
вредна утопия -of the red утописти!
 
 
 

Леви(чарски)ят политически (economic) проект!
Марксистко-Ленинският (bloody(red) проект!
За the red злодеите; and their злокобни acts!
The Dark Side of the
Red SSocialist Dream!
Всички закони, lovely Josephine,
при всяка (НЕ)свободна polit-economic система,
are based on (&
follow) the (prevailing) morality!
A
етиката се основава на (false) епистемология!
The epistemology of commi-тата е мистична, coercive:
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”


Ох, тази вредна утопия -of the red утописти!
 

Of the One Party rule, а “Great” КомПартия!
TOTALITARIANISM = TERRORISM = TYRANNY!
Всяка диктатура има real терористичен характер!
Всяка
диктатура и всеки диктатор, lovely Josephine,
се absofreakinlutely (мистично) основава на
the
(absofuckinlutely irrational) principle of
(ПРопагандиране на) лъжата, измамата и НЕвъзможното-
by the absofreakinlutely идеологическите ПРопагандатори
и прелъстените
(& купените!) от тях (БГ) интелектуалци
(особено РСО „художествено-творческа интелигенция“)!
Ох, тез‘
зависими (от М-Л идеологията) ppl, lovely Jos -
гладни за UNearned получаване на a (or some) value(s)!
[техни („intel“) наследници ги има и днес дори, баси!]
Of the (red) dictatorshipна пролетариата!

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image097.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image099.jpg 

 
За катастрофичната, lovely Josephine,
(absofreakinlutely 100%) държавна1,
централизирана2 & планова3 икономика на
(warfarism of) (интер-)(национал-)социализма;
и соц контрол и регулация
(на цените) in НРБ,
that does (and will) never work; it’s a bad idea!
(а днес и във
Венецуела, Зимбабве, N. Korea;
и, of course, икономистите-мистици, lovely Jos,
because absolutely
dumb, never see a problem
with the (100%)
сошълization of economics, баси!)
И всичко в името на Партията-God, Държавата,
SSветлото Commi бъдеще и (уж) на хората, баси!
Ох, тази Народна Република, баси (
contradiction)!
Ох, какъв свят, какъв
dumb (utopic) соц свят!
Социалистическата, lovely Josephine,
команднo-бюрократична (държавна) икономика
cannot ever функционира in the long run!
It always fails! Yes, really! Дисфункционална е!
Защото е изградена на
absofreakinlutely
НЕрационални (incoherent with the reality) принципи –
по (
НЕпрактичните ideas ofМаркс и Кейнс!
Oh, that (НРБ,
СССР) соц
коллективная (государственная)
собственность (баси!) на средства производства,
based on the
irrational теорията на Карл Маркс!

 

 

За червеното знаме –
на (
М-Л) утопията, на (the red) мистицизъм!

THE DOCTRINE OF (М-Л) БЕДИ НОСЕЩ УТОПИЗЪМ!

Ох, тази вредна утопия -of the red утописти!
 

 

THE UNITED UTOPIAN [LEFTISH] LA-LA LANDIA!

 
 

Of
the red (СССР) version of социализъм.
Of
НРБ, Народна Ре(с)публика България!
[Of the „икономика в интерес на хората“!
Of the
Социалистическата 100% държавна икономика,
based on the evil Marxian concept, lovely Josephine,
за the absofreakinlutely 100% socialized собственост
върху средствата за производство
, баси,
която всички знаем как завършва (, нали?), all over the world,
въпреки dumb опитите за „фирменизация“ by the July’s пленум!
The
July’s пленум на БКП не можа да произведe July morning?!
Защото идеята, the very idea, lovely Jos,
„Една Соц Държава – две economic системи!
(
каквато и днес е при Китайската КомПартия)
и преди, и сега, може да работи, lovely Jos,
only
в главите на the hardcore левичарите!
Социализмът (по Маркс) не работи! It fails!
[
Всяка лъжа/utopia, lovely Jos, always fails!]
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image479.jpg
Socialism does not work, in the longer run!
[Но
никоха не, не, не забравяй, lovely Josephine,
че за EVERY absofreakinlutely (mystical) влак/idea
си има absofuckinlutely (
dumb) пътници/followers!]
Днес huge majority of държавите, lovely Jos,
all over
the world, имат mixed икономики.,
because of the huge
съпротивата на SJWs!]
*

Of народно-демократичната държава (НРБ)
BG!
Of
(НРБ) SSоциалистическа България: 1944-1989!

ОХ, ТАЗИ ЛА ГРАНДЕ (RIDICULOUS)
НАРОДНА („
ХУМАНИТАРНА”) ДЕМОКРАЦИЯ!
ДЕ ФАКТО – НЕСВОБОДА, COERCIVENESS!

http://www.robzor.com/rhouse/businessmoral123_files/image070.png 
ДИКТАТУРА (НА ПРОЛЕТАРИАТА) =
ТЕРОРИЗЪМ = ТОТАЛИТАРИЗЪМ (НА КОМПАРТИЯТА)!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

  
 

 

 
 

Никога, никога, никога не забравяй, lovely Josephine:
За червените absofreakinlutely злодеи; red мистици!
За
the absofreakinlutely biggest агресия на 20-ти век:
социалистическата, especially in Eastern Europe & Asia!

 
Of
(the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of the absofreakinlutely
циничните наглеци! 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

 
 
 

За
марксистко-ленинската идеология.
За (
калпавата) (Marx-Leninist) комунистическа идея!
Of (the idea of the altruist) égalité; of хуманизъм!
Of the greatest
commi(x) лъжа и PRопаганда, ever!
Ох, тази утопична (
мистична) идеологическа ПРопаганда!
Ох, тази утопична
фашизоидна идеологическа ПРопаганда!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!

 
По братски, по (bloody) комунистически...баси!


Ох, този
evil utopic (propaganda) лозунг -
лозунгът на (
moral & economic) демагогия,
стагнация и (“expert”) irrationality,
ведно със
the тотал(итар)ната destruction!
 

  

  
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

 


 
Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!
Ох, тази
absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!
   

 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image160.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image161.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image162.jpg 
Ох, тези ла гранде интер-национал-социалисти, баси!


 

Ох, тези ла гранде целувки „уста в уста със съветските la grande (соц) другари (от мъжки пол)!
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image163.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image165.jpg 
Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!

 

 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

 

 
Of „праведните“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливаПартия-God!

 

Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!

 

 
  

 
Мадлин Олбрайт пише: "Фашист е някой, който
силно се идентифицира с (цяла нация или)
ГРУПА
и твърди, че говори от нейно име, 
но не го е грижа за 
правата на другите
и е готов да използва всякакви средства,
включително насилие, за да постигне целите си
!"
“A fascist is somebody who identifies with one 
group
— usually an aggrieved majority —
in opposition to a smaller
group.
It’s about majority rule without any minority rights.
Which is why fascists tend to single out the smaller
group
as being responsible for or the cause of their grievances.
fascist is someone who claims to speak for a whole nation or
group,
is utterly unconcerned with 
the rights of others,
and is willing
to use violence
and whatever other means are necessary
to achieve the goals he or she might have.”
  
Целта/Каузата определя/оправдава средствата!
This principle, lovely Josephine, denies all moral values!Фашизоидната идеология и ПРопаганда – на hard социализма!


Шизофренната фашизоидност на (ЦК на) КомПартията-God,
making шизофренна (и фашизоидна) цялата (Соц) държава!


 
 

 

За марксистко-ленинската идеология & propaganda.
Of the big evil
идеологическа ПРопаганда!
Of
„справедливата“ (соц) идея, lovely Jos,
установявана чрез (физическо) насилие,
by the
вредните (words &) действия на
щатните
висши партийци-активисти!
 
The objective1 is to do good to others -
as a primary justification of existence;
the means
2 is the power of the collective;
and 
the premise3 is that "good" is collective.
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image013.png
The root of the matter
is ethical, philosophical, (and religious),
involving 
the relation of man to the universe,
of man's creative faculty (to his Creator).
The fatal divergence occurs
in 
failing to recognize the norm of human life.
*


 

За марксистко-ленинската идеология.
Of
the big (соц) идеологическа перверзия!
Of real
състояние на real (соц) НЕсвобода!
Of the absofreakinlutely (соц) времената -
времената, когато всичко беше цензура,
[физическа, идеологическа, полит-икономическа]
времената, когато,
lovely Josephine, баси,
всичко беше к‘вото Партията каже, баси,
времената, когато всичко беше coercive!
И нищо не беше доброволно, at choice!

“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да, в името (и за благото) на (На)рода!

 
Slaves are free! The new happy (соц) life!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!
 
Slaves are free! The new happy (соц) life!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!
 
Slaves are free! The new happy (соц) life!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!
 
Slaves are free! The new happy (соц) life!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!
 

Of the big идеологическа перверзия!
Slaves are free: new happy (соц) life!
Of real
състояние на real НЕсвобода!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да, в името (и за благото) на (На)рода!

 

Агонияяята socialism, evilness!

Of the oppressive (соц hardcore) regime:
диктатурата на (класата) пролетариата!
За НЕзадоволителния
standard & quality
на живот; и bad (житейска) перспектива!
Of the великите centralized planners,
които планират Big Светлото Бъдеще
на една нация (или на един Съюз),
ала което никога не идва,
lovely Jos,
‘cause it doesn’t
(cannot) exist (utopia)!
Of (планова & centralized) икономика
на дефицита (на стоки и услуги)
;
of the absence of
луксозни стоки!
Of отнетата свобода – на индивида!
 
Of
НЕсвободата на словото, печата и
частната собственост (предприемачество)!
Of НЕсвободата за придвижване -
на стоки
1, капитали2 и хора3! Absolutely!
Of робското
съветско миналона НРБ!
[по което много older BG ppl носталгично плачат?!
Ох, тази, absofreakinlutely соцносталгия -
irrationally идеализиране на соцминалото
за сметка на
democratic настоящето! Правено
by the (essentially older &) dumber (confused) хора!
Never forget
history! Never be ignorant, lovely Jos!
The
ignorance of history could be пагубно опасно!
Beware, you must be aware, lovely Josephine,
 of (the road to)
totalitarian (centralized) Държава!]

За просъветската България, баси!
За про
болшевишка България, баси!
За борбата срещу „
загниващиякап!
За
the absofreakinlutely red dummies!

 
 

Of dumb ideas (words, motivations & actions)!
За the (БГ) идеологическата Ла-ла-ла land(ия)!
За (БГ) “smart” (based on a faith) ла̀ладжията!

Of the irrational (БГ) (“public servants”) (wo)men,
that proclaim themselves for
знаещи и можещи!
 
 
 
Of the absofreakinlutely (evil) НРБ dumbness.
Of the
dumb(est & harmful) narrative:  
the evil марксистко-ленинската  философия.
Oh, that evil марксистко-ленинска диалектика!
 
 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…

 
 
Живот под тиранията на the red star!
Партията е по-важна от всичко друго!
(Red) Партията above the individual;
yes, it’s more important than
any individual!
Да живее the (Red) Party!
Това е
марксистко-ленинска идеология.
При Социалистическата Държава, lovely Jos,
никой човек не може ever да бъде капиталист:
РСО Държавата би го (физически
!) унищожила!
Държавата на
РСО loves тотал(итар)ен контрол!
При Liberal Демокрацията човек може (to choose)
да бъде социалист, капиталист, центрист, etc.
и да организира живота си по съответния начин!
 
OF THE NEW (TRANSFORMATION OF) MANKIND!
OF THE
GREAT” EGALITARIAN ОБЩЕСТВО!
THE ABSOLUTELY GREAT(EST)” КАУЗАТА!
Каузата, която е
larger than any single human!
А, да, и Вождът е larger than any other human!
Ох, това ла гранде „равенство § братство“!
[от 1789, та чак и до днешните дни!]
Е, да, всички сме равни, всички сме братя (& sis),
ала някои са по-равни от други
, нали, а?!

Ох, тази absolutely вредна утопия -
of
the bloody red (M-L) утописти!

 
Of the соц workers’ Paradise!
Of the “great”
соц experiment!
Of the “great”
соц постижения!
Of the
сърп и чук дистопията!
Of the intellectual диващината!
The deep State – of интер-национал-социалистите!
За absofreakinlutely гробокопачите“ на капитализма!
Oh, каква huge (evil) dumbness! Добре, че (по)изчезна!
 
За (the promised) Раят -
of the социалистическите
 
workers & колхозничките!
Of the
(red star) мистицизъм.
О
f the greatest шаманизъм!
Of the greatest сошъл
(ist) шаманството!
Of pursuing the (
pseudo religious), lovely Josephine,
absofreakinlutely political
идеология of utopic vision!
[of the 20-th century bloody biggest drama]
  
Of НРБ, Народна Ре(с)публика България
:
of blood, torture и horror (dictatorship);
of absofuckinlutely
фашизоиден режим;

of
the failure of the centralized economy;
of РСО-то; Социалистическият реализъм!
Соц реализмът е само
лъжи и ПРопаганда!
Соц режимът винаги завършва,
lovely Jos, с
катастрофа за the ppl – of a nation/регион!
Ох, тоз‘ 100-процентов (НРБ) социализъм!
The 100%
соца е 100% тотал(итар)ен провал!
Да, резултатът от соца
, lovely Josephine,
е винаги the same: провал, пропорционален
на
the application of соц принципи in a nation!
Ох, тоз‘ твърде вреден соц мистицизъм!
Соц глупостите, лъжите и пропагандата, обаче,
много вървят пред
the older (& dumber) BG ppl,
а мнозинството of them (БГ) ppl им се радват?!
Да, всекиму неговото (мислене) си заслужава!
Това е the ла гранде socialистическия стандарт!

[А днес, lovely Josephine, го absofreakinlutely наричат
Сошъл реализъм, (Corporate) Сошъл отговорност! SJWs.
Кой, кой, кой го нарича така?
(
Тhe confused главите на) Мистиците: алтруистите & етатистите!
Това е
the SSocial Standard, голямата Сошъл(istic) Конспирация!
It’s the absofreakinlutely колхозfication of a nation! Баси!]


Of trying to (утопично) achieve EQUALITY of outcome
чрез тоталитарната the [One (Ком)Партията] доктрина,
чрез
absofreakinlutely (dumb) социалистически средства! Баси!

 
Of absofuckinlutely централизираното Господарство – Соц НРБ!
Of (the absofuckinlutely) (bloody) соц мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните соц наглеци! 
 

В името на (соц) Народа! В името на (НРБ) социализма! Be ready!
Бъди готов(а) to self-sacrifice
в името на [Соц Държавата of] The Greater (Collective) Go(o)d!
В името на (establishing) Държавен (еднопартиен) монопол
in politics & икономиката! И резултатите са видими – за всички!

Ох, тази evil (вредна) марксистко-ленинска идеология/ПРопаганда.

 
 

За КомПартията (& Вожда, & ЦК-то), lovely Josephine,
that absolutely винаги is right(
eous),когато съгреши дори!
Който не е верен на КомПартията-God, той е грешник (враг)!

Of the one & only (сошъли) “справедливаПартия-God, баси!

Всеки грешник трябва да се наказва – от КомПартията-God!
Да, трябва да се безмилостно наказва by the tool of ДС (КГБ)!
Защото всички трябва да имат СТРАХ от
the Господ(арят)!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

    
    

[ Процедурата за тези [проклети, проклети, проклети] НЕхора, тез грешници, тези врагове,
must be следната:
на онзи, който не му харесва нашата Велика
идеология, –
ми, щом не му харесва
our Велика и Справедлива ideology,
тогава променете го,
убедете го в нашта (сошъл) Правда!
Как, ли?
By utterly ruthlessly
using force
(or threats of usinf force)  – upon тоз низък роб, upon туй пятно на (our) Храма!
Coerce тази гадина (, а ако се наложи …и всички негови offsprings до 9-то коляно) into (dead) silence!
Coerce, coerce, coerce all of them класовите врагове & гадове – with absofuckinlutely (using) any средства & any методи! Да, да, да!
Fuck, fuck, yes, fuck,
the
IR (and the religion) and the (voluntary) individual’s (право на) choices  [to purcue one’s own (раз)личност & a way to happiness];
стига, бе, с тези индивидуални права, fuck them, fuck them all,
защото
the collective/Обществото/Държавата/Партията/Парламента
е над (all
of) тях! Absolutely! (Дoктрината на)
Marx is Great! Да живей! (диктатурата на)
Proletariat is great(est)! Да живей!
КомПартията е най-мъдра & the Greatest, ever! (Идеологията of)
God-
Маркс/КомПартията/ЦК/Политбюро is above   all!
Да, да, да, юбер алес (all and each and everyone of us…)! Абсолютли! Разбра ли, глупако, a?!
We
, we, we are big хуманисти,
we, we, we are doing all, all, all
за доброто на Обществото,
в интерес на Хората/
Humanity,
в името на Народа! (Kласата на)
Буржоата/богатият/капиталистът/profit-maker, обаче,
is
absofuckinlutely bad, bad, evil; е кофти stuff;
е (образа
of) врагът [на Народа/(Интер-национал)Социализмът/Справедливостта/Компартията]!
Врагът – долу!
Долу, смърт - всем кто врaг - си я заслужава! Уничтожить! Из корен, буквално! С всички средства!
Знаете как, другари и другарки -
по всякакъв
subversive начин,
със
absolutely any средства,
and absofuckinlutely no mercy!
Че какво тук значат нееекви си (раз)личности
големо важно!
Щом не им харесва, тогава променете затворете ги or kill them, all!
Такава (просто) е борбата! Класова! Безмилостно жестока! Толкоз!
Ний ще победим!
Ще бъдем на всеки километър, защото
ний Народе се с теб обича(х)ме,
от тук та чак до
този мост, до тази гара, до този миг и звук, до розата на светофара, до ъгъла на тротоара края на света!
Това е толкоз просто и логично!
Просто се нуждаем от повече класова омраза – да бъдем класово ненавистни, истински (интер-)(национал-) социалисти!”
*
Oh, that absofreakinlutely радикална leftish (марксистко-ленинистката) ideology, lovely Josephine,
of the
(cultural) марксистки secular/НЕрелигиозен (the материалистичен) (ДиаМат & ИсМат) егалитаризъм & алтруизъм! ]


 
На the one & only “справедлива” (ideology of) Партия-God!
 
 

„Да живей, живей
СоциализЪма,
да живей Народна Република България,
да живей (
ЦК на) БКП и (вечната дружба със) КПСС
да живей
социалистическото Братство (начело със СССР)!
За великото дело
на социализмабъди готов! Be ready!
   
 
 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да, в името (и за благото) на (На)рода!

*
Of the absofreakinlutely bloody марксистко-ленински collectivism!
Of
the absofuckinlutely (сошъл-economic) IMpracticability модел!
It’s
the bloody (harmful) red интер-национал-социализъм!
45 години всяка дума
1 и всяка дейност2 в НРБ, lovely Josephine,
е под тотал(итар)ния контрол на идеологическа цензура,
под ръководството на
ЦК на БКП, ведно с the bloody ДС!
 
*
Of the absolutely great dumbness!
Of the absofreakinlutely
тъпата (& вредна Соц) Държава!
Of the great (
социал-икономическо) INefficiency, failure!
Of pure
марксизъм(-ленинизъм). Of more социализъм.
Of
(Marxian pure stupidism of) класовото съзнание!
*


 
 

ТОВА Е (МАРКСОВАТА) ВОЙНА СРЕЩУ PRIVATE PROPERTY
И СРЕЩУ THE [PRINCIPLE OF] FREE MARKET ECONOMICS!
*

Of the red (BG) version на the hardcore (dumb) соца,
based on the irrational теорията на Карл Маркс!
[abolishing the private property (communization) &
collective regulation & control of the economy,
баси!
Oh, that dumbness of (revolutionary) Комунизъм!]

 
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да, в името (и за благото) на (На)рода!

 

[the same-same базата на която бе създаден, in 1917, СССР!
Yes, социализмът (can) only run on (a form of) violence!
Communism = collective (
groupthink) “ownership”!

The totalitarian groupthink.

 
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/businessmoral123_files/image445.jpg
Communism = (getting less, less and) less joy (of life)!
Yes, there’s nothing
less fun, lovely Jos, than communism!
{Добре, че не си живяла, lovely Jos, при the ideology of НРБ-изма!}
Установяването на социалистическа диктатура, lovely Jos,
означава
to welcome НЕсвободата & мъката (безрадостта)
за 99% от хората
in the nation/регион!]
 

Of вредното collective (groupthink) leadership!
The Governmentв името на Народа”, supposedly…баси!
It’s the absolute (totalitarian) control over the pplс iron юмрук!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…[Thinking in groups. Irrationality.
Одата на НЕсвободата и
грозотата!]Of
„праведните“ мъже –
Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only
справедливаПартия-God!
*

The collective leadership
of (the
materialisic) God
of НЕсвобода & violence:
СССР Интернационал!
THE КОМИНТЕРНЪТ.
[,ведно с Бащ(иц)ата на
Соц народите: Сталин!
]
 
 

*


[Thinking in groups. Dumbness.
Одата на НЕсвободата и
мъката!]
*
Тотален и брутален контрол
на (
Вождът на Политбюро на)
Ком
Партията - над всичко и всички!
“ABOVE ALL ELSE!” - the égalité злодеи preach.

The red корен! Of the колхозfication.
Aнтилибералният (hardcore) профил!
 
Of coercive hardcore колхозfication of a nation!
 
[So, искаш ли Световна Социалистическа Система?
So,
искаш ли да си една тесна социал(ист)ка, а?
Искаш ли,
lovely Jos, нЕкой Държавен Вожд да ти строи
your (и това на децата ти) Светло (Ideological) бъдеще, а?!
Не, не, не бъди
a dumb мистичка,
an irrational
колективистичка, lovely Josephine!]

Collectivism. Dictatorship. Gangsterism. Groupthink. Bolshevism.
Totalitarianism =
application of политическа власт “for (achieving of) the public good(ness)”!
“You, bloody well do, what I (
God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!

 
Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!
Of „праведните“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливаПартия-God!
 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да, в името (и за благото) на (На)рода!


 
 
 

 

[Thinking in groups. Дебилизъм. Идиотизъм.
Одата на НЕсвободата и НЕрадостта!
Авторитарното съзнание, мислене!]
*


ДиаМат paternalism!
 
The 
total(itarian) INsatity!
Of the World Соц Революция:
установяване на
диктатурата на пролетариата!
И след това –
изграждане на
the Great Комунизъм!
(an ideology against капиталистите, баси!)


Proletarians of all countries - unite!
World proletariat - unite all countries!
 
 

 
The anti-rationality of the (red hard) collectivism:
the
international socialists. Интернационалистите.
[Митовете за СССР-изма са (носталгично) живи
въпреки
и напук на фактите (на реалността), баси!
Защото, веднъж станал вече
a dumb (> 40), lovely Jos,
означава f-o-r-ever (being) dumb! До последен дъх!
Ох, тези
absofreakinlutely митологеми за Соца!]

  

The международный пролетарский socialists.
И потом… 
 
 
Kim Jong UN with pleasure squad


Колхозfication of the mind.
Колхозfication of a nation!
Coercive
collectivization!
[Thinking in groups.]

The foundations of the Марксизъм-Ленинизъм.
The (изграждането на) новият съветски човек!
[Единна (интер-)национална идентичност: съветски (соц) човек?!]
Човекът-социалист! Желяз! Алтруист! Ура!
The new Соц (wo)man, lovely Josephine,
that (ще се obey &) служи на (Соц) Държавата
и на Великата (премъдра) КомПартия-God!
That’s the (new) Higher (than a life) Каузата!

Три пъти „ура
”, (дорогие) товарищ(к)и!
 
Ние не отстояваме национални интереси –
ние твърдим, че интересите на социализма,
интересите на
Sветовния Sоциализъм са по-високи от националните интереси,
по-високи от интересите на държавата. Ние сме защитници на социалистическото
Отечество.”
[Обръщение към Централния комитет на Партията  (14 май 1918 г.); Събрани произведения, кн. 27, с. 365-381.]

*
THE RED HARDLINERS. THE (COIN OF) HARDCORE ЛЕВИЧАРИТЕ.

  

Of the red интернационал(социал)истите fascists: комунисти.
И bloody ужасните последици, които these социалисти оставят:
стотици милиони хора убити. Поколенчески травми за векове.
Of the
groupthink, doublethink & doublespeak ideology – of the reds.
Of the (
groupthink epistemology, morality, politics & economics of the) reds.
It’s all about
диктатура, НЕсвобода, the total(itarian) abuse of the Individual Rights!

  
Of the corrupt (anti-rational; anti-logical) epistemological мислене
of (a version of) социалистическите (етика,) politics & economics!

 
 

The dumbness of the (idea of) СОЦ-а!
[of СССР, НРБ, Източният Соц блок, etc.]
Of дефектната red философия/ideology.
Of
марксистко-ленинската (evil)
философия! Методът of ДиаМат.
Мистичната вяра in марксизма!
The International socialists!
The
dumb idea of Marx(ism)!
Evolution of the (red) evil!
The
violent morality & politics:
YOU’LL OBEY! OR
ELSE!

“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…

 
 
 
Oh, those
„праведни“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливаПартия-God!
 
Of (the dumb психологията of мистицизма на)
интер-национал-социализма!
Of (the absofuckinlutely) (bloody) соц мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните соц наглеци!

  
 

[възпято от толкова много соц герои(ни) на intellectual труда, баси!]
 

Всички червени мистици, lovely Jos, (трябва да) вярват!
Без
(dogmatic) вяра не става!учат ни (и red) мистиците.
[Трябва да] Вярват в Светлото бъдеще – на Обществото!
При (all the kinds of) мистицизмаlovely Josephine,
(
мистиците always) (ни) рисуват и обещават едно
ла гранде
Светло [Сияйнo] [collective] [Райско] бъдеще, баси,
много по-добро отколкото настоящето
(,
ако се следва вЕрният” moral code
religious-egalite or сошъл-egalite, баси)!
The red (non-religious; сошъл constructivists) мистиците,
са
full of ridiculousness егалитаристи, колективисти!
  
The red (M-L) мистиците, (догматично) вярват
не, не, не
in the (ability of) човека to make choices,
а вярват (вряват) в Светлото бъдеще (на Комунизма)!
   
Ох, тази (червена) комунистическа библия!
Ох, тези, lovely Josephine, тези 10 мар’сови planks!
Ох, тези
сошъл конструктивисти, сошъл дарвинисти!

It’s all about (the
вредната ideology of class-based) сошълism!
Мистицизмът, lovely Josephine,
същността на тази bad доктрина,
винаги (АНТАГОНИСТИЧНО) разделя (мисли) хората
into GROUPS! И ги АГРЕСИВНО противопоставя! Absolutely!
Тази научно обоснована („обективна”) интерпретация, баси,
   
е винаги (и преди, и
днес) absofreakinlutely (по социалистически) полюсна,
(i.e
. КЛАСОВО-АНТАГОНИСТИЧНА, баси!)
винаги (и преди, и
днес) вижда света като вечен (doom&gloom) КОНФЛИКТ:
 
Бедните (защитавани от good КомПартията-Бог)
vs
Богатите (защитавани от
evil Дявола-capitalism)!
Ох, тази
evil indoctrinated doom & gloom визия/narrative за света, баси!
Ох, тази (червена) комунистическа библия!
Ох, тези, lovely Josephine, тези 10 мар’сови planks!
THE DELUSIONAL & BLOODY (HARMFUL) ДОКТРИНАТА!
 
Да
, it is, lovely Josephine, баси,
all about a
GROUP against another GROUP, баси! For ever!
It’s
the evil groupthink & the evil groupaction! Absolutely!

Ох, тази (червена) комунистическа библия!
Ох, тези, lovely Josephine, тези 10 мар’сови planks!
Това е
Маркс! За него, баси, всичко започва и свършва с
АНТАГОНИСТИЧНА (
КЛАСОВА) (БЕЗМИЛОСТНА) БОРБА!
И
преди, и сега, it is all about класово-антагонистичната борба!
Ох, тоз
’ (M-L) CONFLICT – между (the two класовите) ГРУПИ!


THE DELUSIONAL & BLOODY (HARMFUL) ДОКТРИНАТА!


Класа на (good) пролетариата vs Класа на (evil) капиталиста!
 
“So,
tax the rich, feed the poor,
till there are no rich no more!
Do, do, do
the bloody revolution, poor(er) people!
Защото the evil капиталистите/предприемачи
те са виновни, те ви обират! Гадове! Напред!
Kill the rich(er)! Eat them!” – preach the leftist!

 


THE DELUSIONAL & BLOODY (HARMFUL) ДОКТРИНАТА!

Ох, тази (червена) комунистическа библия!
Ох, тези, lovely Josephine, тези 10 мар’сови planks!
Червените мистици вярват в класово съзнание of the ppl and
the (absofreakinlutely need of)
class борба, баси! Е, баси!
[Ала всъщност мистиците  (ни) доставят, lovely Josephine,
lots & lots of
НЕсвобода, кръв, принуда & мъка! И lots of смърт, too!]

LA-LA-LA LAND(ING).
OF
 УТОПИЗЪМ. IRRATIONALITY.
 
 
Yesit’s all about the ла гранде (мистичноpromise (и absofreakinlutely прав(ди)вият“ път към finding )…
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image464.jpg 
 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да,
в името (и за благото) на (На)рода!
You, all the ppl, must believe (in) what I
(соц вожда) believe or else…
… (we the inter-national-socialists
ще приложим) насилие (coersion)” -
да
, това е горивото on which социализма (believes in &) survives!
Oh, those absofreakinlutely
evil (morality of the red, M-L) мистици!
*
Социалистите, lovely Josephine, cannot use their (faculty of) rationality!
Затова и не могат to really define concepts properly; cannot differentiate
между true & false, практично и НЕпрактично, right & wrong;
етика & идеологияthat are алтернатива на здравия разум!
The anti-life (anti-liberty, anti-prosperity) utopic философия!
Философия на (groupthink) тиранията, of the groupthink ppl!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!

 
 
 
 

 


[Thinking in
groups.]
The (totally)
centralized state! Paternalistic (materialistic) State!
The
paternalism of the “Elite(s)” – the driving force of égalité.
*
 
 
FOR THE GREATER GOOD -
OF THE
СОЦ ДЪРЖАВАТА [РОДИНАТА],
OF  
НАЦИЯТА  [RACE; CLASS; ETHNOS] !
ABOVE ALL ELSE!” – the égalité злодеи preach (и днес, too).

Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да,
в името (и за благото) на (На)рода!
*
Worshipping the [God/Producer of] Висшето (Collective) благо!

Защитата на (и саможертвата за) Делото на Социализма –
върховен (
moral) дълг на всеки социалистически гражданин!
За делото на социализма, за щастието на нашата Държава -
бъди готов! Винаги готов! Ура, другари и другарки!
Три пъти ура! Да живеят великите братските КомПартии!
Да живеят великите вождове на Марксизма-Ленинизма!
Да живеят Бащи(ци)те на интер-национал-социализма!


OF SACRIFICING THE (LIFE OF AN) INDIVIDUAL
FOR THE (LARGER THAN LIFE) КАУЗАТА: Соца!
“ABOVE ALL ELSE!” – THEM
 DUMB PPL PREACH.
*
Дебелата (дебилна) сянка на the hardcore Етатизъм!
Бруталните агресори над
 the (принципа of) IR!
Тотален и брутален контрол

на (Фюрерът на Политбюрото на)
Партията - над всичко и всички!
*
Of
the evil (“software” of the) brutebeast!
Of the absofreakinlutely sheer Machiavellian злодей!
Of the absofreakinlutely (non-religious) evil morons:
т.е. the moral, the intellectualа следователно и
polit-икономически & естетически д-е-б-и-л-и!
Of the absolutely cold-blooded aggressive totalitarian!
So, so much bloodshed & suffering, lovely Josephine,
has been absofreakinlutely caused by égalité злодеи,
в името на големите им „Велико-справедливи“ Каузи!

*
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image272.jpg 
  
 

 

Of the БГ InerNatSoc(sialists)!
The BG (
РСО) materialistic патернализъм.
[Doing “good(ness)” with s.o. else’s money!]
За НРБ интер-национал-социализъм (комунизъм):1944-1989
 
[възпято от толкова много соц герои(ни) на intellectual труда, баси!]

 
 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…

 
 


Of the хепи-соц politics & economics –
социализъм с „човешко лице!
Of (the absofuckinlutely) (bloody) соц мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните соц наглеци!

 
  
Of ла гранде соци(де)ологията of хуманизъм, баси!
Of the (bloody harmful) преливане от пусто в празно!

   

Of the (hardcore version of) collectivism!

  

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image096.jpg 

The [repressive & regressive philosophy of theReds.

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image275.png

Of Народната (де факто еднопартийна) демокрация:
тотал(итаристич)ен контрол [the absolute Corporatism]
на Българската Комунистическа Партия (БКП) над
the ppl!
НРБ –
пътят на социализма, път към разрухата. Irrationality!
Ирационалното – път към (economic) регреса, към нищото!
*
 

Of the (марксистко-ленинският) соц idea(l).
Of the
лоялността към КомПартията-Бог;
инак си
враг – проклятие & наказание!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”


Of the (principle of) class unification & socialfic(a)tion!
Of диктатурата – на пролетариата (over the productive ppl)!
Of
the irrationality! А ирационалното винаги се проваля!
*
Социализмът is a real тирания, една absofreakinlutely bad идея!
Идея, която е основана на кофти предпоставката of Marx!
[,
а преди Марксsame кофти предпоставката of religion:]

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image243.jpg 
And his
(intellectual) followers, дейци! Баси!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image228.jpg 
 Идеята е, че нуждите на работниците
(ще са, ти да видиш,) са най-добре защитени
от колективизацията на средствата за производство, баси!
Това е
социално-икономическа система, lovely Jos, на принудата,
на (морална и интелектуална)
dishonesty, НЕпочтеност
i.e. (философията of) марксизъм, в която, lovely Josephine,
 
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image245.jpg
Ох, тази
absolutely вредна утопия -
of the bloody red (M-L) утописти!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image238.jpg
 
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да,
в името (и за благото) на (На)рода!
 
the private property (земя, фабрики, банки, магазини, etc) е национализирана,
а
икономиката на страната на вместо (free market) конкуренция
е централизирана и планирана
by КомПартията-Държава-God!
Такава система е НЕпрактична (НЕ
продуктивна), lovely Josephine,
 и НЕспособна да решава индивидуалните потребности на хората!
В крайна сметка цялата
(coercive) система фалира; както и навсякъде другаде,
където
хепи соца беше победил. Тотален (loud) провал, all over the world!
И това е
естествения край на всяка Социалистическа (тоталитарна) Държава!

*

[възпято от толкова много соц герои(ни) на intellectual труда, баси!]
Killing the freedom (& private property)!
“You, bloody well do, what I (
God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image236.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image261.jpg
Следователно, lovely Josephine,
absofreakinlutely
убийство на продуктивното, на wealth creation!
[
Ла гранде успехите of” the сивотата на истински terrible]
РЕАЛНИЯТ (РСО) СОЦИАЛИЗЪМ! ЗРЕЛИЯТ (НРБ) СОЦ,
based on the absofreakinlutely марксистките (killing) идеи!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image227.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image228.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all1234_files/image157.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all1234_files/image159.jpg
При the égalité polit системата of (100%) publicness, lovely Jos,
of
the 100% сошълfic(a)tion,

във всяка една от подсистемите й,
колкото по-високо се катериш, толкова bigger боклуци има!
Злото притежава само отрицателни качестваlovely Josephine,
и се състои
е изградено, само от all negative определения! Yes! 
Ерго – трябва да се изцяло 
abolish, ведно with the free market! A?! 
И след това да се установи управление на (altruistic God of) publicness:
от всекиго според способностите, 
на
всекиму според потребностите!
Държавен 
control of the economy!
That’s 
реален (развит) социализъм!
That’s absofreakinlutely wrong! That’s against (evolutionary) human nature!
Oh, that irrational [интернационал(сошъл)истическиmoral principle! Bad!
Частникът, предприемачът, the capitalist, the (real) producerlovely Josephine,
учи (ни) М-Л соци(де)ологията,
 бил ужасно кофти 
[evil] нещо, 
absofuckinlutely кофти „чорбаджия-изедник“, 
на който 
absofreakinlutely не, не, не трябвало да се вярва, at all! А трябвало да се жестоко унищожава!
Не, не, не вярвайте на частника -повтарят и днес, дори в 21 век, последователите на 
the М-Л доктрина-
а го 
absofreakinlutely яко облагайте (с повече данъци и такси) – с повече и все по-големи; 
и колкото е по-голям частник, толкова повече му (
прогресивно) изземвайте,
чрез 
redistribution механизма! Ма, разбира се, това е сошъли справедливото!
И ако не може 
(при democracy, която е просто форма of софт bolshevism)lovely Jos
изобщо да няма частна собственост (както беше при НРБ соца)
 при „средствата за производство“, както „мъдро“ причва Маркс,
то поне 30-40% от производствения сектор 
must be in the hands of частника Обществото (ла комуната)
т.е. 
in the hands of (Сошъл) Държавата т.е. държавна собственостБаси! 
Oh, that 
марксистко-ленински progressivism! Това е the class warfare (, а днес наричана „сошъл джъстис“)!
Това е мистичната 
[М-Л] етика! Етика, която (иска да) насажда the principle of coercive уравнивиловката
as the main (“good”) standard (of value), басиЕтика, която прикрива the 4Z’s насочени срещу успешните ppl;
етика, която промотира resentment към the able doers, the winners, the richer pplthe (l)earned on (individual) merits!
In short, lovely Josephine, 
това е етика, която обявява за врагове (на Народа) the най-productive (най-можещите) ppl,
и същевременно, която 
absofreakinlutely поставя начело на Народа [на Сошълистическата Държава]lovely Josephine,
начело на Партията1, на („научно-творческата“) интелигенция2, на службите3, на (centralized) икономиката4,               
да го, да года го… водят хора-„богове“: absofreakinlutely посредствени (, но по селски хитри) aggressive паразити!
Ох, учиха ни, учиха ни до преди 1989-та, lovely Josephine,
учи(ха ни чрез) М-Л соци(де)ологията,
учиха ни по времето на реалният (зрелият) социализъм, че светлото бъдеще (на комунизма)
аха-аха да дойде, и изведнъж 
Първият на (Политбюро of) БКП ненадейно публично обяви:
Sorry, скъпи другари и другарки, terribly sorry, извинете ни, обаче
социализЪма (се оказа, че) е едно недоносче! Ето това е самата истина!

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image147.jpg
ВЛАСТ НА ВСЯКА(КВА) ЦЕНА,
(OF COURSE) В ИМЕТО НА НАРОДА!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

  
Мы за ценой не постоим!


Мы за ценой не постоим!
 

 
Бащ(иц)ата на БГ народа – 1956-1989
Българските (шефове на) комунистите,
lovely Josephine,
са absofreakinlutely селтакис политици от съветски (соц) тип!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image360.jpg 
Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!
Of „праведните“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливаПартия-God!

 
The Collective Бащ(иц)ата на БГ народа – през 80-те години!

Omfg!
 
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да,
в името (и за благото) на (На)рода!
 
[So, do have a good look, lovely Josephine,
 at the първите мъже на НРБългария, баси! Готини, а?!
Българските гранде (шефове на) комунистите, lovely Josephine,
са absofreakinlutely селтакис политици от съветски (соц) тип;
са
мистични absofuckinlutely идеологически PRопагандисти – на злото!
Ох, тази
absolutely вредна утопия -of the red (M-L) комунисти!]


Of „праведните“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливаПартия-God!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”
Omfg!

[България, след 1989, lovely Josephine,
не, не, не е имала истински
интелигентни,
intellectual & (раз)умни
държавни управници, ами все са били такива,
absofreakinlutely  dumb  селтакиси,
които като че ли са бити от градушка?!
Баси
the irrational идеологеми,
КомПартийци-активисти!
Look at their western противници!]
Ние самоотвержено работим
за делото на
социализма,
за
интересите на Народа,
 за
публичният интерес!
Ние сме Великата БГ КомПартия,
Великата БГ Соц Държава,
Великият Господ(ар)!
Yes!
Дружно (
заедно) братя (& sis) българи,
[да крачим, да вървим]
с нас Москва е в мир и бой,
(M-L) Партия велика води,
нашият победен
(Соц) строй!

   
 
Работници (и колхозници) of all over the world – [let us all] unite (into the Universal/Whole/Комуната/Oneness)
                  Let’s [all] together do, do, do 
класовата борба
                  let’s [all] do the class jihad! Да живей 
the great (idea of) джихад!
Съединявайте се, съчетавайте се, сбирайте се в общий прилив устремени“ – 
                  в името на Комунизма, че какво тук значи някаква си (отделна) личност! 
                  Да живей Комуната! Да живее КомИнтерна!

(Ком)Партията а [(Интер-) (национал-)социалистическата партия] (е) над absolutely всичко! 
The комуната above all and every individual! Get that?
Партията е absolutely above (the IR of) индивида; 
      какво пък значи някаква си (единична) личност! 
Нищо и никой не 
(може да бъд)е над Партията! Of course!
Партията-Слънце, която absolutely изразява the real волята на Народа
Тя really работи – за Народа, за the интересите на 
Народа, в(сичко в) името на Народа
      докато настъпи Сияйното Бъдеще [of the Great Eгалитарно Oбщество –
Раят, of the communism]!
      Будь верен (Ком)Партии до конца!
Инак – Държавна Сигурност
(филиал на КГБ) ще (бъд)е при теб!

 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”


THE CAPTURED STATE! Oh, that inter-национал-социализъм!
The world of the absofuckinlutele Alice’s [Соц] world! Измислен свят!
The world of (radical сошъл) мистицизъм, lovely Josephine,
that has nothing общо with the (objective principles of) reality!

 

 

През 2000г.  Народното Събрание прие (, макар и осакатен) 
Закон за обявяване на (БГ; НРБкомунистическия режим за престъпен,
full of твърда/strong риторика и 
soft/weak действия], lovely Josephine,
чрез 
indoctrinating the minds of the majority of (масовите, „малките“) БГ ppl, 
като се 
приобщят към [целуват ръка на] the BG religiosity! Unite, unite…
and воистина [БКП’s ideas] се absofrekinlutely 
възкресоха [into БСП’s такива]!
Ох, този БГ 
колективизъмНРБ-изъм
[възпят от толкова много соц герои(ни) на intellectual труда, баси!]

 

ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.


Чл. 1. (1)
Българската комунистическа партия...

Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен. (2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.

Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим и неговата идеология, са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
-------------------------

  

  

 

 

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

http://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/a-37813509

 

 

 

Как беше натрупан външният дълг на България
 

 

Как беше натрупан външният дълг на България

С кредити от западни банки комунистическа България е финансирала обречени проекти в страни с диктаторски режими на три континента. Изследване разкрива стопанските авантюри на режима на Тодор Живков в Третия свят.
 
Of „праведните“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливаПартия-God!
Bulgarien Nationalfeiertag (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

Генерал Иван Михайлов, Тодор Живков и Георги Трайков махат от трибуната на мавзолея на манифестация за 9 септември

Някой да е чувал за българо-етиопския завод за танкове? Или пък да знае нещо за българо-венецуелското предприятие „АЛУСУР“ за производство на алуминий, натрупало за няколко години милиони долари загуби за българската страна, но наляло огромни комисионни в джобовете на неговите инициатори? Още по-малко се знае за катастрофалното, за българския външен дълг, военно-техническо сътрудничество с топ-длъжниците на НРБ – режимите на Саддам Хюсеин и Муамар Кадафи.

За наследения от комунизма 10-милиарден доларов дълг повечето българи разбират на опашките пред празните магазини в годините 1989-1990-та. Но и дълго преди развръзката завръщащите се от Третия свят специалисти говорят под сурдинка за провалите на големите далавери на НРБ, на които те са неволни свидетели: харизан на Ирак огромен мост – заради неприети от проектанта „икономии“ при изграждането му; за фалирал завод за преработка на кожи в Източна Африка, чиято суровина се оказва негодна – поради щетите от паразитите по добитъка; за щедро финансирани от НРБ губещи концесии за нефт и газ в Либия; за добив на дървен материал в Габон…

РЕДАКЦИЯТА ПРЕПОРЪЧВА

Как съветските колхози съсипаха българското село

Близо хиляда села изчезнаха от картата на България при комунизма, а градовете се напълниха с лишени от собственост селяни. Разсекретените документи на ДС правят възможен и такъв прочит на сталинската колективизация. (26.02.2017)

 

Живков насърчаваше и глупостта, и мързела

 

Как НРБ крадеше интелектуална собственост

 

„Какво има, другарю Георгиев?“

 

Защо диктаторът Живков и свитата му са виждали в стопанските далавери с „колегите“ от  Третия свят панацея срещу провала на плановата икономика в НРБ? Отговор на този въпрос дава обширно изследване за историята на българския външен дълг до 1990 г., публикувано на сайта на Българската народна банка.

Глад за „твърда“ валута

Да се подобри нерадостният платежен и търговски баланс на НРБ чрез увеличаване на експорта на слабо конкурентните български стоки и технологични услуги към Третия свят – това изглежда стои в основата на действията на Живков и близкото му обкръжение, смятат изследователите Даниел Вачков и Мартин Иванов. Всъщност, идеята не е изглеждала никак зле на фона на наложената от СССР тогава ангария по линия на СИВ  – задължителни доставки срещу неконвертируеми соцвалути, които не са били в състояние да задоволят нарастващия глад за западни стоки и технологии.

Провалят се и надеждите, че по-лесно достъпните за НРБ западни кредити – след подписването на Хелзинкските съглашения през 1975 г. – ще могат да вдъхнат живот на лишената от пазарни механизми социкономика. Оказва се, че заемите от западните банки нарастват три пъти по-бързо в сравнение със слабите темпове на увеличение на производството на стоки и услуги. През 1980-те години България е на косъм от провал, подобен на този на Чаушеску в съседна Румъния: почти всички приходи от износ на българска продукция през втората половина на 80-те години принудително се пренасочват към покриване на нарастващите плащания по главницата и лихвите по кредитите от западни банки. Това води до допълнително орязване на, и без това, мизерното вътрешно потребление. Изключение, разбира се, правят доставките за трапезите и домовете на комунистическата номенклатура и апарата на Държавна сигурност. Привличането на директни западни инвестиции в българската икономика като начин за спасяване на платежния баланс пък е тема-табу за правоверния висш ешелон на компартията.

Ялови се оказват и капиталовложенията в международния туризъм – ако през 60-те години всеки седми турист по българското Черноморие е носел конвертируема валута, то примитивната организация и калпавото обслужване влошават това съотношение до 1 на всеки 17 задгранични туристи в края на 80-те години. На този фон Третият свят става все по-привлекателен за ЦК на БКП заради илюзорните представи, че там може да се направят „големите удари“, които да извадят плановата икономика от състоянието на ступор.

Наивници в джунглата или престъпници?

Bulgarien Fabrik für Rüstungsgüter in Sopot (BGNES)

Износът на оръжие и военно оборудване е трябвало да направи възможна стопанската експанзия на България при Живков

Като всяко гениално хрумване, идеята за стопанска експанзия на НРБ в Третия свят е повече от елементарна: да се изнася главно оръжие и военно оборудване, изработени по съветски лицензи и с материали от съветския лагер, с което да осигуряват постоянни във времето приходи в конвертируема валута. Висшият функционер Гриша Филипов докладва на върхушката в БКП, че подобен износ носел 140% възвращаемост. Никой обаче не се вслушва в предупрежденията, че партньори в сделките са или държави в технически фалит, като Нигерия, Етиопия и Йемен, или пък разорени от продължителни войни държави, като Ирак, Ангола и Мозамбик.

Специален случай е режимът на Кадафи, който, въпреки приходите си от нефт, изпада все повече в международна изолация. Миражът за потоци от лесно спечелени петродолари кара Тодор Живков и обкръжението му с лека ръка да одобряват отпускането на огромни заеми за Ирак и Либия – в размер на над 2,6 милиарда долара, с които да се финансира българският оръжеен експорт. След 1987 г. режимите в Багдад и Триполи напълно прекратяват договорения за погасяването на кредитите износ на нефт за НРБ. През 1988 г. външният дълг надхвърля 8 млрд. долара.

„България е сред най-изпадналите длъжници в соцлагера със значително надхвърлящи експорта задължения“, алармират западни банки и спират отпускането на кредити. Москва пък вече не вярва на сълзи, което принуждава София да тегли от неприкосновения си валутен резерв, за да погасява дълговете си. В края на 1989 г. валутните запаси на страната се стопяват до 600 милиона долара, от които до пълното фиаско на плановата икономика – в края на март 1990 г. – остават едва 300 милиона долара. В същото време предстоят нови  падежи за над 1 милиард долара и правителството на Андрей Луканов обявява мораториум върху плащанията.  

Bulgarien Museum in Russe (BGNES)

Някои от дефицитните стоки в НРБ днес могат да се видят в русенския Музей на социализма

Според авторите на изследването, изпадането на НРБ в неплатежоспособност е можело да бъде смекчено, ако управляващата върхушка е била предложила на кредиторите на страната да изкупят по занижени цени – чрез цесии – натрупания огромен дълг на развиващите се страни към България. Но това не се случва.

Цената на авантюрите

Сред стопанските авантюри на НРБ в 42 страни в Третия свят се откроява абсолютно безответното наливане на около 150 млн. долара в колабиращото стопанство на тогавашната „братска“ Никарагуа, от които българските данъкоплатци не получават нито цент обратно. Огромни за мащабите на България финансови щети носят изключително зле обслужваните или изцяло необслужвани валутни кредити за страни като Куба, Виетнам, Афганистан, Сирия, Сомалия, Мозамбик, Танзания, Ангола и Йемен. Една от редките компенсации за България, след ненаказаното за Живков и свитата му безумно наливане на народни пари в Третия свят, се случва през 2007-ма, когато – с помощта на международната коалиция, свалила режима на Саддам Хюсеин – България успява да си върне 360 млн. долара от иракския дълг.

„Внимателният прочит на управлението на Тодор Живков и на породените от него проблеми разкрива системно създаване на фалшива икономика. Фалшива е всяка икономика, при която хората си мислят, че забогатяват, но всъщност се случва точно обратното – обедняват“, обобщава трагичните резултати от стопанските авантюри на НРБ икономистът Красен Станчев.

РЕДАКЦИЯТА ПРЕПОРЪЧВА

 

 

Как Брежнев „надари“ НРБ

Защо „плановата“ икономика на НРБ за 30 години три пъти стигна до фалит?


И как „братската“ помощ на Съветската империя увисна като воденичен камък на шията на преданата й БКП.
 

default 

Живков и Брежнев на X-ия конгрес на БКП през април 1973 г. в София

Николай Цеков потърси отгворите в обнародваните архиви на БНБ.

Комунистическата утопия отрича парите и банките. Тя поставя като крайна цел в борбата на пролетариата срещу капитала унищожаването на „враждебните“ класи и построяването на „безкласово“ общество. В него паричните отношения щели да се превърнат в „буржоазна отживелица“, твърдят проповедниците на „научния“ комунизъм. Въпреки догмите, установилата се с помощта на щиковете на Червената армия диктатура на БКП превръща националната банка на страната в груб инструмент при изграждаждането на една друга утопия – „плановата“ икономика и финанси.

„До средата на 50-те години БНБ дословно следва сталинския модел, без ни най-малко да оспорва съветското лидерство. Превърната в послушен изпълнител, тя се включва в контролираните експерименти на стопанското „размразяване“. През 60-те години с активи на НРБ е закупена бейрутската Литексбанк, чиято дейност и досега не е изцяло изяснена. (Има подозрения, че през банката са минавали сделките с българско оръжие и синтетични наркотици с арабски режими и терористични формирования.) През 70-те години банката е важен елемент от хаотичната икономическа безпътица на „зрелия социализъм“, докато през втората половина на 80-те в нея се фокусират редица от най-острите неравновесия на системата. Създадените в края на комунистическия режим „социалистически“ търговски банки изиграват ролята на фермент, който окончателно разлага системата и в същото време захранва новата“, констатира екипът от изследователи от Държавния архив и БНБ, който наскоро обнародва документи за дейността на банковата система от 1947 г. до 1990 г.

Bulgarien Todor Jivkov Plakat 

Зад „фасадата“ стоят подчинение, заробване и безогледно съсипване на „Майка България“

Къде потъна българското злато

Принудена да финансира цели губещи отрасли, БНБ се превръща в мълчалив хроникьор на провала на централизираната икономика от съветски тип. „Най-големи са загубите в кооперативния сектор, където под натиска на мощно лоби се изливат огромни средства, покриващи безстопанственост, документни измами (например фалшиви фактури) и откровени кражби“, твърдят анализаторите на архива на БНБ от онези години. Дупките се запълват с „братската помощ“. Резултатите не закъсняват – първият фалит на НРБ заради огромната задлъжнялост към СССР настъпва още в края на 50-те години. Дружбата си е дружба, ама сиренето е с рубли, обявяват наследниците на Сталин. Оправянето на кривите сметки за безвъзмездната съветска помощ започва с пладнешки обир, в който участват и задгранични банки със съветски капитали.

През 1959 г. натрупаните по време на Царство България 26 тона златни резерви тайно са преместени в Москва под предлог, че сградата на БНБ нямало да издържи на атомна бомбардировка. „До 1962 г. две партиди от златния резерв на България е продаден, за да бъдат покрити падежите по дълга към съветските банки в Лондон и Париж. В самия край на 1962 г. около 21 тона злато си купува срещу рубли и Централната банка на СССР – Госбанк, макар две години по-рано е било обсъждано друго решение, а именно златото да бъде продадено срещу капиталистическа валута и с осигурения ресурс да бъдат погасени българските задължения.

През 1964 г. са продадени още 4 тона, надлежно депозирани предварително като златен залог в Лондон. Операциите са проведени в пълна секретност, като дори счетоводните процедури се извършват с устни нареждания и не се документират по изрична заповед на Тодор Живков“, отбелязва екипът от изследователи на архивите на БНБ. Дали този грабеж, след който България е принудена отново да събира златен резерв, всъщност не е първата стъпка към обявения от Живков при закрити врати през декември 1963 г. курс на присъединяване на НРБ към СССР като 16-та република?

Flash-Galerie 2011 Jahresrückblick national Deutschland

26 тона български златни резерви тайно са изнесени в Москва

Провал след провал

Както първият, така и вторият фалит на НРБ в края на 70-те години на миналия век неизменно е свързан с тоталната зависимост от пропукващата се вече Съветска империя. Основна роля в новото пропадане играят стопанският авантюризъм, гигантските разхищения и кражбите в изградената върху абсурди и дефицити „планова“ икономика. Главоломно нарастващите след 1974 г. отрицателно валутно салдо и външен дълг на страната са свързани с необходимостта постоянно да се запълват множащите се „дупки“ във всевъзможните баланси на централизираната стопанска система. По заповед на СИВ България е принудена да продава на огромна загуба селскостопанските си продукти и храни срещу неконвертируеми рубли и да се опитва да запълва дефицитите си в твърда валута с развитие на туризма, с изпращане на специалисти в Третия свят и с нелегален износ на оръжие, синтетични наркотици и други забранени от международни конвенции стоки.

Силен удар нанасят и солидната за размерите на страната „братска помощ“ за режими в Азия, Африка и Латинска Америка (главно Куба и Никарагуа), която върви в комплект с щедро раздаваните и несъбираеми впоследствие финансови и стокови кредити. Катализатор за рязкото влошаване на финансовото състояние на НРБ в средата на 70-те е големият скок в международните цени на горивата. Икономистът Красен Станчев посочва, че изградените мастодонти на социндустрията като Кремиковци, Нефтохим и Медет не подобряват изгледите за изход от кризата. „Ето защо на 11-тия конгрес на БКП се решава страната рязко да свие капиталовите си разходи, без да намалява особено обема на планираното строителство. С други думи, строи се по-икономично и все по-некачествено. Пример за пораженията на това решение върху бъдещите поколения е започналото тогава строителство на магистрали, чийто експлоатационен срок е намален на 15 години заради влаганите по-малко и по-лоши материали. Неслучайно ремонтите по изградените през това време участъци оттогава не са спирали“, аргументира се Станчев.

Плачевното състояние на най-верния съюзник на СССР и горещите молби за помощ не трогват особено съветското ръководство, което нарежда да се създаде валутна комисия, начело с вожда Живков. Тя трябва да следи изкъсо валутните разходи на разхайтилия се съюзник. В крайна сметка сълзите пред Москва хващат вяра. Брежнев дава съгласието си СССР да дотира с 400 милиона рубли годишно производството на храни в България за нуждите на империята. „Горещо благодарим, защото в противен случай България през 1978 г. щеше да изпадне в неплатежоспособност“, признава Живков на среща с господаря си в Крим през август 1978 г. Три месеца пред това диктаторът е дал разрешение на западногермански барети да арестуват много опасни леви терористи в Слънчев бряг, надявайки се жестът да смекчи твърдата линия, която Западът провежда по отношение на отпускането на кредити за НРБ, обвинявана в нарушаване на човешките права и подкрепа за терористични режими и движения.

Bulgarien - Schild aus den kommunistischen Zeiten

Обикновеният българин бива „захранван“ с патриотизъм, а „небивалото благоденствие“ реално се изразява в затъването и фалитите на НРБ

Същевременно обаче „Големият брат“ отрязва 2 милиона тона нефт и нефтопродукти от износа си за НРБ защото „братската страна“ печелела от реекспорта им срещу конвертируема валута за сметка на Москва. „Трябва да запълваме полските дупки след бунта на „Солидарност” и вече нямаме пари, за да си затваряме очите“ – така може да се резюмира безпардонният коментар на Брежнев по повод на решението на Госплан (Държавния планов комитет на СССР) да спре „авантата“ за верния балкански съюзник.

Вечният мит за добруването на НРБ

Разследващият журналист Антон Тодоров с ирония сравнява приказките за всенародното добруване на НРБ под крилото на СССР с ефектен, но скалъпен от сапунени мехури виц. „Няма по-упорит мит в пропитото от сълзливи лъжи и полуистини за „хубавия“ живот в НРБ публично пространство от легендата как селският хитрец Живков водел за носа съветските лидери, за да осигури небивало в соцлагера благоденствие за българите. Няма и грам истина в притчата как към България течали реки от долари, спечелени от препродажбата на съветски нефт. Тези приказки не са подкрепени с каквито и да било документи и свидетелства. Напротив, хардлайнери на БКП и комунизма описват канските мъки при просенето на всеки по-значим кредит или доставки на съветски стратегически продукти за България.

През най-добрите години от „подаръците на Брежнев“ НРБ годишно е експортирала не повече от 200 хил. тона преработен в Бургас съветски нефт – главно мазут. В същото време по-голямата част от производството на търсени на международните пазари български суровини като цинк, олово и мед, с които НРБ е можела да си осигурява част от необходимата ѝ твърда валута, е била прибирана от СССР срещу рубли“, изтъква Тодоров. Според него, продължаващото и през 80-те години дългово затъване и стопанско пропадане на НРБ, довело в крайна сметка до третия, този път окончателен фалит на НРБ, се дължи отново на стопанската политика на Кремъл спрямо сателитите на СССР. Тодоров цитира протокол от заседание на Валутната комисия към ЦК на БКП в средата на 80-те. На него се разисква въпросът как България да облекчи дълговото си бреме, като се възползва от рязко падналите цени на нефтопродуктите на международните пазари, вместо да купува много по-скъпия съветски нефт. Това обаче се оказва мисия невъзможна, защото НРБ отдавна се е задължила да изкупува продукцията на СССР с петгодишни договори на твърди цени, установени далеч преди падането на световните котировки за течните горива в началото на 80-те.

 

http://www.dw.com/bg/%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D1%80%D0%B1/a-18184071

Дългото сбогуване с НРБ

През 2015 българските данъкоплатци ще погасят докрай натрупания от комунистическия режим в НРБ дълг за около 10 млрд. щ. долара. Н. Цеков потърси мнения за цената на комунистическото управление и последвалия го преход.

default

Режимът на БКП оставя след себе си 10,3 млрд. долара външен дълг и близо 400 външнотърговски фирми, създадени с цел да го “усвояват”. През месец март 1990 г. правителството на Андрей Луканов налага мораториум върху изплащането му с тежки последици за финансите и икономиката на страната. През 1994 г. София сключва споразумение с частните кредитори на България от Лондонския клуб за намаляване и разсрочване на държавния дълг и той е заменен с Брейди облигации на стойност 5,1 млрд. долара. Десет години по-късно правителството на Симеон Сакскобургготски нарежда предсрочно изкупуване на част от облигациите и обръщане на дълга в евро.

Борчовете на комунизма

Икономистът Красен Станчев пресмята, че в крайна сметка външният дълг на комунистическа България ще бъде изплатен до края на 2015 година. „През последните две десетилетия изплащането на този дълг премина през трансформации и правене на нови дългове. Исторически погледнато обаче става дума точно за погасяването на задълженията в конвертируема валута, която режимът на Живков взе от западни банки в края на 70-те и през 80-те години на миналия век“, уточнява Станчев.

Експертът по стопанска история Румен Аврамов има отговор защо тези банки са отпускали заеми на нескопосаната и задъхваща се от провали „планова“ българска икономика. „Те са виждали зад пропадащата стопанска система на НРБ дългата сянка на СССР. Били са сигурни, че в случай на банкрут съветската страна щяла да поеме пасивите на своя сателит. През 70-те години режимът на Живков успява да убеди кредиторите си, че с помощта на СССР наистина може да избегне фалит. По време и след глобалната криза на пазара на течни горива и свързаното с нея шоково нарастване на цените им, НРБ прибира милиарди долари, като препродава част от внасяния уж за вътрешни нужди съветски петрол. Тази далавера спасява страната от втора поредна стопанска катастрофа след 1944 г.“, допълва Аврамов. „Гяволъкът“ обаче си има цена и тя е продължаващата десетилетия почти пълна енергийна зависимост от някогашния „Голям Брат“.

За какво са харчени валутните борчове?

Bulgarien Kommunismus Denkmal 

Един от символите на комунистическа България – паметникът на връх Бузлуджа

Красен Станчев е убеден, че тежкият преход към пазарна икономика и трудното преориентиране към истинските пазари са цената, която българският народ е заплатил за стопанските авантюри на комунизма. Към сметката трябва да се прибавят щетите от стихийната и самоцелна индустриализация, от съпровождащите я колективизация на селското стопанство и панелна урбанизация. „България беше принудена да поддържа обречено на постоянни загуби присъствие по рафтовете на съветския лагер. Принципите на тогавашната „социалистическа“ търговия бяха също антипазарни и нанесоха огромни щети на НРБ “, твърди Станчев. За да поддържа наложената ѝ „специализация“ в рамките на СИВ, страната е трябвало да взема заеми и в твърда валута. Голяма част от заплатените с дългове пред Запада безумни градежи на „тежка“ индустрия, като например Заводът за тежко машиностроене в Радомир, са вещаели огромни загуби още преди да са се появили.

Професорката по история в Американския университет в Благоевград Евелина Келбечева напомня, че в края на 50-те години ЦК на БКП взема решение за изграждането на „Кремиковци“ с основен мотив „подобряване на класовия състав сред населението на столицата“. Този довод надделял над всички предупреждения, че комбинатът щял да замърси въздуха и да прахосва питейната вода на София. Пренебрегнат бил и фактът, че металургичното чудовище било отдалечено на стотици километри от пристанищата за внос на горива и щяло да използва най-лошокачествената желязна руда в света.

Лъжата за безплатните „грижи“

Wirtschaftsexperte Krassen Stanchev Bulgarien

Икономистът Красен Станчев

Според Красен Станчев, вакуумът в знанията и уменията за правене на истинска икономика и предприемачество е сред най-тежките наследства от времето на комунизма. Този вакуум прозира и в рекламираната понастоящем идея за “реиндустриализация на България”. Според известния икономист, крайната цел е да се използват парите на данъкоплатците за съживяване на пропаднали предприятия от времето на социализма, които след време трябва да се озоват в ръцете на “приятели”. „Но в страната постепенно се утвърждава и успешна предприемаческа култура. И няма как да е иначе, защото сега и най-големият „тъпанар“ в икономиката е по-успешен бизнесмен от който и да е стопански „деятел“ от обкръжението на Тато. Някои български производства, основани на местни ресурси, вече са конкурентоспособни на световните пазари“, твърди Станчев.

Професор Евелина Келбечева поставя мита за „безплатното“ образование и здравеопазване под номер едно в класацията за най-късогледите (“най-глупавите“, по нейните думи – б.а.) притчи за комунизма. „Този мит може да се сравни единствено с примитивната представа, че без комунизъм в България нямало да има телевизия. За жалост нашите анкети показват, че и досега много българи вярват, че образованието и медицинските грижи в НРБ са били безплатни. Те не отчитат, че тези „екстри“ на соца са им били удържани от данъци и тегоби, като позорния „ергенски данък“ например. Сравненията между началото и края на диктатурата на БКП недвусмислено сочат, че за 4 десетилетия равнището на плащаните от обитателите на НРБ данъци е нараснало цели 8 пъти“, аргументира се професор Келбечева.

 

Другарки и другари, дайте да дадем!

„Главният посредник при капитализма са парите, а при комунизма – думите“. Тази мисъл на философа Борис Гройс най-лаконично обяснява феномена „напътстващи табелки“, познат в целия Източен блок. Ето примери от България: (14.07.2016)  

 

Какво, in fact, е the интер-национал-социализЪма?

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image277.png http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image209.jpg 

Социализмътthe main предпоставката of Marxism) е едно недоносче!

Ох, тази 100% сошълfic(a)tion! Баси!

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image263.jpg 
 
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image261.jpg
Да, именно
тази (основна Marxian) кофти предпоставкаlovely Jos,
TO ABOLISH THE PRIVATE PROPERTY
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image284.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image264.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image285.jpg
 е част от (the very old & the very badидеологията

 of the absofreakinlutely (angry) resentmentcollectivism!

[Do you remember, lovely Josephine,
the 
ла гранде „страхотните” (още от Средниовековието) дѣла на the good” Робин Худ:
to rob (по-)богатите за да (раз)дава на (по-)бедните?! That never works, in the longer run!
Освен само да (по)гали ухото (&душата) на the angry (& suffering„онеправданите!]


http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image289.png 
Oh, that Marxian primary concept – of coercive & alltruist publicness!
Ох, тази, in fact, absofreakinlutely човеконенавистна презумпция!
Социализмът 
was built on the (evil) premise, lovely Josephine, 
that 
altruism is important; much more than the individual(ism).
It’s the bloody evil (вреденprinciple, lovely Jos,
[that became 
the moral justification of socialism]
behind 
тази absofreakinlutely захаросанa (и вредна) предпоставка!
It is, lovely Josephine, the absofreakinlutely biggest
(Regulative & Controlling) Machine of God – of 
репресии и регрес! 
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image290.jpg
We are all real (inter-)(национал-)социалисти! Yes!
Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image291.jpg 
Inter-национал-Социалистите, lovely Josephine,
 absofreakinlutely (try to 
coercively) кастрират 
физически, 
икономически и духовно
the rational (i.e. productive, practical, moral) ppl! 

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image292.jpg
 
 

 

ОХ, ТАЗИ ЛА ГРАНДЕ НАРОДНА („ХУМАНИТАРНА”) ДЕМОКРАЦИЯ!
 
 
[възпято от толкова много соц герои(ни) на intellectual труда, баси!]
  
А Докладът (на the new Първият of the КомПартията, след ОНОВА огромно събитие) – декември 1989?
                How about that?
Lessons (l)earned?
               
Докладът за истинското състояние на истинския социализъм, РСО, НРБ!
                Доклад на фактите, а не, не, не на absofreakinlutely (45 годишна) соц ПРопагандата!
                Докладът за истинското състояние на (морала, политиката и) икономиката на страната (of НРБ)!
                Доклад за huge мащаба на
                               истинската (морална, интелектуална, емоционална и икономическа) разруха на социалистическата система
                              
валиден за СССР и всички останали соц страни от СОЦ БЛОКА!

               
               
               

               
Доклад „За състоянието на страната, Партията и непосредствените задачи.
                Петър Младенов описва (в доклада си) краха на Социалистическа Държава България (& на управлението на the G КомПартията)!
               

                Петър Младенов, генерален секретар на ЦК на БКП, 10 декември 1989г.
                Of the (huge) public (де факто държавни) stuffs! 
                Of the (huge) (real левичарски “progressivism” of) държавният (vs частниятсектор (и неговата mind-blindness):
                Of the (huge)   армия от ла гранде ( “компетентни” държавни “managers”, „експерти“ институции of😊 
                               the close-minded конформисти, паразити и лобисти – политкоректни (altruistic) постмодернисти!
                Of the (huge) publicness (, aka сошълмесианството! Of the public stuffs’ collectivist roots!
                Of the (huge) public spending [“investing”] – of D&D&D model! And the public (collective) безотговорност; ведно с поетичният поглед, of course!
                Of the ла гранде (сошъл)ized (into unitedness(БГ) intellectuals (& the ла гранде M-L …академиците…of togetherness – all together, now?!)
So, now you know Who the Real Fuck is Alice, right?
So, tell me, lovely Josephine,
                how deep is the absofuckinlutely Alice’s love – в страна на absofreakinlutely (соц) чудесата, в Шибаната Държава of the absofuckinlutely тотал(итар)ната НЕсвобода?
                And how deep is your (real) (rational & conditional) love – of (your) life, of (all your rational) (honestly (l)earned values?
                                                                                   

END

През 2000г.  Народното Събрание прие (осакатен) 
Закон за обявяване на (БГ; 
НРБкомунистическия режим за престъпен,
full of твърда/strong риторика и 
soft/weak действия], lovely Josephine,
чрез 
indoctrinating the minds of the majority of (масовите, „малките“) БГ ppl, 
като се 
приобщят към [целуват ръка на] the BG religiosity! Unite, unite…
and воистина [БКП’s ideas] се absofrekinlutely 
възкресоха [into БСП’s такива]!
Ох, този БГ 
колективизъмНРБ-изъм

 

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

=====================================

=====================================

=====================================

 

THE WORLD (OF) COMMUNISM!


 
 

=====================================

=====================================

=====================================

 

 
 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да,
в името (и за благото) на (На)рода!
 
 
  
 
 
 

 

=====================================

=====================================

=====================================
 


“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да,
в името (и за благото) на (На)рода!

  
 

=====================================

=====================================

=====================================

  
 

 

=====================================

=====================================

=====================================

 
 

=====================================

=====================================

=====================================

 

=====================================

=====================================

=====================================

 

 

=====================================

=====================================

=====================================

 


Of the (BG) tribalists
, примитивите!
 
 
Oh, those (BG) nostalgic (hardcore) tribalists! Примитиви!

 

=====================================

=====================================

=====================================

 

КЪМ [THE RED, КОМ]ПАРТИЯТА!
                           by a Coward
Аз крача с крачките ти бойни.
Аз чувствам как тече кръвта
от твойте рани многобройни,
и аз горя, и аз туптя,
 
туптя със пулса ти неравен —
плът от войнишката ти плът, —
подхлъзвам се и се изправям
по твоя
окървавен път.
 
Води ме, Партийо, води ме,
под свойте
бойки знамена!
Свети с
червеното си име
чрез хилядите имена!
 
Във своята сурова строгост
ти нежна като
майка си.
Аз всичко бих ти дал да мога
да бъда
твой достоен син.
 
Като лъча да пламенея —
лъча на твоята зора!
Тъй както Смирненски да пея,
тъй както Ботев да умра!
 
Мен хулите не ме смущават,
врагът с които те покри —
аз знам, аз вярвам, че си права,
когато съгрешиш дори!
Yes, I believe in you,
yes I believe, that
you are always right!

 
Ах, как горещите ти рани
дълбоко, остро ме болят —
кога нападаш и се браниш,
кога се луташ в своя път.
 
Тъй както някога на село,
свежен от утринна роса,
баща ми с лапи загрубели
показваше ми да кося —
 
тъй ти десница ми подаде
и във борбата ме кали.
Затуй горя във твойта радост
и твойта болка ме боли.
 
Води ме, Партийо, води ме
под бойките си знамена
и нека свети твойто име
чрез хилядите имена!
 
… И ако нявга се забравя
и почна да те клеветя —
не ме заплювай! Аз тогава
не бих заслужил чест такава —
дори на храчките честта!
[Баси, а?!]
 
Но аз горя! Но аз живея!
Аз няма да ти изменя!
Във думите ми червенеят
лъчи от твойта светлина!
 
И в милионния ти пристъп
срещу врага ни разнолик
не съм аз Радевски, ни Христо,
аз съм безимен
твой войник.
 
Води ме, Партийо, води ме
под свойте бойки знамена!
Свети с червеното си име
чрез хилядите имена!
Край
Е, баси! Баси! Баси!

 

=====================================

=====================================

=====================================

 

 

Of „праведните“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На the one & only “справедлива”
Партия-God!
За (
the dumb & the evil) щатните висши членове! Членове на какво?
На една
мистична (evil & coercive) философия, идеология и нейната Партия!
The absofreakinlutely дърдорковщината of (Светлото Бъдеще на) Ла-ла-ла лендия!

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image227.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image228.jpg
Социализъм, твърде много [интер-национал-]социализъм –
хумани(тари)зъм с човешко лице”! Баси!
 
 
За (
the dumb & the evil) щатните висши членове!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да,
в името (и за благото) на (На)рода!
 
  
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image244.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image245.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image246.jpg
  http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image261.jpg
Вся власть –  Советам! Одна партия у власти – КомПартия!
Да живей, живей властта – 
of the (дейците на) Ком/Соц Интернационала!
{Да живей, живей today – the cultural Marxism-Leninism! И неговите корени in 20 век!}
Всичко в името на 
Народа, на the commom good, на the (M-L) publicnessof course! Ма, разбира се!
За доброто на Народа, за интереса на Народа, за народното щастие, за светлото бъдеще – в Народната (демократична) република!
Републиката на (revolutionary) диктатурата! Пролетарската.
марксистко-ленинската. Съветската (световна).


Of the 
ретрограден égalité & fraternité  футуризъм!

The Big Promise1

 
 

 

The self-sacrifice2

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image472.jpg 

И предопределеността на (Светлото!future3!
Ох, този 
absofreakinlutely (M-Lдетерминизъм!
[Religious & Марксов] (исторически) автоматизъм!

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral_files/image431.jpg 

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image463.png 
 

 

*

 
Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!
 
Слънцето, СияйносттаСветлината.


Of „праведните“ (wo)menВождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливатаПартия-God!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image348.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image349.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image350.jpg
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image415.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image416.jpg


Same shit, different age, different story!
 
 

THE SUBVERSIVE IDEOLOGY
OF
THE M-L TOTALITARIANISM!

OF THE GREATEST EVER (MORAL & INTELECTUAL)
SUBVERTERS (OF THE TRULY EVIL M-L IDEOLOGY):

THE EVIL ЛЮБИТЕЛИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИ1, ИКОНОМИЧЕСКИ2
И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ3 WARFARISM (НА ТОТАЛИТАРИЗМА)
& THEIR ABSOLUTELY “GREAT” BRAINWASHING PROPAGANDA!
[OH, THAT ABSOLUTELY EVIL
IDEOLOGICAL SUBVERSION!]
 
 
 
 
 
 
     
  
  
За absofreakinlutely злонамерено и зловредно влияние на МИЛИЦИЯТА, ДС и УБО!
Така е във всяка НЕсвободна и
NO free market страна = СОЦиалистическа Държава!
Така е
, lovely Josephine, при всяка ДИКТАТУРА (НЕСВОБОДА)!
Това е
the absolute evil POWER – на всяка диктатура, тирания!
    

Милицията (МВР) ведно с  ДС и УБО in НРБ никога, lovely Josephine,
не са (били) пазители на life, свободата & private property of the individual,
а винаги са (били) средство за НАЛАГАНЕ волята на Държавата-(ЦК на)БКП-God!
So, who the fuck were
МВР, ДС и УБО (i.e. the tools of the Matrix) really protecting, a?

Ченгесарската бухалка, lovely Jos,
пазеше идеологическата бухалка
т.е. ПР-агитационната (
АгитПроп)!

Тези morons пазеха, lovely Jos, именно
демагозите (популистите) т.е.
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ
измамници,
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ
subverters!
TERRIBLE, absolutely terrible
(
evil) нещо са измамниците!
[i.e. соц идеолозите-subverters
на
the ABSOLUTELY evil М-Л(ism);
страшно нещо са идеолозите на
absofreakinlutely мистицизма!]
Да, те пазеха, lovely Josephine,
the really патологичните liars,
the deadly (
coercive) ideology,
the evil (irrational) ИНТЕРЕСА
на (НАЙ-)ВИСШАТА (absolutely паразитираща) НОМЕНКЛАТ(ИК)УРА
of the ABSOLUTELY ТОТАЛИТАРНАТА [СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯ НА] БКП т.е.
на (ЕДНО
-)ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВНИЯ (& STATE-RUN MEDIA) АПАРАТ!

OF THE ABSOLUTE DARKNESS НА
THE
RED СОЦИАЛНАТА УТОПИЯ.

ЗА THE ABSOLUTE RIDICULOUSNESS OF THE RED “E(GA)LITE” STATE!
ЗА
[МЕСИАНСТВОТО НА] БОГОИЗБРАНИТЕ! ЗА ПРАВОИМАЩИТЕ:
СВЕТЪТ НА GREATLY